Archív za 1988 rok

Strana 33

Převodka hřebenového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258869

Dátum: 16.09.1988

Autor: Babák Jan

MPK: B62D 3/02

Značky: hřebenového, převodka, řízení

Text:

...převodkou hřebenového řízení náprav motorových vozidel tvořenouskří~ní, ozubeným hřebenem a paetorkem, kde alespoň paetorek je opat V řen šikmým ozubením a je uložen v jednom kluzném radíálním ajednom valívém.rądiá 1 ně axiálním-ložisku tím způsobem, že kluz né rediální ložisko je eituováno na boční stěně skříně převodky řízení přílehlé drážkovanému konci hřídele peetorku-a valivéradiálně exiální ložiska leží na vzdálenějěí straně skříně...

Zařízení ke snižování tlaku zemědělských strojů a dopravních prostředků na půdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258868

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kocián Miloslav, Pišan Oldřich, Dvořák Jiří

MPK: B60V 1/06

Značky: tlaku, zařízení, strojů, dopravních, prostředků, půdu, snižování, zemědělských

Text:

...jsou schematicky znázorněny příklady zařízení ke snižování tlaku zemědělskýoh strojů a dopravnich prostředků na půdu podle vynálezu. kde na obr. l je v nárysu závěsný dopravní prostředek s nadlehčovací vanou, na obr. 2 je detail nadlehčovací vany opatřeně pružnou manžetou a po jistným ventílem, propojeným se snímačem tlaku nápravy a obr 3 258868představuje uspořádání, kdy zdroj tlakoveho média do nadlehčovací vany je ovládán vyhodnocovací...

Jednostupňový filtrační reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258867

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 23/10

Značky: reaktor, filtrační, jednostupňový

Text:

...dnem 3 připojeno mezídnoígs.fi 1 ttačními tryskami gj Had nezídnem gje centricky umístěndutý reŠŽni.vá 1 eo głpřeeahujíct v horní části filtrační náplňg uloženou na mezidnu §§Reakčni ýálec 3 je v horní části ą opatřen sběrným ž 1 abemg V ňorním dnu änje oentricky umístěn.uzavírací vá 1 ecAgsotvoryggůkterý je spodním čelem zaústěndo sběrného žlabu głp K hornímu dnu Š je připojeno odplýšovacípotrubí łłov 1 ádané odplyňovacím ventilem ggg...

Zařízení pro identifikaci intenzity dojení a množství mléka ve sběrné nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258866

Dátum: 16.09.1988

Autori: Klíma Josef, Darida Jiří, Švarcbek Jaroslav, Velebil Miroslav, Záruba Jiří, Mucha Břetislav, Čech Vladimír, Peterka Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: identifikaci, nádobě, sběrné, zařízení, intenzity, mléka, dojení, množství

Text:

...nasazena snímacíkomora 3 opatřená ns příklsd neznázorněnými fotoelektrickýmičidly s příslušnýmí světelnými zdroji. Snímací komora 2 Je propojena s neznázorněnýn registračním přístrojem vybeveným časovou základnom, logíckými obvody, psmětěmi a ovládacímí vývody. Dále Je snímscí komora 2 propojenathadicí § vybavenou vzorkovačem łl s ventilem 1, který Je situován na potrubí mléka §.Víko nádoby łł je vybsvenonátrubkem gg pro připojení...

Způsob deemulgace a oddělování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258865

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kochová Dana, Poledne Jaroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: tuků, oddělování, způsob, odpadních, deemulgace

Text:

...alkàlłe znohodnotf přcvedenin na nýola poozo malá cast tuku, zatioco větä 1 čàat tuků se. ohulzcuvoln 1 vo forně vhodnépro další zpracování. ztráta tuku je tim většł, čin je vylši obsah nojjehnčjšich tukových čàatłc. A L H ą ~oL Fodstatou deenulgaco podla vynàlezu ie pochod, při nina .u« si tukovů častice obalí poylakću hoúbovité micely vznikléhoĺ mýdlo. Voda určena k daenulgaci caupravi.přidavken atkàlíehv nnocłvł~odpov 1 dajicjnu...

