Archív za 1988 rok

Strana 30

Zařízení na výrobu rohoží z betonářské oceli spojovaných plastem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258989

Dátum: 16.09.1988

Autori: Janoušek František, Svoboda Jan, Zábrš Evžen

MPK: B21F 15/06

Značky: zařízení, výrobu, rohoží, pláštěm, betonářské, oceli, spojovaných

Text:

...jsou výměnné. Rozvodný kanál je vyhříván příným průtokem 01 » proudu o nizkém napětí.Výhodou vynálezu je umožnění výroby rohoží z betonářské oceli do šíře 3 m. kdy v jednom taktu může být vytvářeno až 30 spojů e minimální roztečí 100 mm. K vytvoření spoje může být použít granulovaný termoplaetický materiál nebo i drř z odpadu, která výrobu ještě více ekonomicky zvýhodňuje. Další ekonomickou výhodou je energetická nenáročnoet...

Způsob nitridace nebo karbonitridace v solných taveninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258988

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kořínek Jiří, Bureš Jiří

MPK: C23C 8/56, C23C 8/50

Značky: solných, nitridace, taveninách, karbonitridace, způsob

Text:

...ve srovnání s jinými analogickými úpravami.Vynález řeší způsob nitridace nebo karbonitridace v solných taveninách, jímž se dále zlepší užitné vlastnosti nitridačníoh vrstev při současně hospodárnějším využívání hlavní účinné složky tím, že na povrch oceli, litiny a slinutých ocelových výlisků se střídavě působí jednak samotnou solnou nitridační lázní,jednak jejím anolytem nebo katolytem. Výhodně se použije vkládaných elektrodových...

Pákový převod pro plynulou změnu amplitudy vratného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258987

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fejfar Ota

MPK: F16H 21/08

Značky: pákový, změnu, vratného, amplitudy, pohybu, převod, plynulou

Text:

...ke dráze výstupního vretného pohybu.Řešení regulace amplitudy vratného pohybu pomocí dvojice pák je proti výstředníku s měnitelnou excentricitou výrobné podstetně jednodušší. Síla na kliku jako zdroj vratného pohybu je při malé vzdálenosti nespolečných konců dvojice pák v poměru k jejich délce nižší než přímá síla působící na excentr lisu.Na obrázku je znázorněno základní schematické uspořádání prvků pákového převodu.Společný otočný čep pák g...

Způsob kontinuální filtrace mléka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258986

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ryšánek Dušan, Vavřich Zdeněk

MPK: A01J 11/06

Značky: kontinuální, způsobu, provádění, způsob, mléka, tohoto, filtrace, zařízení

Text:

...víjí filtrační pásoHnací ústrojí je tvořeno aeynchronním elektromotorem, vetknutým do nosného rámu a ovládáno elektricky, například jazýčkovým epinačem s plovákem, opatřeným permanentním magnetem.Předností způsobu filtraoe mléka podle vynálezu je odstranění úzkého profilu v prvovýrobě při ošetření mléka po nadojení,ktorý vyplýva z limitované kapacity doaud používaných stacionárních filtrů a vyloučení eekunderní kontaminaoe mléka s mechanickými...

Víceúčelová vibrační tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 258985

Dátum: 16.09.1988

Autori: Coufal Bohuslav, Mikeš Jaroslav, Procházka Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrační, víceúčelová

Text:

...výstředníkově tyče je rovnoběžná s osou hřídele rotoru.Základní výhoda vibrační tyče podle vynálezu spočíva v tom,že umožňuje používat výstředníkové tyče, popřípedě trubky růz iných délek a hmotností podle požadovaných hodnot odstředivýchsil, v závislosti na zpracovetelnosti zhutňované látky, případně výstředníkové tyče či trubky různých délek e hmotnosti v téže víceúčelová vibrační tyči kombinovat a tím upravovat intené zitu vibrace v...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drobný František, Hájek Karel, Husák Jiří, Svačinka Jiří, Bandžuch Jan, Suran Pavol, Hájková Bohuslava, Hireš Jaroslav

