Archív za 1988 rok

Strana 22

Zařízení pro tažení trubek nebo tyčí mnohoúhelníkových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259308

Dátum: 17.10.1988

Autori: Konečný Ladislav, Svoboda Ivan, Kolařík Ladislav

MPK: B21C 3/04

Značky: tažení, průřezu, tyčí, zařízení, mnohoúhelníkových, trubek

Text:

...svazku osových nebo ve svazku s osou nástrojů rovnobčžnýoh rovin. Takto vzniklé přímkové plochy tvoří tvar nástrojů V přechodovém tvářecím pásmu.Úsečkové přechodové tvářeoí pásmo tvarově a rozměrově navazujo na předcházející egalizační pásmo a na následující pásmo kalihrační. Vstupní egalizační pásmo je tvořeno u průvlaku pláštěm komolého rotačního kužele, majícího shodnou základnu s následujícím úsečkovým přeohodovým tvářecím pásmem Vstupní...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259307

Dátum: 17.10.1988

Autori: Blaško Ján, Lehká Věra, Čáp Antonín, Dídek Stanislav, Doležal Josef, Borovcová Želmíra, Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Ferkl František, Pavlíček Luboš

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, příze, předení, frikční

Text:

...profilem lze pŕipustit, aby osy profilů dopravního úseku u vstupní a výstupní části byly vůči sobě kříženy, popřípsdě byly vůči sobě kolmé, a tak se vyhovělo navazujícím geometrickým podmínkám pro optimální ukládání vláken do klínovité štěrbíny mezi dvěma rotačními třecími plochami frikčního skrucovacího ústrojí.Tok vláken v dopravním kanálu lze ovlivňovąt jak umístěním tak i celkovou délkou homogenizačního profilu v dopravním...

Způsob výroby benzenu hydrodealkylací směsi alkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259306

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lederer Jaromír, Schöngut Jiří, Macek Vladimír, Fulín Petr, Krupička Michael, Černý Jaroslav, Hamouz Emil, Rybár Petr, Soldát Miloslav

MPK: C07C 6/12, C07C 15/04

Značky: hydrodealkylací, alkylbenzenu, směsi, benzenu, způsob, výroby

Text:

...°c a tlaku 1 až 10 MPa v přítomnosti vodíku nebo na katalyzátoru obsahujícím 12 až 28 hmot. oxidu draselného R 20, 1 až 3 E hmot. oxidu vanadičného V 205, 36 až 44 hmot. 3 oxidu molybdenového M 003, 1 až 3 hmot. oxidu titaničitého T 102 a 1 až 2 Q hmot. oxidu chromitého Crzoa při teplotách 450 až 600 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa v přitomností vodní páry nebo konečně rafinací na tabletované směsi uhličitanu draselného a vápenatého (KZCOB CaC...

Způsob výroby oceli s mimořádnou čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259305

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horn Zdeněk, Skála Josef, Kratochvíl Stanislav, Matějovic Karel

MPK: C21C 7/00

Značky: mimořádnou, výroby, čistotou, způsob, oceli

Text:

...bylo při zkoušení ve stejných místech dosaženo stejné hodnoty 0,27 hmot. Původně dosažený a značné płekročený obsah uhlíku v hotovém výrobku značně zhoršuje neho dokonce znemožňuje použití potřebného tepelného zpracování, např. kalení, kdy je zejména u velkých dílů velké nebezpečí nežádoucího praskání výrobku.V příkladném provedení způsobu výroby oceli s mimořádnou čistotou V ingotu o hmotnosti 170 tun podle vynálezu se pro tavení oceli...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Král Jan, Kára Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: plynů, zařízení, kapaliny, měření, objemového, průtoku

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Prostředek pro zvýšení tepelně izolačních vlastností objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259303

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav, Lang Jaroslav

MPK: F16L 59/00, E04B 1/74, C08L 61/32...

