Archív za 1988 rok

Strana 31

Držák tyče polovodičového materiálu pro vysokofrekvenční letmou pásmovou stavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258949

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/32

Značky: materiálů, stavbu, pásmovou, tyče, polovodičového, letmou, vysokofrekvenční, držák

Text:

...okolo rotační osy o délce odpovídající rozsahu průměrů upevñovaných tyčí 3 polovodičového materiálu a centrážnĺm osazením A spojeným s kulovým závěsem łł je otočně nasazena ovládací deska á otvorem 1 lícovaným na centrážní osazení 5. Ovládací deska § je opatřena ovládacími drážkami É symetricky rozmístěnými okolo rotační osy, tvaru křivky s plynule se zvětšující vzdálenosti od rotační osy o shodněm počtu jako radiální drážky 2.Do otvorú...

Zapojení dvoustupňového korektoru impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258948

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mrázek Ivan

MPK: G01P 3/481

Značky: zapojení, dvoustupňového, impulsů, korektoru

Text:

...přes oddělovací odpory gg, gg, 33, gg, gl, gg, gg kladné svorka Ql napájecího napětí a současně jednotlivé výstupní svorky § 33, ggg, ggg, ggg, ggg, § 55, ggl, âgg programového propojovacího pole gg, přičemž osmá a devátâ svorka ggg, ggg programového propojovacího pole gg je qalvanicky spojene.Výstup gg třetího dvouvstupového hradlá gł NAND je připojen na druhý vstup § 22 čtvrtého dvouvstupového hradla gg NAND a současně je připojen na...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258947

Dátum: 16.09.1988

Autori: Holub Luděk, Svoboda Miroslav, Antl Ladislav, Knápek Bernard, Braun Stanislav, Kubátová Hana

MPK: C09C 1/14

Značky: jadrový, způsob, antikorozní, přípravy, olovnatý, pigment

Text:

...Dosáhne se tak objemového plnění nátěrové hmoty při podstatné menší spotřebě olova, než je tomu v případě použití práškového orthoolovičitanu olovnatého nebo vápenatého. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jâdrového antikorozního olovnatého pigmentu s orthoolovičitanem olovnatým případně vápenatým plně srovnatelná s práškovým orthoolovičitanem.vynález je dále podrobněji vysvětlen na...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258946

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wessely Pavel, Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/24, B60Q 1/18

Značky: svítilna, vozidla, motorová

Text:

...transparentní mezistěna §, která je opatřena horizontálnímj refrakčními prvky Q, ktoré mají V horní části mezistěny Ä základnu lámavého úhlu zpravidla na spodní straně lámavćho profilu a na Spodní straně mezistěny 5 zpravidla na horní straně ámavého profilu. Úhel ntřodní normálny Q lámavého profilu refrakčních prvků Q mezistěny § je dán vztnhemarcsin / r« / iz - (0,5 2). 9 n tg i 3.(n.cos il - l) n.sin iz (1) kde n index lomu mezistěny á,...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 258945

Dátum: 16.09.1988

Autori: Přikryl Josef, Vyhnálek Vít, Svoboda Zdeněk, Kudrna Stanislav

MPK: C09K 7/02

Značky: výplach, vrtný

Text:

...benzenovém jâdru.Výhodou vrtného výplachn podle vynálezu je, že vykazuje potřebné reologické i strukturně mechaníckéviastnosti, sníženou filtrovatelnost a vysokou termostabilitu Kopolymer sulfonovaný na postranním řetězci styrenu, vytvořeném na hehzenovém jádru, je dobře rozpustný V širokém inteŕvalu hodnot pH, a proto jeho rozsah účinnosti a reaktivni schopnost jsou výraznější. Vyšší-účinky vrtného Výplachu podle vynálezu byly zjištěny a...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258944

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kolník Peter

MPK: F01L 3/20, F01L 3/06

Značky: ventil, spalovacího, motorů

Text:

...jejichž výška se plynule od dříku ventilu k taliři ventilu zmenšuje a jejichž vnitřníhrana leží na přechodové ploše ventilu.Vnéjši hrana usměrňovaci opatky leží na spirálovité nebo válcové ploše.vnější hrana usměrñovaci lopatky může být tvořena jako průsečnice vnitřní plochy usměrňovací lopatky a vnější plochy usměrñovací Jopatky, přičemž povrchové přímky vnější plochy usměrňovaci lopatky jsou rovnoběžné s osou ventilu.Usměrňovací...

