Archív za 1988 rok

Strana 193

Hubica pre zváranie dvomi drôtmi vedľa seba i za sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244585

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mertlík Emil

MPK: B23K 9/00

Značky: dvomi, hubica, sebou, zváranie, vedľa, drôtmi

Text:

...zvárania dvomi drôtmi, rozširujú technologické limity a v dôsledku toho aj možnosti regulovania množstva zvarovéh-o kovu, naneseného za časovú jednotku. Vynálezom sa tiež zlepšuje vedenie zváracích drôtov, ako aj prechod zváracieho prúdu.Hubica pre zváranie dvomi drôtmi vedľa seba i za sebou je znázornená na pripoje 4.Na telese 1 hubice sú strednými čapmi upevnené ramena 2, v« ktorých sú spodnými čapml 10 vymeniteľné upevnené vonkajšie...

Záznamové zariadenie pre zápis bodového písma na veľkoplošných zapisovačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244584

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uxa Ivo, Hubálek Jan, Langhammer Jan, Mach Josef

MPK: B41J 3/00

Značky: zápis, zapisovačoch, písma, velkoplošných, zariadenie, záznamové, bodového

Text:

...vynalezu spočíva v tom, že záznamovú hlavu je možné premiestnlt na ktorékoľvek miesto na záznamovej ploche a uskutočniť potrebný zápis. V kombinácii s kresllacou hlavou, ktorá vykonáva potrebné zákresy, grafy a pod., je možné vpísať požadovaný údaj niekoľkonásobne rýchlejšie, ako keby rovnaký údaj bol napísaný kresliacou hlavou, prípadne iným typom tlačiarne. Mimoriadne výhodné a rýchle je vypisovanie legiend, nápisov a pod.zariadením...

Zapojenie číslicového generátora kladných polvĺn sínusového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244583

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hudeeek František, Raba František

MPK: H02M 1/02

Značky: signálu, zapojenie, polvĺn, sínusového, generátora, kladných, číslicového

Text:

...prevedenia, bud ku každej fáze trojfázového generátora signálov, natočených po 120 °, alebo k jednotázovému generátoru. Taký generátor je tvoreny generátorom zadávacích impulzov 1,ktorý je spojený svojím výstupom 11 so vstupom 21 deličky 2 a so vstupmi 32, 42 logických členov NAND 3, 4. Výstup 33 1 o 4gickeho člena NAND 3 je spojený so vstupom 61 pre čítanie vpred vratného čítača 6 a výstup 43 logického člena NAND 4 so vstupom 62 pre...

Zásobníkové a polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244582

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kýr Ladislav

MPK: B23Q 7/08

Značky: polohovacie, zariadenie, zásobníkové

Text:

...na hornom konci bajonetového čapu 43 zhora nzamkne uložený kotúč 45 palety 8 (obr. 7. V úložnom kotúči (E 5 sú iytirorené dva strediace otvory 45 obr. 8, do ktorých pri položení palety 8 otočný stôlzapadajú strsdiace kolĺky 42 nástavca (ii. Tým sa dosiahne pevné a presné upevnenie paliet-k otuočnému stolu 1. Palety s oor. 7 a obr. S sú vytvorené z podsady 437, pevne pripojenej k úložnémtl kotúče ěä anajmenej troch. stĺpiko-vi 49, na...

Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/18

Značky: drážkou, dopravu, orientáciu, opatřených, súčiastok, zariadenie, válcových

Text:

...opatrených drážkou, kde na obr. 1 je nakresleně zariadenie V náryse a na obr. 2 je nakreslený priečny rez.Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou pozo 4stáva zo slimaknového dopravníka 1, ktoreho skrutkovnica v mieste pracoviska má vytvorené lôžko 9, ktoré je rovnobežne so smerom otáčania slimákového dopravníka 1 a v dĺžke 1/4 závitu. Vedľa slimákového dopravníka 1 v pozdĺžnom smere vo výške dopravovaných...

