Archív za 1988 rok

Strana 19

Měnič napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259428

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H02M 7/515

Značky: napětí, měnič

Text:

...vrstva 5,například iolxidová, nad kterou je elektroda 6. Tato elektroda 6 je připojena jednak přes první diodu 15, polarizovanou v propu-stněm směru, k jednomu konci zdroje 14 napětí,jehož druhý konec je uzemněn na svorku 11 a jednak přes opačně polariz-ovanrou druhou diodu 16 k jednomu konci kondenzátoru 17. který je též uzemněn na svorku 11.Na obě vodivé hlavní elektrody 4, 41 se přivede z pnoměiíného zdroje 1 d napětí v závěrném směru...

Čiřič na úpravu vody vločkovým mrakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259427

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tesařík Igor, Varchola Michal

MPK: C02F 1/52

Značky: úpravu, mrakem, vločkovým, čiřič

Text:

...čiricími prostory 3, vymezenýrni bvočníml stěnami 15.Zahuštovací prostor 4 je spšojen s čiricľmi prostory 3 prelivovými otvory 12, vytvorenými ve společné čelni stěně 5 v úrovni hladiny vločkového mraku. Čiricí prostory 3 jsou prehrazeny děllcimi stenami 17 s prvními otvory 16. Dělicí stěny 17 a boční stěny 15 jsou opatreny deflektory 18.Čirič je nahoře opatren žluaby 2 U pro odtok vyčirené vody a jeho zauhuštovací prostor 4 je -opatren dole...

Zapojení číslicově-analogového převodníku pro polohové diferenční členy s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259426

Dátum: 17.10.1988

Autori: Prchlík Vojtěch, Kolman Zdeněk, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk

MPK: H03M 1/70, G05D 3/14

Značky: členy, číslicově-analogového, diferenční, zapojení, mikropočítačem, polohové, převodníku

Text:

...podle vynálezu spočíva V tom, že programem mikropočítače jsou realizovaný rozhodovací blok, číslic-ový dělič .a číslicový přepínač.Podstata zapojení spočíva v tom, že se využíva nlonolitický O/A násobící převodník,jehož analogový vstup referenčního napětí je připojen na výstup analogověho přepínače, jehož první výstup je spojen vs výstupem zdroje reíerenčního napětí, kam je připojen rovněž vstup analogového děliče, jehož výstup je...

Zapojení pro regulaci, kompenzaci a symetrizaci topného výkonu elektrotepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259425

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křiváček Ladislav, Winkler Jiří

MPK: H05B 6/06

Značky: zařízení, zapojení, kompenzaci, výkonu, regulaci, elektrotepelných, symetrizací, topného

Text:

...kapacity kondenzáłtonu. Symetrizační tlumivka zapojená mezi druhou a třetí fzází má buď korrsmnłbní .indwkčnosft, nebo je tvořena tlumnvivllt-on s voďbočkatni, jmoxpřípadě .je plynule msiiavviítelna střírlavým regulátvorem napětí mpojenrýím v sériitouto tiu.nr 12 ivkou.Výhoda Ziapoíjaní pro rregulaci, kompenzaci .a symebrizaci topného výkonu elektnotepeiných zařízení -podlve vynálezu spočíva v dvosažeimí požadované regulace...

Zařízení pro svařování prutů ocelových výstuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259424

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trávnik Vlastimil

MPK: B23K 31/00

Značky: zařízení, prutů, svařování, oceľových, výstuží

Text:

...sväřecích hrotů 3. Za pracovnim polem svařovacího agregátu 2, ve směru posuvu prutů výztuže po válečkovém dopravníku, jsou umístěny dvě dvojice zarážek 4, 5, každá z nich je zpřažená s pneumatickou jednotkou B, pomocí níž lze zarážky přestavít z polohy mimo dopravní cestu výztuže do polohy napříč touto dopravní cestou. První dvojice zarážek 4 i druhá dvojice zaražek 5 jsou vůči pracovnímu poli svařovaciho agregátu 3 umístěny v odstupu...