Způsob uspořádání a fixace vratných manipulačních jednotek ložených blokovými chladicími jednotkami v kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258864

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ledr Rudolf, Hrdý Jiří

MPK: B65D 19/00

Značky: jednotkami, jednotek, ložených, způsob, vratných, chladícími, uspořádání, blokovými, fixace, kontejneru, manipulačních

Text:

...bylo nožnê vytvořit soojení nenípulačních jednotek prostřednictvín jejích pâsnjc 19.. vrutů 11 s fjxačníní t.s.kyVg.s fíxečníní tronky zje g ee nenípulační jednotky 1 spojí pomocí ůchytů 12 e vrutů 11.n lezi boční stěny 9 kontejneru 1 a fjxoEní.trànky I a § se.vloží dístenční hranolky 11. U zadní čelní stěny 15 kontejneru ljse fjxąční trânky Z, 5 a 2 vzepřou protí opěrnénu tverovenůluAtrbnku 1 § o 9 ním spojí pomocí krátkych pásnjc 19 e...

Stavítkové blokování závěru a držáku zdroje gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258863

Dátum: 16.09.1988

Autor: Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: závěru, gama-defektoskopu, stavítkové, blokování, držáku, zdroje

Text:

...je v držáku 2zdroje vytvořen zápich §V tělese stínioího kontejneru 1 v jeg jho závěru jsou zhotovehy tri otvory, které procházejí plochou j1 vzájomného pohybu závěru v tělese stínícího koňtejneru. Osy o otvorů v tě 1 esestínícího kontejneru i.v závěru v otevřené poloze spolu souhlasí. V každém ze tří otvoru je uloženo dvojdílné stavítko 2, 3 a.i s pružihami 1. První a třetí stevítkog.a A jsou kontrolní, kdežto druhé stavítko 1 je pracovní.Ve...

Elektroda z alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258862

Dátum: 16.09.1988

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04

Značky: alkalického, elektroda

Text:

...nebot V době,kdy je proud přerušen, nabývá pasíveční vrstva svého původního klidového s tavu. iTyto nevýhody lze odñtranít při použití takové pasívační vrstvy, která by při dokonalé ochraně alkalického kovu před korozí elektrolytem v klidovém stavu umožňovala odběr proudu při malé polarizaci a s malým přechodným poklesom potenciálu elektrody při zapnutí prouďu. Toho je dosaženo při použití A elektrody podle vynálezu.Podstatou vynálezu je e 1...

Inhibitor koroze hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258861

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pelikán Josef, Hlucháň Vít, Vošta Jan

MPK: C23F 11/08

Značky: koroze, slitin, inhibitor, hliníkových

Text:

...uzavře-.ných systémech zvýšené teploty vody dostetečnou účinnosť.-Častov důsledku jejich snížené koncentrace dochází k nebezpečné hodovéd,Uvedené nedostatky odstraňuje ínhibitor koroze hliníkovýchs 1 ítinve vodném prostředí podle vynálezu. Jeho podstate spočívá . vv tum 5 že je tvořen-vodným roztokem, obsehujícím v 1 litr 30 až80 mg fenyloctsnusodného, 40 až 100 mg křemičitanu sodného a 5 ažl 5 mg 1, 2, 3 ~benzotriezo 1 u.»Základní výhoda...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06, H02H 3/24

Značky: poruchy, vyhodnocení, buzení, stroje, členu, synchronního, ústředního, zařízení, regulátoru

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Zařízení pro beztřískové dělení tenkostěnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258859

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vodička Vladimír

MPK: B23B 5/14, B23D 36/00

Značky: trubek, tenkostenných, dělení, beztřískové, zařízení

Text:

...děiení tenkostěnných trubek pod 1 evymáąĺlezu, kde na obr. 1 je znázorněno celé zeřízénívípodé 1 ném.řezuuna obr. 2 je podélný řez základním unáäecím těleaem a obr. 3 zná» zorňuje boční pohled-na základní unášećí těleeo. eí íZařízení pro beztříekovédě 1 ení tenkoatěnných.trubekíeeatává z tě 1 eeà~vřeteníku ł poháněćího úetrojí (neznázorněno)g°vŕetene g. aupíchovacího mechanísmu 1 Vřeteno g je otočněu 1 oženo na 1 ožieeŤ vkách v těleae...

