Archív za 1988 rok

Strana 2

Prestaviteľná stolička s kolennou opierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245308

Dátum: 15.12.1988

Autor: Caha Zdenik

MPK: A47C 3/20

Značky: stolička, prestaviteľná, opierkou, kolennou

Text:

...koleno, kou 42 so stavacou skrutkou 36. sklon koktoré sa opiera o kolennú opierka. Tým sa lennej opierky 37 sa nastaví v rozsahu ~ 10 ° odľahčuje chrbtové svalstvo a chrbtice v až 25 ° nastavovacim čapom 39. Rozpätie krížovej a be rovej oblasti, čo umožňu e medzi sedadiom 31 a kolennou opierkou 37 vrpriamenu polohu chrbta a prirodzené e- sa nastaví v rozmedzí 440 az 660 mm mesovité prehnutie chrbtice Stranová presta~ dzi poiohami 3 U a 32...

Kompenzačný diferenciálny mechanizmus pre tri rovnaké pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 245307

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ouzký František

MPK: F16H 13/00

Značky: kompenzačný, pohony, mechanizmus, diferenciálny, rovnaké

Text:

...mechanizmus podľa vynálezu v pohľade a obr. z ten istý mechanizmus v reze, pričom rovina rezu je rovnabežná s jeho osou.Kompenzačný diferenciálny mechanizmus podľa vynälezu sa skladá z troch vstupných kotúčov, vnútorného 1 prostredného 2 a vonkajšieho 3 pevne spojených o tri vstupné hrladele, vnútorného 4, prostredného 5 a vonkajšieho li. Medzi trecími plochami 11, 412 a 13 vstupných kotúčov 1, 2 a 3 sú uložené gule 7 tak, aby spojnice...

Spôsob zhotovovania ohybného pracovného nástroja na elektrochemické vytváranie znakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245306

Dátum: 15.12.1988

Autor: Loriánek Jioí

MPK: B23H 7/00

Značky: pracovného, spôsob, vytváranie, ohybného, nástroja, znakov, zhotovovania, elektrochemické

Text:

...strany elektrovodivej vrstvy mechanicky vytvoria znakyo hĺbky väčšej ako je požadovaná hrúbka elektrolzolačnej vrstvy. Potom sa elektrovodivä vrstva spájkovanim upevní na nos 4nú fóliu. Nakoniec sa mechanicky opracuje elektroizolačnä vrstva na hrúbku od 0,2 do 0,3 mm.Spôsobom zhotovovania chybného pracovného nástroja na elektrochemickě vytváranie znakov sa docieli zhotovenie výrazného znaku lubovoľného tvaru a velkos ti a to i na rôzne tvarové...

Zariadenie pre rovnomernú fixáeiu syntetických vlákien a šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 245305

Dátum: 15.12.1988

Autori: Prachao Otakar, Müller Karel, Jarolímek Poemysl

MPK: D06C 7/02, D06B 5/18

Značky: nití, šijacích, rovnomernú, vlákien, syntetických, zariadenie, fixáeiu

Text:

...v prednej spodnej časti fíxačnej komory sú menšie otvory. Podstatou zariadenia podľa vynálezą je ďalej to, že paleta je po obvode zosllněna obežnou dráhou, ktorá je položená minimálne na dve nosné kladky, z ktorých aspoň jedna je hnacia, prípadne je paleta podopretá minimálne jednym párom oporných kladiek. Ďalej môže byt paeta podla vynálezu súčasťou vozíka, na ráme ktorého sú umiestnené nosné kladky a oporné kladky.Výhodou použitia...

