Archív za 1988 rok

Strana 36

Rýchlospojka zväzku pneumatických hadíc mobilných banských zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258749

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: F16L 33/00

Značky: mobilných, hadíc, zväzku, rýchlospojka, banských, pneumatických, zariadení

Text:

...tesnenim. Taktiež, že vo vnútornom otvore plochých prirub sú uložené hadice a kable iných obvodov.Výhodou rýchlospojky zväzku pneumatických hadíc mobilných zariadení podľa vynálezu je v jednoduchosti konštrukcie, v dokonalom utesnení, rýchlom spojení a výmene tesnenia. Výhodou je tiež, že možno tvarované koncovky nastaviť do ľubovoľnej polohy.Príklad vyhotovenia rýchlospojky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 a 2...

Spodné upínadlo s vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258748

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: B23P 19/02

Značky: spodné, vyhadzovačom, upínadlo

Text:

...upínadlo s vyhadzovačom je zobrazené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené spodné upínadlo v reze, na obr. 2 je nakreslené spodné upínadlo v bokoryse, na obr. 3 je nakreslený čiastočný pozdĺžny rez vyhadzovačom v mieste spojenia,a na obr. 4 je nakreslený priečny rez vyhadzovačom v mieste spojenia cez kolik.Spodné upínadlo s vyhadzovačom pozostáva zo šmýkaclla 1 spojeného s nadstavcom 2 a sedlom 4. V šmýkadle 1 je vytvorený...

Polyamidy, najmä vlákna, stabilizované vôči termooxidačnej a fotooxidačnej degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258747

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kvarda Vlastislav, Gallovič Ján

MPK: C08K 5/37, D01F 1/10, C08K 5/34...

Značky: fotooxidačnej, stabilizované, polyamidy, vlákna, najmä, voči, degradácii, termooxidačnej

Text:

...na dusíkových atómoch,ktorý je dislokovaný po celej molekule~ väzby Cu-N možno považovat za bežné kovalentné spojenie, väzby inedi s atómami H, S budú komplexné-~ pri použití iných rozpúštadiel namiesto etanolu, iných solí namiesto Cuclg alebo iných postupov prípravy vzniknú odlišné látky s inou štruktúrou. no s podobnými stabilizačnými účinkami pre polyamid.jednou zo základných požiadaviek kladených na stabilizátory je ich tepelná stálosť v...

Zariadenie pre zmenu smeru pohybu paliet a podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258746

Dátum: 16.09.1988

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír, Frič Otto

MPK: B65G 47/14

Značky: pohybu, paliet, podložiek, změnu, zariadenie, směru

Text:

...zastayovania v dolnej a hornej polohe. Šponovanie retazového prevodu je riešené V pevnom ráme bežným spôsobom. Zariadenie je jednoduché, spoľahlivé a má. nízku relativnu schopnosť voči hmotnosti prepravoyanej palety alebo podložky.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznafené v näryse prevedenia zariadenia podľa tohto yynálezu vo východiskovej polohe. po prisunutí palety nad zdvižný reťazový mostík.zatriedenie pre zmenu smeru pohybu paliet...

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 258745

Dátum: 16.09.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: regálového, vozík, zakladača, zdvihu

Text:

...vidlíc zvýši kapacita zakladače je, že Limožňuje dokonale využiť skladovacie priestory čo do výšky, a to» aj v prípade, keď je vozík opatrený vertikálne pevnou obslužnou plošinou alebo kabínou. je tiež výhodné, keď všetky presuvné vidlice daného vozíka zdvihu sú napojené na spoločný pohonpresuvu vidlíc. Tým sa dosiahne dokonalá synchronizácia výsuvu vidlíc a čiastočne aj úspora energie na ich pohon.Príklad vyhotovenia vozíka zdvihu podľa...

Zariadenie pre ovládanie motorovej spojky u vozidiel s prevodovkou pre jazdu dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258744

Dátum: 16.09.1988

Autori: Podstanický Alexander, Laš Pavol

MPK: B60K 41/22

Značky: zariadenie, vozidiel, spojky, převodovkou, jazdu, motorovej, ovládanie, dobehom

Text:

...režimu. Použitie uzatváracieho ventilu a odpúšťacích ventilov, ovládaných pedálmi plynu a brzdy pritom zabezpečuje automatické zapínanie motorovej spojky v tahovom režime a jej vypínanie v režime dobehu.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornená zariadenie pre ovládanie motorovej spojky u vozidiel s prevodovkou pre jazdu dobehom.Posilovač 1 spojkového pedálu 2 je spojený so zásobníkom 3 tlakového vzduchu vzduchovým potrubím jednak...