Zariadenie na montáž, najmä zapaľovacieho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 244580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zamastil Jaroslav, Mynáo Vladimír, Chytil Miroslav

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/18

Značky: kľúča, montáž, zariadenie, najmä, zapalovacieho

Text:

...zváračka 1 U, ktora zasahuje hornou a dolnou elektródou 28, 29 (obr. 5) do pracovného priestoru zvárania 9 nosiča 18. Nad lôžkom 7 je uložený odpružený palec 14.Funkcia zariadenia na montáž zapaľovacieho kľúča je nasledovná Po spustení pohonovej jednotky 1, vibračného zásobníka 5 a stohovacieho zásobníka 8 obsluha doplní vibračný zásobník 5 kontaktnými tyčkaml 12 a stohovací zásobník a hlavami klúče 13. Kontaktovacie tyčky 12 sú vibračným...

Koník so záchytom posuvného vretena pre polohovadlá velkorozmerových zvarkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244579

Dátum: 15.01.1988

Autor: Benda Vítizslav

MPK: B23K 37/04

Značky: koník, vřetena, záchytom, zvarkov, velkorozměrových, posuvného, polohovadla

Text:

...upínacej dosky s vretenom konika, smerom k otočnému stolu.Na pripojených výkresoch je priklad vyhotovenia konika so záchytom posuvného vretena pre polohovadlá veľkorozmerových zvarkov. Obrázok 1 znázorňuje pozdĺžny rez koníkom, obrázok 2 znázorňuje rez A-A z obr. 1 a obrázok 3 znázorňuje rez B~B z obrázku 1.Koník so záchytom posuvného vretena pre polohovadlá veľkorozmerových zvarkov,pozostáva zo stojanu 1, na ktorom je suport 2 posüvaný...

Vykurovací olej s upravenými spalovacími viastnosťami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244578

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kadleeek Josef, Šlesingerová Marie, Suchánek Jaroslav, Macourek Vladimír, Baudyš Antonín, Mayrhofer Benitto, Lyko Jaroslav

MPK: C10L 1/02

Značky: výroby, spalovacími, vykurovací, upravenými, viastnosťami, spôsob

Text:

...oleja s výraznejšími úsporami by mohlo byt predovšetkým tam, kde-sa používajú horáky nedostatočne rozptyľujüce paliv-o a kde z toho dôvodu sa musí pracovať s vyšším koeficientom prebytku vzduchu. Tiež v takých zariadeniach, kde dochádza k zanášaniu dodatkových plôch. V dôsledku vyššie popísaných efektov. nielenže sa eliminujú straty tepla, spotrebovaného na vyparenie zaemulgovanej vody v. palive, ale v dôsledku zlepšenia procesu spaľovania sa...

Zariadenie pre elektrochemické procesy s rotujúcim obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244577

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neužil Lubomír, Poibyl Josef

MPK: C25F 7/00, B23H 3/00

Značky: obrobkom, elektrochemické, zariadenie, rotujúcim, procesy

Text:

...pri anodickom procese na povrchu obrobku v dôsledku čoho dochádza k mapovaniu povrchu a tvorbe nežiadúcich rýhc) dlhá expozičná doba 30 minút i vyššieTieto nevýhody sú odstránené zariadením pre elektnochemické procesy s rotujúcim obrobkom, ktoré sa vyznačuje tým, že prenos jednosmerného .prúdu sprostredkuje ortutový kontakt, prostredníctvom sústavy elektród, ktoré sú vodivo spojené s hriadeľou, na ktorej je uchytený obrobok, otáča...

Perforované plechy tvarované pre žiaruvzdorné stavivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 244576

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vobooil Karel

MPK: B21D 28/26

Značky: plechy, perforované, tvarované, žiaruvzdorné, stavivá

Text:

...čím zamedzujú ďalší 0 hyb v perforovanom mieste.Popísanou konštrukciou plechu sa dosahuje fyzicky nenáročný ohyb v presne stanoveno-m mieste, čo zabezpečuje perforácia a dosahuje sa presný uhol ohybu, ktorý je vymedzený výstupkami z plechu. Ďalšou výhodou je zaručená presnosť uloženia vo forme lisu v procese výroby staviva.jedno z riešení plechov vyhotorvaných po 4dla popísaneho vynalezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. 1...

