Archív za 1988 rok

Strana 28

Zařízení k mísení dvou nebo více kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259068

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kratochvíl Jiří

MPK: B01F 5/20

Značky: zařízení, mísení, více, kapalin

Text:

...g 5, a výhodou kruhový je ze strany přívodního kanálu 11 pro pojen-s rozváděcími kanály glg, § 11, a ze strany přívodníhn j» kanála lgte rozváděcími kanály ggQ.gg 1.Jednot 1 ivá vyúàtěhí A. těchto rozváděcíoh kanálů g 1 g,g 11,ggg,ggl do kruhového míaípíoího prostoru gj Jsou e výhodou řešena tak, že ee Jednak atří-ev.dají po jeho vnitřním obvodu, jak patrno z obr.3, a jednak vstupujł do kruhového miałcího prostoru gg tangenciálně.Na...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: identifikace, způsob, anorganických, oxidických, materiálech, stanovení, fázi, obsahu

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Referenční materiál pro kalibraci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259066

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: analyzátorů, kovových, referenční, vodíku, materiál, kalibraci, stanovení, materiálech

Text:

...odstraňuje referenční materiál pro kalibra-jci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech na bázi výsokoteplotní redukce hydridických fézí v grafitovém kelím ku, termické extrakce atomárního vodíku a následné detekce mole kulárního vodíku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva vsahu vodíku 0,1 až OQS ppm je opatřen mikrovrstvou alkalickěho.j teriál, vytvořený syntetickou cestou, se za podmínek analýzy chová jako reálný...

Zařízení k plnění zásobníků přířezy, zejména trubek pro výrobu chladičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259065

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65G 47/24

Značky: zařízení, výrobu, chladičů, zásobníku, plnění, zejména, trubek, přířezy

Text:

...visutoú konstrukcí propoJízdné.zaVěšení zásobnIÉů Q. Pod celou délkou přímćho ůaoku zařízení Je uopnřädáno dopravní ůstrnjg tvořeoé dvojici nckonečných zanáäecích pásů Z, § s vždy přiŕazeným souàěžně uspořádaným oekon oečným přidržovacímĺpäaem 2, łg. Zanášecí pásy 1, g Jsou opatřcny zanášocími výatupŘy łł v roztečłch odpoýídajíc 1 chd 61 cevzšaooňiko Q, které v činněcvětvi zasahují do dráhy přířezů Lg, uložených rovno ěžně vedle sebe ve...

Rozpínka pro obvazovinu tkanou ve více pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259064

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veska Jiří

MPK: D03J 1/22

Značky: pásech, více, rozpínka, obvazovinu, tkanou

Text:

...držena v paprs kové äíři na jejím levém n pravém kraji, tedy jen na dvou místeçh. Rozpínky podle vynálezu udržují obvamovinu v šíři návodu do peprsku a nedochází ke zhoräení její kvality, peněvedž nejsou aeformovány půdní oenovní niti krajových pásů obvezoviny jeko je tomu u doposud používaných rozpínek.Blíže je vynález objasněn výkreeen, kde na obr. 1 je znázorněna rozpínks pro obvezovínu tkanou v pásech e obr. 2 představuje obvazovinu...

Chladicí kanál, zejména v elektrickém stroji točivém, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259063

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/16, H02K 9/04

Značky: kanál, zejména, stroji, chladicí, elektrickém, výroby, točivém, způsob

Text:

...poloze v kanála, pružina se vsune do kanálu a uvolní se.Výhodou ohladioího kanálu podle-výnáležułje, že ťoto řešenízahrnuje v sobě oba způsoby ihtenzifikaoe přeetupu.tepla. Šrou~bovitá pružina svým zbytkovým předpětím je dotlačována na stěnu kanálu, ařje vytvořen v plném.materiáu některé eoučásti, nebo je tvořen trubkou, a jednotlivé její závity vytvářejína vnitřním povrchu kanálu ožebrování a současně svým tvaroma polohou neruěují proud...

Extenční dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 259062

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zahořák Karel, Kmoníček Milan

MPK: A61F 5/04

Značky: dlaha, extenční

Text:

...přičnłku 15 . DilyW 1 bočnioh tyčí sestávaji v tomto přłkLadu pŕovedeni z trubek obdělnikověho průřezu,do kterých žsou.nasunuty druhé dłly Z bočn 1 cĎ.tyčłopat.řené u jédněch kohců na opvrchu výuby Q , do kteŕých se opirąjł patce záoądek 5 ,umłstěnéona.trubkách prvních dftůW 1.Bočnićh tyčihV přičemž týto palceprochàzejí otvoryv trúbkàch prvních dtlů 1 D.)~NDruhé díly Z bočnfch tyčí jsou na konci opatřony vjdt 1 cemtVé kto Arých jsou umiàtěny...

