Archív za 1988 rok

Strana 23

Stabilizujúci záves lodnej nástavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259268

Dátum: 17.10.1988

Autori: Babičová Jana, Jedlička Zdeněk

MPK: B63B 15/02

Značky: stabilizujúci, nástavby, závěs, lodnej

Text:

...DOHŽÍÉÍ pružiny trninii malej tuhosti a dosiahnut tak praktickú vylúčenie prenosu vibrácií u hluku cez tieto pružiny z trupu lode clo nástavby.Riešenie umožňuje vylúčiť mohutný stabilizoijíici mechanizmus nástavby. ktorý by preníišal hluk a vibrácie z trupu, do nástavby.Pri dostatočnej výške operných výčuelkov nad rovlnou ťažiska hmotnosti nástavby anipri zmene rozloženia hmotnosti nástavby v důsledku prechodu osôb alebo premiestnenia...

Diferenciálny hydrostatický prevod s dvoma odberami výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259267

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: výkonu, převod, odberami, hydrostatický, dvoma, diferenciálny

Text:

...a druhý vedený hriadei je tiež spojený s hriadeľom pojazdu.Pripojenie regulačného liydrogenerátora nadstavby k prvému vedenému hriadeľu trojhriadetového diferenciálu a jeho spojenie s druhým hnaným hriadelom regulovateiným hýdrostatickým prevodom umožní zachovat moment .na hriadeli pojazdu aj pri nulovej rýchlosti pohybu stroja a plnej spotrebe výkonu nadstavbou, čo vytvorí lepšie podmienky riadenia stroja V pracovnom cykle.Príklad...

Diferenciálny hydromechanický prevod s riadeným odberom výkonu nadstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259266

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: hydromechanický, diferenciálny, výkonu, nadstavby, převod, riadeným, odberom

Text:

...diferenciálneho hydromechanicłrého prevodu s riadeným odberom výkonu nadstavby je zobrazený na výkrese, ktorý znázorňuje jeho funkčná schému.Medzi prvý hnaný hriadel 1 a druhý hnaný hriadel 2 trojhriadelového dlferenciálu 3 je pripojený hydrostatický regulátor konštantného výkonu 4, pozostávajúci z dvoch regulačných prevodníkov 5, H. Hlavné po 4trubia 7, 8 hydrostatického regulátora konštantného výkonu-d sú spojené s ovladacím...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmot u klukového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259265

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: B30B 15/00

Značky: zotrvačných, kľukového, vyváženie, zariadenie

Text:

...uChytenými otočne na stojane lisu oproti sebe.Pri tomto spôsobe sazmenšuje hmotnost protizávaží voči hmotnosti barana a hornej časti nástroja úmerne nielen prevodu ľk/Rk na kľukovom hriadeli, ale tiež prevodu r//R na pákach Z toho vyplýva nižšia hmotnost vyvažovacieho systému voči iným doposial známym systémom. Pozitívne je tým ovplyvnená i celková stabilita lisu. Ďalšou výhodou tohoto riešenia je, že hmota protizávažia sa nepripzmčitava k...

Teplom zvarovateľný viacvrstvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259264

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benko Martin, Ďurinda Ján, Schmidt Gejza

MPK: B32B 7/02, B32B 7/00

Značky: materiál, zvarovateľný, teplom, viacvrstvový

Text:

...povrchu uvedeného nánosu majúce za následok narušenie kovovej vrstvy. Ďalšou nevýhodou teplom zvarovatelueho riacvrstvového materialu popísaného v uvedenom autorskom osvedčení je skutočnosť, že v ňom ząbsiahnutý uvedený nános je vytvorený nanesením zmesi interpolymérov tvoriacich uvedený nános, čo s ohladom na vhodnosti vytvorenia zón so zvý 255264šenou, respektive izuiženou lzoocentrzĺtciou karboxylových skupín v uvedenom nánosu vytvára...

