Archív za 1988 rok

Strana 190

Symetrický poschodový polygón

Načítavanie...

Číslo patentu: 247269

Dátum: 15.01.1988

Autor: Neumann Oldoich

MPK: G01B 21/22

Značky: symetrický, polygón, poschodový

Text:

...uložené tak, že sú vzájomne pootočené o ostrý uhol a sú pevne spojené.Hlavnou prednosťou symetrického poschodového polygónu podľa vynálezu je, že z niekoľkých, najlepšie z dvoch až šiestich troj- až dvanásťbokých polygónov možno vytvorit polygón s veľkým počtom funkčných plôch pri súčasnom zachovaní malých rozmerov., čo je z hľadiska jeho aplikácie v metrológii a v. priemyselnej praxi výhodné. Ďalšou prednosťou je možnosť použitia...

Rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 247268

Dátum: 15.01.1988

Autori: Riška Robert, Sterzinger Marcel, Mahovský Pavel, Madej Zbynik

MPK: E06B 9/52

Text:

...sa týka rámu pre okenné ochranné sieíky proti hmyzu. Rám pozostáva z tyčových dielcov skosenych pod uhlom 45 °, uholnikov. a prídržných prvkov. Tyčové dielce sú opatrené vonkajšou dutinou, v ktorej sú umiestnené uholníky pre ich spájanie. Podstatou riešenia je, že tyčové dielce sú z vnútornej strany opatrené vybraním pre zasunutíe rámovej výplne, ktoré vyústuje do vnútornej dutiny tyčového dielce. V dvoch protiľahlých tyčových dielcov sú...

Plastbetónová podlahovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 247267

Dátum: 15.01.1988

Autor: Nový Antonín

MPK: E04F 15/10

Značky: podlahovina, plastbetónová

Text:

...nedostatky odstraňuje plastbetónova podlahovina podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že V plastovej vrstve vytvorenej z chemicky tvrdeného termosetu je zaliaie jadro, ktoré je tvorené z poréznych dosiek z mineralizovanej drevenej vlny.Výhoda riešenia spočíva V tom, že zaliatim jadra plastbetónom sa vytvorí kompaktná vrstva, ktorá odoláva mechanickému i chemickemu namáhaniu, je objemovo stala,nezmršťuje sa ani pri tepelných...

Spôsob presného elektrochemického obrábania, najmä zložitých tvarových plôch obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jioí, Janku Josef

MPK: B23H 3/00, C25F 7/00

Značky: spôsob, zložitých, najmä, elektrochemického, přesného, tvarových, obrábania, obrobkov, ploch

Text:

...nástroja. Ak požiadavky na presnosť sú prísnejšie ako je tomu napriklad u menších zložítejších lopatkových plôch, kedy sa vyžaduje tvarová presnosť vyššia ako 0,1 mm, nie je možná V súčasnosti využiť výpod obrátenej polarity. Ňou zhotovené aktívne plochy treba ešte dokončiť trieskovým obrábaním. Aktívne plochy nástrojov sa trieskovým obrábaním zhotovujú tak, že sa z aktívnej plochy nástroja postupne na viackrát odoberá materiál na základe...

Príprava plôch určených k lepeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Korostenský Aleš, Macháeek Metodij, Tupý Zdenik

MPK: B24B 1/04

Značky: lepeniu, ploch, príprava, určených

Text:

...morenia v žeriavinách často i za tepla so všetkými hygienickými problémami. V slede upravovacích operácií bývajú obyčajne operácie finálnymi, pred oplachom a sušením a už dosiahnutej drsnosti skôr uškodia ako jej pomôžu. Pri týchto operáciacłi je treba počítať s ochranou neupravovaných častí povrchu. Vždy dochádza u nich k zhoršeniu rovnomernosti zdrsenenia. Obecne pri náročnejších prácach V súčasnosti prevádzané úpravy povr 4chov...