Roztok na ošetrovanie tlačovej formy pred tepelným spracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244575

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubát Oldoich, Brož Václav, Popiolek Stanislav

MPK: B41N 3/00

Značky: spracovaním, roztok, tlačovej, tepelným, ošetrovanie, formy

Text:

...alkylpolyglykoléteru samostatne, alebo ich zmes a zbytok vodu.Tlačová forma ošetrená takýmto roztokom pred tepelným spracovaním má podstatne zvýšenú životnost tlačiacich prvkov V tlači bez rizika oleofilizácie a tým aj tönovania netlačiacich miest tlačovej formy. Roztok na ošetrovanie tlačovej formy pred tepelným spracovaním možno aplikovat na všetky bežne používané tlačové platne s hliníkovou povrchovo upravenou...

Záves na viazanie predmontovaných koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244574

Dátum: 15.01.1988

Autor: Návrat Emil

MPK: E01B 29/02

Značky: koľajových, závěs, viazanie, polí, predmontovaných

Text:

...mieste viazania. Viazač usmerňuje záves na viazanie predmontovaných koľajových polí zo zeme usmerňo-vacim lankom bez toho, aby bol ohrozený pádom z výšky.Na pripojenom výkrese je znázornený v náryse jeden príklad zhotovenia vynálezu.Na. lanách 11 a, 11 b je ujpevmelná traverza 20 a na jej koncoch sú upevnené 2 nepohyblivé háky 30 a, 30 b v tvare C, obidva orientované jedným smerom. Na vonkajšom háku 30 b je navarené očko 10 pre zavesenie...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-752

Načítavanie...

Číslo patentu: 244573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skupin Lumír, Veselý Václav, Kueírek Jioí, Hájek Leoš, Hovorka Jaromír

MPK: C12N 1/20

Značky: kmeň, mikroorganizmů, f-752, acremonium, chrysogenum

Text:

...pôsobili striedavo UV svetlom a nitrózometvlmočovinou. Vybrané izoláty boli ďalej podrobené pasážovaniu cez médiá so zníženým, až nulovým obsahom metioninu. Po opätovnom použití UV svetla a dalším pasážovaním boli získané izoláty, ktoré boli podrobené overovaniu ich vlastnosti z hľadiska vhodnosti priemyselného p~oužitia.Zároveň týchto prác bol vybraný kmeň, na ktorý uplatňujeme patentový nár-ok.Pri stanovovaní prnoduwkc-ixe cefallosjmorínu C...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 244572

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štos Libor, Skoivan Boris, Ustrnul Jaromír

MPK: F16B 39/16

Značky: komplet, spevňovací, maticový

Text:

...možné použiť riešenie podľa FR-PS 403 012, kde skrutka je delená. Tu musí matica mať dvojakú funkciu, zaistiť polohu spevňovaného telesa na skrutke a vytvoriť poistenie proti uvoľneniu. V prípadoch, kedy môže byť poloha spevňovaného telesa axíálne rôzna V širšom rozmedzí, dochádza k prípadu, že bud matica má málo nosných, alebo málo poistných závitov. - «Takisto pre koniec skrutiek použiteľné riešenie podľa FR-PSÁ 03 932 má šesthrannú...

Zariadenie na riadenú oxygenoterapiu kontinuálne negatívnym tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244571

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jirkovský Jioí

MPK: A61M 1/14, A61B 6/02, A61G 11/00...