Sposob spracovania živičnatých zlúčenín z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259263

Dátum: 17.10.1988

Autori: Filip Bohumil, Host Miroslav, Olejník Vincent, Chovanec Ján, Stavorovský Ivan

MPK: C07C 49/657, C02F 11/06

Značky: spracovania, cyklohexanonu, spôsob, zlúčenín, výroby, živičnatých

Text:

...výroby v priebehu 0,5 až 12 hodín, pri teplote 30 až 130 °C, za stálej homogenizacie do spracovatelnej formy známymi postupom.Zmes organických odpadov vo vzajomnom hmot. pomere 1 0 až 0,4 0 až 0,5 tvoria destilačné zvyšky z procesu kyslej hydrolýzy esterov za súčasného oddestilovania cyklohexanolu z cyklohexanónu a ostatných zlúčenín prchajúcich s vodnou parou pri teplote 140 až 200 °C a tlaku 0,5 až 1,4 MPa,upravených na obsah vody 3...

Sposob úpravy materiálov na bázi ZrO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 259262

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kmeťová Dagmar, Havlík Tomáš, Škrobián Milan, Kuffa Tarzícius

MPK: C01G 25/02

Značky: materiálov, spôsob, bázi, úpravy

Text:

...15 hmotnostných. Za použitia teploty chloracie 900 °C, atmosféry chlóru a zmíešaním redukovadla s koncentrátom proces prevodu Zr z koncentrátu do ZrC 14 prebehne s účinnosťou asi 60 . Ďalšie nedostatky sú v značnej agresívite chlôru pri teplote.Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že materiál na báze Zľog sa spolu sredukovadlom homogenizuje mletím počas 15 až 20 minút.Pri homowgenizácil zirkóniového koncentrátu s redukovadlom mletím...

Zariadenie pre otáčanie plošiny o 180 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259261

Dátum: 17.10.1988

Autori: Feteke Michal, Belan Vladimír

MPK: B66F 9/14

Značky: zariadenie, plošiny, stupňov, otáčanie

Text:

...bude rýchlosť otáčania minimálna a v priebehu otáčania niekoľkonásobne vyššia. Pracovné vôle medzi jednotlivými dielami sú minimálne a v koncových polohách sa vyrušia opretim o dorazy minimálnou rýchlosťou. Stavebná výška zariadenia je minimálna.Nakoľko otočná sila pôsobí na veľkom ramene, nie je potrebne používat valce velkých priemerov a ani vysoké tlaky hydraulickej kvapaliny, čo vplýva na zjednodušenie hydraulického obvodu a zníženie...

Zariadenie pre presné polohovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259260

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B66F 9/12

Značky: přesné, zariadenie, paliet, polohovanie

Text:

...bud do smerov kolmých na prísun palety, alebo v osi prísunu palety nad dorazovou doskou. To bude mat vplyv na zvýšenie výkonu ukladania, nakoľko sa vylúčía stratové časy, alebo» v stiesnených pomeroch sa znížia investičné náklady na rekonštrukciu budovy. Celkove ,sa zvýši variabilnost použitia zariadenia a umožní sa jeho malosériová výroba pri plnej unifikácii dielov.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v pôdoryse prevedenie...

Preklápacie zariadenie plošných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259259

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hudák Vladimír, Kleiman Koloman

MPK: B65G 57/08

Značky: zariadenie, preklápacie, prvkov, plošných

Text:

...zdrojom energie, pomocou ktorého sa po odobrati preklopeného prvku vytláča olej zo vzdušníka späť do hydraulického valca, ktorý automaticky vráti otočný rám späť do východzej zvislej polohy bez použitia vedľajšieho energetického zdroja.Využitím gravitačnej sily zmenou polohy preklápaného prvku sa kinetická energia transformuje na energiu akumulovanú vo forme stláčaného vzduchu, ktorá sa spätne využije na preklopenie otočného rámu do...

Kovografitový materiál s leštiacou schopnosťou filmu na 12 V spúšťačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259258

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ondrová Eva, Hodál Emil, Petrík Emil, Ondro Peter, Krcho Stanislav, Šimon Ferdinand

MPK: B22F 1/00

Značky: spúšťačoch, leštiacou, materiál, schopnosťou, filmu, kovografitový

Text:

...ako 6-7 0/0. Nevýhodou doteraz používaného materiálu je malá tvrdost a pevnosť vzhľadom na použitie velkého množstva kovu a vločkových kryštalických zŕn prirodneho graľitu.Uvedené nedostatky odstraňuje kovografitový materiál s leštiacou schopnosťou filmu na 12 V spúštačoch podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že materiál pozostáva z 55 až 70 0/0 medi, 6-12 olova, 0,5-3 0/0koksovacieho zvyšku a obsahuje 15-385 0/0 grafltu s obsahom popola nad...

