Archív za 1988 rok

Strana 25

Způsob povrchové ochrany článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259188

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: C23C 22/07

Značky: ochrany, povrchové, způsob, článkových, řetězů

Text:

...součet doby noření e fostátování nesmí překročit 40 minut.Hlavní výhoda povrchové ochrany ölánkových řetězů podle vynálezu spočívá v tom. že krystalický charakter foafetizeční vrstvy umožňuje vázat jednotlivé molekuly nilikonového oleje tek,že tento vnikne během krátké doby do pőrovité vrstvy fosforečnenu zinečnetého, ani zeneohá nepovrchuřetčzu jakékoliv stopy typického konzervečního pro-atředku e zároveň vytváří při této reakci äedomodrý...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování průtoků médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259187

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: průtoku, rovnoměrnému, médií, zařízení, rozdělování

Text:

...je z jedné strany připojena přes třàtí vstupní odbočku 1k přívodnímu potrubí 1 a z druhé strany přes třetí výstupní odbočku Q k odváděcímu potrubí §. tRovnoměrné rozdělení průtoku média, jako je regenerační vzduch, do druhé a třetí adsorpční nádoby łg,LL při odpojené první nádobě Qąje zajištěno konstrukčním uspořádáním, při kterém součet průtokových odporu příalušné části přívodního potrubí J, druhé vstupní At odbočky g, druhé adsorpční...

Posuvové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259186

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvové, zařízení

Text:

...detail umístění šroubů se stavěeími kuželyoPodle obr. 1 eestává posuvové zařízení z konzoly 1, tělesa g, spojovacích šroubů 6, válcových vidlic gg vložených do dostředných. otvorů 33 v tělese g, z kladek 22 s čepy J 1 a z vřetena 1 Konzola 1 Je podle tohoto příkladu provedení upevněna kt Á nosiči 11,například obráběcího stroje, ktorý unáší vřeteno 2. Pro toto vřeteno 1 je v konzole l, a také v tělese 2 upraven středový otvor g. Těleso g je...

Zařízení na elektrické spojení dvou vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259185

Dátum: 17.10.1988

Autori: Boček Emil, Stojan Josef

MPK: H01R 13/40, H01R 4/48

Značky: zařízení, vodičů, elektrické, spojení

Text:

...Je jejích použití omezeno průměí í Uvedené nevýhody oďstraňujełzwłzení na elektrické spojeniW dvou vodičůpod 1 e.vynálazu, jehož podsínou je, že ve vodiwém 7pouzdřo je radiálnň uloženaznejméně Jedna tažné pružina, neho vhodne pŕedpruženävtlañná pružina kruhového profilu z elektricâ ky vodíváho materiálu. vnější průměr závitů pružiny je větší než vůie mezi pouzdren a roubíkom takže jednotlivú závity pružiny so pružné dotýkají současně roubíku...

Adsorpční nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 259184

Dátum: 17.10.1988

Autori: Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: nádoba, adsorpční

Text:

...výkrese,kde je znázorněn sdhematický řez adsorpční nádobou.Adsorpční nádoba, používaná V zařízení pro adsorpcí oxi du uhličitého a etylénu z řízené atmosféry při dlouhodobém skladování ovoce e zeleniny sestává z válcového pláště l,uzavřenéno z jedné strany odnímatelným vrchním víkem 3 a z druhé strany odnímatelným spodním víkem Q. Tato víka g 1 mají tvar komolého kuželeL Do nádoby je zavedeno vrchní potru-A bí Q a spodní potrubí 2. Tato...

Zařízení pro uchopení podlouhlých těles, např. komínů a jejich manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259183

Dátum: 17.10.1988

Autor: Moravec Čestmír

MPK: B66C 1/12

Značky: uchopení, podlouhlých, těles, jejich, manipulaci, zařízení, komínů, napr

Text:

...těchto prostředků. Zvýši se bezpečnost práce, zrychlí n usnadní demontovatelnost ůvazu. Vzhledem k tomu, že úvaz je uchycen u spodní části tělesa, je výrazně omezeno namáhání tělesa v tahu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje uchopení tělesa spřežením neznázorněných zvedscích mechanismů, obr. 2 uchopení nad tělesem a obr. 3 uchopení tělesa ve vodorovné poloze.Jako příklad zařízení pro uchopení...