Spôsob výroby na tlak citlivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 247263

Dátum: 15.01.1988

Autor: Elleder Pavel

MPK: B32B 31/00

Značky: výroby, citlivých, pások, spôsob

Text:

...tlak citlivých pások vytvorením oddelovacieho náteru. na nosnom materiále, vytvorením vrstvy na tlak citlivého lepidla .na oddelovaoím náterom nepokrytej strane nosného materiálu ia navíjaním takto vytvoreného materiálu do kotúča sú odstránené riešením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vrstva na tlak citlivého lepidla sa vytvorí na strane nosného materiáliu upravenej vytvorením oddelovacieho náteru a takto vzniknutý materiál sa...

Spôsob čistenia odpadnej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 247262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smítka Jaromír, Pech Zdenik, Novotný Josef

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadnej, kyseliny, čistenia, sírovej, spôsob

Text:

...nitroza- í suL foderiváty sa zaoberajú 209 567 ako i čl. foderiváty sa zaoberajú čs. A 0 209 567 ako i čs. AO 208 337, pričom podstatou čistenia je, že sa organické nečistoty adsorbujú kremičitanmi, aktívnym uhlím, aktívnym how tonitom alebo použitím niekolkostupňovrgj adsorbcíe za využitia uvedených adsorbčných činidiel.Nevýhodou postupu je nedokonalé odde lenie NOX, použitie dvojstupňovej adsorbcie, 4nasledovné zahustovanie kyseliny...

Vnútorné tesnenie zemných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 247261

Dátum: 15.01.1988

Autor: Posker Karel

MPK: E02B 3/16

Značky: vnútorné, zemných, telies, tesnenie

Text:

...V tom, že sa spriemyselní výroba nielen protipriesakového prvku, ale i prechodnej vrstvy z filtračného betónu, čím sa zaručia štandardné kvalitatívne vlastnosti, ktoré je možné upravovať smerom k požadovanému výsledku s vylúčením sezónnych vplyvov a počasia. Umožní sa sypaniezemného telesa vo vysokých vrstvách i čel nej, pretože preiabrikovttné debnenia z filtručneho betónu je možné niontovat stupňo4 víte v doslatočiioiií predstihu pred...

Kontaktná kombinovaná autotypická sieť – raster

Načítavanie...

Číslo patentu: 247260

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vrba Stanislav

MPK: B41M 1/12

Značky: raster, autotypická, sieť, kontaktná, kombinovaná

Text:

...v podobe šachovnice. U łlVâdzsných Liutotypických sieti ~ rastrov má tlačový prvok nzíjisrytejšio i n, sąreiwnzi k okrajom hustota lnrytu ui 24 la. Pri pon vyššie uvádzaných autotypických sietí rastrov popri kresbe vystupuje tvar tlačového bodu. Pri požiadavke zvýraznenie podrobností alebo detailu sa musia používat autotypické siete - rastre husiejšie než 54 bodov na. 1 cm, čo si vyžaduje potrebu kvolitného hladaného povrchu...

Skladateľný pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247259

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šindel Jaroslav, Urbánek Karel, Šuba Karel

MPK: BG5G 21/06

Značky: pásový, skladateľný, dopravník

Text:

...trojnápravovým podvozkom 1 a je opatrená hydraulickým agregátom 11 s prí 7251 islušnýin ovládaním, vratným bubnom s cievkon E, cľalej lanovými bubnami 5 a ukladacou koľajovou dráhou 8 so zdvíhacim mechanizmom, schránkou na odkladanie valčekových závesov E a nevyznačenými ručnými šĺčldlšOSÍľOjTilĺ pre napínanie pása 4 a nosných lán E. Funkcie. zariadenia podľa vynálezu je nasledovná Pri rozkladaní dopravnlka sa po rozpojení poháňacej...

Automat na striekanie bokov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247258

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pospíchal Jaromír, Šindelová Danuše

MPK: B05C 13/02

Značky: automat, vozidiel, bokov, striekanie, koľajových

Text:

...práce.Príklad konkrétneho prevedenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde obrázok č. 1 znamená pohľad na nosič trysiek v smere jazdy a obrázokč. 2 bokorys nosiča trysiek. Obrázok č. 3 znamená nárys riadiaceho zariadenia a obrazok č. 4 jeho bokorys.pantografoin 3 npevneným na podvozku. Pantografová konštrukcia je volená preto,aby lepšie odolávala prostrediu rozprášenej farby. Na vrchnej časti pantografu sú upevnené...

