Archív za 1988 rok

Strana 26

Zařízení pro zavření, rozevření a zajištění formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259148

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolář Emil, Skopálek Josef, Neckář Bohumír

MPK: B29C 45/26, B29L 31/50

Značky: zajištění, rozevření, formy, zařízení, zavření

Text:

...o osezení opěrného kroužku Ž situovaného ve spodním rámugl íjned spojkou §, mezi jehož spodním ćelem ą horním osazením spojkygeje umístěne lamelové brzda 3 a na horní čelo opěrnéhoíkroužku2 dosedají tlačné pružiny É, Ve spodním rámu gl je také uloženo eložísko 2 nasazené svým vnitřním průměrem na osazení pohybového šroubu 1, který svou závítovou částí prochází vodicím pouzdrenelł 4 etředHŤho etolku 12 ą maticí lg vytvořenou vrámu 3 horního...

Zařízení pro odvíjení, stavění a navádění pásových útvarů při víceetážovém lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259147

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polášek Antonín, Dostál Jiří

MPK: B65H 16/00

Značky: odvíjení, lisování, stavění, navádění, útvaru, pásových, víceetážovém, zařízení

Text:

...odvíjeoího zařízení může být kcnstruováno tak, že kolejnice propojezd nosných vozíků jsou situovány bud z jeâné 7 nebo z druhé3 W strany lisovací linky nebo mohou být umístěny na obon stranáchVyšší účinky zařízení podle vynálezu spočívají v umožnění«vsoučasnéhc odríjení, axiálního sťàvění a navádění návinů pásořvých ůťvsrů při výrobě plochých mýrobką jako jsou dopravní páásy nebo ploché hnscí řemeny ve víceetäžových lísech. Uspořádáěř...

Zařízení pro vibrační podávání a třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259146

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/32

Značky: sypkých, podávání, zařízení, vibrační, materiálů, třídění

Text:

...v rovině saní rovnoběžné, kde podávaAj ci plocha vibračního podavače má opačný myslpostupusypkéh 0materiálu oproti jeho postupu na třídící plošeVýhodou zařízení pro podávání a třídění sypkých matriálůje podle vynâlezu je zajištění nasypávání sypkého materiálu na víäbračnítřídič pouze ve výšco vrstvy, zajišřujíoí optimální pdća W mínky pro kvalitní třidění, přičemž navíc je dosahováno podstat. ného zkráceni jazyka sypkého materiáĺ v místě...

Zařízení pro nanášení kapalných substancí na ploché díly

Načítavanie...

Číslo patentu: 259145

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gaja Jan, Tylajka František, Foks Jiří

MPK: A43D 95/14

Značky: ploché, zařízení, kapalných, díly, substancí, nanášení

Text:

...hřidele s výstředniký se zcelà rovnoměrněvposouvaji obě tožiskové podpěry, tekže v käždém ůhlověm pootočeni hřidete V istàLezůstàvávrovnoměrnà pracovni štěrbina po celé déĺce nanášeciho válce á přiťtačného vàtce To se přiznivě projevuje rovnoměŕnýmpnanâšenimpbarvicich směsi. Tločné pružiny vzepřené me. zistavěc 1 mi«maticemi a opěrnými třmeny zajíšĚuji potřebnéodprułeni přitlačného válce v připadě nerovnosti ttoušłky opracovávených...

Zapojení vstupního obvodu zabezpečovací ústředny se zvýšenou odolností proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259144

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stanislav Milan, Matušu Zdeněk

MPK: H04M 3/18

Značky: obvodů, zvýšenou, odolností, rušení, zapojení, zabezpečovací, proti, ústředny, vstupního

Text:

...ústředny Tip na poplachový podnět, reąnprezentovaný na vstupu různou velikosti skoku napětí Ui,tořičomžd křivka A odpovídá obvodu dle obr 1, křivka B obvodu dle obr.2 dA~ Na obr.1 je ke vstupní avorce lov klidu připojeno napětí, vy tvořeno průchodem proudu ochrannými odpory zabezpečovacích čidel,vv ĺ jehož velikost se nastaví změnou proudu na hodnotu Uóčásti napětí.zdrojů referenčních napětí 1 a Ž. Dojde-li kezměně napětí na svorced1 o hodnotu...

