Archív za 1988 rok

Strana 198

Součinový korektor četnosti impulsů s napěťově řízeným vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240832

Dátum: 01.01.1988

Autor: Volek Imrich

MPK: H03K 21/00

Značky: korektor, četnosti, řízeným, vstupem, napěťové, impulsů, součinový

Text:

...vybodnocoacího zařízení.3 240 832 Vyšší účinek vynálezu se projevuje v mnoha směrech. Přesnost funkce zařízení je vyšší, nebot není závislá na integrační konstantě Ěö jak u napětově-kmitočtového převodníku, tak u mmnostabilníhoobvodu u zpüsobu, Kdy se signál ze snímače Korekční velíčiny převede na elektricky stejnosměrný napěřový signál a ten se dále převede v napěřově-Kmltočtovém převodníku na impulsní signál. Ekonomickým přínosem...

Způsob přípravy imunoreagencií obsahujících protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240831

Dátum: 01.01.1988

Autori: Truchlik Štefan, Sikorai Štefan, Belko Dušan

MPK: G01N 33/53

Značky: obsahujících, způsob, imunoreagencií, přípravy, protilátky

Text:

...o nízká iontové síle (s výhodou proti 0,Ó 03 M monohydrofostorečnanu sodnému) a filtmje přes hustý čeřící filtr (na př. Seitz K 5). ATímto postupom se odatraní nadbytečně antigeny zsnešené do hyperimumího sére při odstraňovaní balastních protilátok s. také rozpustně imunokqnplexy a lipe-protein. .E-ventuelně přítcmrąý zadlvytočný antizen immoglobulirm G, by se tímto krokom neodstranil.Taktodzolwaná imunoglobtxlinová frakce z...

Způsob zjišťování zablokování brzdicích mechanismů využívajících tření a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240830

Dátum: 01.01.1988

Autori: Stoešinková Dáša, Kabátová Viera

MPK: B60T 8/32

Značky: způsobu, tření, využívajících, zařízení, mechanismu, brzdicích, provádění, zablokování, zjišťování, způsob

Text:

...vynálezu je, že principalně není omezen rozsah rychlostí a koeficientu přilnavosti, při kterém lze systém provozovat. Z tohoto faktu potom vyplýva vysoká adaptivita brzdicího systému dopravního zařízení k měnícím se jízdním podmínkém. V neposlední řadě je výhodou i jednoduchá realizace elektronického systému vyhodnocujícího zablokování.Napřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu. V tomto případě je...

Způsob výroby amoniaku z koksárenského plynu s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240829

Dátum: 01.01.1988

Autor: Sokol Drahomír

MPK: C01C 1/02

Značky: zařízení, tohoto, amoniaku, plynů, provádění, výroby, koksárenského, způsobu, způsob

Text:

...anoniaku z koksůrenskeho plynu, spočivejicich v konpresi plynu, prani plynu absor hentem, například metanolem, v katelyticke konverai uhlovodi ku a oxidu uhelnatbho, nizkoteplotnin dčleni, Ietanizaci a v katalyticke synteze aueniaku, odstraňuje řešení podle vynalezu, ktoré spečiva v tom, že se koksarenský plyn tlači najprve na tlak 0,3 al 1,2 hPa, načei sa. něj odstrani prania metanolem za teploty -20 °c až -50 °c sirovodik, organickú...

Stehová deska šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240828

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bláha Jaromír

MPK: D05B 73/12, D05B 3/06

Značky: stehová, šicího, stroje, deska

Text:

...stehově desky 1 a druhým koncom o matici§, která je zašroubována do pouzdra 1. V kulisa 5 je upevněn pevný osazený čep lg, na kterém je otočně uložena dvouramenná páka 11, na jejím jednom rameni je vytvořena vidlice, která obepíná kolik lg táhla 3. V druhém rameni dvouramenně páky 11je vytvořen otvor gž, do něhož je navlečeno závěsně oko tažné pružiny 1 jejíž druhé závěsné oko je uchyceno na čepu gg,upevněnćm v kulise 5. Toto druhé...

