Archív za 1988 rok

Strana 24

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259228

Dátum: 17.10.1988

Autori: Csemez Imrich, Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/02

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...tiehlo dolná 1243 je v zábere s klinovým šmýkadlom dolným jgg a klinové ämýksdlo horná 124 b je v zábere s klinovým šmýkadlom horným § 33, známym spôsobom.Klinové imýkadlo dolné ggg je spojené s niektorým zo známych spôsobov s dolným ovládacím telesom ggg, napríklad s piestom s klinové šmýkadlo horné łgg je spojené obdobne s horným ovládscim telesom ggg, napriklad s valcom, ovládacej jednotky ggg, napriklad priamočiareho hydromotora.Dolné...

Sposob sterilizácie a úpravy fermentačnej pody

Načítavanie...

Číslo patentu: 259227

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žatko Teodor, Macko Ondrej, Rešovský Štefan

MPK: C12N 1/22

Značky: úpravy, spôsob, fermentačnej, sterilizácie

Text:

...mikroorganizmov pri tepelnej sterilizácii odstraňuje spôsob sterilizácie a úpravy fermentačnej pôdy podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na Eermentačnu pôdu zmáčanu 3 až 5-násobným hmotnostným množstvom vody a uloženú medzi dvoma plošnými elektrődami navzájom vzdialenými 20 až 100 mm sa posobi napätím 40 až 240 V po dobu 20 až 40 minút.Výhoda spôsobu sterilizácie a úpravy fermentsčnej pôdy podľa vynálezu je v tom, že zvýšený sterilizačný...

Sposob výroby farbiaceho preparátu z plodov čiernych ríbezlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259226

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hlaváč Jaroslav, Drdák Milan, Malík Fedor

MPK: A23L 1/272

Značky: ríbezlí, výroby, preparátu, plodov, farbiaceho, čiernych, spôsob

Text:

...príklady. P r í k l a d 1Čierne ríbezle sa ihned po zbere spracujú na mlynkoodzrñovači, na ktorom sa zbavia strapín. získaný rmut sa kontinuálne odlisuje na hydraulickom liee, šťava sa odstredí. za účelom zvýšenia výťažnosti farbív zo suroviny sa výlisky zalejú horúcou vodou tak, aby výsledná teplota pripraveného diela nebola vyššia ako 55 °C. Množstvo pridanej vody n neprekročilo množstvo vylisovenej šťavy zo suroviny. Výsledkom...

Regulačný systém pre zabezpečenie plynulej zmeny charakteristiky pneumatických spojok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259225

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: spojok, regulačný, změny, zabezpečenie, systém, charakteristiky, plynulej, pneumatických

Text:

...prevedenie regulácie pneumatických pružných hriadelových spojok, kde konkrétne obr. 1 predstavuje reguláciu pneumatiokej pružnej hriadeľovej spojky s párovým rozmiestnenim gumových pružin, obr. 2 reguláciu pneumatickej pružnej hriadelovej spojky s tanqenciálne rozmiestnenými gumovými pružinami a obr. 3 reguláciu pneuatickej pružnej hriadelovej spojky s axiálne uloženou qumovou.pružinou.Regulačný systém ł pre zabezpečenie plynulej zmeny...

Pneumatická pružná hriadelová spojka s reguláciou tlmenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259224

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: tlmenia, spojka, hriadeľová, pružná, pneumatická, reguláciou

Text:

...znázornená v dvoch pohladoch s vyznačeným rezom pneumatické pružná hriadeľová spojka s tangenciálne rozmieatnenými pružnýmí dutými telesami po obvode s možnosťou regulácie tlmenia a navyše s pridavným regulačným systémom pre zabezpečenie plynulej zmeny krivkovej charakteristiky spojky, ktorá z dynamického hladiska práce agregátu je najoptimálnejšia.Pneumatická pružná hriadelová spojka pozostávajúca z hnacej časti l a hnanej časti g, medzi...