Zariadenie na čerpanie a prevzdušňovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258743

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: prevzdušňovanie, čerpanie, zariadenie

Text:

...ventilátor namiesto zložitejšieho kompresora. Značnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je aj dobré premiešanie zmesí plynových bnblín v čerpanej kvapaline. Zariadenie podľa vynálezu je konštrukčne velmi jednoduché, funkčne spoľahlivé a výhodné aj pri zmenách prietokových množstiev plynu a čerpanej kva 4paliny. Zariadenie podľa vynálezu sa může výhodne využiť aj na čerpanie podzemnej vody a jej súčasné prevzdušñ-ovanie bublinami...

Aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258742

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aerátor

Text:

...spočíva v tom, že v prevzdušňovacej komore je v smere kolmom na smer prúdenia vody umiestnená prevzdušňovacia rúra na jednom konci uzatvorená dnom, ktorá má po obvode v miestach najnlžšieho tlaku, rozmiestnené prevzdušňovacie otvory. Na výtokovú časť prevzdušňovacej komory je súose napojený výtokový konfúzor a výtokový usmerňovač.Umiestnením prevzdušňovacej rúry v prevzdušñovacej komore do smeru kolmého na smer prúdenia vody rozdelí sa prúd...

Aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258741

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aerátor

Text:

...súose umiestneným vtokovým usmerňovačom aprípadne aj deliacou stenou. V smere kolmom na smer prúdenia vody sú V prevzdušňovacej komore, prípadne po oboch stranách deliacej steny otočne uložené dierované rúry s pripojeným zavzdušňovacím potrubim. Po obvode dierovaných rúr sú V radiálnych smeroch rozmiestnené lopatky.otočným uložením dierovaných rúr v smere kolmom na smer prúdenia vodydocieli intenzívne premiešame jnrivádzaného vzduchu...

Obehová aktivačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 258740

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: oběhová, nádrž, aktivačná

Text:

...potrubie od čerpadla a prívod vzduchu. Na ich výtokovú časť je napojená výtoková komora a rozdelovacie potrubie prevzdušnenej vody.Použitý špeciálny dvojprúdový aerátor umožňuje zlepšenie prestupu kyslíka do vody v důsledku intenzívneho preniiešania vzduchu vo vode s VYÍVÍLFGITÍIIJ zmesi mikrobublin.Zariadenie podľa viynálczu je konštrukčne jednoduché, nemá okrem čerpadla vody a dúchadla vzduchu žiadne pohyblivé časti nevyžaduje väčší...

Obehová aktivačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 258739

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: nádrž, aktivačná, oběhová

Text:

...injektorov sa zabezpečí v prevažnej časti priestoru nádrže jeho efektívne využitie na biologické čistenie odpadovej vody s rovnomerným rozloženim horizontálnych zložiek rýchlostí prúdenia v zvislých i horizontálnych proflloch nádrže. Aktivovaný kal je dobre prevzdušne 4ný a rovnomerne rozptýlený tak, že nesedimentuje na dno nádrže. Dobre premiešanie a prevzdušnenie obsahu nádrže má významný vplyv aj na úsporu energie potrebnej na prevádzku...

Výkyvné posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 258738

Dátum: 16.09.1988

Autor: Janoška Juraj

MPK: B60J 5/12

Značky: dveře, výkyvné, posuvné

Text:

...kladky a prestavitelného ramena.Hlavné výhody výkyvných posuvných dveri podľa vynálezu spočívajú v tom, že konštrukcia vodiaceho mechanizmu je jednoduchá, nenáročná na údržbu, umožňuje plynulý tichý chod dverí, bez vážnych zásahov do konštrukcie vozidla a vnútorného priestoru karosérie.Príklad vyhotovenia výkyvných posuv 4ných dveri podľa vynálezu je zobrazený v prílohe, kdeobr. la - zobrazuje vedenie dverí, obr. lb - je detail stredného...

