Archív za 1988 rok

Strana 192

Zariadenie na zníženie strát amoniaku v exhalátoch na výrobniach močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246877

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bahno Jozef, Martinko Anton, Michalec Alojz, Kallbán Pavel

MPK: C01C 1/12

Značky: exhalátoch, zníženie, amoniaku, strát, zariadenie, výrobniach, močoviny

Text:

...a vyšší účinok sa dosahuje absorpciou amoniaku systémom prúdových pračiek ústiacich do spoločnej odlučovacej nadoby, ktorá slúži súčasne ako predloha čerpadla cirkulačného okruhu, v ktorom je zaradený nepriamy vodný chladič na odvádzanie absorpčného tepla.jednou prúdovou pračkoíl sa odsávajú exhaláty s vysokým obsahom amoniaku, kysličnika uhličitého a vodnej pary z centrálneho komína. Druhá prúdová pračka slúži na odsávanie a vypieranie...

Tepelná rozvodná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: 246876

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vicena František, Rácz František, Schmiedt Peter, Mikušek František, Tököli Pavol

MPK: F16L 1/02, F16L 59/14

Značky: sieť, rozvodna, tepelná

Text:

...tlaku.Hĺbková hydrofobizácia ~ to je hydroľobizácia povrchu kapilárnych pórov materiálu do potrebnej hĺbky. V porobetóne vznikajú kapilárne póry, na jednej strane ako výsledok umelej porizácie a na druhej strane, ako výsledok deťormacii a tvorenia mikrotrhlín pri vysušovaní materiálu, pri jehostarnutí a zaťažení vonkajšími silami. Pri umelej porizácií vznikajú gulovitě makropôry s rozmerom 0,5 až 1.0.10 m. Spájajú ich mikropóry s rozmerom...

Nástroj pre elektroiskrové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246875

Dátum: 15.01.1988

Autori: Madarász Jozef, Húšeava Alexander, Koeišak Marián, Tureány Jozef

MPK: B23H 7/12

Značky: nástroj, elektroiskrové, obrábanie

Text:

...kvapaliny vyúsťujúci pri činnej ploche nástrojovej elektródy.Nástrojom pre elektroiskrové obrábanie podľa vynálezu sa docieli zviacnásobnenie počtu nástrojových elektród pri elektroiskrovom obrábaní a súčasne sa podstatne znižujú prípravně časy.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie nástroja, ktorý je nakreslený v reze.Nástroj pre elektrolskrové obrábanie pozostáva z telesa 3 nástroja na hornom čele opatreného...

Zmiešavacia komora vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246874

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nagy Vojtech, Schiessl Odon, Žembery Karol, Werner Peter, Matulay Štefan

MPK: B01F 3/02

Značky: vzdušnin, komora, zmiešavacia

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prívodný otvor a druhý prívodný otvor sú od spoločného odvodného otvoru oddelene prepážkou so štrbinou.Výhodou zmiešavacej komory vzdušnín podľa vynálezu je, že zmiešavané vzdušnlny sú štrbinou prepážky komprimované do malého prierezeu na veľmi krátkej dráhe a po priechode touto štrbinou znova expandu 4 jú do pôvodného prierezu, čim dôjde k ich dokonalejšiemu zmiešaniu. Takáto zmiešavacia komora...

Zariadenie na miešanie vzduchu a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246873

Dátum: 15.01.1988

Autor: Katušeák Svetozár

MPK: B01F 3/02

Značky: plynů, miešanie, zariadenie, vzduchu

Text:

...vynalezu je, že zariadenie umožňuje miešat vzduch a plyn v konštantnom pomere pri meniacom sa prietoku vzduchu, čo u spaľovacích motorov umožňuje zabezpečiť optimálne zloženie horlavej zmesi v celom rozsahu činnosti motora, z čoho vyplýva nižšia spotreba paliva,nižší obsah škodlivých zložiek vo výfukových plynoch a zvýšenie životnosti motora. Vzhľadom k tomu, že kvapalné palivá sa pred zmiešaním dostanú do plynného skupenstva, dôjle k ich...

