Archív za 1988 rok

Strana 197

Ponorné bagrové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240874

Dátum: 01.01.1988

Autor: Hájovský Jioí

MPK: E02F 3/88

Značky: čerpadlo, ponorné, bagrové

Text:

...pryžové těsnění, přičemž na tělese je upevněn výtlečný těsnící prsten B výtlačnou těsnící plochou a sací těsnící prsten s pevně uloženým sacím pryžovým těaněním. Výhoda ponorného bagrovacího čerpadla podle vynálezu spočívá v tom, že zamezením průtoku čerpané kapaliny prostorem. kolem věnce oběžného kola se nezhoräuje objemová účinnost čerpadla a značně se zmenšuje ohrožení poškození výrobně náročných, tedý i nákladných dílů skříně...

Pohonná jednotka tlačky předválků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240873

Dátum: 01.01.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: B21B 39/00

Značky: předvalků, pohonná, tlačky, jednotka

Text:

...nevýhody odstraňuje pohonná jednotka tlačky předvalků podle vynálezu, tvořená.převodovou skříni opatřenou elektromotory. Podstatou vynálezu je, že na dvou výstupních hřídelích převodové skříně jsou oboustranně letmo upevněny pastorky, které jsou v záběru s ozubenými hřebeny tlačv ných tyčí, které jsou svou horní průběžnou plochou opřeny o vodící kladky točně uložené na čepech uchycených V tělese převodové skříně.Výhodou pohonné...

Směs na bázi polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240872

Dátum: 01.01.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: B07B 1/38

Značky: bázi, polystyrenu, směs

Text:

...zajištění kooperace se slévarnou a v případě umělých hmot i nutnost zajištění speciálního pracoviště a dá 240 872 le problematičnost správné volby umělé hmoty pro různé. zatížení a podmínky, jímž jsou třídící tyče v provozu vystavený. Nevýhodou uchycení tyčí zalepením v otvorech je problematičnost správné volby lepidla pro různá zatížení a podmínky, jímž jsou třídící tyče v provozu vystaveny, přičemž nevýhody rozebíratelného uchycení...

Planetová převodovka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240871

Dátum: 01.01.1988

Autor: Pešek Milan

MPK: F16H 3/44

Značky: motorová, převodovka, planetová, vozidla

Text:

...rychlost, optimální rychlost pro ztížené provozní podmínky a velmi nízkou minimální rychlost pro vyproštovací činnosta pro provoz za nepříznivých adhézních podmínek. Zařazením patřičného převodového stupně pro příslušný provoz vozidla se využívá motoru v oblasti nejmenších měrných spotřeb v jeho nižších otáčkových oblastech. Při každém zařazeném převodovém stupni je možno využívat přímého záběru v základní převodovce, čímž se zlepšuje...

Radionuklidový rentgenofluorescenční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240870

Dátum: 01.01.1988

Autori: Galíková Anna, Ptáeek Jaroslav, Tluehoo Vladimír, Galík Aftanas, Kaše Oldoich

MPK: G01N 23/223, G21H 3/02

Značky: analyzátor, rentgenofluorescenční, radionuklidový

Text:

...obsluhu A Na připojeném vyobrazení je znázorněno schéma analyzàtoruaRadionuklidový rentgenfluorescenčni analyzátor podle vynálezu sestávà z vyhodnocovaci části 1 a měřicí části 2, do hromady uspořádaných a krytých pláštěm 3 analyzátoru. Měřici část 2 je tvořena fotonásobičem Q, scintilâtorem5, dvojici Rossových filtrů Q, zapouzdřeným radionuklidem Z a měřici kyvetou 2. V analyzátoru může být uložena v poloze vo dorovné, /viz obr.I, nebo v...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240869

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kubový Otto

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, vlnovým, reduktorem

Text:

...je nezbytná vhodné upra vít vstup hnaneho stroje pro spojení s predmetnom převodovkou.Tyto nevýhody jsou u převodovkyus vlnovýn reduktoren, jejíž vtočně uložený vnitřní plášĺ obklopuje plášĺ pružného ozubeného kola a je ložlsky zasunut ve vnítřnín průměru vnějšího plášte, dále spojeného s pevným ozubeným kolen, 4 podle vynález odstrančny tím, že v dutlně pružného ozubeného kola je zabudován osezený náboj souose pevné spojený s pružnýe ozubeným...