Způsob přípravy bisulfitových derivátů 3-fenoxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259423

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stibor Ivan, Závada Jiří, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír

MPK: C07C 47/575

Značky: derivátů, bisulfitových, přípravy, 3-fenoxybenzaldehydu, způsob

Text:

...že k separaci čisté krystalické formy sloučeniny I lze dospět i V prítomnosti jiných aldehydických komponent, respektive jejich blsulfitových derivátü v reakční směsi. Tato okolrnost je zvláště užitečná pro práci V technickém merítku, nebot umožňuje jednoduché využití surové směsi acetalů mono- a di-chlorovaného benzaldehydu obecného vzorce II,III a IV.Způsob prípravy sl-oučenin vzorce I podle vynálezu je objasněn V následujících...

Způsob přípravy acetátů meta-fenoxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259422

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tichý Miloš, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Dvořák Dalimil, Hodačová Jana, Závada Jiří, Stibor Ivan, Pánková Magdalena, Král Vladimír

MPK: C07C 43/307

Značky: přípravy, způsob, meta-fenoxybenzaldehydu, acetátu

Text:

...účínněji, tj. při nižších teplotách a s vyššími Výtěžky, než-ll tomu bylo V dosud prováděných způsoxbech.Při. způsobu prípravy acetalů meta-fenojxybenzaldehydu lze podle vynálezu vycházet í z technické směsi chloracetalů vzorce IV,V a VI V poměru 85 10 5, a reakce s fenolátem draselným se pak provádí V přítomnosti 50 mol. tenolu.Způsob prípravy .acetalů je blíže objasněn V následujících příkladech, které však rozsah vynálezu ntkterak...

Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam

Načítavanie...

Číslo patentu: 259421

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rous Zdeněk, Ščupák Petr, Kráľ Bohumil

MPK: E21D 5/12

Značky: ukládání, manipulační, vahadlo, vyztužovacích, prvků, svislých

Text:

...zavěšené na kočce jámového drapak-ového nakladače.Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam sestává z ocelového rámu 1, ve kterém je ukotv-en přímo 4čarý hydromotor 4, který je spojen s konzollou 32 pohyblívého protlzávaží 3, »opatřenou pojezdovými koly 31, umístěnými na spodní přírubě rámu 1. Ten je na. jedné straně opatřen násuvným trnem 11 a vedením 12, suvně uložené opěry 2. Na druhé straně je umístěn zdroj 5...

Zařízení pro ovládání posuvných dveří osobních výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259420

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zima Václav Člen Korespondent Čsav, Šedivý Miloslav, Přibil Jiří

MPK: B66B 1/16

Značky: posuvných, dveří, výtahu, ovládání, zařízení, osobních

Text:

...frekvencí zákLadního oscilátvoru, což zajišťuje fázovoiu a amplítudovou koherenci, takže nedochází k parazítním interferencím. Výhodou uvede 4ného zařízení je rovněž to, že průběh signálů z obou přijímačů je během zavirání dveří stejný a je možno pr-ostým odečtením provést jinak velmi složítou kompenzaci nelínearity průběhu signálů. Nelinearita je způsobena změnou vzájemné elektromagnetické vazby vlivem příbližování obou polovi-.n dveří...

Obložení kluzných vedení strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259419

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forstová Jana, Bartoš Otakar, Brokl Zdeněk, Žáček Pavel

MPK: B23Q 1/26

Značky: obložení, kluzných, strojů, vedení

Text:

...viskozitu polytetrafluoretylénu nelze totiž při jeho zpracování použít běžných plastikářských technologlí. Speciální technologie a specifické .podmínky zpracování obecně snižují výkony a tím přispívají ke zvýšení ceny výrobku při beztak již značné ceně základního materiálu. Kromě toho patří polytetrafluoretylén mezi Inateriály s omezenou dostupnosti.Nedostatky uvedených obložení kluzných vedení řeší obložení kluzných vedení strojů podle...

Žáruvzdorný elektroizolační tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259418

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kopal Václav

MPK: C09D 5/34, C09K 3/10

Značky: elektroizolační, žáruvzdorný

Text:

...se dosáhne toho, že izolační tmel má řidší konzístenci. Takov-ý tmel slouží především pro vytíräni drážek před uložením topného tělesa. Naopak při použití menšiho množství hmotnostních dílů monomeru metyltrichlorsilami, oxidu železitého a polyaminu a většího množství dimetyltrichlorsilanu, difenyldichluorsilanu a mikr-okorundu se dosáhne toho, že izolační tmel se blíží pastovité konzistenci, která je vhodná k zalévání topného tělesa...