Způsob dálkového zajišťování odolnosti opakovačů proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259061

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Josef, Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H04B 14/04

Značky: zajišťování, proti, rušení, způsob, dálkového, opakovačů, odolností

Text:

...kde ruäioí kmitočet fm působí po celou dobu T zjištování odolnostiJako přídavné rušení. Vnitřními obvody opakovuče Je vyhodooesvA npřítommoetrušicího kmitočtu fm e Je dán povel k modulaei výstup ního signálu prvního jednosmerného Opakovače ve smeru zpět .í Tím Je současně rušen první Jednosmärný opekovsö ve smöru ton o a přijímací opakovaö linkového mekončení ve směru zpět. TokJe prověřen první opakovaoí úsek.3 V případě, že úroveň...

Způsob úpravy lignocelulózních substrátů, například slámy, pro pěstování jedlých hub rodu hlívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259060

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nguyen Thi Chinh, Scháněl Lubomír

MPK: A01N 63/00

Značky: způsob, úpravy, lignocelulózních, slámy, substrátů, pěstování, například, jedlých, hlívy

Text:

...příznivých účinků se dosahuje tím, že suspenze Baci 1 ~lus licheniformis se připravuje na médiu o složení Boaž 12 g pepétonu, 0,3 až 0,5 g kvasničného extraktu, ll až 25 g sladového vý tažku na 1000 ml vody, v temném prostředí při teplotě 50 ° ažą68 °-c po doba so až 120 hodin, a dále tím, že na 100 kg 1 ignoce~ lulőzních substrátů v suchém stavu se použije 80 až 120 ml auspenze Bacillus 1 icheniformis§l Způsob podle vynálezu je popsán...

Indikátor záběru brusného tělíska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259059

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pilát Vladimír

MPK: G01D 3/04

Značky: tělíska, indikátor, záběrů, brusného

Text:

...selektivně laděného snimacího prvku ł jespoš Jen ee vstupom přeladitelného zesilovače g a pásmovou prepustí.Výstup přeladitelného zesilovače g je dále připojen na vstup tvarovacich obvodů 1, jeJichž.první výstup žł je epojen ee vstupem desetíúrovňovéhoÁindíkačníhe polovodičověho prvku 5. Tvarovaci obvody 1 deaetiúrovňový indíkaění,po 1 ovodičový prvek 3, přeladitelný zeeilovač g, obvod Q zvukové índiknceeo obvod 1 avěte 1 néindíkace...

Zařízení pro vytváření etalonu průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259058

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talich Stanislav, Žižka Jan, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, etalonu, průtoku, vytváření

Text:

...několi ka laminárnimi štěrbinami łl. Laminární výtok Lg jetěsně na sebe přiléhajícíoh, v nichž jsou lamínárníje štěrbiny łl provedeny. Spodní plechy Lg jsou překâryty horním plechem łg. Laminární výtok łg je zaveden do spojovacího výtokového tělesa gg. To je např.opatřeno vtokovým trychtýřem gł, navazujícím na vý tokovou dutinu gg. V ní je zasązen uklidňovací kúžel gg. Na výtokovou dutinu gg, s výhodou alespoň. z části průhlednou, navazuje...

Tavidlo pro pájení osazených desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259057

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubelka Jiří, Daňhel Jan

MPK: B23K 35/14, B23K 35/363

Značky: plošných, desek, osazených, tavidlo, spojů, pájení

Text:

...1 ně. .. Wýhodyvynálezu spočivaji ř tom, že odpadá nutnost použitívysokozdvižné mobilní plošiny popřípadě poàąrnącký žeňříkgatimí náklady za jejích obsluhu, za zpevněni manipulačnino prostorą-2 možnozajistit ustavení těchto prostředků. Zvýši sebeepečnoet pná~úvaz je uchycem u spodni části těleea, je výrazně omezeno namáhánitěleea v tanu. . V Přikladne provedení wynálezu je znázornený na výkreseeh, kdeobr. 1 představuje uchopeni...