Zařízení pro navádění smekacího a nástrkového zařízení cívek na vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 258858

Dátum: 16.09.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Meduna Jiří, Hanousek Alois

MPK: D01H 9/04

Značky: smekacího, nástrkového, zařízení, navádění, vřetena, cívek

Text:

...Zł, Zł Zg, 1 gnavazje na dráhu přislušnáhopřiného naváděciho č 1 enug. gggg ggĺ V horní části je tvarovýDáváděcí Člen Zł. Złĺ zg. Zgvyveden vně prostoru předlohových civek g. které Jsou ulóženy v horní části strojé łnad skaçimi vřetenyfg. Každý tvarový.náváděci č 1 enZł. 23, zg ZgJé na hbrnim konci Pozšiřen za ůčelém snazšiho navádění Voýíciçh2 V ~ Á V A . « Q Tvarové naváděci č 1 eny.Zł,-zg ulbžené na čele stroje 3 tyořeném stěnouąskřině...

Způsob zjišťování potenciálního výnosu zrna pšenice z malých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258857

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foltýn Jiří

MPK: G01G 9/00

Značky: malých, zjišťování, způsob, výnosu, pšenice, potenciálního, dílců

Text:

...čtverečněho met ru, s následným přepočtem na hektarový výnos zrna, Aüvedený způoob zjiätování potenciálníhp výnosu zrná pěe~ýnice z malých dílců umožňuje výběr kmenů na plošný výnoa zrna již v raných generacích,-což povede ke zkráoení.ä 1 echt 1 telekého procesu a.případně 1 ke.zmenšení pokuanýoh p 1 ochÄ~René zjišřování výnoaověho potenciálu kmenů päenico usnadní též tolik žádoucí souatavně šlechtění na výnosovo stabilitu odrůd v různých...

Určení zralosti semenných porostů trav

Načítavanie...

Číslo patentu: 258856

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šantrůček Jaromír, Štráfelda Jan

MPK: A01C 1/02

Značky: zralosti, určení, porostu, semenných

Text:

...elektrody /EMS/, selektivní na du síčnanové íonty N 05, vůči srovnávací nesycené kalomelové elek-A trodě. Lze použít dnes všechny vyráběné naše i zahraniční typy- elektrod. Na rozdíl od známých standartních metodík rozborůrostlinných materiálů, půdy í krmív jsme zjistili, že síran stříbrný Ag 2 SO 4 není vhodnýk přípravě extrskčního standardního roztoku, protože vysrášenć šupinky stříbra ovlivňují přes 258856nrj.sĺ wĺľňrrí v- výJhIJ Jĺĺ,ĺĺ-...

Dynamický tlumič kmitů hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258855

Dátum: 16.09.1988

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 11/00, F41C 21/18

Značky: zbraně, palné, dynamický, kmitů, tlumič, hlavne

Text:

...je, žé přídavná hmota oůso~ .bi svou setrvačnou šíloú proti příčným kmitům ústľ hlavhě, kto-Aré jsou vyvoláhy vývínem rány. V důsledku toho É okamžiku, kdýhvwstřela opouští hlàveň, je ústí hlavně méně vychýleno z původníhosměru-3 rychlost přičného pohybu ústíhlavně je menší než bezUvědehý nedostatok je odstráněn použitím dýnamiokého tlumi PJpoužití tlumiče bodla vynálezu, čímž se sníží nepříznívý účinek příčného pohybu Ústí hlavně na...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258854

