Archív za 1988 rok

Strana 32

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kužela Miroslav, Vídenský Jan, Havránek Josef, Vokřál Václav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 1/10

Značky: rozkladu, fosfátu, jednoho, zařízení, kontinuálnímu, alespoň

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Laboratorní magnetický analyzátor se stálými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 258908

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stříšovský Miroslav, Klega Václav

MPK: G01R 33/12

Značky: stálými, laboratorní, magnetický, analyzátor, magnety

Text:

...jsou odstraněny laboratornim magnetickým analyzátorem se stálými magnety dle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že jeho magnetické póly, uchycené v závěsu,jąou tvoženy stálými magnety a jsou otočné kolem os.Výhodou laboratorniho magnetického analyzátoru se stálými magnety podle vynálezu je to, že magnetické pöly jsou vyklápěci, čímž je umožněno kdykoli přetušit působení uzavřeného magnetického pole.Na připojeném výkresu je schematicky...

Detektor kontinuity zejména elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258907

Dátum: 16.09.1988

Autor: Novák Jaroslav

MPK: H03K 6/00

Značky: elektrického, kontinuity, signálu, detektor, zejména

Text:

...scučástek. Přesnost je dána přesností délky periody posouvacích impulsů. Detektor kontinuity neobsahuje žádné pasívní součástky, a je plně kompatibilní se všeobecně používanými systémy číslicového zpracování informací. Detektoru kontinuity lze použít s výhodou 1 V analogově pracujících systémech.Na výkrese je znázorněno v blokovém schématu zapojení detektoru kontinuity zejména elektrického signálu. Vstupní svorka lg je spojena se...

Zařízení pro zjišťování rovinnosti ploch, zejména dosedacích ploch jader transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258906

Dátum: 16.09.1988

Autor: Poláček Josef

MPK: G01B 11/30, G01B 7/34

Značky: zařízení, transformátoru, ploch, rovinnosti, jader, dosedacích, zjišťování, zejména

Text:

...připev něn první konektor 39.Na obr. 3 je znázornřno příkladné provedení vyhodnocovacĺho tabla 33 podle vynálezu. Vyhodnocovací tablo 33 je v příkladném provedení tvořeno rámem 33, v němž jsou uspořádány světloemitující diody 3 tak, abypo 1 oha každé jednotlivé světloemitující diody 3 odpovídala poloze 5 ní elektricky spojeného kontaktního hrotu 3 v první soustavě 3 či druhé soustavě 3 kontaktních hrotů 3 na tuhé podložce 3. Takto první,...

Způsob likvidace plynového kondenzátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258905

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žufníček Jiří, Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/16

Značky: likvidace, způsob, plynového, kondenzátu, plynů, surového

Text:

...problematiku, jsou zmiňovány i tyto způscby. Jedná se o využití fenolové vody k chlazení surového plynu s následnou expanzí přehřáté fenolové vody a spálením vzniklé páry, dále o oxidaci fenolové Vody vzduchem anebo kyslikem, za tlaku - podle čs. autorských osvedčení č. 79 850 a B 3 685, o použití fenolové vody pro napájení kotlü na odpadni teplo s následným spálením vzniklé páry podle čs. A 0 č. 230 413, o využití fenolové vody k...

Rotor rotorového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258904

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Radomír, Zmeškal Jaromír, Bartošek František

MPK: B30B 11/12

Značky: rotor, rotorového

Text:

...šířoe rotoru, tzn. podstatnému snížení opotřebeni těsnění a zvýšení výkonu stroje. Optimálními rozměry unášečů v poměru k mezerám mezi nimi dosáhneme maximálního využití výkonu jednotlivých proudnic těsta, atím výkonu celého stroje. Lichoběžníkový tvar unášečů snižuje odpor proti odstraňování těsta z drážek rotoru hřebenem.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn v nárysu a částečném řezu příklad uspořádání unášecích prvků rotoru podle vynálezu, na...

