Archív za 1988 rok

Strana 3

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Netrval Jiří, Vojtíšek Vladimír, Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Pilát Petr

MPK: C12N 1/20

Značky: beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, mikroorganismu, hydrolázy, produkci, kyseliny, vysokou, pseudomonas

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...

Paletizační rošt, zejména pro tepelné zpracování pluhových čepelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260067

Dátum: 15.11.1988

Autori: Židlík Vlastimil, Barteček Roman, Mamula Zdeněk

MPK: F27D 5/00

Značky: tepelně, čepelí, rošt, pluhových, zpracování, paletizační, zejména

Text:

...pluhových čěpelí a jiných podobných součástí břitem kolmo dolů, což omezuje v podstatné míře jejich deformace a že danými roztečemi mezi jednotlivými těmito součástmi se dosáhne stejných ochlazovacích rychlostí všech plochých součástí uložených v tomto paletizačním roštu a tím i stejných mechanických vlastností. Další výhodou je, že s paletizačním roštem je možno otáčet o 180 °,čímž se omezí jeho deformace a zároveň se zvýší jeho životnost...

Myší lymfocytární hybridom produkující monoklonální imunoglobulín proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260066

Dátum: 15.11.1988

Autori: Holan Vladimír, Zajícová Alena, Štorchová Helena

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, hormonu, myší, imunoglobulin, lidskému, proti, lymfocytární, produkující, monoklonální, choriogonadotropnímu

Text:

...doposud používaných aglutinačnich testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzymoimunoloqické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátek proti HCG umožňuje zcitlivěni detekce HCG. Ospěšná příprava monoklonálních protilátek proti HCG byla již V zahraničí popsána a monoklonálnf protilátky jsou využívány pro citlivou diagnostiku gravidity.Podstatou vynálezu je myší lymfocytárni hybridom produkující...

Nožová sada hoblovacích strojů dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260065

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kovář Antonín

MPK: B27L 11/04

Značky: nožová, hoblovacích, dřevěné, strojů

Text:

...poloze jsou stžídavě upnuty na hřideli sady.Výhodou nožové sady nařezávacich nožiků 5 vícebřitýmí nožíky je to, že délka tětívy ostří je podstatné menší, než u kotoučových nožiků. Stžídavým pootočením vícebřitých nařezávacích nožĺkü na upínaci hřídeli sady se docílí dvojnásobný počet břitů vioebřitých nožíků. Pre vytvoření šířky dřevěné vlny není třeba používat dístanční kroužky. Šířka dřevěné vlny určuji sousedni vícebřité nožíky pootočené...

Způsob napínání útkové niti před přírazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260064

Dátum: 15.11.1988

Autori: Grygara Oskar, Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/30, D03D 47/27

Značky: přírazem, před, způsob, útkové, napínání

Text:

...třtinami pnprsku, jako je tomu u štafetového prohozu. Do volné části doletové strany prohozního kanálu je nasměrován proud tlskověho vzduchu, který aktivně působí a usměrñuje vodicí konec útkové niti ve směru prohozu a to po dobu, která je dána např. otevřením ventilu, napojeného na samostatné ovládaný zdroj tlakového vzduchu. Volnou částí prohozního kanálu je myšlena ta část, která není využívána ke tkaní s přesahuje šíři tkaniny.Výhodou...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: ovládání, vysokého, hromadného, sítí, pracujícího, dálkového, napětí, transformátor, vysílače, vazební

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Zařízení pro bezpečnostní spouštění jednoprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260062

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brodský Milan, Doné Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: spouštění, zařízení, bezpečnostní, jednoprošlupních, strojů, tkacích

Text:

...tkaniny. U větších paprskových šíří může být ovládací lišta dálkově rozdělena na několik sekcí.Podle toho co je výhodnější, může být ovládací lišta umístěne nad nebo pod dráhou tkaniny na příslušném tkacím stroji.Výhodou zařízení je usnadnění obsluhy tkacího stroje, při dodržení bezpečnosti jeho provozu. Z ekonomického hlediska je výhodou snížení doby trvání prostojů tkacího stroje,zejména po osnovním přetrhu.Na přiloženém výkrese je...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: dopravních, záznamu, prostředků, povrchu, vyhodnocení, magnetického, obvod