MPK: C09D 3/04

Značky: hmoty, disperzí, bázi, ředitelné, vodou, alkydových, nátěrové

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Indukční snímač otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258983

Dátum: 16.09.1988

Autor: Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/48

Značky: snímač, indukční, otáček

Text:

...pouze jednoho odporu.Indukční snímač otáček podle výnálezu je schematicky zobra zen na připojeném vyobrazení, které znázorňuje blokové uspořádání elektronických obvodů s vyznačeným obvodom pro dosažení imunity vůči chvění zubové clony.Zařízení podle vynálezu se skládá z vysokofrekvenčního oacilátoru l , jehož výstup je připojen na detekční obvod 3,který je přes prvý odpor gl připojen na vstup tvarovacího obvodu Q. Výstupní svorka V...

Zařízení k zakrytí plnicího hrdla přepravní nádoby, zejména koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258982

Dátum: 16.09.1988

Autori: Robenek Ivan, Šustek Pavol

MPK: C10B 39/02

Značky: hrdla, koksu, plnicího, přepravní, zakrytí, nádoby, zařízení, zejména

Text:

...a tím i258 982 doeažení vyššího výnosu koksu a dále podstatné snížení úniku. plynných 1 prachových exhalátů, čímž se docílí zlepšení pracovního prostředí na koksovnách EŇ 3 ejích okolí a značně omezí znečíšřování okolního ovzduší.Další jeho výhodou je, že při přemíařování přepravní nádoby z podvozku přepravního vozidla na chladící zařízení pusuché chlazení koksu je chráněn zvedací mechaníemua a jehgêžäâatrukce před účinky aálavého tepla. Dále...

Parní rozvod dvoupředlohové koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258981

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sikora Petr, Kosek Jiří

MPK: C10B 27/04

Značky: parní, koksárenské, dvoupředlohové, rozvod, baterie

Text:

...dvoupředlohové koksárenské baterie. jejíž obě předlohy jsou na straně strojní i koksové opatřeny samostanými větvemi parniho potrubí při pojenýeh na jedné straně k centrálnímu přívodu páry a na druhá straně opatřených spoločným odváděčem parniho kondenzátu, přičemž vstup páry z centrálního parniho přivodu do větvi je ovládán dvěma samostatnými parnimi ventily a podstata.vynálezu spočivá v tom, že ovládací ventily obou parních větvi,jsou...

Zařízení pro odtahování příze ze spřádacího rotoru při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258980

Dátum: 16.09.1988

Autori: Voborník Václav, Řeháčková Božena, Kubový Miloslav, Hortlík František, Jaroš František, Škarka Josef, Hácová Květa

MPK: D01H 7/882

Značky: bezvřetenovém, rotoru, odtahování, příze, předení, zařízení, spřádacího

Text:

...příze, která se vrací do rotoru přímou cestou. Pro doeažení potřebné úrovně zadržování zákrutu, jež je nutná k udržení stability předení, te však ukázalo nutným zvýšit účinnost funkčních ploch odváděcí nálevky členem pro zadržování zákrutů, což se provádí pomocí rýh čí drážek na těchto plochách. Takto upràvenou rýhovanou nálevkou dochází však při odtahu příze k jejímu odírání způsobujícimu zvýšené zanášení šběrného povrchu spřádacího...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258979

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: teplosměnné, krystalizátoru, patro, vertikálního

Text:

...trubkovou teploeuěnnou plochou neandrovitého tvaru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tou, že teploeeěnná plocha je vytvořena dvána spíràlově vinutýni trubkaui, přičemž konec jedné trubky je pevne spojen trubkovýn obloukeu s počátkeu druhé trubky. Z hlediska průtoku teploslinně/chladící/ látky jsou trubky řazeny za sebou a tvoří jeden celek.Provedeníl teplosněnnáho petra podle vynálezu se doeáhne rovnoaěrné zaplnční celého kruhového...