Topné keramické elementy pro elektrický odporový a indukční ohřev a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258943

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tesařík Bohumil, Brožek Vlastimil, Oboril Ján, Nágr Jindřich, Hubáček Milan, Baláž Milan

MPK: C04B 35/58

Značky: výroby, indukční, elektricky, keramické, ohrev, jejich, topné, elementy, způsob, odporový

Text:

...ve směsi pre přípravu elektricky vodivé keramiky zastáva funkci pojiva,vodivost materiálu zajišiují boridy titanu a zirkonia. Halogenidy kovů alkalických zemin nebo alkalických kovů, s výhodou fluorid lithný zvyšují hutnost, respektive snižují pôtovi~ test keramického materiálu. Keramika připravená podle vynâlezu obsahuje maximálně 5 obj. pôrů. Vyšší pčrovitost je pro aplikace s roztavenými kovy nepřípustná.Způsob výroby a vlastnosti...

Způsob výroby rozptylových dispersních filtrů typu krystal – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258942

Dátum: 16.09.1988

Autori: Koňák Čestmír, Matušek Miroslav

MPK: G02B 5/26, G02B 5/28, G02B 5/20...

Značky: filtru, rozptylových, způsob, krystal, dispersních, výroby, vzduch

Text:

...zdlouhavá a drahá. Přesto představuje klasický a dosudužívaný postup.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby rozptylových dispersnich filtru podle vynálezu, při kterém se na transparentní podložku ve tvsru fólie fixuje vrstva tříděného prášku, jehož velikost zrna je vázána na rozsah vlnových délek, v jejichž rozsahu má filtr propouštět světlo. Podstata vynálezu spočivá v tom, že se na transparentní podložce vytvoži lepivý...

Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258941

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šmidrkal Jan, Novák Jan, Procházka Karel, Komínková Vendulka, Krob Václav, Zeman Ivo, Zajícová Hana, Mikulcová Dagmar

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzidů, výroby, způsob, kationaktivních

Text:

...etoxysulfonyloxyskupinu m přírozené číslo 2 až 3ní přirozené číslo 1 až 4z amidu obecného vzorce IIR, R 1, n a m mají shora uvedený význam, vyznačený tím, že se směs 1 molu amidu obecného vzorce II nechá reagovat ve vodném nebo alkoholickém prostředí s 0,5 až 1,2 mol dimethyl nebo diethylsulfátu při teplotě 40 až 90 °CVýchozí amid se připravi reakcí dimerní nebo trimerní alifatické karhoxylové kyseliny a nebo jejich směsi s odpovídajícim...

Způsob chromatografické purifikace restrikční endonukleasy Pst I

Načítavanie...

Číslo patentu: 258940

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hejdánková Jana, Rypáčková Blanka

MPK: C12N 9/22

Značky: chromatografické, restrikční, purifikace, endonukleasy, způsob

Text:

...Bolívar, F., Rodriquez, R. L., Betlach, M. C., Covarrubias, A. A., sackmąn K(,Russel, D. J., Tait, R. and Boyer, H. A general method for purification of restriction enzymes. NUCL. ACID. RES., 5, 2 373, 1978).Protože uvedenými puriíikačními postupy nebyl ąískán-dostatečně čistý enzym, byl vypracován nový postup, který zaručuje nejen dostatečnou čistotu purifikovaného enzymu, ale i vyšší výtěžnost. Navrhovaný postup sestává ze dvou...

Dezén pláště pro jednostopá i dvoustopá vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258939

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/11

Značky: dezén, vozidla, pláště, dvoustopá, jednostopá

Text:

...rychlostech a to při výborné záběrovosti v terénu. Současně dezén galusek minimalizuje hodnotu valivého odporu zejména v přímém směru jízdy.Na obrázku 1 je schematicky znázorněna část dezénu galusky podle vynálezu.Dezćn je ve směru obvodové osy łtvořen vnitřním pásom fígur 3, které střidavě přesahuji svou plochou do pravé strany a do levé strany dezénu. vytváří tak esovité uspořádání těchto vnitřních figur 3. Spojnice 3 sousedicich...

