Archív za 1988 rok

Strana 34

Hydraulické manipulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258829

Dátum: 16.09.1988

Autori: Trlida Miroslav, Zavřel Alois

MPK: B23Q 7/00

Značky: zařízení, hydraulické, manipulační

Text:

...válce g je pomocí třmenu ll a čepu gg výkyvně uložena dvojzvratná přidržovací páka gg, jejíž jeden konec je v trvalém styku s opěrným čepem gg umístěným na opěrce gg rozpěrné pružiny 31 uložené na vodicím čepu gg.Druhý konec pridržovací páky ll je opatřen naběhem gg a opírá se alternativně bud o uvolñovací doraz ll upevněný k vodicí liště 3 nebo o bezpečnostní doraz ll připevněný k pracovnímu válci§. Orientace manipulaěních trnů ll je...

Čidlo optických vad na hranách keramických plošných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258828

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žižka Jaroslav, Procházka Vladimír, Chlup Jiří

MPK: G01J 1/44

Značky: hranách, optických, výrobků, plošných, čidlo, keramických

Text:

...zdroje 1, který může být realizován žárovkou opatřenou rozptylovým sklem a vyhodnocovacím blokem l. Obdélníková snímací stopa § může být tvořena optickým obrazem snímacího prvku obdélníkového tvaru umístěného uvnitř optické snímaci hlavice 3. Hrana obkládačky g je v místě nastavení stopy § osvětlována světelným zdrojem 1, přičemž hlavní výstup 3 snímací hlavice g je spojen s pracovní vstupní svorkou šl vyhodnocovacího bloku l, jehož...

Způsob výroby kyslíku O2 (1délta g)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258827

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodymová Jarmila, Hiršl Aleš, Špalek Otomar

MPK: C01B 13/02

Značky: výroby, kyslíku, 1délta, způsob

Text:

...kyslíku jeho desaktivací v roztoku.Rovněž ztráty singletového kyslíku v plynné fázi způsobené průběhem reakce.jsou ve spodní ěásti,probubląvacího chemického qenerátoru vlivem hydrostatického tlaku přibližně o dva řády vyšší než nad roztokem.Uvedené nedostatky významnou měrou snižuje řešení podle vynálezu, jehož předmětemje způsob výroby 02(HAg) reakcí chloru s alkalickými roztoky peroxidu v probublávacim generátoru. Podstata vynálezu...

Zapojení elektronického bezdotykového hlídače pohybu kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258826

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žwak Rudolf, Kröhn Miloš, Honzák Miroslav

MPK: G01P 13/00

Značky: zapojení, bezdotykového, pohybu, elektronického, hlídače, kovových, předmětů

Text:

...bezdotýkového hlídače pohybu kovových předmětů je následující.Přiblížením kovového předmětu ke snímací cívce l, jež je součástí EQ oscilátorug se vlivem indukovaných vířivých proudů zatlumí rezonanční obvod oscilátoru l, což se projeví poklesom stejnosměrného výstupního napětí pod klidovou hodnotu. Tento pokles je vyhodnocen komparátorem 3, jehož komparační úroveň je nastavitelná. Je tedy možné vyhodnocovat různě velký pokles výstupního...

Stabilizovaný klíčovaný laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 258825

Dátum: 16.09.1988

Autori: Košelja Michal, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: H01S 3/08, H01S 3/14

Značky: stabilizovaný, laser, klíčovaný

Text:

...destiček, skloněných pod Brewsterovým úhlem. Tento princip lze využít rovněž přímo u čelních plech paaívních uzávěrek, které jsou skloněny pod úhlem blízkym ůhlu Brewsterovu. Též platí pro jednu nebo obě čelné plochy laserové tyče.stabilizovaný klíčový laser podle vynálezu umožňuje využít jednoduchým způsobem spektrálně-generační vlastnosti monokrystalů yttritohlinitého perovskitu při generaci krátkych pulaů a to i při vyšších opakovacích...

Zařízení pro regulaci doby expozice při zápisu laserovým svazkem na teplocitlivý papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 258824

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikous Michal, Klíma Miloš

MPK: G02B 26/02, G01D 15/10, B41M 5/18...