Kremíková modifikačná prísada na báze globulizačných a antiglobulizačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259223

Dátum: 17.10.1988

Autori: Meško Jozef, Bechný Lubomír

MPK: C21C 1/08

Značky: modifikačná, křemíková, prvkov, báze, antiglobulizačných, prísada, globulizačných

Text:

...rozsahu pridávania a taktiež doba pôsobenia modifikátora, tzv.doznievací účinok, je značne vyššia - cca 20 min po modifikácii.Modifikačná prísads podľa vynálezu sa vyrába z horčíka a predzliatin na báze kremíka, titánu, vápnika a hliníka. Hlavným prínosom tejto modirikačnej prísady je úspornejším spôsobomzískat listinu s červíkovitým grafitom, pričom sa zabezpečí úspora deficitných kovov, širší interval pôsobenia modifikátora a lepšia...

Sposob kontinuálnej hydrofilizácie ocele na výrobu výztuží do pórobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259222

Dátum: 17.10.1988

Autori: Papež Stanislav, Pavlovič Jaroslav, Balga Ferdinand, Krajčí Ján

MPK: C23G 1/08

Značky: výrobu, spôsob, pórobetonu, výztuží, ocele, hydrofilizácie, kontinuálnej

Text:

...na povrchu oceľového drôtu sa mechanicky naruší, potom sa pri teplotách od 40 do 90 °C pôsobí 5 až 22 t-nou kyselinou zo skupiny zahrñujúcej kyselinu citrónovú, kyselinu štavelovú, kyselinu vinnú, kyselinu fosforečnú, alebo ich zmesami. Ďalej drôt prechádza zónou vyhrievanou horúcimi spalinami o teplote 600 až 1 200 °C. Výhodou tohto postupu je podstatné urýchlenie rczkladu mastiva a v dôsledku toho zníženie spotreby energie.Využitie...

Zariadenie pre nanášanie vnútorných náterov spojov kovových rúr potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259221

Dátum: 17.10.1988

Autori: Molnár Alexander, Vieska Ján, Vraník František, Ivan Peter, Havlík Antonín

MPK: B05B 13/06

Značky: potrubia, zariadenie, náterov, nanášanie, spojov, vnútorných, kovových

Text:

...pre nanášanie vnútorných náterov spojov kovových rúr potrubia umožnuje naniesť vnútorný náter na všetky nezaizolované spoje kovových rúr potrubia, takže izolácia je po celej dižke potrubia rovnaká, životnost potrubia je potom podstatne vyššia, lebo už je závislá len na kvalite izolácie, ktoré takto získava svoj pôvodný účel.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia pre nanášanie vnútorných náterov spojov...

Sposob deformačno-termického spracovania zvaritelnej vysokopevnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 259220

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bachorík Ľudovít, Jurko Vladislav, Parilák Ľudovít, Šimon Arpád, Štefan Blažej, Kováč František

MPK: C21D 8/02

Značky: vysokopevnej, deformačno-termického, zvariteľnej, spracovania, spôsob, ocele

Text:

...okamžité lsminárne ochladzovanie pásu vodou na zvinovaciu teplotu600 až 500 °C, podľa vynâlezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že nasleduje žíhaníe pri teplote Tž, ktorej výška sa v závislosti na požadovanej kombinácii vlastností volí nasledovne pre minimálnu medzu sklzu Re 360 MPa A tranzitnú teplotu T 35 pod -120 °C je teplota žíhaniaTž 820 až 880 °C pre minimálnu medzu sklzu Re 420 MPa a tranzitnú teplotu T 25 pod -100 °C je...

Sposob ohrevu brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 259219

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlesár Milan, Kováč František, Štefan Blažej, Šimon Arpád

MPK: C21D 8/00

Značky: ohřevu, brám, spôsob

Text:

...na teplých širokopásových tratiach pre konštrukčné zvariteľné ocele e chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 I až 0,25 t uhlíka, od 0,50 8 do 2,50 I manqánu, stopy až l kremika, eumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu od stopy až do 1 a sumúrneho obsahu hliníka, titánu, vanádu, nióbu, zirkönu stopy až 0,30 E, pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že bramy...