Trubka trubkových aparátů s pasivním viřičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259417

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hron Jiří

MPK: F28F 1/40

Značky: trubkových, viřičem, pasivním, trubka, aparátu

Text:

...periodicky mění a úměrně tomu se spojitě a periodicky mění i rychlostní profil trubkou proudícího prostředí. V jednotlivých průřezech trubky dochází takto k pulzacím střední rychlosti, které příznivě ovlivní hodnotu součínitele přestupu tepla.Příkladné provedení pasivního vířiče podle vynálezu je dále znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje podélný řez částí trubky s vířičem, jehož v 1 ny jsou tvořeny částmí kruhových...

Zapojení pro ovládání cívky stejnosměrného elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259416

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pásek Zdeněk, Stuchlík Vlastimil

MPK: H01H 47/36

Značky: elektromagnetů, ovládání, zapojení, stejnosměrného, cívky

Text:

...může býtproveden jako autotransformátor, který je opatřen alespoň jedu-ou vhodnou odbočkou. Podle obr. 4 je druhý můstkový usměrfpovač US 2 tvořen dvoutepým usměrň-ovačern napájeným ze .dvou sekundarních vinutí transíormátoru TR, jejichž sprolečný střed tvoří jeden pól druhého usměrňovače U 82 a je přípojen k odpovídajícímu polu prvního usměrňovače USI. Na obr. 2 mají dva müstkové usměrňovače U 81 a U 82 vzájemně spojené kladné a zapomné...

Výkyvný nůž k úkosování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259415

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vostrejž Lubislav, Možný Oldřich

MPK: B23B 29/26

Značky: trubek, výkyvný, úkosování, nůž

Text:

...zajišťuje při úkosování trubek konstantní vzdálenost vnitřní hrany otupeni kořene svaru od otvoru trubky s přihlédnutím k její ovalitě. Nastavení a úhel ostři úkosoVacího .nože provádějícího vnější úkos, vytváří sílu působící na rameno Výkyvné páky a tím je ložisko .přitlačováno k vnitřní stě 4ně trubky a přenáší jakékoliv odchýlky od kruhovitosti trubky na dvojici úkosovacích nožů. Výkyvný nůž provádí všechny operace, tj. opracování čela...

Chlazení rotoru elektrického stroje točivého kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259414

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/18

Značky: rotoru, točivého, stroje, kapalinou, chlazení, elektrického

Text:

...V případě, že dutina je orientována k výměníku tepla. svou větší základnou, pak složka odstředivé síly působící na kap-alínu ve směru rozšíření stěny dutiny vyvolá pohyb přístěnné vrstvy kapaliny ve směru svého působení, to je k potujícímu výměníku tepla. Tato vrstva je ohřatá teplem odvedeným z rotoru a při svém pohybu se ochlazuje v chladnější částí hřídele u rotujícího výměníku tepla. Nazpět se pak vrací střeclem dutiny, čímž Vzniká...

Kartáčový držák elektrického točivého stroje s drážkovým upevněním ke konstrukci stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259413

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hartmann Jan

MPK: H01R 39/38

Značky: upevněním, držák, drážkovým, elektrického, konstrukcí, stroje, kartáčový, točivého

Text:

...je na povrchu boků opatřen podélnými výstupky nebo drážkaml ve směru osy stroje, kterými zapadá do tvarově odpovídajícího vybrání v» ,kostře nebo štítu ze strany jejich čelní stykové plochy a proti vysunutí držáku z vybrání je zejištěn po montáži štítu ke kíostřê částí čelní došédacflplochy štítu, respektíxve kostry.Řešení podle vynálezu se s největší výhodou využije u stejnosměrných kolektonových motorků, kde kostra motorku je z jedné...