Spôsob opravy vodonosných konštrukcií a nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 247257

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mánek Boetislav

MPK: E04G 23/02

Značky: nádrží, konštrukcií, spôsob, vodonosných, opravy

Text:

...objemových 0/0 práškového cementu, pričom množstvo do vody Vloženej zmesi je 1-10 0/0 injektačnej hmoty a vody V objemových . Počas vsakovania zmesi sa táto s výhodou premiešaVa, a pri Vsakovaní do netesností V stenáchopravovanej konštrukcie sa V nich usadzuje tesniaca hmota a tvrdne, čím sa postupne utesnia Všetky netesnosti V stenách opraVovanej konštrukcie. Pre zvýšenie účinnosti opravy sa zvyšuje tlak pôsobiacej zmesi na steny...

Zapojenie na ladenie a automatické prepínanie dvoch frekvenčných pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247256

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaníeek Vlastimil

MPK: H03J 3/12

Značky: pásiem, prepínanie, zapojenie, ladenie, dvoch, automatické, frekvenčných

Text:

...strmost prepnutia a tepelnú stabilitu.Na obr. 1 je znázornené zapojenie podľa vynálezu. Na obr. 2 je znázornená výsledná charakteristika ladiaceho napätia chráneného zapojenia. Na obr. 3 je konkrétne zapojenie aplikované do rozhlasového prijímača.V konkrétnom príklade je popísané automatické prepínanie pre príjem dvoch frekvenčných pásiem rozhlasového prijímača V oblasti VKV, kde jediná vstupná jednotka osadená ladiacimi diodami je riešená...

Plochý kolektor solárneho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247255

Dátum: 15.01.1988

Autor: Men Jaroslav

MPK: F24J 2/52

Značky: plochy, kolektor, žiarenia, solárneho

Text:

...upevñovaciu skrutku závesných uhoľnikov kolektora.Príklad vyhotovenia plochého kolektora solárneho žiarenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje celkový nàrysný pohľad na. kolektor, obr. 2 pôdorysný pohľad a obr. 3 bokorysný pohľad ,na kolektor z obr. 1, obr. 4 detailný rez kolektor v rovine A-~A z obr. 1.Plochý kolektor pozostáva z vane 1 s absorbérom 2. Vaňa 1 je prikrytá plošne deleným transparentným krytom...

Zariadenie na kontrolu ložiskových drážok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247254

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hylš Miroslav, Holeeek Rudolf, Novák Alois

MPK: G01B 11/30

Značky: zariadenie, ložiskových, drážok, kontrolu

Text:

...pre vonkajšiu ložiskovú drážku v ose s korekčným okulárom umiestneným za hranolom a pred vidi.kónom spojeným s televíznym monitorom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi kondenzorom a hranolom zasahujúcím do poloviny svetelného zväzku zdroja svetla je umiestnená záklopka pre vymedzenie svetelného zväzku na objektívy.Vynález zariadenia na kontrolu ložiskových drážok umožňuje nedeštrukčne kontrolovat drážky...

Koncentrát pre nealkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247253

Dátum: 15.01.1988

Autor: Škop Karel

MPK: A23L 2/38

Značky: koncentrát, nealkoholický, nápoj

Text:

...dreň lecitínmarhulova trest broskyňová trest mandlová trest karboxylmetylcelulóza vitamín B 2Samotná surovina obsahuje určité množstvo vitamínov a látok dôležitých pre výživu. Na zvýšenie uutričnej hodnoty nápoja sa ovocný koncentrat ešte fortifikuje iecitinom a vitamínmi C, B a E.Okrem toho sa použijú na výrobu ovocněho koncentráiu látky, ktoré upravujú jeho konzistenciu, farbu, plnost a slúžia tiež ako nosiče aromatických a buketnych...