Způsob úpravy povrchu vysokokřemičitých porezních nosičů pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259182

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pitro Vladimír, Exnar Petr

MPK: G01N 30/48

Značky: porézních, způsob, úpravy, povrchu, nosičů, vysokokřemičitých, chromatografii, plynovou

Text:

...uhelnatého CO, siřičitého S 02, sirovodíku H 2 S, karbonylsulfidu COS nebo i uhlovodíku s nižším bodem varu, probíhá již za normální pokojové teploty. otom lze těchto nosičů využít i pro přenosné plynoĚ vé chromatografy. A lVynález je dále blíže objasněn následujícími příkladyV tomto přikladu provedení je popsána úprava středoporovitéhosilikage 1 u, který byl rozdrcen,přesát, a byla vytřiděna frakce 0,08 až 0,2 mm. 20 g tohoto nosiče bylo na...

Přizpůsobovací zařízení s plynule proměnnou vazbou vysokofrekvenčního transformátoru a po stupních proměnnou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259181

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hamsa Jaroslav, Jareš František, Hůlka Petr, Nosek Jaroslav

MPK: H01F 39/00

Značky: kapacitou, plynule, vysokofrekvenčního, vazbou, proměnnou, zařízení, transformátoru, přizpůsobovací, stupních

Text:

...výhoda přizpůsobovacího zařízení podle vynálezu apočívá v tom, že uspořádání primárního vinutí vyeokofrekvenčního transformátoru a kondenzátorové baterie v oscilační celok prakticky nemá žádné ztráty ve vedení a že tento oscilační obvod je dálkově z vysokofrekvenčního zdroje napájen jen malým činným proudem pomoeí vysokofrekvenčního kabelu,který je připojen přímo na sběrnice kondenzátorové baterie. Tím se dooiluje malýoh ztrát a...

Seřiditelný vlnový generátor dvoustupňové harmonické převodovky plochého provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259180

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jiří, Hněvsa Josef, Jančík Luděk

MPK: F16H 1/32

Značky: generátor, plochého, provedení, harmonické, seřiditelný, dvoustupňové, převodovky, vlnový

Text:

...ve ztížených klimatických podmínkách, při vnášení vibrací, mechanických rázů a lineárního zrychlení,a to i v silně znečíštěném prostředí prašněm a písečném.Seříditelný vlnový generátor podle vynálezu umožňuje větší životnosti a funkční apolehlivoati převodového mechąnismu harmonické převodovky, vyššího stupně kinematické přesností po ce lou dobu jeho životnosti, menšího mrtvého chodu pro rozsah přeivodových poměrů 4900-až 25 600 nebo 70 až...

Impulsně regulovaný zdroj s převodním transformátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259179

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vacarda Milan

MPK: H02M 5/00

Značky: zdroj, převodním, transformátorem, regulovaný, impulsně

Text:

...zařízení řadových sklářských strojů na výrobu obalového skla.Příklad zapojení je na obrázku 1, kde je bąokově znázorněno zappjení impulsnč regulovaného zdroje s převodním transfer mátorem.Vstupní napětí sítě je přívedeno přes vysokofrekvenční filtr 1 na usměrňovač 2 Z usměršovače 2 je Jeden pől veden přímo ga primární cívk Ž převodního tŕgnsformátoru a druhý pől je veden přes spínač 2 na primárni oivkuĺž transformáťoru. Integrovaný řídící...

Způsob přípravy gama-globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259178

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šourek Jiří, Zelenková Ludmila

MPK: C07K 15/06, A61K 37/04, C07K 15/14...

Značky: způsob, gama-globulínu, přípravy

Text:

...Iínosného stupně čistoty, při zachování biologické aktivity a minimálním snížení jeho původního obsahu. Způsob přípravy gamaglobulinu podle vynálezu se podstatné liší od běžného zpüsobu přípravy z krevního sére savců. 4vynález se tedytýká zpüsobu přípravy gama-globulinu z odtučněné a dekaseinované kolostrální formy - mleziva - mateřr ského mléka savců, imunizovaných.před porodem bakťeríálními imunogeny, z nichž Jeden je spoločný...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259177

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/28

Značky: prohozní, tryskového, stroje, kanál, útkový, tkacího

Text:

