Archív za 1988 rok

Strana 196

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236314

Dátum: 01.01.1988

Autori: Šafařík Ivo, Vodrážka Zdeněk

MPK: C12N 9/48

Značky: proteolytických, enzymů, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Izolace podle vynálezu se provádí adsorpcí proteas na agar, do kterého je s výhodou zabudován ferromagnetický materiál. Eluce proteas se provádí roztoky anorganických solí, například síranem a chloridem sodným, draselným nebo amonným.

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Svoboda Karel, Kocián Miloslav, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 69/12

Značky: rotačních, orgánů, převodů, mazání, zařízení, žacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Sposob prípravy trans-6-(4-hydroxy-3-metylbut-2-enyl)-aminopurínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236312

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vizárová Gabriela, Ondrejovič Anton

MPK: C07D 473/34

Značky: přípravy, spôsob, trans-6-(4-hydroxy-3-metylbut-2-enyl)-aminopurínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu prípravy trans-6-(4-hydroxy-3-metylbut-2-enyl)-aminopurínu, nazývaného zeatín, rastlinného rastového regulátoru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa jablčná šťava z nezralých alebo zrelých plodov chromatografuje cez ionomenič s funkčnými sulfoskupinami, z krotého sa vytesní s 0,05 až 1,0 mol.l-1 hydroxidom amonným a odparí. Vynález má použitie v poľnohospodárstve, pri biotechnológiach z rastlinného materiálu a v...

Sposob prípravy trans-6-(4-hydroxy-3-metylbut-2-enyl)-aminopurínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236311

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vizárová Gabriela, Ondrejkovič Anton

MPK: C07D 473/34

Značky: trans-6-(4-hydroxy-3-metylbut-2-enyl)-aminopurínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu prípravy trans-6-(4-hydroxy-3-metylbut-2-enyl)-aminopurínu, nazývaného zeatín, rastlinného rastového regulátoru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa postrúhané alebo pomixované nezralé alebo zralé jablká zmiešajú so 70 až 96 % etanolom pri teplote 2 až 25 0C a nechajú sa stáť po dobu 24 až 48 h, sfiltrujú sa a filtrát sa chromatografuje na inomeniči s funkčnými sulfoskupinami, z ktorého sa vytesní s 0,05 až 1,0...

Způsob přípravy 2-arylazoergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236310

Dátum: 01.01.1988

Autori: Taimr Jan, Černý Antonín, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/00

Značky: 2-arylazoergolinových, derivátů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-arylazoergolinových derivátů obecného vzorce I v kterém R1 značí vodíková atom nebo alkylovou skupinu s jedním až třemi atomy uhlíku, R2 značí vodíkový atom, nitroskupinu či sulfoskupinu, R3 značí alkyl s jedním až s třemi atomy uhlíku, R4 značí skupinu COOCH3, CH2CN, NHCON (C2H5)2 či CH2CONH2 s konfigurací 8S či 8R, R5 značí vodíkový atom či methoxylskupinu, kopulační reakcí odpovídajícího C(2) - nesubstituovaného...

Bezpečnostní řídicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236309

Dátum: 01.01.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 19/02

Značky: bezpečnostní, zařízení, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního řídícího zařízení. Podstatou vynálezu je, že dvě logické jednotky ovládají dva výkonové spínače a kontrolní obvod, který v případě nesouhlasu instrukci z obou logických jednotek zastaví činnost řízeného stroje. Zařízení je vybaveno samokontrolou a v případě poruchy trvající déle, než je časová konstanta usměrňovače výstupních impulsů druhého zesilovače, se odpojí napájení alespoň jednoho obvodu v signálové cestě....

Ochranné zapojení luminiscenční diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236308

Dátum: 01.01.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: luminiscenční, ochranné, diody, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zapojení luminiscenční diody v impulsním provozu. Podstatou vynálezu je, že k první vstupní svorce zařízení je přes napájecí rezistor, omezující rezistor a spínač proudu připojena jedna elektroda luminiscenční diody, zatímco druhá elektroda je spojena s druhou vstupní svorkou zařízení, přičemž mezi společný bod napájecího a omezujícího rezistoru a druhou vstupní svorku zařízení je zapojen kondenzátor. Vynález je s...

Vícedílná konev

Načítavanie...

