Archív za 1988 rok

Strana 189

Kvapalné dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 247314

Dátum: 15.01.1988

Autori: Škrada, Holop Jozef

MPK: C05C 9/00

Značky: viaczložkové, kvapalné, obsahujúce, hnojiva, dusík, dusíkaté

Text:

...hnojiv obsahujúcich dusík, podľa vynalezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapainé dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkove hnojivá obsahujúce dusík, obsahujú 1,7..1 O 1 až 2,8.1 D 1 percent z celkového dusíka viazaného vo forme tiornočoviny ĺNH 2-CS-~NH 2 a/alebo vo forme dikyándiamidu (NH 22 CN-CN. Tiomočovina a/alebo dikyándiamid sú v kvapalnom dusíkatom, alebo kvapalnom viaczložkovom hnojive obsahujúcim dusík prítomné vo forme...

Držiak aktívnej elektródy s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247313

Dátum: 15.01.1988

Autori: Morduchovie I1ja Isaakovie, Kodyš Emil Nichimovie, Šimovie Juraj

MPK: AG1B 17/39

Značky: držiak, prístroje, elektrody, ovládáním, aktívnej, vysokofrekvenčné, chirurgické, ručným

Text:

...vysokofrekvenčných režimov cez výstupok ovládača sú výhodami oproti iným už doposiaľ známym prevedeniam. Výhody spočívajú V rozoberaielnosti, jednoduchosti, malej možnosti zatekania tekutín, výlučkov, krvi pri zákrokoch, spoľahlivosti uchytenia aktívnej elektródy a jej orientácia ako i rozlíšenie režimov koagulácie a rezania hmatom.Prikladné usporiadanie držiaka aktívnych elektród s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje...

Výplnkový materiál pre čalúnnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 247312

Dátum: 15.01.1988

Autori: Meedlov-petrosjan Otar Petrovie, Treb Ctibor, Alexaddov Garri Glebovie, Redaj František

MPK: B68G 1/00

Značky: čalúnnické, materiál, účely, výplnkový

Text:

...pohybu povrazca rôznymi obvodovými rýchlosťami,pričom povrch rúna pri prvom spracovaní bol v styku s povrchom s väčšou obvodovou rýchlosťou.Spôsob výroby netkanej vpichovanej textílie s náhodile položeným lineárnym pruhovitým vzorom vo viacerých farbách podla patentu USA 3849 223 pozostáva z výroby vrstvy rôznoiarebných zmotkov vláken, z ktorých každý zmotok obsahuje vlákna tej istej farby z garnetovania takej vrstvy tak, aby sa vlákna...

Vysokofrekvenčný kábel so zloženou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247311

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koneier Peter, Gazdík Vladimír, Horváth Rudolf, Rajko Štefan, Pikály Štefan

MPK: H01B 11/18

Značky: zloženou, izoláciou, kábel, vysokofrekvenčný

Text:

...jej súosovosti. V týchto miestach je penová izolačné vrstva na celom povrchu izolácie a balóniky budú v nej ponorené. Dosiahne sa tým zníženie hodnoty relativnej permitivity sr a tým aj merneho tlmenia o voči rúrkovo-balónikovej izolácii. Zrovnanie nameraných parametrov je nasledovneDruh izolácie e, oz 60 MHz balóniková 1,12 32 rúrkovo-balóniková 1,28 100 0/0 balóniková s peno- 1,18 94 vou vrstvou podľa PVZlepšenie izolačných vlastností...

Spôsob výroby plošného útvaru povrstveného penovým vulkanizátom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247309

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tegza Marian, Bartek Pavol, Eapeková Valéria, Herditzký Ladislav, Hesek Dušan, Kavický František, Musilová Eva, Eapek Jozef

MPK: B32B 3/30

Značky: útvaru, povrstveného, penovým, vulkanizátom, spôsob, výroby, plošného

Text:

...alumínosilikátu a chemického nadúvadla umožňujú pri tvorbe penového vulkanizátu použitie syntetických latexov, napríklad butadiénstyrénového z nižším obsahom neprchavej zĺožky, ktorý sa použitím známych kompozícii s bežnými plnivami nedal danou technológiou pripraviť. Laboratórnymi pokusmi a prevádzkovým overením bolo zistené, že pridaním zložiek do povrstvovacej zmesi podľa vynálezu pri použití latexov -s nižším obsahom neprchavej...