Filtrační textilie ze syntetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258938

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mrština Václav, Domas Josef, Pindryčová Marie, Orna Jiří

MPK: D04H 1/48

Značky: filtrační, textilie, materiálů, syntetického

Text:

...vrstev lze zvýšit natavením nebo roztavením vyčnívajících částí vazných vláken°vytažených na povrch výstupní vrstvy. K soudržnosti vrstev přispívá také přilnavost vlákenných míst výstupní vrstvy k rounu vstupní vrstvy.Navržená filtrační textílie ze syntetického materiálu zvyšuje filtrační účinnost podle klasifíkačni třídy DIN minimálně o 1/3 v klasifikační třídě C v porovnání 5 používanými známými filtračními textiliemi. Při její výrobě odpadá...

Způsob úpravy ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258937

Dátum: 16.09.1988

Autori: Melecký Jan, Pětroš Jaroslav, Pleva Milan, Wildmann Stanislav

MPK: C02F 11/14

Značky: způsob, kalů, ocelárenských, úpravy

Text:

...jako struskotvorná surovina při výrobě oceli,neboč je pro vysoký obsah oxidů železa lehce rozpustný i v kyselých ocelářských struskách. Ocelářské kaly se tak vracejí zpět do technologického procesu.vynález bude dále podrobněji objasněn na příkladu jejích praktického využití. P ř I k 1 a d 1K ocelárenskému kalu s obsahem 435 až 500 g sušiny v 1 litru bylo přidáváno vápno v množství 0,85 dílu kalů na l díl vápna. získaný železitý hydrát...

Slévárenská písková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 258936

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mores Antonín, Rech Lubomír, Mahďák Václav

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: písková, forma, slévárenská

Text:

...vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde obr. 1 představuje průřez slévárenskou formou známého provedení, na obr. 2 je průřez slěvárenskouformou podle vynálezu při začátku lití, na obr. 4 v průběhu odlévání a na obr. 4 po skončení odlévání.Slěvárenská písková forma l sestává z vtokověho kůlu g, se kterým je spojen rozvod kovu Q, směřujíoí do prostoru pro složitý tenkostěnný odlítek § s jeho nálitky 1 a do prostoru pro druhý odlitek 3 s jeho...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258935

Dátum: 16.09.1988

Autori: Juříček Miloslav, Velemínský Jiří, Moravcová Jitka, Heřmánková Věra, Jarý Jiří, Staněk Jan

MPK: C07C 117/04

Značky: 3-azido-1,2-propandiolu, výroby, způsob

Text:

...při 150 QC prakticky kvantitativně během několika desítek minut.Při sledování vlivu stopovýoh množství vody V N,N-dimetylformamídu na rychlost této substituce bylo zjištěno, že přítomnost dipolárně aprotického rozpouštědla není pro průběh sledované bimolekulární nukleofilní substituce nezbytná. Reakce probíhá dostatečně rychle i v samotné vodě, kvantitatívní konverze bez vedlejších produktů se V tomto prostředí dosáhne při 100 °C za 20...

Komplexní kalicí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258934

Dátum: 16.09.1988

Autor: Novák Miroslav

MPK: C21D 1/60

Značky: komplexní, kalicí, prostředek

Text:

...je netoxický, pozvolna se tepelné rozkladá, avšak je bakteriologicky nestálý. obdobné situace je i při použití sulfitických louhü jako kalicího média, které pojčase kvasí a zapáchají. Jeho Výhodou je, že se nemusí míchat s kalicí lázní.Z praktických zkoušek je však dokázáno, že dosavadní vodní polymery mají značnou nevýhodujv tom, že při teplotě 200 až 400 °C je jejich rychlost ochlazování značné vysoká, což vedek praskáni některých kalených...

Způsob ultrazvukového čištění sklenic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258933

Dátum: 16.09.1988

Autori: Loebl Tomáš, Pelikán Václav, Ciglbauer Miloš, Červenka Karol

MPK: B67C 1/12

Značky: způsob, ultrazvukového, provádění, čištění, zařízení, sklenic

Text:

...opatřencu na horním okraji olemováním. Dno gł čistící vany l je Vytvořeno šikmo vzhůru k evakuační straně a sleduje v podstatě sklon jaky vykazuje dopravník §, uložený na opěrném rámu gg. Na dně gł pod dopravníkem § jsou uloženy velkoplošné ultrazvuková zářiče gg.V horní části čelní strany vany l prochází přiváděcí skluz Q a ústí na okraji rotačního chracezího ústrojí É. ohracecí ústrojí 1 je tvořeno pro každý podélný sled skleníc lg křížovým...