Značky: objektu, prostředek, zvýšení, izolačních, vlastností, tepelně

Text:

...17 až 37 I vodného roztoku kyseliny fosforečné, obsahujícího 1,4 až 3,7 S hmotových dibutylnafta 1 en~ sulfokyseliny pripravené alkylací naftalenu kyselinou butylsírcvou, 0,3 až 1,0 8 hmotově dibenzylsulťoxidu, přičemž složky reakce se mísí za tlaku 300 až 500 kPa za současného přivádění vzduchu o tlaku 400 až 800 kPa do reakční směsi.Výhodou modifikované pryskyřice podle vynálezu je podstatné nižší tepelná vodivost ve srovnání s dosud...

Způsob stanovení obsahu peroxidu a hyperoxidu sodného v soustavě s hydroxidem a uhličitanem sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 259302

Dátum: 17.10.1988

Autori: Staněk Milan, Váňa Pavel, Koller Aleš

MPK: G01N 25/36

Značky: peroxidu, obsahu, hyperoxidu, hydroxidem, sodným, uhličitanem, způsob, stanovení, soustavě, sodného

Text:

...pžímkou konstantního elektromotorického napětí kyslíku inertního plynu jsou pro stejné vzorky úměrné množství vyloučeného kyslíku.Na obr. 1 je pro větší názornost uvedeno schéma experimentálního uspořádání eperatury. vstahové značky předstsvují10- čištění plynu od mech. úletu Ľ.- měřicí průtočná čidloByl proměřen vzorek Nazoz o hmotnosti 0,0 ĎŠ 6 g v teplotním rozsahu 20 až 720 °C. Na obr. ü. 2 je uveden graf změłené závislosti. Na levé...

Stavebnicový plynový litinový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259301

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malina Radek, Malina Ctirad

MPK: F24H 1/30, F22B 21/34

Značky: kotel, litinový, plynový, stavebnicový

Text:

...tmelem nebo těsněním proti úniku otopné vody lg do vnitřníhc spalinového prostoru ll nebo vnějších spelinových vertikálních komor 3, gg, głł, lg. Vane 1 nebo spodní výměníkové těleso l je opatřeno přívodem otopnévody 55, odvod otopně vody 55 je umístěn v zadní stěně hlavy 5. z horní stěny hlavy 5 jsou do zapalovacího a kontrolního prostoru 55 vyvedeny pro zapalovací a jisticí svíčky 55,pozorovací okánko 55 s otvor pro přívod paliva 55....

Sposob výroby podošiev napeňovaním segmentovaných polyuretánov mikrobunečnej štruktúry na kaučukový vulkanizát

Načítavanie...

Číslo patentu: 259300

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šakový Miroslav, Schaffer Ľudovít, Kopál Pavel

MPK: C08J 9/16

Značky: segmentovaných, struktury, mikrobunečnej, spôsob, vulkanizát, napeňovaním, kaučukový, výroby, podošiev, polyuretánov

Text:

...sa pred naliatim reagujúcej polyuretánovej masy chemicky upraví náterom 0,1 až 5 °/o-ným roztokom kyseliny trlchlórizokyanúrovej v organickom rozpúšťadle a následne nanesenim 0,5 až 30 percentného roz segmento- vaný polyuretán mikrobnnďnej štruktúry s ťtoku polyumtann o molekulovej hmotnosti 30000-60000.i Pokrok dosiahnutý vynálezom je treba na v chćduť v tom., že veľmi produktivnou tech. nnlógtou jariamełao napeňovania V jedinej o...

Spätný ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 259299

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mancel Ľubor

MPK: F16K 15/18

Značky: media, tekutinové, spätný, ventil

Text:

...ötlačení tesniaceho elementu dosadajúceho na sedlo ventilu zamenlt tento s hociktorým iným tesniacim elementom uloženým v spätnom ventile. Dalšou výhodou je to, že potrebné predpätie stlačenia tesniacich elementov sa dá nastavit zmenou počtu tesniacich elementov prípadne zmenou ich hrúbky. je výhodné, ked z dôvodov pruženia bude tesniacich elementov väčší počet.V prílohe na obr. 1 je znázornený spätný ventil v pozdĺžnom reze. Na obr. 2 je...