Značky: kontinuálně, negatívnym, oxygenoterápiu, zariadenie, tlakom, riadenú

Text:

...videodisplej, na druhý výstup je pripojený terapeutický dávkovač a na tretí výstup je pripojený pristroj na oxygenoterapiu kontinuálne negatívnym tlakom.Výhoda tohto zariadenia je v presnom kontinuálnom davkovaní príslušného lieku,napriklad bikarbonátu, v presnom riadení podtlaku na základe počítačového analyzátora hodnotami p 02, pCO 2 a matematickej syntézy ďalších parametrov acidobázy, a toPrilnožený výkres obsahuje blokovú schému...

Zvlákňovacie zariadenie pre filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kueera Josef, Skalický Jioí

MPK: D01D 4/08

Značky: zariadenie, polymérov, filtráciu, zvlákňovanie, tavenín, zvlákňovacie

Text:

...vybratím, vytvoreným na vnútornom obvode otvoru rozvodnej vetvy pre vloženie hubicového bloku.Na hornej vstupnej ploche hubice je vytvorené osadenie pre vloženie tesniaceho prstenca, ktorým sa utesni celé zvlákñovacie zariadenie. Výhodou tohoto zariadenia je pri filtrácii a zvlákňovaní taveniny polymérov odstránenie namáhavej ľudskej práce, 4skrátenia doby nakladania hubicového kompletu a zlepšenie jeho funkčnej činnosti. Pootočením...

Vibrolis na výrobu tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244569

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kotora Jaroslav

MPK: B28B 1/08

Značky: vibrolis, tvárnic, výrobu

Text:

...krytovaním s dverovým kontaktom.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva V porovnaní s doterajším stavom techniky, najmä vo zvýšení tuhosti a kompaktnosti zariadenia v dôsledku vzájomnepevne spojiteľnej násypnej, rozprestieracej a vytváracej časti vibrolisu tuhým rámom,s dopadom na zvýšenie rozmerovej stálosti tvárnic v dôsledku zníženej vibrácie zariadenia pri prevádzke, dalej sa zariadenie podia vynálezu vyznačuje vyšším účinkom,...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244568

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uher Libo, Brejcha Josef, Uhrová Hana, Hercik Petr, Dzierža Emil, Novotný Stanislav

MPK: C08G 18/C

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Text:

...prípadne polykarboxylovými kyselinomi, alebo ich anhydridmi a/alebo laktónmi V množstvách, potrebných na dosiahnutie požadovaných vlastností produktu.Navrhovaný postup výroby polyesterpolyolov možno urýchlovať známymi. katalyzátormi csterifllíácie, preesterilikácie, resp. transesteriiikácie i polyesteritikácie V množstvách nutných na dosiahnutie technicky a ekonomicky Výhodnej rýchlosti reakčných zložiek bez nežiadúcich vedľajších reakcií....

Zapojenie ultrazvukového hladinomera s kompenzáciou zmien rýchlosti šírenia ultrazvukového vlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244567

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baránek František, Ševeík Arnošt

MPK: G01F 23/28

Značky: vlnenia, kompenzáciou, rychlostí, hladinomera, zmien, šírenia, ultrazvukového, zapojenie

Text:

...15 a druhým vstupom s deličom 12. ultrazvukový menič 4 referenčného kanála je spojený s obvodom 8 budenia a spracovania signälov referenčného kanála a súčasne s programátorom 14 a prevodníkom 10 dĺžky impulzu na číslo referenčného kanála. Prevodnik 10 dĺžky impulzu na číslo referenčného kanála je spojený s generátorom 9 odmeriavacich impulzov a. aritmetickou jednotkou 15. Výstup generátora 9 odmeriavacich impulzov je spojený so vstupom...

Skĺučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244566

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mynáo Vladimír

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...bočných klinov v usporiadaní podľa vynálezu, kde na obr. 6 je v jednoduchom a na obr. 7 vo zdvojenom prevedení.Na obr. 8 je znázornený príklad zabudovania klinových posúvačov 10, 20 do skľučovadla 200 v spolupráci priamočiarym hydromotorom 300. Pre spoluzáber klino-vých posúvačov 20, 10 s čeľusťo-u 100 sú pre príklady podľa obr. 2, 5, 6, 7 na čeľusti 100 vytvorené tlačná plocha ľavá 110 a pravá 120, napriklad na bokoch vedení čeľuste 100...

