Archív za 1988 rok

Strana 185

Postup tenkostennej tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254177

Dátum: 15.01.1988

Autori: Greša Ján, Janček Viliam, Bellová Eva

MPK: E02D 5/18

Značky: tenkostennej, tesniacej, postup, stěny, podzemnej

Text:

...je. znázornený postup razenia inventäimiyolł dhtýoii pažníc. Prvá razena pažnice má stratenú bodku upravenú na zamedzenie vnikania podzemnej vody. Ďalšie pažnice majú pevnfrbodku.Qbr. 2 znázorňuje nalievanie samotvrdnúcej snspenzie do prvej pažnice ae rezanie 5. pažnice.Na obr. 3 je znázornená vyťahovanie pažnice so stratenou bodkou, pričom Stratená bodka zostáva v zemine a samot-vrdnúca suspenzia sa. vylieva, z. pažnice ďo vzniknutej ryhy v...

Zariadenie na nútený výkrm vodnej hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254176

Dátum: 15.01.1988

Autori: Horváth Gejza, Barczi Ondrej, Vászondi Ľudovít

MPK: A01K 39/06

Značky: zariadenie, výkrm, vodnej, nútený, hydiny

Text:

...a poranení vodnej hydiny. Odstránením manipulácie s vykrmovanou hydinou sa zvýši denný výkon až o 100 0/0 na jedno zariadenie oproti doterajším stacionárnym što-pacím strojom.Na priloženom výkrese je znázornená príkladnê prevedenie zariadenia podľa vy 254175.Zariadenie na nútený výkrm vodnej hydiny najmä husí, pozostáva z dávkovacej trubice 13 v prednej časti s upevnenou kŕmnou sondou 9 vrytvorenou z pevnej antikoróznej rúr-ky, v ktorých je...

Kyvná vlečná hnacia riadiaca polonáprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254175

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ďurovec Juraj

MPK: B60B 35/12

Značky: vlečná, polonáprava, riadiaca, kyvná, hnacia

Text:

...podľa vynalezu, kde na obr. 1 je v náryse zobrazené usporiadanie hlavných prvkov polonápravy vrátane hydropneumatickej pružiacej jednotky a na obrázku 2 pôdorys tohoto usporiadania. Na obrázku 3 je rez kolos-om v prevádzkovej polohe, obr. 4 znázorňuje situáciu maximálneho výkyvu kolesa pri pohľade na koleso a mechanizmus polonápravy zboku. Na obrázku 5 je znázornená situácia, keď svetlost vozidla je nulová.Mechanizmus kyvnej vlečenej...

Kotúčová spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254174

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štefunko Štefan

MPK: F16D 3/56

Značky: spojka, membránovou, pružinou, kotúčová

Text:

...prelismi, čím funłkčne naIhrádzajú operné krúžky a ich následným spojením arozpernými nit-mi cez otvory membránovej. pružiny sa vytvorí tuhý celok, ktorého tuhosi sa znásobí .pripojením základllêěrhlO i .pomooného veka Ik hnaciemu »kotú u.Hlavné výhody lkotúčovej spojky s memIbrálnovou gpružlnou podľa -vynálezu spočívajú «v tom, že uloženie memlbránovej pružiny medzi základné a pomocné veko opavtrené na opornej (kružnici prellsmi, zaručuje...

Kotúčová spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254173

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štefunko Štefan

MPK: F16D 3/56

Značky: kotúčová, membránovou, pružinou, spojka

Text:

...spojka podľa vynálezu tým, že pomocné veko spojky má po obvode vytvorené najmenej tri pätky pre pevné pripojenie pomoc-nésho veka k základné-mu veku. vložením membránovej pružiny medzi základné~ a pomocné veko, ktoré sú na OJDOPDG .kiružnici opatrenê prelirsmi, ktoré fuukučne nahrádzajú oporiné krúžky a ich následným spojením jednak rozpennými nitimi cez otvory membránovej pružiny a spojením základného veka s pomocným vekom pomocou...

Držiak mikrospínača s pružným tlačítkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254172

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burian Jozef, Bača Miloš, Tomka Ján

MPK: H01H 5/04, H01H 13/06

Značky: tlačítkom, pružným, držiak, mikrospínača

Text:

...do po-zdĺžnej sdrážlky lpre mikrospínač, ohrani-če-nej rovnými ploškanii.Milkrosąpínaič s pružnýtm tlačítkom optimálne generuje impulzy spínače elektronických obvodov. Takto akonšrruovainé ovládanie je jednoduché a zároveň umožňuje .Ininimalizovať jeho .rozmery, čo ipreduxrčluje mikrospínač s .Irruž-nýlm tlačítkom ak použitiu na ąpaneloch elektronických prístrojov,napríklad v zdravotníckej .a .meracej technike alko tlačítko - senzor.Príklad...