Zapojenie na indukčný prenos elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247308

Dátum: 15.01.1988

Autor: Boháeik Miroslav

MPK: H01F 23/00

Značky: elektrickej, indukčný, prenos, energie, zapojenie

Text:

...2 až 3 min.Na pripojenom výkrese na obr. 3 je schematicky znázornená priestorové usporiadanie prenosu podľa vynálezu. Obr. 1 predstavuje konštrukčné prevedenie a usporia 4daJie vstupnej a výstupnej cievky prenosu v pozdĺžnom reze. Obr. 2 znázorňuje v priečnom reze zavesenie vstupnej cievky v zvislej polohe a usporiadanie magnetického obvodu prenosu.Zapojenie podľa vynálezu ako je znázornené na obr. 1 až obr. 3 pozostáva z meniča frekvencie...

Spôsob prípravy vírusového antigénu pre sérologickú diagnostiku aleutskej choroby noriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247307

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kolník Ján, Brcko Teodor, Straka Jozef

MPK: A61K 39/12, G01N 33/569

Značky: přípravy, diagnostiku, spôsob, noriek, sérologickú, choroby, antigenů, vírusového, aleutskej

Text:

...amplitúde 12 až 14 rn pri použití ultrazvukového prístroja ty MSE 150 Watt Ultra.sonic desintegrator Mk-Z). Hrubostenná skúmavka s 50 ml riedeného homogenátu musí byť počas ozvučovania ponorená V kúpeli z ľadovej drte, aby sa udržala teplota 4 °C. Ozvučený homogenát sa centrifuguje na laboratórnej centriťtúge pri 10000 otáčkach za minútu, 4 °C (janetzki K 24 po dobu 20 minút. K získanámu supernatantu sa pridá bielkovinový solubilizátor Triton...

Zariadenie na upevnenie dopravných plošín dopravnej jednotky na dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 247306

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hýbl Eestmír, Bezák Jozef

MPK: B23D 19/04, B65G 47/74

Značky: dopravný, dopravnej, plošín, jednotky, upevnenie, dopravných, zariadenie

Text:

...kladkami uloženými vo vertikálnej dráhe a dotláčacou kladkou uloženou na odpruženom výkyvnom ramene.Výhodou zariadenia na upevnenie dopravných plošín dopravnej jednotky na dopravný päs je, že dopravné plošiny sú presne vo vertikálnom smere bezvôlovo vedené po celom obvode dopravnej jednotky, čim môže byť V každej polohe vykonávané technolo 4gické operácie. Upínače umiestnené na dopravných plošinách môžu byt indexované rôznymi druhmi...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vanko Anton, Vanko Milan, Miština Igor, Mondoeko Jozef, Mojžiš Teodor, Novotná Vlasta, Ma?aš Michal, Borišek Igor, Novotný Vlastimil

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: pigmentov, disperzie, farbenie, hmotě, organických, polyolefínov

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Zariadenie na meranie linearity detektorov optického žiarenia metódou superpozície n-zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247304

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valenta Rudolf, Dvooák Jan, Hutár Eduard

MPK: G01J 1/22

Značky: n-zdrojov, superpozície, linearity, optického, zariadenie, meranie, žiarenia, detektorov, metodou

Text:

...a vylúčení dopadu rušivého žiarenia z okolia. Pomocou sústavy n rovnakých úzkopásmových optických filtrov, ktorými sú predclonené jednotlivé zdroje žiareni, sa zabezpečuje rovnaké spektrálne zloženie superponujúcich žiarení, pri 4čom použite zdroje nemusia mat rovnakú korelovanú teplotu chromatickosti. Namiesto sústavy n filtrov je možné použit jeden úzkopásmový optický filter, ktorým sa predcloni citlivá plocha detektora.Výhodou...