Vodivá sieťotlačová pasta na báze medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244565

Dátum: 15.01.1988

Autori: Míea Pavel, Koivka Jan, Autrata Rudolf

MPK: B41F 29/02

Značky: sieťotlačová, vodivá, pasta, báze

Text:

...zachovaní uvedených náročných požiadaviek, má lepšiu adhéznu schopnost a netečnost voči materiálu spájky a nízky plošný elektrický odpor.Na obr. 1 je graficky znázornený Süminútový teplotný profil pece, ktorému sa medená pasta podrobi pri výpale v atmosfére dusíka. Tento teplotný profil má 3 fázy fázu A, ktorá znázorňuje postupný ohrev rýchlosťou 1,5 °C.s 1 počas 12 minút až na teplotu 740 °C, fázu B, ktorá znázorňuje výdrž na teplote 740 °C...

Spôsob mnohofarebnej potlače plošných materiálov na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244564

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brejcha Josef, Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Toman Otakar

MPK: B41F 15/08

Značky: báze, plošných, potlače, spôsob, mnohofarebnej, vinylových, materiálov, chlorovaných, polymérov

Text:

...s obsahom 15 hmotnostných zmäk,. čovadla na báze dioktylftalatu a plnenej 60pare. hmotnostných mikro-mletého vápence. Na vytłáčanú, zoželatinovanú a ešte horúcu PVC fóliu o teplote cca 180 °C sa pritiačil papierový nosič farebného obrazca, ktorý sa z rubu dohrieval infražiaričom na teplotu 145 c, Nosič sa pritlačal na PVC podklad prítlakom 10 až 20 kPa pomocou valca, počas 20 s. Po tomto čase a uvoľnení prítlaku sa papierový nosič stiahol z...

Prepúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244563

Dátum: 15.01.1988

Autori: Blaha Miroslav, Páník Jaroslav

MPK: F16K 3/30

Značky: ventil, prepúšťací

Text:

...podstata spočíva v tom, že prepúšťaci ventil je umiestnený v otočnej prípojke.Príklad konštrukčného usporiadania pre~ púšťacieho ventllu, umiestneného v otočnej prípojka je zobrazený na výkrese, kde je znázornený pozdIžny osový rez.Prepúšťaei ventil podľa vynálezu pozostá 4va z telesa 1 ventilu s otvormi 2, 3, v ktorom je uložené axiáine posuvné šupátko 4 s otvormi 5, B. V otvore 6 šupátka 4 je umiestnená pružina 7. Pružina je dot-lačovana...

Zariadenie na meranie účinnosti riadenia svetelnou signalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koláo Jioí

MPK: G08G 1/00

Značky: zariadenie, riadenia, účinnosti, signalizáciou, světelnou, meranie

Text:

...modul riadiacich režimov.Výhody vyplývajúce z realizácie zariadenia na meranie účinnosti svetelnou signalizáciou podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v adaptivnej voľbe modifikovaného riadiaceho režimu, ktorý odpovedá stavu dopravnej prevádzky s účelovou funkciou zníženia časových strát účastníkov dopravnej prevádzky.Na priloženom výkrese je schéma zariadenia na meranie účinnosti riadenia svetelnou signalizáciou. Rozhranie systému je...

Stavebnicový nástroj, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244561

Dátum: 15.01.1988

Autori: Soueek Jioí, Vašátko Eduard, Zdiblo Jaroslav, Vaoková Marcela

MPK: B23B 29/12, B23B 27/00

Značky: obrábanie, stavebnicový, najmä, nástroj

Text:

...os základného držiaka o hodnotu A, pričom V základnom telese je kolmo na jeho pozdĺžna os a kolmo na os y~ umiestnený unášací kolik pre dräžku predlžovacieho nastavca.vytvorením stavebnioového nástroja podľa vynálezu sa dosiahne, že element slú 4žiaci na prenos krútiaceho momentu dosadne do svojej pracovnej polohy už v priebehu montáže a tým sa zamedzí vzniku rozmerových nepresností.Na pripojenom výkrese je znázornený pri klad vybudovania...