Spôsob prípravy 1-(2, 6-dimetylfenoxy)-2-propanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246872

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mura Ján, Liska Dušan, Sobota František, Pastierovie Ivan, Lachovie Peter, Ferdinandy Milan

MPK: C07C 49/175

Značky: spôsob, 6-dimetylfenoxy)-2-propanónu, 1-(2, přípravy

Text:

...Po pridaní všetkého množstva sa teplota udržuje ešte 3 hodiny. Anorganické soli sa odsajú, filtrát sa zahustí za väkua a zbytok sa desti 246872luje za zníženého tlaku. Získa sa 13,7 g 76 percent látky vzorca I s teplotou varu 136 až 138 °C/2,4 kPa.Postupuje sa analogicky podľa bodu 1 s tým rozdielom, že sa dimetylformamid nahradí acetönom ako reakčné prostredie. Získa sa 11,7 až 12,6 g 65 až 70 0/0 látky vzorca I.Roztok 2,6-dimetylfenolátu...

Univerzálny držiak výdajnej pištole

Načítavanie...

Číslo patentu: 246871

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krá1 Jozef

MPK: B67D 5/365

Značky: držiak, pistole, výdajnej, univerzálny

Text:

...uložený držiak pripevnený napr. na armatürnej skrini V základnej polohe zaisťuje fixáciu výdajnej pištole, po otočeni okolo čapu - následkom trenla výdajnej hadice je vedenie a uloženie výdajnej pištole pri prerušení výdaja pohonných hmôt. Hlavné výhody univerzálneho držiaka výdajnej pištole podľa vynálezu spočívajú vvýdajnými vetvami sa podstatne zjednodu Zšuje manipulácia pri výdaji pohonných hmôt, najmä kedy cisternový plnič postupuje a...

Trojbodový záves so samočinnou mechanicky arctovanou hornou polohou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246869

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havlík Štefan, Krajniak Alojz

MPK: A01G 23/04

Značky: závěs, arctovanou, mechanicky, polohou, trojbodový, samočinnou, hornou

Text:

...1 stroja, pôsobí každý na dvojicu vzpier 3, z ktorých spodná je otočne upevnená na ráme 1. vzpery 3 ovládajú pohyb vahadla 4, ktoré je jednou stranou ukotvené na ráme 1 a druhou cez kĺby 9 spojené s tiahlami 5 dolných tiahel 6, ktoré sú cez kĺby 8 uchytené na rám 1. Horná vzpera 1 U trojbodového závesu je cez kIb 11 uchytená na rám 1.Uchytenie pracovného náradiaje pomocou dvoch dolných závesných klbov 12 a jedného horného závesného kIbu 13...

Zapojenie fluidikového ventilátora pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 246868

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Tóth Július

MPK: A61M 16/00

Značky: zapojenie, fluidikového, pľúc, ventilátora

Text:

...je pripojený na asistor 66 s regulátorom 13 asistora a je napájaný cez vypínač 14 asistora, alebo cez zosilňovač 63 a jednosmerný ventil 64 asistora. K výstupu VI klopného člena 50 FLIP-FLOP je paralelne pripojený zosilňovač 49 vdychu, vlnovec 47 vdychu s kapacitou 48 vdychu a výkonový zosilňovač 68 vdychu.K výstupu VII klopného člena 50, FLIP-FLDP je paralelne pripojený zosilňovač 56 s kapacitou 57 a vypínačom 16 zástupoveho dychania, ale i...

Spôsob výroby zeoiitických molekulových sít o vysokej kryštalickej čistote

Načítavanie...

Číslo patentu: 246867

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benda Boetislav, Maloušek Antonín, Zdenik Dalibor

MPK: C01B 33/28

Značky: spôsob, zeoiitických, výroby, čistote, kryštalickej, molekulových, vysokej

Text:

...spád pri ohrievaní týchto gólov na kryštalizačnú teplotu môže činit maximálne 80 °C. Gély poskytujúce zeolitícké molekulové sitá s vysokým modulom Siůz Al 205 i sú voči teplotnemu spádu citlivé a môžu sa pohybovať v rozmedzí 100 (3.Plášt kryštalizátora vratane sústavy vostavieb pre prúdenie teplonosiča umožňuje aj v prevádzkovom meradle vytvorit požadované teplotné spády medzi kryštalujúcim gelom a teplonosičom. Ak sa totiž prekročí...