Sposob valcovania rozvalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259218

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bačo Július, Kováč František, Štefan Blažej, Šimon Arpád, Jurko Vladislav

MPK: C21D 8/00

Značky: valcovania, spôsob, rozvalkov

Text:

...ocelí s chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 až 0,25 8 uhlíka, 0,50 až 2,50 I mangánu, stopy až 1 kremíka, sumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu stopy až 1 8 a sumàrneho obsahu hliníka, titánu, niöbu, vanádu a zirkónu stopy až 0,30 0 pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že über V poslednej stolici prípravného poradia je minimálne 40 8, pričom teplota...

Zapojenie adaptívneho regulačného systému motor-generátora dieselelektrických vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259217

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cetl Marian, Kováč Ján, Bednárik Bernard, Dobrucký Branislav

MPK: B60L 11/04

Značky: systému, vozidiel, regulačného, dieselelektrických, zapojenie, motor-generátora, adaptívneho

Text:

...vyhľadáva maximum výkonu trakčného generátora. za účelom zlepšenia dynamiky sústavy preplňovaný vznetový motor - trakčný generátor je vytvorená pneumatická väzba od plniaoeho tlaku vzduchu vstupujúoeho do valcov vznetového motora, ktorý je meraný snimačomp 1 niaceho tlaku. Plniaci tlak môže byt vyhodnocovaný aj nepriamo, napriklad meraním otáčok turbodúohadla.Výstupný napäťový signál zo snímača plniaceho tlaku vzduchu vstupuje do...

Zapojenie generovania synchronizačnej zmesi pre obrazovkové rastrové zobrazovacie jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259216

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ješko Timot, Mačica Štefan

MPK: H04N 5/04

Značky: zmesí, zapojenie, zobrazovacie, rastrové, obrazovkové, generovania, synchronizačnej, jednotky

Text:

...preklápacieho obvodu g je pripojený na vstup lg logického člena neekvivalencia §, súčasne výstup li štvrtého monostabilného preklápaoieho obvodu 1 je pripojený na vstup lg logického člena neekvivalenoia Ž, ktorého výstup łg je spojený so vstupom synohronizačnej zmesi modulátora videosignálu.Činnost zapojenia spočíva v generovaní riadkových a snímkových synchronizačných impulzov posunutých o nastaviteľné časové intervaly od začiatku...

Delené puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 259215

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šangala Alojz

MPK: F16K 41/02

Značky: dělené, puzdro

Text:

...výstupky rozmerovo totožné so zárezmi a dve polkruhové drážky nesúce vložky.Výhodov deleného puzdra podľa vynálezu je také konštrukčné usporiadanie, ktoré splňuje podmienku ochrany proti mechanickému poškodeniu vretena armatúry v upohávkovej časti a upchávkového priestoru strmenového veka, je samosvorné a odolné voči použivaným dekontaminačným roztokem, umožňuje natlačat mäkkú upchávku bez demontáže veka s mechanizmami. odolnost voči...

Sposob prípravy substituovaných aryloxyaminopropanolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259214

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borovanský Alois, Čižmáriková Ružena, Kovácsová Gabriela

MPK: C07C 49/84

Značky: přípravy, spôsob, aryloxyaminopropanolov, substituovaných

Text:

...vzorce IV ř Ť 0-CH-CH-CH cHz- o-n 1 n, iR 2 a R 3 značí to isté ako vo vzorci I.Látka IV 5 primárnym aminom všeobecného vzorca NHZRIL v ktorom R 1 značí to isté ako vo vzore ci I dáva látku všeobecného vzorca I.Pri príprave podľa spôsobu vynálezu prebieha reakcia medzi zložkami II a epichlôrhydrinom za katalytického účinku hydroxidu draselného pri teplote 50 až 55 °C. Vzniknutý epoxyderivát s kyselinou bromovodikovou pri teplote 20 až...