Stojan lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259143

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pindrič Miroslav

MPK: B30B 15/00

Značky: stojan

Text:

...nosné stěně izadní nosné àtěně jsou vytvořeny otvory pro uložení příčnýoh kotev. W. W V °.Předností tohoto uspořádání je, že stojan liou zajišřu 4 je vysokou tnnoot pracovního prostorn,a to i v příčném směru,přičemž se jeho hmotnost snižuje, uspořádání umožňuje snadnou demontáž jeho hlavních dílů. Toto je významné jak při dopra- 4 ýě, tak i při výměně jeho opotřébovaných dilů.uříkled provedení stojanu lisu je znázorněn na výkrgsu,na něnž obr....

Pneumohydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259142

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomek Stanislav, Kubec Petr

MPK: F15B 5/00

Značky: pneumohydraulický, motor

Text:

...motor na libouiné zatižoní s měkkým.nebo tvrdým zastavením, Příklad provedení motoru podle vynálezu je aohematioky znázorněn na přiloženém výkresu. Pneumohydrąulioký motor podle vynálezu sestává ze zásobníku 2 pracovni kapaliny, Jenž je uopořádán aouose kolem pracovního válce ł, ve kterém je uložoný píot 5 opatřený pistnioi lg, kde. pracovni prostor lg pod piatom 2 a zásobník Q pracovni kapalinyJsou opatřeny uzaviraoím ventilem lg ,...

Osnovní pletenina z nejméně dvou soustav nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 259141

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: nejméně, pletenina, soustav, osnovní, nití

Text:

...lze považovat zo výhodnou noinoot konfokťního zpracování osnovních plotonín booblodu na průboh fddků I sloupků očok, tj. a líbovolw unýn poklůdlnío kroolonýoh poloh vo otříhlrnö.Plotonínou podlo vynllozu je oołno 3 úopčchon ínítovot vzorovbní pomocí olopoho klodení, případně také některé typy zůtołných plotonín. no základě uplotnłní uoonotríckých tvarů drobných otvorů vo vozbl plotoníny, způooboných vyctupujíoíní obloučky zo...

Rezonanční měničový zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259140

Dátum: 17.10.1988

Autori: Áčová Alžběta, Provazník Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: rezonanční, zdroj, měničový

Text:

...do budicího vínutí druhého výkonovéhovklíče 53. Společný bod prvního e druhého odporu gł, gg děliče je přes první diodu.vgâ napojen na budioírderivační transformátor §.Přes první výkonový klíč 2 łje přípojena první rekuperační dioda gg a přes druhý výkonový klíč žg druhá rekuperační.díoda-Sekundární vinutí výkonového transformátoru 21 je připoje 259140no přes první dvoucestný usměrňovač i tvořený druhou a třetídíodou i a łg a přes...

Přídavné zařízení k vybrušování dlouhých hladkých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259139

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: zařízení, hladkých, přídavné, vybrušování, dlouhých

Text:

...na zařízení, obr. 2 představuje řez hrdlem brueky před miskou pružiny 7 Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává prídavné zařízení k vybrušování dlouhých hladkých děr podle tohoto příkladu z vřetena L, zasunutého do hlavy ggvřetene obráběcího stroje. Na vře teno L je nasunut.přívod ll pohonné energie kterou může být pod le dosažitelnosti elektřina nebo tlakové médium. Za přivodem llpohonné energie je V závislosti na délce opracované...

Zařízení pro vybrušování děr malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259138

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: zařízení, malých, průměru, vybrušování

Text:

...hřídelel a uložený v lo ž 1 skách gg v místě spojky lg je rotační hřídel g opatřen závi tem pro uchycení ohebného hřídele 1, který končí připojením.ke hřídeli g brusnrého kotoučhe 32. Plášř 3 ohebneho hřídele k je . zaohycen ke vnitřnímu povrchu dutého nosiče làjv místě spojkylg°a jeho konec je připevněn k pouzdru Q. jPři používání zařízení podle vynálezu mohou být uplatněny tří.možnosti rotačního pohybu jednotlivých dílů. Přitom dutý...

Variabilní navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259137

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rozsypálek Miroslav

MPK: B65H 18/00

Značky: navíjecí, zařízení, variabilní

Text:

...na úpnavu, popř. rekonst-Trukci zařízení nebo investica a tím i čas, potřebný na zavádě ní nových výrobků. Oproti způsobu, při kterém se navinutý pá 259137- 3 sový útvar-převijí a teprve následně samostatně navijí na užšíipásy se podstatně zvyšuje produktivita práce a zároveň snižu je namáhavost práce. xonkrétnífprovedeni předmětu vynálezu je.znázorněno na připojených výkresech, kdeAobr. 1 znázorňuje schematicky v bokorysuce 1 kově...