Spôsob výroby modifikovaných vláknotvorných polyesterov obsahujúcich alkalickú sol sulfo skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258737

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lacko Vladimír

MPK: C08G 63/46, C08G 63/18

Značky: alkalickú, polyesterov, sulfo, vláknotvorných, obsahujúcich, výroby, spôsob, modifikovaných, skupiny

Text:

...aby organické kyselina dávala neutrálnu, alebo slabo zasadítú soľ, prípadne aj nepatrne kyslú. Disociačná konštanta amonlaku je 1,7 . 105, čo zodpovedá pK 4,76 tz)záporný logaritmus disociačnej konštany .Bez prísady Mravčan amónny Octan amónny Oct-an amónny Octan amónny Propionan amónny Adipan amónny Benzoan amónny Izoftalan amónny Tereftalan amónnysilnejšie organické kyseliny ako sú mravčla a šťavelova nevyhovujú. Účinné začínajú...

Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258736

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ševcech Marián, Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B65G 23/44

Značky: stabilizáciu, pásov, mechanizmus, pohybujúcich, směru

Text:

...mechanizmu na stabilizáciu smeru pohybujúclch sa pásov podľa vynálezu spočíva v maximálnej jednoduchosti a spoilahlivosti a udržanie smeru pohybu pásov.Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov je zobrazený na obr. 1 vnáryse a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov pozostáva z bočnic 1,2. V bočnicí 1, 2 je uložený valec 3, dvojica napínacích valcov 4 a...

Zariadenie na bezdotykovú kontrolu elektrografických vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 258735

Dátum: 16.09.1988

Autori: Škultéty Otto, Jamnický Igor, Koštial Pavol, Rajkovič Milan, Švecová Olga, Svitok Laurenc

MPK: G03G 13/00

Značky: elektrografických, kontrolu, vrstiev, bezdotykovú, zariadenie

Text:

...tmavá kôpisr-priamo v kopírovaoom prístroji a poruchy sa zobrazia ako nevvvolaue niesta na tmavom pozadí kópie. Nevýhodou tohoto spôsobu kontroly je velka spotreba elektrograficlçého pigmentu a potrehovanie elektro-grafickej vrstvy počas zhotovovani-a kontrolných, kópií. Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohoto vynálezu, ktoré sa sklade z HeNe laseru vlnovejdĺžky 0,6328 mikrometra), spojnej šošovky,rotačného a posuvného...

Kotúčová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258734

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štefunko Štefan

MPK: F16D 3/56

Značky: kotúčová, spojka

Text:

...V jednakom sklone k otvorom, ktorými sa základné veko koatri dohnacieho kotúča.Hlavnou výhodou kotúčovej spojky, vyhotovenej podľa vynálezu je, že pri tých istých pritlačných a vypinacich silách je na výrobu dielov, po ktorých sa odvaľuje membránová pružina pri pracovných cyklooh použitý tenšĺ plech, pri dodržaní resp. zvýšení tuhosti kotúčovej spojky ako celku. Tieto výstužné prelisy situované a prevedené podľa vynálezu podstatne zvyšujú...

Kotúčová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258733

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štefunko Štefan

MPK: F16D 3/56

Značky: kotúčová, spojka

Text:

...odstraňuje kotúčové spojka podľa vynálezu tým, že výstupky prítlačného kotúče, ktoré prechádzajú otvormi veka spojky sú delené vybraním o rovnakej šírke ako mostík prechádzajúci otvormi veka spojky.Hlavnou výhodou kotúčovej spojky prevedenej podľa vynálezu je, že sa styčná plocha otvorov základného veka, ktorými prechádzajú výstupky prítlačného kotúča minimálne zdvojnásobí, čim sa umožní prenášať vyššie krútiace momenty bez zvýšeného...

Hydrofilný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258732

Dátum: 16.09.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ilavský Ján, Polievka Milan, Starčok Milan, Novák Ladislav, Orság Štefan

MPK: C11D 1/83

Značky: odpeňovač, hydrofilný

Text:

...produktoch oxidacie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanôn.K pomocným látkam patria ropné alebo syntetické uhlovodíky, prísady vonných látok, biocídov, pripadne farbiv.Dalšie údaje o formulácii odpeňovača ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeňovač alebo komponenty už známych odpeňovačov sa skúšajú jednak etylénglykol až polyetylénglykoly, dalej zmesi etylénglykolu až polyetylénglykolov jednak s alifatickými karboxylovými...