Šnekový dopravník pro dopravu sypkých radioaktivních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240868

Dátum: 01.01.1988

Autor: Svatý Vladimír

MPK: B65G 33/14, B65G 33/00

Značky: sypkých, materiálů, šnekový, dopravu, radioaktivních, dopravník

Text:

...šneku g, které je opatŕeno druhou šroubovicí 5, mající opačný smysl stoupání než první šroubovice 1. První a druhý äñekil, g jsou vzájemné souosé a spojeny přechodem lg kuželového tvaru v jev den celek, který je uložen v první a druhé šnekové komoře 1, § prostřednictvím koncového ložiska ll a průchozího ložiska lg a je spojen koncovou částí lg prvního šneku ls poháněcí jednotkou. První a druhá šneková komora 1, § na sebe vzájemné navazují s...

Nažehlovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 240867

Dátum: 01.01.1988

Autori: Veselý Dáša, Holík Ludvík

MPK: B44C 1/18

Značky: nažehlovací, systém

Text:

...zmenšení počtu hlavních složek.Výhodou nažehlovacího systému podle vynálezu je, že na plochách předmětů, které jsou tímto systémem opatřeny, lze za pomoci tepla a tlaku upevňovat vrstvy dalších materiálů, Termoplastická složka obsažené v nažehlovací vrstvě zvyšuje adhezi k podkladovému materiálu a korozníodolnost celé soustavy. Při tepelném zpracování nažehlováním dochází k tvarovému přetvoření vrstvy, kterého lze e výhodou využít i při...

Zařízení pro jištění půdozpracujících orgánů zemědělského stroje proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240866

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zvioina Karel, Szabó Josef, Stanik Miloslav

MPK: A01B 61/04

Značky: přetížení, zařízení, proti, zemědělského, jištění, půdozpracujících, stroje, orgánů

Text:

...něj dojít k úniku oleje. Pŕípadné provozní netěsnosti a menší únik tlakového vzduchu může být snadnonahrazen zevzduchotlakového, stále doplňovaného systému traktoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkresu.Za neznázorněným traktorem je připevněn nebo připojen zemědělský stroj 1 nebo nářadí. K jeho rámu g je upevněn vzdušník §, který může přímo tvořit 1 součást rámu g. Ze vzdušníku Q...

Smyčková jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 240865

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eerný Jioí, Ruda Miroslav, Kroupa Petr

MPK: D04B 21/02

Značky: jednolícní, smyčková, pletenina, osnovní

Text:

...soustav vedle sebe pro oddělené vytvařování240 865 smyček podle vzoru. Nitě hrubšiho provedení je možno zapracovatproto, že nevytvářejí očka společné se základní soustavou, nýbrž jsou do základní soustavy zavázány slepým kladenim, Podstata vynálezu a podrobné vysvětlení jeho principu jsou patrné z přiložených nákresů příkladných vazebních provedení smyčkových jednolícních pletenin, znázornujících na obr. 1 jednu základní soustavu nití...

Způsob úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240864

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kohout Augustin

MPK: G01T 1/24, H01L 31/18

Značky: ionizujícího, polovodičových, záření, způsob, detektoru, úpravy

Text:

...neplnené kepelným dusíkem. Detektory, u kterých se nepodaří Zvýšit závěrné napětí při zpětných proudech nižších než lO-lo A ani po třikrát až pětkrát opakovaném dosavadním postupu, se vyřazují.Nevýhody dosavadních technologických postupů se odstraňují způsobem úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření podle vynálezu, jehož podstata eoočívá V tom, že z vadných detektorů,mejících špatnou rozlišovací schopnost, způsobenou vysokou...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 240863

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ševeík Ladislav, Svatý Vladimír, Kvasna Drahoš, Hujíeek Josef

MPK: C08L 55/02

Značky: bázi, polymerů, směs

Text:

...- 300.000. .~~ Hlavní účinek aněsi podle vynálezu spočíva v dosaženízlepšených reologických vlastností a leaku při zachování vysoká tepelnd.odolnosti Vicat. Kopolyner lze přidávatk prdškovćnu po 1 yern 5 ABS huł.ve forně prášku nebo granuldtu,takže pracovní postup je jednoduchý a při nanipulací nedochází ke zhoršení pracovního prostředí. V polynerní směsi dle vyndlezu nohou být dále přítonny naziva, zněkčovadla,retardéry hoření,...