Sposob analýzy anionických zložiek v surovinách na prípravu gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259213

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pukáčová Anna, Lúčanský Dušan Csc, Marák Jozef, Kománová Emília, Kardoš Emil

MPK: G01N 27/26

Značky: anionických, zložiek, gumárenských, přípravu, urýchľovačov, surovinách, spôsob, analýzy

Text:

...merať výšku vlny na izotachoforeoqrame, registrovaná zapisovačom, a porovnať ju s výškou vlny predpokladanej štandardnej látky.Mierou kvantity pri izotachoforetickej analýze je zasa dlžka zóny analyzovanej látky. Kvantitativnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnit metódou kalibračnej krivky.Operačný systém analýzy, ktorý je možné s výhodou použiť pri analýze predmetných anionických zložiek podľa vynálezu, je uvedený v tabuľke 1.A...

Jednorotorový zubový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 259212

Dátum: 17.10.1988

Autor: Tóth Július

MPK: F04C 2/00

Značky: zubový, jednorotorový, agregát

Text:

...z agregátu.Tekutinový okruh vnútornej komory § vedie paralelne s tekutinovým okruhom vonkajšej komory 1 a začína prvým vnútorným plniacim kanálom gg, pokračuje prvým vnútorným vypínacím kanálem 31 vedla prvej vnútornej vačky 33, nadväzuje na vnútornú komoru Q, na jej druhom konci vedľa druhej vnútornej vačky gł pokračuje druhým vnúrotným vypínacím kanálem gg, a druhým vnútorným plniacim kanálom gg vyústuje z agregátu. zuby § v prednej...

Sposob výroby amfolytických pufrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259211

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sova Oto, Dobránsky Tomáš

MPK: G01N 27/00

Značky: spôsob, výroby, amfolytických, pufrov

Text:

...pre analytické i priemyselné použitie izoelektrickej separácie, expedovatelné aj v lyofilizovanom stave, čo predľží expiračnú dobu pufrov.K príprave amfolytických pufrov z odstredeného mlieka s maximálnym obsahom tuku 0,05 objem. percent, ktoré obsahuje 26 až 30 g kazeínu v litri. Prvým krokom je izolácia mliečnej bielkoviny vyzrážaním v izoelektrickom bode pri pH 4,7 jednomolárnym roztokom kyseliny chlorovodíkovej. Po naslednom odstredení...

Zariadenie na indukčný ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259210

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gajdoš Ivan, Ponec Ivan

MPK: H05B 6/10

Značky: vzduchu, zariadenie, ohrev, indukčný

Text:

...ložísk rôzny. iNajzávažnejším problémom výroby strojov na viackusové balenie ložísk do zmraštovacej fólie ako aj zavádzanie tejto progresívnej technológie balenia ložísk je nedostatok vyhrievacich telies, z požiarného hladiska vhodných 5 jednoduchou reguláciou teploty vzduchu.Zariadenie sa skladá z dutého kovového válca tvoriaceho vzduchovú trysku l s prívodom2 studeného vzduchu pozoatávajúceho z kovovej ohybnej hadice, v tryske je...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lapčík Ľubomír, Antoš Kamil, Zemek Jiří, Markušovská Elena, Augustín Jozef, Hodul Pavel, Bartovic Vladimír, Kuniak Ľudovít, Blažej Anton, Mašán Alojz

MPK: C09K 3/00

Značky: účinnosti, sledovanie, zašpinenia, pracieho, štandardov, přípravy, textilných, procesu, spôsob

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Frikčný tlmič kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 259208

Dátum: 17.10.1988

Autor: Jeřábek Jaroslav

MPK: F16F 7/08

Značky: tlmič, frikčný, kmitania

Text:

...ôsmich dvojíc rovinných atyčných trecich plôch. Tým sa dosahuje vysoký stupeň pohlcovania kinetickej energie a jej premeny na tepelnú energiu. Ďalšou výhodou je, že tlmič podľa vynálezu umožňuje regulovať intenzitu tlmenia voľbou veľkosti uhlov alfal a aflaz, a voľbou vhodnej vnútornej valcovej alebo inej pružiny. Intenzita tlmenia sa zväčšuje i a raatúcou amplitúdou kmitania, čo umožňuje ailnejšie tlmenie väčších amplitúd kmitania. Vzhladom...