Číslo patentu: 236307

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zajíček Petr, Hromádka Bohumil, Alexander Petr

MPK: B65H 75/16

Značky: vícedílná, konev

Zhrnutie / Anotácia:

Vícedílná konev je určena pro ukládání a přepravu pramenů, přástů nebo česanců při spřádání vlákenných materiálů v textilním průmyslu. Je sestavena z pláště děleného podélně a opatřeného krycí lištou, specialně vytvarovanou přičemž je upraven i jeden z okrajů pláště pro zasunutí do sebe. Takto spojený plášť se opatří přírubami a dnem, které se po nasunutí na plášť zajistí bodovými prolisy.

Napínací zařízení řetězu čelní pohyblivé stěny uhelné bedny výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236306

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/00

Značky: pohyblivé, uhelné, zařízení, bedny, pěchovacího, čelní, stěny, stroje, řetězů, výtlačného, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení,jehož pomocí je napínán řetěz přitlačující čelní pohyblivou stěnu uhelné bedny k uhelnému hranolu a je určen pro hutní a důlní koksovny, které pracují pěchovacím způsobem. Napínací zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že k zadní části konstrukce čelní pohyblivé stěny je otočně v ložisku uložena zalomená nerovnoramenná páka jejíž kratší rameno je svým koncem připojeno k tažnému lanu připevněnému k zadní části zámku...

Náboj oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 236305

Dátum: 01.01.1988

Autor: Zikmund Danuš

MPK: F04D 29/32

Značky: oběžného, náboj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší náboj oběžného kola, zejména kola přetlakového ventilátoru, jehož podstatou je dvojice tenkostěnných disků nově konstruovaného tvaru, složeného z mezikruhových a kuželových ploch a zakončeného lemem. Středové pouzdro náboje tvoří samostatný vyměnitelný element. Disky jsou opatřeny ve středové ploše otvory pro upevnění lopatky a ve vnitřní plose otvorem pro upevnění pouzdra. Lopatka je k diskům upevněna prostřednictvím půlené...

Záchyt závěsu pro automatické střelné zbraně, zvláště pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 236304

Dátum: 01.01.1988

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 11/06

Značky: záchyt, automatické, střelné, pistole, zbraně, zvláště, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit oboustranné ovládání záchytu závěru pravou nebo levou rukou střelce k zajištění střelecké pohotovosti. Uvedeného účelu se dosáhne záchytem závěru, opatřeným ovládací pákou, záchytným ozubem a čepem s válcovou drážkou, zatížený zpruhou uloženou v rámu zbraně, který je řešený tak, že na čepu záchytu závěru je nasunut nákružek s ovládacím rámem, opatřený vybráním, vytvořeným shodně s válcovou drážkou čepu, jehož hrana je...

Zapojení obvodu pro bezkontaktní pulzní regulaci teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236303

Dátum: 01.01.1988

Autor: Husák Lubomír

MPK: H03K 17/56

Značky: pulzní, teploty, bezkontaktní, obvodů, regulaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru elektrotechniky a týká se zapojení obvodu pro bezkontaktní pulzní regulaci teploty, sestávající ze silového obvodu se silovým spínacím polovodičovým prvkem, z řídicího obvodu a ovládacího prvku. První vstupní svorka (l) je spojena přes kondensátor (Cl) a odpor (Rl) na svorku (5) a odtud jednak přes katodu druhé diody (D2) na výstupní svorku (4) a jednak přes druhý odpor (R2) na výstupní svorku (3), přičemž vstupní svorka...

Zapojení pro transformaci kódu alfanumerické klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236302

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kaška Zdeněk

MPK: H03K 13/24

Značky: alfanumerické, zapojení, klávesnice, transformaci, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit použití alfanumerického displeje SM 7202 a jeho klávesnice pro zařízeni, která nemají malé znaky abecedy, a sice jednoduchým zapojením, jež při stálém zapojení lze vyřadit z provozu pouhým přepnutím spínačů. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením s logickými obvody, kde displej SM 7202 provádí kódové kombinace malých znaků na kódové kombinace velkých znaků, s výjimkou kódové kombinace klávesy DEL, která je ponechána v...