Způsob sušení a chlazení vlhkých sypkých látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259056

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hausknotz Andrej, Choc Miroslav, Podhradský Vladimír, Komorech Vladimír, Viktorin Zbyněk

MPK: F26B 17/30

Značky: chlazení, sypkých, látek, sušení, provádění, způsob, vlhkých, zařízení

Text:

...následně zmenšit tepelné ztráty. Použi tíinertního prostředí v oblasti 1 kPa dovoluje sušení teplotné citlivých materiálů při zachování vysoké intenzity tepelných procesů kterých lze dosáhnout Jen při vyšší teplotní hladině. Umíetěním stavitelného hradítke na výstupu se dosáhne efektivní regulace průchodu materiálu zařízením.Příklad zařízení kprovádění způsobu sušení s chlazení V vlhkých sypkých látek podle vynálezu Je schemeticky...

Zařízení k zabezpečení bezprokluzového pohonu navíjecí cívky na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259055

Dátum: 17.10.1988

Autori: Halamka Petr, Němec Jiří, Stránský Milan, Horníček František

MPK: B65G 54/22

Značky: cívky, zařízení, zabezpečení, stroji, navíjecí, dopřádacím, bezprokluzového, pohonů, bezvřetenovém

Text:

...2 jsou pevně spojény a opačnýmip konci tlačně válcové pružiny 2 tak, že společně vytvéřejíhe v nezatíženém stavu jednotný celek. Akumulátor àíly 1 je. vložen do vlastního mechanismu zařízení tak, že náhonovápáka Q je nuceně ovládána programovou vačkou 1 a proatředà niotvím otočných čepů 12 a li je spojene přes akumulátor síly 1 s přitlačovací pákou §. Při zahájení zapřádacího °oyklu jsou navíjecí ramena g s navíjenou oívkou g pákou zvedání...

Svařovací hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 259054

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kaděra Bohumil

MPK: B23K 9/16

Značky: horák, svařovací

Text:

...znázornění různých poloh hořáku načínosné trubce a obr. 8 je znázornění dvou hořáků upravených pro přivaření sedla do tělesa armatury.Podle vynálezu sestává hořák l z hořákové špičky g tvořeà ného tělesem 2 válcového tvaru, v jehož dutině 1 je uložena vložka 5 z tepelně vodivého materiálu, například z mědi. Vložke §je opatřena jednak osazením Q, kterým se opírá o vnější čelnívstěnu 1 tělesa 2 hořákové špičky g a jednak radiálním otvorem...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlegr Petr, Novák Jaroslav

MPK: H02H 1/04

Značky: sledované, překročení, hlídání, zapojení, vedení, převodníku, signalizaci, veličiny, přerušení

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Zařízení pro ochranu kondenzátního potrubí před spontánní korozí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259052

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macháčková Alena, Podskalský Jaroslav

MPK: F28B 9/08

Značky: potrubí, zařízení, před, korozi, ochranu, kondenzátního, spontánní

Text:

...Toto zařízení rovněž neumožňuje oohrenproti spontänhí korozi,vznikající v místech zaúetění odboček nebo edvoůňovaoích eouprav. W2 Výše uvedené nedostatky odstraňuje v podstatě vynález, kte rým je zařízení pro ochranú kondenzátního potrubí před spontánníkorozí v místech zaústäni odboček nebo odvodňovąoíoh sonprnv tvořené váloovou nádobou opątřenou na obou konoích spojí, jehož podstate spočívá v tom, že ve válcové nádobě je osazens...

Zařízení na svařování velkých plošných formátů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259051

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šmíd Miroslav, Kubíček Karel

MPK: B29C 65/02

Značky: veľkých, formátů, zařízení, plastů, svařování, plošných

Text:

...ne kterých Jsou euvně uloženy zvedací tyče ga. Na vodorovné části zvedaoí tyče gg je suvně ulozene posuvná konzola 19, na níž ,je naveřen nos z. Nahříveoí zrcadlo l je aestaveno ze dvou kovových deeek já, které evírají topná tyče Ľ. Nahřívaoí zrcadle 3 je obaleno pásom pružná upevnené teflonové fólie 2 §, která je průběžně po celé déloe nepnutá pomocí pružnýoh prvků 23 k posuvné konzole 29.A Zařízení pro evařování desek z plastu podle...