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: systému, dopravních, magnetického, vyhodnocení, záznamu, zapojení, prostředků, povrchu

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Zařízení pro odvádění vlákenných částic a prachu, uvolněných z pramene ve zhušťovači protahovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260059

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gregor Bohumil

MPK: D01H 5/72

Značky: prachu, částic, odvádění, uvolněných, strojů, protahovacích, zhušťovači, vlákenných, zařízení, pramene

Text:

...na odklopném krytu 1, jehož otvorem 13 prochází odklopný kryt 1 je uspořádánna úrovní zahuščovaoe A, výkyvně kolem čepu ll.V horní a zadní stěně komory Q je vytvořen výřez âg - viz zejména obr. l a 3 - v němž je uspořádána ohebná stěna gg se zářezem gg, přecházejícím do otvoru§§, jímž v pracovní poloze prochází vodič Q, pramene, který je v této poloze ohebnou stěnou gg obepínán. S výhodou je ohebná stěna 51 vytvořena z gumy nebo...

Stavitelný otočný střižník

Načítavanie...

Číslo patentu: 260058

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trčálek Jaromír, Trčálek Josef

MPK: B23D 35/00

Značky: střižník, stavitelný, otočný

Text:

...až gg, které slouží k nastavení atřižných úhlů głfg až 20 alfa, které odpovídají úhlu stříhaného profilu lamely Ag.Princíp nastavení střižného úhlu je dán čtyřmi otvory gg až gg střižníku QA, posunutými od osy y o úhel głgg a od sebe o úhel 3 głgg. Další čtyři otvory Qg až QQ začínaji od osy y o úhel R/2 glfg a od sebe zase o úhel g glgg. Provedení všech osmi otvorů gg až QQ začíná od osy y proti směru hodinových ručiček. Na bočnicích QQ je...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štikarovský Jiří, Šlais Karel

MPK: G01N 30/64

Značky: provádění, kapalině, způsobu, koncentrace, zařízení, proudící, tohoto, způsob, složek, měření

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Zařízení pro povolování a utahování nástrojových koncovek u soustružnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260056

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kasík Václav, Brynda Ladislav, Rorák Jiří, Michalec Josef

MPK: B23Q 3/155

Značky: utahování, nástrojových, soustružnických, strojů, povolování, zařízení, koncovek

Text:

...ventil 21 a pátou hydraulickcu větví gg se čtvrtým rozvaděčem 31, opatřeným třetím maqnetem 33, který je spojen centrální odpadní větví gg s prvním přepouštěcím ventilem 35, s třetím rozvaděčem gg, opatřeným čtvrtým magnetem 55 a s třetím škrticím ventílem gg. )výsuvný klíč á se vysune hydraulickým válcem lg. Po zapnutí pátého magnetu 5 prvního rozvaděče gg se současně spustí pomalé otáčení výsuvného klíče á ve směru povolování. Zapnutím...

Způsob automatického plnění a fixace pevné fáze do míchadlového rotoru zejména bioreaktoru za sterilních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260055

Dátum: 15.11.1988

Autori: Křen Vladimír, Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

MPK: C12M 1/02

Značky: plnění, způsob, rotoru, automatického, sterilních, bioreaktoru, podmínek, zejména, fixace, fáze, pevně, míchadlového

Text:

...plnění a fixace pevné fáze do míchadlověho rotoru zejména bioreaktoru za sterilníoh podmínek podle vynálezu, jehož podstatou je, že biorenktor včetně míchedlového rotoru se vysterilizuje, poté neplní za sterilních podmínek suspenzí části pevné fáze v množství odpovídající náplni, načež se částice nasají do míchsdlového rotoru jeho uvedením do rotace a vlívem odstředivé síly se fixují na vnitřních perforovaných stěnách plnící...