Značky: svazkem, laserovým, regulaci, zařízení, expozice, papír, zápisu, teplocitlivý

Text:

...na vstup obvodu řízení posunu teplocitlivého papíru je připojen výstup fotodetektoru odraženého záření. Fotodetektor odraženého záření je umístšn v rovině teplocítlivého u papíru, a to v poloprostoru, v něm je umístěna fokusační optika.Výhodou tohoto zařízení je, ie velmi jednoduše umožňuje na základě využití odraženého rozptylového světla adaptivně měnit dobu expozice.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je schematicky uveden na...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Balounek Vratislav, Mejzlík Jiří, Perner Bohumil, Schauer Petr, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel, Autrata Rudolf

MPK: G01T 1/185

Značky: způsob, granátu, detektoru, perovskitu, hlinitoyttritého, monokrystalů, záření, přípravy, ionizujícího

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Způsob výroby 2-naftalensulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258822

Dátum: 16.09.1988

Autori: Adámek Milan, Scholle Stanislav

MPK: C07C 143/30

Značky: sodného, způsob, výroby, 2-naftalensulfonanu

Text:

...v pevné formě. Dojde k dosycení roztoku,který se pŕečerpavá do nádrže s nasyceným roztokem, určeným pro vysolování. Jinou možností je oddělený promývací roztok čerpat zpět do výroby solanky a přidávat k proudu vody určeného pro výrobu solanky. Jedním z řady dalších praktických řešení by mohlo být použití solné nádrže tlakové, opatřené kyselinovzdornou vrstvou.Tímto způsobem dochází ke značným úsporám anorganických solí používaných k...

Nátěrový aktivní pigment pro příjmovou vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258821

Dátum: 16.09.1988

Autori: Malechová Věra, Košiba Vladimír, Chromický Karol, Hanus Václav, Tyle Pavel, Neuvirt Jiří

MPK: C09C 1/42, C09C 1/28

Značky: pigment, papíru, přímoprůpisových, vrstvu, příjmovou, náterový, aktivní

Text:

...formy, tím je odstín červenějšíl. Postłehnutelný podíl červeného zbarvení odpovídá hodnotě pH roztoku menší než 4.Bylo zjištěno, že směs kysele aktivovanáho bentonitu a oxidu křemičitého, kde obsah oxidu křimičitého ve směsi se pohybuje V rozmezí 5 B až 50 , významne zvyšuje bělost, snižujepokles bělosti při stárnutí teplem a světlem, intenzita vybarvení kopie je vyšší a barva kopieje brilantnější. Důležitým předpokladem pro zvýšení...

Žlutý azopigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258820

Dátum: 16.09.1988

Autori: Přikryl Josef, Vyskočil František, Marhan Jiří, Ružička Jaroslav, Mužík Ferdinand

MPK: C09B 29/03

Značky: způsob, žlutý, přípravy, azopigment

Text:

...podle tohoto vynálezu. Pokud není jinak uvedeno, v přikladech udávané díly se vztahují na díly hmotnostní.20.9 dilů aminodimethyltereftalátu se rozpustí v 80 ohj. dílech vody a 46 obj. dílech kyseliny chlorovodikové 5 (HC 1) 5 mol/1. získá se suspenze hyárochloridu, do která se během 30 až 40 minut připustí 21,7 obj. dilu vodného roztoku dusitanu sodného 5 (NaN 02) 5 mol/l tak, aby byl stále v přebytku, který se po skončené...

Přísada do lázní pro elektrolytické leštění kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258819

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šulc Jiří, Bartoň Karel, Svobodný Zdeněk, Kušnierik Ondrej

MPK: C25F 3/24

Značky: lázni, elektrolytické, leštění, kovových, materiálů, prísada

Text:

...zejména kyseliny orthojosforečné a eírové, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že přísada je tvořena koloidní disperzí sloučeniny Me 203 . 3 P 205 . 6 HZO, kde Me je znakem pro kovy,tvořící stabilní oxidy uvedeného složení, zejména pro hliník Al, železo Fe a chrom Cr.Vynález je založen na zjištění specifických vlastností roztoků polymerních sloučenin,které vznikají v soustavě HZO, P 205, Me 203 jako přísady do základního...

Způsob výroby koproporfyrinu kultivací kvasinek Saccharomyces

Načítavanie...