Spôsob tuženia papiera pre zvlnenú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247302

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pristaš Peter, Šujan Viktor, Lukáe Vladimír, Cengel Peter, Šebesta Stanislav, Marek František, Hostin Jozef, Jadroo František

MPK: D21H 1/00, C09D 3/02

Značky: tuženia, spôsob, zvlnenú, papiera, vrstvu

Text:

...vynálezu je spôsob tuženia papiera pre zvlnenú vrstvu, kde papier je vyrobený z neutrálne sulfitovej buničiny a papieroviny zo zberového papiera s prípadnýrn obsahom zberového papiera až 100 0/0 hmot. sa na papier nanáša v nanášacom alebo impregnačnom zariadení 0,5 až 12 0/0 hmot., vztiahnute na absolútnu sušinu papiera, hydrolyzátu chromčinených kožných odpadov kolagénového typu, prípadne s prímesou 1 až 50 hmot....

Natláčací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 247301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rumánek Gustáv, Zozulie Vladimír

MPK: B65G 47/08, B65G 49/08

Značky: natláčací, dávok, tehál, dopravník

Text:

...hnaný šupinový dopravnĺk po zdvihu zdvižnej časti má so spodnou časťou prisúvajúceho sa stĺpca tehál plošný styk, čo umožňuje natlačenie dávky tehál počas nepretržitého prísunu clostatočnou rýchlosťou, omedzenou spravidla hornou hranicou 0,4 m.s 1. Plošný styk šupinového dopravníka s prísuvajúcim sa stlpcom tehál, zamedzuje poškodzovaniu spodnej časti prisúvajúceho sa stĺpca tehál a opotrebenie hnacích elementov šupinového dopravníka je...

Zapojenie dekódera operačných cyklov mikroprocesora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247300

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rendoš František

MPK: H03K 19/003

Značky: cyklov, mikroprocesora, operačných, zapojenie, dekódera

Text:

...4 a šiesty stavový bit 5, vstupy tretieho hruadla 11 sú pripojené na tretí stavový bit 3 údajovej zbernice 23 mikroprocesora. Prvý vstupdruhého hradla 10 je pripojený na výstup prvého hradla. 9 a druhý vstup druhého hradla 10 je pripojený na štvrtý stavový bit 3 údajovej zbernice 23 mikroprocesor-a.Údajové vstupy selektora 12 sú pripoje ně na druhý stavový bit 1 a ôsmy stavov-ý bit 7 údajovej zbernice 23 mikroprocesora a na výstupy druhého...

Váhový číslicovo-analóógový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247299

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vyžinkár Jozef, Leško Zoltán

MPK: H03M 1/80

Značky: váhový, převodník, číslicovo-analóógový

Text:

...svorkou 2 zdroja napájacieho napätia.Prvá výstupné svorka 12 kľúča ll je spojená s anódou urýchľo-v.acej diódy 7 a cez váhový odpor 8 s prvou vstupnou svorkou 15 prev-odníkva prúd -napätie 14. Druhá výstupná svorka 13 kľúče ll je spojená s kladn-ou svorkou 3 zdroja referenčného napätia. Emitor kľúčovacieho tranzistora. 5 je spojený so zemnou svuorkou 6 a jeho báza predstavuje vstupnú svorku 1 pre jeden bit. Na prvú vstupnú svorku 15...

Spôsob izolácie kyseliny 7-amínocefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 247298

Dátum: 15.01.1988

Autori: Foltín Jozef, Hojnoš Ján, Olejko Štefan, Hubá1 Ján

MPK: C07D 501/12, C07D 501/02

Značky: izolácie, kyseliny, spôsob, 7-amínocefalosporánovej

Text:

...Po odseparovaní sa kryštalický produkt premýva vodou alebo 15 0/0 hmot. roztokom komplexonu 3 výhodne 2 0/0 hmot. roztokom pre zmenšeuie obsahu ťažkých kovov, hlavne zinku.Predmet vynálezu je doložený príkladmi,ktoré však rozsah vynálezu nijako neobmedzujú.P r í k l ad 1 60 g ziiročnartého komplexu CFS-C o čis tote 88 0/0 hmot. a vlhkosti 6,8 0/0 hmot. sa rozsuspenduje v 300 ml CHC 13. 15 ml trie tylamínu .a 43 ml N,N-dimetyla.nilínu. K...

Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brtko Juraj, Holubec Miroslav

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: superfinišovania, obežných, modifikovaných, ložísk, valivých, krúžkov, spôsob, dráh

Text:

...p 0101137 vykonáva aj striedavý pohyb pozdĺž obežnej dráhy. Aby dochádzalo k vyššiemu úberu na okrajoch, teda aby vznikla vypuklá obežná dráha, je potrebne, aby v »okrajových polohách bola výdrž kameňa, Týmto spôsobom možno obrábaf jednoduché - bombírované obežné dráhy. V súčasnosti však existujú zložitejšie profily obežn-ých dráh, na ktorých výrobu je potrebné vyvinúť vhodn.ú metódu.Tento problem rieši spôsob superfinlšovannia....

Rezný nástroj s vymeniteľnou platničkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247296

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hašek Antanton, Lapšanský Bernard

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, platničkou, vyměnitelnou, řezný

Text:

...držiaka., ktorá je svojim otvorom spojená s tahadlom, umiestneným pozdĺž telesa d-ržiaka, ktoreho podstatou je, že vzdialeno-sti bj,hg, hh jednotlivých hrotov platničky (2) od stredu čapu ťahadla 3 a geometrie jednotlivých hrobov., napr. polomery zaoblenia hrotov rőj, T 412, T 123 sú rôzne.Princíp riešenia nožového držiaka je znázornený na obr. 1 a 2, kde obr. 1 predstavuje pôdorysný pohlad a obr. 2 rez rovinou A~A.V ltelese 1 je vytvorená...

Zariadenie na ohrev vo vákuu rotujúcich a fotopolovodivým materiálom naparovaných tenkostenných valcových podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michaneo Michal, Revák Emil, Fee Imrich, Rychnavský Štefan, Matula Jozef

MPK: G03B 5/04

Značky: válcových, naparovaných, ohrev, vakuu, fotopolovodivým, zariadenie, materiálom, tenkostenných, rotujúcich, podložiek

Text:

...systému nespoľahlivé.Vyššie uvedené .nevýhody odstraňuje zariadenie na ohrev tenkostenných valcových podložiek podľa tohoto vynálezu, pozostávajúce z výhrevného telesa, odraznej plochy a snímača teploty. Podstata vynálezu spočíva v tom, že výhrevné teleso a odrazná plocha sú nepohybli-vo umiestnené v-o vnútri tenkostennej valcove-j podložky, kde v-ýhrevné teleso a snímač teploty sú súčasťou regulačnêho obvodu, pričom snímač teploty je počas...

Spôsob zvýšenia korozívnej odolnosti medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247294

Dátum: 15.01.1988

Autori: Iurdinda Ján, Rusko Milan

MPK: C23F 11/04

Značky: zvýšenia, spôsob, korozívnej, odolností

Text:

...v práškovom stave dávkcvaním napr, vo forme suspenzlí do zariadenia, ktoré sa má ochrániť pred koróziou.Pritom je potrebne, aby část kovového cínu zostávala vo forme suspenzií, čo zaručuje jeho dostatočný prebytok v prostredí.Zvlášť vhodné je zvýšenie koroznej stálosti medi napr. v esteritikuačnom zariadení privýrobe esterov napr. butylacetátu. V tomto prípade pri použití zmesi organickej kyseliny, alkoholu a esterifikačného...

Spôsob prania polyesterových textilných materiálov so súčasnou avivážou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247293

Dátum: 15.01.1988

Autori: Komenda Ivo, Plachý Jioí, Pacovský František

MPK: D05L 1/12

Značky: prania, spôsob, materiálov, polyesterových, textilných, avivážou, súčasnou

Text:

...textilných materiálov so súčasnou .avivážou vyznačujúci sa tým, že pranie sa uskutočňuje pri teplote 40 až 80 °C za prítomnosti 0,5 až 15 g/l produktu pripranviteľnêho preesterifikáciou hydiroxyetyltereftalátu s pollyetylénglykolom o relativlnej midlecknlllovxej hmotnosti od 300 až do1 500 pri teplote max. 260 °C a tlaku 200 Pa a následný pláchací kúpeľ sa okyselí kyselinou octovou a/aleho citrónovou na pH 3 až 6.Výhodou uvedeného spôsobu je...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pospíšil Josef, Pšeolka Emil, Ambrož Jaroslav, Holub Jaroslav, Hyka František, Toíska Vojtich, Koleš Jioí, Mlejnek Vladimír, Tikovský Lubomír, Prucha Jaroslav

MPK: C10M 105/32, C07C 67/00, C10M 109/02...