Elektromagnetické chapadlo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240827

Dátum: 01.01.1988

Autori: Nikl Stanislav, Beránek Ivan

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektromagnetické, chápadlo, podavače

Text:

...Q, jehož aktivizací se uvádí elektromagnetické chapadlol do činnosti. Na zadnístraně je niskovité jádro Q elektromagnetu opatřeno zahloubením 3, které průměrem i polohou odpovídá vývrtu i rotačního tělesa g chapadla l. V prostoru lg omezeném vývrtem 5 V rotačním tělese g, a zahloubením 2 v miskovitém jádru Q elektromagnetu, je volně suvně uložen tlačný kolík ll opatřený na straně odvrácené jádru Q elektromagnetu pružinou lg, která se opírá o...

Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240826

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ležovie Alfonz, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08G 77/04

Značky: přípravy, způsob, polymerů, organokřemičitých, kapalin, odpěňování

Text:

...na odpěňující polymer je, že nemá býtrozpustný v celém pracovním teplotním rozsahu.Z těchto důvodů byla řešena příprava tzv. rozvětvených polymerů ą větší mol. hmotnosti a menší rozpustnosti, způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin kohydrolýzou dimetyldiohlorsilanu a metyltrichlor ac V ff ł ff v poměru 541 -220 10 30 53 12 13silanu, následnou polymerací za přídavku vodného roztoku kvarterni...

Lepený panel tepelně izolované skříně nákladního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240825

Dátum: 01.01.1988

Autor: Poór Robert

MPK: B62D 25/12

Značky: automobilů, skříně, panel, nákladního, tepelně, lepený, izolovaně

Text:

...vypěňovací hmotou se docílí vymezení tolerance panelu a vyplnění nerovnosti izolačního jádra.Na obrázku je v.řezu znázorněn příklad provedení takového panelu.Oboustranné oplášřování l jádra g z pěnového polystyrenu má vpředu kolmým ohybem vytvořené lemy 2 pro smykové propojení plášřů l prostřednictvím rovné izolační stojiny 3. Stojina je k lemůmpanelu jednoatranným pronýtováním nýty Q.Vzadu má oplášřování zpětným °hYb°m 1 °m°V 3 né...

Mžikový spínací mechanismus automatických spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240824

Dátum: 01.01.1988

Autori: Šingliar Michal, Fried Pavel, Dedinský Eduard, Eech Juraj

MPK: H01H 73/24, H01H 73/26

Značky: mžikový, mechanismus, spínačů, automatických, spínací

Text:

...kostře gg spínacího mechanismu. Ve střední částihorní poloviny obou ramen ll ovládacího třmenu g je vybrání lg s navazující vodicí drážkou lg. Mezi rovnoběžnými rameny ll jsou vložena dvě spojovací táhla Q, která jsou spodním koncem otočně uložena na čepu 5 spolu se zdvojeneu prolamovatelnou pákou §. Horním koncem jsou spojovací tehla Q uložena na opěrném čepu 1, který je vložen ve vodicíoh drážkách lg ovládacího třmenu 3. Mezi konci...

Absorbční tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240823

Dátum: 01.01.1988

Autor: Daoko Jozef

MPK: F01N 1/24, G10K 11/16

Značky: hluku, tlumič, absorbční

Text:

...tlumičů se zvýšení utlumu v nízkých kmitočtovýcn gásmech dosahujelzvětšovůním tloušky kulisových vložek a zmenšováním jejich vzá jemné vzdálenosti v tlumiöi. Tím se však zvyšují pořizovaoí náklady na tlumiö a provozní náklady zvýšenou spotřebou energie, jež vzniká zvýšenými odgory. Ľevýnodou tlumičů s kombinaci absorbčního a rezonančníuo účinku je podstatné snížení Ätluuu ve vyšších kmitočtech což je způsobeno Éím, že cca 70 5 povrchu...