Zařízení pro čištění kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258903

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mařík Jiří, Behner František, Endršt Mirko, Brož Zdeněk, Sladký Jan, Němeček Milan, Červenka Jan, Adamíra Ladislav, Peršín Jan

MPK: C07D 201/16

Značky: čištění, zařízení, kaprolaktamu

Text:

...či lehkých podílú od kaprolaktamu v množství 50 až 500 hmotn. 2 množství destilátu kolony a při oddělování těžkých podílú od kaprolaktamu v množství 10 až 100 hmotn. z množství destilátu kolony.Zařízení podle vynálezu zlepšuje účinnost čištění kaprolaktamu při současném výrazném snížení spotřeby tepla. Další výhodou výplně z tahokovu je velmi nízká tlaková ztráta, která umožňuje využití výplně při vakuových destilacích. Kromě toho se...

Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258902

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29H 7/22

Značky: koster, obrácené, konfekce, klinových, řemenů, hromadné, způsob

Text:

...totiž třeba její konec fixovat na konfekčním bubnu. K tomuto účelu se většinou část separační vrstvy - obvykle pásek v šíři cca 20 mm po celé délce bubnu - odstraňuje. To sice umožní fixaci konce nárazníkového pásu před navíjením,ale zároveň způsobí to, že zde nárazník zůstane přilepen k povrchu i po skončení konfekce. V důsledku toho může pak při snímání kostry z konfekčního bubnu dojít k jejímu poškození nepřípustným mechanickým namáháním,...

Vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258901

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gala Alexander, Lébl Pavel, Kerlín Kurt, Řeha Karel, Harazim Alfons, Král Jan

MPK: F16K 41/10

Značky: ventil, vlnovcový

Text:

...s uspořádáním třmenově víka, vikové vložky a kuželky podle vynálezu, na obr. 2 je alternativní provedení uloženívikovć vložky mezi třmenovým víkem a tělesem.Vlnovcový ventil podlť vynálezu na obr. 1 sestava 2 tělesa l, uvnitř kterého je umístěna kuželka g, dosedajicí na sedlo ll tělesa l, spojená s ovládacím vřetenem 3. K horní částilg tělesa l opatřenć montúžním otvorom lgł pro kuželku 3 a vřeteno Š, je připevněno třmenové víko i, jehož...

Opěrná forma s vestavěným jádrem pro vypěňování těles tvaru žlabů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258900

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B29C 33/30

Značky: těles, jádrem, forma, vypěňování, tvaru, opěrná, vestavěným, žlabu

Text:

...s vypěněným panelom v situaci, kdy jsou opěrné desky uvo 1 něny.Na obr. 3 je aohematicn ky znázorněno oracoviště-pro vypěňování žlubů 3 jedním čeiem, 2589003 vybavené dvěma otočnými čtyřnásobnýmí formami podle vynálezu.základním stavebním dílem formy na obr. 1 je kompaktní rám vnější kostry 1, který tvoří i horní část rámu kostry rozpěrného vestàvěného jádra. Tyto základní rámy jsou zvenči spojeny podélnými nosníky v kompaktní ce 1 ek.V...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/08

Značky: dvouřadých, zařízení, vnitřních, kuličkových, průměrovému, průměru, obežných, tvaru, měření, kroužků, třídění, speciálních, vřetenového, ložisek

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Zajišťovací výkyvná teleskopická vzpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258898

Dátum: 16.09.1988

Autori: Coubal Miroslav, Juráš Jaroslav, Vopálenský Ladislav

MPK: B64C 1/14

Značky: výkyvná, vzpěra, teleskopická, zajišťovací

Text:

...a tedy nižší pravděpodobností závadyía dalšími výhodami jsou nižší hmotnost a nižší materiáĺlováj výrobní a energetická náročnost této vzpěry.Zajiščovací vodící zäpadka podle vynálezu je blíže popsá~ na na příkladu jejího provedení pomocí připojeného výkresuNe výkresu je schematicky znázorněno v řezu příkladné proe vedení zajiščovací Výkyvné teleskopické vzpěry podle vyná 1 ezu a to plnou čarou ve vysunuté poloze a čárkovaně V zasunuté...

Zařízení na dotvarování zkroužené a svařené kónické formy pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258897

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krása Jiří, Vajtr Miloslav, Jurásek Rudolf

MPK: B28B 21/76, B28B 7/00

Značky: zkroužené, dotvarování, formy, výrobky, betonové, zařízení, svařené, kónické

Text:

...výstřížku tvaru rozvínutého pláště formy. Tloušťka takto vyrobených foren může být menší nežu všech dosud vyráběnýchkőnických forem a vzniklé dotvarovaná kuželová trouba se nemusí již dále opracovávat. Tato sku 4 tečnost představuje značnou úsporu mateřiálu a času na obrä~bění, zejména soustružení. Příznívě se projeví í celkové snížení hmotnosti kónické formyoo Příklad provedení zařízení ná dovarování zkrouženě a svařenéąkőnické formy podle...

Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 258896

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černoch Petr

MPK: H02P 5/172, H02P 5/16

Značky: měniče, připojení, obvody, počítací, číslicovému, fázového

Text:

...tvar, udávající hodnotu fázového natoà čení na výstupech vyrovnávacích.pamětí umožňuje vyhodnotit jak 7 okamžĺtou fázi, tak 1 oměr a rychlost otáčení přímo výpočtem v číslicovém počítači. V 7Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači podle vynálezu jsou v blokovém provedení znázorněny na obr. lí Na obr. 2 je.nakresleno elektrické schéma konkrétního.provedení vnitřní struku.tury jednotlivých bloků a konkrétního provedení...

Zařízení pro generaci mechanických vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258895

Dátum: 16.09.1988

Autori: Němec Ludvík, Landa Václav

MPK: B06B 1/14

Značky: generaci, zařízení, mechanických, vibrací

Text:

...součástek. V průběhu technologického procesu zařízení umožňuje při nanášení kombinovat bez dalších mechâniokých úprav vibraci pokovovaného předmětu s jeho rotací a tím umožňuje jejich současné působení na pokovovanýrpřddmět. Nový účinek zařízení spočíva v tom, že pro různé pokovované předměty a pro různé typy nanéšených vrstev lze jednoduše nastavitfrekvenoi vibrací a tato v případě potřeby během nanášení půodelovat tak, aby bylo dosaženo...

Mnohanožový řezací buben pro sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258894

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lamplot Rostislav, Vašek Jan, Suchánek František

MPK: A01D 43/08

Značky: řezačky, sklízecí, řezací, buben, mnohanožový

Text:

...účinkom. Výhodou uspořádání bubnu podle vynálozu jených materiálů» Další výhoda epočivá v.omezeni ucpávání mnohanožového řezacíhohubnu a výfukového kanálu sklizenýn mater 1 á 1 em o Ářkotoučen a bočnimi kotouči jsou uspořádány radiálně lopatfky, přičemž v každou bočním kotouči jsou vytvořany nejménä dva sací otvory. -Přiklad provedení mnohanožovéhw řezacího búbnu podlevynàiezu je ochemapicky znúzornšn na výkrese, kde obw. 1 zobrazujo...

Martenziticko-feritická korozivzdorná ocel na výkovky lopatek a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258893

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kumcl František, Herzán Jiří, Bouška Pavel, Kantor František, Radoň Jan, Protiva Karel, Kopecký Bedřich

MPK: C21D 1/18, C22C 38/18

Značky: zpracování, jejího, způsob, korozivzdorná, lopatek, výkovky, martenziticko-feritická

Text:

...ka 1 ení.z teploty 1050 až 1090 °c da eleáes následným nízkým popbuětěním při teplotě 350 až 390 ° 0 po 1 jdebu-4 hodin a oćhlazenim na v 2 duchu.ľA 1 tçrnąxivně je možno po kalení do oleje provést následné vysoké popouštění přítàp-Vlotě 620 až 650 °C po dob 4 hodin a 0 chlazením do oleje .Výhedou marteazitíckoàferiťické oąeli podle vynález je výrazné zlepšení odolnosti proti mezikryątalové korozi a kore 258893ju zi pod napätím, při...

Univerzální strukturně geologické měřidlo s rozšířeným použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258892

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvořák Milan, Adámek Stanislav, Dudek Josef

MPK: G01V 3/08

Značky: měřidlo, univerzální, strukturně, geologické, rozšířeným, použitím

Text:

...łł.Zàvěsná část g je tvořena dvěma vertikálnimi kotouči gg s úhloměrnou stupnici,točně uloženými na osách łg a pevně spojenými se závěsem já, ve spodku závěsu łg je upravena průhledná horizontálni úhlomírná stupnice łâ tvaru mezikruži a jeho střed»je upraven v polopouzdro ložiska gg, kterým prochází dutý čep32 ukončený ukazatelem azimutů łg. dutý čep 31 je rádiálně i axiálně kluzně veden v polopouzdru ložiska łg a dutym čepem 31prochází...