Zařízení k měření rychlosti proudění plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 259136

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01P 5/02

Značky: zařízení, plynů, rychlostí, proudění, měření

Text:

...kte-4rá je dále vyŕedena druhou průchodkou stěnou komory k měřiči kmítočtu. Druhé elektrody píezoelektríckých rezonátorů, zdroj proměnného střidavého proudu a měříč kmitočtu jsou uzemněny.podle vynálezu je, že je jednoduché, lze nà něm dosáhnout přes~ ných výsledků měření a je možné použít je i ppc měřenív prostředi se silně reaktívnimi plyny Toto zařízení je též schop~ né pracovat V širším rozmezi teplot, Cenově je nenáročné.Éříklad...

Zařízení pro dopravu tekutého krmiva do koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 259135

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matoušek Aleš, Brož Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, prasat, koryt, dopravu, stájích, chovem, tekutého, zařízení

Text:

...desinfekce celého potrubního zařízení najednou. Jelikož použitá kapalína se nedostane do koryt může mít vysokou teplotu a může obsahovat i velký obsah desinfekčních příead a vytvořit tak režim, zabezpečující čistotu a zdravotní nezávadnost celého potrubního zeřízení. Malý okruh zařízení vytvořený dopravní polohou armatur, umožňujeí dopravu krmiva nejkratší přímou cestou. Dávkování krmiva do jednoho z koryt na lince probíhá příslušnou najkratší...

Upevnění karoserie k podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259134

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalovich Leopold, Vácha Karel, Jireček Jaromír

MPK: B62D 37/04

Značky: podvozku, upevnění, karosérie

Text:

...do kříše nemůže ani za nejnuti vo epojíeh,-ke kterému někdy dochází na místech nejvíce-nanáhaných u doeařadních známých způaobů upevnění. Vhodnoutlakovou charakteristikou silentbloků a gumových dorazů, kterée vymezuji propruženi karoserie vůči podvozku, se výkyv skřiňovénástavby omezuje a dociluje její atabilizace 1 při mex. odštředivých siláoh. Dvě kyvné vzpěrné tyče, jejichž oka Jsou opatře na pružnýmiAvá 1 covými lůžky, zechyouji e...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259133

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: G01N 3/38

Značky: rotace, působících, elektromagnetické, buzení, zařízení, lopatky, periodických

Text:

...systému elektromagnetického buzení pomocí stejnosměrného proudu jsou podstatné nižší než při buzeni těchto sil pomoci střídavého proudu nebo tlekovou parou nebo tlakovým vzduchom. ANa připojeném výkresu je znázorněn přiklad zařízení proelektromagnetické buzení podle vynálezu, kde na obr.l je zná zorněno umístění jednoho budícího elektromagnetického prvku A na budicí mezistěně a na cbr.2 je znázorněn osový řez lopatkcvým kolem a budicim...

Zařízení pro odstranění přenášení rázů od pohonu do navíjecího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259132

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pilous Václav, Vacík Petr

MPK: F16D 3/64

Značky: pohonů, zařízení, navíjecího, rázů, odstranění, přenášení

Text:

...jsouvolně vloženy mezi první žebra na hnaci částí spojky a druhá žebra na hnané části spojky. WNavržené zařízení podle vyná 1 ezu,tedy pružné spojeni, umož- 7ňuje částečnýaxiá 1 nI posuv obou dvou polovin pružné spojky a částečně vyrovnání osové mimoběžnosti hnaoího a hnaného hřideleAza současného zvýšenížívotnošti konstrukce tŕnu a zvýšení- 2 vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu pří kladu jeho provedení podle příloženého...

Způsob snižování emisí z odpadních vod, zejména čpavkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 259131

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žufníček Jiří

MPK: C02F 1/20

Značky: způsob, odpadních, emisí, čpavkových, zejména, snižování

Text:

...Stejný×tląkhčpavkových par má vzduchvs obsahem 19,28 g -vmQ 3 NH 3 při téže teplotěLze tedy jeďnoduchouâgdosorpoi.do vzduchu použiťého pak pro technologické účely, přeàvéat poměrně značná množství čpavku i oàtatníchlátek a o to sni-.žiť jejich obsah ve vodě a tim 1 uvolňováni škodlivin do okolí. při další manipulací s odpadními vodami, Další výhodou je, že šesníženj obsah čpavku projeví příznivě nejen ekoloüioky, ale i pro~ vozně např. ve...