Otočná plynová rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258731

Dátum: 16.09.1988

Autor: Rybárik Ján

MPK: B62K 23/04

Značky: rukoväť, otočná, plynová

Text:

...štyrmi skrutkami. Toto riešenie pôsobí dobrým vzhladom, ale vyžaduje si odbornú montáž a zdĺhavú demontáž pri výmene opotrebeného plyncveho lanka. Sú známe aj otočné plynové rukoväte axiálne vedené v objímke pomocou skrut~ kovaných priložiek v drážke na povrchuobjímky. Príložka je podopretá listovou pružinou, ktorá pri uvolnení skrutky vysunie príložku zo zárezu v prírube na funkčnom konci otočnej rúrky s návlečkou. Tým sa uvoľní vlastná...

Kabina pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 258730

Dátum: 16.09.1988

Autor: Plevan Jozef

MPK: E02F 9/16

Značky: stroja, pracovného, kabina

Text:

...časti prídavného modulu, v ktorej je umiestnené čelné okno je voči rovine zošikmenia skeletu kabíny vychýlená o uhol, ktorý po pripočítaní uhla vytvoreného medzi rovinou zošitmenia skeletu a rovinou podlahy kabíny clava pravý až mierne tupý uhol.Výhodou takéhoto riešenia je, že umožňuje pootáčaním prídavného modulu o 180 menit sklon čelnej steny kabíny pracovného stroja na pozitívny alebo kolmý, poprípade mierne negatívny tak, aby čo...

Zariadenie na kontrolu koncovej polohy najmä tabliet na dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258729

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sarkócy Slavomír

MPK: B29C 31/00

Značky: tabliet, zariadenie, dopravníku, kontrolu, koncovej, najmä, polohy

Text:

...vačka zasahuje do dráhy prvej tablety na dopravníku.zariadením na kontrolu koncovej polohy najmä tabliet na dopravníku sa d-ocieli od stránenie nepriaznivého pôsobenia pružiny ipôsobí na tablety V smere ich vysúvania zdopravnika, čim napomáha ich rozdeleniu do odvádzacích dráh.Na pripojenom výkrese je nakreslené prikladné riešenie zariadenia na kontrolu koncovej polohy tabliet na dopravníku, kde je nakreslené v pôdoryse.Zariadenie na...

Dávkovacie zariadenie s hadičkou určenej dlžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258728

Dátum: 16.09.1988

Autor: Košík Eduard

MPK: F16L 33/00

Značky: zariadenie, dávkovacie, určenej, dĺžky, hadičkou

Text:

...zariadenia s hadlčkou určenej dĺžky, umožňuje viacnásobné použitie vnloovitej koncovky pri výmene hadičiek v dôsledku čoho sa ušetria puzdra,ako aj čas potrebný na lepenie a vlastné lepidlo. Vzdialenosť medzi valcovitými koncovkaml sa dá dosiahnut s veľkou presnostou, nakoľko valcovitě koncovky sa dajú na hadičke posúvat a v určenej polohe jednoducho pevne zaistiť.nej dĺžky je schematicky znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr....

Výkonová regulácia hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258727

Dátum: 16.09.1988

Autori: Straka Ľuboš, Zajac Jaroslav

MPK: F04B 1/26

Značky: výkonová, regulácia, hydrogenerátora

Text:

...objemu u každého hydrogenerátora ovplyvňuje geometrický objem od tlaku percentuálne o rovnakú hodnotu. To znamená, že u hydrogenerátora, ktorý má pomocou riadiaceho tlaku v nízkotlakovom valci nastavený menší objem, sa vplyvom tlaku zmenší geometrický objem menej ako u hydrogenerátora. ktorý má nastavený väčší objem. Táto vlastnosť umožňuje projektovať hydrogenerátory s výkonovou reguláciou podla vynálezu do pojazdu strojov,...

Samopojazdný podvozok pre naklonené terény

Načítavanie...

Číslo patentu: 258726

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fabana Pavol

MPK: B62D 21/20

Značky: nakloněné, podvozok, samopojazdný, terény

Text:

...zadnými kolesami. Samopojazdný podvozok pre naklonenéterény znázornený na obrázku 1 a 2 pozostáva z nosného rámu 11, ktorý je vytvorený z oceľových profilov. Slúži ako uchytenie dalších komponentov a tiež pre uloženie hydraulického systému. Pomocou konzol ramlen 111 a otočného uloženia 112 sú uchytené závesné ramená 12. Každé závesne rameno 12 jeovládané priamočiarym hydromotorom 13, ktorý je jednou častou otočne uchytený na ráme v...