Sposob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259257

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ďurčová Oľga, Knotek Ľubomír, Michlík Peter

MPK: D01F 1/04

Značky: spôsob, dispergácie, vápenca, polypropylénových, stanovenia, vláknach

Text:

...žiarenie, v dôsledku čoho klesá intenzita prislúchajúceho absorpčného pása v spektrách.Na základe toho Spektrálna stanovené množstvo vápenca V polypropylénových vláknach je menšie ako skutočné. Ku spektrálne stanovenému množstvu vápenca prispievajú len tie častice, ktoré sú menšie ako vlnová dĺžka dopadajúceho infračerveného žiarenia.Podstatou riešenia je spôsob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach metódou infračervenej...

Vstriekovacia dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 259256

Dátum: 17.10.1988

Autor: Sobkovčík František

MPK: F02M 61/16

Značky: vstriekovacia, dýza

Text:

...koniec vlnovca je upravený pod tesnením medzi telesom a prítlačnou maticou. jeden koniec ihly dosedá do sedla a druhý koniec ihly je spojený s tlačným čapom, ktorý sa opiera o pružinu uloženú v držiaku.Výhody vstriekovacej dýzy podla vynálezu sú V tom, že nevyžaduje mazanie a dokonale tesni. Preto nie je potrebné ani odpadne potrubie, čím sa znižuje jej hmotnosť,znižujú sa náklady na jej výrobu.Príklad prevedenia dýzy je znázornený na...

Nekorozívne tavivo na tavné zváranie hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259255

Dátum: 17.10.1988

Autor: Guldan Pavel

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: tavivo, nekorozívne, zváranie, tavné, hliníka

Text:

...z 30 až 39 0/0 hmot. fluoridu lítneho, 5 až 9 0/0 hmot. fluorohlinitanu soclného alebo fluorokremičitanu draselného alebo fluoroboritanu draselného, 3 až 8 0/0 hmot. fluoridu hlinitého.Tavivo podľa vynálezu dosahuje výborné zváracie vlastnosti. Spoj po zvarení je čistý a kovovo lesklý, preverenie zvarového spoja je dobré, bez neprievarov a pórov s dobrými mechanickými hodnotami zodpovedajúcimi hliníku Al 99,5 ~ 99,0.Tavivo v porovnaní s...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 7/00, B25H 1/04

Značky: stavebnicových, polohovacie, stavbu, upínacích, sústav, pomocné, zariadenie

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Výkyvné zariadenie s tuhým nosičom termohlavíc pre termotlačiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: 259253

Dátum: 17.10.1988

Autor: Koštúr Peter

MPK: B41M 5/26

Značky: výkyvné, termohlavíc, termotlačiarne, zariadenie, tuhým, nosičom

Text:

...z obr. 1, na obr. 3 je nakreslenýdetail B uchytenia torznej pružiny kužeľovým zverným spojoím z obr. 1 la na obr. 4 je znázornený pohľad smerom P na kužeľový zverný spoj z obr. 3.Popisované Výkyvné zariadenie pozostáva z neznázorneného rámu 1, v ktorom je otočne uložený tlačiarenský valec z. Rovnobežne s tlačiarenským valcom 2 je v ráme 1 otočne uložený dutý hriadeľ 3, na ktorom je v strede uchytený valcovým zverným spojom pomocou...

Stabilizátor podávača banskej ocelovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259252

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šmida Ladislav, Beriac Rudolf, Kolář Jozef

MPK: E21D 11/00

Značky: banskej, podávača, oceľovej, stabilizátor, výstuže

Text:

...v tom, že pozostáva z dvoch ližín, dvoch ramien stabilizátorov a dvoch hydraulických valcov navzájom spojených tak, že ramená stabilizátorov sú otočne spojené jednak s hydraulickými valcami a tiež s ližinami a spolu s hydraulickými valcami sú druhým koncom otočne uchytené o manipulátor.Tým, že je vytvorený stabilizátor, ku ktorému sa nevyžaduje špeciálne Závesná drážka, dosahujú sa jednak priaznivé ekonomické dôsledky a tiež sa odstraňujú...