Značky: spôsob, syntetického, mazadla, přípravy

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Pružinový dvojvabadlový záves stálej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 247290

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holcová Libuše, May Jan

MPK: F16F 3/04

Značky: závěs, pružinový, dvojvabadlový, stálej

Text:

...nastaví k nej príslušný uhol, ktorý zvierejú ramená vahadla.Výhodou závesu podla vynálezu je. že vhodnou zmenou uhlu ramien vahadla pri regulácii dĺžky ramena pružiny dochádza k zväčšeniu regulačného rozsahu závesu ak predĺženia plochej časti charakteristiky závesu. Uvedeným riešením sa podstatne zvýšia funkčné a úžitkové vlastnosti závesu, v dôsledku čoho je možné znížiť ich sortiment.Na pripojenom výkrese je v náryse znázornená...

Vulkanizovateľná zmes pre plášte káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pína Bohumil, Broulík Jan, Zouhar Drahomír, Novák Miroslav

MPK: H01B 3/28

Značky: vulkanizovatelná, káblov, pláště

Text:

...kaučukov alebo ich kombinácie s polyvinylchloridorn s obsahom minerálneho plnivá na báze hlinibo-,kremičitanov alebo hydratovaného kysličníka hlinitého, s použitím silánouvého väzobneho činidla.Vulkanizovatelná zmes podľa vynálezu je zložená zo styrénbíitadiénového kaučuku alebo etylén-propylénového terpolyméru .alebo zo zmesi a polyvinylchloridu s 10-200 hmot. d. hlinitokremičitanu, výhodne kaolínu, alebo hydratovaného kysličníka...

Stavebnicové upínacie zariadenie pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šubrt Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: stavebnicové, zariadenie, obrábacie, upínacie, stroje

Text:

...10 má vytvorený v smere dosadacej plochy 11 níaticový závit 12, ktorý je narrezalný polohovacím. zárezom 14. V maticovom závite 12 sú proti sebe naskrutkované upínacie skrutky 13 »o 4patrené záberovými plochami 130 vytvorenými ako kuželové zahlbenia 131 a ďalej sú opatrené ovládacím vybraním 132 pre klúč. Ďalej je Stavebnicové súčiastka 10 opatrená závitovým otvorom 15 pre pripojenie lubovolného d.orazu pomocou skrutky.Stavebnicové súčiastka...

Vytláčacia hlava na výrobu uzavretých kalibrovaných tenkostenných profilov z plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sobota Jaroslav

MPK: B29C 47/12

Značky: výrobu, uzavretých, kalibrovaných, hlava, plastických, tenkostenných, profilov, vytláčacia, látok

Text:

...látku po obvode, tvarové medzikružie a vodiace medzikružie vytvára plastifikačnú zónu, ktorá je spájajúca a prehusťujúca plastickú látku, rozdelovač deliaci ulastickú látkuvsmere pozdĺžnom,vy 4tláčacia hubica a tŕň tvarujüce plasticka látku na. požadovaný rozmer, priruba hubice upínajúoa hubicu, naustok odvádzajúci zmes plynov z vnútra uzavretého tenkostenného profilu otvormi deliča, vyhrievacie telesa temperujú vytláčaciu hlavu.Výhody...

Navádzacie zariadenie pásových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247285

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grossman Jan

MPK: B65H 39/00

Značky: komponentov, pásových, navádzacie, zariadenie

Text:

...len valivé p-rvky,čo zabezpečuje malú zotrvačnosť. e kon 4štrukčtne a výrobné nenáročný V porovnaní so súčasnými systémami a spoločne so svetelnou signalizáciou medzných hodnôt zabezpečuje kontrolu .navádzaného pásového komponentu.Na tpripojenom výkrese je schematicky znázornený jeden príklad vytvorenia vynálezu, »kde na vobr. 1 je zmenšený nárys navádzacieho zariadenia a na obr. 2 je jeho zmeušený pôdorys.Na ráme 100 sú uchytené horné...