Nízkošumový potenciometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258978

Dátum: 16.09.1988

Autori: Trnka Josef, Laipert Miloš, Moos Petr

MPK: H01C 10/06

Značky: potenciometr, nízkošumový

Text:

...potlačí zapojením dolní propusti g na výstup nízkošumového potenciometru.Nízkošumový potenciometr pracuje tak, žeprvní a druhý spínač S 1 a S 2 střídavě připojují jednu elektrodu Q prvního kondenzátorĺ C 1 Eezí svorky l a Ž. Obdobňě třetí e čtvrtý spínač Š a žł stšídavě připojují jednu elektrodu Z druhého kondenzá toru C 2 mezi svorky Ž a Q. Tím se systém chová jako odporovýHodnota proměnných odporových částí, realizovaných s přepínanými...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého nebo stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258977

Dátum: 16.09.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/155

Značky: stejnosměrného, zapojení, střídavého, napětí, výrobu, stabilizovaného

Text:

...sekundární vinutí âg vytváří sekundární obvod transformačního bloku 2 a primární vinutí 2 l představuje primární obvod transformačního bloku 2. Primární obvod transformačního bloku 2 však může být i složitější a může obsahovat např.i pomocný střídavý zdroj 22 zapojený do serie s primárním vinutím 21 transformátoru gg, s pomocným usměrňovacím blokem 5 a s výstupem řídícího obvodu.§.zapojení pracuje dále popsaným způsobem. Nejprve je uvažován...

Deska s vývody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258976

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: H01R 13/434

Značky: vývody, deska

Text:

...vývodů Í258 976 vícenasobné provedení vývodů. Dává svým řešením sestavě vysokoumechanickou stabilitu při velmi jednoduché stavbě. Dva základní stavební prvky zaručují snadnou montáž do sestavy i do vyšší sestavy magnetické hlavy. Bezpřechodných elementü umožňuje přenést signál z vinuté sestavy uvnitř magnetické hlavy přímo ohebným vodičem do přívodního bodu přístroje.Tvar obou základních stavebních prvků je velmi jednoduchý. Tedy pro...

Zapojení impulzního generátoru pro řízení průtoku tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 258975

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05D 7/06

Značky: průtoku, zapojení, impulzního, generátoru, tekutého, media, řízení

Text:

...druhé diody Z. Výstupní svorka l zdroje řídícího napětí je dále spojena přes čtvrtý a pátýodpor § a g s katodou první diody 5 a s anodou třetí diody lg,jejíž katoda je spojena s výstupem druhého operačního ZeSíl 0 Vçče ll, kterého vstup je připojen mezi čtvrtý a pátý odpor § a g a současně je spojen přes šestý odpor lg s anodou čtvrté diody lg. Výstup spínacího obvodu li je spojen s anodou druhé diody Z,s katodou čtvrté diody ll, se...

Zapojení obvodu čtených dat datového adaptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258974

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sapák Vojtěch, Šmíd Zbyněk

MPK: H03L 7/00, G06F 3/00, G06F 1/04...

Značky: datového, adaptoru, obvodů, zapojení, čtených

Text:

...fáze. Výstup Ž fázového detektoru 59 je při~ pojen na vstup Q dolní propusti QQ, jejíž výstup gg je připojen na vstup 21 napětově řízeného oscilátoru 19. ýýstup 1 napětově řízeného oscílátoru 19 je připojen na časový vstup §ł děliče frekvence, jehož první časový výstup § tvoří současně první časový výstup Q zapojení pro připojení na datový adaptor. Řídicí vstup lg napětově řízeného oscilátoru 19 tvoří současně druhý řídící vstup 1...

Zařízení k zadávání tahu u tahových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258973

Dátum: 16.09.1988

Autori: Němeček Václav, Mulač Petr, Hercik Petr

MPK: B21B 37/06, B65H 77/00

Značky: zařízení, zadávání, ťahových, mechanismu

Text:

...oddělovací člen včetně přenosové trasy, upravovaoího bloku §, což je v dsném případě dekodér BCD kődu na kod sedmisegmentového displeje a índikačního bloku 1, tvořeného sedmisegmentovým displejom. Dále zařízení podle vynálezu sestává z převáděcího bloku §, což je např.číalicový komparátor a čítač s nulováním a převodem seriového vstupu na paralelní výstup, generátoru g impulsů, ovládacího bloku lg, což je vícepolohový přepínač, zadávscího...