Spôsob získavania dezinfekčného prostriedku a/alebo dezinfekčného komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244560

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kropáeek Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan, Neischl Jaroslav Rdd, Sedláeek Vlastimil, Vanik Milan, Kováo Valter, Palán Blahoslav, Šimunek Václav, Tovaryš Zdenik

MPK: A01L 2/13

Značky: komponentu, spôsob, prostriedku, dezinfekčného, získavania

Text:

...teplote 45 C za zníženého tlaku 10 kPa a množstvo ziskaného kumylfenolu 93 0/0 rei. 4-ku.my 1 fen~o 1 ii a 7 0/0 rei. 2-kumylfenolul sa zváži. Dosiahnuté výsledky, teda absolútne percento ziskaného kumylientaiu, pcčitané na iýohodiskovü fenolovú smolu v závislosti od teploty extraktívnej kryštalizácie, sú uvedené V tabuľke 1.Množstvo získanêho Čistota získanéhokumylfenoiu, počítané kumyltenoiu na hmotnost 0/0 fenolovej smoly 0/0 hmot. 6,9 §...

Dvojchápadlo s mechanickým uchopením objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244559

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dostál Jioí

MPK: B66C 1/42

Značky: dvojchápadlo, objektov, uchopením, mechanickým

Text:

...je, že pevné teleso prvého chápadla a pohyblivé teles-o druhého chápadla sú navzájom spojené jednak pevne, prostredníctvom piestnej tyče presuvného hydraulického valca a jednak pohyblivo spojené vo vedení pomocou klzných prvkov tvaru rybín,kde dlžka presúvania je »obmedzená dorazom.Výhoda prevedenia chápadla podla vyná 4lezu je v- jednoduchosti konštrukcie, prispôsobenĺ chápadiel pre výmenu objektov vo vnútri jednotlivých telies...

Spôsob výroby zlievárenskej formy spevňovanej podtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: B22C 15/22, B22C 9/02

Značky: spevňovanej, formy, výroby, podtlakom, zlievárenskej, spôsob

Text:

...mieste vyústenia adsávacieho kanállka Ipri lejacej jamke 13 otvor. Na obr. z je v spodnej časti vrchný diel 12 formy so zaformovanými modelmi, otočený deliacou plochou hore. Na vrchnom diele 4 modelu odliatku je priloženy spodný diel 14 modelu odliatku, tvarujúci dutinu v spodnom diele 19 formy, uloženom na vrchnom diele 12 formy. Spodný diel 19 formy má v deliacej ploche modelovú fóliu 16 spodného dielu 19 formy,ktorá kopíruje tvar spodného...

Komorový zásobník na rotačné predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: 244557

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frank Ludik

MPK: B65B 35/02

Značky: zásobník, rotačné, předměty, komorový

Text:

...samočinne prisúvat skupinu rotačných predmetov až do palety, v ktorej prichadza k presunutiu skupiny k baleniu a umožňuje jeho samočinne naplnenie. eho použitím odpadá manipulácia s paletami, ich prekladaním a navršovaním na seba.Komorvový zásobník na rotačná predmety podľa vynálezu je znázornený na obrázkoch č. 1 až 3, kde obrázok č. 1 znázorňuje komorový zásobník v reze pri pohľade zboku, zpredu a zvrchu, obrázok č. 2 znázorňuje...