Samočinné ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259130

Dátum: 17.10.1988

Autori: Brachtl Pavel, Horák Aleš

MPK: F16K 17/30

Značky: ochranné, samočinně, zařízení

Text:

...z provozu.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je echematioky znázorněxp na připojeném výkreeu, který představuje oeový řez zařízením. Podle vynález je eàmočinné ochranné zařízení tvořeno válcem l připojeným na. přívod l tlekového média Ve váloi ZI. je uložen ppíet g opáeený dolním těenícím kroužkem a,etředním těsníoím kroužkem 3 e. hornín těsnícím kroužkem j a. ve epodní části opatřený aítkemvgä. Pístem g procházílprovozní kanál gl,...

Uchycení akceleračního pedálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259129

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopal Bohumil, Fiegr Petr

MPK: B60K 26/02

Značky: uchycení, akceleračního, pedálů

Text:

...páku pedálu v místě spojení alespoň jedním otvorom a kulatinu částečně rozlisovat pro złepšoní vazby materiálů. Tato úprava zajistí dostatečnou tuhost spojení obouPříklad způsobu uchycení akceleračního pedálu je znázorněn na přiložených výkresoch, přičemž obr. 1 znázanhdc úplný akoele reční pedál uohycený na konzole pedálového ústrojí, obr. 2 . nárysný a obr. 3 půdorysný pohled na samostatný akoeleŕační pedá 1Na obr. 1 je znáuwněna páka g...

Zařízení pro zkoušení tenkých plechů cyklickým ohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259128

Dátum: 17.10.1988

Autori: Parák František, Budáč Cyril, Smitka Josef

MPK: G01N 3/26

Značky: ohybem, cyklickým, zařízení, tenkých, zkoušení, plechů

Text:

...V tomto epojovacím členu łä je 2 orotiw lehlé strany rovněž uohyoen jeden konec zkuěebního vzorku Lg,například zkoušenáho pásku plechu. Druhý konec zkuěebníhovzorku lg je uehycen na upínaoím děleném čepu Q, uchycenémPřed zahájením cykiické ohyboýé zkoušky, kdy je zdvih hydraulického členu g ve střední poloze, je otočná kulisa 1dve vodorovné poloze. Zkušební vzorek łá prochází od upínací ho děleného čepu Q vodorovně bez dotyku-mezi ohýbacími...

Způsob biologické dekontamice a detoxikace vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259127

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marvanová Ludmila, Bureš Jiří, Jamborová Marta, Marvan Petr

MPK: C02F 3/32

Značky: biologické, detoxikace, dekontamice, způsob

Text:

...tím vytváří podmínky nezbytné pro spolehlivou funkci těchto kultur při tŕvalém průmyslovém nasazení. Živné prostředí lze zvýšit do hmotnosti biomasy přidáním kultury, zejména pro případy, kdy je zvýšený přísun kyanídůa jiných škodlivin určených k biologické likvidaci. Neasimilovatelné škodliviny, jako jsou těžké kovy, se vážou jak na živou,tak i odumřelou biomasu a vytváří snadno zpracovatelné, od vody dělitelué úsady, což přiznivě ovlivňuje...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259126

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: výztuže, způsob, tyčí, svařování, betonářské

Text:

...v- závislosti na druhu použité tm bičkove jeloktroóy. bu vetmoetćře ochranného plynu nebo beołĺVýhodou spáeobuĺeveřováàíĺdíe vyď .lýceuto,eveřove- v cí procee probíltá -poloeutometíclšý plynule od počátečního epilevxiíÁ obloúlćü až do úplného vyplnění tprçlřezu evenąčímž ee -vý 4 hrezně onesíjvlív Aeůbjoktu provádějícího pracovníka To umožňu-Wjedooáhnom pri. elepěenő honĺogepitě vyšší únoenoetzl. evarových. epojů e eoučeeně výrazně ekrátit...