Zariadenie na nastavenie polohy plynule prestaviteľných čeľustí skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245304

Dátum: 15.12.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: B23B 31/36

Značky: zariadenie, přestavitelných, polohy, nastavenie, plynule, skľučovadlá, čelustí

Text:

...výkrese je znázornený priklad zariadenia na nastavenie polohy čelustí skľučovadla v bočnom pohľade podla vynálezu.Zariadenie pozostáva z polohovacieho zariadenia 300, realizovaného napr. ako suport sústružníckeho stroja 100, prípadne ako rameno robota, s držiakom 320 polohovacieho telesa 310. Pri nastavovaní polohyupínacej čeluste 210 dorazováplocha 312 polohovacieho telesa 310 sa polohovacím zariadením 300, pomocou jeho prestavovacieho...

Spôsob výroby plochých krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245303

Dátum: 15.12.1988

Autori: Štipáník Vladimír, Novák Jioí, Horoák Vladimír, Wiesner Ivo, Bruthans Václav

MPK: B22F 5/00

Značky: výroby, spôsob, krúžkov, plochých

Text:

...tepelne alebo chemicko-tepelne spracovávať, sa vylisuje za studena polotovar vacového tvaru s vnútorným otvorom, ktorý sa potom speká a ochladí, potom takýto polotovar sa natrie mazadlom pre ďalšie spracovanie, opätovne sa ohreje a V tomto stave sa podrobí deformácii v uzavretom nástroji, čim sa vytvorí krúžok žiadaného tvaru a rozmerov s obežnou dráhou, hustoty 90 a, 100 teoretickej hustoty materiálu. Potom nasleduje tepelné alebo...

Spôsob získavania odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245302

Dátum: 15.12.1988

Autori: Kunz Otakar, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Benda Jioí, Horák Alois, Mikulášek Vladimír, Vatolík Karel, Krejeí Jindoich, Paoenica Jaroslav, Stanik Jaroslav, Venta František

MPK: B01D 19/04

Značky: získavania, zmesí, odpeňovača, spôsob, odpeňovačov

Text:

...je najmä ich surovinová a energetická náročnosť. Tieto problémy však V pozoruhodnej miere rieši spôsob podľa tohto vynálezu.Podla tohto vynálezu sa spôsob získavania odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov na báze syntetických kyslikatých organických zlüčenín uskutočňuje tak, že sa získava izoláciou ako ťažký podiel z rektiľikácie surového Z-etylhexanolu s teplotou varu nad 184 °C.Výhodou spôsobu získavania odpeňovača podľa tohto vynálezu je...

Zariadenie pre priamy ohrev kvapaliny slnkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245301

Dátum: 15.12.1988

Autor: Peremský Bohuslav

MPK: F24J 2/42

Značky: priamy, zariadenie, slnkom, ohrev, kvapaliny

Text:

...umiestneného v najteplejšom mieste zariadenia znovu vystúpi na požadovanú teplotu, uvedie sa znova obehové čerpadlo 1 U do činnosti, respektíve po klesnuti tejto teploty sa obehové čerpadlo 10 znova zastaví. Ak teplota teplonosného média dosiahne požadovanú teplotu, otvorí sa výtokové potrubie 15 trojcestným výstupným ventilom 8, ktoré zostane otvorené až kým výtečie zohriata kvapalinu zo všetkých kolektorov výtokovým potrubím 15 ku...

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav, Košvanec Josef

MPK: F23L 15/04

Značky: vzduchu, hořáku, zapojení, horkovodním, ohříváku, parním, kotli

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Dvoukřídlá zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260099

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šámal Václav, Košvanec Josef

MPK: F23L 13/00

Značky: klapka, zpětná, dvoukřídlá

Text:

...půsohením větší hmotnosti kratšího křídla na levé straně.Dále bude popsáno příkladné provedení dvoukřídlé zpětné klapky podle vynálezu, které bude zobrazeno na obr., který představuje svislý řez dvoukřídlou zpětnou klapkou pro proudění média směrem shora dolů.Dvoukřídlá zpětná klapka l je vestavěna do svislého nízkotlakého vzduchovodu g obdélníkového průřezu, který se skládá z neznázorněné přední delší stěny, kratší levé boční stěny Q, pravé...