Diferenciálny hydrostatický prevod s riadenou distribúciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258725

Dátum: 16.09.1988

Autori: Podstanický Alexander, Korejs Jozef

MPK: F16H 47/04

Značky: výkonu, diferenciálny, hydrostatický, distribúciou, riadenou, převod

Text:

...výkonu je zobrazený na výkrese, ktorý znázorňuje jeho funkčnú ischému.Medzi prvý hnaný hriadel 1 .a druhý imaný hriadel 2 trojhriadeľovélro diferenciálu 3 je pripojený hydrostatický regulátor kon 4štantného výkonu 4, pozostávajúci z dvoch regulačných prevodzníkov 5, 6. Hlavné potrubia 7, 8 hydrostatického reg-ulátora k-onštanrtnébo výkonu 4 sú spojené jednak s ovládaním valcom 9 regulačného hydrogenerátora 1 U nadstavby, a jednak s...

Zariadenie na žíhanie a ohrev kusových materiálov, najmä legúr do ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 258724

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bodík Rudolf, Bonk Štefan, Rusín Milan, Lemešányi Mikuláš, Kožuško Milan

MPK: C21C 7/00, C21C 5/46

Značky: legúr, žíhanie, materiálov, kusových, najmä, ohrev, zariadenie, ocele

Text:

...operatívne vsádzanie prísad bez tepelných strát a okysličenia postupne alebo súbežne podľa potrieb. Pritom sa využívajú konštrukčné výhody korytového priestoru pre žihanie s doplnením roštových stien na presávanie a s možnosťou výsypu dr-obného materiálu z presávacleho priestoru, s možnospťou optimálneho nasmerovania vykurovacieho aj ochladzovacleho média vhodným využitím návratu spalín z k-omína.Príklad uskutočnenia zariadenia podľa...

Redukčná planetová prevodovka pre nákladné a terénne automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 258723

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovka, planetová, nákladné, redukčná, terénne, automobily

Text:

...na nosnú rúru nápravy.Na rozdiel od nepravých planétových prevodoviek, ktoré sa v súčasnosti používajú u prevodovky podľa vynálezu nosič satelitov pozostáva z jedného celku. Tým, že je utvorený z jediného celku nie je potrebné zvlášť zaisťovať ho proti axiálnemu pohybu. Prevodovka tvori jeden montážny celok.Príklad prevedenia prevodovky podľa vynálezu je znázornený v reze na výkrese.No nosnej rúre 1 nápravy je nesunutý unášač satelitov 2, na,...

Univerzálny rám na upnutie výmenných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258722

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mockovčiak Ivan, Horváth Gašpar, Göcze Zsolt

MPK: B29C 33/30

Značky: foriem, výmenných, univerzálny, upnutie

Text:

...upínacej doske 1 sú vodiace kolíky 5 upevnené dištavnčnými vložkami 7 a skrutkami 8 a stredlaci krúžok 9.Na ľavú upinaciu. dosku 11 je upevnená podložka 1 I vodiacimi puzdrami B, dištančnými vložkami 7 a. skrutklami 8. V ľavej upínacej doske 11 je umiestený strediacl krú 4žok 12, vodiace puzdro pre vyhadzovacíčap 13, vyhadzovací čap 14, výškový doraz 15. V ľavej a pravej časti univerzálneho rámu sú skrutky 8 a posúvacie matice 18. Na obr....

Spôsob indikácie látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258721

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bátora Roman, Varkonda Štefan, Kováč Jozef, Rešetka Milan, Kúš Ludovít

MPK: G01N 23/04

Značky: látok, fotosyntézu, inhibujúcich, spôsob, indikácie

Text:

...sa topikálne nanesú roztoky indikovaných substancii, tieto» sa vložia do fotosyntetickej komory, kde sa za pôsobenia rádioaktivneho C 02 podrobia svetelnej expozícii. Listy sa potom umiestnia do autorádiografickej kazety s filmom, kde pôsobením žiarenia C zabudovanêho počas expozície do biomasy listu rastliny sa objavia po vyvolaní filmu na miestach naneseněho herbicidu priehľadné zóny na tmavom pozadí.Výhoda spôsobu indikácie látok...