Sposob sušenia pásu papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259298

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šťovíček Jozef

MPK: D21F 5/02

Značky: sušenia, kartónu, papiera, lepenky, spôsob, pásu

Text:

...rozdiel je v tom, že sušený pás je v styku s ochladzovanou plochou valca V 2 na väčšej ploche a teda i dlhší čas. V prevedení vynalezu podľa obr. 3 je prevedenie viazané na využitie plstencov na pritlačovaní pása papiera,kartónu alebo lepenky, na vykurovaný valec V 1, event. i ochladzovaný valec V 2. Prevedenie vynálezu vyžaduje odstraňovanie ulpinajúcej vody na ochladzované plochy valca V 2.Ku všetkým trom typom prevedenia je treba opät...

Sposob výroby elektroizolačného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259297

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lazar Ľubomír, Stuchlík Jiří, Badalová Marta, Macho Ján, Kotek Jiří, Barta Stanislav

MPK: C10G 67/14

Značky: spôsob, elektroizolačného, oleja, výroby

Text:

...potreba rafinäcie oleja s kyselinou sírovou, čo znamená pri použití 5 °/o hmot. kyseliny zníženie spotreby H 2 S 04 a tvorby odpadov minimálne o 15 0/0 hmot. počítané na súčasnú spotrebu a tvorbu, zvýšenie výtĺažkov kablovêho oleja, zniženie nákladov na likvidáciu odpadov a celkové zníženie výrobných nákladov. V porovnaní s káblovým olejom, ktorý by bol pripravený pri rovnakým podmienkach opačným sledom operácii, t. j. extrakčná rafinácia -...

Protimrazové syntetické kamenivo do obrusnej vrstvy bitumenových krytov vozoviek a chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259296

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodský Viliam, Hornung Tichomír, Kováč Pavol

MPK: C04B 22/12

Značky: syntetické, protimrazové, vrstvy, obrusnej, kamenivo, krytov, vozoviek, bitúmenových, chodníkov

Text:

...prevádzkou pozvoľna orbrusuje. Pritom obnažený chlorid sodný vytvára so vzdušnou vlhkosťou alebo vodnými zrážkami roztok o zníženom bode mrazu Vzniknutý roztok zabraňuje tvorbe námrazv a poľadovice,i primŕzaniu snehu k povrchu vozovky, čo umožňuje jeho lepšie odstraňovanie mechanickými prostriedkami. Maximálnu rozmrazovaciu účinnost dosahuje syntetické kamenivo v obrusných bitumenových krytoch pri zrážkovej činností v rozsahu teplôt...

Kompozícia pre rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259295

Dátum: 17.10.1988

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: C08L 7/02, C08L 9/00, C08L 33/06...

Značky: rubovú, textilných, kompozícia, podlahovín, úpravu

Text:

...kompozíci pre rubovú úpravu podlahových textilií nedosiahne očakávaného efektu.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši tento vynález, podla ktorého kompozicia pre rubovú úpravu textilných podlahovín na báze vodných disperzií polymérov, kde hlavnou monomernou jednotkou je ester kyseliny akrvlovej a/alebo metakrylovej, obsahujúca plnivá a prípadne zmäkčovadlá, modifikátory a ďalšie pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke vodnej...

Kompozícia pre alkalickú úpravu cirkulačných chladiacich vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259294

Dátum: 17.10.1988

Autori: Oravec Eduard, Mikula Ludovít, Waradzin Walter, Khandl Ivan, Malý Klement

MPK: C23F 11/10

Značky: cirkulačných, kompozícia, chladiacich, alkalickú, úpravu

Text:

...okruhy podla vynálezu, ktorá pozostáva40 až 80 hmot. vody (clestilovaná, kondenzát, alebo úžitková tvrdá voda).Uvádzané kompozicia sa pridáva do vodnéhIo teplovýmennêho média v koncentrácii 2 D až 100 g . m 4.Táto kompozícia ako viaczložková zmes syntetických organických inhibítorov korózie vrátane špecifických kontrolných činidiel pre usadeniny, zabezpečuje dvojitú kontrolu klorózie. Na anöde je táto zabezpečovaná pôsobením azolového...