Dátum: 16.09.1988

Autor: Ficker Lothar

MPK: F28D 1/047

Značky: rekuperační, tepla, výměník

Text:

...rozdílů na výstupu ohřívaného média, přičemž je zachován vysoký koeficient prestupu tepla vlivem řazení trubkových smyček kolmo na směr podélné osy výměníku a tím i na eměr proudění spalín.Příklad provedení nekuperečního výměníku tepla dle vynä~ lezu je znázorněn v axonometrickém pohledu na přiloženém vý ÁkresuąRekuperační výměník tepla sestává z trubkových emyček,které jsou uspořádány do zadní soustavy g Á přední soustavý 5. Trubkový...

Magnetický bubnový separátor feromagnetických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258853

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kundrata Arnošt, Malý Miroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: bubnový, nečistot, feromagnetických, separátor, magnetický

Text:

...požedevku je provedeno řešení podlesetaven 1 toroidnich pernanentnich no§netů,un 1 stěnýh sooseuv kolem nemngnetickó hřidete a magnetický obvod je tvořen ěetyA 4jseu spojene 3 pőtovýniAnàstevc 1,rovno 6 čžnýni 3 hřideti separátoru.Při funkci sepertforu 2 pőlových nàstąvců vychází uagneàtickb pole,kterýe.js 9 uÁferouagnefické nečistety př 1 tahovàny.253853 Výhody vynálezu spočivají zejnćnn vo-snadné výrohošsestaven 1.m|gnetfckého separàtoru...

Pneumatická tlumená pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258852

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina, tlumená

Text:

...vynálezu, tedy stejně jako vynález A 0 č. 232 208 jvycházínze dvou objemů plynu, z nichž jeden expandujevolně a přepouštění druhého je řízené. U této pružiny je však pomocí řídícího přepouštěoího prvku 1 účelněji nakládáno sobjemem vzduchu který je uzavřen v pevné nádobě łł. oba objemy jsou propojeny jedním velikým přepouštěcím otvorem 1 nebo radou menších přepouš-L těcích otvorů.1, jejichž celkový průřez je daleko většíàneže u...

Separační prostředek pro výrobu lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258851

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čermák Antonín, Průdek Bohumil

MPK: C08L 9/00

Značky: výrobu, prostředek, separační, lehčených

Text:

...V může být přičinou tvorťy kožnich dermatőz zejména při ručnín způ sobu.nanáäon 1 vseparečních prostředků.n Tento nedoštatek odstràňuje vynálozo Předmětem vyná 1 ezuäe separační~prostřeoek, rčený pro nenášonina formy převážně ručê1 nim způsobem. Separační prostředek podle vynálézu jejvyznečený5 až 15 hmot, esterifikovoného montánniho vosku s bodem téní V Amin.70.°C, V u 5Á Separační prostřeoek popsaného složéni vyniká podsteťně ani» žçnou...

Insekticidní prostředek pro hubení švábovitého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258850

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rupeš Václav, Rettich František, Pokorný Milič, Vrba Zdeněk, Křeček Jan, Vrkoč Jan, Ryba Jiří, Rabas Václav, Hrdý Ivan

MPK: A01N 31/02

Značky: insekticidní, hmyzu, hubení, prostředek, švábovitého

Text:

...se optimální množství kyseliny mléčné a insekticidu smísí s jemně rozemletým pevný nosičem, s výhodou s infusoriovou hlinkou, tlakem nebo oxidem křemičitým. Dále je výhodné přidat 2,6-diterc.buty 1-4-kresol.Pro přípravu nástrahy se optimální množství kyseliny mléčné a insektićídu smísí s vhodnou potravinou, s výhodou s látkami uhlohydrátového anebo bílkovínového typu. Dále je výhodné přidat 2,6-terc.buty 1-4-kresol.Aplikační množství...