Spôsob určovania eutektoidných teplôt liatiny pri rýchlom plynulom ohreve metódou sledovania elektrických veličín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247252

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rychetník Václav

MPK: G01K 7/00

Značky: uskutočňovanie, veličin, určovania, eutektoidných, elektrických, sledovania, metodou, plynulom, spôsob, teplot, rýchlom, liatiny, ohreve, zariadenie

Text:

...na teplote jej ohrevu. Kedže absolútna hodnota odporu nie je v danom prípade dôležitá, iba jeho závislost na teplote, je stupnica pre odpor Iyznačensí iba v dielikoch.Obr. 3 pripojenébo výkresu znázorňujú graficky iunlzčnú závislost derivácie odporu podľa teploty V závislosti na teplote, ktorá zvýrazňuje spodnú a hornú eutektoidnú teplotu skúmanej vzorky.Obr. 4 pripojeného výkresu znázorňuje závislost teplota-rýchlosť ohrevu V grafe pre...

Plochý slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247251

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jerie Jan

MPK: F241 0/8

Značky: slnečný, kolektor, plochy

Text:

...1 pevne.pripojenóho k izol-ačnej vani 9, pričom vláknitý absorbér 4, ktorého nábežná hrana je prekryiá hrádzou 3, je v prietokovom priestore polohovaný tak, že vstupná hĺbka hl jeho povrchu pod transparentným krytom ll je väčšia ako táto výstupné hĺbka i 22 -a vstupná výška hit chrbátu 11 absorhera 4 nad. povrchom 15 dna žlahu 1 je menšia .il-ro táto výstupu-í výška hcl.Súčet vstupnej hĺbky 111 a výstupnej hĺbky hšł sa zároveň rovná súčtu...

Způsob přípravy kyseliny (4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenyl)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247050

Dátum: 15.01.1988

Autori: Becker Karl, Dirksen Joachim, Prag Manfred

MPK: C07C 57/32

Značky: 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenyl)octové, kyseliny, přípravy, způsob

Text:

...kyseliny 4-fluor-2-jodbenzoové Rajšner M. et al., collect. Czech. Chem. Commun. 40, 719, 1975 a 4-isopropylthlofenolu Valenta V. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 39, 783, 1974.K roztoku 340 ghydroxidu draselnéhoyv 3,5 l vody se za michání při 50 až 6,0 °C přidá 254 g 4-isopropylthiofeno 1 u a po 15 min mlchání 15 g .mědi a 440 g kyseliny 4-Íluor-z-jodbenzoove. Směs se vyhřeje pod zpětným chlavdičetm k varu a vaří se 8 h. Po částečném...

Způsob přípravy nového 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenylacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247049

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ellger Ulrich, Schirrmann Hartmut, Grohmann Peter

MPK: C07C 121/68

Značky: nového, 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenylacetonitrilu, přípravy, způsob

Text:

...Cistá látka stáním tuhne na krystallcký produkt, t. t. 39 až 40 °C.Výchozí 4-fluor-2-Ił-isopropylfernylthio)-.-benzylchlorid H 1, který zatím nebylv- literatuře popsán, se připraví dále uvedeným třístupñovým .pochodem zeznáąných výchozích látek, tj. kyseliny 4-fluor-2-jodbenzoově Rajner M. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 40, 719, 1975 a 4-isopropylthiofenolu Valenta V. et al., collect. Czech. Chem. Commun. 39, 783, 1974. A-K roztoku...

Způsob přípravy nového 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247048

Dátum: 15.01.1988

Autori: Scholtissek Georg, Bogomolov Genadij Michajlovie, Isajev Pavel Sergejevie

MPK: C07C 21/24

Značky: přípravy, 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzylchloridu, nového, způsob

Text:

...4-fluor-Z-jodbenzoové. Směs se vyhřeje pod zpětným chladlčem k varu a vaří se 8 h. Po »částečném ochladnutí se při 70 °C zředí 4 1 vody, rychle se zfiltruje a pevná hmota na filtru se promyje 1 l vody 70 C teplé. K filtrátu se přl 60 C za míchání zvolna přřdä 425 gramů 360 ml kyseliny chlorovodíkové. Za míohaní se směs ochladí na 10 až 15 °C a po z h se vyloučený produkt odszaje. Poomyje se studenou vodou a vysuší při 80 °C. Získa se 470 lg 98...