Klzné ložisko klukového hriadela rýchlobežného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259293

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: F16C 9/00

Značky: hriadeľa, kľukového, klzné, ložisko, rychloběžného

Text:

...fakt, že smer sily zaťažujúcej ložisko kľukového hriadeľa lisu nie je totožný so zvislou osou lisu, ale je natočený voči nej o určitý uhol závislý od konštrukcie kľukového mechanizmu lisu, vykonávanej technologickej operácie, typu mazanie ložiska a počtu zdvihov lisu. Dochádza tak k neefek 4tivnemu využitiu tuhosti mazacej vrstvy ložiska, väčším výkmitom kľukového hrindeľa a zvýšenému opotrebeniu nástroja lisu.Podstatou vynälezu je, že...

Polyvinylacetátová lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259292

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mariothová Marianna, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, sklenených, lubrikácia, polyvinylacetátová, vlákien

Text:

...prísady, ktoré plnia viacej funkcií.Pri aplikačnom výskume sme zistili, že uvedené podmienky v plnej miere spĺňa lubrikácia podla vynálezu.vynález popisuje polyvinylacetátovú lubrikáciu na úprave sklenených vlákien pre výstuž nenasýtených polyesterových živic.Podstata riešenia spočíva vtom, že sa skladá z 0,7 až 2 hmotnosti sušiny polyvinylacetátovej disperzie, 01, až 0,8 hmotnosti kvartérnych oxyetylovaných aminov obecného vzorca2 e...

4,5,6,7-tetrachlór-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indadión a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259291

Dátum: 17.10.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: C07D 277/66

Značky: výroby, spôsob, 4,5,6,7-tetrachlór-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indadión

Text:

...Nagahama S., Shimada K., Harada T., Koga M. apan Kokai 7847, 439.Teraz bolo zistené, že Z-metylbenzotiazol sa kondenzuje s 3,4,5,G-tetrachlórttalanhydridom pri teplote 140-150 C v prítomnosti CH 3 COOK ako bázy a poskytuje v jednom syntetickom stupni intenzívne oranžový, velmi nerozpustný pigment vo vysokom výťažku cca 90 0/0).Pigment vo vode a v bežných organických rozpúšťadlách ako sú etanol, metanol, chlo 4reform, dichlörmetán, acetón,...

Sublimátor pre vákuové zariadenie na prípravu vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 259290

Dátum: 17.10.1988

Autori: Král Jozef, Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Pecár Ivon

MPK: C23C 14/56

Značky: zariadenie, vrstiev, sublimátor, přípravu, vákuové

Text:

...o organokovové látky a karbonyly kovov, tieto sú zvyčajne do odparovačav vo vákuových koemorách vkladané pria mo. v takýchto pŕĺpädťich dochaaza k ichodparovaniu už počas čerpania vakuovej komory, čím sa znovu znečisťuje povrch podložieąk a vákuova komora, a to pred začiatkom technologického procesu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynalezu, ktorého iłflšistata spočíva v tom, že na komoru 1 vákuovéh~o~ zariadenia na...

Sposob uvolňovania cytoplazmatického obsahu kvasiniek indukovanou autolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259289

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kollár Roman, Mikulášová Mária, Hunčíková Soňa, Krčmař Stanislav, Šturdík Ernest

MPK: A23L 1/28

Značky: kvasiniek, obsahu, spôsob, autolýzou, uvolňovania, indukovanou, cytoplazmatického

Text:

...v tom, že na vstupnú surovinu o sušine 5 až 30 0/0 hmot. sa pôsobí aktívnym autolyzátom v objemovom pomere 1 3 až 1 12, zmes sa lyzuje za miešania pri teplote 45 až 55 C počas 5 až 30 hodín. Na vstupnú surovinu sa súčasne s autolyzátom môže pôsobil etanuolom v hmotnostnom. pomere L z 99 až 1 z 9 a/alebo- chloridom sodnýtm v hmotnostnom pomere 1 ku 999.až 1 9Spôsob podľa vynálezu rozširuje paletu doposial používaných iniciačných faktorov...