Pracovní válec provazcových pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258891

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 23/02

Značky: strojů, provazcových, pracovní, pracích, válec

Text:

...1 to rozměry vá 1 ců,pře ąouatružit je na novýmenší průměr. Tyto operace jsou složité a vyžadují vždy dlouhodobé odstavení stroje z provozu.Tyto nevýhody Jsou oďàtraněny praoovním váloem provaze oovýoh-praoích strojů podle vynálezu, který sestává z ooé 258391lového bubnu a jehož podstatou je, že na povrchu ooelovéhow bubnu je nalaminována nosné vrstva laminátu so skleněnou tka» ninou ana ní krycí vrstva lamihátu 5 polyesterovým...

Materiál pro vyzdívky rotačních cementářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258890

Dátum: 16.09.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: vyzdívky, pecí, rotačních, cementářských, materiál

Text:

...granáliemi. Dávkování vody závisí na porozitě granálii, a proto se musi vždy stanovit empiricky tak,že väechen cement vytvoři na grąnáliích povrchové vrstvy.Při zděni z tvárnic z materiálu podle vynálezu se použije obvyklých postupů nebo se použije malta z portlandského cementug.která při vhodné aplikaci umožnuje tepelnou dilataoi vyzdivky.Vo slinovacim pásmu cementářské rotační pece se v povrchové vr.stvě vyzdivky makropőry materiálu reakci...

Zařízení pro zpětné využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258889

Dátum: 16.09.1988

Autori: Janda Jaromír, Spurný Josef

MPK: F26B 21/02

Značky: odpadního, tepla, zařízení, zpětné, využití

Text:

...pro zpětné využití odpadniho tepla podle vyná 1 ezuJehožvpodstata apočivá v tom,žą 9 ušíci částí sušárny a fixačni. části sušárny prochází sběrnýAkanál,který máve fixačni 258889části sušárny v místě príslušná tryekové komory sací štěr biny, přičemž eběrný kanál jeiv sušíci částí eušárny napojen pomocí-příčného potrubí na séní nejmáně jednoho A cirkulačniho ventilátoru.Výhoda uspořádání podle vynálezu epočívá zejména v tom,že k využití...

Elektromechanický převodník řízení příďového kola podvozku letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258888

Dátum: 16.09.1988

Autori: Filípek Stanislav, Kolačný Jiří, Polách František

MPK: B64C 25/50

Značky: elektromechanický, řízení, letounu, příďového, převodník, podvozku

Text:

...provedení převodníku podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojených výkreseoh, kde představuje obr.1 nárys převodníku, obr.2 půdorys převodníku a obr.3 zapojení převodníku do soustavy nožního řízení směrového kormidla.Na společné hřídeli lg, otočně uložené v konzole lgjjsou uchyceny jednak pevně páka ll ručníhc ovládání přídového kola a ozubený segment lg a jednak otočně páka 1. Na otočně uchycené páoe 1 je připevněna...

Pístové tvarovací ústrojí pro tvarování slamnatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258887

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šír Věroslav, Blahovec Jiří

MPK: A01F 15/06

Značky: slamnatých, pístové, tvarovací, materiálů, ústrojí, tvarování

Text:

...výhodou pístového tvnrovacího ústrojí podle vynálezu je několikanásobnä snížení spotreby energie na výrobu slam natých briket ve srovnání se stávajícími tvarovacími lisy.vynález je dále blíže popsán podle příkladu provedenía výkresů, na nichž jsou uvedeny řezy pístovým tvarovaeím ústro jím na obr.l ve stadiu plnění a na obr.2 ve stadiu uvolňováníPístové tvarovaei ústrojí se skládá ze dvou aouoaýoh váleů plníeí komory ł a suvné tvarovací komory...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti korovému antigenu viru hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 258886

Dátum: 16.09.1988

Autori: Korec Evžen, Stará Jana, Hložánek Ivo, Dostálová Vlasta

MPK: C12N 5/00

Značky: antigenů, hepatitidy, hybridom, korovému, myší, produkující, lymfocytární, protilátky, proti

Text:

...buněk ze sleziny myši kmene BALB/c, které byly imunizo vány korovým antigenem viru hepatitídy B e buněk myši myelomové ýlinie SP 2/0. Výhodou hybridomu HBC 18 H 5 G 1 je, že produkuje protilátky sfecificky reagujici s koroyým antigenem viru hepatitídy B. Tuto monoklonálni protilátku lze použit pro de-n tekci kcrového antigenu, pro afinitni purifikaci korového entigenu a pro diagnostiku protilátekąproti korovému antigenuv lidských...