Způsob magnetického vyvažování sestavy matric a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260054

Dátum: 15.11.1988

Autor: Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: zařízení, tohoto, provádění, vyvažování, způsob, sestavy, matric, způsobu, magnetického

Text:

...připojeny na webermetr g. Na sestavě matric ł jsou prostory pro umístcvání magnetických vývažků 3. V tomto případě jsou levý a pravý snímač łł a lg spojeny vně sestavy matric ł pevným třmenem lg.1 Pomocí komutátoru 1 se přivede z napéjecího zdroje § proud do levé a pravé budicí cívky g a 3 levého a pravého snímače ll a lg. Tím se uzavře elektrický obvod a vyvolá se změna proudu z nulová hodnoty na maximální hodnotu. Tato změna proudu...

Přepravník pro leteckou přepravu zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260053

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zajcev Nikolaj, Ivanov Jurij, Artemov Konstantin, Suris Leonid

MPK: B65D 90/54

Značky: přepravník, prepravu, leteckou, zboží

Text:

...konoích čepú 1 a l 7 jsou pevné nasnzeny uznvírací páky 2() s 21, ktoré mohou při ovládání rukoječmi 18 a 1 g vykonávat omezené nątâčecí pohyby. Uzavírací páky gg s g jsou na svých koncíoh opatřeny válcovýmí hlavícemi Q a Q, zepadajícími do dutiny 1 zástrčky lg, přípndně do dutiny l zástrčky l 1, K zástrčce lg přivrácený konec 31 zástrčky ll je profilovaný e je opetřen dvojici dosedaoích ploch 3 n lg. K druhé zâstrčce ll přlvráoený konec...

Roštová topeniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260052

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mandík Václav

MPK: F23H 9/02, F23B 1/24

Značky: roštová, topeniště

Text:

...částí l, která navazuje svým šikmým sklonem na výkyvnou část g roštu, otočnou kolem vodorovné osy a pod výkyvnou části roštu je umístěn prohrabovák lg.výkyvná části roštu je tvořeno tělesem, které má tvar části dutého válce a je na svých čelech upevněno na nosných prvcích 1, uložených kyvně pomocí nosných čepů 3 na plášti topeniště, přičemž alespoň jeden z nosných čepů Q je spojen s ovládaoím ramenem á, zatímco prohrabovák gg je vytvořen ze...

Rotorový pásmový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 260051

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bartošek František, Zmeškal Jaromír, Hučín Vladimír

MPK: B30B 3/04

Značky: pásmový, rotorový

Text:

...povrchem, podávscím stíracím zařízením podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom,že ve válcové stěně skříně je proveden montážní otvor.Výhody rotorového pásmového lisu cpočívají v tom, že výměnu pracovních prvků je možno provést bez demontáže stroje a vyjmutí rotoru. odpadne složitý, pevnostně a cenově náročný přípravek k vyjmutí rotoru ze skříně. Doba opravy se podstatne sníží a sníží se i nároky na kvalifikacl pracovníka provádějící...

-

Načítavanie...

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gitchev Mihail, Momtchilov Emil, Samokovliiski David, Bozadjiev Iltcho, Andreev Krassimir, Nemetchek Alfred

MPK: B23K 9/12

Text:

...kombinace pro přívod drátu na velké vzdálenosťizaniž by bylo třàba demontovat součástí a přerušovat pří vodní systémy plynu, vody, proudu a svařovacího dráťu. Předmětem vynálezu je modulově zařízení pro přívod k dráťu, obsahující přívodní blok drátu a elektromotorem .260050 , ve planetovou přívodní hlavou drátu, ktoré Jsou vsezenydo izolačního pouta. Podstata výnálezu apočívä v.tom,nže na předním štítu elektromotoru Je upevnčno...

Způsob výroby alfa a gama interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260049

Dátum: 15.11.1988

Autori: Endrész Valéria, Tóth Sándor, Béládi Ilona, Tóth Miklós

MPK: C12N 5/00

Značky: výroby, interferonu, způsob

Text:

...že se připravuje postupně aľ- -interfenon ary á-interferon ve stejné kultuře leukocytů, přičemž seupravuje suspenze, získaná. po oddělení leukocytární frakce. .-31 krve, odstranění erythrooytů a àuspendování leukocvtů va vhodnéu živném mediu, upravená auspouoe se potou uvádí ve styk 5 induktormm 0 L-ihterfqronu kapalina obsahující JK-interferon ae oddělí od buněk, popřípadě se L-interfeeą ronqregenąruje, buňky ae promývaaí o suapendují ve...