Zařízení k uchycení vyjímatelného jha plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258932

Dátum: 16.09.1988

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 15/14

Značky: uchycení, statoru, vyjímatelného, zařízení, plechů

Text:

...polohy ve směru hlavní osy stroje.Další výhodné úpravy spočívají v tom, že první úhelníková příĺožka a druhá úhelníková příložka jsou navzájom spojeny pomocným šroubem, přičemž druhá úhelníková příložka je připojena přídržným šroubem k postraniui kostry. svislý kolík může být v horní části opatřen závitempro nasunutou trubku a alespoň jednu maticí.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají V tom, že vyjímatelné jho plechu statoru lze...

Způsob přípravy šedého keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258931

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: přípravy, zirkonu, šedého, způsob, pigmentů, minerálů, keramického

Text:

...směsi hydroxidu draselného a sodného v hmot. poměru přibližně 32. Tyto alkálie jsou podle vynálezu použity jen v re 1 ativ~ ně malých hmot. množstvich, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo, bez jejich obtíženého vyluhováni.Navíc rozkladné produkty představuji přímo směs křemičitanu zirkoničito-didraselného a křemičitanu zirkoničito-disodného, výhodou pro syntézu šedého zirkonového pigmentu podle vynálezu. V nich...

Zařízení pro orovnávání brusných kotoučů pod úhlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258930

Dátum: 16.09.1988

Autor: Korbáš Ladislav

MPK: B24B 53/04

Značky: kotoučů, úhlem, zařízení, orovnávání, brusných

Text:

...přilehlé k hřídeli âá našroubován mikrometrický šroub gg. Na protilehlé straně mikrometrickéhn šroubu gg je nasunuto kohňko 3 se stupnlcí zajištěná pojistným kolíkem gg. Do protilehlé strany pinoly 32 je vložen orovnávací nástroj 53.Suport 33 je dále opatřen ve své spodní části ozubeným hřebenem 23 do něhož zapadá ozubenć kolo gg se šikmým ozubením. Ozubené kolo gg je umístěno v tělese li pravítka na hřídelí 3 a zajištěno pérem gg. Hřídel...

Manometrický přístroj pro stanovení oxidu uhličitého v sycených nápojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258929

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lískovec Karel, Šavel Jan

MPK: G01N 7/00

Značky: uhličitého, nápojích, manometrický, sycených, stanovení, prístroj, oxidů

Text:

...drahých kovů a indikátory napětí zdroje, což zvyšuje jejich cenu. U bateriovýoh přístrojů se musí vyměñovat elektrické baterie.Tyto nevýhody odstraňuje manometrický přístroj se zařízením pro uvolnění oxidu uhličitého z nápoje podle vynálezu. Jeho podstatou je injekční stříkačka nebo pumpička, určená k nasátí a vstřiku vody nebo vlastního nápoje do nápoje v nápojové nádobce, čímž se dosáhne rychlého ustavení rovnovážného tlaku oxidu...

Zapojení optické a akustické signalizace sepnutí spínačů s kontrolou neporušenosti signálek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258928

Dátum: 16.09.1988

Autor: Miarko Roman

MPK: H01H 9/16

Značky: kontrolou, signálek, zapojení, signalizace, optické, akustické, sepnutí, spínačů, neporušenosti

Text:

...a D 11, 23 a D 12, Dn-1 a Dln-l, QB a Dln.Diody Qł až 23 mají spojeny katody a jsou připojeny k tlačítko g§, které je druhým pólem připojeno k napájecímu zdroji El napětí. Diody D 11 až Dln mají spojeny katody a jsou připojen k tlačítko odbavení houkačky Qg a na přepínací kontakt g relé Äg.Rozpojená část přepinacího kontaktu 3 relé 55 je připojena na druhý pól tlačítka 93 a na cívku l relé kg. Druhý pól cívky Ä relé 55 je spojens nulovacím...

Způsob solení výrobních mas

Načítavanie...