Převod pro změnu smyslu otáčení dvou výstupních hřídelů, zejména pro dvoušnekové vytlačovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236301

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mader Leo, Kiessling Claus

MPK: F16H 25/00

Značky: změnu, smyslu, zejména, dvoušnekové, výstupních, převod, hřídelů, stroje, otáčení, vytlačovací

Zhrnutie / Anotácia:

Převod sestává ze dvou paralelních převodových větví s výstupními hřídeli z hnacího hřídele s pastorkem a z obraceče pro změnu smyslu otáčení. První převodová větev je v trvalém záběru s pastorkem hnacího hřídele. Pro pohon druhé převodové větve je ve skříni převodu uložen přestavitelně zasouvací hřídel s vloženým kolem buď v mezilehlé rovině převodu, kdy uložené kolo je v záběru se základními koly obou převodových větví a pohání druhou...

Způsob regenerace ionexových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240900

Dátum: 01.01.1988

Autor: Janáeek Leoš

MPK: B01J 49/00

Značky: filtru, regenerace, ionexových, způsob

Text:

...Ve fázi regenerace Jsou dusičnany vymyty až po aplikaci 23 objemu 10 NaHCO 3, měřeno objemem anexu.Je známo 1 použití regenerovaných směsných chlorido-hydrogenkarbonátových loží silně bázického anexu. Jejich výhodou je, že již v poäátcích pracovní Ísorpční) fáze jsou ve filtrátu obsaženy jak chloridy, tak hydrogenkarbonáty,tedy dvě aniontové složky. Sírany jsou však opět odstraňovany spolu s dusičnany. Filtrát je proto...

Zařízení k ovládání kleští pro zdvih a přenos břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240899

Dátum: 01.01.1988

Autori: Schneider Petr, Eermák Jan

MPK: B66C 1/42

Značky: kleští, zařízení, zdvih, břemen, prenos, ovládání

Text:

...obr. 1 představuje řez zämkem a obr. 2Na horní části ł kleští je kyvně uchyoeno táhlo §,najehož spodním konci je Ietmo uchycen čep 3. V dolni části g kleští je umíštěn vlastní zámek tvořený spodní doskou § s letmo upevněnýmí tvarovanými lištami 7 a horní deskou 6. Mezispodní desku § a horní desku Zařízení pracuje takto ą APři zavěšení na jeřábu je horní část ł kleští a dolní část g kleští od sebe nejvíce vzdálena, čep Š táhla Q je v poloze...

Přídavný kuželový drtič výlisků ke šnekovému lisu na olejnatá semena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240898

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eerný Jan, Dostál Miloš, Klusáeek Karel

MPK: A23D 5/02, C11B 1/06

Značky: semena, šnekovému, přídavný, drtič, olejnatá, kuželový, výlisků

Text:

...do vhodné formy, např. granulí apod.Nevýhodou běžně používaných šnekových lisů je to, že poskytují výlisky větších rozměrů, které při opuštění lisu mívají teplotu so až so °o a jsou poměrně křehké. Než se však dostanou do mlecí stolice, což mnohdy trvá i několik minut,jejich teplota klesne, výlisky ztuhnou, na mletí je třeba vynaložit značné množství energie a navíc dochází ke značnému opotřebení válců mlecí stolice. Nejnovější lisy popsané...

Uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 240897

Dátum: 01.01.1988

Autori: Štumbauer Jioí, Pavlíeek Viktor, Roubal Petr, Záluský Josef

MPK: F16K 31/143

Značky: armatura, uzavírací

Text:

...kuželky do sedla ventilu, ale svým nastavením vyvodí i potřebnou osovou sílu v sedle. V případě, že dojde k zvýšení tlaku ovládacího vzduchu, zůstává píst opřen o osazení příruby a nemění svou polohu takže zvýšený tlak se nepřenáší na pístnici a talířové pružiny vyvozují po celou dobu v sedle armatury konstantní nastavený tlak.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky zná zorněno na připojeném výkresu, představujícím ovládací...