Zapojení zkoušečky akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 258972

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kozumplík Josef, Trnka Rudolf

MPK: G01R 31/36

Značky: zapojení, akumulátorových, zkoušečky, batérií

Text:

...zovaného zdroje Q je připojen k vstupu łg stabilizovaného napáw jení řídícího obvodu łg, k druhému napájeoímu vstupu gł vyhodnocovacího bloku łg, k druhému.napájeoímu vstupu gl paměti gg ak druhému napájeoímu vstupu §gzobrazovače§Q. Výstup łâ řízenízatížení řídícího obvodu lg je připojen k řídicímu vstupu gr. impulsní zátěže Q. Výstup ll řízení zápisu řídícího obvodu lg je připojen ke vstupu gg řízení zápisu paměti gâ. Výstup vyhodnoco...

Zapojení dvoubránové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 258971

Dátum: 16.09.1988

Autori: Staňka Karel, Dvorský Pavel, Janů Karel

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, pamětí, dvoubránové

Text:

...mezi dvěma počítačovými systémy. Řízení přístupu jednoho nebo druhého počítače do dvoubránové paměti z jedné nebo druhé systémová sběrnice je synchronní, takže je zcela vyloučena možná kolize při současné žádosti o přístup do pa měti z obou počítačů, nebo jakékoli obvodové hazardy v takových to situacích. Zapojení používá běžně dostupné a levné součástí,takže celková výsledná cena je nízká.Jednoduchost zapojení příznivě ovlivňuje provozní...

Nástroj pro oboustranné srážení hran děr při jednom upnutí nástroje a obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258970

Dátum: 16.09.1988

Autor: Březina Josef

MPK: B23B 51/16

Značky: obrobků, jednom, nástroj, srážení, nástroje, upnutí, oboustranné

Text:

...břitová destička se automaticky vykývne podle povrchu díry. Při dosednutí hřbetu břitové destič ky na povrch díry nedochází k bodovému dotyku, který Způäobuje2 25 a 970 pbškrábání opracovaného povrchu díry, naopak hřbet břitové destičky vyhlazuje povrch díry. Nástroj je zvláště vhodný pro srážení hran otvorů na nepřístupných místech.Snižuje pracnost nejen při samotné obráběcí operací, ale především odpadá namáhavá manipulace při vyjímání a...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: magnetickým, řízením, diskem, pružným, diskové, inteligentního, terminálu, zapojení, pamětí, mikroprogramovým

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258968

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F16F 15/10

Značky: torzních, tlumení, zařízení, kmitů

Text:

...potřebné pro dosažení optimální teploty, během níž vlivem vyšší viskozity kapaliny je tlumicí účinek zařízení zhoršen, dochází ke zvýšenému opotřebení kmitajících částí a zvýšení hluku.Vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom, že prstenec je na povrchu opatřen vrstvou,jejíž materiál má menší tepelnou vodivost než materiál prstence.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán ne základě připojeného...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258967

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pláště

Text:

...profilu pláště. Šířka drážky je od 0,5 mm do 1,5 mm, hloubka drážky je od 0,3 mm do 0,8 mm. APlášt s uepořádáním dazěnu podle vynálezu zajištuje při jízdě v přímém eměru maximální styk 5 povrchem vozovky bladkou částí dezénu s minimálním valivýn odporom. K minimalizaci valivého odporu přispívá i skutečnost, že obvodové drážky jsou umíetěny na bocích běhounu, který zeelabují právě v místě jeho chybu při deformacivalivého odporu. V náklonu...

Obvod pro měření proudového zesilovacího činitele tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258966

Dátum: 16.09.1988

Autor: Láznička Pavel

MPK: G01R 13/02, G01R 19/10, G01R 17/02...