Zařízení pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258849

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/34, B23Q 5/20

Značky: vřetena, stroje, polohování, obraběcího, zařízení

Text:

...v příčném řezu.Vřeteno 1, které má býti polohováno. má na pouzdru g uloženoozubené kolo 2, do kterého je zasouvatelné ozubené kolo 1. To je nasazeno na výstupnim hřídeli 3 motoru l na kuželovém pouzdru 3 a zpevněno maticí É. Výstupní hřídel 3, spojený s převodovkou 3, je uložen ve skříni lg, které je výklopná kolem čepu ll.Ve skříni lg je vsazeno duté pouzdro lg, o jehož vnitřní čelo se opírá pouzdro lg,vedené na čepu ll. Na pouzdru ll...

Zařízení pro stohování šitých dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258848

Dátum: 16.09.1988

Autori: Geršl Stanislav, Jedlička Václav, Jurzová Zdenka, Kadlec Zdeněk

MPK: D05B 39/00

Značky: stohování, šitých, dílů, zařízení

Text:

...je usazen na podstavci. Kinematickě spojení hranolu včetně pŕipevněné pohyblivé ovládací desky se stojanem vedení a podstavoem je provedeno pomoci kulového čepu, natáčivě uloženého nezi dvěma maticemi a spojeného s płstnicí pneumatického válce, který je uložen v kozlíku.Kluzný pohyb a přesné vedení hranolu po vodicích tyčích je zajištěno dvěma pouzdry,zalisovanými ve vodicích otvorech hranolu. Pro spolehlívou funkci při transportu šitého díla...

Kryt otvoru převodové skříně proti prostupu oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258847

Dátum: 16.09.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: F16H 57/02

Značky: oleje, otvorů, převodové, skříně, proti, prostupu

Text:

...okraje tělesa prevodové skříně, kde dno drážky je sešíkmsno dovnitřŘešení je výrobné a montážně jednoduché a naprosto bezpečně zabraňuje úniku mazacího oleje 2 převodové skříně.Není třeba přítahovacích šroubů a těsnění, čí těsnicí hmoty.Konstrukčně se zjednoduší kryt otvoru a převodová skříň, poněvadž není třeba těenicí dosedací plochy. Je snadno vyrobítelné a ekonomicky výhodnější oproti dříve používanýmPříkladné provedení zakrytí otvoru...

Způsob měření napjatosti plasticky nebo pseudoplasticky deformujících se hornin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258846

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mužík Ludvík

MPK: G01V 11/00

Značky: napjatosti, provádění, způsobu, měření, pseudoplasticky, způsob, tohoto, hornín, plastický, zařízení, deformujících

Text:

...upevněn úchylkomšr, jehož dotykový prvek dosedá na páku. sPrincíp způeobu podle vynálezu je tedy zeložen na skutečnosti, že horniny obecně zatížené tiakovým napätím se detormují do umele vytvoreného volného prostoru, napr. vrtu. Jeetližepak do tohoto prostoru vlolíme tuhé teleso, např. valcovou třecí peänici, které vytvotený prostor zcela zaplní, dojde k sevžení tělesa silou. která odpovídá napjatoeti v okolní hornině. Hodnota kroutícího...

Způsob regenerace slévárenských formovacích a jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258845

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mikšovský František, Mrověc Josef, Jelínek Petr

MPK: B22C 1/00, B22C 5/04

Značky: formovacích, směsi, jadrových, regenerace, způsob, slévárenských

Text:

...3 v nové směsi a regenerát s koncentrací octanu sodného až 0,3 5 hmot. je zředován novým kžemenným píekem.Octsn sodný je rozložiteiný teplem při 400 až 490 °C na aceton, ktorý shoří a uhliěitan dvojsodný, ktorý už tak negativně neovlivňuje technologické vlastnosti směsi s vodním sklem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob regenerece slěvárenskýoh formovacích a jádrovýoh směsi, sestúvejícíoh z křemenného písku, vodního skla a esterováho...