Zapojenie trojstupňovej regulácie otáčok dávkovacieho čerpadla teplovodného naftového ohrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: 259251

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bréder Pavol, Grúň Peter

MPK: F04B 49/06

Značky: trojstupňovej, teplovodného, regulácie, dávkovacieho, otáčok, ohrievača, čerpadla, naftového, zapojenie

Text:

...relé. regulovaníní otáčok motora dávkovacieho čerpadla paliva ohrievače. Výhodou tohoto spôsobu je,že sa dosahuje optimálne rýchly ohrev,pričom intenzita ohrevu ohrievačom nie je závislá na obsluha a celkové vyhotovenie trojstupňovej regulácie je jednoduché.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad zapojenia trojstupňovej regulácie otáčok motora davkovacieho čerpadla podľa vynälezu.svorky Il a 11 motora dávkovacieht) čerpadla sú...

1,6-Dioxa-9,9,11,11-tetrametyl-10-azaspiro(6,5)dodecén-3 a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259250

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 491/113

Značky: 1,6-dioxa-9,9,11,11-tetrametyl-10-azaspiro(6,5)dodecén-3, přípravy, spôsob

Text:

...xylény, za prítomnosti kyslého katalyzátora, ako je kyselina 4-toluénsulfônová.Do banky opatrenej nástavoom na azeotrópioké oddelovanie vody a spätným chladičomsa vloží 31,05 g (0,2 mol) 2,2,E,6-tetrametyl-4-oxopiperidínu, 41,84 g (0,22 mol) kyseliny 4-toluénsulfćnovej E 20 a 300 ml toluénu. Reskčná zmes sa zahrieva pri teplote spätného toku 0,5 hodiny, pričom sa oddelí kryštálová voda z kyseliny a vlhkosť zo systému. Súčasne vzniká sol...

Zariadenie na vyzúvanie obuvi z kopýt

Načítavanie...

Číslo patentu: 259249

Dátum: 17.10.1988

Autor: Makovník Ferdinand

MPK: A43D 3/10

Značky: zariadenie, vyzúvanie, kopyt, obuvi

Text:

...čapom 3 s vyzuvacou tyčou ll, na ktorej je zaistovacou skrutkou 31 upevnený vyzúvaci nástroj lg. Vyzúvacia tyč ll je uložená v zvislých vedeniach lg, lg rámu gg. Nosič ll kopyta gg s nazutoutopánkou~§g je k rámu gg pripojený prostrednictvom otočného kĺbu ll, ktorý je prestavitelný pomocou prestavitelnej skrutky 31. Nosič ll kopyta gg, zakončený kolikom ll, je dalej otočne spojený s kolenovými pákami lg, ll, z ktorých jedna je spojená s...

Záves stropného nosníka výstuže banskej chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259248

Dátum: 17.10.1988

Autor: Beriac Rudolf

MPK: E21D 11/40

Značky: nosníka, banskej, chodby, výstuže, stropného, závěs

Text:

...banskej chodby opatreného hákom, nosným stĺpom a prítlačnou konzolou, vyznačenáho tým, že ne nosnom stlpe s drážkemi je posuvne umiestnený nosič opatrený půzdrom stropného nosníka a zámkom, ktorého klin je opatrený drážkami.Výhodou závesu strcpného nosníka výetuže podľa tohoto vynálezu je, že sa ním odstraňuje pripevňovunie stropného nosník viacerými skrutkami alebo viacerými klimni, ako aj pripevňovanie mtiom na nosnom stlpe so závitom...

Vyhrievacia vložka zásobníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259247

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/00, F24H 1/18

Značky: zásobníka, tepla, vyhrievacia, vložka

Text:

...že vyhrievacie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že I ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch. uložených symetricky k priemeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevnené na rúrkovnici, ktorá je opatrsná stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Pripojenie...