Zapojenie pre snímanie polohy kolajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258720

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vaštag Štefan

MPK: B61L 13/04

Značky: polohy, koľajových, zapojenie, vozidiel, snímanie

Text:

...tranzistorový spínač zapojený na výstupné relé ovládania pohonu vozidla. Porovnávací odpor vstupného deličia a voči nemu zvolený vstupný odpor sú Volené v takom pomere, aby vyhodnocovali a dávali riadiaci signál len v rozsahu zníženiaodporu v okruhu zodpo 4vedajúceho príslušným prevádzkovým podmienkam prechodu vodivých kovových častí vozidla, včítane zohľadnenia prípadných tvrdých nečistôt na kolajisku o maximálne B-násobok, t. j. v rozsahu...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258719

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zajac Jaroslav, Dúcky Jozef, Straka Ľuboš, Kleinedler Peter

MPK: F04B 1/26

Značky: súčtovej, hydrogenerátorov, regulácie, výkonovej, zapojenie

Text:

...spojená so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca 20, ako aj so servopiestom štvrtého nízkotlakového servovalca 22.Prvé Vysokotlakové vedenie 2 prvého hydrogenerátora 1 je cez prvé vedenie 5, prvý škrtiaci člen 3 a druhý škrtiaci člen 4 napojené na druhé Vysokotlakové Vedenie ll druhého hydrogenerátora 7, ktorého štvrté Vysokotlakové vedenie 10 je cez druhé vedenie 9, štvrtý škrtiaci člen 12 a tretí škrtiaci člen 11 napojené na tretie...

Zariadenie pre ohýbanie rúriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258718

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kaliský Vladimír

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbanie, zariadenie, rúriek

Text:

...na obidvoch koncoćh držiakmi sa navlieka na vonkajší priemer rúrky do miesta budúceho ohybu. otáčaním jedného konca pružiny s držiakom, okolo osi pružiny a rúrky v zmysle vinutia pružiny sa dosiahne potrebného zovretia rúrky pružinou, u ktorej sa zväčší počet závltov a zmenši priemer, ,Druhý držiak pružiny je pri úkone nehybný. Rúrku je pótommmožné V mieste zovretia pružinou ohnúť okolo tŕňa,ktorého povrch môže mat rôzny tvar.Zariadenie...

Zariadenie na centrovanie hubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 258717

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kúlka Michal, Jóža Vladimír

MPK: B29C 47/16

Značky: hubíc, centrovanie, zariadenie

Text:

...ju tepelný mostík a časť pred tepelným mostíkom je izolovaná izolačnou vložkou, je opatrená centrovacimi skrutkami,ktorými sa prevádza samotné centrovanie centrovacej vložky paralelnej časti, opatrenej reilexlvno-vyhrievacím telesom, temperujúce centrovaciu vložku paralelnej časti,vloženej do prednej časti hubice a zaistenej prírubou voči posunutiu.Výhody spočívajú v tom, že centrovanie sa prevádza samotnou centrovacou vložkou paralelnej...

Spôsob úpravy solanky pre elektrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258716

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šebo Tomáš, Sigotský Milan, Nemčok Peter, Kráľ Bohumil, Kordík Jozef

MPK: C01B 7/03, C01D 1/04

Značky: spôsob, úpravy, elektrolýzu, soľanky

Text:

...nečistôt.Na prípravu solanky používaná kuchynská sol nie je ani fyzikálne ani chemicky súrodou látkou, ale obsahuje mechanické nečistoty ale i chemicky odlišné látky, ktoré je potrebné pred elektrolýzou z nej odstrániť, prípadne upravit ich koncentráciu na technologicky prípustné koncentračnú úroveň. Pri postupe podľa vynálezu sa táto úprava uskutočňuje zrážaním a následným oddelením pevnej fázy. Ukázalo sa, že použitím bárnatých...

Presúvna upchávka vsúvacieho komínového nadstavca elektrickej vypalovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258715

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tarina Emil, Tarina Pavol

MPK: F27D 17/00, B08B 15/00

Značky: vsúvacieho, přesuvná, vypaľovacej, nadstavca, elektrickej, komínového, upchávka

Text:

...v tom, že sa zabráni volnému prúdeniu horúceho vzduchu z pece do vonkajšieho komínového nástavca. Tým sa ďalej dosiahne jednak rýchlejšie stúpnutie požadovanej teploty v peci, ako aj zamedzenie tepelných strát. Taktiež je týmto zabránené možné v.niknutle vyvinutých plynných splodín z Vypaľovaných materialov na povrch vyhrievacích e 4lementov peci, hlavne V začiatočnej fáze vypaľovanía, ktoré by sa takto vzniklým nánosom skratovali, teda...