Zapojení alespoň jedné společně použitelné automatické volací jednotky pro více linek k přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260048

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kovács Imre, Kovács Oszkár, Budai Zoltán, Barta Pál

MPK: H04Q 5/00

Značky: volací, přenosu, automatické, použitelné, více, zapojení, jedné, společné, alespoň, jednotky, linek

Text:

...více podob ných apoąů pro přenos dat, musí se výěeruvedený spínací ípochod při každém připojení linky opakovat, to znamenáže linka se musí zmnohonásobit. U těchto spojení je třeba pro n-iinek nautomatických volacíoh jednotek. Přiřazení zařízení k přenosu dat pracujících v jednotlivých linkách k automatickým volacím jednotkám vytváří stále spojení,zatímco spojení linek mezi sebou je nezávislé.e Každá linka může být ve třech provozních...

Zapojení k analogovému přenosu signálu pro výstavbu spojení vně přenosového pásma přenosových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260047

Dátum: 15.11.1988

Autori: Veress Péter, Bálint János

MPK: H04Q 1/442

Značky: analogovému, přenosu, spojení, signálu, zařízení, pásma, výstavbu, zapojení, přenosového, přenosových

Text:

...nušnýtr 1 gger, produkoŕání impulsu 3polarity. Elektronioný spínač je tvořen dýěmą tranzietory ° ijímače oignáluv běžnémzapoJení, Výše uvedené obvody prí k současnému stavu too že každé zapojení je àložité a drahé a obsa.úmärněhn obalové přenosu impul-f pů se provádí spívlastnoàť,ĺb huje velký počet etąwebn 1 oh.prvků,.čimž rostou ýiastní ů nepřiznivě ovlivňnlký oočet pŕvk Další spoločnou švýrobní náklady a ve enametày ąoolehlivoatiý je, že n...

Optoelektronické zařízení pro zjištění přetržení útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260046

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tippmann Jochen, Felber Gert, Kreiselmeier Gert

MPK: D03D 51/34

Značky: útkových, zařízení, optoelektronické, zjištění, přetržení, nití

Text:

...nuon, Hsnyqammuü nuàpaxpacuué nyuu, a B Kaqecmne npuemunxa csera npnuennewcx ocaőenno mbworpansucwop. OnTçanexwponnuü peànekcnuü myn pacnonomen B sone 10-3 Q.MM nan ywoquoü mnyneň.Cornacno naoöpewenn cuanana usmepzmwcn cneToBue noroxu c HOMOMLD onnoro unn HGCKOHBKHX peànexcumx mynon n yToqHux mnynb, nmemmux Ha Topuenoü cwópoue pauanbao-cmmmempnnne cerueuwu c pasnnqumm Kosmmnunenrom oTpameHHH csema. HyTBM CbeMa c 0 oTBeTcTBymmu nycxonux...

Způsob výroby variantou z kysličníku zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260045

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bühling Dieter, Voigtsberber Bärbel, Bartsch Wolf-dieter

MPK: H01C 7/10

Značky: způsob, variantou, zinečnatého, výroby, kysličníku

Text:

...sro ocymecrnnnercacoqewaunem cnenywmux npnanaxonza) Hnuxokcnnuoe ocHg§ąpg.nemecwno c oxcuo nucnywa max n 06 aBKY.nerHpymT àcxnmunTenbHo ronbxo npmnecnmn oxcnnos cnenýmmux sneueuwon Mapraneu,xoőanbr, Turan n HHKEHB, npnwen B cmecu Konuearpaunn ernx oKcHoB ycranasnnnaerca Ha cñeymmneaennuuHu Oxcu Mapranua 0,70 no 0,80 Monąĺ Oxcnn Koőanawa 0,20 no 0,40 Mon.Z6) Cnexauue npeccoaauuu na 9 Toä cMecH cupues co CKODOCTBD nonorpeaa öonbme 240...