Chromatograf s programovaným řízením tlaku plynného nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247149

Dátum: 28.09.1988

Autor: Sahánek Ivo

MPK: G01N 30/02

Značky: chromatograf, programovaným, tlaku, plynného, řízením, nosiče

Text:

...anneuun nporDHMMH, a CKODOCTB HapaCTaHH 8 perynnpymT aennunuoň canŕa nonTopnTenaco cnuron 8 H HDOB 0 nHMOCThm perynupyenoro npoccena 9. Ha 3 ToM unxn nonrorosKH xponarorpawa K pa 6 oTe saxauqnsaewcx. B Haqane uxna paöorm xpoMaTorpa®aBpyqHym nnn c önbxa ynpanneąna 12 nonapr xomanny, 3 aMuKammym Knanau 10. Hpn STOM peąynupyeumü poccenb 9 n no 247149V dP ŘTŘÉE (1,34 Pnr ) Tax Kak Pp - P 34 - A,.m -×I..n A JRQ dtre P 34 -...

Chladicí soustava spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259050

Dátum: 16.09.1988

Autori: Intjakov Nikolaj, Chmyz Vladimir, Galburt Alexandr, Jarošonok Ivan, Lavrinovič Jevgenij, Serkanov Michail, Tesjaž Alexandr

MPK: F01P 3/20

Značky: motorů, soustava, spalovacího, chladicí

Text:

...snexwponacoc IS n noorpesawenb 3. ~Kpoue Toro, oxnaxnamman munnocrb, auymazca na ycwpoňcrna ll oöyna neww poaux CTBKOH no Tpyőonposoy 15, yBneKaeT sa coöoň uepes nepenycxuoň Tpyöonpoaon lú caMouupKynnpyeMym xnnxocws, uaxoxmymcx 3 ypanunreubuom öauxe 5 u rpyöonponoe, coenuuxmmeu Hnnü öauóx pauaropa 2 H àonxnoro Hacoca 18c ypaaHnTenbHuM 6 auKoM 5. Taxnn oöpaaou, npaxrnqecxn ao ncex Toqnax cncrenu oxnamnennn nanrawenaoxnaxammas KHAKOCTB...

Zařízení pro uspořádané postupné podávání plochých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259049

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wagner Günter, Zimmermann Stefan, Lange Eckhard

MPK: B24B 29/00

Značky: zařízení, postupné, výrobků, uspořádaně, plochých, podávání

Text:

...0 xPBHeHH OT BGPTH Kanbnoro npnnonnuuanmn nuecre c nnocxnu useqmaun.-I -n u-mąn-upn ua HDHMGP OCYIEIGCTBJIEHKK HSOČDGTGHRH OIIHCHBSETCH HlrDKe 50.7188 HOÄPOÓHO 110 npmzaPSGNIHM DHCYHKGM, na KOTOPHX HPEÁCTBBJIGI-lląliůHr.3 sun c 6 oKya oónacrn Marumrnoň nnannuHa our. npencraanen Haxonnwenn (1), umemmnů onopnym nnacwuuy (2), 3 neurppvwmx yrnyöueaanx (3) xowopoü ycmanonnenu nnocxue usnennx (4). ueurpnpymw mne yrnyöneun (3) pacnonoxeu panamu na...

Skládací saně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259048

Dátum: 16.09.1988

Autor: Weiheit Joachim

MPK: B62B 13/00

Značky: saně, skládací

Text:

...u 50 pTOBOŘnn 8 HKOŘ (3) MOPYT usroraannaawbca B oőuqnoň mopue c aucoxoň Mexaunuecxoň ycToäqnBocwLm. BamHuM npnsuaxou nsoöperennx xanseTcx T 0, uwo croňxa (6) Henocpencrnenuo caxsana c ôopŕosoň nnanxoä (3) K nueew HOBBDXHOCTB Kouwaxwa c nonepeunaoü (5) nonepxnocmn cnneubn. HOBGDXHOCTB KOHć Taxwa Haxnonena no orxomenum K nonepxnocwu cnnennn non yrnom or 30 no 90 °. 3 TOT Haxnon oőecneunaaer a couerannm c Haxnonnum nonomeuneu HOHOŠBQB (1)...