Nelineárny regulátor s predikčnou a integračnou zložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259246

Dátum: 17.10.1988

Autor: Chamraz Štefan

MPK: G05F 1/00

Značky: predikčnou, zložkou, nelineárny, regulátor, integračnou

Text:

...rozdialového bloku A je pripojený cez integračný člen § na druhý vstup šumačnáho bloku §, ktorého výstup je pripojený cez širkovo impulzný blok 3 na výkonový spinaci blok g. ktorý je pripojený na budiace vinutie jednosmerného generatora lg.Jeho výstupy sú pripojené na vstupy druhej nâsobičky ll. Použitý nelinearnyregulátor s predikčnou a integračnou zložkou je spojený vo funkcii regulátora výkonu jednosmerného generátora.Jednu z úloh,...

Zápäsťová jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 259245

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kmeťo Vladimír, Pástor Oliver, Poláček Jozef, Antala Lubomír, Miča Martin

MPK: B65J 15/00, B65J 9/00

Značky: jednotka, manipulátora, zápäsťová

Text:

...kolesa 3 zasahuje sekundárne koleso 5 neotočne uložené spolu s vsčkou 1 na otočnom vretene §. Vačka 1 má na svojom čele výstredne umiestnený palec g s po časti obvodu má vytvorené zaoblenie lg, ktorým zasahuje do vybrsnia lg maltézskeho kríža g uloženého neotočne na výstupnom hrisdeli §. Na koncovej časti vretens Q je umiestnená clonka lg bezkontaktněho snímača ll nastaveného tak, aby snímačAll vyslal impulzy blokovanie pohonu počas...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259244

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...priestoru gł,ktorý posuvne uzatvára šmýkadlo lg utesnené tesnenim łg voči telesu lg, sústavou mazacich kanálov gg a jednosmerných ventilov 33.V tomto usporiadaní funguje šmýkadlo 3 ako piest, ktorým sa pri silovom zdvihu vytvára v mazacom priestore gł pretlak a pri opačnom pohybe šmýkadla 1 podtlak, ktorým sa otvorí jednosmerný ventil 35 a prepoji sa mazací priestor gł s atmosférou, pričom sa prisaje vzduch do mazacieho priestoru 35...

Upínač integrovaného výrobného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259243

Dátum: 17.10.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 7/00

Značky: výrobného, integrovaného, pracoviská, upínač

Text:

...ggg.Automatizovaný upínač ggg, ako je to z obr. 2 vidiet, je umiestnený na stole ggg obrábacieho stroja ggg. Pozostáva z rámu łłg, čelustí łgg a regulačného prvku łgg, apojeným čelustou ggg, závitom łgg a závitovým otvorem łgł,prostredníctvom ktorého je zabezpečovaný pohyb čeluste łgg vo vedení lll rámu łlg. Pre ovládanie automatizovaného upínača jpg je regulačný prvok łgg opatrený záberovou plochou łgł.Viacúčelový manipulátor 300...

Bubnový zásobník klieštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259242

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20, B23Q 7/10

Značky: bubnový, zásobník, klieštin

Text:

...spojovaciemu ukončeniu lg. Na obr. 1 je znázornený jednoduchý príklad,kde všetky uchytávacie prvky łg majú vytvorené jednotné závitové ukončenie łi a buhnový zásobník łł má vytvorené jednotné závitové hniezda lg. Na obr. 2 je iný príklad, kde uchytevacie prvky lg majú kužeľové ukončenie lg a bubnový zásobník ll má vytvorené kužeľové hniezda łl. V prvom príklade je spoj gg zaietený závitom a v druhom samosvorným trecím spojením.Na...

Výmenné zariadenie pre výmenu čelného unášača z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 259241

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00, B23Q 7/10

Značky: výměnné, čela, výměnu, unášača, zariadenie, čelného

Text:

...z axiálneho ramena ggg otvoreného z čela gg čelného unášača gł a zo zalomenáho ramena ggg. čelný unášač gł má vytvorené v axiálnom odstupe r od svojho čela gg stykové osadenie 3 pre záber s čelnou rovinou 35 uohytávaoieho prvku gł. Pre samosvorné spevnenie čelného unášača gł v uohytávacom prvku gł je vhodné, ked zalomené rameno ggp blokovacej drážky 35 zviera so stykovým osadením gg samosvorný uhol §lg čelný unášač gł má vytvorené za...