Plynulý převod s klínovým řemenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260044

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rauschenbach Stefan, Kunze Dieter

MPK: F16H 9/18

Značky: klínovým, převod, řemenem, plynulý

Text:

...pasmemeuu oaanbnue owsepcwna c syxcTopoHHnMn ynopHwMu nonepXHOCTHMH nnn csoôoumm Konuón nosoxonmx uanbues.Cornacno nanbneňmum npusnaxam naoöpewenun ornepcrna 5 nonosnnax mxnna KnuHo~ peuennoñ nepenaqn BHHOHHEHH Taxu oöpasom, qwo COOTBETCTBGHHO nosonxonuň na~ neu ónuoro npHmnMHoro Konbua n nonoxonmň naneu npyroro npnnnuoro Konbuâ COBMECTHO H onospenenao BxonzT B aux. Memny nbnosnnamn mxhna KHHHODBMQHHOŘ nepenaun H npHmHMHmMM Konbuamn...

Stroj pro vedení pásku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260043

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kukla Viktor, Sliňko Michail, Dorošenko Valentin, Lesničenko Anatolij

MPK: G11B 15/32

Značky: stroj, pásků, vedení

Text:

...Cquraercn, uro Bxnqeune 3 neKTponBHraTena 9 H oőecnequnaane Bpameunn MaXOBHKa 8 ~- onepaunn nonrorosnmensnax, censanuan c oömum 3 KnmqeHHeM nenTOHDOTHKHOFO MexaHusMa B uenb nnranua. B paöoqem nonomeun xaperxn 2, ysnm 26 ynpanneunn puuara 18 npoMemyTouHoro yàna 16 c nomombm nonnpymuaeaxoň THru 27 H mnKcaTopoB 28 ycTaHaBnuBawT mpuKuuoHHym MymTy 25 B nonoxenue, Kora ona aoaneňcrnyew Ha napasnwnuň ponux 15 H nepeMemaeT pbmar 14 no conpnmenun...

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260042

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bačvarov Ivan, Apostolov Rumen, Georgiev Georgi, Popov Enčo

MPK: H02K 15/02

Značky: rotor, točivého, elektrického, stroje

Text:

...Kounu nonmcnux Haxoňeqanxon Moxno Bmőparà Taxoü àopMu, KOT 0 paH oöecnequna öu MHHHNanbHHeMaPHHTHHe nowoxn paCCeuBàHHn uepes Ban Mamnum. .Hsoópewenne öonee nonpoöuo npäcanerca npnuepum nunonHenHeM, noKàsaHHoM na npunoxeunux ünrypax, rneůnrypa 1 npecraanner coöoň nonepequbů paspes powopaHa ànrype 1 B Kauaaxax nonmcnux Hanonequnkpn 1 B 5 HTmKnHHH 2, xomopue nunHeenonwcHux Haxouequnxoa. Henarunrnme anenenru 3 Mexanuqecxn coenHRDT...

Vodní automatický ventil pro řízení vychylování rozvodného potrubí postřikové soustavy na strmých místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260041

Dátum: 15.11.1988

Autori: Georgiev Vesselin Ing, Mednikarov Vladimir

MPK: H02K 15/02

Značky: rozvodného, ventil, postřikové, potrubí, řízení, vodní, strmých, vychylování, soustavy, místech, automatický

Text:

...B caoeu HHxHeM Kouue nmaepnywumu BOBHYTDB x ocu 6 3 y 6 HaMM 9. Hocnennne nnanaHuuero Topuoaoro sarsopa 5, y KOTOPOFO owopunena Konnqecxan BepmHHa 12 no ocu 6, a B HHHeM KoHue 13 HHHero Topuoaoro sawnopa 5 oopMneH rnyöoxnň xonbueoôpaanbů xenoő 14. Hocnennnňxcoennnen nocpencTBoM napannenbnbm ocH ake3 cuanhnmx oTBepcTHü 15 c np 0 CTDaHCTBOM Mexyĺnumuum 4.H sepknnm 5 TopuoBHMH áawnopaun. Hnnnupuuecxn Kopnyc 1 nocpecTBoM pacnonomeuuoro...