Cementová malta modifikovaná kaučukovým latexom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247284

Dátum: 15.01.1988

Autor: Blaž Josef

MPK: C04B 7/14

Značky: malta, modifikovaná, cementová, latexom, kaučukovým

Text:

...s kaučukovým latexom, ako je vysoká pružnosť, elasticida, odolnosť voči vode aj vriacej, výborná plrilnavost aj k znečisteným povrchom stavebných materiálov a malá zmraštivosť. Výhodou malty podľa vynálezu je, že koloidný roztok kysličníka kremičitého neovplyvňuje negatívne tuhnutie cementu a vystužuje elastomer. Ako cement nemusí byt použitý drahý hlinitanový cement. Pri použití portlandského a struskoportlandského cementu je príprava...

Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247283

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dymeš Lubor

MPK: H05K 13/00

Značky: najmä, lisovanie, vývodov, kontrolu, zariadenie, elektrotechniku, súčiastok, zakladanie

Text:

...priebežného žľabu 29 je rovnobežne uložená presuvna tyč 31 opatrená vidlicou 53, do kto-rej zasahuje svornípevne uložený na hornej ploche dosky 14 nosiča 51. Na presuvnej tyčí 31 je v kolmom smere presuvne V lôžku 35 na p-ružine 35 uložený vidlicový presúva-č 37 zasahujúci nad priehežný žľab 29 do dráhy súčiastok 30. Horna plocha vidlicového presúvača 3,7 je pevne opatrená kolíkom Na ľavom konci presuv-nej tyče 31 je odpružene na...

Spôsob rektifikácie zmesného triarylfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247282

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dobeš Ivan, Addlík Josef, Eerný Bohumil, Novotný Lubomír, Jelínek Jaroslav, Hloušková Alena, Salamon Milan, Kueera Stanislav

MPK: B01D 3/14

Značky: zmesného, triarylfosfátu, spôsob, rektifikácie

Text:

....vtelesa a druhý odchádza do chladiča produktu.Uvádzaný spôsob rektifilçácie zmesného vtlriarylfoxsľáxtu vzlnlilklaljúoelro kolndenmaňantolu reakciou alkylovaného fenolu s oxychloridom fosiorečným zabezpečuje oddelenie fenolu a alkylfenolov od triarylfosfátu.Hlavné výhody navrhovaného spôsobu usporiadania Irektifikácie sú takéto, že zdržná doba rektifikovanej triarylfosfátovej zmesi v ohrievacom telese .a rektifikačnejkolćne je...

Spôsob rýchleho zisťovania množstva kvasiniek a baktérií vo víne, pive, mlieku, nealkoholických nápojoch, sirupoch, minerálnych vodách, pitných, užitkových a odpadových vodách a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247280

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Jioí, Chrz Vladimiír, Mikulec Jan

MPK: C12Q 1/06

Značky: zisťovania, pive, užitkových, bakterií, rychlého, sirupoch, množstva, nealkoholických, víne, tohoto, odpadových, mlieku, nápojoch, kvasiniek, prevádzaniu, zariadenie, spôsob, minerálnych, spôsobu, pitných, vodách

Text:

...iného substrátu cez meinbránu 4 s pórami 1,2 m, na ktorej sa zachytia krvasinky a potom cez membránu 4 s pôrami 0,3 m, na ktorej sa zachytia baktérie.Filtračné zariadenie sa opatrne rozoberie a, vyberie sa. filtračné membrána. Filtračné rnembrá-na sa položí na gázu napustenú far 4bivom, s výhodou Ponceau S, v Petriho misike a nechá sa pôsobiť 4 minúty. Favrbivo Ponceau sa pripraví vždy čerstvé tak, že sa rozpustí 0,9 g Ponceau S v 13,4 g...