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů kalconací a vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240822

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kacvinská Viera, Pogorielov Konštantín, Hoje Ján

MPK: G21F 9/14, G21F 9/16

Značky: kalconací, způsob, radioaktivních, odpadů, vitrifikací, zpracování, kapalných

Text:

...při tavení. Tyto komplikace jsou do značné míry potlačeny tehdy, jestliže se do tavicí pece dávkuje zar huštěný radioaktivní odpad ve formě kapaliny, případně kaše. U některých druhů odpadů však nelze kalcinaci vynechat. Je to jednak u těch odpadů, u kterých se při zahřátí na vyšší teplotu uvolňuje větší množství plynů, což by V peci vedlo k pěnění a vážným technologickým potížím, jednak u odpadů, které-při zahuštování mají tendenci...

Objímka pro vytvoření termického spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240821

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jakubis Matúš, Jarošek Karol

MPK: B23K 23/00

Značky: vytvoření, termického, spoje, objímka

Text:

...chladnutí, takže spoj pak vykazuje stejné vlastnosti jako nepřemšený pmt výztuže. To umožňuje zmenšiť, celkový průřez výztuže o dea procent, což je jednou z hlavních výhod objímky podle vynálezu. K dalším výhodám patří jednoduchost, spoleblivost,vyšší produktivita práce, úspora práce kvalifikovaného svářeče,ůspora elektrické energie a svařovacích elektroöNa výkresoch znázorňuje obr. 1 uloženie objímky prowytvoření temiokěho spoje...

Slévárenská formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240820

Dátum: 01.01.1988

Autori: Podstanický Igor, Pilát Jozef

MPK: B22C 1/16

Značky: jadrová, slévárenská, formovací, směs

Text:

...dílů, popřípadě přísau dy, například černouhelnou moučku, bauxit a podobně. Podstata vy~ nálezu spočíva v tom, že slévárenská směs obsahuje od 0,05 do 1,00 hmotnostních dílů esteru kyseliny fosforečné a alkoholu obecného vzorce (RO)3 PO, kde R je alkylový řetězec s počtem 1 až 4 atomů uhlíku a/nebo arylový řetězec s počtom 1 až 2 benzenových jader.Výhoda slévárenské směsi podle vynálezu spočíva zejména vevýrazném zlepšení vytloukatelnosti...

Mechanický nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240819

Dátum: 01.01.1988

Autori: Smetana Pavel, Kalvoda Vladimír

MPK: B61G 11/00, B21B 39/00

Značky: mechanicky, nárazník

Text:

...nérazníků se odstrauí mechanioldšm nárazníkem dle vynálezu, tvořeným závažím a pékovým meohenismem, jehož podstata spočívá v tom, že závałí je na vodorovném ramena, které .je uloženo na nosném vodorovném čepu, kde spodní plocha-závaží je opatřsm. zekřivením, jímž dokedá na kladka jednoho ramene svislé dvojramen né páky, kyvné uložené na vodorovném šepu, kde druhérsmenosvislé dvojramenné páky je pojcvacím čepem napojenc na voderovnou...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Chovanec Ján, Lichvár Milan, Matanin Ján, Olejník Vincent, Ambrož František

MPK: C12P 13/04

Značky: směsi, opticky, výroby, aktivních.alfa, způsob, aminokyselin, racemických

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...

Tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 240817

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eižmárik Pavel, Müller Štefan, Kolesár Ján

MPK: C10M 101/04

Značky: tlumičový

Text:

...(VI),a to buä polymetakrylát s velkou stálostí ve smyku s MW 100 ooo si~ 200 0 O 0,nebo polymer olefinů (např. polybutylen nebo ataktický polypropylen s MW 25 00005 40 000), resp. kopolymer olefinů70 ooo 100 000) K docílení dostatečně nízkého bodu tuhnutí se přídává do tlu mičového oleje i depresant, nejčastěji typu polyalkylmetakrylátu nebo kondenzační produkt chlorovaných parsfinů s naftalenemTlumičový olej takového složení je...