Spôsob oddeľovania etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246866

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Benda Boetislav, Zdenik Dalibor

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: zmesí, etylénu, plynov, pyrolýznych, oddeľovania, spôsob

Text:

...s absorbovanými plynmi je napojený na demetanizačnú kolönu 23, v ktorej sa odstráni z kvapalnêho prúdu česť metanu a skoro všetok vodík a oxid uhoľnatý. Takto upravený kvapalný prúd sa potom odvádza potrubím 25 do absorpčno-desorpčného uzla 26 na oddelenie koncentrovaného plynného etylénu od kvapalnej zmesi acetönu s rozpusteným oxidom uhličitým a acetylenom. Odvod plynu 7 z 1. absorpčného stupňa je napojený na 2. absorpčný stupeň 9, v ktorom...

Regál pre skladovanie vytlačených a valcovaných gumových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246864

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: A47F 3/06, B65G 1/10

Značky: válcovaných, regál, gumových, vytlačených, skladovanie, komponentov

Text:

...vytvorenia vynálezu. kde obr. 1 je zmenšený nárys regálu. obr. 2 zmenšený bokorys regálu, obr. 3 zmenšený detail spojenia zásuviek s rámoma obr. 4 zmenšený detail v čase jednostranného vodknutie pri vysunuti regálu v bokorysnom pohľade.Na ráme 10 sú uchytené pre každú zásuvku 20 spodné lišty 110 a horné lišty 120 opatrené pevnými dorazmi 121. Zásuvky 20 sú zložené z lavých pozdĺžnych nosníkov 201, stredných pozdĺžnych nosníkov 202 a pravých...

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246863

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frank Ludik, Valcháo Martin, Protiva Miroslav

MPK: B05C 13/02

Značky: upínací, prípravok

Text:

...naväzujúcej povrchovej úprave, napríklad postriebreniu v príslušnom technologickom zariadení.Upínací prípravok podľa vynálezu je ~v príkladnom prevedení znázornený na pripojených obrázkoch, kde na obr. 1 je ná 4 rysný pohlad na prípravok, obr. 2 znázorñuje bočný pohľad, obr. 3 je pohľad zhora a obr. 4 je dlelči pohľad na vytvorenie rámov prípravku a uchytenie príslušných výpletov.Upínací prípravok pre upinanie dutých krehkých telies s...

Axiálny hydrogenerátor pre tlak nad 40 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 246862

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kvapil Josef, Šindeláo Karel, Kubelka Jioí

MPK: F04B 1/14

Značky: hydrogenerátor, axiálný

Text:

...blorku valcov dvomi samostatnými kolíkmi je z hladiska funkcie i namáhania výhodnejšie a účinnejšie a presnejšie, pokiaľ ide o montáž alebo výmenu opotrebovaných či poškodených sülčastí.Na pripojenom výkrese je v pozdlžnom reze v náryse znázornený axiálny hydroge 4 nerátor v konštrukčnom prevedení podľa Vynálezu.Axiálny hydrogenerátor podľa vynálezu,ako je znázornený na obr. pozostáva z odstupñovaných plestikov 1, konštrukčne upravených ako...

Spôsob prípravy tekutého ferosilícia pre legovanie ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246861

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kvapil Jioí

MPK: C22C 33/04

Značky: tekutého, oceli, legovanie, spôsob, přípravy, ferosilícia

Text:

...v zlepšení zásaditého rałfinačného procesu výroby ocele v tom, že prevážna časť produktov prepalu zliatiny nie je vnášaná do tavby,neznižuje raiinačný účinok zásaditej trosky a neznižuje opotrebenie zasaditých výmuroviek. Roztaveníe ferosilícia v oddelenej peci a vznik troskovej taveniny umožňuje čiastočné zníženie sprievodných prvkov v zliatine. Vzhladom na nehomogenitu ferosilícia a často rozdielny obsah kremíka v jednotlivých kusoch na...