Značky: činitele, tranzistorů, obvod, měření, zesilovacího, proudového

Text:

...A. Emitor měřeného tranzistoru.Aje dále spojen s druhým výstupem 11 zdroje 2 bázového proudu. Výstup §§ diferenciálního zesilovače§ je spojen s druhým vstupem gg komparátoru 3,jehož výstup 22 je spojen s prvním vůtupem łgł klopného obvodu łá. Jeho výstup lg je spojen s prvním vstupom lg vratného čítače łł, jehož první výstup łłg je spojen s prvním vstur pem 1 klíčovacího obvodu 1. Výstup 1 klíčovacího obvodu 1 je spow jen s druhým vstupom gg...

Svěrka pro zajištění vzájemné polohy upínky a upínacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258965

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: B23Q 3/10

Značky: polohy, svěrka, zajištění, vzájemné, šroubu, upínacího, upínky

Text:

...pro zajištění vzájemné polohy upínky a upínacího šroubu sestávající z vnějšího ramene a vnitřního ramene,otočně spojených čepem. Jeden z konců obou ramen je opatřen proti době směřujícími čelistmi. Druhý konec vnitřního ramene je opatřen zarážkou a druhý ko nec vnějšího ramene je opatřen šroubem směřujíoím proti zarážce.Otáčením šroubu dojde současně k sevření upínky svěrnou silou šroubu vůči zarážee a k sevření upínaoího šroubu párem proti...

Způsob vybarvování nabíhavých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258964

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pešek Miroslav, Daníček Jan, Matušek Miroslav, Prášil Zdeněk

MPK: C03B 32/00

Značky: nabíhavých, způsob, vybarvování

Text:

...značné komplikuje technologické postupy při vybervování. Proces je také značně energeticky náročný.Tyto nevýhody odstraňuje způsob vybarvování nabíhavých skel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sklo se ozařuje ionizujícím zářením, s výhodou zářením gama nebo urychlenými elektrony, dávkou 1 až 103 kGy, a v průběhu ozařování nebo po skončení ozařování se vyhřívá při teplotě pod teplotou měknutí vybarvovaného skla do naběhnutí...

Jednosloupková galvanicky oddělená vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258963

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H01F 5/04, H01F 5/02

Značky: galvanicky, oddělená, vinutí, jednosloupková

Text:

...přičemž se mezi okrajom oddělovaných vinutí a vnitřní stranou čela cívkového tělíska musí ponechat mezera pro zajištění minimálně přípustných povrchových vzdálenosti. Tento způsob také snižuje Využitelný prostor pro vinutí. Také kvalita a spolehlivost galvaníckého oddělení může být snížena i malým odchýlením od technologického postupu při výrobě, nebot oddělení vinutí je závislé na uložení vrstev, na způsobu prokládání a na provedení...

Zapojení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustným podbuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 258962

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02H 3/24

Značky: podbuzením, před, zapojení, stroje, synchronního, nepřípustným, ochranu

Text:

...je znázorněn na obr. 1. Funkce zapojení podle vynálezu je vysvětlena podle obr. 1, 2, 3 a 4, přičemž obr. 2 a 3 se vztahují k funkci nelineárního členu s volitelnými parametry.zapojení podle vynálezu sestává z porovnávacího a regulačního členu 3 regulačního obvodu napětí regulátorů bu» zení, jehož výstup 5 je připojen na vstup Žáł akčního členu á budicí soustavy, a jehož prvý vstup gàg je připo-jen na výstup 5.1 obvodu 2 žádané hodnoty...

Zařízení pro mechanické odpěňování v chemických a biochemických aparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258961

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vavříčková Naděžda, Pešl Luboš, Vítek Oto, Khol Miroslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: B01D 19/02

Značky: mechanické, odpěňování, chemických, aparátech, zařízení, biochemických

Text:

...řešení pracuje na stejném principu, jeho použití je však vhodné zejména u menších aparátu, kdy se průměr odvodného potrubí obvykle volí shodný s vnitřním průměrem odpěňovacího míchadla, Při aplikaci vynálezu v mechanicky míchaných fermentorech je zejména vhodné provedení, při němž je odvodně potrubí umís3 258 961 těno ve svislé ose cirkulačního válce, přičemž spodním koncemppřekrývá alespoň část povrchu odpěñovacího míchadla...