(Z)-a (E)-4-(3-Dimethylaminopropyliden)-4,10-dihydrothieno/2,3-c/-1- benzothiepin-6-karbonitrily a jejich oxaláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260098

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dlohožková Nataša, Valchář Martin, Šindelář Karel, Protiva Miroslav

MPK: C07D 495/04

Značky: z)-a, benzothiepin-6-karbonitrily, oxaláty, jejich

Text:

...působením chloridu zinečnatého ve vroucím benzenu. Chromatogrufií vzniklé směsi se získá žádaný 6-btomthieno/2,3-c/-1-benzothiepin-4(l 0 H)-on. Reakcí tohoto ketonu s 3-dimethylaminopropylmaqnesíumchloridem v tetrahydrofuranu resultuje 6-brom-4-(3-dimethylaminopropyl)-4,10-dihydrothieno/2,3-o/-1-benzothiepin-4-ol,jehož kysele katalyzovanou dehydratací (varem se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou) vznikne směa QEI- a (Z)-isomerů...

11(3-Dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho maleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260097

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dlohožková Nataša, Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Valchář Martin

MPK: C07D 337/12

Značky: 11(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, maleinát, karbonitril

Text:

...objevují parězy, dostavuje se dyspnoe a objevují se křečové projevy. Látka je intensivně antireserpinově účinná v testu ptosy u myší v dávce 25 mq/kg prahová účinná dávka v tomto testu je 10 mg/kg. V dávce 50 mg/kg látka vzorce I signifikantně inhibuje tvorbu žaludečních vředů u krys, vyvolávaných reserpinem. V dávce 10 mg/kg v intervaloch 1 h a 3 h po podání neovlivňuje lokomotorickou aktivitu myší v testu podle Dewse, z čeho vyplývá, že nemá...

11-(1-Methyl-4-piperidyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260096

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Dlabač Antonín, Valchář Martin

MPK: C07D 409/04

Značky: oxalát, 11-(1-methyl-4-piperidyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, karbonitril

Text:

...vzorce IITento alkohol se V dalším stupni dehydratuje kyaele katalyzovanou reakcí na clefínickýS výhodou se k tomu použije zahřiváni se zředěnou kyselinou sirovou, nejlépe 10 až 30. V posledním stupni se olefinický bromovaný amin vzorce III transformuje na žádanou látku vzorce I reakci s kysnidep měčnatým v hexametylfosfortriamidu 150 °c. Base vzorce I je krystalická iątxa tajici při 171 až 172 °c.Neutralizaci kyselinou oxalovou poskytuje...

(E)-11-(3-Methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260095

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Dlohožková Nataša, Valchář Martin, Šindelář Karel

MPK: C07D 337/12

Značky: karbonitril, oxalát, e)-11-(3-methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2

Text:

...Lransfnrmacích zachována. Z krystalického hydrochloridu vodným amoniakem uvolněná base IV se potom podrobí působení butyrolaktonu ve vroucím xylenuZe získané směsi se chromntografií na silikagelu isoluje Surový 4-hydroxyhutyramidoderivát vzorce V, s kterým se provede reakce s kyanidem měänatým v hexametylfosfortriamidu při 150 °C. získaný surový meziprodukt vzorce VI se opět přečistí chromatografií a bez charakterisace se podrobí...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: železa, perovskitu, ytritohlinitého, ionty, dotace, monokrystalů, způsob

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Němeček Petr, Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: zapalovací, soustavou, rošt, fluidní

Text:

...vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného...

Způsob výroby baletní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260092

Dátum: 15.11.1988

Autori: Severová Helena, Jeřábek Vratislav, Cach Pavel, Baník, Jílek Michael, Štangl Jan, Krosová Marie

MPK: A43B 5/00

Značky: obuvi, výroby, baletní, způsob

Text:

...výatuhase celou jednou plochou upevní k napínací stélce v prostoru, jenž je vymezen obvodovou konturou přehnuté napínací záložky a pak se celou druhou plochou upevní k pdešvi. Napínací stélka se přichytí k nástavné pžíložce, jež se předem upevní k nášlapové ploše kopytala jejíž postranní části jsou zmenšeny vzhledem k obvodové hraně nášlapové plochy kopyta o deformační vůli.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že napnutí a vytvarování...

Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260091

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kolařík Josef, Otásek Vojtěch, Vohralík Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: bezpečnostní, uzáver, odvodem, vodní, kondenzátu

Text:

...trubka kondenzátu.Výhody docíleně vynálezem spočívají především v tom, že odstraňuje nebezpečí úniku jedovatého, hořlaveho plynu při zvýšení tlaku v potrubí nebo v nádobě, a dále ve výrobní a provozní jednoduchosti, bezporuchovosti a tím i nižších nákladoch na údržbu.Příkladprovedenívynálezu jenupřipojeném výkrese, kde na obr. je schéma bezpečnostního vodního uzavěru s odvodem kondenzátu. Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu sestava...

Způsob přípravy nových amidů a hydrazidů methoxyfenoxyoctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260090

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07C 109/087, C07C 103/178

Značky: hydrazidů, způsob, amidů, methoxyfenoxyoctových, kyselin, přípravy, nových

Text:

...soli, v prvé řadě hydrochloridy. Všechny látky ve vynálezu popsané jsou nové. Jejich identitabyla zajištěna jednak analýzami, jednak obvyklými apektrélními metodami.Další podrobností provedení prípravy látek podle vynélezu jsou uvedeny v příkladech,jejichž účelom je iluetrovat možnosti vynálezu, avšak v žádném případě není jejich účelemviechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popiaovat.K miohanému roztoku 4,84 g 2-fenylethylaminu...

Piperazidy methoxyfenoxyoctových kyselin a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260089

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krejčí Ivan, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/18

Značky: jejich, hydrochloridy, piperazidy, methoxyfenoxyoctových, kyselin

Text:

...łggg) ve vroucím chloroformu. V případě derivátů kyseliny 3,4,S-trímethoxyfenoxyoctové nelze použít chloridu kyseliny pro jeho nestálost. Příprava žádaných látek se provádí zahříváním příslušných piperazinových solí kyseliny 3,4,5-trimethoxyfenoxyoctové (Ernestse získané surové base převedou neutralizací chlorovodíkem na krystalické hydrochloridy. Další podrobnosti způsobu přípravy látek obecného vzorce I jsou uvedeny v příkladech, které...

1-(Alkansulfonamidoalkyl)-6-aryl-8-halogen-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260088

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vejdělek Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 487/04

Značky: benzodiazepiny, 1-(alkansulfonamidoalkyl)-6-aryl-8-halogen-s-triazolo(4,3-a)-1,4

Text:

...ve 140 ml vrouoího hutanolu. Po odpuření butanolu se zbytek extrakci vodou zbaví přebytečného hydrazidu a přivede ke kryetalizaci z 50 ml kyseliny octové. Vyloučený produkt se odsaje, promyje ethylacetátem a etherem, a vysuši 3,90 g (60 3), t.t. 271 až 272 °C.Jako v předešlých přikladech se provede reakce 5.5 q 7-brom-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionu s 6,9 g (methanaulfonamido)acethydrazidu ve 140 ml vroucího...

Thienotricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260087

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Metyš Jan

MPK: C07D 409/04, C07D 495/04

Značky: thienotricyklické, 4-substituované, 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Text:

...filtrátu se extrahuje benzenem. Benzonové fáze se spojí. promyji 100 ml naeyceného roztoku chloridu sodného,vysuší se strnnem hołačnntým a odpor za aniženého tlaku. zbytek(4 E,3 g směsi) ee chromatografuja na Iloupci 550 g silikagelu. Elucí směsi benzenu e petroletheru a prvními frakcemi samotného bonzenu se odstraní méně polärní vedlejäf produkty.Při pokračování eluce benzenem se potom získá 9,6 g (30 3) žádaného 4-t...