Gumový vak kriesiaceho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246860

Dátum: 15.01.1988

Autor: Perner Bohumil

MPK: A61M 16/00

Značky: gumový, kriesiaceho, prístroja

Text:

...veľkosti vytlačovaného objemu pri zmenšovaní vonkajších rozmerov vaku. Snahy po zväčšovaní vytlačovaného objemu viedli prevažne k zväčšovanlu rozmerov vaku. Takto riešený vak sa však jednou rukou ťažko Vyprázdňoval.Popĺsané nevýhody gumového vaku ručných kriesiacich prístrojov sú odstránené vekom s vnútornými výstuhami podľa vyná 4 lezu, ktorého podstata spočíva V tom, že vak je po obvode vnútornej strany steny v pozdlžnom smere opatrený...

Vibrofluidný nehlučný a bezprašný horizontálny dopravník sypkých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246859

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koíž Ivan

MPK: B65G 53/20

Značky: vibrofluidný, bezprašný, sypkých, nehlučný, látok, dopravník, horizontálný

Text:

...napínacej koncovky 9, ktorá je opatrenä napínacím bežcom 24, na ktorý je pripojená oceľová struna 20 pomocou svorníka 26 pre uchytenie oceľovej struny 20 na bežec 24.Napinací bežec 24 je opatrený v pozdlžnom smere závitovýrn otvorom, do ktorého je vložená napínacia skrutka 25 s hlavicou. Pomocou napinacej skrutky 25 a napínacieho bežca 24 je možné dosiahnuť potrebnú hodnotu napätia oceľovej struny 2 U a tým aj intenzitu vibračného vlnenia...

Spôsob výroby D-xylózy z vodného predhydrolyzátu listnatých drevín beztlakovou hydrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246858

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kraus Josef, Láník Igor, Bilík Vladimír, Lang Pravdomil, Rada Petr, Blažek Vítizslav

MPK: C07C 47/19

Značky: hydrolýzou, d-xylózy, drevín, spôsob, beztlakovou, výroby, listnatých, predhydrolyzátu, vodného

Text:

...regeneračným roztokom 2 až 4 luhu sodněho použitého k regenerácii anexu a odvedie do riedkeho výluhu v Celulózke závodu. Predhydrolyzát sa ochladí na 20 až 40 ° Celsia, pridá sa k nemu bentonit v množstve 5 na sušinu a flokulačné činidlo Hernostan 1 lit. na každý m 3 predhydrolyzátu. Po odfiltrovaní sa predhydrolyzát prepustí cez stredne bazický anex Ostion AMP,na ktorom sa zachytí kyselina sírová a zbytok farebných látok. Ďalej sa...

Spôsob úpravy vôd znečistených organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246857

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smolík Jan, Zeman Luboš, Trhlin Alois

MPK: C02F 1/78

Značky: organickými, látkami, spôsob, úpravy, znečištěných

Text:

...sa prejaví v lepšej kvalite upravenej vody, pretože rozrušené častice sú velmi aktívne a rýchle sa obalia koagulantom, ktorý je ešte v dlsocioVanej forme. Súčasne sa dosiahne zvýšenie účinku koagulácie i flokulácie, nakolko prebytočný vzduch vo forme bubliniek intenzívne premieša reakčnú zmes, pričom sa odvetrá veľká čast prchavých látok. Vplyv ozonizácie sa následne prejaví tiež vo zvýšenom efekte separačných stupňov - sedimentácie a...