...kde obr.l představuje příohý řez tkaoím ústrojimpneumatického tkaciho stroje s prohoznim kanálem v prohoznipoloze, obr.2 podélný řez podle čáry A~A na obr.l útkovým proňoznim kanálem v jednom přikladném uspořádání, obr.3 podélný. řez podle čâry A-A na obŕ.1 útkovým prohozním kanálem v druhém přikladném uspořádání, obr.4 pohled na oŕohozni nrofiiy ,třtinřpaprsku v jednom příkladném provedení a obr 5 pohled na prohozní profily třtin...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259176

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/28

Značky: stroje, kanál, útkový, tryskového, tkacího, prohozní

Text:

...ke snížení spotřeby tlakového média za současného zvýšení kvaĺity a ŕychlosti tkaní. KPříkladná provedení vyná 1 ezujsouznázorněna ha přilože Áných výkresoch, kde obrěl předstàvuje oříčný řez tkacím ústro 259176Jim pneumatického tkaoíhq stroje s útkovým prohoznim kanálem vprohozni poloze, obr.2 podélný řez podle čáry A-A v obr.l út kovým prohoznim kanálem, obr.3 pohled na prohozní profily třtin přirazového oaprsku v jednom přikladném provedení...

Zapojení pro bezkontaktní vypínání pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259175

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H02P 1/42

Značky: zapojení, pomocné, bezkontaktní, asynchronního, jednofázového, motorů, vypínání, fáze

Text:

...asynchronních motorü, nejsoudosavadní způsoby spínání a vypínání pomocné fáze ani z technickéÉho ani z ekonomického hlediska vhodné pro všechny motory. Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro- bezkontaktní vypínäní pomocné fáze jednofázového~aanchronního motoru podle vyná.lezu, jehož podstata spočívá v tom, ževv sérii s hlavní fází motoruje zapojeno primární vinutí proudového transformáyoru s proměn mnou indukčností. Jeho sekundární...

Zapojení vícekanálového termočlánkového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259174

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hakl Jaroslav

MPK: G01K 7/02

Značky: zapojení, termočlánkového, teploměru, vícekanálového

Text:

...velmi účinnou kompenzaci teplotního driftu takto vytvořeného vícekanálového měřicího zesilovače.Příklad zapojení obvodů vícekanálového termočlánkového teploměru je znázorněn v blokovém schematu na připojeném~ výkrese. Jak je patrno z přiloženého blokového schematu jsou termočlánková čidla 1, g, 2, 5 připojena k sudým vstupům. integrovaného analogového multiplexoru 2, který je postupně přepíná k operačnínu zesilovači Q, jehož výstup je přes...

Zařízení pro měření činného a jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259173

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06, G01R 19/06

Značky: činného, měření, zařízení, jalového, stroje, výkonu, synchronního

Text:

...výstupníe mi signály, çož umožňuje zvýšit parametry reguláce buzení syns chronních strojů.Zařízanípro měření činného e jalového výkonu ejnchronníhoL stroje znázorňuje přiložený obrázek.Á - Zařízení podle vynálezu sestává z prvního třífázového diskriminátoru a riítrug, jehož první vstup à je připojen jednak k prvnímu vstupu lgůl druhého třífázového diskriminátoru a filtru lg, jednak na Jeden konec prvního odporu 5, jehož druhý konec je spojen s...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259172

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravcová Jitka, Staněk Jan, Juříček Miloslav, Velemínský Jiří, Jarý Jiří

MPK: A01H 1/06, C12N 15/00

Značky: mutagenní, prostředek

Text:

...byl aplíkován na rostoucí buňky V komplet~ním médiu a působil 24 h. za třepání při 28 OC. Po působení byly buňky promyty a vyočkoványąna selektivní a kompletní půdy podle standardní metodíky Í . .Výsledky uvedené v Tab. 1 ukazují, že již nejnižšípoužítá koncentrace k/0,1 mmol/1/ zvyšuje frekvenci reverzí a 1 e 1 «ilv 1 ~ 92 za současné stimulace růstu. Frekvence mutací roste s dávkou exponen cíálně, zatimco přežiti klesá líneárněz U...