Spôsob výroby usní s bielym lícom aj bielym rubom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vinš Ludik

MPK: C14C 3/04

Značky: usní, výroby, rubom, bielym, spôsob, lícom

Text:

...hmotnost sa .následne opakuje. Na usne vyčinené podľa vynalezu sa po postruhovaní pôsobí pri praní 0,8 až 1 0/0 kyseliny šťavelovej na postruhovanú hmotnost pri teplote 32 až 35 °C po dobu 15 až 25 .minút, Potom sa na usne pôsobí bieliacimi trieslovinami napr. lrgatan LV, Bazintavn alebo Tanigan v množstve 3 až 4 na postruhovanú hmotnost pri teplote 33 až 35 °C po dobu 15 až 25 minút.Newtąraližárczia sa prevádza mraventčnnom sodnym v...

Spôsob prípravy 1, 3,6, 8-tetrahydroxyantrachinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247278

Dátum: 15.01.1988

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: C07C 60/18

Značky: přípravy, spôsob, 8-tetrahydroxyantrachinónu

Text:

...g zmesi antrachinónových metabolitov sa rozpustí V 20 m 1 acetónu, pridá sa 2,5 ,g silikagélu a metabolity sa. iabsorbujú na sorbeint -odparením rozpúštadüa za znížeméiho tlaku. Sorbent sla nonosie na kolónu silikagélu 3 30 cm, pripravená lv zme 4si benzén - yacetón (41, potom 23, eluát sa zachyti po 20 m 1 do frakcií. Prítomnost látky F-745-8 vo frakciäch sa kontroluje tenkovrstvovou chromratografiou na föliách Silufol,...

1, 3,6, 8-tetrahydroxy-4-acetylantracbinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247277

Dátum: 15.01.1988

Autor: Možíšek Maxmilián

MPK: C07C 50/18

Značky: 8-tetrahydroxy-4-acetylantracbinón, spôsob, přípravy

Text:

...sa potom odparí a látka sa získa v čistom stave rekryštalizäcíou z octanu etylnatého.Spôsob izolácie podľa vyinálezu je objasženâho tlaku. Stůíľbelnit sa nenesie na kolónu silikagélu 3 × 30 cm, príprave-mít v- zme 4si benzé-n-atceton 9 1. Kolóna sa premýva zmesou benzén-acetón 4 z 1, potom 2 3,elutát .sa zachytí po 20 ml do frakcíí. Prítomnosť látky F-742-C vo frvakciách sa kontroluje tenkovrstvovou chromatografiou na fóliách Silufol,...

Zariadenie na upínanie tenkostenných obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Müller Zdenik

MPK: B23Q 3/06

Značky: zariadenie, tenkostenných, obrobkov, upínanie

Text:

...opierok 14, pripojených k základnej doske 15 a z výkyvnéh-o bara 4na 5 s kužeľovým sedlom, o ktoré sa opiera guľový koniec piestnice 1 hydrovalca. V strednej časti barana 5 je vytvorená valcová d-rážka pre gumovú pružinu 4 a hlavu skrutky 3, ktorou. je baran 5 pripojený k piestnici 1 hydrovalca. Piestnica 1 je na svojom obvode tesnená stiera-cim krúžkom 2, zapusteným do drážky barana 5.Strediaca časť zariadenia, umiestnená medzi...

Zariadenie pre automatizáciu meteorologického rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247275

Dátum: 15.01.1988

Autor: Podolák Miroslav

MPK: G05B 15/02

Značky: automatizáciu, meteorologického, rádiolokátora, zariadenie

Text:

...3, ktorý je pripojený k obvodom filtrácie 4. Tieto musia byt vybavené pamäťou s kapacitou zapamätanie všetkých vzoriek z aspoň jedného odbehu rádiolokátora. Ďalšie prepojenie so systémom môže byt bud vytvorením priameho dátového kanálu pre plnenie výstupnej pamäti 9, alebo nepriamým použitím vstupnej pamäti B typu FIFO, ktorá je mikropočitačom 8 pravidelne pripisovaná do výstupnej pamäti 9. Medzi obvody filtrácie 4 a vstupnú pamäť ii...