Spôsob lúhovania selénu z výpražkov získaných po termickom odpražení ortute z elektrolytických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246856

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hampl Jan

MPK: C01B 19/02

Značky: kalov, selénu, odpražení, termickom, získaných, spôsob, luhovania, ortute, elektrolytických, výpražkov

Text:

...podľa vynálezu je, že lúhovaním vzniklý rmut dobre sedimentuje,filtrácia prebieha snadne a roztok je čistý bez koloidných častíc a rozpustného balastu. Preto možno redukciou získat velmi čistý selén s vysokou výtažnosťou. Použitý lúhovací roztok siranu sodného možno ľahko regenerovat bez velkých strát.iPôsobením siranu sodného na seléničitan,,resp. (seląnan vápenatý, sodíkový kation reakciou vytesňuje Vápnik, čím vznikajú rozpustnéselénové...

Aplikátor pre zavádzanie včasných embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246855

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valenta Jioí

MPK: A61D 7/02

Značky: embryí, aplikátor, zavádzanie, včasných

Text:

...ollvkou a celým apllkátorom prechádza mandren.Telo aplikátora je vyhotovené z troch trubičiek najhrubšia je najkrajša a vytvára pevné kotvenie pre hlavicu, zarážku i hrubšiu trubičku spevneného tela, ktorá ma zamedziť deformácii pri pretláčaní, zatiaľ čo tenšia trubička s olivkou na konci má uľahškodeniu sliznice pri pretláčaní má zabrániť kovový mandren, ktorý sa pred pretlačit pretláčanie cez krčok do maternice. Počanim zasunie do...

Spôsob zisťovania objemovej stability lupkov pre výrobu tvrdých šamotových staviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246854

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Josef, Taraba Oldoich

MPK: G01N 9/36

Značky: výrobu, zisťovania, lupkov, šamotových, stability, staviv, tvrdých, spôsob, objemovej

Text:

...skúšky výpalom sú možné v laboratórnych podmienkach a sú jednotné pre výrobcu lupkov aj pre spracovatelov. Umožñuje sa výroba kvalitných šamotových výrobkov bez strát a nepodarkov a pre vý 4robcov lupkov sa umožňuje zistenie, ktoré technologické parametre alebo suroviny spôsobujú zníženie kvality lupkov z toho hľadiska a na základe toho skvalitniť výrobu a dodávku správnych surovín pre odberatelov.Príklad uskutočnenia spôsobu podľa...

Zariadenie pre čistenie okien a podľahových plôch, najmä priemyselných

Načítavanie...

Číslo patentu: 246853

Dátum: 15.01.1988

Autor: Švirk Josef

MPK: A47L 1/08

Značky: okien, čistenie, priemyselných, najmä, ploch, zariadenie, podlahových

Text:

...Umožňuje sa čistiaci zásah na akékoľvek zošikmené, rovinpé plochy s plnou automatizáciou dávkovania a zberu čistiaceho média s diaľkovým ovládanim a vylúčením silového opretia o krehkú čistenü plochu.Príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom obr. 1 znázorňuje umiestnenie zariadenia v budove pri zavesení, resp. položeni na mostovom žeriave, alternatívne aj na streche budovy, obr. 2...

Zariadenie k profilovaniu stavebných dielcov u hornej hrany formy vertikálnej baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246852

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svatoš Jioí, Matijka Karel, Ružieka Jioí

MPK: B28B 7/26

Značky: vertikálnej, formy, dielcov, zariadenie, hornej, stavebných, baterie, profilovaniu, hrany

Text:

...presnosť a kvalitu. Na uvedené nedostatky tiež vplýva nedostatočná pracovná disciplína obsluhy. Dielec profilovania dôkladne obsluha neočlstí -od betónu a nenastrieka odformovacim prostriedkom, pretože vo väčšine prípadov dielec profilovania obsluha odloží mimo jej dosah. Uvedený spôsob podstatne vplýva na veľmi rýchle znehvodnotenie a straty profilových dielcov.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého...