Způsob výroby kyseliny /+/-3-oxoticyklo/2, 2,1-0 .sup.2, 6.n./heptan-7karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240862

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mušálek Karel, Jeník Vladimír, Kupec Tomáš, Blaha Jan, Bohata Svatopluk, Svoboda Luboš, Kopoiva Vladimír, Coufal Milan

MPK: C07C 62/24, C07B 57/00, C07C 177/00...

Značky: sup.2, výroby, 2,1-0, +/-3-oxoticyklo/2, kyseliny, způsob

Text:

...1,2-dichlorethanem. Takto získaný emin je možné po přečištění použít při dalším štěpení směsi/3/-ketokyseliny. V následujícím postupu se vodné alkoholický roztok alkalické solí //-ketokyseliny vzorce I okyselí zředěnou minerální kyselinou, nepříklad chlorovodíkovou nebo sírovou na pH2 až 4, nečež se produkt extrahuje organickým rozpouštědlem,např. etherem, benzenem nebo halogenovaným uhlovodíkem obeehujícím 1 až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy...

Způsob určení hodnoty termodestrukčního efektu sterilačního nebo pasteračního zákroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240860

Dátum: 01.01.1988

Autori: Š?astná Alena, Stieber Vojtich, Hrubý Vladimír, Viktora Miloslav

MPK: A23L 3/00

Značky: efektu, hodnoty, sterilačního, zákroku, pasteračního, určení, způsob, termodestrukčního

Text:

...vybavení a jeho mechanickou odolnost, což značné měření prodražuje.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob určení termodestrukčního efektu podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že se společně se sterilovanou nebo pasterovanou látkou podrobí tepelnému zákroku krystalické testovací tělísko v excítovaném stavu. Výchozí koncentrace excitovaných stavů se dociluje ozářením testovacího tělíska dávkou iunizujícího záření. Během sterilace je...

Spalovací zařízení pro méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240859

Dátum: 01.01.1988

Autori: Marek Jindoich, Kováoík Karel

MPK: F23B 1/22

Značky: paliva, zařízení, spalovací, méněhodnotná

Text:

...praporky přední i zadní stěny sušicí šachty.Příklad provedení spalovacího zařízení podle vynálezu je dále popsán a zobrazen na obr. 1 a 2, kde obr. 1 představuje svíslý řez spalovacím zařízením na začátku roštu a obr. 2 detail provedení sušicí šachty ve vodorovném řezu A - A z obr. 1.Nad začátkem pásového roštu l je umístěna přední stěna g spalovací komory 1, jejíž část tvoí zadní stěna 5 sušicí šachty Ž. Přední stěna Q sušicí šacht tvořená...

Směs k výrobě máčených prýžových rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240858

Dátum: 01.01.1988

Autori: Baše Rostislav, Kalaš Karel, Praha, Paska František

MPK: C08J 3/02

Značky: máčených, směs, rukavic, pryžových, výrobe

Text:

...rukavic.Účelom vynálezu proto je vytvořit rukavice, které by odstranily popsané nevýhody s svou zvýšenou odolnosti proti působení saponátovýeh pracích prostředků zsjistily delší použitelnost při trvalém vystavení účinkům těchto prostředků.Bylo zjištěno, že tento účel vyná 1 esuv podstatné míře splňují pryžové ochranné rukavice, jejich podstatou je, že jsou zhotoveny z latexové směsi, která obsahuje vedle přírodního a/nebo syntetického...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240857

Dátum: 01.01.1988

Autor: Pospíšil Zdenik

MPK: E02F 3/92

Značky: ústí, sací, bagry

Text:

...ústí při všech hloubkách bagrování, takžes hloubkou bagrování se nezmenšujo objemový průtok bogrovsné zeminy. Dále, v sací větvi odpadne .jeden ohobný člen, kterýejo z hydrodynsmického hlediska nevítaný.Příklsd podle vynálezu ,je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 představuje podélný řez sacím üstím e bočním pohledem na výložník sacího bagru a příslušný naklápěcí mechanizmus horní části sacího ústí a na obr. 2 .je pohled shore na sací ústís...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240856

Dátum: 01.01.1988

Autor: Pavlík Dario

MPK: E02F 3/92

Značky: bagry, sací, ústí

Text:

...zubů, přičemž osy výstřikových kuželů protílehlých boků zubů jsou mimoběžné nebo různoběžné.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že výstupní otvory tryaek i celé jejich okoli je chráněno před abrasivními vlivy-zeminy tím, že tyto části jsou zcela chráněny celými tělesyvýstřikových kuželů trysek na protílehlých bocích zubů, což zvyšuje životnost trysek. Umistění trysek na bocich zubů rovněž značné omezuje nebezpečí vtlačování tvrdých pevných...