Sposob izolácie 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259207

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lacko Juraj, Zervan Ivan, Holčík Ján, Kovačič Henrich, Uderman Stanislav, Poór Robert, Sohler Ervín, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 237/22

Značky: spôsob, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, izolácie

Text:

...aktívna látka v množstve 0,05 až 3 hmotnostných v pomere k technickému 4-amino-1-feny 1-S-chlôr-6-oxo-la-pyridazinu.Povrchovoaktivnymi látkami môžu byt spo 1 ion založený na báze dialkylsulfojantaranu,Abeson na báze kombinácii alkalickej soli kyseliny dodecylbenzánsulfônovej, alkylpolyglykolétersulfátu alkalického s obsahom rozpúštadiel, Ddpeňovač T na báze živičných kyselín a etylénoxidu a pod.Výhodou postupu podľa vynálezu - okrem...

Sposob výroby kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259206

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benža Jozef, Gašpierik Ivan, Husár Štefan

MPK: C01B 21/38

Značky: spôsob, dusičnej, kyseliny, výroby, mikroelektroniku

Text:

...je možné využít na výrobu kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku, ktorá najde využitie hlavne pri výrobe integrovaných obvodov a iných mikroelektroniokých súčiastok v elektrotechnickom priemysle.V destilačnej banke uzavretej sklenenej aparatúry pre jednoduchú destiláciu bola zmiešaná v pomere 11 50 8 hmot. kyselina dusičná s 96 hmot. kyselinou sírovou, ktorá bola pridávaná do zmesi postupne cez bočný vstup za pomoci oddelovacieho...

Zariadenie k snímaniu tlaku taveniny v dutine liacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259205

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kostura Michal, Jurík Štefan, Bolf Juraj

MPK: B22D 17/22, B22D 2/00, B22D 17/32...

Značky: snímaniu, dutině, liacej, tlaku, zariadenie, taveniny, formy

Text:

...plášta §, ktorý ohraničuje dutinu É deformačného členu Q. Na pŕúžnom deformačnom plášti É sú pripevnené snímače 1, 1 deformácie, spojené vedením g, prechádzajúcim otvorom V základni 5, s nenakresleným vyhodnocovacím zariadením tlaku taveniny.K základni A deformačného členu Q je pripevnený reflexný tieňaci kryt g, napr. vysoko lesklá hliníková ,fóha a pod., ktorý obklopuje pružný deformačný plášť § a tlačnú hlavicu 3 a obmezu je sálavý...

Sposob prípravy enzýmových koncentrátov beta-D-fruktofuranozidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259204

Dátum: 17.10.1988

Autori: Obernauerová Margita, Šubík Július

MPK: C12N 9/26

Značky: enzýmových, beta-d-fruktofuranozidázy, spôsob, přípravy, koncentrátov

Text:

...možno získat pri 30 až 45 výtažnosti preparáty beta-D-fruktofuranozidáza, ktorých špecifická aktivita je vyššia ako 75 000 U/g sušiny,resp. 7 500 U/ml prípravku.vynález je možné prakticky uskutočňovať podla niektorého z nasledujúcich príkladov bez toho, aby sa iba na ne výlučne obmedzoval.Bunky kvasiniek Saccharomyces serevisiae kmeňa MZA-CR 2 /3,5 g sušiny/ sa suspendovaliV destilovanej vode a dezintegrovali s üčinnosťou viac ako 98 i v...