Zařízení pro tlakování uhelných vpustí tlakových generátorů pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259412

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Jindra Miroslav, Melichar Bohuslav

MPK: C10J 3/78

Značky: tlakování, uhlí, tlakových, uhelných, zařízení, vpusti, generátoru, zplyňování

Text:

...z tlakovacího potrubí,které je spojeno se sběrným potrubím surového plynu, spojujícím dva a více tlakových generátorů. Do sběrtného potrubí jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z předchladlčů tlakových generátorů a/nebo je tlakovací potrubí spojeno se sběrným potrubím ochlazeného surového plynu, do kterého jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z chladičů.Prů-točná plocha omezovaciho elementu průtoku l. stupně tlakování je s...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: dialyzačních, stanovení, vápníku, roztocích, koncentrace, způsob

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Oddělovací zařízení spádového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259410

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zavřel Alois, Trlida Miroslav

MPK: B65G 11/20

Značky: oddeľovací, zařízení, spádového, dopravníku

Text:

...12 oddělovacího zařízení. Na podložce 9 s úkosovou nosnou plochou je upevněn podávací válec B s pístem 7 opatřeným oboustrannou pístnicí 10. jeden konec oboustranné pístnice 11 je spojen pomoci pomocného čepu 4 s přílehlým koncem pouzdra 16 tlumiče, napojeného prostřednictvím dalšího pomocného čepu 4 na ovládací rameno 2 trojramenné podávací páky 1, opatřené na straně přiváděných součástí 17 z nezakresleného zásobníku duorazovým ramenem...

Způsob odstraňování modrého filmu sulfidu měďnatého z povrchu skleněných výrobků, opatřených červenou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259409

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: C03C 23/00

Značky: způsob, sklenených, modrého, filmu, odstraňování, povrchu, sulfidů, výrobků, měďnatého, lazurou, opatřených, červenou

Text:

...podniku ,kvalitne a především rychle .a s minimálními náklady .modrý film odstranit. V íSulfid měďnatý lze z povrchu skla odstranit způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v t~om,.že se výrobky, mající modrý film, ponoří do 1 až 50 0/0 roztoku kyanidu súdneho a/nebo kyanidu clraselnéhuo při pokojové nebo zvýšené teplote. Rozpuštění modrého filmu lze přitom kontrolovat vizuálně a operační ěas~~-1 ze podle potřeby buď...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259408

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rychtr Ladislav

MPK: B29D 29/06, B29K 7/00

Značky: způsob, pásu, dopravních, spojování

Text:

...obě složky adhezního systému na bázi rezorcinu a hexametyiéntetramínu jsou při spojováni aplikovány, respektive přidávány ve formě pravého roztoku .v polárnich rozpustldlech. e-li základní kaučukový roztok dodáván a uchováván v menších nádobách a roztok adheznich složek v odměřeném množství, nejlépe v množství odpovídající jednomu spojí,je tímto postupem v podstatě možné zaručit správné složení adhezního roztoku a tím i patřičnou kvalitu...

Zařízení k ohřevu, zejména kapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 259407

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: F24B 9/04

Značky: ohřevu, kapalného, zejména, media, zařízení

Text:

...do každého z průduchů je oipatřen škrtící klapkou.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že při zvýšení účinnosti využití tepla v 1 U až 35 umožňuje regulaci teploty otápěného média. Další výhodou je jednoduchost tohoto zařízení a jeho vysoká spolehlivost a životnost.Vynález je dále blíže popsán na příklaclujeho prrovedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje po~délný řez zařízením k ohřevuužitkové vody, obr. 2 příčný řez tímto zaří...

Způsob pro měření průměrné tloušťky filtračního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259406

Dátum: 17.10.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: G01B 13/02

Značky: průměrné, filtračního, tloušťky, měření, materiálů, způsob

Text:

...jen neduokon-ale nasákavý k měření použitou kapalinou.Použití kapaliny na níž je vzorek nenasákavý, nebo téměř nenasákavý a tím měření zredukovat jen na měření výšky vzorkem vytlačené kapaliny Aho, nebot Ahi by mělo nulovou hodnotu,- je zcela nevhodné, protože.povrch íiltračních materiálů je nerovný a členitý a zůstavaly by na něm bublinky vzduchu a takto stanovená tlouštka by tedy byla vyšší než skutečná průměrná tloušťka filtraàního...