Rotor elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 260040

Dátum: 15.11.1988

Autori: Apostolov Rumen, Kacarov Christo, Georgijev Georgi, Popov Enčo, Penkov Julij

MPK: H02K 1/22

Značky: magnety, permanentními, rotor, stroje, točivého, elektrického

Text:

...MSPHHTOB. 3 T 0 npHBoHr K YMEHBmenmm HapaBHOMepHOCTH Bpamennn Mamnnu, HDHTOM noroxu pacceHBaHHn MaPHHTOB He yaennunaamrcn. Marunru MexaHHuecKH yxpennenm B pannanbnon Hanpanneunn.Hsoőpewenue noxcneuo HDHMGDHHM sunonHeHHeM, nOKa 3 aHHHM Ha npHnoxeHHux mąrypax, rne . »murypa 1 npencTaBnneT coőoň npHMépHoe amnonuenue poropaHrypa 2 P npHMepHoe BmnonHeHHe poTopa, nonmcuue nyrn KOTODOPO oöpsymr noMaHym nHHHm. . AHa mnrype 1 pauHanbHme oçu 1 nommcnx...

Kulový ventil pro postupné přepínání potrubních odboček

Načítavanie...

Číslo patentu: 260039

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Vladimir, Georgiev Vesselin

MPK: F16K 31/122

Značky: přepínání, odboček, kulový, potrubních, ventil, postupné

Text:

...H 22 Meàbme uauerpa mapooőpasnoro rena 11. B Bepxnem xoHue.3 onbnňbxonoro orsepcwns 22 ropnsonwanbuuň ynopuoü nwynxn 10 nsrowonneu npononnHuů Kanan 23. Yenbnmñ nec mapooőpasnoro Tena 11 óonbme ynenpnoro áeca nou.Bepruxanbnmä xo nopmnenoro nanbua 17 paannercz nnauewpy mapooópasnoro Teě na 11. . neàcmnne mapoaoro xnanaaa cneymmee. npn rnnpaannuecxou cnrnane ynpapneHnn nonumennum anneuneu nonu 3 ononnnwenbuom wpyöonponone 5 u nonnennu annennen B...

Způsob a úprava součástek měkkých pro opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260038

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hochmuth Roland, Haselbauer Gerhard, Böhm Siegmar, Kussatz Hermann

MPK: A41H 15/00, D04B 39/00

Značky: součástek, opracování, úprava, způsob, měkkých

Text:

...nuemrcn npnxum na uenposonmero anexrpnqecxuü TOK Mawepnana,KoTopme onnpamrcx na sepxumm qacrb Tpaaepcm caoeň ropusouranbnoñ nonepxuocTbm, H Hanpaanennue anna qacTu c oöenx cwopou Tpanepcu npoaucaąw, nucwynan 5 akou nonomennn sa Tpanepcy, Bxmqan npoaonoxy.Hnmuue Kpan npnmunos npamue unu cxbmeunue. B ropusdnwanbnoň qacru npnnua nmemwcn OTBEDCTHH, sa KOTODHB sanennnmrcn Hanpannsmme crepmnn, qToöu upnxnm cxonbaun snonb Hanpannxmmero crepxnn...

Způsob selektivního okysličení grafitových zbytků ulpělých na syntetickém diamantovém prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260037

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krüger Stefan, Herfurth Frank, Rericha Adolf

MPK: C01B 31/06

Značky: syntetickém, způsob, zbytků, selektivního, okysličení, diamantovém, grafitových, ulpělých, prášků

Text:

...a sarem npoHsaonrcn oöanneaue asornoü KHCHOTH. novou nonnepxuaamw reunepawypy nocTo nnuoň na yponue 80 °C n noůannnmr cepnym Kucnorv npu npoonmurenbnocrn peakuHHÓ 0 MHHyTo VHQHBHEŘEHŘ xąpaxrepnbm npusuax cocronr 5 TOM, uwo K cnuwewuuecxony anMasno~ My nopomxy oöannnmrcn cepnan KHCHOTB H sareu renuň pacrsop ÓHXDOMBT 8 Kanna B Konuenrpnponanuoň asóruoü xncnore. Teunepawypa peaxunu HRXOĽHTCK B npeenax 80-130 °C, a qacTHoc 7 nÁ...