Snímatelný kryt bloků desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240816

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kalanin Juraj, Paleneár Zoltán, Cigánek Jaroslav

MPK: H05K 5/03

Značky: desek, snímatelný, bloků

Text:

...provedení vynálezu je popsán v dalším textu a znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 4 je boční.pohled na zasunutý kryt a dvě válcové zarážky, na obr. 2je čelní pohled na kryty. Pro přehled jsou vynechány části,kterých není k vysvětlení vynálezu nezbytně třeba.Podle provedení vynálezu na obr. 4 je v bočním pohledu znázorněn rám bloku Q, vytvořený z hranatých trubek.240 816 Na tento rám jsou připevněny válcové zarážky §, které mají...

Přesný vícerozsahový převodník střídavý proud – střídavé napětí s galvanicky odděleným vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240815

Dátum: 01.01.1988

Autor: Gerža Jozef

MPK: G01R 17/02

Značky: vícerozsahový, přesný, střídavé, odděleným, galvanicky, proud, napětí, vstupem, převodník, střídavý

Text:

...výkresu. Vícerozsahový převodník střídavý proud - střídevé napětí sestává z měřicího transformátoru proudu ł a z toroidního. proudového komparátoru g, jejichž primární vinutí 5 e Ž jsou zapojena v sérii a připojens na vstupní svorky łg, łž převodníku,zatímco sekundární vinutí 5 měřicího transformátoru proudu ł je spojene jedním koncom se vztažnou svorkou łž a druhým koncom se sekundárním vinutím Q toroidního proudového komparátoru g,...

Dvoucestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240814

Dátum: 01.01.1988

Autori: Oddašík Robert, Monošík Vladimír, Krempaský Bohdan

MPK: F16K 11/04

Značky: ventil, dvoucestný

Text:

...§ je opatřena hrdlem 2, 19, ll, lg, lä, 15. Ventilová tělesa 1, g.jsou vzâjemně propojena horní spojovací deskou lg a dolní spojovací deskou lg pomocí šroubů ll. Středem horní spojovací desky lä opatřenê maticí lg a středem dolní spojovací desky lg prochází společně závitovê vřeteno lg s ručním kolem gg. V horní části závitovêho vřetena lg je ustaveno vahadlo gl s výkyvem koncu 1 až 2 mm. Na koncích vahadla gl jsou zaväšena s vůlí vřetena gg...

Přípravek pro vytažení zalomených trysek z hlav vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240813

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koššuth Jaroslav, Lipka Radislav

MPK: B25B 27/18, B25B 27/067

Značky: vytažení, vznětových, trysek, motorů, zalomených, přípravek

Text:

...tyčinka je na horním konci opatřena narážkou a v části nad kuželovým koncem zarážkou. Mezi zarážkou a narážkou je na nosné tyčinceuloženo posuvné kladívko.Výhodou přípravku pro vytažení zalomených trysek podle vynálezu je to, že při jeho použití není nutno provádět demontáž a montáž hlavy válce. Práce při vytahování trysky je časové kratší, jednodušší a fyzicky nenáročná»Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení připravku podle...

Zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240812

Dátum: 01.01.1988

Autori: Janoška Milan, Kellner Michal, Lichvár Milan

MPK: B65G 53/60, B07C 5/346

Značky: materiálů, radioaktivního, zařízení, hlušiny, rozdružování, zejména

Text:

...osovém řezu a na obr. 4 průtokové těleso v čeľñím pohledu.Zařízení prorozdružování sestává ze základového tělesa-3 ° 240 312 lg, ve kterém je vytvořena tlaková komora ll napojené na přívod lg tlakového kapalného média. V čelním otvoru 11 základoveho tělesa lg je uloženo průtokové těleso Ag s täsněním 51, uzavírající výstupní část tlakové komory ll. Protilehlá část tlakové komory ll je zakončena uzavírací membránou gg,přiléhající v jedné z...