Sposob komplexnej frakcionácie pekárskeho droždia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259288

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kollár Roman, Galková Miroslava, Kollátiová Danka, Krčmař Stanislav, Forsthoffer Július, Hunčíková Soňa, Šturdík Ernest, Šajbidor Ján

MPK: A23L 1/28

Značky: droždia, spôsob, komplexnej, pekárskeho, frakcionácie

Text:

...kto-ra je nenáročná na materiálové a technické zabezpečenie. Princípkompleyuosti vedie k určitým kompromisom v postupoch v porovnani so solo izoláciou jednotlivých zložiek, no napriek tomu výťažky a kvalita jednotlivých produktov sú dostattwiive uspokojivé. Spôsob komplexnej frakcšouácie podľa vynálezu možno cielene modiątil- rak podľa toho, ktoré .produkty stoja v centre záujmu, najmä zmenou iníciečných faktorov autolýzy, ovplyvňovaním jej...

Zapojenie uzamykatelného kódovacieho tlačidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259287

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurčo Ján, Matuška Jozef

MPK: G08B 1/08

Značky: kódovacieho, zapojenie, tlačidla, uzamykatelného

Text:

...kódovacieho tlačidla s pripojením na spoločnú zbernicu vyhodnocovacieho zariadenia. Na obr. 2 je rozkreslené kódovacie zariadenie .spolu .s jednotlivými elektrickými spínačmi, kontrolnou žiarovkou a na obr. 3 je uvedený kód ,pre 63 tlačidiel. Tmavé body znamenajú pripojenie kódovacích diód. Prázdne okienka znamenajú nezapojené kódovacie diody. Pre každý ďalší dvojnásobok zakódovaných uzamykatelných elektrickýchtlačidiel podľa elektrickej...

Jednofázový dvojvinutový asynchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259286

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holéczy Július, Friga Tibor, Struckel Pavol

MPK: H02K 17/04, D06F 37/30

Značky: jednofázový, elektromotor, asynchrónny, dvojvinutový

Text:

...pomocnej fázy dvojpól-ového Vinutie je realizované v režime vyšších otáčok priamosvorkovnici elektromotora pomocou prepínacích prvkov.Hlavnou výhodou jednofázového clvojvtnu(ového asynchrónneho elektromotora podľa vynálezu oproti doterajším vyhotoveniam dvojvinuťových elektromotorov je odstránenie pomocnej fázy dvojpólového vinutia, čo má za následok okrem iného aj značné materiálové úspory medených vodičov a ďalšie zníženie výrobných...

Sposob výroby kvapalných dusíkato-sírnych hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 259285

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štec Boris, Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard

MPK: C05C 3/00

Značky: hnojiv, dusíkato-sírnych, výroby, spôsob, kvapalných

Text:

...kvapalných dusíkato-sírnych hnojív na báze dusičnanu a síranu amönneho, močoviny a vo-dy vyznačujúoi sa tým, že neutralizačnej reakcii sa podrotbí roztok síranu amónnebo v kyseline sírovej s amoniakátom dusičnanu amónneho, pričom k reakčnej zmesi sa pred, v priebehu neutralizačnej reakcie, alebo po jej ukončení ďalej lpridáva močovina a prípadne tiež kyselina dusičná a/alebo dusičnan amónny,a/alebo síran amónny, a/aleb-o am-oníak.V...

Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259284

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rudenko Ivan, Reiter Juraj, Linhardt Peter

MPK: H02K 15/02

Značky: vinutých, spôsobu, statorových, výroby, nástroj, spôsob, zväzkov, vykonávanie, tohto

Text:

...automaticky narastá vzdialenosť osi navijacieho tŕña od nastavenej polohy dražkovača, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného sklonu statorovej dráž-ky. Nástroj sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou bez potreby výmenných ozubených kolies a vačiek. Pri zmene sklonu statorových drážok stači zmenil jnočiatočnú polohu drážkeovača. Nástroj nie je zavisiý od hrúbky iplechového pásu a jej zmien v priebehu tvorby n-avinutého statorového...

Manipulačné zariadenie pre lisovanie dyhových súborov a iných tvarovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259283

Dátum: 17.10.1988

Autori: Surma Ján, Oroszlán Tibor, Kovačič Kamil, Király Ernest

MPK: B27D 1/00, B27N 3/22, B27D 3/00...

Značky: súborov, lisovanie, dýhových, iných, materiálov, manipulačné, tvarovatelných, zariadenie

Text:

...9 so zakladacimi stolmi 1 D na posuvni 11 spredu a po stranách sú položené palety 12. V priestore nosnej konštrukcie je na hornej kolajovej dráhe 13 a dolnej koľajovej dráhe 14 a na dolnej kladka 15 a hornej kladka 18 uložený zavažací vozik 17 v strede s vodiacou kladkou 18 a pohonom 19 po stranach s unášacími žľabmi 20, do ktorých zapadajú rpätlcy 21 vodiacich tyčí 4, na ich druhom konci sú uchytené odtlačacie palce 22. polohove umiestnené...

Sposob stanovenia stability emulzného systému polymérov a kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259282

Dátum: 17.10.1988

Autor: Capek Ignác

MPK: C08F 2/24

Značky: kopolymérov, systému, emulzného, stanovenia, stability, polymérov, spôsob

Text:

...dialyzačných (Viskingj trubičiek. Takto vyčistený kopolytnérový latex sa skoaguluje v metanole okyselenom kyselinou chlorovodíkovott na pH 2 a »koagulácinu získaný kopolymér sa premýva vodou, predsuší pri teplote 60 °C po dobu 8 hodín. Z takto získaných údajov o množstve vznikajúceho kospolyméru sa získa hodnota konverzie I. Capek, j. Barton, E. Oroiínová Chem. Zvesti 38, 803 1984. Filtrovaním-odobratej vzorky latexu sa získali údaje...

Závěs kolesa nehnanej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259281

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kormúth Štefan

MPK: B62D 7/18

Značky: kolesa, nehnanej, nápravy, závěs

Text:

...kolesa, pri ktorej nie je potrebná demontáž pri vymedzovaní vôle ložisiek.Cieľa bolo dosiahnuté závesom kolesa podla vynálezu, ktorého podstatou je to, že závesný čap je na oboch koncoch uložený v kuželikových ložiskách, pričom na vnútor-ný krúžok vrchného ložiska dosadá podložka vymedzené vrchnou maticou a na vnútorný »krúžok spodného ložiska umiestnené 4ho pod osadeným zävesného čapu dosadá spodná podložka, vymedzená spodnou maticou.Výhodou...

Cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 259280

Dátum: 17.10.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 7/36, C04B 14/04

Značky: cementová

Text:

...kremičitý úlet, pričom sa pri jeho mletí taktiež môžu. pridávať známe modiiikujúce prísady, načo sa obvyklým spôsobom pridá jedna zo zložiek pri výrobe suchých omietkových zmesí, alebo na stavbách vyrábaných mált. betónov a podobne. Granuiovaný kremičitý úlet je potom treba zomliet .na takú jemnosť, aby pri použitej dávke jeho zmes s cementom mala merný povrch najmenej 180 m 7.lg 1.M-odifikujúce prísady sa v prípade potreby môžu...