Zařízení pro pyrolýzu uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259405

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nájemník Jiří, Ružička Jaroslav, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Beneš Bedřich

MPK: C10G 9/00

Značky: zařízení, pyrolýzu, uhlovodíku

Text:

...plynu a topnéh.o oleje, případně vvjádřenou v energetických jednotkách, na pyrolýzu jednotky hmor ty SLIPIJVÍHY, respektive jednotku produktu. Teplo .půvoudně vložené na ohřátí a reakci suroviny se pomocí prací vody jako teploncsného média zrecirkulujea ještě jednou využije. jeho využití se promítne do snížení měrné spovtřehy topného plynu .na jednotkavé množství pyrolyzované suroviny, respektive vyrobené protlukce.Strojní uspořádání...

Mazivo pro tepelně namáhané pohyblivé části

Načítavanie...

Číslo patentu: 259404

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rejzková Vlasta, Karas Jan

MPK: C10M 103/06, C10M 103/04

Značky: částí, tepelně, mazivo, namáhané, pohyblivé

Text:

...přídavku d-o maziv na bázi ropy.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvede- o né nevýhody, cnožjeprov-edeno- tim, že niazivo je tvořeno 2 0/0 až 60 0/0 hmot. práškové mědi a/nebo ~práškove mosazi a/nebuo práškoąvé bronzi s 40 až 98 0/0 hmIot. práškovéhg jsirnľku m 0 lybdeničiíěľłeąxüĺnebo. statitu.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že vhodnou kombinací složek, respektive kovu s mvazivem lze d-ocilit dobré stálosti Inazaciho filtru i za teplot do...

Ovládací zařízení stroje pro opracování kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259403

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanáček Josef, Janírek Vladislav, Mičulka Zdeněk

MPK: C14B 1/02

Značky: kůži, ovládací, stroje, zařízení, opracování

Text:

...přídavným škrticím ventilem, jenž je vřazen V přídavné větvi elektromagnetického rozváděče, na jehož elektromagnet je připojen spínač, který je ovládán výwkyvnýmpohybom přítlačného rámu. do pracovní poulohy. Délku časové prollevy mezi sepnutím spínače a přestavením elektromagnetického rozváděče lze .nastavit čas-divacím obvordem. Příklad provedení ovládacího zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1...

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259402

Dátum: 17.10.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: B22F 5/00, C08J 5/14, F16D 69/02...

Značky: bezazbestový, materiál, třecí

Text:

...hmotnostně 15 až 35 skle.něných nekonečnýchči staplových vláken, 12 až 30 0/0 piojiva,tvořeného 0,7 až 10 0/0 butadienstyrenověho či butadienakrylonitrilového kaučuku a 6 až 25 femolformaldehydové, močovinové čiVýztužná vlákna skleněné lze v množství do 15 0/0 hmotnostních nahradit vläkny oxidovaněho polyakrylonitrilu, uhlík-atými vlákny či přírodními nebo syntetickýmí vlákny. U bezazbestových třecích materiálů předchozího složení se...

Vratové matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259401

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kuchtíček Jan

MPK: F16B 39/282

Značky: matice, vratové

Text:

...je možno použít matice opatřené drážkou V hlavicí matice, do níž je možno fixovat zásek šroubu.Příklad provedení vraiove matice je vyobrazen na připojeném výkrese, na němž obr. 1 představuje její provedení v náryseopatřene neprůchozím závitem, obr. 2 je bokorys obr. 1. Obr. 3 je provedení v náryse opatřené průchozím závitem, obr. 4 je bokorys, obr. 3 a obr. 5 představuje vriatovoau matlci s drážkou při spojení součástí s pojištěním spoje...

Zariadenie na umývanie laboratórneho skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259400

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč Jozef, Kováč Vladimír

MPK: B67C 1/06, B08B 3/08

Značky: laboratórneho, umývanie, zariadenie

Text:

...je trublčka opatrená dýzou na rozstrekovanie rozpúšťadla, ktorá ústl cez zátku do lievika na zberanie znečisteného rozpúšťadla. Z lievika cez zátku vychádza hadička na odvod znečistenéhoi rozpúšťadla. Táto prechádza chladlčom avývodom pre pary rozpúšťadla a ústi do banky na destiláciu znečisteného rozpúštadla.Výhodou zariadenia na umývanie laboratórneho skla je skutočnosť, že odstraňuje vznik veľkých množstiev odpadových rozpúšťadiel a tým...