Asfaltový izolační pás s nosnou částí ve formě plošného textilního útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258844

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hammer Vladimír, Faulhaber Ervín

MPK: D06N 5/00, D04B 21/14

Značky: textilního, plošného, formě, částí, asfaltový, útvaru, izolační, nosnou

Text:

...možno použít napřímené nitově útvary rüzného druhua provedení, například polyesterové hedvábí v hladkém nebo tvarovaném provedení, jednoduché skané, družené nebo skleněné hedvábí, přičemž jejich uložení v podélném a/nebo příčném směru nosné části asfaltového izolačního pásu možno.volit tak, že je použit bud jen jeden druh ,nití nebo několik druhů nití o různé tažnosti ve stanoveném sladu uložení. zformované nitové útvary mohou například tvořit...

Způsob desaktivace pyroforických látek v zařízeních pro čištění koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258843

Dátum: 16.09.1988

Autori: Helis Otakar, Javorský Břetislav, Hollein Arnold, Žerava Petr, Žyla Emil, Jach Zdeněk

MPK: C10B 43/00

Značky: plynů, pyroforických, způsob, čištění, desaktivace, zařízeních, koksárenského, látek

Text:

...pyroforických sirníků a je tedy neúčinné, byly vypracovány jiné návrhy postupu výměny náplně zatopením pračky vodou a postupného sniłování její hladiny v nádobě pračky za současného vyjímání náplnš po vrstvách za stáleho kropení. Tato metoda je však Ipekulativní,-protola tlak vodní náplne na dno a stěny korozí oslabená pračky by mohl vést k její destrukcl. Alternativou je dosud nezkouäená metoda lnertizací prostoru pračky plynným...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Husák Jiří, Hochmannová Libuše, Herrmann František, Krátký Bohumil, Zamastil Václav, Hájek Karel

MPK: C08G 63/48, C08G 63/76

Značky: alkydové, flexibilní, tvrditelné, pryskyřice

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Zapojení systému pro zviditelnění průřezu výtokového proudu tekutin, nebo tekutin s dispersí pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258841

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kopečný Jan, Mikolajek Jan, Jasinský Zdeněk

MPK: G02F 1/01

Značky: průřezu, proudu, tekutin, systému, zviditelnění, výtokového, zapojení, pevných, látek, dispersí

Text:

...Dále je výhodou to, že výsledný obraz je možno vyhodnotit v černobílá nebo i barevné projekcí. Jedná se například o tlaky či teploty.Płíkladné provedení zapojení podle vynálezu je znázorněno na priložených výkreaech,kde obr. l je jeho schéma avna obr. 2 sohematícký průřez snímací jednotkou snímající příčný a šikmý průřez proudu plynu.zapojení v příkladném provedení podle vynálezu eestává ze snímscí jednotky l tvorené otočným záříčem g, kolem...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem kovů, zejména mědi, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258840

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří

MPK: C22B 7/00

Značky: olejových, zejména, způsobu, mědi, kalů, zpracování, provádění, kovů, zařízení, odpadních, tohoto, obsahem, způsob

Text:

...separátorem g. Zásobník 1 extrahovaného kalu je propojen s přívodním potrubím 3 na kal a odvod tekuté fáze ze separátoru g je napojen na přívodní potrubí 1 na rozpouätědlo.Na obr. 2 je schematicky znúzorněno zařízení, které sestává rovněž ze zásobníku ł kalu a zásobníku 3 rozpouštědla, který je pžívodním potrubím 1 propojen s reaktorem à, promývaoím zásobníkem lg a separétorem 2. Zásobník keluje propojen přívodním potrubím Q s reaktorem g....