Zariadenie pre koaxiálne meranie smeru a výšky razenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259203

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gebrlín Dušan, Krčík Marián

MPK: E21D 9/06

Značky: zariadenie, výšky, razenia, směru, koaxiálne, meranie

Text:

...obr. 1 je o konštrukciu raziaceho štítu l pevne uchytená podložka g s upevňovacími prvkami 3 pre príložný držiak 1, na druhom konci ktorého je čap §, stred § ktorého se nachádza v axiálnej osi štítu. Na čape § je uložené ložisko Q, na ktoré je upevnené váhadlo 1 skladajúce sa z dlhšej časti. Na dlhšej časti je upevnený terč g, ktorého stred g ss nachádza vo vertikálnej rovine gz, v ktorej sa nachádza i os štítu §. Na kratšej časti...

Zariadenie pre budovanie zmrazovacích vrtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259202

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šmida Ladislav

MPK: E21B 36/00

Značky: budovanie, zmrazovacích, vrtov, zariadenie

Text:

...e tiež ako uzáver vnútornej části pažníc pred vniknutim nečistôt. Riešením vrtnej korunky s ventilcm zabezpečuje izoláciu čela vrtu od pracovných mechanizmov a zemedzuje poškodzovanie čerpadiel alebo iných prívodných armatúr.Na priloženom výkrese je znázornený priklad zariadenia k budovaniu zmrazovacích vrtov. Na obr. 1 je znázornená v čiaatočnom rezs vrtná korunka s pažnicami, na obr. 2 je znázornený rez vedený rovinou Aän, na obr. 1, na obr....

Zapojenie iskrového zapalovača plynov s časovým obmedzením trvania série zapalovacích iskier

Načítavanie...

Číslo patentu: 259201

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gališ Ondrej, Klčo Jarolim, Pupala Štefan, Kučerák Stanislav

MPK: F23Q 3/00

Značky: iskier, plynov, obmedzením, zapalovacích, trvania, iskrového, serie, časovým, zapojenie, zapalovača

Text:

...vývodu diakaVD 6 a anôdou pripojený ku katőde prvej diôdy VD 1 ako i k jednému vývodu paralelnej kombinácie trietieho kondenzátora gg a štvrtého koncenzátora gg, zatiaľ čo druhý koniec tretieho kondenzá 3 259201tora Q a štvrun ondenzátonsgg pripojený k prívodu primárneho vinutia vysokonapätového transñormátora g§, ku ktmmàni jepmraielne pripojená piata dióda yg§ katôdou kdruhàni vývodu prinárného vinutia vysokonapädaného transformátora...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikláš Emil, Chudáčková Gabriela, Bučko Michal, Cích Vojtech, Martinček Ľubomír, Ettler Petr, Žigová Evelína, Picková Dagmar, Bertan Milan, Pilát Petr, Vyskočil Pavel, Kvetková Mária

MPK: C12N 1/20

Značky: aureofaciens, streptomyces, mikroorganismu

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Zařízení pro souosé připájení wolframového trnu k niobové průchodce vysokotlakých sodíkových výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259199

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janda Karel, Košík Jaroslav, Viktora Miloslav

MPK: B23K 1/19

Značky: souose, průchodce, niobové, výbojek, wolframového, vysokotlakých, připájení, sodíkových, zařízení

Text:

...Q opatřený seřizovaoím šroubem s elektrický ne~vodivou vložkou 1 a tažnou pružínou łg upevněnou na dolní čelis~ tí 1 bodové svářéčky.Niobová průchodka ł (obr. 3 ,) o průměru 2 mm s titanovou mezivrstvou Q o rozměreoh Q l x 0,2 mm ae upne do dolní čelia» ti 3 bodové àvářečkyo Sklopný doraz Q s elektricky nevodivouvložkou 1 se postaví směrem § do zakreslené polohy Síla 3působící na páku § bodové svářečky s tlačnou pružinou 2 posune horní...