Traktorový nosič zemědělských a jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259125

Dátum: 17.10.1988

Autor: Souček Josef

MPK: A01B 59/00

Značky: jiných, traktorový, nosič, zemědělských, strojů

Text:

...úspor. Má ideální manévrovaoí schopnost v zatáčkách jav pro stroje uchycené vpředu, tak i vzadu. Předni závčs je v důsledku svého spojení s nápra Avou již přímo přizpüsobeu pro boční kopírování vpředuuohycených strojů a nářadí. Přitom ši traktorový nosič podle vynálezu zachovává prakticky všeohny ostatní výhody těchto známých strojů.Příkladprovedenitraktorovćho nosiče podle vyná~ lezu je schematicky znázornčn na připojeném výkresu,kdo obr.1...

Rozdělovací zařízení s pomocnými pásovými dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259124

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krajča Milan, Chytka Lubomír

MPK: B65G 47/16

Značky: pásovými, pomocnými, zařízení, dopravníky, rozdělovací

Text:

...dodržování osových vzdáleností paralelné umístěných pásových dopravníků. V případě použití rozdělovacího zařízení e po mocnými pásovými dopravníky podle vynálezu s dělením na dva para 1 e 1 něumístěné pásové dopravníky je možno reverzační pásový doprav «ník demontovat a na jeho místo uložit násypku pomocného pásováhodopravníku. Na připojených výkresoch je schematioky znázorněn přík 1 adprovedení rozdělovaoího zařízení s pomocnými...

Způsob výroby tetrafluorethylenu CF2=CF2 a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259123

Dátum: 17.10.1988

Autori: Paleta Oldřich, Dědek Václav, Šorm Miloslav, Kubánek Vladimír, Koropecký Igor, Nešpůrek Stanislav, Ulbert Karel

MPK: C07C 21/18

Značky: tetrafluorethylenu, výroby, cf2=cf2, provádění, způsobu, zařízení, způsob

Text:

...a pohonnou Jednotkou posuvu. Vodící člen Ag, je u 1 ožan.ve.vodících drážkách 35 základní desky łä, Jejímž če 1 amprochází . vodící tyč pístu §. vývody gg čí łg plynného4 produktu podle druhu provedení Jsou přípevněny ke vstupnímuTermické depolymerace se provádí v rozmezí teplot 873 až 1073 K. V tomto rozmezí má teplota Jen malý vlív na složení plynných produktů a proto se z důvodů úspor energie zpravídla volí na epodním okraji daného...

Brousicí zařízení s elektromotorem pro postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259122

Dátum: 17.10.1988

Autori: Raida Antonín, Čech Jan

MPK: C14B 17/14

Značky: postruhovací, stroje, elektromotorem, brousící, zařízení

Text:

...1 znázorňuje schéma elg zapojení.elektromotoru 4brousiciho zařízení a obr. 2 znázorňuje brousioí zařízení 8 elek tromotorem pro postruhovaoí stroje v řezu u levé postranioe.V postranici 1 je otočně uložen nožový välec g. Rovnoběžhä s nožovým váloem gje v postranioi 1 uýevněno loäâbroušeną3 na němž je suvněuložen suport 4. Ne suportu 5 je upevněn bruený kotouč Q s řemenicí 1, který má náhon řemenem Q od řemenice § eeynchronního...

Zasouvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 259121

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikule Oldřich, Pozner Jiří, Mazánek Petr, Stoklasa Josef

MPK: B65G 47/52

Značky: zasouvač

Text:

...těhlící 1 a-klikou łžv ktoré jeupevněna na výetupním hřídelí Q převodově skříně gg. Převo 259121í dová ekříä 3 gp spojene prvním převodem ž e regulační ekřímní á, která dále druhým převodem pohání hnecí buben łg přívodního doprąvníku g. Reguleöní ekříň 16 Je poháněna říze nýn motorom 36.Lineární motor 1 ,je ovládán pracovním ventílem 33, ktorý Jerízen řídicím ventilem . Řídicí ventil 32 je ovládán vąökou 33, umíetěnou na výatupním...