Fréma integrovanej kabíny pre elektrostatické nanášenie práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259279

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravčík Alfonz, Bruncko Milan, Lednický Emil, Polák Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: práškových, integrovanej, elektrostatické, nanášenie, smaltov, fréma, kabiny

Text:

...výhodou využíva efekt turbulentného vertikálneho prúdenia vzduchu, ktoré vzniká pri regenerácii filtrov. Ďalej je výhodné, ked sú obdobné tlakovzdušné rúry umiestnené aspoň v priečnej časti horného obvodu zbernej vane.Príklad vyhotovenia frémy integrovanej kabiny podľa vynálezu je znázornený na vý 4kresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje pozdĺžny rez podstavca a obr. 2 priečny rez v rovine A-A z obr. 1.Fréma integrovanej kabíny podľa vynálezu...

Sposob výroby kompozitných vláken na báze polypropylénu s regulovanou dispergáciou vápenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 259278

Dátum: 17.10.1988

Autori: Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Ďurčová Oľga

MPK: D01F 6/04

Značky: vápenca, výroby, regulovanou, báze, vláken, polypropylénu, dispergáciou, spôsob, kompozitných

Text:

...polypropylénových vláken s -požadovanou clispergaciou Vápenca v hmote vlákna. Súčasne umožňuje nájsť optimálne základ-né technologické »podmienky tvorby vlákna na danom zariadení, kedy sa dosahuje najvyšší stupeň dispergácie vápenca,a tým i najvyššia spoľahlivosť procesu tvorby viákna a .najvyššia rovnomernosť fyzikállno-mechanických vlastnosti k-ompozltných polypropylénových vláken.Zo zmesi izotaktickolio polypropylénu...

Pohon kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 259277

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bernát Leopold

MPK: B60H 3/00

Značky: pohon, kompresora

Text:

...má v ose vytvorenú dutinu, do ktorej je vložiteľný upinací tŕň naskrutkzovaný na závit kužeľa kompresora.Pohon kompresor-a podľa vynálezu je jed 4noduchý a v danej priestorovej konštrukcii účinne odvádza teplo zo skrine kompresoraa tým zvyšuje chladiaci výkon. Účinným zo-trvačníkom odstraňuje nerovnomernost chodu a zvyšuje životnost zariadenia. Použitie pryžovej obruče dovoľuje väčšiu nesúosost medzi kompresorom a hydromotonom, čo...

Zapojenie obvodu pre samočinnú kontrolu kódu 1 z 10

Načítavanie...

Číslo patentu: 259276

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hronec Rudolf

MPK: H03M 7/22

Značky: zapojenie, kódu, samočinnú, kontrolu, obvodů

Text:

...vstupy a jeden výstup. Šiesty a siedmy súčtový logicky člen 31 a 32 má päť vstupov a jeden výstup. Prvý až desiaty súčlnový logický člen 21 až 30 .má dva vstupy a jedenvýstup. Vstupy prvého súčtnového logíckéhio člena 11 sú jvripojcné na prvú, druhú, šiestu a deviatu vstupnú svorku 1, 2, ti a B, jeho výstup je jnripojený na vstup prvého, piateho, šiesteho a deviateho súčinového logického člena 21, 25, 23 a 29. Vstupy druhého súčtovéhio...

Strihový, alebo so strihovým prvkom kombinovaný tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259275

Dátum: 17.10.1988

Autor: Golier Milan

MPK: B21D 28/00

Značky: prvkom, strihovým, kombinovaný, střihový, tvárniaci, nástroj

Text:

...druhou stranou o opornú dosku a medzi dolncu plochou puzdra a dnom kotviaceho otvoru je sada vymedzovacich vložiek.Výhodou strlhového, alebo so strihovým prvkom kombinovaného tvárniaceho nástroja podľa vynálezu je, že u neho možno jednoduchými a výrobne nenáročnými technickými. prostriedkami, po celé obdobie životnosti nástroja dodržať požiadavku konštant 4nej dĺžky vyčnievajúcej časti drieku strižníka spod kotviacej dosky, čo je obzvlášť...