Spôsob výroby medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 247274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacáková Vira, Štulík Karel

MPK: C25C 1/12

Značky: výroby, spôsob, okují, měděných

Text:

...okuje 2 obsahujúce kysličníky meoL umiestnené sú v zásobníku 1, ktorý je znotovený z kyselinovzdorného materiálu tak, aby anodický kyslík vznikajúci pri elektrolýze na nerozpustných anödach 3 mohol účinne pôsobiť na medené okuje 2 a vylüčenú meď uložené v zásobníku 1. Za týmto účelom je voľný priestor medzi zásobníkom 1 a nerozpustnou anódou 3 rozdelený prepäžkami 4 tak, aby anodický kyslík prechádzal rovnomerne cez vrstvu okují uloženych v...

Polyimidové spojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247273

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bozdich Josef, Vojta Miroslav, Jeníeek Stanislav

MPK: C08G 73/10

Značky: výroby, polyimidové, spôsob, spojivo

Text:

...aby ich množ sklolaminât pripravený z poiyimidového predpolyméru v roztoku N-metyl-Z-pyrolidónu, vzorka 2 sklolaminát pripravený z polyimidového modifikovaného epoxidom v roztoku N-metyl-2-pyrolidón ł- metyletylketón, vzorka 3 sklolaminát pripravený z polyimidového predpolyméru modiiikovaného epoxidom V roztoku N-metyl-Z-pyrolidón aceton.Základný impregnačný roztok sa môže modifikovať po zreagovani s ketónmi niektorými reaktoplastami, napr.a...

Spôsob výroby antivibračných rukavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 247272

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrubant Ladislav, Zubatý Robert, Kozák Karel, Elleder Pavel

MPK: A41D 19/04, A41D 19/00

Značky: spôsob, antivibračných, výroby, rukavic

Text:

...na ruky alebo jeho zmierneniu sa zabraňuje pomocou antivibračných rukavíc na báze usñových materiálovalebo PVC, ktoré sú spevnene na dlaňovej časti hrubšou vrstvou tlnuacelio materiálu, alebo nánosu PVC. Nevýhodou je obmedzená možnost hrúbky materiálu na textilnom, alebo inom podklade, čo spôsobuje nižšiu tlmiacu schopnosť vibrácií, zlý cit v ruke ako aj zhoršene úchopové schopnosti.Tieto nedostatky sú podľa vynálezu odstránené týnf, že...

Zariadenie k ohrievaniu a digerovaniu fotografických emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 247271

Dátum: 15.01.1988

Autor: Salvet Miroslav

MPK: G03C 1/00

Značky: digerovaniu, zariadenie, fotografických, emulzií, ohrievaniu

Text:

...vsádzky emulzie a to preto, lebo dielekirické pole účinkuje naraz V celom objeme a ohrievanie sa nezačína od steny nádoby. Vysokou frekvenciou vzniká vnútorné trenie čiastíc v dielektriku a tým vzniká naraz v celom objeme vsádzky teplo. Rýchlosť ohriatia mnohokrát vzrastie, straty sa zmenšujú,urýchľujú sa tepelné i chemické reakcie.ohrievanie sa reguluje na samom generátore prístrojmi, vypnutím sa preruší prúd medzi elektródami. Prerušením...

Spôsob zušľachťovania alebo pojenia plošnýcb útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krumphanzl Vladimír, Machek František, Šillinger Vladimír, Cidlinský Karel, Bihalová Božena, Šrámek Jaroslav, Novák Miroslav, Firbas Petr

MPK: D06B 19/00

Značky: plošnýcb, zušĺachťovania, spôsob, pojenia, útvarov

Text:

...technológie investičného charakteru.Ako termolabilných látok zo skupiny azozlúčenín, derivátov hydrazinu a N-nitrózozlúčenín, je možné k príprave napeňovacej sústavy použit napriklad organických nadúvadiel konkrétne 1,ä-metano-BJ-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazacyklooktán, azo-d 1 izobutyronitril, N,N-dimetyl-N,Nídinitrózotereftalamld,1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazid, p-toluensultohydrazid,p,p-oxy-bisbenzénsultohydrazid,...