Pracovní válec se středovým průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259047

Dátum: 16.09.1988

Autori: Richter Lothar, Pfeiffer Hans, Möser Peter

MPK: F15B 15/02

Značky: průchozím, válec, středovým, otvorem, pracovní

Text:

...ocn nnunmx unu öecxoueqnmx newaneü.Hpn BTOM saroronxa, npenmymecraenuo xenesaoopomnúñ penbc, onmxa ĎmTb nan~ pannena ueHTpaHbH 0, Tax RTO Momno OĎOŘTHCB őes nononunrenhnx Hanpannammnx opranos.Ha ronoaxe nopmuenoro mroxa npuxpennaercx Hucrpyueuwansnuň cynuopr. Onopnax Kpmma Hapny co caoeň mynxuueň Kax newanb paöoqero nxnunnpa cnymnr onopoň nnx samnnunm snemenwon nan wuxcaunn sarowonxu aux oöpa 6 oTKH ee. Hsnecruue npncnocoöhenx nmemr raxym...

Zařízení k uchopení a nesení břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 259046

Dátum: 16.09.1988

Autori: Weidlich Gunter, Herzog Wolfgang, Baumann Werner

MPK: B66C 1/42

Značky: nesení, břemene, zařízení, uchopení

Text:

...6 noKHpoaaHHoM COCTOHHHH 7 Ourype 5 - cxeMaTHHecKoe Hsoöpaxenue nocne aaaucundü or rpyaa H nHc 7 aHuHoHHoro paammxanus H nusenenua mrupn Cornacno cxéMaTHHecKoMy Hsoöpamennm no úmrype 2 ynopnbm pmqar 2 Haxonnwcasou KPOHWTGŘHG 17 npymumu pacTHmeHHa 7 yepmnaamr Konenuaram puuar 4 B cnoeu Hcxoąom nonomennu. Hpu uonaennawuu cornacuo murype 3 rpysoaoň upom- reün 17 nononHrca nocpencmnon pyuxH 11 CBOHM mTNpeM 1 K öeronnouy 3 neMeHTy 18, npnueu...

Způsob výroby D-glukózy a produktů hydrolýzy škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259045

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brix Udo, Schirner Rolf, Hohaus Wolfgang, Kempa Willi

MPK: C12P 19/12

Značky: d-glukózy, výroby, způsob, škrobu, hydrolýzy, produktů

Text:

...40 - 802, B nocnenymmnx xe peaxuuounux cocynaxnon neňcrauem noöaaneunopo sHsnMa Qnxcnponauuoro na uocnrenenonuuü runponns npoonmaeTcn no snaueaux DE panaoro 95 - 99, a sannmuennn nyweu repnuqecxoü oöpaöorxu cnoöonnmm BHSHM esaxwnnnpyewca, a eàaxruaupoaanuuü npoyxr nonuoro ruponnsa ounmaETCH n nepepaöawuaaewcx nocpencTBoM Kpucwannnsaunu npu oxnamneuun Kun rpaúy~ nnunu npn pacnmneuun nnu auxpeaou cnoe.Cnenymmnň cneuxanbnmň Bapnanw...

Způsob výroby dřevěné moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259044

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karakin Leonid, Jenikolopov Nikolaj, Telešov Viktor, Nikolskij Vadim, Krasnokutskij Valentin, Askarov Kurat, Nepomnjaščij Anatolij, Filmakova Lidija, Akopjan Jelena, Mironov Nikolaj, Basova Ljubov

MPK: B27L 11/06

Značky: dřevěné, moučky, způsob, výroby

Text:

...Menee 100 MKMOrxonm epeaooöpaöowxu xnoňuux nopon c pasnepom qacruu no I MM ynnamnzmr n cuecurene, cuaöxenuon nonacwuoä Memanxoü ao coepmannn anarn 15 Mac.Za Teqenne I uaca. Baran nonroronnennmü Taxnm o 6 pasoM MaTepnan nonamT.s mHeKo~ naň CMECHTGHB Henpepunuoro neňcwsun, npennapnrennuo Harpermň no remmepamypu l 05 °C. B cnecnwene Marepnan Henpepuaxo nepenemaewcn B sasope mupunoň l MM non anneneu 5,0 Ma. Pesynbwawu nannoro npuuepa H...

Pohonný mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259043

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dorošenko Valentin, Lesničenko Anatolij, Kukla Viktor, Sliňko Michail

MPK: G11B 15/18

Značky: pohonný, mechanismus

Text:

...ynpaànenux (HanpHMep, sneKTpoMarHHToM) nocpencr 3 oM nonpymnneuuux war 22 H 23. Ha ocH BTOp 0 FO npoMexyTomHoro ysna 13 ycranosneua mpnxunouuan MyTa 24,KoTopaz KHHeMarHuecKH cnnsaua cnoeň ýoxonoü noaepxnocrbm uepes napasuruuñ poMHK 25 co cTynMueň 8 MaxoBHKa 7. HpHHMHoň ponxk 3 ycwauosnen na Kapewxe 2 c nouombm nononnurenbnoro puqara 26, Kowopbm uepes npoànnupoaaxabe oràepcTůe 27, súnonneunoe B KapeTKe.2, conpameuo co cxonbsxmnu ynopoM 28...