Zadešťovač s přerušovaným výstřikem a řiditelným dávkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240896

Dátum: 01.01.1988

Autori: Chlubna František, Keller Ladislav, Rybák Josef

MPK: A01G 25/00

Značky: zadešťovač, řiditelným, dávkováním, výstřikem, přerušovaným

Text:

...s přerušovaným výstřikem je zaďeštovačpdle vynálezu cenově dostupnější a provozněPříkled provedení zadeštovače s přerušovaným výstřikem a řidi telným dávkováním podle výnálezu je schematický zmázorněn na připojeném výkresu, který představuje celkový pohled na zadeštovač z boku.Zadeštovač eestává z plynohýdraulického akumulátoru 1, který je diafragmou Q rozdělen na vodní část Q akumulátoru a plynovou část 1 akumulátoru. Vodní část Q...

Samozamykatelná fixační klec pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 240895

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zloch Václav, Hudec Rudolf, Kopecký Pavel, Vojkovský Oldoich

MPK: A01K 15/04

Značky: samozamykatelná, hospodářská, fixační, zvířata

Text:

...zvířata je podle vynálezu schematicky znázorněn na připo~ jeném výkresu.Samouzemykatelná fixační klec sestava z rámu klece v jehož spodní části je uložens roštová podlaha g . Boční stěny klece jsou vyplněny stavitelnýmí bočními zábranami 1, které jsou ke spodní části rámu l klece svými posuvnými držáky Ž boční zá» brany posuvně uloženy ve stavčcích vodítkách 1 , které jsou při» chyceny k pevné částí rámu klece. Horní část stavitelnýoh bočních...

Zařízení pro výrobu kovové pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240894

Dátum: 01.01.1988

Autori: Gola Jaroslav, Valníeek Josef

MPK: B21C 23/04

Značky: kovové, výrobu, zařízení, pásky

Text:

...kovového ingotu.- 3 240 394 v případě požadavku zvětšení celkové délłsy průtlačné štěrbíny,která určuje šíří vyráběné kovové pásky případně pások, nemá tato okolnost vliv na zvětšování průměru lisovníku, čímž nejen že nedochází k výše uvedeným nedostatkům, ale dochází k celkovému zkve 1 it~ nění podmínek při protlečování kovového ingotu přes průtlačnou štěr binu.Zařízení pro výrobu kovové pásky podle vynálezu bude následovněblíže...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240893

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kostkan Jan, Nimec Radomír, Palyza Radek, Bártlová Vira, Maternová Miluše, Jarý Jioí, Potáeová Miloslava, Svoboda Jioí, Šimon Jan, Bartonik Lubomír, Neckáo Rudolf

MPK: C07C 39/06

Značky: 6-xylenolu, způsob, rafinace

Text:

...a tak získat roztok 2,6-xylenolu v aromatickém uhlovodíku o požadované koncentŕaci. Tím se zároveň podstatné sníží obsah 2,6-xylenolu ve vodě odtékající do odpadu.V případě použití vody místo vodní páry, která se přidá k reakční směsi nebo zbytku reakční směsi obsahující 2,6-xy 1 enol, lze z destilátu tvořící směs vody a 2,6-xylenolu oddělenou vodu vracet zpět do další reakční směsi nebo zbytku reakční smě e si obsahující 2,6-xylenolí Tím se...

Usměrňovač větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240892

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bernauer Bohumil

MPK: B60H 1/24

Značky: větracího, vzduchu, usmerňovač

Text:

...uložením mřížky ueměrňovače je umožněno jakékoli jeho tvarové řešení ą libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kteréhkñi směru nedochází ke znenšení průtočnéhoprůřezu 3 tím ani k nežádoucímu-zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, ted ani k omezení jeho množství vlivem ztrát.Navrhované provedení usměrňovače větracího vzduchu oproti běžným usměrňovačům snižuje o 1/3 počet dílů potrebných k...

Zařízení pro pojezd stojanu, zejména šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240891

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jarý Jioí, Koller Aleš

MPK: D05B 75/00

Značky: pojezd, stojanu, stroje, šicího, zejména, zařízení

Text:

...a obr. 5 tentýž řez s kolečkem ve stabílizační polo Z 8.Stojan sestává ze dvou spodních rámových desek l šobr. 1),jež jsou zhotoveny z ocelových tažených profilu tvaru U. Spodní rámové desky l jsou navzäjem spojeny příčníky ll a navíc jsou k nim přivařeny sloupky lg, k nimž je na vrchních koncích upevněna neznázorněná stolové deska šicího stroje. Na jednom příčníku ll jsou uloženy nožní ovládací páky g, jež jsou táhly g napojeny na...

Regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240890

Dátum: 01.01.1988

Autori: Seidlová Eva, Potáeová Miloslava, Kostkan Jan, Zahajská Jitka

MPK: F16K 31/524

Značky: regulační, ventil

Text:

...ventilu podle vynálezu jezobrazen na výkresech, kde obr.1 znázorňuje podélný řez regu lačním ventilem, vedený rovinou I-I 2 obr.3, na obr.2 je podélný řez regulačním ventilem, vedený rovinou II-II z obr.3, a na obr.3 je příčný řez regulačním ventilem, vedený rovinou III-III z obr.1. j jDo příkladného provedení regulačního ventilu podle vynálezuvstupuje kapalina nebo plyn vstupem 19 a vlastní regulované soustava je připojena k regulačnímu...

Rotační šoupátko odvzdušňovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240889

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jirásek Vojtich, Barták Stanislav, Qualizza Jaroslav, Ježek Jaroslav, Kalous Vladimír, Landa Josef

MPK: F01M 13/00

Značky: šoupátko, odvzdušňovacího, zařízení, rotační

Text:

...který svým povrchem nebo uzavíracím ventilkem otevírá olejový kanál pouze při dosažení určené výšky kondenzované olejové náplně. Celé zařízení je výrobně jednoduché, jako rotující šoupátko může být s výhodou využito i kolo rozvodu nebo jiná rotující součást. Největší výhodou zařízení je dosažení podtlaku v motorové skříni, což vylučuje možnost znečištování motoru Aa dále potom zamezení úniku motorového oleje. Zařízeňípdle vynálezu přispívá k...

Třecí lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240888

Dátum: 01.01.1988

Autor: Janku Petr

MPK: F16D 69/00

Značky: spojka, lamelová, třecí

Text:

...rovinností, dochází při oboustranném broušení k tomu,že se přislinovaná vrstva Diafriktu na některých místech nežádoucím způsobem ztenčí a celkově je nestejnoměrná. Důsledkem jepotom zhoršená funkce a zvýšené opotřebení lamel.Pro zlepšení daného stavu se navrhuje podle vynálezu třecílamelová spojka, u níž jsou na hnaném hřídeli mezi vnejsí a vnitřní lamely vloženy kotouče z kovokeramického třecího materiálu, např. z Diafriktu.Řešením podle...

Žárovzdorná grafito-šamotová hmota se směsným chemickým pojivem, zejména pro výrobu tavicích kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240887

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koláeek Jioí, Drapák Karel, Sprušil Jioí, Žloutek Bohumil

MPK: C04B 35/54

Značky: výrobu, žárovzdorná, grafito-šamotová, hmota, kelímků, směsným, zejména, pojivem, chemickým, tavicích

Text:

...vody.Žárovzdorná hmota podle vynálezu, bude dále objasněna na příkladech.Do grafito-šamotové hmoty 0 složení 37 h. d. grafitu,7 h. d. lupku jako žárovzdorného ostřiva a 26 h. d. žárovzdorných jílů bylo přidáno 1,5 h. d. koloidního roztoku oxidu křemičitého Si 02 o obsahu S 102 30 a 0,20 h. d. oxidovaného syntanu.Z této hmoty byly vytvořeny tavicí kelímky, které byly vypáleny v muflové peci na teplotu 85000. Kelímky byly použity na tavení...

Zařízení pro směšování kapalných komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 240886

Dátum: 01.01.1988

Autori: Janeeek Petr, Krul Jioí, Potueek Jioí

MPK: B05B 3/00, C14B 17/14

Značky: směšování, zařízení, kapalných, komponent

Text:

...a střikovou tryskou je upraveno pouzdro, v němž je uložen statický směšovač. Vstupní otvory lehčí Acího vzduchu jsou vyústěny do obvodové stěny kuželového stimulá toru, jímž je nad přívodnímí otvory kapalných komponent ukončena válcová směšovací komora.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé kapalné komponenty se předmíchají protisměrnými rázy při vstupu do válcové směšovací komory a působením rotace a směšování...