Číslo patentu: 258927

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kužniar Josef, Kozák Antonín, Rusz Josef

MPK: A23L 1/317

Značky: způsob, výrobních, solení

Text:

...je vychlazen tak, aby výsledná teplota masa byla cca 4 °C. Toho se dosahuje buč samotným přidavkem láku (o teplotě -10 až -15 °C) a v případě zpracování teplejšího masa nutno vychlazený lák kombinovat s přídavkem šupinového ledu nebo zmrazenéhoNovým prvkem při přípravě výrobnich surovín podle vynálezu je kromě drobného mělnění. rychlého vychlazení 1 přídavek značného množství vody, ve formě láku, již při fázi solení. Navrženým postupem se...

Keramický tavicí kelímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258926

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suchomel Antonín, Dvořáček Jaroslav, Čunda Jindřich, Suchomel Drahomír

MPK: F27B 14/10

Značky: kelímek, tavicí, keramický

Text:

...o zrnitostí od 0,06 do 1,5 mm je zalita výztuha, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena nejméně dvěma kroužky kruhového nebo obdélníkového průřezu, obepínajícími tavici kelímek.Obalovánim pomocí máčecí techniky lze vytvořit souvislý povlak keramiky, na který se nasune kovová výztuha tak, aby netvořila závit nakrátko. Obalování ponořením kelímku do keramické břečky se opakuje vícekrág, až se upevní kroužky kovové výztuhy. Tavici...

Lehké isoalkanické rozpouštědlo pro extrakci rostlinných olejů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258925

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: A23D 5/00

Značky: výroby, isoalkanické, olejů, lehké, rozpouštědlo, rostlinných, způsob, extrakci

Text:

...1 butan a C 6-cyklany. 2-metyl a 3-metylpentan spolu s n-hexanem jsou frakcí, která má nejnižší oktanové číslo isomerizátu. Přitom jejich obsah může být až 30 8 isomerizátu. Při jejich isolaci se získá kvalitnější zbylý isomerizát až o 3 jednotky oktanovéno čísla výzkumnou metodou. Výhoda je dále, že isomerizát je prakticky úplně zbaven aromát, zvl. benzenu a olefinů. Volbou isomarizační teploty i řezu benzínu lze jednostupñově získat...

Zařízení k elektronickému potlačení nesynchronních složek signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258924

Dátum: 16.09.1988

Autor: Gazárek František

MPK: H03K 17/16

Značky: nesynchronních, potlačení, složek, zařízení, signálu, elektronickému

Text:

...ggl, ggg a êgg jsou připojeny na výstupy řídicího obvodu pp.V obr. 2 1 obr. 3 znázorňuje průběh 5 vstupní signál, průběh p výstup Ql vstupního řízeného přepínače l polarity signálu, průběh g výstup řízeného průměrujicího vícenásobného vzorkovacího obvodu 3, průběh g výstup 23 výstupního řízeného přepínače 3 polarity signálu,čili výstupní signál celého zařízení podle vynálezu.Funkce zařízení k elektronickému potlačení nesynchronních složek...

Způsob výroby válcovitých odlitků z poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258923

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mařík Jiří, Kubánek Vladimír, Čásenský Bohuslav, Králíček Jaroslav

MPK: B29C 39/02, B29K 77/00

Značky: poly-6-kaprolaktamu, výroby, způsob, válcovitých, odlitků

Text:

...a aktivátorem při teplotách pod bodem tání poly-6-kaprolaktamu podle vynálezu, který spočívá v tom, že se reakční směs odleje do forem o příčném průřezu víceúhelníku, načež se podrobí polymeraci. Reakční směs je výhodné odlévat do forem o příčném průřezu šesti nebo osmiúhelníku, popřípadě do deskových forem s vícenàsobným opakováním průřezů vzájemné propojených tenkým spojem.zavedením určitého stupně asymetričnosti do formy se dosáhne...