Spôsob úpravy vod z procesu hydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258714

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krajčí Pavol, Antoš Jaroslav, Antošová Jana, Szabová Elena

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: spôsob, procesu, hydrogenácie, úpravy

Text:

...ako hydrogenačné vody je uplatnenie prostej neutralizácie a koagulácie neúčinný, a to aj v prípade použitia zaťažkávadla,vzhladom na zložitosť systému, keďže odp. vody sú silne znečistené okrem anorganických solí aj organickými látkami smolovitého charakteru.V dôsledku toho nie je možné v prevádzkových podmienkach zabezpečiť optimálne pH pre funkciu koagulantu a zaťažkávadla. Požadovaná oblasť pH 5,0-5,5 je jednostupňovou neutralizáciou...

Zariadenie na renováciu opotrebeného nabalovacieho trna pre výrobu rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258713

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sečkár Pavol, Ďuriš Róbert, Grman Imrich

MPK: B28B 7/28

Značky: opotrebeného, zariadenie, renováciu, výrobu, nabalovacieho

Text:

...nabaľovacieho tŕňa navárat pásy rôznej hrúbky a šírky a po navarení okrem úpravy povrchu navarenéhn pása vrúbkovacou kladkou nie je potrebné dalšie trleskové opracvovanie.Zariadenie umožňuje pri podstatnom znížení výrobných nákladov lepšie využít materiál nabaľovacich tŕňov a dáva predpoklady uskutočniť renováciu opotrebených nabaľmovacích tŕňov i viackrát po sebe.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený v pôdorysnom schématlckom...

Izolované elektrovodivé jádro

Načítavanie...

Číslo patentu: 258712

Dátum: 16.09.1988

Autor: Horváth Jozef

MPK: H02K 15/12

Značky: elektrovodivé, jádro, izolovaně

Text:

...sklenou priadzou a prelakovania povrchovým lakom.Nasledujúce príklady a výsledky praktických overovacích skúšok izolovania mede ných pásov ako aj vodičov s kruhovým prie rezom dokladajú výhody riešenia podľa vynálezu.jadro sa izoluje klasickým postupom rozpúšťadlovým lakom s obsahom 40 D/o sušiny o viskozite 120 mPa . s pri 20 °C, opradené sklenou priadzou v jednej alebo viac vrstvách a prelakované dva a viackrát povrchovým...

Zapojenie elektronického zdroja referenčného napätia zápornej polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 258711

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kamarýt, Rehuš Ján, Triebušník Milan, Zlatoš Anton

MPK: H02M 3/155

Značky: zdroja, elektronického, zapojenie, napätia, referenčného, zápornej, polarity

Text:

...referenčného napätia podľa vynálezu je V tom, že možno použiť štandardný obvod elektronického zdroja referenčného napätia v trojbodovom zapojení bez nároku na nastavovanie a bez použitia presných odporníkov a napriek tomu sa dosiahne vys-oka presnosť. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je, že umožňuje vytvárať referenčné napätie zapornej polarity voči ľubovoľnému zvolenému potenciálu danej obvodovej schémy s tým, že elektrickýobvod...

Nemäkčená zmes na báze polyvinylchloridu pre vytláčanie rúr odolných voči vnútornému pretlaku so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258710

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pleva Štefan, Hupka Ladislav, Sáraz Jozef, Krivošík Ivan, Čigáš Pavol

MPK: C08L 27/06

Značky: odolných, báze, voči, zlepšenými, polyvinylchloridu, vlastnosťami, reologickými, přetlaku, vytláčanie, vnútornému, nemäkčená

Text:

...modifikátora kopolyméru styrénmetylmetakrylátu pri teplote miešania 120 stupňov Celzia a teplote chladenia 40 °C. Uvedená zmes je charakterizovaná reologickými vlastnosťami na extruziometri maximálny krútiaci moment 20,11 Nm, minimálny krútiaci moment 12,27 Nm, miera viskozity 19,36 Nm. Z uvedenej zmesi pripravené rúry sa vyznačujú pevnosťou na medzi klzu 55,1 MPa, odolnosťou voči vnútornému pretlaku pri tangenciálnom napätí v stene...