Způsob výroby tepelně izolačních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240885

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zahrádka Jan, Blažek Karel, Perner Bohumil, Babka Vlastimil, Kvapil Josef, Potueek Pavel

MPK: B28B 7/38

Značky: panelu, izolačních, tepelně, výroby, způsob

Text:

...směsi obsahující v sušině 40 hmotnostních dílů esteru kyseliny kokosového tuku se sacharosou, 40 hmotnostních dílů mono 5 diglyceridů kyselín kokosového tuku, 15 hmotnostních dílů draselného mýdla karboxylových kyselín s 8 - 16 uhlíky v řetězci a 5 hmotnostních dílů výchozích nezreagovaných surovín.Po zaschnutí se forma vypění hmotou Sibafén. Tím se vytvorí lsendvičový panel, kde plochy 2 hmoty Sibafén (nezakryté plechovým pláštěm) jsou...

Pohonné ústrojí regeneračního zařízení filtru na zachycování tuhých nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240884

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kvapil Jioí

MPK: B01D 46/42

Značky: zachycování, nečistot, pohonné, filtru, zařízení, regeneračního, ústrojí, tuhých

Text:

...elektromotorem pomocí téhla 1. Táhlo l koná kývavý pohyb, který se mění v kývavý pohyb segmentu g v předvoleném úhlu. Nasegmentu g jsou umíatěny první západka Q a druhá západka 5. První západka Q může pootáčet hlavním rohatkovým kolem Ž, pevně spojeným s rotorem rozdělovače Q vzduchu. Druhá západka 1 zabírá postupně za/jednotlivé zuby § pomocného rohatkového kola 1 a při každém kývnutí segmentu g postrčí pomocné rohatkové kolo 1 o...

Zařízení pro měření a regulací tahových sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240883

Dátum: 01.01.1988

Autor: Rambousek Zdenik

MPK: G01L 5/04

Značky: zařízení, měření, regulaci, ťahových

Text:

...pevnými kladkami g, proti kterým je upravena pohyblivá kladka §, spojená se silovým snímačom 3. Dále je snímací při»-pravek 5 opatřen odměřovací kladkou §, ve které je upraven gešnerátor § elektrických impulsů a která je umístěna mezi dvojicipevných kladek g a je opatřena pružinou 1. Mezi pevnými kladka» mi g, odměřovací kladkou § a pohyblivou kladkou § prochází tažné lano l. Měřicí aparatura § je tvořena měřicím zesilovačem §,k jehož...

Zařízení k zajištění stabilního chodu axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240882

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pletka Pavel, Bohdal Jaroslav

MPK: F01P 5/06

Značky: ventilátoru, stabilního, zařízení, chodu, axiálních, zajištění

Text:

...bez nebezpečí odtržení proudu od lopatky při nejnižších otáčkách, což je požadováno hlavně u chledících ventilátorů vzduchem chlazených spalovacích motorů při jejich startování. Zařízení je jednoduché a snad~ no vyrobitelné s možností použití i na stávajících motorech. Dovoluje využít ventilátor V oblasti maximální účinnosti. Zařízení podle vynálezu dále zlepšuje Větrání prostoru pod krytom po zastavení motorą a snižuje tak nebezpečí...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240881

Dátum: 01.01.1988

Autori: Buoie Karel, Skokan Karel, Pokorný Milie, Jarolím Václav, Röschel Miroslav, Heinrich Petr, Koláo Karel, Vrba Zdenik

MPK: C08G 59/50

Značky: polyaminových, tvrdidel, způsob, přípravy

Text:

...kompozice vhodné zejména pro venkovní aplikace v chladných obdobích, např. při lepení vyzdívkových oihel cementářských pecí, tmelení podlah ve stavebnictví apod.. . 240 B 81 Další výhodou tvrdídel získaných podle vynálezu je jejich použitelnost i pro kompozice nanášené na vlhké podklady.Z aminů jsou pro přípravu tvrdidel postupem podle vynálezu vhodné zejména aminy alifatické, jako např. diethyb lentriamin, triethylentetramin,...

Planetová převodovka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240880

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kokeš Antonín

MPK: F16H 3/44

Značky: motorová, planetová, převodovka, vozidla

Text:

...jízdu vpřed, tak pro jízdu vzad, což je přínosem pro ekonomii provozu, zejména vozidel se specielními nádstavbami,nebo vozidel, provozovaných v podmínkách s požadavkem na velmi nízké minimální rychlosti, jako jsou tahače těžkých přívěsů a návěsů nebo bagry a vozidla trvale provozovaná v těžkém neúnos ném terénu.Příklad planetové převodovky pro motorová vozidla podlevynálezu je znázorněn na výkresu. Na základní převodovku l navazuje planetová...