Výklopné zařízení pro manipulaci s bednovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259120

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hafner Josef

MPK: B65G 65/23

Značky: zařízení, manipulaci, bednovými, paletami, výklopné

Text:

...polohách, pomocí lan a Jeřáhů.- Na přiložených Ýýkresechl je shhematicky znázorněnovýklopná zařízení podle vynálezu. Na obr.l je znázorněn pohledna celkově uspořádání výklopného zařízení, na obr.2 je znázorněnozařízení v bočním pohledu se zasunutou a zajištěnou paletou, nakterá je upevněna na závěsu l.obr.3 je znázmwšno v bočnímpoh 1 edu zařízení se zasunutou e zajig ětěnou paletou v poloze po uvolnění zarážky, kdy dochází k...

Hmota s vysokou odolností proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259119

Dátum: 17.10.1988

Autori: Starý Miroslav, Kainrath Otakar, Jelínek Václav

MPK: C08K 3/36, C08L 63/10

Značky: hmota, opotřebení, odolností, vysokou, proti

Text:

...plnivem, tj. technickým úletovým preohovým oxidem křemičitým s úzkým rozdělením velikosti kulovitých částic o velikosti do l um, popř. jejich-agregáty. Uvedeným požedavkům plně vyhověl úletový prachový oxid křemičitý vznikajíoipři výroběčistého křemíku. Hmots podle vynálezu byla úepěšně odzkoušena pro ucpávky automobilového vodního čerpadla, kde prekázala podstatně vyšší životnost a těsnici účinek. Při jejím použití na součásti...

Zapojení reléové paměťové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259118

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hlinka Stanislav, Král Jan

MPK: H01H 47/02

Značky: jednotky, paměťové, releové, zapojení

Text:

...g výatupního relé Z-a druhý signalizačni obvod 3 ka druhá napájecí svorce Q jednotky. Mezi druhou vstupní evorkou łg o druhou napájecí avorkou łg jednotky je spojene druhá civka 3 paměřového relé 5. Mezi pľYhi vstupní nvorkou łł e prvni napájecí svorkou łg jednotky je zapojono prvni tlačítko łg a mezi druhou vetupni evorkouł§ a prvni napájecí evorkou łgJednotky je zapojeno druhé tlačítko łš.Střidavé napájaoí napětí 220 V 9 frekvancí 50 Hz po...

Uspořádání parního rozvodu pro vlhčení vysokopecního větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259117

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polínek Lumír, Zajonc Zdeněk, Šenfluk Čeněk, Vrtek Jaromír, Klus Karel, Ježíšek Lubomír, Oršulík Herbert, Fojt Antonín

MPK: C21B 7/10

Značky: větru, vysokopecního, parního, vlhčení, uspořádání, rozvodu

Text:

...a chlazení horkovětrných šoupátek jedné pece poskytuje dalších 1 až 3 tuny páry za hodinu. Pera vznikající V systému odperného chlazení postačuje k napájení zdroje vlhčení vysokopecního větru a při přebytku se propojuje na centrální prívod energetické páry, kde jí nahrezuje při potřebě inertizece sazeben.í .Vynález je V příkladu provedení znázorněn na přiloženém schématu, představujícím potrubní propojení parního zdroje z odperného...

Mobilní zařízení k vybrušování děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259116

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: vybrušování, mobilní, zařízení

Text:

...komorou lg je na vřeteno 1 nasunuto posuvové zařízení g, jehož statická část je upevněna k loži 1. Toto posuvové zařízení g je vytvořeno jako luneta pro vedení vřetena 1, která současně zajištuje plynule měnitelný posuv tohoto vřetena 1 včetně-pohon né jednotky 2,Jtedy i bruskyâ. Ukončení vřetena 1 je opatřeno nosičem 1 a epoákou 52 přechodky 1, nosič 1 sestává z pouzdra ąg,.hv něm.u 1 ožených ložieek Q e z objímky 3 l,.nasunuté přes...

Textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259115

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ivanov Genadij, Zemskov Genadij, Buryšek František

MPK: B65H 67/06

Značky: stroj, textilní

Text:

...Q je opetřeno na straně pásového dopravníku 5 prostorovým čídlem § pro zjíšłování volného prostoru nad pásovým dopravníkem 1. Toto proetorové čidlo § je napojeno na řídící zařízení 1, které svým kontrolním a vyhodnocovecím obvodom určujepracovní činnost automatického smekscího zařízení Q, jak bude dále vysvětlenoo Automatické smekecí zařízení Q jeopstřeno blokoveoím zařízením 2 resp. blokovacím elektrickým obvodom,.která blokuje eejmutí...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro vrtačku plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259114

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodný Miloslav, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav, Šafář Jan, Šob Josef