Zařízení pro řízení zdroje elektrického napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240811

Dátum: 01.01.1988

Autor: Polievka Milan

MPK: G05F 1/10

Značky: zařízení, napětí, řízení, elektrického, zdroje, proudu

Text:

...pouze jediný derivátor, který provádí jen derivaci zár víslé proměnné veličiny z voltsmpérovécharakteristiky spotřebiče při konstantně lineárním pohybu nezávisle proměnné. Tím je dosaženo zjednoduěení zařízení a zvýšena spolehlivost jeho funkce.Na příloženém výkresu je schzmaticky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu.Čidlo L napájecího napětí nebo proudu spotřebiče má.svůj výstup připojen ke vstupu derívátoru g. Výstup derivátoru g je...

Prostředek k praní potravin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240810

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dvoneová Edita, Kavala Miroslav, Filadelfy Ivan, Macho Vendelín

MPK: C11D 7/14

Značky: potravin, prostředek, praní

Text:

...těchto látek k praní potravin skutečnost, že vzniklé komplexy s kovovými ionty jsou ve vodě dobře rozpustnć a 2 ní prakticky neodstranitelné, často navíc ekologicky neúnosné. Takto znečištěná voda je ny použitelná pro další technologické operace.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález, jehož podstatou je práškový nebo suspenzní prostředek určený k praní potravinářskýchvýrobků a poloproduktů, zvláště pak ovoce a zeleniny, kontaminova ných ionty...

Stropní konstrukce pro velká rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240809

Dátum: 01.01.1988

Autor: Galbo Štefan

MPK: E04B 5/43

Značky: rozpětí, konstrukce, stropní, velká

Text:

...konstrukce musí mít proto určitou mi nimální tuhost a únosnost, takže je výhodné využít této potře 240 809 by pro spřažení podhledové konstrukce se stropní deskou a dosažení podstatného zvýšení únosnosti stropu s minimálními náklady a minimální pracností, přičemž spřažení se i při velkých rozpětích hlavních nosných sloupů dosahuje podstatného zmenšení průhybu stropní konstrukce.Příklady provedení bezprůvlakové stropní konstrukce podle...

Regálový sklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 240808

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nemeok Štefan

MPK: B65G 1/04

Značky: regálový, sklad

Text:

...skladu je regálový blok l,podél jehož čelní strany g je umístěna vozíková dráha Q, která je s čelní stranou g rovnoběžná. Na vozíkové dráze 3 je pojízdně uložen podlahový vozík 3 s elektrickým pohonem a zařízením pro plynulé zastavení v koncových polohách. Jednu koncovou polohu představuje pevná nakládací stanice Ž a druhou proměnná předávací stanice Q. Podlahový vozík A je opatřen nosným rámem 1 pro přesné uložení palety §. Pojezd...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS TEC – 01

Načítavanie...

Číslo patentu: 240807

Dátum: 01.01.1988

Autori: Doboš Jaroslav, Koddát Emanuel, Oravec Ivan

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, hybridom, lymfocytární

Text:

...1 je specifické pro membránový antigen lidských granulocytů a je prosta jakýchkoliv balastních protilátek. PřikladZa účelem pomnožení buněk hybridomu TEC-O 1 in vivo bylo aplikováno 107 buněk do peritoneální dutiny BALB/c myší. Aby došlo k větší produkci ascitické tekutiny, byla myš 14 dnů před aplikaci hybridomových buněk ovlivněna olejem 2,6,10,14-tetramethylpentadecan (0.5 ml intraperitoneálně). Po 14 dnech růstu hybridomu v peritoneální...