3-Aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259274

Dátum: 17.10.1988

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Chovancová Jarmila, Hýblová Oľga, Lácová Margita, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, 3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny, přípravy

Text:

...0/0 inhiboval rast rastlín Sinapis alba, Amaranthus retrotlexus, Linum usitatissimum v dávke 5 kg/ha, a 1,58 kg/ha a pri postemergentnej aplikácii V dávke 3,16 kg/ha.Nasledujúce príklady ilustrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Zmes Z-benzotiazolinóiiii 50 ITHHÓMDV chloridu kyseliny fenoxyoctovej 55 mmolov) a dimetylformamidu 20 cm 3) sa V priebehu 10 minút zahrieva na teplotu 40-60 stupňov Celsia potom sa ochladí a pri teplote miestnosti...

Rúrkový výmenník tepla najmä pre malé teplotné spády

Načítavanie...

Číslo patentu: 259273

Dátum: 17.10.1988

Autori: Evinic Jozef, Mišura František

MPK: F28D 7/08

Značky: výmenník, malé, teplotně, najmä, rúrkový, tepla, spády

Text:

...ktorého podstatou je, že primárny chladiaci okruh je tvorený pevnými rebrami uchytenými na stene nádoby. Pevnérebrá zasahujú z jednej strany do otvorenej časti chladiaceho hada. Primarny chladiaci okruh je tvorený aj výsuvnými rebrami uchytenými na snimateľnom veku nádoby a zasahujřdcimi z druhej strany do otvorenej časti chladiaceho hada sekundárneho chladiaceho okruhu. Do podstaty vynálezu patrí aj to, že chladiaci had sekundárneho...

Zapojenie pre automatické stanovenie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259272

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Ország Bohumil, Kabátová Viera

MPK: G01N 25/52

Značky: zapojenie, kvapalín, plynov, stanovenie, automatické, tuhých, materiálov, topiacich, vznietenia, teploty

Text:

...s pamäťou, na riadenie teploty stien reakčuej nádoby, robenie korekcii a komplexné vyhodnotenie, zariadením pre styk s počítačom a výstupným záznamovým zariadením, ktorého podstatou je skutočnosť, že merné teplotné čidla, vytvorené ako čidlo regulačného zariadenia alebo čidlo indikačného zariadenia, situované v elektricky regulovanej plecke na stene reakčnej nádoby, sú pripojené cez prepínač meracích miest a číslicový voltmeter na...

Odpeňovač na báze kyslíkatých organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259271

Dátum: 17.10.1988

Autori: Orság Štefan, Polievka Milan, Kostúr Tibor, Macho Vendelín, Starčok Milan, Jurečeková Emília, Uhlár Ladislav

MPK: C11D 1/72, C11D 3/18

Značky: báze, kyslíkatých, organických, zlúčenín, odpeňovač

Text:

...ich hydrogenácie. Ďalej produkty vzniknuté termlckým štiepením makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulových látok i vyšších uhľovodíkov, napr. vákuových destllátov ropy, parafinických gáčov a pod.Odpeňovač podľa tohto vynálezu môže byť komponentom aj iných odpeñovačov.Ďalšie podrobnosti fornlulácie odpeňovača, jeho účinnosti v závislosti od prítomnosti jednotlivých zložiek, ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako...

Štvorotvorová polgulová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 259270

Dátum: 17.10.1988

Autor: Varchola Michal

MPK: G01P 5/14

Značky: štvorotvorová, polgulová, sonda

Text:

...rozmerov sa podstatne rozšíri oblast jej aplikácie v priestorovo menších kanáloch. Ďalšou výhodou je, že umožňuje merat parametre prúdiaoeho média aj v rovine kolmej na rovinu možného natáčania sondy v ovela širšej oblasti jednoznačnosti ciachovných diagramov.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornený pozdlžny rez sondou podľa vynálezu a pohľad na polguľu sondy. Na obr. 2 je pozdlžny rez sondou v rovine štyroch kanálikov, na...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: polohou, klieštinový, rôznych, zdvihoch, krajnou, podávač, konštantnou

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...