Sklenené vlákna s polymérnym povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259399

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forró Juraj, Horváth Pavol, Florovič Stanislav, Mariothová Marianna

MPK: C03C 25/02

Značky: povlakom, polymérnym, vlákna, skleněné

Text:

...V ..Technológiu úpravy vlákien a koncentráciuikompozicie je potrebné voliť tak, aby sklenené vlákna boli trvale povlečené povlakom V množstve 0,2 až 0,9 hmotnosti sklenených vlákien. Za týchto podmienok vyrobené vlákna majú dobré textilné vlastnosti, čo umožňuje ich spracovanie do formy rovingov, tkanin či sekaného vlákna s možnosťou ich priameho použitia ako výstuž nenasýtených polyesterových a epoxidových živic. Oproti známym...

Ventil s plochým sedlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259398

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 11/14

Značky: sedlom, plochým, ventil

Text:

...S SA - SB. Výhodou rlešenia je jednoduchá výroba a údržba plochého sedla a plochej tesniacej vložky.Ventil s plochým sedlom podľa vynálezu je schematicky znázornený v dvoch možných konštrukčných prevedení na výkrese,kde na obr. 1 je v reze priamy ventil s plochým sedlom s tesniacou membránou a naobr. 2 je v reze rohový ventil s plochým sedlom.Priamy ventil obr. 1 s plochým sedlom pre malé prietoky do prietočného priemeru 3 mm má...

2,2,6,6-Tetrametyl-4-alyloxypiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259397

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-alyloxypiperidín, přípravy, spôsob

Text:

...broInid, ktorý sa použije V množstve 1 až 10 mól. 0/0 na množstvo zlúčeniny II v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C.4,68 g 0,03 mólu 2,2,6,B-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu, 3,99 g 0,033 mólu alylbromídu, 1,93 g 0,006 mólu tetrabutylamönium bro-midu, 10 ml benzênu a 15 ml 50 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného sa intenzívne mieša pri izbovej teplote 24 hodín.Potom sa oddeli organické vrstva, ktorá sa prepiera vodou a soľankou...

1,2,2,6,6-pentametyl-4-(delta-brómalkoxy)piperidíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259396

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valovičová Nika, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, přípravy, 1,2,2,6,6-pentametyl-4-(delta-brómalkoxy)piperidíny

Text:

...sa odoberá frakcie bezfarebnej kvapaliny v teplotnom intervale 130 až 140 °C pri tlaku 333 Pa.5 Elementárna analýza pre C 14 H 23 BrNOĺH NMR spektrum CDCl-g) 6 ppml 0,97 S, -CH 3 ax, 6 H,1,12 s, -Cl-Lg eq, 6 H,1,23 až 2,00 m, -CH 2,-, BH),2,17 S, CHŽr-N, 3,37 t, ~CH 2,~O, ZH),3,40 t, -CHg-Br, ZH),3,40 až 4,00 m, CH~ 0-, 1 H).8,56 g 0,05 mólu 1,2,2,6,6-pentamety 1 ~ 4-hydroxypiperidínu, 0,68 g 0,002 môlu) tetrabutylfosfónium bromidu, 12,2...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259395

Dátum: 17.10.1988

Autori: Križková Antónia, Mariothová Marianna, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácia, vlákien, sklenených, úpravu

Text:

...strany dialkylftalátov, dialkylmaleinátov ako aj samotných tenzidov, ktoré zároveň v lubrikacii plnia aj funkciu zmáčadla a mazadla.K príprave lubrikácie je možné používat celý rad známych polyvinylacetátových disperitlí, s výhodou pripravených tak, že sú dobre zlučitelné s nenasýtenou polyesterovou žlvicou čs.aut. osv. č. 162 472, 139 240,197 045 a 218 085. Emulziu metakrylsilanu s príslušným esterom kyseliny ftalovej či maleinovej je možné...

Sposob čistenia odpadných vod vznikajúcich pri výrobe 4-amínodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259394

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svitek Ivan, Štibrányi Ladislav

MPK: C02F 9/00, C07C 87/54

Značky: odpadných, výrobe, čistenia, vznikajúcich, spôsob, 4-aminodifenylaminu

Text:

...toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval.K 100 ml odpadnej vody tmavohnedozelenej farby obsahujúcej 2,76 mg paládia na liter sa pridá 15,7 ml koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a tým sa pH roztoku upraví na 6,5-7. vylúčená suspenzla sa mieša 12 hodín a organická zrazenina sa odfiltruje. K filtrátu sa pridá 0,5 ml 40 Vo-ného vodného formaldehydu a 0.5 g aktívneho uhlia, suspenzia sa dokonale premieša a aktívne uhlie sa odfiltruje. Získal...