Dynamický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260036

Dátum: 15.11.1988

Autori: Targonja Oleg, Izakson Ilja, Andrianov Vitalij, Rybalko Alexandr

MPK: H03H 7/10

Značky: filtr, dynamický

Text:

...5 nB/oKT,cnoco 5 cTByn anbHeümeMy ocnaőneanm CHHBHHM KOMHOHEHT curnana, pacnonomenumm une qacTomm cpesa, H noauman raKwMo 6 pasoM Toqnocrb ynpanneuns qacrowoň cpesa. Oöpaaoaanumň B peaynbwawe BmqnTaHns cnraan c paanocrnmm cnexwpou nocv rynaer qepea secoaoň ®unbTp 3 Ha 0 ľpaHHqHTenb 4. Ecnn YDOBEHB ero KÓMHOHEHTHDEBMEEBT HDBHBHDHTEHBHO ycranonnennuň HODÓP WYMÓHOĚHREHHH, T 0 Harnuxone OPpannqurena 4 noxannercu curuan ynpaBneHHH, KOTOPHŘ qepes...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260035

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bojkov Vladimir, Guskov Valerij, Cizova Svetlana, Kozačevskij Gennadij, Molodan Oleg

MPK: F16G 3/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...mena Kamoro syöa peMHn.CYMHOCTB nsoôpereuua noxcnxercn ueprexau.Ha Hr.1 usoöpameu ayöuawm peuenb. Ha Hr.2 - sauenneune syöqaroro peMHa co mguBqM. . v3 y 5 uaTLů peMeHb 1 (QHr.1) 3 mnoneHH 3 anacrnuuoñ ocnoau 2, numraunosàuHoñ CTHHBHOŘ neuwm 3 c Bmnaàneunuwm yuacTxaMH B mopme syöben 4 peuun H Hecymero 3 neMeHTa B Bane cranbnoro Tpoca.5. Hpuuen BmTaMmoaaHňaa cwannnax HGHTH 3 nuz nyqmeü csnsn c snacwnqaoň ocnosnoň 2 nmeer ownepcrnn 6 B...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260034

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sizova Svetlana, Bojkov Vladimir, Molodan Oleg, Kozačevskij Gennadij, Guskov Valerij

MPK: F16G 3/00

Značky: řemen, ozubený

Text:

...noncHneTcn v-xepremaMn.Ha mur.1 usoöpamen oömuñ nan peMHa, HaHr.2 - paspes H-H Ha mMr.1, Ha nr.3- paspesm-m Ha ®Hr.2. .Byôuaruü peMeHb 1 COCTOHT na Hecymero 3 neMeHTa 2, Bunonneunoro 3 Bane rompMponaHHoñ Merannuuecxoñ nenrm. Bnyrpn Kaxnoro syöa 3 peMHa 1 pacnonomen roçp 4 neHrm,nmnonHnmmMü mynxuuu 3 neMeHTa ynennuennn xecrnocvn ayöa. Ha KamoM rompe 4 B Mecre ero nepernőa ycwanoanen saMox 5, sunonuennuň 3 Bane mecrxoň uewupexyronbuoü paMKM....

Zařízení na potláčení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260033

Dátum: 15.11.1988

Autori: Izakson Ilja, Zaika Vladimir, Kolesnikov Petr, Smirnov Valerij

MPK: H04B 1/64

Značky: šumu, potlačení, zařízení

Text:

...qacroT~ 5 yeT B N pas Gonbme Koammuuneura nepenaun ycTpoäcTBa B nonoce nponycxannn munbwpa 4 uumnux qacrow, a B pemnme sxcnannponannn - coowaewcraenno B N pas Mennme. qucno NonpenenxeT MaxcuuanbHym BEHHHHHV cmarux HHH pacmnpennu AHHEMHQGCKOPÓ uanasoua cocrannnmmnx cnruanon, pacndnarammnxca n nonoce nponycxanus ocnonnoro unbwpa 5 nepxnux qacror n He 3 aBncHT or era qacrorm cpeaa. Hsuenenne nennqnuu cmaTna Hnn pacmnpenua uuamuqeckoro...