Způsob přípravy nového 4-fluor-2- (4-isopropylfenylthio ) benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247047

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vlasov Sergej Nikolajevie, Kirbatov Vladimír Lvovie, Bazylev Vladimír Vasiljevie

MPK: C07C 33/46

Značky: 4-fluor-2, nového, způsob, benzylalkoholu, přípravy, 4-isopropylfenylthio

Text:

...Ve 2 1 lbezvodého toluenu se za míchání během 1 h přikape 800 g 50 toluenového roztoku natriumdihydrid obis Z-methoxyethoxy aluminátu SynhydriudL Během přidávání se reakční směs občas vně chladí ledovo-u vodou tak,aby vnitřní teplota nepřestoupila 45 °C. Exothermní charakter reakce se projevuje hlavxně v počäteční fázi přidávání činidla později se směs hřeje méně a přidávàni-ěinidla lze urychlit. Suspendovaná kyselina zvoina vchází do...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247046

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chodoš Vladimír Alexaddovie, Šenkman Michail Jakovlevie, Röder Volker

MPK: C07C 63/70

Značky: 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzoové, kyseliny, způsob, přípravy

Text:

...uvádí. identita nové kyseliny I byla zajištěna analýzou a dále spektrálními metodami UF, IČ a lH NMR.Ve 3,5 l vody se za micháni rozpustí 340 gramů hysdroxidu draselného 85 0/0, 5,2 mol), roztok se vyhřeje pomoci lázně na 50 až 60 °C a přidá se 254 g 1,67 mini 4-ísov-propylthiofenoílu. Míchá se 15 min., pak se přidá 15 g čerstvě vyre-dukoviané mědi Brewster R. Q., Groening T., Org, synth.,c 011. Vol. 2, 44 s, 1946 a nato 4.40 g 1,65 mol...

Lamelový, najmä kovový absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 247043

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grinjuk Alexadd Trifonovie

MPK: F24J 2/26

Značky: kovový, najmä, lamelový, absorbér

Text:

...prierezu žľabu bez ohladu na to, či žľab je obratený hore alebo dolu dnom.Výhodou lamelového absorbéra podľa vynálezu je jeho vhodnosť pre vysoko produktívnu výrobnú technológiu vzhladom na to,že miesta zvarov jednotlivých prietokových lamiel s priečnou, či už rozvodnou, alebo zbernou rúrou sú dobre prístupné pre strojové zváranie.Príklad vyhotovenia lamelového kovového absorbéra podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom...

Rozbrušovací zařízení s automatickým přepínáním podávacích rychlostí brusného kotouče do řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247042

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kim Gi Ym

MPK: B24B 27/06

Značky: rozbrušovací, automatickým, zařízení, rychlostí, podávacích, brusného, přepínáním, řezu, kotouče

Text:

...úrazu.Přepínací mechanismus zvyšuje produktivitu práce rozbrušovacího zařízení a jeho funkce je nezávislá na měnicím se průměru rozbrušované trubky i průměru brusnéhb kiotouče.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení v nárysu a obr. 2 přepínací rameno v půdorysu.Rameno 10 nesoucí brusný kotouč 8 je připojeno k hydraulíckému válcí 12, který je ovládán...

Napúšťací ventil, najmä pre nádržkové splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247041

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sangovme Sergej Meeislavovie

MPK: E03D 9/14

Značky: splachovače, napúšťací, ventil, najmä, nádržkové

Text:

...15,ikÍOľÝ ústí do pretlakovej -komôrky 2 D. Z nej vystupuje rozšírený otvor 21, ukončenýgiýstupným kalibrovaným otvorom 22 v sedlo vej časti 24. ,Kuželka 3 má ešte vytvorený zápich Zñĺa výstupky 28, oplerajüce sa o vnútornú stenu 27 uzatváracej matice B. Na uzatváracej matici 6 je vytvorené ešte medzikružie 33.0 vládacia páka 10 je uložená na čape 23. Medzi sedlom 13 a memzbránou 2 je vytvorená medzera 28. Nátrubok 29 je ukončený zárezom 3...