Zařízení pro ovládání membrány uchycené v tělese membránových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260086

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Vítek Oto, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 7/16

Značky: tělese, membrány, uchycené, ventilu, zařízení, membránových, ovládání

Text:

...dvěma průtočnými kanály ll, lg, která jsou vyvedeny do vnitřního prostoru lg membránového ventilu, vytvořenáho mezi tělesem l ventilu a vřetenovodem 3, připevněném k tělesu l. Mezi tělesem l a vřetenovodem 3 je upevněna svým zesíleným okrajom 3 elastická membrána 3, jejíž střední část gg je tvořena vnitřním válcovým náetavcem ggł, na jehož spodní ploše je vytvořena těsnioí plocha g 1 a regulační plocha gg. Střední část 33 membrány Q je...

Ztekucující přísada do betonových záměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260085

Dátum: 15.11.1988

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C04B 24/30, C04B 24/20

Značky: ztekucující, záměsi, prísada, betonových

Text:

...solemi sulfonovaných oyklických organických látek typu fenolu, naftalenu a jejich derivátů,popř. jejich směsí, kde polykondenzační řetězec je tvořen třemi až deseti základními členy ą je na methylolových členech ukončen navázáním aniontů N 05, HZPOE, HSO nebo jejich směsi,přičemž 1 molu formaldehydu vázanému v polykondenzátu odpovídá 0,1 až 0,3 molu N 03, H 2 P 0.HSO 3 nebo jejich směsí. Methylolové členy molekuly přísady se tedy nechají...

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lučný František, Stavjanik Tomáš, Daněk František, Hartman Jan

MPK: F23K 5/00

Značky: zapojení, oleje, topného, rozvodu, kotelním, transportní, cisternou, hořákem

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Vyměnitelná nechlazená pecní příčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260083

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nedoma Vlastimil, Šmíd Jiří, Sattler Josef, Babiš Jaroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: pecní, nechlazená, příčka, vymeniteľná

Text:

...rámu, opatřeného obalem na bázi keramických vláken. Příčke se pomocí jeřáhu spustí do pece mezerou ve stropu pece a pomocí závěsů,ktoré jsou v horní části rámu přičky, ee zavěsí na závšsnou konstrukcí, upevněnou nad mezerou ve stropu pece. V peci s užší nístějí lze použít jednu příčku v šířce celé nístěje. U pecí s širší nístějí je možné použít příčku složenou z několika samostatných dílü.Výhodou vyměnitelná nechlazená příčky podle...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260082

Dátum: 15.11.1988

Autori: Benešová Libuše, Vágner Vladimír, Janda Václav

MPK: C02F 1/64

Značky: odstraňování, způsob, manganu

Text:

...manganu a současné separaci vzniklých oxidů msnganu za vzniku kompaktní vrstvičky oxidů manganu na zrnech fluidizovaněho materiálu. základní vrstvičku oxidu manqanu lze vytvořit působením roztoku manganistanu draselného KMn 04.Vzniklé oxidy současně katalyzují oxidaci manganu Mn 2 chlorem, popŕípadě chlorem,nebo manqanistsnem draselným, a kyslíkem rozpuštěným ve vodě za přírůstku další vrstvičky cxidů. Jako oxidačního činidla lze s výhodou...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brynda Jiří, Daniel Ladislav, Novák Zdeněk, Mařík Jiří, Štolba Václav, Šejba Jan, Štěpánek Josef, Skala Otto, Dobeš Martin, Koubek Ivan

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: suspenzní, způsob, vinylchloridu, polymerace, kopolymerace

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Koubek Ivan, Brynda Jiří, Novák Zdeněk, Štěpánek Josef, Mařík Jiří, Dobeš Martin, Skala Otto, Štolba Václav, Daniel Ladislav, Šejba Jan

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: kopolymerace, suzpenzní, vinylchloridu, polymerace, způsob

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Zapojení kodéru cyklického kódu k elektronice řízení elektronového svazku elektronově optického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260079