Číslo patentu: 258818

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kotal Petr, Kordač Václav, Jirsa Milan, Šperl Jan, Kahler Miroslav

MPK: C12P 9/00

Značky: saccharomyces, kultivaci, způsob, koproporfyrinu, výroby, kvasinek

Text:

...alginátovém gelu se kontinuálně kultivovaly v průtokovém náplňovém reaktoru 0 objemu 2 000 ml při zřečovací rychlosti 0,20 hod 1. Medium pripravené z užitkové vody obsahující jako zdroj uhlíku glukosu 6 g/1) a jako zdroj dusíku močovinu(0,25 g/1) bylo do reaktoru přiváděnc bez vzdušnění odspodu pomocí peristaltické pumpy při laboratorní teplotě. Porfyriny se z eluátu okyseleného kyselinou chlorovodíkovou (výsledná koncentrace byla 0,5 M)...

Způsob výroby obalovaných průmyslových hnojiv s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258817

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štajer Pavel, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Glaser Vladimír

MPK: C05C 9/02

Značky: výroby, prodlouženou, průmyslových, účinnosti, hnojiv, obalovaných, způsob

Text:

...se takto vyrobená hnojiva stěvejí oproti hnojivům vyrobeným známymi výrobními postupy z hlediska účinnosti výhodnějěími.Výroba může být kontinuální, diskontinuělní, nebo kombinací obou těchto poatupů. Postupuje se například tak, že se na vrstvu zahřátých a pohybujících se granulí hnojiva nanáěí, za současnéhosušení, jednotlivé níže popsané složky neho jejich libovolná aměs nebo jejichcelkově směs a minerální kyselina nebola kysele reaqující...

Univerzální nízký hřeblový dopravník pro dobývání uhlí v levém i pravém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258816

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lipina Miloslav, Bódi Jan, Kristl Rudolf, Pavelek Václav, Žubor Jan, Pospíchal Jan, Švrčula Milan

MPK: B65G 17/00

Značky: dobývání, nízký, uhlí, porubu, univerzální, hřeblový, dopravník, levém, pravém

Text:

...podle vynálezu umožní univerzálnost použití všech stavebních dílů dopravníku pro levý i pravý porub. Částečné nebo úplné krytí vratné větve zamezuje klínování horniny při vstupu dopravního řetězu s hřebly do přechcdového žlabu, úprava hřebel snižuje třecí odpor dopravního řetězu dopravníku. Kromě materiálových nákladů se ušetrí i směny v převybavování porubu. ANa priložených výkresoch je znazorněno příkladné provedení zařízení podle...

Vkládací zařízení oplatkových plátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258815

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dubay Ivan, Mik Pavel, Poledne Jaroslav

MPK: A21C 9/00

Značky: plátů, vkládací, oplatkových, zařízení

Text:

...Přerušením pžívodu podtlakového vzduchu se vloží oplatkový plát na dopravník.Hlavní výhodou tohoto zařízení je, že umožňuje mechanizaci vkládání velmi tenkých a křehkých oplatkových plátů nejrůznějších tvarů. zařízení umožňuje zpracovávat i oplatkové platy. které jsou částečně zkroucené, což u ostatních, zatím známých systémů, nelze docílit. Další předností tohoto zařízení je, že s ohledem na šikmé uložení zásobníku, umožňuje větší zásobu...

Zařízení pro regulaci dávky a zamezení odkapávání při dávkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258814

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kislinger Jan, Roček Milan

MPK: G05D 7/03

Značky: zařízení, dávkování, dávky, odkapávání, zamezení, regulaci

Text:

...dávkovače kladky pod vačky a tím rozpojí třecí spojku, což však neovlivní průběh dávkování. Při zpětném pohybu, kdy je třecí spojka zpočátku odlehčena, se otočný segment nepohyhuje a při pohybu pevného segmentu se do vznikajíci výseče mezi segmenty nasaje určité množství produktu z koncovky a zamezí tím odkapávání. Po sjetí kladek z vaček se třecí spojka sepne a oba segmenty se společně otáčejí do polohy sání a po zastavení otočného segmentu...