Zariadenie pre vymedzenie polohy pozdĺžneho odstrižku tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247039

Dátum: 15.01.1988

Autor: Markovie Mark Moisejevie

MPK: B23K 31/02

Značky: polohy, odstřižků, pozdĺžneho, zariadenie, vymedzenie, tyče

Text:

...dve vodorovné vybnania 3, do ktorých sú vsuvne umiestnené strediace čeľuste 4. MechanizmuSI-LS striedacich čeľustí 4 je o kĺb li čeľustiíá a pneumatický valec 7 pripevnený o navádàzaciu truibicu 1. Zadný koniec 8 navádzacej trubice 1 je opatrený stojinou .9,spodný koniec 10, ktorej je na jej prednej časti 11 pripevnený o ,rám 12 prostrednictvom vodorovného a kolmého na navádzacio trubicu 1 klbu 13 a na zadnej časti -14 stojiny 9 je...

Zariadenie na upínanie hydraulických rýchlospojok, hlavne pre traktory a poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247038

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pronin Michail Karpovie

MPK: F16L 37/00

Značky: stroje, upínanie, hlavne, poľnohospodárske, rýchlospojok, zariadenie, traktory, hydraulických

Text:

...Vložky sú osadené kĺbiovite v sedle vytvoren-om z konzoly a veka. Veko je priskrutkoivané na konzolu pomocou skrutiek a objíma dve rýchlospojky. Vložky sú vyrobené z plastickej hmoty a majú kompenzačné riozrezanie.Predmet vynalezu je znázornený na príklade prevedenia, kde na obr. 1 je zaria obr. 2 je znázornený bočný poh-ľad na vložku.Zariadenie na upinnanie hydraulických rýchlospojok sa skladá z dvoch rovnakých vložiek 1 zhoutovených z...

Spôsob prípravy hydrolyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247036

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kalinov Jurij Petrovie, Poljanovskij Abram Davidovie

MPK: A23K 1/175

Značky: hydrolyzátů, přípravy, spôsob

Text:

...500 hmot. vody a 4 0/0 hmot. koncentrovanej kyseliny sírovej, vzťahované na celkovú hmotnost pevného chrcmitého odpadu o obsahu 37 hmot. sušiny Zmes sa zahriala na teplotu varu vody a hydrolyzova la po dobu 120 níinüt. o iDalej sa roztok neutralizoval hydroxidom vapenatým, ktorý sa prldéval po ekvivalentných dieloch v celkovom množstve 7 -°,/o hm-ot. Po vyzrážaní a usa-daní hydroxidu chromitého, pri súčasnom ochladení na teplotu 25 C...

Signalizačná a strihacia hlavica na zakladanie súčiastok do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247035

Dátum: 15.01.1988

Autori: Berlin Alexadd Alexaddovie, Korovin Sergej Konstantinovie, Myšljajev Leonid Pavlovie

MPK: H05K 3/30

Značky: dosiek, súčiastok, signalizačná, spojov, strihacia, zakladanie, hlavica, plošných

Text:

...pružiny 13 uložený nosič 4. iV stene n-osiče 4 sú opr-oti uložené zdroje 10 svetla. Nad zdrojom lll svetla sú V stene nosič-a 4 vytvorené ikanáliky 34. Na nosičij 4 je uložený náboj 5 sostrihacím mechąĺtiizmom. Strihací mechanizmus, pozostáva z kocky 6, ktorá je pevne uložená v náboj 5. V kocke 6 je otočne uloženývalec 7 s vytvorenými otvormi 35, ktoré naväzujú na kuželiove otvory 36 vytvorené v kocke 6 a kanáliky 34 vytvorené v nosiči...