Viacvrstvový plošný materiál s tepelne izolačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246851

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dušek Jan

MPK: B32B 15/20, B32B 15/12

Značky: izolačným, účinkom, viacvrstvový, plošný, materiál, tepelně

Text:

...termoplastickými polymérmi.Tým, že na druhej strane papierovej vrstvy spojenej na jednej strane lepeným spojom s hliníkovou fóliou obsiahnutej vo viacvrstvovom plošnom materiále s tepelne izolačným účinkom podľa vynalezu je nános lepidla umožňujúceho spojenie tohoto materiálu s povrchom materiálu, ktorý je žiadúce tepelne izolovať, sa zabezpečí jednoduchosť a efektívnosť upevnenia Viacvrstvověho plošného materialu s tepelne izolač ným...

Zariadenie na prestavenie hornej čeluste u ohýbacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sklenáo Jaroslav, Frýdek-místek

MPK: B21D 5/04

Značky: strojov, ohýbacích, prestavenie, čeľuste, zariadenie, hornej

Text:

...s axiálnou i radiálnou vôľou, podopreté axiálnym krúžkom a proti pootočeniu sú zachytené pomoc-ou drážiek a spojok s obvojstrannými výčnelkami, ktoré sú na dru 4 hej strane posuvne uložené v niektorej z dvojíc drážok objímok, pevne spojených s hornou čeiustou. Spojky sú axiálne pridžiavane k matíciam delenými krüžkami, ktoré sú prichytene kompaktnými krúžkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rovnomerné pritlâčaníe hornej čeľusti.Príklad...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244599

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frýdek-místek

MPK: F04B 1/20, F04B 1/26

Značky: prevodníka, dosky, uloženie, valivé, hydrostatického, axiálneho, výkyvnej

Text:

...vonkajší polomer je menší ako úložný polomer kolísky.Výhodou .prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je odstránenie rázov, prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čím sa zníži hlučnosť prevodníka a zvýši životnost niektorých jeho častí bez zvýšených nárokov na presnosť výroby dielcov valivého uloženia.Príklad prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244598

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macura Pavel

MPK: F04B 1/26, F04B 1/20

Značky: axiálneho, uloženie, výkyvnej, valivé, hydrostatického, dosky, prevodníka

Text:

...dosky je menší ako vnútorný polomer ložiskověho krúžku, pričom vonkajší polomer ložiskového krúžku, zväčšený o priemer valivého telieska, je väčší, ako polomer valcovej úložnej dráhy kolísky.Výhodou prevedenia valivého uloženia podla vynálezu je odstránenie vybrácií prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čim sa zníží hlučnosť prevod 4níka a zvýši životnost niektorých jeho častí.Príklad prevedenia vialivého uloženia...

Veľkoplošný pilier nad vyrúbaným priestorom v horskom masíve

Načítavanie...

Číslo patentu: 244597

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kukák František, Fiala Antonín, Kuoátko Josef, Šprioar Ludik, Holan Jioí

MPK: E21C 41/00, E21C 41/06

Značky: priestorom, pilier, veľkoplošný, masíve, vyrúbaným, horskom

Text:

...byt minimálny. Doposiaľ zauživaný .obdĺžnikový prierez nevyhovuje optimálne týmto požiadavkám.Uvedené nevýhody odstraňuje veľkoplošný pilier nad viyrúbaným priestorom v horskom masive, usporiadaný medzi dvoma neprorušenými časťami masívu. jeho podstata podľa v-ynálezu spočíva v tom, že veľkoplošný pilier je najmenej na jednej z plôch odvrátených do vyrúbaného priestoru, opatrený v mieste pôvodných medzikomorových pilierov pozdlžnými nosnými...

Pružinový muitiplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holan Jioí, Stehno Josef

MPK: E21F 17/00, E21D 11/00

Značky: pružinový, muitiplikátor

Text:

...priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia pružinového multiplikátora. Hydraulický dotahovač 11 je opatrený priložkou 2, spojenou s piestom 7 a s tele 4som doťahovača 1, spojenom s pružinami 12. Diferenciálny valec 3 je opatrený piestom valca 14 s hydraulickým rozvá-dzačom 5,spojeným jednak s tlakovou vetvou s a tiež spätnou vetvou 4. Tlakové vetva 9 je spojena s hydraulickou hadícou 13 a je v nej zaradený spätný ventll 8 a škrtiacl...