Zapojení pro signalizaci dosažené hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258813

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G01F 23/30

Značky: zapojení, hladiny, dosažené, signalizaci

Text:

...g nižší hladiny a přes přídržný odpor É tranzistoru s nulovým pôlem napájecího napětí. Kolektor tranzistoru Q je spojen jednak s výstupem § pro řídící obvody a jednak přessignálku 1 hladiny rovněž s nulovým pólem napájecího napětí.Funkce obvodu je následující stoupá-li hladina, stoupá také plovák, který při průchodu kolem spínačových snímačů hladín l a 3 sepne postupně jejich kontakty. Nejprve kontakt spínače snímače g nižší hladiny a až...

Zařízení pro nesení úseků základkového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258812

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jany Jiří, Děngl Jiří, Smutek Josef

MPK: E21F 15/00

Značky: nesení, základkového, zařízení, potrubí, úseků

Text:

...přilehlých konců dvou sousedních úseků potrubí,popřípadě ještě alespoň jeden další díl úseku potrubí, je připojen alespoň k jednomu nosnému prvku, přičemž pístnicové prostory zvedacích hydromotorů těchto nosných prvků jsou hydraulický spojeny, pístové prostory těchto zvedacích hydromotorů jsou hydraulický spojený, zvedací hydromotory jsou připojeny k alespoň jednomu společnému ovládači a jeden z nosných prvků je připevněn k dílu s f 1 exibi 1...

Nevhodný prostředek pro zakotvení preparátu nebo směsi preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 258811

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/34

Značky: používaných, moření, zakotvení, účinných, směsi, prostředek, nevhodný, obsahem, preparátu, povrchu, látek

Text:

...provedených s pojidlem s obsahem fenolformaldehydové pryskyříce typu novolak rozpuštěné ve směsi etanolu s dichloretanem v poměru 41, přičemž koncentrace pryskyřice byla 17 i hmot. a do pojidla byla přidána kysele reagujíciKysele reagující látka Vzešlé rostlivy 2 50 semenkyselina fenyloctová o ,4 42 4 10 V zo ,s 1 , 6 45 4 1 o ~ 17 ,7 5,0 49 1 14 A 36,2 kyselina 2-chloretylfosfonová 0,4 48 1 16 36,6 1,6 47 3 10 29,9 5,0 47 2 11 27,2 kyselina...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: způsob, trubkových, agregátu, svazků, syntetické, přepážek, teplovýmenných, pryskyřice, výroby

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Bezkontaktní elektromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258809

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 3/14, H02K 3/18

Značky: tachogenerátor, rotační, elektromagnetický, bezkontaktní

Text:

...vynálezu se dosáhne proveditelností vinutí v drážkách statoru i v případě,že počet m-ťúzí vinutí statoru je větší než počet p dvojíc pôlů. Toto uspořádání je výhodné z hlediska elektromagnetického i výrobné-technologického, nebot lze provést menší vzduchovou mezeru a požadovaného indukovaného napětí lze dosáhnout s menší budicí magnetomotorickou silou permanentních magnetů nebo s menším počtem závitů cívek vinutí statoru. To vede k úsporám...

Zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258808

Dátum: 16.09.1988

Autori: Macháček Metoděj, Drahoš Ivan, Vincent Jaroslav, Deyl Otakar, Zvodár Jaroslav, Šebela Zdeněk

MPK: F23K 3/02

Značky: prášků, uhelného, zapalování, přípravu, kotlů, zařízení

Text:

...nezávisle na granulometrii a stupni vysušení prášku ze základních výkonových mlecích okruhů.Řešení je zobrazeno na přiloženém výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů podle vynálezu.zařízení podle vynálezu sestává z mlýnu l, který je z jedné strany připojen na sušku g, do níž je připojen přívod surového uhlí s podavačem § a také pfívod nosného média s prvním ventilátorem 3 a ohřívačem...

Lázeň pro katodické zlacení polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258807

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk, Kopecký Karel, Miškech Ján, Ducháček Václav

MPK: C25D 3/48

Značky: polovodičových, lázeň, katodické, prvků, zlacení

Text:

...skupiny As, Pb, Tl, Se, Sn,obsahuje dále alespoň jednu organickou sloučeninu v množství 0,001 až 10 g/1, cdvozenou od ethylen-karbonátu, obecného vzorcekde R 1, R 2 je vodik, nebo alkyl nebo hydroxyalkyl vždy s 1 až 4 atomy uhlíka a vinylenkarbo nátu obecného vzorceJako příklady obecně popeaných sloučenin je možné uvéstOrganická přísada podle vynálezu umožňuje dosažení jemně zrnitého, až lesklého, povlaku bez přídavku dalších přísad, nebo...