Žáruvzdorná keramická hmota pro výrobu přesných odlitků a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240855

Dátum: 01.01.1988

Autori: Látal Lubomír, Strmiska Zdenik

MPK: C04B 35/62, B22C 1/16

Značky: přesných, keramická, jader, hmota, odlitků, výrobu, žáruvzdorná

Text:

...při lití a jsou odolné proti penetraci do teploty 140000 při použití křemenného ostřiva a do teploty l 600 °C při použití ostřiva oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku. Další výhodnouí vlastností je rozměrová stáloet po zehřátí ne l 000 °C a opětovné zchladnutí na 20 °C, kdy dochází ke změně lineárních rozměrů formy nebo jádra v rozsahu 0,l až 0,2 .Výhody keramické hmoty podle vynálezu spočívají v její snedné dostupnosti, láci, rozměrové...

Skládací stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240854

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ruený Jioí, Slezák Karel

MPK: A47B 3/087

Značky: skládací, stolek

Text:

...koncem alespoň jedna zajištovací pružina připevněná ve spodní části desky stolu.Hlavní výhodou takto prevedeného skládacího stolu je snadná a rychlá manipulace se zaručenou funkční spolehlivostí, aniž by bylo nutné použít přídavných prvků pro aretaci nohou.Na přiloženýoh výkresech je znázorněn příklad konkrétního provedení, kde na obr.1 jeznäěorněn skládací stolek v perspektivním pohledu, na obr.2 podélný řez tohoto řešení, obr. 3 představuje...

Obvod pro výběr trojúhelníkových impulsů dané šířky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240853

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kratochvíl Ervín

MPK: H03K 4/06

Značky: obvod, trojúhelníkových, impulsů, šířky, výběr, dané

Text:

...Q, nestačí napětí na kondenzátoru sledovat vstupní napětí, a bude-li rozdíl napětí větší než úbytek na odporu 5, překlopí se výstupní komparátor §, což indikuje výskyt hladaného impulsu. Napětí na odporu Ž určuje necitlivost obvodu na rušivé strmé impulsy, které prošly dolní propustí a mají vzhledem k užitečnému signálu malou amplitudu. Řízením proudové nory 1 a proudového zdroje 1 signálem z detektoru rozkmitu g se docílí nezávislosti...

Zařízení pro posuvné uložení přítlačného válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240852

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kubíeek Jioí, Skoupý Josef

MPK: C14B 17/04, C14C 15/00

Značky: válce, zařízení, uložení, posuvné, prítlačného

Text:

...válce podle okwgž g ÉŠ tlouštkového profilu opracovávaného materiálu. Dorazové zajištujíminimilní hodnotu základní štěrbiny mezi podpěrným válcem a přítlačným válcem, při níž nedochází k poškozování sítových do pravníkových pásů.240 852 Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 nárys uložení jednoho koncového čepu přítlačného válce a obr. 2 částečný řez rovinou A-A dle obr. 1.Ke spodní...

Způsob výroby bezdislokačních monokrystalů křemíku bez anomálních mřížkových defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240851

Dátum: 01.01.1988

Autori: Wild Ivan, Jirausch Zdenik, Praha Chrz Vladimír, Andil Vladimír, Feber Stanislav, Nimec Roland

MPK: C30B 13/00, C30B 29/06

Značky: způsob, monokrystalů, bezdislokačních, výroby, anomálních, křemíku, defektu, mřížkových

Text:

...center v rostoucím 0 monokrystalu, přídavkem více než 10 vodíku do argonu při rafinačně-hmogenizačním průchodu roztaveného pásna. Rovněž u tohoto způsobu se účinnost zmenšuje se zvětšujícím se průměrem monokrystalu.Společnou nevýhodou všech dosud známých způsobů je velká spotřeba drahého argonu a skutečnost, že při reálném průtoku se i při nejvyšší dostupné čistotě argonu zanáší do pracovní komorý a tím i do taveného polovodičového křemíku...