Zapojení řídicí soustavy pro vyhodnocení a záznam tlakového rozložení na modelu letadla při zkouškách v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258885

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: vyhodnocení, letadla, zkouškách, modelů, aerodynamickém, rozložení, tlakového, záznam, soustavy, tunelů, řídící, zapojení

Text:

...je připojen přes přepínač cyk~ lů na první vstup třetího hradlovacího obvodu, přičemž druhý výstup třetího čítače je připojen jednak na první datový výstup soustavy a jednak na druhý dekodér, který je připojen přes pře 25.8885pínač poiohý na druhý vstup hradlovacího obvodu, jehož výetup je připojen přes první monostabilní klopný obvod na pátý vstup bistabilního klopného obvodu.Výhodou-navrženého zapojení je vyhodnooení tlakového rozložení...

Způsob kombinované přípravy polyetyntereftalátu a jeho chemickou modifikací odvozených derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258884

Dátum: 16.09.1988

Autori: Blažek Jiří, Provda Vladimír, Sűsser Otakar

MPK: C08G 63/22

Značky: přípravy, derivátů, modifikací, chemickou, odvozených, způsob, kombinované, polyetyntereftalátu

Text:

...di metyltereftalátu etylenglykolem. případně esterifikace kyseliny.V tereftálové-etylenglykolem s částečnou polykondenzaeí vznik 1 ého~.díglykolesteru kyeeliny tereftálové a kontinuální konečnou fázi výroby,spočivající v polykondenzaci oligomerů diglykolesteru kyaelíny tereftálové,se zařazuje mezistupeň pracujicí v kombinova~něm režimu,spočivajicim v jednorázovém naplněni vsázkou z šaržo~Vvitého stupně a jejím plynulém odběru do...

Způsob agregace částic a zařízení na jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258883

Dátum: 16.09.1988

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52, C02F 1/00

Značky: zařízení, způsob, částic, agregace, provádění

Text:

...ve »měn průtoku agregující sus.pauze rozěiřuĺje . V tomto zařízení je pokles hodnot rychlostního yadientu plynulý. ° ą 258883 3 Průtok agregující euspenze pőry, případně i kanálky, se us kuteěňuje v nevznáäené vrstvě zrnitého materiálu . V nevznáěenémąstavu je tato vrstva při nižších průtocích agregující euepenze. Při doetatečněvelkémě průtokuagregujíoí suspenze přechází nevznáěená vrstva zrnitěho materiálu ve vznášenou (fluidní)...

Indikační systém signalizačního zařízení pro silniční výložníkové jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258882

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brožík Aljoša, Moravec Lubor

MPK: B66C 15/06

Značky: indikační, zařízení, jeřáby, signalizačního, systém, výložníkové, silniční

Text:

...a výsuvnásonda 31 jsou propojeny kabelem vedeným kladkovým navijákem ąg a jsou napojený na indikátor gg vysokého napětí. Na čelní stěně skříňky indikátoru gg vysokého napětí se nachází tlačítko s červeným varovným signálním svítidlem, pod nímž jsou umístěna čtyři signální svítidla stupňů citlivosti, pod kterými je tlačítko pro přepínání - snižování - fcitlivosti. Přístup k tlečítkům na tělese indikátoruegg vysokého napětíV je zajištěn...

Zařízení k třídění sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258881

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zíta Josef

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, materiálů, zařízení, sypkého

Text:

...válcem, ktorý je umístön nad prooházejícimAeypkýmÁñąteriálem..«Jého ýnitřní süěny šerdotýká-ŕřeoí př 1 oükąVkťeý je ukotvene če novodurovým vá 1 oemą procháàvÁ zejícímvsypkým materiálem je hori 5 ontálnävedeh prod vzduchur Zàřiâeni kbřídčni«sypkćhomateriáĺú za pomoci e 1 ektroetotic~Apři výrobě óveených 9 v 1 oček umožňuje čištŘníhotQVéhÓVýrÓbku V. tnéhovýchozíhomaterie, takové míře,gže i při použití ménč hodnoľálu je zaručene vysoká...

Hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258880

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krutil Karel, Hobza Ivan

MPK: F16D 3/08

Značky: spojka, hřídelová

Text:

...hřídele 1 e osou Lg, v níž je vytvořen příčný apojovací otvor 31, (obr. 3). Na váloovém povrchu hnaného hřídele 1 jevytvořen prídavný kloubový prsteneo lg, na němž jedotekovýn otvorom g nasunut nástrćmí nástavec i a osou 93. Ve válcové stěně nástrčněho náotavce i je vytvofjen příčný průchozí otvor g. . . Tímto příčným průohozím otvorom 42 a příčnýn spojovací otvorom 3 hnaného hřídele 1 je provlečen svorník 31, jehož průměr je Amenäí než...

Obvod pro spínání řízených polovodičových spínačů v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 258879

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foit Julius

MPK: H03K 17/13, H01H 9/56

Značky: řízených, polovodičových, obvod, spínačů, spínání

Text:

...ł vytvořenprůběhproudu, předbíhąjícípfázově toto napětí. Fázově posunutý proudovýbprůběh je napájeoím obvodem Ž převeden na napětí. pdpro napájení spouštěcího obvodu 5. Spouštěcí obvod 3 potom při ppřívedení řídícího proudu na jeho vstupní svorky 1 zavede do.řídící elektrody řízeného polovodičového spínače g spouštěciímpu 1 s.Řidioí proud může být.stejnosměrný nebo ve tvaru inpul 4. -d °su, který může mít i dlouhou dobu trváníąvUžijeli se...

Zdvihací tyčka pro ventilový rozvod OHV spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258878

Dátum: 16.09.1988

Autor: Babák Jan

MPK: F01L 3/02, F01L 1/20

Značky: tyčka, zdvihací, spalovacího, motorů, rozvod, ventilový

Text:

...komplexné vzeto, hliníkové zvedecí tyčky znamenají vzhledem ke svému účinku neúměrné technické a technologické komplikece.-j Uvedené nedostatky dosud známých konstrukcí jsou odetraněny zdvihací tyčkou pro ventilový rozvod OHV epalovecího motoru, 5 hlíníkovým blokem a hliníkovou hlavou tím způsobem, že je vyro-bena z austenitické feroelitiny obeahující hmotnostně 65,5 až 77,2Použitím zdvíhacích tyček vyrobenýchz auetenitické ferofelitírxy s...

Vyvažovací mechanismus vyrovnávacího můstku skladištních ramp

Načítavanie...

Číslo patentu: 258877

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dlabač František, Vyplel Jiří, Marhoul Jiří

MPK: B65G 69/28

Značky: skladištních, vyvažovací, můstku, mechanismus, vyrovnávacího

Text:

...k umístění tlačná vyvažovaçí pružinyvpředu pod.nosnou plošinou je 1 snadný přístup k regulační matioi V aloužící k nastavení počátečníhopředpětí tlačné vyvažovací pružiny Vyvažovací meohaniamna podla vynálezu umožňuje dále pomocí svisie-přeetavitelného táhiového čepu měnit poloňú zavěšení svisle výkyvnéhotáhla vzhledem k poloze zavěšení nosné plošiny a svisle výkyvné vzpě Avry, čímž je možno dooílit změnu charakteristiky...

Tandemový podvozek zejména pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258876

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kubát Tomáš

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovače, podvozek, pásového, tandemový, zejména

Text:

...hydraulickým válcem 1 a s přepínacím rozváděčem § s jedním vstupem a dvěma navzájem prostřednictvím škrtící clony 2 spojenými výstupy. Paralelně ke spojovacímu hydraulickému válci Q je svými hydrostatickými nastavovacími . jednotkami lg spružinou ll připojen jednocestný rozváděč lgus blokováním průtoku v krajních polohách. Jeho průtočný kanál je zapojen mezi vstup spojovacího hydraulického válce 5 a dopl-Vňovací zásobník 5 hýdraulického...