Svařovací manipulátor, zejména pro přivařování přírub k trubkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 258806

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chvála Břetislav, Kunrt Jaromír, Kostka Jaroslav, Matička Robert, Talacko Jaroslav

MPK: B23K 31/06

Značky: manipulátor, přírub, svařovací, trubkám, přivařování, zejména

Text:

...s pístnicí á pracovního válce É, který je upevněn na spodní-části vertikálního pohybového ústrojí 1. současně je svařovací hubice l přes páku g a kulový čep g spojena se spodním dorazem lg vertikálního pohybu manipulátoru. Spodní doraz lg je uložen společně 5 oběma horními dorazy ll, lg na vodioí tyči lg vertikálního pohybového ústrojí 1, které je uloženo na čele horizontálníhoK horizontálnímu pohybovému mechanismu li může být připojen...

Zapojení traťového vedení pro spolupráci se souběžným kolejovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258805

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šoltýs Vojtech, Poupě Oldřich, Zahradník Jiří

MPK: B61L 1/20, B61L 1/18

Značky: traťového, zapojení, vedení, obvodem, kolejovým, souběžným, spolupráci

Text:

...21 A a klidový třetí kontakt 17 C opakovače výstupního relé 11.Při aprâvné činnosti výstroje kolejového obvodu a tračového vedení zpúsobí vstup vlaku do kontrolovaného tratového úseku odpad kotvy kolejového relé łł a přechodné ovlivnění kolejnicového apínče gg, čímž se vyvolá přítah a přidržení kotvy opakcvače kolejnicového spínače 31. Po vyjetí vlaku pokračuje ímpulsní napájení kolejového obvodu činností kodéru lg a nastane kmitání...

Zařízení k přisávání vody pro úpravu palivové směsi spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258804

Dátum: 16.09.1988

Autor: Votava Zdeněk

MPK: F02M 25/02

Značky: úpravu, přisávání, motorů, spalovacích, zařízení, směsi, palivové

Text:

...k žádné korozi pístních kroužků a tvorba kar~bonu byla minimální. Spotřeba vody, která byla upravena z pH 5,1 na pH 7,0, činila 3,5 až 4,5 spotřeby paliva a to podle terénu a způsobu jízdy.Na výkresu je znázorněn echematicky příklad provedení zařízení k přisávání vody pro úpravu palivové směsi spalovacích motorů se spádovou nádržkou.Na výkresu je znázorněna schematicky tryska É přisávané vody umístěná V tělese lg,které je zašroubováno v...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Stanislav, Čižmář Luděk

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, výpalu, portlandského, způsob, stabilizace, rotační

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Prstencové rotační těleso z nasáklivého materiálu avivážního nebo smáčecího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258802

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kůst Bedřich, Urbánek Ladislav, Klíma František, Pospíšil Jaroslav

MPK: D01H 7/86, D01H 1/10

Značky: materiálů, rotační, nasáklivého, smáčecího, prostředků, avivážního, těleso, prstencové

Text:

...cívky je opatřen dutou osou l, v jejíž horní části je vytvořen vnější závit. Na tuto dutou osu ł je našroubováno avivážní ústrojí g, které sestává z prstencově zásobní nádrže Q, v níž se nachází kapalný avivážní neho smáčecí pro-~ středek 1. Do prstencově zásobní nádrže 3 je vložen sací nástavec à. Prstencová zásobní nádrž Q je uzavřena nahoře rotačním prstencovým tělesem §, které volně dcsedá na sací nástavec §. Rotačníwprstencové těleso 5...

Zařízení k odprašování a odsiřování horkých kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258801

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kapinus Jan

MPK: B01D 47/02

Značky: odsířování, odprašování, horkých, plynů, kouřových, zařízení

Text:

...odlučovačem prachu a zbytek exhalátů v odlučovači mokrém, spojeném vzdjemně zakřiveným tunelem.Přiklad praktického provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeněm výkresu V podélném řezu.za známým odlučovačem popílku 3 je na bocích mokrého odlučovače 1 zakłivený tunel 1,uzavřený na obou bocích a opatřený svislou příčkou Q, pro kluzné vedení plovoucího a plochého drátěného filtru g. Vyústění zakřiveného tunelu 1...