Zapojení poloautomatického elektronického páru v rameni můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260032

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jacob Christian

MPK: H02K 13/14

Značky: zapojení, elektronického, páru, poloautomatického, rameni, můstku

Text:

...cocmannxmmeň.Hsnomenne cymnocwu nsoöpewenun Texnnuecxan saaqa. pemaemaa HSOĎDETEHHEMB 0 CHOBY.H 305 peTeHHñ nonomeaa sanaqa suepruu, aosnuxammne słnpouecce nepe Knmqeuun CQMOOTKHDHEÚMEPOCH HOHYHDOBOĽHHKOBOPO nDH 6 opanonyynpaBnneMoüanexw-VDÓHHÓĚ napm B nneue MOCTa,KOTOPHe H 0 CHX HOD OTBOHHHHCB HDR HOMOMH oőnana EMHX HOTEDHMH HHH CBOČOÄHHX OT HOTGDĽ ýa 3 ľDY 30 qHHXKOHTyDOB, COKDETHTE H 0TEKOPO TGXHOHOPHHECKOFO YDOBHH, QTQ 5 HMOXHO...

Kazetové zařízení pro výrobu příčkových desek z rychle tvrdnoucích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260031

Dátum: 15.11.1988

Autori: Saakjan Alexandr, Saakjan Ruden, Abramjan Rafael, Movsesov Karen, Šachnazarjan Sergej, Kostandjan Martiros

MPK: B28B 7/24

Značky: rychle, výrobu, desek, tvrdnoucích, příčkových, kazetové, směsi, zařízení

Text:

...H nppHaaoHTcn nocnenoaarennno oTneneHHe paseuurenbnúx crenok or oropMonanuux Hsennň H Hssneuenne V-oöpasmux sxnanumeň c H 3 nenHHMH. Cauo me H 3nenne nucao 6 omnaércH,Ha V-oópasHoroBxnanma nocne npunoxeuua K ero xonuau ycHnHn B nnocxocrn Hsnenna.1. Kacceruaa ycranonxa uns HSPOTOBHEHHH nnnr Hs öctporaeñnémmux cneceä,conepnamaa pauy c HanpannnmmHMH,ycrpoňcwno nuz cöopxu H pacnanyöxu, a Taxme Mnorocexnuonnym opMy c pasnennrenbnąun...

Šoupátkový uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260030

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Stefanov, Georgiev Jordan

MPK: F16K 31/122

Značky: šoupátkový, uzavírací, ventil

Text:

...Konbueoőpasuym xamçpy 23, a omwya - a nonoinosnymumü peaepsyap 9. Hnnenne Bona upexpamaemça nocne TOTO, Kax naaneuue Kon npecçnponaauoro B aonuo-noanymmom peaepayape 9 Bosnyxa Bmpannnwcs c nasneamen nonu 3 Tpyöonposonou orxuoueuuu 1. B cáyqae cnrnana o nouàmenuom nanneuun son 5 Tpyöonpononou owxnoneanu 1, cooTaeTcTBeHHóB nonnópmueàom npocwpancwse 29 uunnnnpa 3, nopmenb 4 nqsnpamaemcn.a.cBoe Haúanbnoe nonomenue non neňcmnnen pacmnpawmeroca...

Relaxační generátor pro napájení elektroerozivních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260029

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otto Mark, Gubarevič Vladimir, Voikov Igor, Kaban Vasilij

MPK: H03K 3/53

Značky: strojů, generátor, relaxační, elektroerozivních, napájení

Text:

...yxasaunouy-Bunonnenu.pehaxçaunounćro reneparopa na 3 neKTho 4 spoánouuux CTaHKOB,OCTHPaeľCñ HOHOKHTGHBHHŘ 9 eKT,3 aKmmuammáňcñ no cpanHenum c HDOTOTHHOM B ysennqenun KDH na 60-702 H yáenuqennu nponsnonnmehbuocTH oőpaöorxu Mewannaa 1,5-2,pa 3 a. Honmmeäne KDH reneparopa ocTnraeTcn sa cueT.McKnmüeHnH us uenn sapanaaKTu 3 ąux.conpoTHBneHHů. YaennueHne-cTa 5 HnbHOCTH paőoTu reHepaTopa H pañoueň HECTOŤH oôecneqneaercn npHMeHeHneM Ha eraHnxaąmàe...