Uložení otočných mechanických s elektromechanických prvků s vymezenou axiální vůli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240806

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bernauer Bohumil, Juroveák Oddej

MPK: F16C 1/00, B29C 66/22

Značky: mechanických, prvků, vůlí, uložení, vymezenou, axiální, elektromechanických, otočných

Text:

...je vyrobene z materiálu, který odolává teplotě zpracování nastříknuté.plastické hmoty použitépro výrobu druhé částí 1, resp. prvni částí ł prvku, přičemž průměr kruhového otvoru g v prvni části ł příslušněho prvku je menší než vnější průměr druhé části 2 nebo je prvni čáetłopatřene drážkou 1 rotačního tvaru v jejím kruhovém otvoru g nebo je druhá část 1 opatřena drážkou.§ resp. výstupkem 3 rotačníhoNa obr.1 je znázorněn nárye prvni části ł...

Způsob lomového dobývání kamenitých, například pelosideritových nebo pelokarbonátových proplástků o mocnosti 0, 1 až 1, 5 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 240805

Dátum: 01.01.1988

Autori: Švergo Ján, Sabadoš Július

MPK: E21C 41/02

Značky: například, proplástků, dobývání, pelosideritových, kamenitých, lomového, mocnosti, pelokarbonátových, způsob

Text:

...jsou následně nabírány při dobývání té části technologické lávky zeminy pod proplástkem, na které se po rozpojení nachá ZíeK rozpojování tvrdých kamenitých proplástků se použije k-tomu přizpůsobených zvláštních dobývacích orgánů, např. rotačního dobývacího orgánu, který je přídavným zařízením kolesového. rypàdla, takže toto rozpojování probihá technicky-odděleně od dobýváni nadložních nebo meziložnich zemin. Odstraní se tak příčiny poruch...

Nástroj na statické válečkování rovinných ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240804

Dátum: 01.01.1988

Autori: Harmaniak Ivan, Eollák Mikuláš

MPK: B23P 9/02

Značky: statické, nástroj, ploch, součástí, strojních, rovinných, válečkování

Text:

...plech. Také přesahy jednotlivých válečkovaných ploch zanechávaji znatelné stopy na ploše. Proto je třeba, aby průměr válečkovaci hlavy byl vzhledem k šiřce plochy optimální. aby přesahů bylo minimum.Tyto nevýhody odstraňuje nová válečkovaci hlava podle vy álezu-Jeĺä Odstate Bpočivá v tom. že Je tvořeno axiálně Pružným k°t 9 č°ma kterém JSOU upevněny nosiče s nábojg ve kterýchJSOU otočně uloženy tvářeci kotouče . Podstata V vá dále v...

Zařízení pro odběr sypkých materiálů z dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240803

Dátum: 01.01.1988

Autori: Šimeeek Antonín, Vosolsobi Ján, Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: G01N 1/02, B65G 47/34

Značky: odber, materiálů, zařízení, sypkých, dopravních, pásu

Text:

...lopatka pohyb zpět do výchozí polohy, při kterém nevykoná tento pohyb po stejné dráze, ale je vyzdvižena nahoru, takže nec zasáhne profil přeprevovaného sypkého materiálu na dopravním pásu.Nevýhodou tohoto zařízení pro příčný odběr vzorků sypkých materiálů z dopravního pásu je velká náročnost na prostor nad doprevním pásemla tím nemožnost aplikace tohoto zařízení v misa tech s malým volným prostorem nad dopravním pásem. Je to dáno tím, že...

Způsob opracování rotačních vydutých zakřivených ploch s souprava vrtáků k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240801

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pilát Jozef, Kováeik Peter

MPK: B23B 41/00

Značky: tohoto, vydutých, způsobu, rotačních, provádění, opracování, souprava, ploch, způsob, vrtáků, zakřivených

Text:

...vrtáku.Způsob je dále popsán v aplikaci na výrobu lůžka se zakřivenou plochou, kterou tvoří část kulové plochy, jejíž největší vnější průměr měřeny na obvodu je označen D. V základním materiálu se nejdříve známým šroubovitým vrtákem předvrtá otvor o průměru alespoň 0,2 D. Předvrtaný otvor se v druhé fázi rozšíří kopinatým vrtákem známého provedení s přímočarýmíbřityàa s průměrem alespoň 0,8 D. V třetí fázi se tento otvor rozšíří...