Odkladacie zariadenie pre klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259240

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10, B23B 31/20

Značky: klieštiny, zariadenie, odkladacie

Text:

...uskutočňuje v súčinnosti s ietiacim zariadením 22 a sflovým mechanizmom łł nasledovneBubnový zásobník gps sa po napolohovaní pred klieštinový upinač gg natočí voči nemu tak, aby prázdny držiak gł smeroval do klieštinového upinača gg, v ktorom je klieština gł dräaná istiacim zariadením gg. Klieštinový upínač gg pôsobením silového mechanizmu ll vykoná upnutie, čím sa klieština gł radiálne v smere upínania pružne zdefcrmuje, čim jej...

Sposob zníženia horlavosti lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259239

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šimkovič Ivan, Antal Miroslav, Košík Štefan, Pastýr Ján, Balog Karol

MPK: B27N 9/00

Značky: materiálov, zníženia, hořlavostí, lignocelulózových, spôsob

Text:

...je 32,8 E obj. kyslíka. Nemodifikované smrekové doštičky majú limitné kyslíkové číslo 23,5 obj. kyslíka. Podla ČSN 73 0862 sa horlavosť zmení z C 2 na C 1, zo stredne horľavého materiálu na tažko horlavý materiál.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že použije 200 ml 30 hmot. vodného roztoku 1,3-bis/3-chlőr-2-hydroxypropyllimidazóliumhydrogénsíranu obsahujúceho 10 hmot....

Zariadenie pre otáčanie ovládacej skrutky pásovej brzdy kotvového vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259238

Dátum: 17.10.1988

Autori: Árendás Ladislav, Orlík Vladimír

MPK: B63B 21/16

Značky: pásovej, skrutky, kotvového, brzdy, zariadenie, ovládacej, otáčanie, vrátků

Text:

...hydraulického agregátu. V elektromagnetickom rozvádzači, ktorý-je v kľudovom stave v strednej polohe, sú v jeho strednej polohe navzájom prepojené prvé V výtlačné hrdlo s druhým výtlačným hrdlom a výstupným apätným hrdlom. Poistný ventil je nastavený na nižší tlak ako poistný ventil druhý.Navrhnuté zariadenie je technicky pokrokové v tom, že nie je potrebné rodne prestavovat režim automatického ovládanie na ručné ovládanie a opačne otváraním...

Bezvymurovková plynová pec na výrobu lahkotavitelných zaváracích tavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 259237

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bukový Ivan

MPK: F27B 14/02, F27B 3/06

Značky: plynová, zaváracích, bezvymurovková, tavív, výrobu, lahkotavitelných

Text:

...účinnost taviacej pece podľa vynálezu,pretože usporiadanie jej plamencověho kúreniska umožňuje sálaním intenzívny ohrev telies sprchovodierkovaného plamencového horáka dna a prstencového sprchovodierkovaného plamencového horáka plašta, takže sa privádzená horlavá zmes plynu so vzduchom pred vstupom do procesu horenia a do účinného spalovacieho priestoru intenzívne predohrieva, pričom značne expanduje za súčasného vírivého prúdenia a...

Banský nafukovací vankúš pre chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259236

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maras Matej, Švihel Jiří, Orlovský Ján, Gavlák Jozef, Kocůrek Ladislav, Turinský Miroslav, Fabián Stanislav

MPK: E21F 5/00, E21F 1/10

Značky: chodby, nafukovací, vankúš, bánsky

Text:

...menej náročná na tepelnú a elek- trickú energiu. Riešenie umožňuje dvojúčelové použitie na uzatvaranie banských chodiebi na kontrolu vzduchotesnosti /vodotesnosti/ banských chodieb alebo priestranných kanalizácií pri novom ukladani, lokalizovaní porúch, pri havarijných prípadoch ropného hospodárstva. núdzovo je možné nafukovaci vankúš využiť ako nizkotlaké zdvíhacie zariadenie banskej výstuie alebo na zdvíhanie V bažinatom teréne.Na...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrnko Tibor, Mičušík Peter, Kluka Ján, Zvara Ján

MPK: B65G 57/24

Značky: robotizované, automatické, stavebnicové, pracovisko, kusového, ukladanie, palety, tovarů

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Polymérna zmes na báze polyolefínov vhodná na výrobu valcov injekčných striekačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259234