Způsob barevné úpravy pergamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240850

Dátum: 01.01.1988

Autor: Voborský Zdenik

MPK: D06B 5/22

Značky: pergamenů, barevné, úpravy, způsob

Text:

...uspokojívý pro získání věr u ného odstínu a vzłüedua starého pergamenu pro psací a vazební úče ly 7 Proto byl vývinut způsob barevné úpravy pergamenů, vyrobených ze začině é a gletované bo 1 iný,pos 1 éze upravované plnicí směsí,obsahující odvar lněného semene, esterifikovaný kafilerní tuk,glycerin, křídu, denaturovaný líh a vodu, jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že společně s plnicí směsí se holina upravuje konzervovanou...

Výztuha trubkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240849

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vyletelka Anton, Taraba Oldoich, Hauskrecht Peter

MPK: B62K 11/02

Značky: výztuha, trubkového, rámu

Text:

...vzpěry mezi horní a přední částí rámu, ale žádné dosud známé pevné vzpěry neřeší omezení přenosu vibrací z motoru k hlavě rámu a dále potom na řídítka. Přenášené vibrace poškozují přístroje a především pak zdraví jezdce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výztuhou trubkového rámu motocyklů podle vynálezu, jehož podstatou je, že výztuha je sestavena z tuhé části, tlumící části a upevñovacích koncovek,přičemž tlumicí část je tvořena...

Způsob výroby vysocepevných pásů, zejména pro cyklopásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240848

Dátum: 01.01.1988

Autori: Minárik Stanislav, Rosina Štefan, Mocko Rastislav, Straka Ján

MPK: C21D 8/02, C21D 9/52

Značky: pásu, zejména, způsob, vysocepevných, cyklopásky, výroby

Text:

...zo až soo s,načež se pás.cch 1 azuáe ve vodní lázni o teplotě 80 až 100 °G na teplotu 100 až 150 °c a dále se volně ochlazuje rychlostí 3 až7,10 0 G/sšf přičemž doba od přeohodu teploty C 00 °C při ohřevu nažíhscí teplotu po přechod teploty 600 ° 0 při oohlazování je kigsií než 1 780 s.způsobem podle vynálezu se docílilo výhodnějěí kombinace pevncstníoh a plastických charakteristík ve srovnání s dosud uživanými mikrolegovanými ocelemi a...

Ochranná dvojvrstva tepelně namáhaných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240847

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eukan Jozef, Forró Juraj, Florovie Stanislav, Hajský Milan, Martišovie Jozef, Gostanian Edward Aršak

MPK: C21C 5/04, C21C 5/40

Značky: namáhaných, ochranná, ploch, dvojvrstva, tepelně

Text:

...a po částech se odlupují, zvláště při náhlých změnách teploty.Uvedenou nevýhodu.odstraňuje ochranná dvojvrstva tepelně namáhąnýoh ploch podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z metalické vrstvy, jež obsahuje v množství podle hmotnosti 15 až 20 7.3 chromu, s až 14 95 niklu, 1 až 3 mo 1 ybdenu od 0,3 až 1 titanu, od 1 až 2 mangenu, zbytekželezo a z keramické vrstvy, ze směsi prášků o zrnitosti od 0,045 až 0,063 mm, jež obsahuje v...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS IN – 04

Načítavanie...

Číslo patentu: 240846

Dátum: 01.01.1988

Autori: Adam Josef, Pavlík Anton, Zelina Pavol

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, myší, lymfocytární

Text:

...prasečim insulinem.Výhodou hybridomu je, že produkuje homogenni protilátku, tzv. protilátku monoklonálni, která je schopna specificky reagovat s prasečím i lidským insulinem. Hybri-~ dom IN-04 je možné kultivovat in vitro v médiich vhodných pro živočíšne buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c. Z konserv, uchovávaných v kapalném dusiku, je možné zahájit produkci protilátky bez dalšího antigenu....