Snímač zložiek vektorov sily a momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247034

Dátum: 15.01.1988

Autor: Solodkov Vjaeeslav Ivanovie

MPK: G01L 3/10, G01L 1/22

Značky: vektorov, momentu, zložiek, snímač

Text:

...Predmetom. Príruby 1 a 2 sú spojené štyrmi plochými pružnými ramenami 3, 4, 5, 6 usporiadanými pravidelne a symetricky. Ramená majú na plochých stranach vytvorené drážky 7.Všetky ramená sú napr. na vonkajších plochých stranach opatrené tenzometrami 15, 16, 17, 18, 19, 2 D, 21, 22, 23, 24, 25, 26,ktoré snímajú dvojice hlavných def-ormácií v smeroch 8 a 9 spôsobených šmykovým mechanickým napätím a silou v priečnych prierezoch ramenami...

Stabilizovaný kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247033

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Sulman Leonard Abramovie, Tatevosjan Ruben Armenovie, Avdejev Vitalij Pavlovie, Titov Michail Jakovlevie, Emeljanov Stanislav Vasiljevie

MPK: A01N 25/22

Značky: prostriedok, herbicídny, kombinovaný, stabilizovaný

Text:

...sedimentácil vstálosť suspenzie suspendovateľnosťjneskladovaneho prípravku S 83,12 .~hmot. prípravku v swspenzil.stálosť suspenzie prípravku skla-dovaneho14 dní pri teplote 55 °C S 72.35 55 mPokles suspendovateľnosti AS WS- S 10,77 °/o hmot. absolútne. 55 °C Príklad 221,14 hmot. dielu technického koncentrátu atrazínu s obsahom 94,6 hmot. účln nej látky, t. j. 20 °/o hmot. atrazínu, ěr30,15 hmot. vdielu technického koncentrátu...

Tekutý nebo pastovitý detergent se stabilizovanými enzymy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247032

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nikolajev Nikolaj Ivanovie, Jakovlev Arian Michajlovie, Kovalenko Vitalij Ivanovie, Titov Michail Jakovlevie, Terešeenko Lev Alexaddovie, Lipatov Nikolaj Kcnstantinovie

MPK: C11D 3/386

Značky: stabilizovanými, detergent, enzymy, tekutý, pastovitý

Text:

...barviv, parfémů a rozpouštědel, vyznačený tím, že obsahuje 0,01 až 10 0/0 hmotnostních enzymu stabilizovaného vazbou na polysacharidy aiktivované jodistanovým oxidačním štěpením vicinálnich diolů polysacharidových jednotek, přičemž jako enzymu lze s výhodou použít proteinázu, amylazu nebo livpázu, případně jejich směsi.Tekutý nebo pastovitý biodetergent využívá glykoproteiny rvytvořenê vazbou aplikovaných enzymů na polysacharidy aktivované...

Spôsob čírenia repnej šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247031

Dátum: 15.01.1988

Autor: Tatevosjan Ruben Armenovie

MPK: C13D 1/00

Značky: repnej, spôsob, čírenia, stavy

Text:

...cuľkru. V tom prípade však zhoršujú kvalitu cukru, lebo sa z nich vyluhujú aj necukordate látky, ako je pektín a bielkoviny. 7Uvedené nedostatky sú odstránené spôso~ bom čirenia repnej šťavy pri výrobe cukru,ktoreho podstatou je, že ako ťlokulačné či 4nid 1 o I. saturovanej kalnej šťavy sa »použije šťava získaná lisovanim z repných úlomkov v množstve 2 až 4 obj. iVýhodou spôsobu spracovania repných úlomkov je to, že sa účinkom...

Vzorkovnica na plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247030

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chlebnikov Sergej Anatoljevie, Kovalenko Vitalij Ivanovie, Nikolajev Nikolaj Ivanovie, Tirešeenko Lev Alexaddovie, Jakovlev Arian Michajlovie

MPK: G01N 1/22

Značky: plyny, vzorkovnica

Text:

...z vonkajšej strany ventilového uzáveru opatrené olivkami a z vnútornej strany je .na jednom z otvorov stúpacia rúrka siahajúca na dno fľase.Vynálezom .sa dosahuje pokrok V tom, že vzorkovnica na plyny -sa skladá z univerzálneho vventilového uzáveru s dlhodobou životnostou a fľaše, ktorá môže byť zo skla,kovu, alebo umelej hmoty. Výrazný prínosvynálezu je v tom, že umožňuje používať fľaše, ktoré predtým slúžili ako obaly pri doprave chemikálií...