Silovoovládané skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244556

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eech Oldoich, Boeek Jaroslav, Dobola Jan

MPK: B23B 31/14

Značky: skľučovadlo, silovoovládané

Text:

...častí teleso 10, čeľusť 20,páka 30, vložka 40, protizavažie 50, ovládacie teleso čelustí G 0.ovládacie teleso čelustí 60 je vedené v telese 1 D a je v zábere s čeľusťami 20, kt-oré sú v telese 10 radiálne vedené. Ovládacie teleso čeľustí 60 je spojené s tažnou rúrou 75 bežným spôsobom. Teleso 10 je pripojené k vretencu 70 skrutkami 66. Protlzávažle 50 má v telese 10 vytvorené radiálne vedenie 11. V telese 10 je vytvorené axiálne vybranle 12...

Stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244554

Dátum: 15.01.1988

Autor: Budín Jioí

MPK: E04G 11/00

Značky: stavebnicové, debnenie

Text:

...prekážajúcich panelov.V tomto prípade sa montuje jedine nosná 1 ešeňová, konštrukcia, kým ostatné prvky sa do nej len skladajú. Vysokú rozmerovú variabilnosť zvyšuje alternatíva s pružnými päsikmi, čo umožňuje mierne poodťahovanie panelov od seba. Týmto debnenim je možno aj naraz postaviť debnenia pre skelet pre celú výšku objektu. Táto možnost prináša rad výhod, ako možnosť rýchleho a vysokoproduktívneho postupu prác pri debneni,...

Zariadenie pre pripojenie magnetofónu k počítaču

Načítavanie...

Číslo patentu: 244553

Dátum: 15.01.1988

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav

MPK: G06F 3/06

Značky: zariadenie, magnetofonu, počítačů, pripojenie

Text:

...a na obr. 3 je úprava synchronizačného a číslovacích impulzov na bipolárne bez jednosmernej zložky.Na obr. 1 je signálový zdroj 4 cez úrovňový prevodník 5 a rozpínací kontakt hlavného prepínače 22 pripojený na hlavnú sto.p-u 20 magnetotónu 1. Zapínací kontakt hlav ného prepínače i 22 je pripojený na vstupanalógovo-číslicového prevodníka 11, spravidla osembitového, ktorého výstupy sú pripojené na údajovú zbernicu 1 G, ktorá je cez medzičlánok 3...

Rýchlospojka hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244552

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16L 37/12

Značky: rýchlospojka, hadice

Text:

...spojenom stave rýohlospojky prilieha klapka svojou hranou k bočnej ploche radiaineho výrezu. Klapka má šírku najmenej tak veľkú, ako je vnútorný priemer telesa.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, žepripojenie a odpojenie hadice na potrubie je možné previesť velmi rýchlo jednou rukou a nie je k tomu potrebne žiadne naradie. Klapka, ktorá poisťuje rýchlospojku proti rozpojeniu, v rozpojenom stave rýchlospojky chráni otvor na telese...

Samotestovatelný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 24

Načítavanie...

Číslo patentu: 244551

Dátum: 15.01.1988

Autor: Karásek Richard

MPK: H03K 19/00

Značky: obvod, samotestovateĺný, kontrolu, kódu, logický

Text:

...osemnásty člen logického súčtu 47 je spojený s druhým členom logického súčinu 52 a so šiestym členom logického súčlnu 55, ďalej devätnásty člen logického súčtu 48 je spojený s tretím členom logickêho súčinu 53 a so siedmym členom logického súčinu 57, ďalej dvadsiaty člen logického súčtu 49 je spojený so štvrtým členom logického süčinu 5-4 a s ôsmym členom logického súčinu 58, pričom prvý člen logického süčinu 51, druhý člen logického súčinu...

Přeplňovaný dvoudobý spalovací motor, zejména pro letecké modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 241650

Dátum: 01.01.1988

Autor: Gennari Federico

MPK: F02B 75/34, F02B 27/04

Značky: zejména, přeplňovaný, dvoudobý, spalovací, motor, modely, letecké

Text:

...tažné vrtulí, a jejím prodloužením až k odtokové hraně vrtule a upevněním tažné vrtule na klikovém hřídeli tak,že V okamžiku uz avírání výřukového otvoru ve válci horní hranou pístu,list tažné vrtule překrývá ústí výfukové trubky, vyvodí se ve výfuku tlakové vlna, která umožní přeplnění válce směsí vzduchu a paliva, přiváděného do válce ze skříně motoru připouštěcími kanály v celém rozsahu provozních otáček motoru.Příkladné provedení...