Zařízení pro ovládání polotovarů tvaru špalíků do pracovního prostoru válcových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240845

Dátum: 01.01.1988

Autor: Zelina Pavol

MPK: B21H 1/18

Značky: špalíků, válcových, prostoru, polotovarů, strojů, pracovního, zařízení, tvaru, ovládání

Text:

...spojene s odklopnou deskou A polohovacího středioího prizmatu, otočně uloženou na čepeoh Ž. Toto prizma je tvořeno pevnou skosenou kostkou 1 uloženou pevně na základové desoe l konzoly strojea výše zmíněnou rozebíratelně s ní spojenou odklopnou deskou5. Skluzový žlab lg tvoří společný pevný skluz pro přísun polotovaru §z neznázorněného ohřívacího zařízení do polohovaoího středicího prizmatu. Skluzový žlab gg je zakončen pevným dosazem...

Zapojení pro eliminaci zvýšení unikajícího proudu lůžkového monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240844

Dátum: 01.01.1988

Autori: Krajniak Pavel, Zelina Pavol

MPK: H02H 7/20

Značky: unikajícího, zvýšení, eliminaci, zapojení, proudu, lůžkového, monitoru

Text:

...monítorního systému k unikajícímu proudu lůžkového monitoru.Zapójení pre eliminaci zvýšení unikajícího proudu lůžkového monitoru po připojení k monítornímu systému je znázorněno na výkrese, kde výstup proudové sýčky §monitorního systému je spřipojen na vstup Q oddělovacích obvodu 5, jejichž výstup 1 je připojen na vstup proudové smýčký Q monitorního systému l. Logícký výstup 2 oddělovacích obvodu g je připojen na vstup lg lůžkového monitoru...

Zapojení obvodu pro zpracování optických řídicích impulsů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240843

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ragae Pavel, Kukla Karol, Tireo Štefan

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojení, obvodů, součástek, řídících, impulsů, polovodičových, optických, výkonových, zpracování

Text:

...svorkami je tvořen tranzistorem, oddělovací diodou, Zenerovou diodou a záchytnou diodou. K první vstupní svorce je připojen předřadný odpor, jehož druhý konec je spojen s anodou oddělovací diody. Katoda oddělovací diody je spojene s druhou vstupní svorxou. Anoda oddělovací diody je dále spojena jednak s katodou Zenerovy diody, jejíž anoda je připojena na bázi tranzistoru a jednak s katodou záchytné diody, jejíž anoda je připojena k...

Zapojení diagnostického obvodu výkonového polovodičového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240842

Dátum: 01.01.1988

Autori: Banda Imrich, Blaško Imrich, Eechovie Rudolf, Bustinová Branislava

MPK: G01R 31/26

Značky: obvodů, diagnostického, zapojení, prvků, polovodičového, výkonového

Text:

...l je spojene s nulovousvorkou gł obvodupro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2. Druhá výstupní svorka 11 napájecího zdroje .L je spojenese vstupní svorkou 2 J. obvodu pro zpracování řídicích optických im pulsůutyristoru 2. První výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2 je spojene se vstupní svorkou 1. napájecíbo zdroje ł. Druhá výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Blažej Anton, Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: H02M 1/08

Značky: stejnosměrného, napájeného, napětí, změnou, výkonové, součástce, zdroje, střídavého, zapojení, polovodičové

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...

Zařízení pro aretaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240840

Dátum: 01.01.1988

Autor: Markušovská Elena

MPK: B23Q 1/26

Značky: vřetena, zařízení, obraběcího, stroje, aretaci

Text:

...má na konci blokovací zub, přičemž v levé krajní poloze druhého ramena, omezené osazením tělesa aretačního trnu je dvouramenná páka vychýlena z kolmé polohy druhým ramenem proti směru otáčení aretačního kotouče. Podle jiného provedení má blokovací zub dvouramenné páky menší rozměry, nežli zub aretačního trnu.Zařízení podle vynálezu umožňuje oproti dosavadnímu stavu pootáčet vřeteno křivkového automatického soustruhu o nepatrné vzdálenosti,...

Ovládací pedál

Načítavanie...

Číslo patentu: 240839

Dátum: 01.01.1988

Autor: Joniak Dušan

MPK: F02D 11/02

Značky: pedál, ovládací

Text:

...zdola.Ovládací pedál podle vynálezu je tvořen obvyklou výkyvnou šlapkou l připevněnou k neznázorněnému otočnému čepu, na němž je pevně uloženo.neznázorněné rameno s přenosovým táhlem nebo lankem, jímž je výkyvná šlapka ł propojena například s karburáto rem. K boční stěně Výkyvné šlapky l je připcvněn držák 3 opatřenýdvojici ložisek 2 s čepem Ä, na němž je výkyvně uložena západka2. Za dvojici ložisek 2 přechází držák 3 v opěrnou lištu 6...