Sťahovač segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244595

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kos Jioí, Mour Ladislav

MPK: E21D 11/40, E21F 17/00

Značky: segmentov, sťahovač

Text:

...v bočnej časti telesa stuahovača segmentov, dosahuje sa jednak zníženie celkovej dĺžky sťahovača segmentov a tiež výhodnejšieho priestorového usporiadania pri budovaní výstuže,Rukoväť neprekáža hadiciam a kabli. Riešenim pevného a otočného háku sa dosiahne priaznivého zakladania obidvoch hákov za úchytné časti segmentov výstuže, nako 1 4ko jeden z nich je možné odklopiť a miernym pootočenim najprv zasunúť pevný hák a .náväzne priklopiť hálk...

Reverzačný zosilovač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244594

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fulneeek Petr

MPK: E21F 17/00, E21D 15/58

Značky: reverzačný, tlaku, zosilovač

Text:

...zosilovača tlaku.Na hydraulický rozvádzač 5 je napojená jednak hlavná pracovná vetva 13 a tiež pomocná pracovná vetva 12, zapojená na výstupnü stranu doťahovača výstuže 7. Do hlavnej pracovnej vetvy 13 je zapojeuý spätný ventil B a diierenciáiny valec 8. Tieto 4dva prvky sú zapojené paralelne. Pred diferenciálny valec 8 je zapojený škrtiaci prvok 10, ktorý môže predstavovať trysky, škrtiaci ventil a pod. Poistný ventil 9 je zapojený na výstup...

Spôsob úpravy klzných vlastností fólií z polypropylénu alebo kopolymérov propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sikora Petr, Ambruzs František, Bieánek Bedoich

MPK: C08J 5/18

Značky: spôsob, kopolymérov, úpravy, fólií, vlastností, klzných, propylenu, polypropylénu

Text:

...koronovú úpravu fólií, sťažuje technologické podmienky ich výroby a zvyšuje materiálové náklady v-ýroby.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob úpravy klzných vlastnosti fólií vyrábaných z p 0 lypropylénu alebo knopolymérov propylénu za použitia klzných činidiel na báze amidov vyšších mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že sa klzné činidlo povrchovo aplikuje nra vyrobenú fóliu alebo na fóliu v určitom technologickom stupni výnovby...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prskavec Josef, Ondoej Antonín, Bieánek Bedoich, Kubín Sáva

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob

Text:

...po-mere 12,46 pri teplote max. 80 stupňov Celsia, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C s výhodou na 135 °C pri zádrži 5 až 30 minút s výhodou 15 minútj. Reakčná zmes sa ochladí na 50 až 80 °C s výhodou 70 °Cj a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu. Zmes sa vy 4hreje na 120 až 150 °C s výhodou 135 °C pri zádrži 20 až 50 minút s výhodou 30 m 1 nüt. Potom sa prevedie o sebe známym spôsobom esteriľikácia vo vodnom prostredí. Z...

Spôsob prípravy xylánov z jednoročných rastlín Riešenie sa týka spôsobu prípravy xylánov z jednoročných rastlín.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244591

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mazánek Petr, Zenzinger Kurt, Dvooák Vladimír, Nepala Miloslav

MPK: C08B 1/00

Značky: xylánov, rastlín, týká, spôsobu, přípravy, spôsob, jednoročných, riešenie

Text:

...vo výťažkoch 50 až 90 0/0 z pôvodne prítomných hemicelulóz. Postup je tiež menej náročný na použité chemikálie, čas, energiu a prevádzkové zariadenie. Extrakčný zvyšok predstavuje celulózový materiál, vhodný na skŕmovanie, alebo prípravu kŕmnej biomasy.Suspenzia 1,1 kg vzduchosuchej drte kukuričných vretien v 7,5 l 5 0/0 hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného sa za miešania zahreje nia teplotu 40 °C a udržuje pri tejto teplote po dobu...