Řídicí ústrojí saní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259042

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jansons Ivars, Zavadskij Vitalij, Upatnieks Ronald-albin

MPK: B62B 13/10

Značky: ústrojí, řídící, sání

Text:

...H nerKocBeMHmü, qro oqeHb Baxno npn yMeHLmeHHoM nonepeuuou ceuenun Kopnyca caneü, ornnuaewcn nonbmenuoů Tounocrbm eňcrnnx na-sa OTCYTCTBHH nmóra B nepeaqe, ocymecwnnnew nonopow noxpyr ropusonwanbHoä ocn F no cwpenxe E BMeCTe c yanon nonneckn Hecymeñ ocn 4.Pyneaoň MeXaHH 3 M caueü, conepmamuů Hecymym ocb nonosbea, CMOHTHp 0 BaHHym na paMe c noanomuocrpm nonopora BOKPYF BepTHKanbHOŘ reomerpnqecxoü ocn, sneMEHT pyquoro ynpasnennn, cansanuu c...

Zařízení na dobývání pařezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259041

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gerloff Klaus, Lüderitz Harald, Schneider Horst

MPK: A01G 23/06

Značky: zařízení, pařezů, dobývání

Text:

...nnnra nepeáemaemcx nocpencwaon coenunennoü c nem wpyöm, naurammeäcx B pemymeürnnbse axcnanbuą Ha ponuxax. Swa Tpyöa coenuuxercn sawem c nepmameneu nana.HpHMBp ucnonnenna nme naerca öonee nonpoönoą noacnenne nsoñpereuna. Hpanoumue qepwemn nsoöà pamamw ůHr.łYcwaHoBKa na Kopueaanus neň, nonsemeunan HaHecymeM npucnocoőneHH ůMr.2 Paspes no.pemymeň rnnbse u konnnenoň Konconn, a Taxme no npncnocoö nennm nna nmranxnsaunn nneň . Pemymau rnnbsa 1...

Zařízení pro kontrolu elektrických spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259040

Dátum: 16.09.1988

Autori: Medvěděv Arkadij, Volkov Alexandr, Kaprilovič Jurij, Fomičev Vladimir, Aleksakov Gabriel

MPK: G01R 31/02

Značky: kontrolu, zařízení, spojení, elektrických

Text:

...uarepuana coennemnn. . .Ha nropou aumonç reueparopą I oopuupyewca KODOTKHŘ Mnynbc, cooraerçwnymľ mmü mponry uapacTaHnnroKa n xonwponmpyeuou coennnenn. 3 TOT uunynbc nocwy-z.naer na ynpąnnnmmne axou Knmueä 7 u 12. qro npunor x KpaTKOBpeMeHHOMy na sauuxaunn. Knmu 7 Kparxospeuenno nponycxaer na aanouunammnň YCHHMTGHB .8 yponenn nanpnxenua U coornerçTnymmum nanenm nanpnxenux na conpownanenm xoawponuý.nemu TOKa Harpyxenua, HO 110 58113113...

Zvedák nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259039

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kaljuta Viktor, Nikončuk Nikolaj, Gabrilevič Leonid, Zmijev Boris, Stasjuk Svetlana, Novik Valentin, Intjakov Nikolaj

MPK: B66F 7/02

Značky: zvedák, nákladních, automobilů

Text:

...n cronopurcn Qukcaropanm 18, 3 sanMoneücwBymmMM c syőqawoň peňxoň 6 npoonbHHR noumepouos 5. Bxnmuaewca Mexanusn nowema, n HBTOMOĎHHB Bumemaaercsnon pauy na Heoőxonumym BHCOTV. Hpenenbnan Bucowa nonzeua anwouoöunn orpaHnuuaąercn xonuenum amxnmqarennmm, ycTaHonneuHmMM na npnsonux croäxax.1. HOĽBGMHHK nan rpysoaux anromoönneň, conepmamü vpn napu cmóex cuaömeumux TPOCOBHHTOBHMH snexrpomexanmnecxunn npmsonamm nozeua H coenueunuxk .IIOHQDGIIHHM H...