MPK: G05B 19/403, G06F 15/46

Značky: spojů, řídící, plošných, zapojení, vrtáčků, mikropočítačové, soustavy

Text:

...druhým řídícímvýstupem se druhým řídfcím vstupem bloku styku mechaniky, který~o 259114je spojen svým čtvrtým řídícím výstupom s řídícím vstupom bloku střídače vrtacích vřeten, jehož řídící výstup je spojen se třetímřídícím vstupem bloku styku mechaniky, který Je spojen svým pá~ tým řídícím výstupom s řídícím vstupem bloku napájecích zdrojů, který je spojen svým prvním řídícím výstupom se třetím řídícímvstupem bloku ovládaného panelu a svým...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259113

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mach Jiří, Sedláček Miloš, Malý Vladimír

MPK: G05D 7/00, G05D 7/06

Značky: zapojení, stanice, čerpací

Text:

...nebot je například ručně vypnut, a třetí je ten, když příslušný stykač Q lze zapínacím impulsem ovládaoího bloku li zapnout. AV prvním případě se v době od počátku zapínacího impulsu do překlopení invertovaného monostabilního klopného obvodu llvna výstupu druhého logického součinového členu lg objeví impuls logické l, nebot na jeho prvním vstupu je spouštěcí impuls, new 259113jeho druhém vstupu, to je na výstupu invertovaného monostabilního...

Zařízení k ovlivňování režimu zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259112

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pöpper Eva María, Schüttau Eberhard, Šmíd Jiří, Schünemann Ulrich, Berthel Heiner, Höhne Detlef

MPK: B65G 65/30, B65D 88/54

Značky: režimu, zásobníku, zařízení, ovlivňování

Text:

...zařízení pre ovlívňováni režimu zásobníku podle V vynálezu spočívá v tom, že nejméně jeden přístroj pre eouěaenó anezávis 1 é měření normálových a tečnýoh napětí sypké hmoty je umíetěn Jednak na vertikální etěně zásobníku a jednak na kuže- Á lovitém dílu zásobníku, přičemž alespoň jeden měřicí přístroj je umistěn těeně nad přeohodem mezi vertíkálním díłem a kuželovítým dílem a alespoň jeden měříoí přístroj je umístěn výrazně. pod...

Zařízení pro ustavování krátkých dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259111

Dátum: 17.10.1988

Autori: Halaška Zdeněk, Koňařík Milan

MPK: C14B 1/40

Značky: ustavování, zařízení, dopravníku, krátkých

Text:

...třídy malých válcových strojů značný vzrůstvýrobnich nákladů.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož puktata spočívá v tom, ženapínaoím válečkem prochází pevná csa, která je spojena S napínaoimi-čepy.exoentrickými ořeohyv B aretační pákou.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že ustavení doak pravníku do pracovní polohy je jednoduchá, rychlá operace- a nedocházi k délkovým deformaoím dopravníku. Zařízení je pokvýrobní...

Bezpečnostní unašeč pro krytí unášecího srdce při soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259110

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trčálek Milan

MPK: B23B 33/00

Značky: bezpečnostní, soustružení, krytí, srdce, unášecího, unášeč

Text:

...brání úrazuobs 1 uhujícho soustružnika.Řešení bezpečnostního unašeče dle vynálezu zajištuje jednoduchým způsobemúplnou bezpečnost soustružníků před úrazempři používání unášecích srdcí.Příkladnàprovedení je zobrazeno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje bokorys s částečným řezem a obr. 2 půdorysBezpečnostní unašeč je tvořen kuželovým čepem g s osovým kruhovým otvorem se závitem, přecházejícím do tvaru válcové příruby ł...

Biocidní organický flokulant

Načítavanie...

Číslo patentu: 259109

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kodet Josef, Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/50

Značky: organicky, flokulant, biocidní

Text:

...mikro-v organizmů ani ke tvorbě chlorovených organických aloučenin s kancerogenními účinky na lidský organizmus. Aplikace biocidního organického flokulantu podle vynálezu tedy nezpůeobuje znečištění. upravené vody nežádoucími nebo i pro lidský organizmus škodlivý mi organickými slouěeninomi .podle vynálezu je omezen tak, aby při jeho aplikaci v dávkách vdo 5 1113.14 nepřesáhly koncentrace těchto kovů v upravované voděmezné hodnoty...