Způsob výroby antiperforačních vložek do bezpečnostní obuví

Načítavanie...

Číslo patentu: 240838

Dátum: 01.01.1988

Autori: Košíková Božena, Matejka Arpád

MPK: C21D 8/02, C21D 8/52

Značky: antiperforačních, vložek, obuvi, způsob, bezpečnostní, výroby

Text:

...bezpečnostní obuvi. Pomoci prostřihovacího přípravku se z ocelového pásu prostřihují antiperforační vložky různých tvarů a velikosti. Podélná osa vložekje shodná s podélným směrem válcování ocelového pásu. Celkovou-deformací 45 až 50 ,kombinovanou s podchlazením v prvním průchodu na 5 až -30 ° 0,se získá vyšší mez pevnosti a tažnoat než pouhou deformací, ke které je třeba až 65 ního úběru. Válcovený ocelový pás P 0519 Vynálezu vykazuje...

Zařízení pro sledování průtoku kapalin v chladicím okruhu vakuových aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240837

Dátum: 01.01.1988

Autor: Plevák Stanislav

MPK: F04C 29/10

Značky: průtoku, kapalin, zařízení, chladicím, vakuových, sledování, okruhu, aparatur

Text:

...vody.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněh napripojených výkresech, kde vykree l schemeticky zobrazuje příčný obh řez zařízením v rovině A-A, výkres 2 schemeticky zobrazuje půdo rysný pohled ne zařízení. Ne obrázcích značí l prstencovitou dutinu vytvořenou v tělese g zařízení. Do prstencovité dutiny l ústí dva koná C Vstupní kanál 3 je vrtán do tělesa g rovnoběžně s tečnou k velkému průměru pretencovité dutiny l....

Ovladač zavzdušňovacího ventilu rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240836

Dátum: 01.01.1988

Autor: Letenay Alexej

MPK: F04C 29/10

Značky: ovladač, vývěvy, rotační, zavzdušňovacího, ventilu

Text:

...od funkce zevzdušňovacího ventilu, Příkled provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu ř který schemeticky zobrazuje příčný/ řez rotační olejovou vývěvou. Řez je veden v místě, kde pro chází hřídel rotoru, resp. spojka, přenášející kroutící moment z pohonné jednotky na rotor rotační vývěvy.Čelem lstetoru vývěvy prochází hřídel rotoru g opetřené večkou 3. Vývěvs je uzevřehe ve skříni 5, která je neplněna olejem do...

Deska stolu pokladací linky s kombinovaným rozvodem tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 240834

Dátum: 01.01.1988

Autor: Stieranka Ján

MPK: D06H 7/00

Značky: deska, linky, pokládací, kombinovaným, rozvodem, tlakového, stolu, media

Text:

...kanálů obdélníkového průřezu,vytvořených ve střednívrstvě desky etolu je navržena podle vynálezu tak, že kanály tvo, ří dva oddělené systém napájené křížovým rozvaděčem, jehož přeštlakové výstupy jsou napojeny na přetlakový systém kanálů a pod 3 24 n 834 tlakové-výstupy na přetlakový i podtlakový systém kanálů.Pro bližší znázornění podstw vynálezu a popis navrženéhořešení je připojeno vyobrazení, kde naobr. 1 je pohled shora na konkretní...

Způsob vinutí laminátových trub s perforovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 240833

Dátum: 01.01.1988

Autori: Waradzin Walter, Špaeek František

MPK: B32B 31/00

Značky: pláštěm, laminátových, perforovaným, způsob, vinutí

Text:

...vláken umístí pás fólie, opatřený kuželovými výstupky. Podle dalšího význaku vynálezu se pás folie s kuželovými výstupky umíatí na trn v pruzích rovnoběžnýoh e osou trnu a připevní k němu po části nebo celém jeho obvodu. Při navíjení aklouzávají vlákna výztuže po plášti kuželových výstupků, směrem k plášti kuželů sepak vytlačuje pryskyřice. Po navintí a vytvrzení trouby ee tato2 240-833 stáhne z trnu i s fólií, která může současně tvořit...