Rotor synchronního elektrického stroje točivého s buzením permenentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259171

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Ráčil Jiří, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/08

Značky: buzením, stroje, točivého, elektrického, permenentními, synchronního, magnety, rotor

Text:

...podle vynálezu.Rotor eestává z megnetověho kola L, na jehož Jnějším cbvodě jsou vytvcřeny pőlové nosiče 2 se zúženým krčkem u Jha g magnetového kola a a vnějäírovinnou plochou pro přilehhutíoermanentního magnetu 4. Bermanentní magňety 5 tvaru koatek jsou polarizovány v radiálním směru rotoru a k jejich hor ním plochám přiléhaji svými vnitřními rovinnými plochami seg mentovité pőlové nástavce 5. Mezi přivrácąnými bočními atranami sousedních...

Rotor synchronního elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259170

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan, Ráčil Jiří

MPK: H02K 21/08

Značky: synchronního, stroje, buzením, elektrického, rotor, permanentními, točivého, magnety

Text:

...a v blízkosti svého povrchu se od sebe vzájemně elektrickyoddělí, např. izolačními spárami. Elektrickým oddělením se doaáhne snížení povrchových ztrát způsobených vžřivými proudy. hNa připojenéú výkresu je znázorněn příklad pŕovedení rotoru synchronního elektrického stroje točivěho s buzením permanentními magnety podle vynálezu, který je na obr( lo znázorněn v příčném řezu a na obr. 2 V řezupodé 1 ném.vRotor je tvořen magneticky vodivým...

Zařízení k ukládání, přepravě a skladování dlouhých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259169

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smoleja Jaroslav, Božičevič Stanislav, Křížek Ladislav, Halouzková Karla, Frömmel Albín, Smolka Květoslav, Ježek Milan

MPK: B65G 1/20, B65G 57/18

Značky: skladování, materiálů, ukládání, zařízení, přepravě, dlouhých

Text:

...I O Í V a snlzení naroku na udrzbu.Příklad konkretního provedení vynálezu je echematícky zná~ zorněn na připojeném výkrese, kde obr. l představuje nárysný pohled na zařízení, obr. 2 řez rovinou A e A z obr. l, obr. 3 náryený pohled na oboustranný preklad a obr. 4 půdorysný pohled na oboustranný proklad. un k základnímu nasníku llje nerozebíratelně uchycen profil U ggs vloženým dolním jednostranným prokladem Q. K základnímu nos~níku L...

Zařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259168

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kluz Jan

MPK: B24B 27/04

Značky: zamezení, poklesu, brousicího, kotouče, stroje, brusného, zařízení

Text:

...vynálezu podstetně snižuje duševní a poychickou únavu obsluhy brousíoího stroje a zabraňuje poškození upínacího hří dele u brusnóho kotouče nárazom do broušeného předmětu. Rím je non 259168časně zajištěna vyšší bezpečnost e ochrana zdraví při práci na brouw sícím stroji. Nedochází ke zvyšování výrobních nákladů nutných pŕo výměnupoŠkozených a opotřebených částí zařízení. Ušetřený čas, po~ třebný pro tuto výměna a opravy zajistí...

Geofyzikální přístroj pro elektromagnetické profilování metodou velmi dlouhých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 259167

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pazdera František

MPK: G01V 3/12

Značky: prístroj, metodou, velmi, profilování, geofyzikální, dlouhých, elektromagnetické

Text:

...polek jeho horizontální složce v rozsahu 1 150 a mäřený signálje úzkým filtrem zbavován nízkých i vysokých frekvenoí. Charakteristickým konstrukčním znakem.známého přístroje je oddělený anténní díl od měřicí části přístroje a spojení s ní kabelem. . Nevýhodou druhého známého geofyzikálního přístroje je malýi rozsah měření, což činí přístroj nezpůsobilým k měření pro účely stavebního inženýrství. Málo účinnou je i filtraoe...

Způsob prokluzového podávání niti na plochém pletacím stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259166

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smejkal Vladimír, Daněk Miroslav, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/44

Značky: stroji, prokluzového, provádění, zařízení, způsob, plochém, pletacím, podávání

Text:

...nep 1 etacích strojíoh a to cestou podstatného snížení velikosti tshové síly s zejména rozsahu kolísání při platení vrstným způsobem. Á A»vKe splnění tohoto cíle směřuje podle vynálezu způsobprokluzového podávání niti, při kterém se na plochých plate- «ícíohąatrojích nebo na maloprůměrovýoh pletscích strojíchs vratwm chodem jehelního válce nít vede z předlohové cívky. soustavou vodicích prvků, například vodicích oček, brzdicích elementů,...