Pracovní válec hydraulického ovládacího systému spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241649

Dátum: 01.01.1988

Autor: Haffer Gregor

MPK: F16D 13/75

Značky: hydraulického, ovládacího, systému, spojky, pracovní, válec

Text:

...levé straně válcové dutiny. iv této poloze je odkryt otvor § spojující prostor-proměnného členu 2(neznůuhsno) stoupne tlak v přiváděcím potrubí spojeném s pracovním válcem l přívodním šroubem ll a písty 2 a 3 se posouvaji směrem vpravo ýle obr. 2), přičemž je tlak v proměnném členu 2 po dobu vymezováni pracovní vůle g úměrný odporu vratné pru žiny gg -úsečka AB v diagramu na obr. 5 - a jeho hodnota je nižší než hodnota tlaku potřebného k...

Forma pro výrobu podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241648

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sauer Gerhard, Maier Martin, Ruprecht Hermann

MPK: B29C 33/44

Značky: forma, obuvi, podešví, výrobu

Text:

...V případě změny dezénu nášlapové části podešve se velmi jednoduše vymění pouze nášłpová vložka.Příklad provedení formy podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresech, kde značí obr. l celkový půdorys, obr. 2 řez rovinou A-A dle obr. 1 ve zvětšeném mě u v poloze uzavřené formy s prvním víkem a obr. 3 řez rovinou B- dle obr. l ve zvětšeném měřítku v poloze otevřené formy s dalším víkem.Forma sestává ze spodního dílu l (obr.2), v němž...

Vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 241647

Dátum: 01.01.1988

Autor: Maier Martin

MPK: B23B 41/02

Značky: vyvrtávací

Text:

...stroji, kde na loži g je umístěn koník A a nástrojová skříň Q s přívodem řezné kapaliny ve směru šípky, přičemž obrobek 1 je uchycen mezi nástrojovou skříní Ž a přítlačnou skříní Q. Vyvrtávací tyč 1 sestává z tělesa 1 ve tvaru trubky, které je na straně nástroje Q uzavřenc nástrojovým čepem §, který je opatřen na vnější straně napojovacím závitem pro uchycení nástroje Ž. Na upínací straně je těleso 12 uzavřeno koncovým čepem 3,...

Těleso jednostupňového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241646

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ruprecht Hermann

MPK: F04D 29/42

Značky: čerpadla, jednostupňového, těleso

Text:

...je vytvořena v přechodovém kusu, který je nerozebíratelně upevněný ve vnitřním prostoru výtlačného hrdla.A Vyšší účinek řešenídle vynálezu spočívá jednak ve zmenšení vnějšího průměru tělesa čerpadla, kterého je dooíleno tím, žedvojitá výtlačná spirála je ukončena přechodovým kusem umístěným.ve vnitřním válcovém prostoru výtlačného hrdla a jednak ve zmenšeném počtu dílců celé konstrukce čerpadla, z čehož vyplýva jednoduchost konstrukčního...

Čistič oleje mazací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241645

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mintov Miachail Grigorov, Filipov Petko Antonov, Duschanov Ivan Dimitrov, Maier Martin

MPK: F01M 11/03, F16N 39/06

Značky: mazací, čistič, soustavy, oleje

Text:

...do vybrání v motorové skříni a svou vnější částí do otvoru v krycím víku motoru a průchozí dutý svorník jsou spolu s víčkem čističe upevňovacími součástmi krycího víka k motorové skříni. Umístěním olejového čističe do prostoru chráněného krycím víkem motoru se dosáhne kompaktní stavby celé motorové skříně a přitom je čistič neobyčejně~ lehce přístupný využitím du tého průtokhvého svorníku k upevnění celého krycího víka motoru se ušetří několik...