Značkovacia hlavica termoplastických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259393

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jambrich Ján, Gulán Milan

MPK: H01F 19/00, B29C 71/02

Značky: hlavica, súčiastok, značkovacia, termoplastických

Text:

...hlavicou termoplastických súčiastok sa docieli vyhotovenie dobre viditelnej a čítateľnej značky. Výhodou hlavice je aj možnosť jej použitia v poloautomatických a automatických linkách.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie značkovacej hlavice ter 4moplastických súčiastok, kde na obr. 1 je nakreslený nárys V reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys v čiastočnom reze. Značkovacia hlavica termoplastických súčiastok...

Podtlaková poistka velkoobjemových nízkotlakých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259392

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rajczy Ladislav

MPK: F16K 17/16

Značky: veľkoobjemových, podtlaková, nádob, nízkotlakých, poistka

Text:

...nedostatky odstraňuje a vytýčený problém rieši podtlaková poistka veľkoobjemových nádob pre uvedený účel podľa vynálezu. Podstata vynalezu spočíva v tom, 4že poistka je tvorená membránou, nad ktorou je z vonkajšej strany nádoby umiestnená oporná doska s priesavnými otvormi rovnomerne rozmiestnenými po celej ploche poistky. Celkový činný priemer alebo plocha membrány a opornej dosky poistky zodpovedá 0,1- až 0,25-násobku priemeru...

Sposob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylalkoholom fotochemickou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259391

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čamaj Vladimír, Minarových Miroslav, Kráľ Bohumil, Valko Ladislav, Polievka Milan, Šúň Ján

MPK: C08L 49/00

Značky: monoaduktu, izopropylalkoholom, fotochemickou, syntézou, přípravy, spôsob, acetylénu

Text:

...prípravy označujú autori za technologicky vhodný.Nevýhody uvedených postupov sa odstraňujú spôsobom podľa tohto vynálezu, pri ktorom sa spôsob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylallaoholom fotochemicky iniciovanou reakciou .acetylénu s izopropylalkoholom za prítomnosti 0,1 až 10 0/0 mói. acetónu ako absorbenta UV žiarenia,tlaku acetylénu 0 až 1 MPa expozíciou homogénnej reakčnej zmesi cirkulujúcej vien kej vrstve okolo zdroja UV...

Napínací mechanizmus pásu papiera najmä v tlačiarňach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259390

Dátum: 17.10.1988

Autor: Koštúr Peter

MPK: B41F 33/06

Značky: pásu, mechanizmus, najmä, tlačiarňach, papiera, napínací

Text:

...rámu je otočne uložený tlačiarenský valec 3, spriahnutý s neznázorneným pohonom. K tlačiarenskêmu valcu je papier 4 pridržiavaný prítlačným valčekom 5, ktorý je výkyvne uložený. Pod pritlačným valčekom 5 sú o-točne uložené okolo čapu 12 v bočniciach 1 a 2 dvojramenné páky 6 a 7 v spodnej časti navzájom spojené napi 259390nacim priečnikom 8. Dvojramenné páky 6 a 7 sú v hornej časti navzájom spojené napínacim priečnikom 8. Dvojramenné páky 6 a 7...

Sposob výroby 2-metoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259389

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří

MPK: C07C 41/00, C07C 11/06

Značky: výroby, 2-metoxypropénu, spôsob

Text:

...alebo drvený betón ap.Extrakčnými činidlami sú vodorezpustné dioly až trioly, najmä etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, polyetylénglykol,najmží do mólovej hmotnosti 600 g.mól 1,propgdfr rlykoL dipropylenglykol, glycerol,neopcn lykol, trimetylolpropán. Potom alkanolaićrsíny, ako monoetanolamín 2-amínoetanol), dietanolamín 2,2-dihydroxyetylamírlj, trietanolamín, monoizopropylalkoholamíu l-amíno-Z-propanol),...