Spalovací komůrka pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258875

Dátum: 16.09.1988

Autor: Balšík Václav

MPK: F02B 19/16

Značky: komůrka, spalovacího, spalovací, motorů, pístového

Text:

...za určitých, úzce vymezenýchpodmínek teploty spalovacího prostoru, které nelze za běžného »provozu motorůdodržetU jiného provedení naftovéhomotorą,.kde intenzita pohybu vzdušiny je nižší, Je tento nedoetatek vykompenzován neobyčejně jemným rozmlžením paliva, tak zvanou àtomizací, kterého ee doeahuje vetřikováním paliva mimořádně vysokým tlakom až 140 MPa, jako je.tomu například u amerického motoru GUMINS, Tak vysoké.t 1 aky.kladou...

Zásobník obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258874

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23Q 7/10

Značky: zásobník, obrobků

Text:

...umožňuje.dostatečnou zásobu polotovarů,u kterých nedocházi k zaklinování, Plnění násypky libovolného objemu je snadné. Plnící sila je Stálá a její velikost je.možno nastavit pouze změnou odporu paralelné připojeného kekotvě stejnosměrného motoru. Po odebrání obrobku manipulačním zařízením jeobrobek automaticky doplněn.Přiklad provedení zásobníku obrobků podle vynálezu je nakreslen na obr, 1, kde je v řezu nažnačeno jeho konstrukčníý...

Čelní okno, zvláště pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258873

Dátum: 16.09.1988

Autori: Heller Petr, Haloun Milan, Andrle Josef, Gregořica Petr

MPK: B60J 1/00

Značky: vozidla, čelní, zvláště, kolejová, okno

Text:

...bezpečnosti obeluhy vozidíe. vynález využívá příznivých vlastností v kombineci vnějšího skla tvrzeněho a.t 1 ustého vnitřního sklevretveněho, čímž je dosaženoúvyššího účinku při bezpečnoetie ochraně zdraví obsluhy vozidlá e tím i bezpečného provozuvozidel hromadné osobní e nákladní dopravy.Při vržení cizího těleea na čelní okno podle vynálezu,dojde nejprve k rozhití vnějěího skla tvrzeného. Toto vnější sklo tvrzené má vysokou pevnoet e...

Rotační bubnová prosévačka na třídění sypkých materiálů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258872

Dátum: 16.09.1988

Autori: Paclík Pavel, Jakubec Miloš

MPK: B03B 5/56

Značky: materiálů, rotační, mokra, třídění, prosévačka, sypkých, bubnova

Text:

...vyrovnávacích límců jsou upevněna rozvětvení. Pod bubnem jsou umístěny tsběrné komory jednotlivých frakcí, které jsou v místech pod okraji vyrovnávacích límců odděleny přepážkami, jež jsou shore překryty rozvětveními umístěnými na okrajích vyrovnávacích límců. Uvnitř bubnu jsou umístěny vířicí trysky a splavovací trysky anad bubnem jsou umístěny čistící trysky.Výhodou rotační bubnové prosévačky podle vynálezu je, že při zachování...

Svařovací hlavice pro automatické svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258871

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kaláček Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: hlavice, svařovací, automatické, svařování

Text:

...pist je opatřen tląčným členem. Tlačný člen je vál cový čep.Svařovací hlavice umožňuje nevedení do svaru a ustavení vůči evařovací spáře bez nutnosti použití přídavných zařízení. Umožňuje sveřování náročných atěžko přístupnýoh svarů, je jednoduohá, nenáročná na údržbu, spolehlivá e pořizovací cena je v porovnání s používanými metodami nízká. íPříklad provedení svařovaoí hlavice je schematicky, v částečném řezu, znázorněn na přiloženém...

Zařízení pro přesouvání dorazů pro zařízení k mechanickému smekání nebo nástrku cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258870

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štembera Jaroslav, Talach Jaroslav, Fuxa Lubomír, Prax Otmar, Hanousek Alois

MPK: D01H 9/04

Značky: zařízení, přesouvání, mechanickému, cívek, dorazu, nástrku, smekání

Text:

...je pevné spojena příruba łł, v níž je uchycen doraz gg. Dáleje ke kameni g pevně-přichycen ozubený hřeben łě. S kàmenem ggje.pevně spojene přírubaogg, v níž je uchycen doraz gg. Dále jejVke kameni łg pevně přichycen ozubený hřeben łg. Ozubené hřebenył§. łg jsou v záběru s ozubeným pastorkem łz točně uloženým načepu łg. Čep łg je pevné uložen v líště g.kB kamenu g je pevně uchycen čep gg. na němž je točně uložena rolna gg ustavená do polohy...