Vakcina proti infekci vyvolané tasemnicí Taenia crassiceps a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258922

Dátum: 16.09.1988

Autori: Prokopič Jan Člen Korespondent, Kudrna Karel

MPK: A61K 35/56

Značky: tasemnicí, crassiceps, její, infekcí, výroby, taenia, vakcína, proti, vyvolané, způsob

Text:

...případů. Nevýhoda těchto způsobů vakcinace je, že celé larvy nebo vajíčka helmintů použitá jako imunizačni pxostředekse vyvíjejí a mohou infikovat celý hostitelský organismus. Z těchto důvodů byli paraziti předem ozařování bud x-paprsky nebo ultrafialovým zářením. Účinnost těchto vakcín je v průměru 80 (Urban J. F. Jr., Tromba F. G., Vet. Immunol. Immunopathol., 1982, 3, 399-409).Podobných výsledků bylo dosaženo použitím antigenů at už ve...

Způsob zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 258921

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jarý Jiří, Burkhard Jiří, Kalina Čestmír, Potáčová Miloslava

MPK: A01N 37/24

Značky: klíčivosti, semen, způsob, orchidejových, zvýšení

Text:

...individuum ji lze jednoznačne reprodukovatelně dávkovat na rozdíl od přírodních komponent, jejichž účinnost většinou záleží na způsobu přípravy, podmínkách a době skladování případně i dalších faktcrech.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsân na několika příkladeoh.Zralá semena Orchis morio L. byla sterilizována 20 min. třepâním s 1 vodným roztokom Naclo a vyseta na půdu o složení (9/1) 0,216 KHZPO 4, 0,245 MgS 04.7 H 20, 0,150 KC),...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: nástrojů, opotřebení, kontrolu, zařízení, obrábění, poškození

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Regulátor elektrického stejnosměrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258919

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vávra Zdeněk, Skalický Jiří, Skalla Jan, Vurm Vladimír, Prchlík Vojtěch

MPK: H02P 5/06

Značky: pohonů, elektrického, regulátor, stejnosměrného

Text:

...impedance na přiloženém napětí a jednak se vstupem spínacího obvodu. Výstup členu s nelineární závislostí impedance na přiloženém napětí je připojen na vstup děliče napětí. Výstup spínacího obvodu je spojen se vstupem výkonového bloku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je možnost optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného pohonu, využívajícího fázově ŕízený usměrňovač 5 tyristory pro různé pracovní režimy a tím podstatné zlepšení...

Insekticidní prostředek pro hubení mravenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258918

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ryba Jiří, Rabas Václav, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Vrba Zdeněk, Rupeš Václav, Jarolím Václav, Pokorný Milič

MPK: A01N 25/00

Značky: mravenců, insekticidní, hubení, prostředek

Text:

...B - (bez.tabilizátoru) a S - (se stabilizátorem) za 24 hodiny v 9 po sobě následujích dnech, jak udává tabulka 2. Sledováno V chovném akváriu obsahujícím 20-50 samic a 2 000-3 000 dělnic. Vyjádřeno v 3.V tabulce 3 jsou uvedeny souhrnné výsledky terénních pokusů se dvěma variantami návnady B - (bez stabilízátoru) a S - (se stabilízátorem 2,6-di-t-butyl-p-kresolem). Ukazují, že návnada S má vyšší bioloqickou účinnost, ale že lze také...

Lisovací zařízení pro tlakový licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 258917

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karaščák Zdenek, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/30, B22D 17/12

Značky: stroj, lisovací, zařízení, tlakový, licí

Text:

...sestává ze dvou dílú. které jsou do sebe zasunuty a pevné spojeny. Lisovací píst je slícován s vrchním dílem lisovací komory a píst spodníko vyrážení je slícován se spodním dílcm lisovací komory, přičemž spodní díl Jisovací komory má menší vnitřní průměr jako vrchní díl. Do boku spodního dílu je vytvořen kuželovitý otvor napojený na tryeku. Lisovací píst je na dolním konci opatřen könickým nosom.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména...

Způsob ovládání útku tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258916

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, zařízení, ovládání, tkacího, způsobu, způsob, tohoto, provádění, stroje

Text:

...útku v obou směrech.Způsobem a zařízením podle vynálezu se docílí sjednccení přesahu útkü na doletovć straně osnovy na předem stanovenou míru s minimálním rozptylem bez ztráty útku neboč odpadá ostřihá vání přeletü.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro ovládání útku tkacího stroje podle vynálezu.Zařízení pro ovládání útku tkacího...