Způsob získávání paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259198

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stručovský Jiří, Nosek Vratislav, Laudát Dalimil

MPK: C01G 55/00

Značky: získavání, paládia, způsob

Text:

...Původnš uživané typy katalyzátorůA pracujici a koloidnim paladiam jsou převážně silně kyselé rozto kyo,M 0 d 6 rnÍ typy katalyzátorů Jsou formulovány na bázi soli pan ladia a organické komplexotvorné látky Jako stabilizátoru.pracuJici v.a 1 ka 1 ické oblasti. Vzhledem k ceně používaných aolídra 4 hých.kovů v roztocich katalyzatorů je anaha získávat tyto aolinejen z vlastních upotřebanýchAkatalyzátcrů, ale 1 z oplachových vod, Jimi Je...

Sušárna se samovolným větráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259197

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 9/02

Značky: sušárna, samovolným, větráním

Text:

...jakéhokoliv dalšího nároku na energií. Vynález přináší další zvýšení kvality sušení a energetické úspory dosažená využitím tepla akumulovàného po přerušenínpřívodu sušícího vzduchu ve spodní vrstvě materiálu. QPříklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr.1 je příčným řezem sušârnou a obr.2 je půdorysem z obr.1.Sušárna l s vrstvou nateriálu Q je opatŕena podólným přívodním sušicím kanálem...

Způsob vyloučení neželezných kovů z popela, zejména po tělesných pozůstatcích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259196

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jankovič Milan, Kovařík Vladimír, Feščuk Taras

MPK: F23G 5/033

Značky: způsob, kovů, neželezných, pozůstatcích, provádění, vyloučení, tělesných, zejména, popela, zařízení

Text:

...z maj teriálu o tvrdosti alespoň 200 HB přičemž jeho.výstup~ je opatřen sitem s velikoäti ok do 1 mm. Tento buben je «jé opatřen zdrojem rotačního pohybu.vvýhodou způaobu a zařízení podle vynálezu je, že-umožňují snadno a jednodušo, prakticky bez nároku na aher gii,ziskávat neželézné kovy z popele po tělesnýoh pozüstotvynález je dále bliže objasněn na příkąadu jeho provedení pomoci výkresu, který znázorňuje odlučovač neželezných kovů z...

Zařízení pro ovládání hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259195

Dátum: 17.10.1988

Autori: Větrovec Lubomír, Hokr František, Větrovec Jindřich

MPK: F16N 27/00, B23D 15/22

Značky: ovládání, hutnických, zařízení, nůžek

Text:

...vyhodnocovaoí blok lg, což je v daném případě jednosmerný dekedický čítač e předvolbou a obvody pro vyhodnoceuí zadané hodnoty, suínaci blok ll, tvořený obvody logického součbu e akční-blok lg, realisovený tukovým mazacím přistrojem, včetně ovládacícha spínàoíoh obvodů a prvků a olejovým čerpadlem e pohonom Jednotlivébloky Q až lg jsou pak zapojeny tak, že startovací vý~ stup 3 povelového bloku Q je epojen s druhým povelovým vstupem...

Magnetický obvod stejnosměrné brzdy s permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259194

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benada Vladimír, Škoda Karel

MPK: H02K 7/106

Značky: magnetem, obvod, brzdy, permanentním, magnetický, stejnosměrné

Text:

...magnetický tok neuzavírá přes toto ložisko a zabraňuje vzniku škodlivých ložiekovýoh proudů. Dalšŕ výhodou je ta skutečnost, že celábrzda je demontovatelná a tato demontážje snadná a rýchláh APříklad provedení magnetického obvodu etejnosměrné brzdy spermanentním megnetem podle vynálezu je schematicky znázorhěn na připojeném výkrese v polovičním axiálním řezu.ANa vnějším obvodu feromagnetické první příruby 1 tvaru plochého mezikruží je...