Rozlivové hmoty pro elektrovodivé lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259165

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesner Ivo, Elbel Jiří, Žalský Vítězslav

MPK: C08L 63/00

Značky: lité, rozlivové, podlahy, hmoty, elektrovodivé

Text:

...o střední molekulové hmotnosti 98 až 360 a střední ekvivalentni hmotnosti 20 až 45. fRozlivově hmoty jsou obvykle stabilizovány 50 až 300 ppmhydro~ chinonu a dle potřeby se pigmentujíl až 5 díly barevných pigv mentů, jako jsou přírodní okry, oxidy železa, barevné hlinky, ftalocyaninovó pigmenty, zinkdvá běioba, titanová běloba, liptĺcpoąna podobně. Dle potřeby se rozliv a rheologické vlastnosti upravuji přidavkem vhodných látek, jako...

Kompozice pro elektrovodivé rozlivové hmoty, lepidla a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259164

Dátum: 17.10.1988

Autori: Müller Karel, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/00

Značky: elektrovodivé, lepidla, tmely, rozlivové, hmoty, kompozice

Text:

...lepidla a tmely sedobrćvodivoeti dosahuje pouze při použití desintegrovené měäi, mukterá podobně jako grafit výrazně zhoršuje mechanické parametry vytvrzenýoh hmotQ Aplikace ionogenníchlsloučenin, zejména kverterních amoniových, sulíoniových a fosfoniových sloučenin situaci rovněž neřeší, protože uvedené látky se snadno z.vytvŕzených hmot vypocují a smývejí, takže efekt polovodivosti má poúze dočasné trvání. současný stav techniky nezní...

Elektrovodivá pružná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259163

Dátum: 17.10.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: elektrovodivá, pružná, hmota

Text:

...sezí a7,5 až 16 dílů dietylentrieminü nebo dipropylentriaminu.. Hmota je reaktivní a V mezích 5 až 30-20 se nechá proběhnout vytvrzení. Vytvrzená hmota má pevnost v tehu 2 až 10 MPa, tašnost 40 až 150 , tvrdost menší jak 90 Osh A a el. odpor 1 až 500 kohm.cm. Dle potřeby lze kompozici obohatit přídavkem až50 dílů plniv, pígmentů, lze ji barvit a podobně. Rheoloěické vlastnosti a povrchovou aktivitu lze upravovat známými způsoby, jako je...

Oběžná dráha pro skřipcové zanášeče tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259162

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horný Kamil, Sedláček Jiří

MPK: D03D 47/24

Značky: dráha, oběžná, stroje, zanašeče, skřipcové, tkacího

Text:

...cenovou pokračuje pohyb zanášeče kluznoou vodící dráhou a využitím vlastní zbytkovrê energie zanášeče. V kluznaé s vodícíodrzâze se zanášeč otočí do protismeru o pokračuje ve svému pohybu zpětnou. círzíhou k prohoznímu ústrojí. Použitím kluzné vodící dráhy se sníží energetická náročnost pro vedení zanášečeuno minimum, přičemž svým zakřivai tím tvoří kluzná. vodící dráhapřirozené brzdícuí prostředky, . s i Výhoinsš ja provedení, kdy...

Zařízení k udělování prohozní rychlosti projektilu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259161

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horný Kamil

MPK: D03D 47/24

Značky: udělování, stroje, tkacího, zařízení, rychlostí, prohozní, projektilů

Text:

...hozní dráhu g se zpětnou dráhou 3 na doletové straně, a ze znychlovacího zaŕízm 1 í Ž pro udělování prohozní nýchlosti projekti 1 úl 4. vtere spojuje prohozní dráhu g a zpětnou dráhu 1 na prohozní straně. Toto zrycnlovací zařízení Ž sestává z rotujícího bubnu Q a z L přiváňěče 1 , jehož zakŕivený vstupní kanálek Q nàvezuje na zpět- nou dráhu 3 . Z vnitřní stěny Q bubnu Q vyúetuje proti směru janoÉšfĺñní zásobník łg, v němž jsou zo sebou...