Zařízení k dopravě měřeného množství mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258915

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žižka Jan, Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/00

Značky: množství, měřeného, dopravě, zařízení, mléka

Text:

...gg atmosférického tlaku. Elektromagnetický ventil lg je šestým spojovacím vedením ll připojen na ovládací ventil lg mléčného měřiče lg. odměrná nádobalg mléčného měřiče lg, uspořádaná pod jeho příjmovou nádobou 33, je sedmým spcjovacím vedením gg napojena na zpětný ventil gł, který je osmým spojovacím vedením gg napojen směrem vzhůru na dopravní potrubí g, uspořádané nad mléčným měřičem lg a dojicí soupravou 1.Hladinový indikátor 3 mléčného...

Převodník fázového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 258914

Dátum: 16.09.1988

Autor: Makeš Jiří

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník, měniče, fázového

Text:

...připojen přes digitálné-analogový převodník 1 a budič Q na fázový měnič g. Druhý generátor l impulsů je připojen na vstup čítače Q s předvolbou. S tímto čítačem a děličkou Q frekvence je spojen obvod Q pro vyhodnocení fáze, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru 3 frekvence. Výstup regulátoru 3 frekvence je připojen na druhý generátor l impulsů. Na vstup synchronizačního obvodu 19 je připojen výstup děličky Q frekvence, výstupy tohoto...

Zapojení syntetického induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258913

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: zapojení, syntetického, induktoru

Text:

...nastavení korekce nĺzkých či středních kmitočtú akustického pásma projeví i v parazitní korekci pro horní pásmo kmitočtů. Při vícenásobnć korekci se tyto projevy od jednotlivých korekčních filtrú sčítaji, takže uvedený parazitní pzojev má podstatný vlív.Výše uvedené nedostatky řeší nové zapojení syntetického induktoru, kde zapojení syntetického induktoru s jedním operačním zesílovačem, kapacitorem a čtyřmi rezistory je doplněno druhým...

Kiosek z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258912

Dátum: 16.09.1988

Autori: Polák Josef, Březina František

MPK: C23F 13/00

Značky: plastů, kiosek

Text:

...2,0 h/š0,4 až 2,5 v daném případě 1,0 kde š je šířka dna ł, h je hloubka dna ł a V je výška přední stěny Ž a uvedené části l, 2, 3, i, 5, Q jsou navzájom vodotěsně spojený, např. svařením jednotlivých desek. Z poměrů v/š 2,0 a h/š 1,0 vyplývâ, že i v/h 2,0 takže přizvolené výšce V 2,0 m vychází h š 1,0 m. Konsrukce dveří âł včetně páskových výztuh §łł a lišt äłg jsou taktéž provedeny 2 integrovaného polypropylénu, přičemž na přední...

Nízkolegovaná ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258911

Dátum: 16.09.1988

Autori: Podrábský Tomáš, Dorazil Eduard

MPK: C22C 38/00

Značky: nízkolegovaná

Text:

...měč, spočivá v tom, že obsah legur činí 0,6 až 1,8 3 chrom, 0,9 až 1,5 S nikl, 0,2 až 0,6 molybden, 0,4 až 1,5 2 měč, přičemž obsah legur celkově je 0,2 až 5,4 hmot.Odlitky vyrobené z ocele podle vynálezu mají vysoké pevnostní parametry a umožňujíPřipraví se tavba nízkolegovaná ocele o základním složení 0,65 uhlíku, 0,2 1 manganu,0,02 8 síry, 0,02 3 fosforu a o obsahu lequr, tj. 0,6 Q Chromu, 0,8 S niklu, 0,2 molybdenu,0,6 mědi a 1,9 ...

Tvárná litina pro součásti odolné adhezivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258910

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dorazil Eduard, Hloušek Čestmír, Pacal Bohumil

MPK: C22C 37/06

Značky: tvárná, opotřebení, adhezivnímu, litina, součástí, odolné

Text:

...řešení podle Vynálezu spočívá v tom, že uveďnnýn chemickým složením tvárné litiny a optimální strukturou její matrice se dosáhne ve srovnání 5 dosud používanou mosazí některých významných předností. Je to především zvýšení odolnosti proti opotřebení součástí za podmínek kluzného tření a snížení jejich hmotnosti v průměru 0 cca 12 , úspory mědi a podstatně vyšší zhospodárnění výroby.Odlitky klece axiálního soudečkového ložiska o...