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalíček Ľudovít, Kišš Mikuláš, Füzy Štefan, Maier Ladislav, Vrzala Branislav

MPK: C08L 23/10

Značky: injekčných, polyolefínov, vhodná, valcov, polymérna, výrobu, striekačiek, báze

Text:

...sekundárnej kryätslinity, čo je zárukou rozmerovej stálosti výrobkov pri dlhodobom skladovaní. Ďalšou výhodou uvedeného vynálezu je, že vzniknutú zmes možno spracovávať ako fyzikálnu zmes bez predchádzajúceho vzájomného pretavenia,jednotlivých kompo nentov.Na prípravu polymárnej zmesi sa použil ako základný polymár izotaktický polypropylén s tavným indexom 9,5 g/10 min o mernej hmotnosti 910 kg.m 3. Použitý polypropylén obsahoval 0,1 Q...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti MSB1 lymfoblastoidnej bunkovej línii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259233

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Táborský Otto, Novák Michal, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, monoklonálnu, linií, produkujúci, proti, myší, bunkovej, lymfocytárny, lymfoblastoidnej, hybridom

Text:

...rozpoznávajůcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, nešpeoifické,balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6 ~hydroxy as-azapurin /8-aaguanín/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml50 t hmot. polyetyléngiykolu spoja 5 1.108 slezinových lymfoidných buniek myši imunizovanej...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti povrchovým antigenóm lymfocytov hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259232

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Táborský Otto, Bíleková Eva, Novák Michal, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: antigenóm, lymfocytárny, monoklonálnu, proti, hydiny, povrchovým, lymfocytov, protilátku, hybridom, myší, produkujúci

Text:

...rastie in vivo v peritoneálnej dutine BALB/c myši za súčasnej tvorby ascites. Raetie aj in vitro v kultivačných médiách vhodných pre živočíšne bunky. Taktiež po zmrazeni a uložení v tekutom dusiku a opätovnom rozmrazeni si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl a normálnych slezinových buniek hydiny. Neobsahuje na rozdiel od...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku, inhibujúcu hemaglutinačnú aktivitu vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259231

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal, Šujanová Zdenka, Táborský Otto

MPK: C12N 5/00

Značky: aktivitu, myší, hemaglutinačnú, protilátku, hybridom, produkujúci, inhibujúcu, lymfocytárny, choroby, newcastleskej, monoklonálnu, vírusu

Text:

...médiaoh vhodných pre živočíšne bunky.Taktiež pozmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku viažucu vírus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisár nevhodné, balastné protilätky.Pre prípravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-B-azapurín (8-azaguanín/ rezistentnej myelőmovej bunkovej línie,...

Myší lymfocytární hybridom produkujúci monoklonálne protilátky proti vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259230

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borecký Ladislav Akademik, Pospíšil Milan, Novák Michal, Kontsek Peter, Táborský Otto

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, protilátky, newcastleskej, produkujúci, vírusu, myší, lymfocytární, proti, monoklonálne, choroby

Text:

...si zachováva svoju schopnot produkovať monoklonálnu protilatku viažucu virus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, balastné protilátky.Pre prípravu hyhridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-8-azapurin /8-azaguanin/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml 50 âlmot. polyetylénglykolu spoja s 1.108 s 1 ezinových 1 ymfoiůných buniek myši...

Klasifikátor pohybových funkcií číslicovo riadeného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259229

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poláček Jozef, Máriássy Gustáv, Ivánka Peter

MPK: G05B 19/18, G06F 11/00

Značky: klasifikátor, číslicovo, riadeného, funkcií, stroja, pohybových

Text:

...blok 3 tvorby príznakov, blok Q pamati etalonu, komparátor § a výstupný blok Q sú s radičom 3 postupu klasifikácie prepojené konzultatívne, teda s obojsmerným tokom siqnálov. Týmto spôsobom je radič A postupne prepojený kanálom gł riadenia výberu vstupných údajov s blokom l vstupných údajov, kanálem 23 riadenia postupnej tvorby príznakov s blokom 3 tvorby príznakov, kanálom gg riadenia manipulácie s etalonmi a blokom 3 pamäti etalonov,...