Zařízení pro kontrolu černobílého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259038

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suchov Stanislav, Mazurik Boris, Babin Lev, Masljukov Oleg

MPK: H04N 9/64

Značky: kontrolu, obrazů, černobílého, zařízení

Text:

...çuewxouy axony opMHpoaarenn anpecos noporon, K nxony Banca dnoxa sanomnannx noporoa H co swopun nxonom nroporo sneuenwa HHH - K ycma Hoaounouy axony sroro me Qopuuponarena Hunynbcon sanncu uoporoa, Kp 0 Me,T 0 r 0,ynpasnammnü nmmoopMMpoBaTenH anpecon noporoa nonxnmuen K nxoy CTOH reueparopa waxronux Hunynbcoa, a Hnüopuauuouuuü nuxon coenuueu c nxqnou Anpec önnxa sanoMHHaHHH noporoa.Ha ur.l npnnegeua crpyxrypnan anexŕpnueckan...

Fixační mechanismus pro vyjímání jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 259037

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrov Ivan, Nenkov Nikolaj, Peev Stojko

MPK: E21B 25/02

Značky: fixační, mechanismus, jader, vyjímání

Text:

...use nomnnnnKOBHB BTYHKH 30, n KOTODMX ycranonnen Ha nonmnnnuxax nonmunuuxonuü crepxenh 34, BGDXHHH qacrb KOTOpOPO apnaewcn uunnnnpnqecxoň n saxanuunaewca pesbőoü,-za KoTopym Haxpyuem ramci 25, npmrmalomne orpanmurenbrłyno mamy 27. Hammqacrn nonmunnuxonoro cTepmHn 34 HMeer.peHaxHoe ornepcwue 33 H saxauqunaew cx npncoenunrenbnoň peabóoň uns Kepaonpueunoň TDYÓM (He noKasáHa.ua nepTema).HeñcTaue mnxcnpymmero Mexannsma and Buunmaeux TDYÓ nupamaewca...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259036

Dátum: 16.09.1988

Autori: Cikerman Alexander, Beršickij Igor, Piljukov Jurij, Polunina Naděžda, Čerňák Alexandr, Kurlykin Vladimir, Vlasov Michail, Vasiljev Gennadij Ivan, Kisselman Michail, Volochovskij Lev

MPK: C22B 9/18, B22D 23/00, B22D 7/06...

Značky: kryštalizátor

Text:

...car-my qe- ,pes narpyöox 9 no Kananam 3 u ľOpH 30 HT 8 HbHHM Kauanau 4, nonaaer n saMKHy~ Tym HOHOCTB 6, oöpaaonannym KoxyxoM,5 H Hapymnoä nonepxnocwbm ymnpenmoň Hacru l PHHLSN. Buxo aou ocymecranxercx qebes naTpy 6 oK 10. ÁTexuonornn nsrowohneua Kpncrannnsawopa saxnmuaewcn 3 cnenymmeu. Memy« nayun Heoxnàmnaemumm CTSHBHMM oöeuaňxaun, Bnemnxx na KOTODMX nmeew ymnpens Hym Bepxnmm uacTn, ocymecranxmr.snexrpomnaxosuň nepennaa Memux...

Kombinované přídavné zařízení k uzavírání kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259035

Dátum: 16.09.1988

Autori: Schleichardt Helmut, Wetzel Wilhelm, Linkelmann Norbert, Rosenow Peter

MPK: B62D 33/06

Značky: zařízení, přídavné, řidiče, uzavírání, kombinované, kabiny

Text:

...npoymnam samxa, ownocsmeñcn R pane, öynew HBCTOHBKO Buaenen HS cnoero nonomeaun, uwo Humuxa cTyneHb Kpmxa ocnoöoauwcn H ace sa nopuue H npnaonue nerann sa cqer npymnnu pacwzxenun nosnpamnmcn anwomarn łeCKH H 583 ,IIOHOJIHHTGHSHOPO DYHHOFO BMGHISTGJIBCTBB H 8 HCXOJIHBIG IIOSHHHH.Eonee nopoöuo usoöpeweuue noacnxewcs Ha npnMepe ero ocymecwnneuua Ha owHocamuxcn K arony qepremax noxasanozur.l H 2 - KoM 5 HHnpoBaHHoe ycTpoücTao nn...