Podlahová sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 259160

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 9/02

Značky: podlahová, sušárna

Text:

...obr.2 je půdorysným řezem z obr.1,obr.3 představuje nárysný řez jiným provedenim sušárny a obr. 4 je půdorysným řezem z obr.3. jSušárna L je přepážkami g rozděleoa na oddělení gPo dvou podélným stranách sušámny L jsou uspoŕádány dva rozvodné kaná 1 yg,§ a to prýni rožvodný kanál gja àru~ hý rozvodný kanál g. Na rozvodné kanály 2, jeou napo 4 jeny příčné kanály Q, oddělitelné od rozvodných kanálů g,§ pomocí otevíratelnýoh závěrů 1....

Zařízení pro identifikaci připojeného místa v dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259159

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: identifikaci, připojeného, zařízení, místa, dojírně

Text:

...pevnými kontakty, propojenými s ídentifikačním obvodom a z odnímatelné části, opatřené cdnímatelnými kontakty, propojenými jednak s pevnými kontakty, jednak s programové řízenýmdojioím strojom,Zařízení pro ideutifikaoi připojeného místa v dojírně podle vynálezu má malé rozměry. malý počet přípojných vodičů a nízká provozní náklady. Jeho funkce je přitom spolehlivá a nepodiêhajicí změnám v důsledkuNa připojeném výkrese je schematicky...

Zařízení pro rozlišení přípojného místa, zejména v dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259158

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: přípojného, místa, rozlišení, dojírně, zejména, zařízení

Text:

...Optické snímače, např. fotoelektrické, trpí pak snadnou znečistitelností a tím chybnou ľunkciVýše uvedené nevýhody jsou odstvaněny zařízením pro rozlišení přípojného místa v dojírně,pod 1 e vynálozu,jehož podštata spočívá v tomže mezi svorky přípojného místa jo připojena distinktivniĺimpedance a připojený stroj je opatřen měřičem elektrické ímpedance.Přiklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném...

Zařízení pro identifikaci přípojného místa, zejména v mobilní dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259157

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, identifikaci, místa, zejména, přípojného, dojírně, mobilní

Text:

...se sběrem dat. A Na připojeněm výkrese je znázorněn příklad schematu zapojení zařízení podle vyná 1 ezu.íPřipojovaný stroj ł. opatřený neznázorněným generátonem a dekodérem signálu, je vybavenjednekvýstupem g,jednak vstupom Q. Výstup g se vstupom g mohou být propo-V.jeny spojem 1 /znázorněn čárkovaně/. Výstup g připojovaného stroje L je spojen s prvním vstupom gysekvenčního ýlogického obvodu§. tvořeného např.kčítačem s předvolbou. Jeho...

Bezpečnostní přisávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259156

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomek Stanislav, Fajt Pavel

MPK: B66C 1/02

Značky: přisávací, bezpečnostní, zařízení

Text:

...jsou v tomto pořadí za sebou uloženy kontaktní miska, pružná izolační vložka a izolační podložka opatřená vodivou vrstvou. Jednak kontaktní miska a jednak vodivá vrstva jsou elektrickými vodiči napojeny na eignalizační zařízení. Signalizační zařízení je.vloženo v rukojetí tělesa.Vyšší účinek bezpečnostního zařízení se projevuje V konstrukční jednoduchosti jeho mechanické i elektrické části. Elektrický obvod je napájený baterií. Prañová...

Způsob výroby vysoce savé sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259155

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šarlejová Jana, Prudilová Marcela, Kučera František

MPK: D04H 1/44, D04H 1/58

Značky: sorpční, výroby, savé, textilie, způsob, vysoce

Text:

...vtlačuja koloidní roztok supersorbentu zapůsobení tlakb 50 až 500 N.cm 1, načež se vlákenný útvar usuší.Dávkování koloidního roztoku aupersorbentu se provádí ze zásobníku přímo do svěru válců, přičemž se hladina koloidního roztoku udržuje na konetantní výši.Zařízení, v němž se provádí způsob výroby vysoce savévsorpční textílie, je znázorněno na obrázku. Koloidní roztokauperaorbentu se přivede do zásobníku 1, kde je promícháván . lopatkami...