Obvazový materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240879

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kvasnieka Josef, Klamoš Bašta Josef

MPK: A61F 13/00

Značky: výroby, způsob, materiál, obvazový

Text:

...ze své vnější strany superabsorbentem, načež se zpevní propletením, při němž se k zamezení snížení celkové tlouštky mezivrstvy ve vazných bodech použijí k tomu účelu upravené zátažné platiny, načež se k mezivrstvě z její vnější strany popřípadě opatřené superabsorbentem připojí zádržná vrstva aze strany opačné vrstva kontaktní.Při zpevňování vrstev buničiny propletením je důležité, aby ve vazných bodech nedocházelo k jejímu stlačování a útvar...

Sposob zniženia plynných arzénových exhalátov pri koncemtračnom tavení medených koncentrátorv

Načítavanie...

Číslo patentu: 240878

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bula Jindoich, Mayer Karel, Mucha Václav, Režný Vítizslav, Hladeeek Karel, Brudný Wilfried

MPK: C22B 15/06

Značky: arzénových, plynných, měděných, exhalátov, koncentrátorv, koncemtračnom, tavení, spôsob, zníženia

Text:

.... množstva arzénu, obsiahnutého vo vsádzke. Pri konvertorovani,vzhladom na vysokú koncentráciu oxidu siričitého, sa odplynyobvykle využívajú na výrobu kyseliny sírovej a pritom sa zachy ti a zneškodni aj unikajúci arzén. Hlavným kanálem úniku arzénu do okolia v procese výroby medi sú teda odplyny z koncentračného tavenia. Pri koncentračnom taveni v neintenzifikovaných zariadeniach zatial neexistuje ekonomicky efektívny spôsob...

Způsob přípravy 2, 4-dichlor-6-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240877

Dátum: 01.01.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Javurková Kvita

MPK: C07C 79/32

Značky: 4-dichlor-6-nitrofenolu, přípravy, způsob

Text:

...chlorací 4-chlor-2-nitrofenol-6-su 1 fokyseliny podle tohoto vynálezu jehož podstata spočívá v tom,že se chlorace provádí působením chlornanu alkalického kovu např. sodného o koncentraoi 10 až 18 hmotnostních vVýhodou způsobu dle vynálezu je odstranění obtížné a rizikové práce s plynným chlorem, odstranění exhalaoí, jednodušší aparatura (možnost otevřené aparatury), zvýšení produktivity práce. Množství vypouštěných odpadních...

Víceplošný vibrační třídič pro velmi jemné třídění zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240876

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lukovský Leo, Topol Vladimír

MPK: B07B 1/42

Značky: velmi, vibrační, materiálů, zrnitých, jemné, třídič, třídění, víceplošný

Text:

...xp, lg, id, 13, většinou trojdílných, pouze horní dvě sady 33, 1 jsou dvojdílnéo Podćlné okrajová vodicí opory 33, ąg, lg, lg, je jsou na svých níže položených koncích zesíleny úhelníky łgj Ag, ig, 5 g 53,uchycenými kolmo k podálným stěnám skříně l třídičeo Mezi jednotlivé díly podélných vodicích opor 13, ąg, lg, 3 §,g jsou v řadách nad sebou uspořádány příčné opory 23 ip, 23, žg, 23,uchycené svými konci v podálných stěnách skříně l...

Ponorné bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240875

Dátum: 01.01.1988

Autor: Chvojka Ludovít

MPK: E02F 3/88

Značky: ponorné, čerpadlo, bagrovací

Text:

...směru osy čerpadla. Velikost zadní mezery zvětšující se opotřebováním se může posouváním stavitelné vložky po určité době provozu opět minimalizovat. Čím větší budou tlakové rozdíly mezi výtlakem čerpadla a okolním přostředím a sáním čerpadla, tím i nežádoucí průtoky mezerami snižující objemovou účinnost čerpadla budou větší a naopak.Konstrukce podle vynálezu je vhodná pro ponorná bagrovecí čerpadla pracuící pod vodní hladinou o malých...