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wetzel Wilhelm, Linkelmann Norbert

MPK: B62D 33/06

Značky: indikátoru, řidiče, zámku, polohy, závěru, kombinovaného, opotřebení, zařízení, kabiny

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Hydraulický teleskopický dvoutrubicový tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 259033

Dátum: 16.09.1988

Autori: Richter Klaus-dieter, Tonischke Bernd, Höschler Franz, Spreu Klaus, Phillipp Roland

MPK: F16F 9/18

Značky: tlumič, hydraulický, teleskopický, dvoutrubicový

Text:

...Ha Komöunaunu pasnuuuux Mep, Kacaercn B uacmnocrn aMopTH 3 aT 0 pa egnnoň KOHCTPVKHH nnn aeprnxansuoro H ropusouranbnoro nonoxenua 3 ynorpeönenuu, He wpeöymmeno uacroro Texnnuecxoro yxoa u oönąammero nnumenbuuu cp 0 KOM cnymöu. nuz usnomennn KoMnneKcuoro.pemeHna cnenyew caauana OÓBECHHTB ůynxunu unemmnxcx Ha qeprexax l-4 sneuenroa. Ha ůnr.l nsodpamen KYCOK nona 1 c ymKoM 2 nnn cmonopnoro nnnra, sueuxa 3 Hnme nna uunmupa 5, xoropoe...

Zařízení pro elektrolytické zpracování kovových vzorků pro elektronové mikroskopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259032

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tyščuk Michail, Korotkoručko Nikolaj, Čemeris Ivan, Ryžkov Vasilij, Skorobogaťko Valerij, Kapličnyj Vilen

MPK: C25F 7/00

Značky: mikroskopy, kovových, elektrolytické, zpracování, zařízení, elektronově, vzorků

Text:

...snexrponnra, něroqnnx TOEE nonHpoBxnycHnurenb roka nnnnxannu nauana oöpasonannx oraepc run, 0 őbeKTOnepxaTenh u cncTeMy anexwponon, cornacno nsoöperennm cnaömenonennoň 5 oőbenronepmarene H connom nna noaun snexwponwa, pacnonomennwn c npyroü CTODOHH o 6 beKToepmaTena, npHueM conno coenueao c ucTouHuKoMToKa.Haoôpereane noacuaercn qepTexcoM, me npencrannena tbynmmonanbuan cxeMa npenaraeuoro ycrpoňcwna. ~Ycrpoñcwno conąpmnw xopnyc 1 c rnesou nn...

Korunka rotačního vrtání vývrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259031

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bajček Emil, Čugulaj Dimitr, Baberkov Ivan, Mladenov Pando, Todorov Emil

MPK: E21B 10/44

Značky: rotačního, vývrtů, vrtání, korunka

Text:

...nonepxuocrn 6 pemymerq pąöpa 4 H nocTnraeT no Bepxne ro KDHKB ero sHemueü.noaepxnocwn 71Hacymee reno I nmeer nepxnwm HOBGDXHOCTB 12 Heupanunbxoü snnnnconnnoñ ů 0 pM. Ha snywýenaeň noaepxaocmn 6 pemymx peöep 4 0 ® 0 pMneHa Konyconnnaa uoxa.13, B KOT 0 pOň pacnonomemu-cxanopaspymammne aneuearu 5. Dan nMemT nenpannnbnym Knnuosunym opMy H nepeuň yron pesanàx om 40 no 42 °, sannň yronpesannx or 16 no 18 ° H öoxosoý yron pesaann or 2 no 5 °. Kamnň...

Tryska pro buben odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259030

Dátum: 16.09.1988

Autori: Schmidt Hans-heinrich, Heideck Leonhard

MPK: B04B 1/00

Značky: odstředivek, buben, tryska

Text:

...Menbme, nem Koammnuuenw pacxoa Kanuöpoaauornepcrne Momno amöparb óoname, nem amo nosuomuo y nsnecTuum conen. H una MBTD owaepcrnü n pasuepm meneň uexny Myumwyxou n Konnaqxon auönpapr 2 sanu cnmocru or Kannüponannoro HDOHYCKHOPO owaepcwna äTo 6 u ocrurams nononuuTennaoro 3 aMeneHKn aurpysxn Konuenrpara npu ynenuúeunou Kanuöpoaannom uponycxnou owaepcwnn. conno uoxno noaopaunnarb oruocnrenbuo cnoero ocn, 5 pesynnware nero nonyuamw pasnue...