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kreslík František, Jurdová Anna, Poneš Josef

MPK: H01J 37/30

Značky: cyklického, elektronice, elektronového, řízení, zapojení, elektronově, kodéru, svazků, prístroje, optického, kódu

Text:

...sběrnici l rozměru elektronového svazku tvoří vstup bloku g rozměru svazku se třetí výstupní sběrnicí spojenou s D/A převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Sběrnice 1 hodnoty expozice tvoří vstup bloku 5 hodnoty osvitu se čtvrtou výstupní sběrnicí ggg spojenou s DŽA převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Dále pakje provedeno paralelní spojení s adresní sběrnící jgg a s datovou sběrnicí łgg bloku l...

Způsob výroby povlaku obsahujícího diamant

Načítavanie...

Číslo patentu: 260078

Dátum: 15.11.1988

Autori: Věreščagin Vitalij, Dorožkin Nil, Žornik Viktor, Savčenkov Nikolaj, Bělocerkovskij Marat, Razumovskij Alexej, Bočarov Anatolij, Jarkovič Alexandr

MPK: B24D 3/06

Značky: diamant, obsahujícího, způsob, výroby, povlaků

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje vysokou produktivitou 0,6 až 1 m 2/h při nízká spotřebě energie 0,3 až 0,4 kW/kg.Pro plynové tepelné napařování se doporučuje použít směsi elektricky vodivé o spec. el. odporu 0,05 . 10 až 0,3 . 1 orL.m o následujícím složení (v t obj.)Impulsní proud o hustotě 0,3 až 1,5 ks/m 2 je stabilní, jestliže spec. el. odpor směsi zůstává pod 0,3 . 10 änm. Směs se slinuje za stálých teplotních poměrů při tvořenípovlaku...

Vytlačovací hlava pro výrobu termoplastových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260077

Dátum: 15.11.1988

Autori: Masák Vladimír, Novotný Josef

MPK: B29C 47/30

Značky: trubek, výrobu, vytlačovací, hlava, termoplastových

Text:

...je pak druhými diatančními rozpěrami ll upevněno jádro ll. K jádru ll na výstupní straně vytlačovací hlavy g je pomocí závitu ll připevněno vlečeně pouzdro lg, ve kterém jsou vytvořeny kanály gg kapalného média. Tyto chladící kanályagg jsoujádrem ll vyvedeny vně tělesa lg. Obdobne jsou 2 vytlačovací hlavy l vyvedeny chladící kanály lg plynného média, ktoré mají svá zakončení v tělesech trnu lg a jadra ll.Profil trubky 5 vytvarovaný...

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trojánek Jan, Novák Pavel, Hrubý Milan, Borovička Miloš, Ferenc Milan, Kakáč Bohumil, Šturc Antonín, Lukáč Juraj, Michalský Jiří, Jančik Fedir, Bláha Karel, Pospíšek Jan, Křepelka Jiří, Míčková Růžena

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, výroby, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Vodítko horní větve řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260075

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kopřiva Vladimír, Tatek Pavel, Husák Pavel, Šůs Jaroslav, Benda Jiří

MPK: F16H 7/18, B62M 9/16

Značky: horní, vodítko, větve, řetězů

Text:

...přišroubováno svou zadní částí k horní části kyvné vidlice, přičemž dosedací plocha spodní části vodítka na horním povrchu kyvné vidlice je vytvořena na obvodě vodítka. Výška žebra vodítka je větší, než jedna polovina rozdílu výšky destičky sekundárního řetězu a vnějšího průměru řetězové rolny. Řešením vodítka dle vynálezu je dosaženo potřebné pružností i v horní tahové větvi řetězu, nebot řetěz nabíhá od zadní přišroubované části vodítka,...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Bouček Ivan, Blažek Karel

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, lasery, způsob, zpracování, neodymem, ytritohlinitého, aktivovaného, přípravy, následného

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Kmen bakterie Escherichia coli produkující enzym D-serin-deaminázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260073