Směs solí sulfonových kyselin pro přípravu pyrethroidních insekticidních prostředků a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258839

Dátum: 16.09.1988

Autori: Závada Jiří, Král Vladimír, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Pánková Magdalena, Stibor Ivan, Tichý Miloš

MPK: C07C 143/42, A01N 41/08

Značky: přípravu, sulfonových, přípravy, její, způsob, insekticidních, kyselin, solí, pyrethroidních, směs, prostředků

Text:

...směsi solí obecného vzorce I a III.lpůsobpřípravy směsi solí podle vynálezu obecného vzorce I a III, způsob analýzy i použití při přípravě pyrethroidního insekticidního prostředku je blíže objasněn v následujících příkladech.Pĺíklad 1 Sodné sůl obecného vzorce I (M Na) a její pyrolytický rozkladK roztoku 15,5 g oyklického aootálu vzorce II v 80 ml ethanolu byl přidén roztok 30 g kyselého iiřičitanu sodného v so ml vody. Směs byla...

Ovládací mechanismus skříňové kotoučové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258838

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ohnoutka Lubomír, Andrášek Vít

MPK: F16D 55/00

Značky: mechanismus, ovládací, kotoučové, skříňové, brzdy

Text:

...uspořádání brzdového válečku minimální prostor. Rovněž přístup k seřlzovací matici je velmi snadný a seřizování brzdy lze provádčt nástrčkovym klíčem přes vidlici po odstranění krytu.Ha výkreeu je na obr. 1 naznačeno celkové supořádání ovládacího mechanismu podle vynálezu včetně rozpěrných disků brzdy e na obr. Z je čelní pohled na mechanismus po odstranění krytu.Oba rozpěrné disky l, 3 i e kuličkovým separátorem 3 jsou k sobě přitaženy...

Skříňová kotoučová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 258837

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ohnoutka Lubomír, Andrášek Vít, Havránek Milan

MPK: F16D 55/00

Značky: kotoučová, brzda, skříňová

Text:

...uloženy brzdové lamely, mezi nimiž je dvojice disků opatŕených kuličkovým separátorem, navzájom-natáčených pomoci ovládacího mechenismu s brzdovým válečkempodle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ekříñ je cpatŕena vodicími plochami, na ně dosedají opärné plochy pevného disku. V místě uložení plovouciho disku je ve skříni provedeno odlehdovaoí vybrúni. Vodicí plochy jsou opatřeny stíracími drážkami.Hlavní výhody skŕíñové kotoučové...

Čidlo pro měření seismických vzruchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258836

Dátum: 16.09.1988

Autor: Ladman Josef

MPK: G01V 1/16

Značky: vzruchů, seismických, čidlo, měření

Text:

...složku působení vzruchu. Provedení je výrobně nenäročné. reprodukovatelnost je zajištěns nastavením zesílení při měření citlivosti. ANa přiloženém výkrasu je schematicky znázorněn přiklad provedení čidla pro měření seismických vzruchů podle vynálezu.Čidlo pro měření seismiokých vzruchů je tvořeno dvěma trvalými magnety l, g. Ke středu pevného magnetu l je připojen nemagnetioký vodioí kolík 3, na němž je suvně uloäen pohybiivý-magnet 3...

Valivé, zejména válečkové nebo jehlové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258835

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stárek František, Král Václav, Šír Dušan, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 19/22

Značky: ložisko, válečkové, zejména, jehlové, valivé

Text:

...obvodě kroužků je zamezena deformace klece při sestavování ložiska.Konstrukční provedení ložiska podle vynálezu je znázorňěno na přiloženém výkrese. Na obr. l je částečný nárysný průřez jedním možným provedením, na obr. 2 je částečný bokorysný pohled na klec ložiska, na obr. 3 je rovněž částečný nárysný průŕez druhým možným provedením,na obr. 4 je částeöný boční pohled na jiné provedení klece ložiska.Valivé, V tomto případě válečkové ložisko...