Zariadenie na dávkovanie určitého množstva súčiastok, najmä tranzistorov pri ich balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247029

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pogorilyj Anatolij Grigorjevie, Klimenko Valerij Stipanovie, Skadin Vasilij Georgijevie

MPK: B65B 35/46

Značky: najmä, dávkovanie, balení, zariadenie, určitého, súčiastok, tranzistorov, množstva

Text:

...Ďalšou výhodou je vyšší výkon pri maximálnom šetreni elektrickej energie.Zariadenie na dávkovanie určitého množstva súčiastok, najmä tranzistorov pri ich balení je znázornená na pripojených výkresoch, kde .nia obr. 1 je naikreslený nárys zariadenia, na ~ohr. 2 je -nakreslený pôdoryszariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez cez dávkovnacĺ kotúč.Zariadenie na dávkovanie určitého množstva súčiastok, najmä tranzistorov pri ich balení je umiestnené...

Zariadenie na balenie súčiastok, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247028

Dátum: 15.01.1988

Autor: Voznyj Valerij Fedorovie

MPK: B65B 51/28

Značky: balenie, najmä, zariadenie, súčiastok, tranzistorov

Text:

...9. Tiahla 9 sú odpružené prostrednictvom pružiny 50. Tiahla 9 sú posuvne uložené v telese 10. Na tiahle 9 je vytvorený úkos dotýkajüci sa kladky 11 upelvnenej na oldpruženom čape 12. Čap 12 je odpružený prostredníctvom pružin 51. odpružený čap 12 je pevne spojený so zvarovacou čeľ-usťou .priečnou 14 alebopozdĺžnou 13.-Na vačkovom hriadeli 5 je upevnené ozubené koleso 8 zaberajúce s ozubeným kolesom 15, ktoré je pevne spojené s kotúčom 16 a...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bass Vadim Gerasimovie, Matlin Josif Avsejevie

MPK: F16H 39/50

Značky: vznětového, závislosti, ovládanie, zapojenie, hydrostatického, primárneho, motora, převodového, elektrického, poměru, otáčok, pohonů, obvodů

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Lôžkový matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: 247023

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kukuj David Michajlovie, Kolesnik Anatolij Petrovie, Ledjan Jurij Pavlovie

MPK: A47C 27/14

Značky: lôžkový, matrac

Text:

...využitie základného materiálu PUR peny ale aj využitie odpadu z iných čalúnických výrob.Príklad prevedenia lôžkového matraca p 0 dla vynálezu je zobrazený na priloženýchvýkresoch, kde obr. 1 znázorňuje. v bočnom pohľade dve základné časti matrace, obr.l 2 je čelné vyobrazenie základných častí matraca, obr. 3 zobrazuje bočný pohlad na matrac s vyznačenými odvetrávacími otvormi priečnymij, obr. 4 je čelný pohľad na matrac s čelnými...

Nízkoviskózna tvrditeľná zalievacia hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 247022

Dátum: 15.01.1988

Autori: Alexaddov Igor Borisovie, Buchman Vitalij Jefimovie

MPK: C08L 63/02

Značky: nízkoviskózna, zalievacia, hmota, tvrditeľná

Text:

...voči teplotnodilatačnémtl namáhaníu sa zvýši, pretože pomer pevnosti V ťahu voči dilatačnému namáhaniu je u mäkőenej hmoty väčší než u nemäkčenej. Mäkčená zalievacia hmota umožňuje zalievat aj rozmerove väčšie medené vinutia bez nebezpečia prasknutia zalievacej hmoty.znížením viskozity zalievacej hmoty sa umožní aj vyšší stupeň plnenia anorganiclíýn plhlvom, čím sa zníži cena zalievacej hmoty. Ako anorganické plnivo sa výhodne použije...