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pavlasová Emilie, Sikyta Bohumil, Stejskalová Eva

MPK: C12N 1/20

Značky: produkující, escherichia, d-serin-deaminázu, enzym, bakterie

Text:

...v Československé sbírce mikroorganismů univerzity J. E. Purkyně v Brně pod číslem CCM 3624.Nový kmen je charnkterizován nálsedujícími morfologickýmí a fyziologiokými vlastnostmiMikroskopícký vzhled.gram nsgstivní pohyblivé tyčinky. Hnkroskopický vzhled na minerálním médiu s glukôzou nebo jiným cukrem tvoří hladké,lesklá, bělavé kolonie asi 3 mm V průměru.V tekutém médiu roste ve formě zákalu a sedimentu, dobře roztřepatelného.Fyziologické...

Způsob cyklizace arylen-bis-maleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260072

Dátum: 15.11.1988

Autori: Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav, Pokluda Ivo, Osoha Josef, Podstata Jiří

MPK: C07D 207/448

Značky: cyklizace, způsob, arylen-bis-maleamových, kyselin

Text:

...báze lze pro cyklízaoí užít například tri-n-butylemín, pyrídín,trietylamín, tríetanolamín popřípadě í další dostupné látky. Pří praktíckém použití nebyl. nalezen zásadní rozdíl v účinku na průběh reakce, který by mohl svědčít pro větší výhodu použití některého z nich. O výhodností lze rozhodnout pouze na základě jejích dostupnosti,cenové relace popžípadě toxícíty.způsob využívající neutralízacl reakční směsi pro výrobu vedlejšího...

Zařízení pro komprimaci prořezávkového dříví a zbytků po těžební činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260071

Dátum: 15.11.1988

Autori: Machač Milan, Novák Lubomír, Minařík Zdeněk, Jindra Miroslav, Adámek Ivo

MPK: A01G 23/00

Značky: činnosti, těžební, dříví, prořezávkového, komprimaci, zařízení, zbytků

Text:

...nahydrau 1 ický okruh hydrogenerátoru vyvážecí soupravy. Jednotlivé hydromotory jsou uchyceny jedním koncem na rámu vyvážecí soupravy a druhým koncem na příčníku, který spojuje vždy dvě klanice V jeden celek. ovládání hydromotoru je z kabiny vyvážecí soupravy pomocí rozvaděčů..Účinok vynálezu spočíva v tom, že při pohybu klanic dochází ke komprimacinaloženého materiálu, lepšímu využití ložné plochy a částečnému uspořádání nákladu. Tím se...

Způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260070

Dátum: 15.11.1988

Autor: Machek Václav

MPK: C21D 9/02

Značky: tepelného, způsob, oceli, antikorozní, vytvrditelné, zpracování

Text:

...přistupuje nevýhoda sice malého, ale přece jenom existujícího nerovnoměrného ohřevu v průřezu svitku, jehož důsledkem je nerovnoměrnost mechanických parametrů. K tomu je nutno přičíst i skutečnost, že precipitační žíhání je prováděno V oblasti teplot, při nichž může docházet ke vzniku křehkosti materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli o hmotnostním složení stopy až 0,08 uhlíku, 0,3...

Kontejnerový úchyt s možností změny výšky vůči rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260069

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gottvald Jiří, Nešpor Zdeněk

MPK: B60P 1/34

Značky: úchyt, vůči, možností, výšky, kontejnerový, vozidla, rámu, změny

Text:

...a pomocí šroubu pak úchyt snížit zasunutím do držáku úchytu pevně spojeného s rámem vozidla. Výhodou předloženého vynálezu je to, že vylučuje potřebu sejmutí kontejneru z vozidla při přepravě po železnici, objíždění tras s malou průjezdnou výškou při kamionové dopravě po silnici a podobné. Vlastní snížení celkové výšky vozidla je jednoduché, časově 1 fyzicky nenáročné, obsluhu může tvořit pouze jeden člověk a rovněž vylučuje montáž...