Zapojení pro záznam chybové adresy a obsahu, zjištěných testováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259154

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kristen Jiří, Marek Ivo

MPK: G06F 7/08

Značky: testováním, zapojení, zjištěných, adresy, chybové, záznam, obsahu

Text:

...informace o chybových adresách během doby testovaní v řídícím procesoru. Tím lze dosáhnout průběžného zpracovánívýznamnosti prováděného testu s při získávaných výsledcíchs malou vypovídací schopností, například při chybě na všech ,krocích prováděného testu, lze testovací proces zastavit Ještě před jeho doběhnutím do konce testovacího vzorku. Tak je dosažsno úspory pracovní doby testovacího systému, na němž Je zapojení podle vynálezu...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259153

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, vertikálního, teplosměnné, patro

Text:

...větší teploaněnnou trubkovou plochu, rozloženou rovnoměrně v celém kruhovea průřezu aparátu prakticky až ke hřideli míchadla, cožzvyšuje přenos tepla. Datší výhodou je rovnooěrný průchod chlazeného média toplosuênným patreu, čímž se zvyšuje jeho hooogenita.Přiklad provedení toplosněnného oatro krystalizátoru je znàzorněn v půdorysnéo pohledu na přiložeoén výkrese.Teplosměnné patro seotávâ 2 trubkověhojkruhového oblouku 5 8 počátkoo ll pro...

Nosič přítlačných kladek napínacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259152

Dátum: 17.10.1988

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B65G 23/44, B29D 29/06

Značky: kladek, prítlačných, napínacího, zařízení, nosič

Text:

...zdvihu pistů silových válců a u všech přitlačnýchkladek bude tato sila konstenhni.Další jeho výhodou je, že je možné snàdno změnit přesně dleepožadavku technologie přitlačnou silu přitlačných kladek s toŕegulaci tlaku například v hydraulickem systému což je plně využiváno při změně výrobniho programuV Přitlačné kladky tim, že jsou seskupeny do bloků, umožn ňují jejich vzájemnou záměnu a snadnou montáž a demontáž so zařízení. Vlastní...

Seismometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259151

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ďaďo Stanislav, Chadzitaskos Goce, Kubíček Miroslav, Vrana Pavel

MPK: G01V 1/16

Značky: seismometr

Text:

...výkrese. Na obr. 1 je blokovéĺschěma části seismometru pro mě ření složek vektoru zrychlení ve směru os x ay a na obr. 2 je blokové schéma části pro měření složky vektoru zrychlení večást seisnmmetru pro měření ve směruosy x a y je etejná. z elektricky vodívého materiálu. Tato kulíčka l je umístěna mezi třemi, navzájem kolmými elektrodovými systémy pro měřeníve směru os x, y a z Každý z těchto elektrodových systémů je tvořen jednak dvěma...

Ložisko křížového čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259150

Dátum: 17.10.1988

Autori: Černík Karel, Čacký Jiří, Dítě Josef

MPK: F16C 35/06

Značky: křížového, ložisko, čepu

Text:

...obr. 1 celkový pohled na sestavéłý křižový klo-ub a ložikovými mískamí a s vyznačením detailního pohledu obr. 2 a příčný řez utěonční ložiskového prostoru auobr. 3 tvar těsniciho kroužku vo volném stavu. oUtěsnění je tvořeno ložilskovým öepem 6, který ve stykuV s jehlovtýmí válečh g a ložiakovou mískou g tvoří ložískoö v 5 ćolek. Na válcovou ploäku gjložiakového čepu 6 .je s o mírným přesahem nasunut dorazový kroužek M a na...

Zařízení pro změnu polohy hubic vstřikovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259149

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skopálek Josef, Kotek Vladimír, Kolář Emil

MPK: B29C 45/20

Značky: polohy, vstřikovacích, zařízení, změnu, hubíc, jednotek

Text:

...3, hydreulickým válcem 2, kde přesuvový šroub 1 je pomocí horní a spod oni vzpěry 12, lg upevněň ke sloupům g stojanu stroje. Je tak vyt vořen prostor pro hubice 2 a pohybové o přítlačné zařízení. Napřeauvovém šroubu 1 je uložen posúvně náboj iva otočně vestavěhou maticí Q, která jet našroubována na přesuvovém šroubu 1 ena svém.povrohu má Vytvořeno ozubenĺý do něhož zapadají zuby ovládecího..«§meku §. Snek Q je upevněn na náboji 3 e uložen v...