Oscilátor RC

Načítavanie...

Číslo patentu: 258960

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H03B 28/00

Značky: oscilátor

Text:

...1 a druhým odporem § spolu s kondenzátorem Q a proměnným odporem 2, a regulačním obvodem pro stabilizaci amplitudy kmitů lg, jehož vstup je připojen k výstupu prvního nebo druhého zesilovače. 4Pro přenos rozdílového zesilovače a fázového posouvače. kde RM je hodnota odporu první impedance 1GM je hodnota kapacity druhé impedance 2 R je hodnota proměnného odporu ŽC je hodnota kapacity kondenzatoru QA je hodnota přenosu pomooného obvodu 2 U 4...

Odporový tenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258959

Dátum: 16.09.1988

Autor: Greipl Ervín

MPK: G01B 7/18, G01L 1/22

Značky: odporový, tenzometr

Text:

...tkaniny ze skla s vlákny v díagonále k citlivému směru tenzometru se dosáhne příznivčjšího modulu pružnosti tenzometru, Rýhováním povrchu tenzometru se zlepší vazha tenzometrus měřeným prostredím.Konstrukce odporového tenzometru podle vynálezu umožňuje používat jednoduchý výrobní postup, který dovoluje zlevnění tenzometrů,určených zejména pro zalévání.258 959 Příkladem konkrétního provedení je odporový drátovýtenzometr,1 epený acetonovým...

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258958

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horák Vladimír, Míšek Bohumil

MPK: G01N 27/85

Značky: zapojení, vlastností, strukturně-mechanických, kontrolu, materiálů, feromagnetických, nedestruktivní

Text:

...vstup můstkového detektoru Q. Výstup můstkového de~ tektoru Q je pracovním přívodem 1 napojen na pracovní vstup usměrňovače l. Výstup zdroje g magnetizace je napojen na vstup měřicí sondy 2, jejíž výstup je připojen na pracovní vstup zesilovače5. První výstup zesilovače gvje spojen s precovním vstupem můstkového detektoru Q a do tohoto spojení je napojen výstup z tvarovacích obvodů Ž, na jejichž vstup je připojen druhý výstup zesilovače...

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258957

Dátum: 16.09.1988

Autori: Míšek Bohumil, Horák Vladimír

MPK: G01N 27/72, G01N 27/85

Značky: vlastností, zapojení, feromagnetických, materiálů, strukturně-mechanických, nedestruktivní, kontrolu

Text:

...kde je prove deno usměrňovačem l usměrnění jednotlivých napětí, která se při-.vádějí do teplotně kompenzovaného stabilizátoru g napětí, jehož jedna větev je spínána bud tvarovanou sítovou freKvencí,nebo oscilátorem, čímž V generátoru 1 pulsů vzniknou pravoúhlé impulsy o amplitudě stabilizovaného napětí ą frekvenci sítě nebo oscilátoru. Po výkonovém zesílení v magnetizačním zdroji 5 je tímto signálom napájena měřicí sonda 5, pomocí které...

Zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258956

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horák Vladimír, Míšek Bohumil

MPK: G01N 27/84

Značky: magnetickou, feromagnetických, materiálů, práškovou, metodou, zapojení, kontrolu, defektoskopickou

Text:

...zdrojem, umožňuje vysokou mobilnost a operativnost zkoušení nejen v laboratorních e djlenských, ale zvláště montážních podmínkách v terénu.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schemeticky blokové zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu, přičemž na schematu jsou elektrody vzhledem ke...