Tmel sestávající z furanketonaldolové pryskyřice a tvrdicí výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258834

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kačer Miloslav, Král Pavel

MPK: C09D 5/34

Značky: tvrdící, pryskyřice, sestávající, furanketonaldolové, výplně

Text:

...hrubší o velikosti zrn až do 5 mm. Jako pojivo se používá furanketonaldolovápryskyłice, vyrobitelnád z 1 dílu hmotnostního formaldehydu, 1 dílu hmotnostního acetonu a 1,7 dílů hmotnostníhofurfurylaldehydu kondenzací za teploty alspoñ 100 °c, o konzistehci 70 až 150 sekund,měřeno výtokovým pohárkem s otvorem průměruů mm při 20 QC (stanoveno podle ČSN 67 3013).Hmotnostní poměr při přípravě tmelu se řídí konzistencí pryskyřičného pojiva,...

Jádrová příze zejména pro sekundární podkladové tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258833

Dátum: 16.09.1988

Autori: Havlík Jaroslav, Forman Zdeněk

MPK: D02G 3/36, D02G 3/06

Značky: podkladové, jadrová, příze, tkaniny, sekundární, zejména

Text:

...podkladová textílie pro koberce, která se podle japonské ho patentového spisu č. B 023 937 vyrábí počesávánim petlinkové tkaniny, utkané ze štěpených přízí v útku a hladkých přízí z termoplastické pryskyřice v osnově. Štěpená příze sestava 2 alespoň dvou hlavních vláken a vedlejších vláken, povrstvených počesaným vlasem. S výhodouje použito polypropylenové vlákno.Podkladovka má sice zlepšenou schopnost adheze k latexovému pojivu a menší...

Vodný roztok pro smáčení prachu a hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258832

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bobro Milan, Kupka Jozef, Vítek Jan, Chasák Robert

MPK: C09K 3/22

Značky: prachu, hornín, smáčení, vodný, roztok

Text:

...jejich hydrofilnost a tím umožňují jejich účinějši zneškodnění. Účinek komplexních iontů hliníku se projeví zejména koagulací prachových čáetic a inaktivací fibrogenních částic. Pokud se roztokom smáčí hornina nebo obecně kusový materiál, z něhož po desintegraci vznikne prach je účinek stejný.Nový a vyšší účinek popaaného roztoku je v tom, že se při použití komplexních iontů hliníku dosáhne nejen zvýšené smáčivosti prachových částic a...

Nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258831

Dátum: 16.09.1988

Autori: Staněk Milan, Sternschuss Antonín

MPK: C09D 3/58

Značky: obsahem, rozpouštědel, nátěrové, organických, nízkým, hmoty

Text:

...a metakrylové kyseliny zasychá pomaleji než alkyd samotný, výle uvedení autołi byli nuceni takto vzniklé nátěrové hmoty přisoušet při 60 °C.Nyní jsme však zjistili, že i za normální teploty podstatné rychleji zasyohajíe daleko kvalitnejší nátěrové filmy poskytují nátěrové hmoty ząsyohajíoí po přídavkuběžných sušidel na bázi mýdel dvoj- a vícemooných kovů, které obsahují 10 až 40 hmotnostních běžných organických rozpouštědel a, počitáno...

Antiadhezivní prostředek pro tvrdou polyuretanovou pěnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258830

Dátum: 16.09.1988

Autori: Průdek Bohumil, Čermák Antonín, Kočík Antonín

MPK: B29C 33/60

Značky: prostředek, antiadhezivní, tvrdou, polyuretanovou, pěnu

Text:

...na formy ručnim způsobem. Antiadhezivni prostředek je vyznačený tim,že obsahuje 40 až 70 8 hmot. plastického maziva, 29 až 59 hmot. rafinovaného ropného oleje, vroucího nad teplotu 360 °C. 1 až 2 8 hmot. esterifikovaného montánniho vosku s teplotou tání min. 70 °C. Plastická mazivo, obsahuje 70 až B 0 Q ropného oleje a 20 až 30 S komplexního vápenatého mýdla.Antiadhezivni proetředek popsaného složení vyniká podstatné sniženou...