Pneumatický krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244590

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kmínek Zdenik, Raba Pavel

MPK: B65B 41/00

Značky: krokový, dopravník, pneumatický

Text:

...s ozubeným kolom 15. Ozubené kolo 14 a ozubeně kolo 15 sú pev 4ne pripojené k hriadeľu 3, otočne uloženému v spoločnom telese. K hriadeľu 3 je pripojená aj hnacia časť ovlládacej spojky 16. Hnacia časť ovládacej spojky 16 je ďalej funkčne spojená s ovládačom 8, ktorý slúži na zopnutie a rozopnutie spojky. ovládač 8 môže byt tvorený napr. pneumatickým valcom, elektromagnetom, alebo mechanickým ovládačom od pohonu stroja. Hnaná časť ovládacej...

Zapojenie polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zvára zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Homola Jaroslav, Heinrich Petr, Zamastil Jaroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: zdroje, zvára, polovodičového, oblúkové, najmä, zapojenie, usmerňovača

Text:

...vetvách vinutia medzifaz-ového transformate-ra, nepreteka jednotlivými hviezdami výstupného vinutia a tyristormi, ale pria 4mo preteká cez príslušnú výkonovú diódu. Zapojenim podľa vynálezu sa znižuje namáhanie tyristorov pri skratoch, nakoľko výkonové diódy preberajü polovinu veľkosti skratového prúdu, preto zapo-jenie je obzvlášť vhodné pre aplikácie, u ktorých je skratový režim zvárania a taktiež pre aplikáciu polovodičových usmerňovačov...

Pomocný zdroj polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pojman Pavel, Malý Ladislav, Urban Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: najmä, polovodičového, zdroj, zváranie, pomocný, usmerňovača, oblúkové

Text:

...zdroja. Ďalšou výhodou zdroja podľa vynálezu je,že tou istou kapacitou sa docieli trojnásobne vyšší prúd, nakoľko frekvencia na medzifázovom transformátore je trojnäsobkom frekvencie siete, čiže pri pomerne nízkych nákladoch sa docieli výrazná kompenzácia vstupného prúdu, odľahčenie výstupného vi 4nutia zváracleho tnansformatora a tyristorov, čiže pri súčasnom zvýšení účinnosti a účinníka vytvoria sa aj podmienky pre použitie tyristorov na...

Zariadenie na dávkovanie, najmä ľahkých plochých kotúčových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 244587

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koíž Jan

MPK: B65G 47/80

Značky: ľahkých, kotúčových, plochých, zariadenie, dávkovanie, najmä, súčiastok

Text:

...privádzacieho kotúča 7. I-Lorné čelo horného privádzacleho kotúča 7 je v~ tvare kužeľa 5,~ ktorý je v dolnej časti opa trený rozrušovacím zahĺbenim 14. Na hornom konci hlavného hriadeľa 2 je prostrednictvom priečnika 12 pevne uchytený násypný zásobnik 13, ktorého vnútorná dolná časť je oproti kužeľu 5 horného privádzacieho kotúča 7 v tvare sklzového kužeľa 11. Pod kužeľom Shorného privádzacieho kotúča 7 a sklzového kužeľa 11 násypného...

Zariadenie s vodorovnou osou rotácie na brúsenie a lapovanie guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244586

Dátum: 15.01.1988

Autori: Endlicher Josef, Bošina Bohuš, Koepelka Jan

MPK: B24B 11/06

Značky: rotácie, brúsenie, zariadenie, guliek, vodorovnou, lapovanie

Text:

...vynálezu sú v tom, že má vysokú tuhosť, čo kladne vplýva na kvalitu opracovania lapovaných guliek.Príklad prevedenia zariadenia je v čiastočnom reze znázornený na obrázku.Na podstavu 1 je upevnený vreteník 2, v ktorom sa priamočiaro pohybuje hydraulic 4ky ovládaná pinola 3. V plnole 3 je na presných valivých ložiskách uložené vreteno 4,ktoré nesie prírubu 5 s brusným alebo lapovacím kotúčom li. Otáčky vretena 4 sú plynule regulovatelné...