Způsob získávání propan-butanové směsi ze zemního plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259193

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mišková Vlasta, Vinš Luděk, Špaček Jaroslav

MPK: C10K 1/16

Značky: způsob, způsobu, zemního, plynů, zařízení, propan-butanové, získavání, směsi, tohoto, provádění

Text:

...směsi ze zemního plynu s vysokým výtěžkem butanu podle vynàlezu jsou zřejmě z příloženého obrázku a příkladu.Zemní plyn o tlaku 4 MPa nebo vyšším se přívádí potrubím 1 do výměníku 2 tepla a dále do chladiče à, kde se ochladí nateplotu -45 °C, načež se po dalším ochlazení ve výměníku 3 zavàd 1 do separátoru Ž. Ochlazenim zemního plynu vznikne kondenzàt, který se z něj odloučł v odlučovači 2 kondenzátu. Konden zàt sestává jednak z...

Kompozice pro vytváření elektricky vodivých nebo polovodivých povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259192

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štefek Jiří, Juračka František, Brebera Stanislav

MPK: C09D 5/24

Značky: polovodivých, vytváření, povlaků, vodivých, elektricky, kompozice

Text:

...případně až 60 hmot. dílů 2-ethy 1- . hexylakrylátu a až 5 hmot. dilů methakrylamídu.Kompožíce podle vynálezu vytvářejídpovlaky s vysokouV adhezi k nejrůznějším podkladům včetně hladkých povrchů, jako má např. sklo, kovy, plastické hmoty syntetické nebo skleněné vlákna apod. Jejich konzistenci a viskozitu potřebnou pro zvolený způeob.nanášení(natírání, máčeni, pro Átahování navalování aj.) lze snadno řidit podílem vody vesměsi. Dají se dobře...

Obslužné zařízení výklopných výložníků plnicího vozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259191

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sikora Petr, Kotulan Zdeněk, Šoltys Josef

MPK: C10B 7/12

Značky: koksárenské, plnicího, obslužné, zařízení, výložníku, výklopných, baterie

Text:

...nájezdovými h křídly. á VW V Alobslužné zařízení výklopných výložníků s uspořádáním àpředloze při vytlačováníÁkoksu i připlnění.koksovací komory uhelnou vsázkou a umožňuje bezpečný a bezkolizní průjezd plníěpřesně a v naprogramovaném časovém intervalu otevírá a uzavírá vi 259191 o á á A oventil parní injektáže, za vzniku značných energetických uspor.Vynález je v příkladu provedení schematicky znázorněn nahled na část plnícího vozu s...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259190

Dátum: 17.10.1988

Autori: Porsch Bedřich, Rosol Jaroslav, Kubánek Vladimír, Voslář Jaroslav

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografii, preparativní, kapalinovou, kolona

Text:

...dovnitř sorbentového lože na hlavě kolony awto bud centrál něo (E. Katz, R.P.w. Scott J. Chromatography ° 2 h 6,~ 191 (1982 nebo z boku kolony (Molnar I., Huhn A., Lamer W. International LaěV. 259190boratory 14, Nr. 3 10 (198 h. Zařízení tohoto typu jsou opět složitá, citlivá na manipulaci a přívody vzorku se snadno ucpávají. Kromě toho vyžadují vesměs použití dvou čerpadel, z nichž Jedno přivádí mobilní fázi na hlavu kolony a druhé...

Zapojení pro separaci řídicích signálů, k řízení čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259189

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malý Vladimír, Sedláček Miloš, Mach Jiří

MPK: F04B 49/00, F04D 15/00, F04B 49/02...

Značky: řízení, čerpacích, zapojení, signálu, agregátu, řídících, separaci

Text:

...druhým, třetím a čtvrtým čerpadlem gg,«g, gg, 35. Výběrovýobvod 11 je dáb propojen nulovacím vstupom druhého monostabilního klopného obvodu lg.Při vlastní činnosti zapojení vycházíme ze stavu, kdy neběží žádné z čerpądel gg, ga. gg, gz. První řídící obvod 1 dá signál zapni první čerpadlo gg. Tento signál prejde přes první hradelo 5, které je odblokovánq a dostane se tak na vstupy prvního mo-~nostabilního klopného obvodu 11 a prvního klopného...