Zapojení pro přenos zpráv mezi N účastnickými stanicemi spojenými komunikačním kanálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258955

Dátum: 16.09.1988

Autori: Popov Petr, Cígler Ladislav, Hejna Jan, Brabec Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 15/16

Značky: zpráv, účastnickými, stanicemi, zapojení, komunikačním, kanálem, prenos, spojenými

Text:

...kanálu Z hlediska přenosové frekvence. Dále umožňuje flexibilní změnu i distribuce přenosu informace V síti a neomezuje počet stanicna komunikačním kanálu z důvodu omezeného adresního prostoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno blokové schéma zapojeníÚčastnická stanice lgg je připojena ke komunikačnímu kanál 1 prostřednictvím připojovacího bloku Q, jehož výstup je spojens datovým vstupom bloku l příjímače, jehož první výstup je...

Zapojení na kódování dat způsobem DF a MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 258954

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: kódování, zapojení, způsobem

Text:

...součinového hradla a na druhý vstup258 954 druhého třívstupového obvodu typu negsce logickeho součinu, jehož výstup je přípojen na druhý vstup pátého třívstupového obvodu typu negace logíckého součinu, první ínverzní výstup vnitřního posuvného registru je přípojen na třetí vstup prvního čtyřvstupového součtově součínového hradla, na čtvrtý vstup prvního čtyřvstupového obvodu typu negace logíckého součinu, na třetí vstup druhého...

Kompenzační deflektograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 258953

Dátum: 16.09.1988

Autori: Procházka Miloslav, Rojan Jiří, Nguyen Dang Quang

MPK: G01B 5/30

Značky: deflektograf, kompenzační

Text:

...v silniční síti ubývá.hUvedené nedostatky odstreňuje podle vynálezu kompenzační ďeflektograf, sestávàjící z vozidla, na němž je umístěn měřicí rám se snímači průhybu a pomocné zařízení pro přemístování měřicího rámu a registračního zařízení pro záznam sledované veličiny ůhybu. Jeho podstata spoěívá v tom, že délka měřícího rámu je vždy větší než rozvor vozidla zmenšený o vzdálenost mezi přední osou vozidla a přední opěrnou patkou.Výhoda...

Kovový obvodový plášť s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258952

Dátum: 16.09.1988

Autor: Beňo Eduard

MPK: E04B 2/92

Značky: mostem, plášť, kovový, přerušeným, obvodový, tepelným

Text:

...Stojina A 1 je upravena pro připevnění k nosné konstrukcí budovy.Nosník 31 je se svým vzdálenějším ramenem łg zakryt krycím pláštěm 51 s průřezem písmnne V, jehož ramena jsou na svých koncích opatřena vnitřními výstupky 59, které jsou zaklapnutya. 3 . 258 952 do vnějších ozubů Ag provedených na vnější straně bližšího ramene 2.Nosný sloupek 39 má osazovací drážky 55, které jsou vymezeny oběma stranami stojiny 51 a těmto stranám...

Žebrovaná plechová kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258951

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rýznar Ladislav, Charvát Jaroslav, Kolář Jan, Macek Milan, Hamrla Jiří, Gahura Ján, Londin Josef

MPK: H02K 5/04

Značky: kostra, žebrovaná, plechová

Text:

...stetorového svazku plechůo Při sveřování tohoto štítu se jeho ložiskový náboj pomocí středicího trnuvystředí oproti vrtání stetoru.Příkled provedení žebrované plechové kostry podle vyná~lezu je znázorněn na pripojených výkresoch, na němž na obr. 1 je nekreslene kostra V bočním pohledu v částečném řezu, na obr. 2 je kostra podle obr. 1 v čelním pohledu, obr. 3 ukazuje detail žebra zpevněného svarem, ne obr. 4 je detail žebra zpevněného...

Způsob přípravy velmi čistého parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258950

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: čistého, parawolframanu, velmi, amonného, přípravy, způsob

Text:

...amonný. Tento vynález je založen na zjištění, že přidáním vodného roztoku amoniaku k tomuto peroxidíckému roztoku vznikne čirý roztok wolframanu amonnćho a dále ra poznatku, že při odpařování tohoto roztoku se vylučuje krystalický parawolframan amonný. obsahující pouze stopy močoviny.Postup podle vynálezu lze použit nejen k přípravě velmi čistého parawolframanu amonnüho, ale též k zjednodušení známých postupů výroby parawolframanu amonného....