Hořák pro ohřev těles trubkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258800

Dátum: 16.09.1988

Autori: Henner František, Bernátek Bohuslav, Czyž Adam

MPK: F23D 14/14

Značky: těles, ohrev, trubkového, horák, tvaru

Text:

...podél celé délky trubky a tím i rovnoměrnějším ohřevem trubky po celé délce. Lepším spalováním se uspoří podstatné část paliva, zkrátí se doba potřebné pro ohřev trubky, čímž se sníží náklady, potřebné pro ohřev trubek. Další výhodou lepšího spalování je zlepšení životního a pracovního prostředí. Při použití hořáku dle vynálezu nedochází k utržení a sfouknutí plamene.Příklad provedení hořáku pro ohřev těles trubkovéhotvaru dle vynálezu, zde...

Substituované 5-fenyl-N,N-4-trimethylpentylaminy a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258799

Dátum: 16.09.1988

Autori: Červená Irena, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Holá Vladislava, Valchář Martin

MPK: C07C 87/28, C07C 91/04

Značky: jejich, substituované, 5-fenyl-n,n-4-trimethylpentylaminy, hydrochloridy

Text:

...redukcí vzniklých terciárních aminoalkoholú kyselinou jodovodíkovou.Podrobnosti provedení přípravy látek podle vynálezu jsou uvedeny v příkladech, které jsou pouze ilustracemi možností vynálezu. Pokud uvedenými reakcemi vznikají směsi stereoisomerů,vztahuje se vynález na všechny tyto stereoisomery. Příklady popisují přípravu některých2 těchto stereoisomerů v čistém stavu. Všechny látky popsané v příkladech jsou nově jejich identita byla...

Zadlabací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258798

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň, Wagner Jan, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 25/02

Značky: zámek, zadlabací

Text:

...nálitek opírající se o vnitřní stěnu základního plechu, přičemž čep i nálitek tvoří se závorou jeden celek.Výhody zadlabacího zámku podle vynálezu spočívají v tom, že jednoduchý pravoúhlý ohyb podélné okrajová stěny základního plechu i okrajová ohyby víka vytváří vnitřní uzavřený prostor obdélníkového tvaru optimální velikosti bez jeho zmenšení okrajovými přechody, do kterého je možno výhodné umístit vnitřní mechanismus zámku. Jeho vyšší...

Sklářská roztáčecí rekuperační pícka, zejména pro nahřívání a tvarování okrajů dutých skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258797

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černý Miroslav

MPK: C03B 5/00

Značky: sklářská, sklenených, tvarování, pícka, výrobků, roztáčecí, okrajů, nahřívání, zejména, rekuperační, dutých

Text:

...a nedochází k jejich něžádoucí turbu lenci.Příkladné provedení roztáčecí pícky podle tohoto vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představujeobr. 1 celkový podélný hokorysný řez roztáčecí píckou,obr. 2 celkový půdorysný pohled na roztáčecí pícku,obr. 3 detailní podélný osový řez roztáčecí píckou,obr. 4 detail tvarovky hlavního hořáku aSklářská roztáčecí rekuperační pícka l (ohr. 1, 2 a 3)...

Zařízení k aplikaci tekutých přípravků, zejména pro sklízecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258796

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pech Václav

MPK: A01D 33/00

Značky: tekutých, přípravků, zejména, stroje, zařízení, aplikaci, sklízecí

Text:

...koncem zasahuje ke dnu gg a která je výstupním potrubím łâ propojena s alespoň jednou tryskou ll usměrněnou na tok neznázorněně sklízené plodiny sklízecím strojem. Na výetupním potrubí lâ je před tryskou 31 upraven čistič lg a uzávěr łg.V příkladném provedení jsou znázorněny dvě trysky ll. ktoré jsou napojeny na výstupní potrubí 3 prostřednictvímV tlakové nádobě g je upraveno nalévaoí hrdlo lg opatřené hermetickým uzávěrem gł a...

Zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 258795

Dátum: 16.09.1988

Autori: Svoboda Václav, Beránek Vladimír, Štekl Miloslav

MPK: B60K 11/06

Značky: ventilátorových, lokomotiv, zapojení, motorů, elektrických, trakčních, chlazení

Text:

...projaví V omezení hlučnosti na stanovišti lokomotivy a tím i zlepšení pracovních podmínek obsluhy lokomotivy.zapojení ventilâtorových motoru pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv je achcmaticky znázorněno na připojeném vyobrazení.Ke společné první napájecí svorce l jsou pripojeny dva základní obvody. První obvod napájený zo svorky Ä tvoří v sérii zapojená pojistka El, ovládací stykač gl, ventilátorový motor gł, omezovací...

Hydrofilní tuhá lehčená hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258794

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lohr Jiří, Šňupárek Jaromír

MPK: C08J 9/00, A47G 7/02

Značky: hmota, hydrofilní, tuhá, lehčená

Text:

...struktura) a tak i z hlediska aplikovanýoh konkrétních technologických parametrů)(velikost michané šarže, tvar, rozměry a konstrukce licich forem), jak uvedenoVodný roztok nizkomolekulárniho produktu reakce fenolu 5 formaldehydem v molárním poměru 11,3 až 11,9 má koncentraci pevné látky 65 až 85 8 hmot. (pevná látka je zbytek po sušení 2 h při 150 °C). Chemické složení, struktura produktu je vyjádžena hodnotou viskozity 0,5 až 5,0...

Zařízení pro opracování brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258793

Dátum: 16.09.1988

Autor: Charousek Zdeněk

MPK: B23B 5/04

Značky: zařízení, brzdového, obložení, opracování

Text:

...a eliminují se tak i výrobní tolerance těchto dílů. Zkrátí se nebo i zcela vyloučí potřeha dodatočného zalícování jízdou. nebezpečí vadné-funkce brzdpse snižuje. Využití zařízení dle vynálezu přináší časové a energetické úspory, prodlužuje životnost brzdového systému a pro svou funkci nepotřebuje žádné zvláštní strojní vybavení.Příklad konkrétního provedení zařízení dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu,kde na obr. 1 je stranový...

Způsob výroby směsi amfolytických tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258792

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zajícová Hana, Mikulcová Dagmar, Krob Václav, Kožíšková Ludmila, Červinka Karel, Kovář Pavel, Novák Jan, Zeman Ivo, Šmidrkal Jan, Skalský Jiří

MPK: C11D 1/90

Značky: amfolytických, tenzidů, způsob, výroby, směsi

Text:

...molu chloroctanu sodného při teplotě I 30 až 90 OC, načsž se přidá 0,05 až 0,95 molu peroxidu vodiku.Výhodou způsobu výroby směsi amfolytických tanzidů obecného vzorce I a II je, že směs neobsahuje žádný kovalentně vázaný chlor a že během reakce nevzrůstá viskozita reakční směsi.Tekuté prostředky pro osobní hygienu a tekutá mýdla jsou založena převážně na bázi amfolytických tenzidú, kde se využívá toho, že při mytí nepoškozuji pokožku a maji...

Směs pro výtokové soustavy šoupátkových uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258791

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kavulok Augustin, Cienciala Tadeáš, Cieslar Oldřich, Cienciala Petr

MPK: B22D 41/08

Značky: soustavy, uzávěru, směs, šoupátkových, výtokové

Text:

...nevýhody odstraňuje smäs pro výtokové soustavy šoupátkových uzávěrů podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že k jednomu objemovému dílu křemičitého píaku je přidán jeden objemový díl nizkopopelnatého koksu o zrněni 0,1 až 3,00 mm a o chemickém hmotnostnim složení 0,1 až 1,00 8 těkavé látky, 0.1 až 9,00 0 popel, 0,2 až 15 voda, 0,1 až 0,6 sita,zbytek uhlík.Směs pro výtokové soustavy šoupátkových uzávěrů podle vynálezu...

Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258790

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šťastný Karel, Šantůček Jaroslav

MPK: B60K 28/14, B62D 49/08, G01C 9/00...

Značky: zejména, stroje, zařízení, polohy, indukční, snímací, mobilní

Text:

...obvodem složeným z normalizovaného, sériového feritového jádra a kovové clony je jednoduchého provedení, část vinutí slouží zároveň jako indukčnost budicího LC-oscilátoru. Pootočením půlkruhové clony snímače o lBD° je možno jednoduše změnit smysl strmosti. Funkce snímače je spolehlivá a dostatečně přesná.Indukční snímací zařízení polohy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje blokové zapojení...