Sposob výroby drotu z mosadze pre elektroerozívne rezanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254171

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sklenárová Jolana, Pentek Marian

MPK: B21C 1/16

Značky: drôtu, mosadze, elektroerozívne, rezanie, spôsob, výroby

Text:

...v tom, že odliaté -čapy sa lisujú rýchlosťou 150 až 300 m/min z teploty 720 až 790 °C pri lisovacom pomere 100 až 400. Takto zislkané výlisky sa ťalhajú za studena, s meudzioperačným žihanim pri teplote 520 °C po dvobu 2 až 5 hodin, s redukciou pri jednotlivých ťajhoch v rozmedzí 35 až 85 0/0. Redukcia »pri porsledtných ťaihooh, 4gpred žíhanírm na hotovo je minimalne 75 . Žihanie na .hotovo sa uskutočňuje pri terplote 350 °C po dobu 2 až 5...

Justážny znak pre priamu elektrónovú litografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254170

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chromik Štefan, Hudek Peter, 0, Roman Pavol

MPK: B41M 1/42

Značky: justážny, priamu, elektrónovú, litografiu

Text:

...z ťažkotaviteľného kovu, ale stačí,aby materiál mal dostatočnú atomovú hmotnosť.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje justážny znak pre priamu elektrónovú litografiu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v, tom, že justažny znak je zložený z adhéznej vrstvy chrómu alebo zliatiny chromniklu a z funkčnej vrstvy antimónu. ustážny znak sa deponuje výhodne termickým odparenĺm vrstiev chrómu alebo chromniklu v tom istom vákuovom...

Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254169

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gutt Ján, Berger Ján

MPK: B23Q 7/10, F16C 43/06

Značky: klietok, zariadenie, orientovanie, ložiskových

Text:

...otočnú hlav-u a na obr. 5 jeprevedený rez ložiskovej klietky určenej k orientácii.Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok je zložené z prívodného žlabu 18,spinača 24, otočnej hlavy 14, pridržiavače 15, zarážky 16, pružiny 27, dosky 17, hydraulického valca 2, piestnice 3, spojky 4, 4axiálneho ložiska 5, hriadela B, priečneho hydraulickěho valca 7, otáčacej piestnice 8,ozubeného hrebeňa 9, prevodovky 1, ozubených kolies 10, 11, 12,...

Sposob úpravy geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254168

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paulovič Milan, Matejeková Viera, Dóka Rudolf, Hrivnák Pavel, Oswald Fridrich, Kulhavý Teofil, Novák Ladislav, Šípoš Jozef, Prizemin Peter, Bartoníček Robert, Guba Gustáv

MPK: C02F 5/14, C23F 14/02

Značky: geotermálnych, úpravy, spôsob

Text:

...látok a poly 254168fuosforečnanov sa uskutočňuje tak, že sa do geotermálnej vody vpravuje, pod eváznou hĺbkou vodný roztok systému pozostávajúceho z 4 až 10 0/0 hmot. alkyl-amínopolyetnoxamätu s 8 až 22 atómami uhlíka V alkyle a priemernou dĺžkou polyetoxamérového reťazca v. rozmedzí 5 až 25 základnej jednotky a 45 až 61 0/0 hmot. etoxpropoxamérov obecného VzorcaEO je etylénoxíd, PO propylénoxid, X je H alebo alkylskupina so 4 až 15 C...

Tvárniaci nástroj s telesami z neželeznej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254167

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrebík Marián

MPK: B21D 19/08

Značky: neželeznej, zliatiny, nástroj, tvárniaci, telesami

Text:

...nástroj s telesami z neželeznej zliatiny má výtvorený lisovnik z dosky 1 opatrenej pracovnými hranami 2, rámu 3 pripevneneho k doske 1 lisovníka a telesa 4 lisovníka z neželeznej zliatiny, ktoré je odliate v dutine utvorenej doskou 1 lisovníka a rámom 3. Lisovník je k upínacej doske uchytený prostrednictvom kotevnej dosky 13 a kotiev 14, ktoré sú zaliate v telese 4 lisovníka z neželeznej zliatiny, pričom kotevná doska 13 je pripevnené...

Zariadenie pre vyklápanie kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 254166

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kastelovič Eduard, Sloboda Aurel

MPK: B65G 65/23

Značky: kontajnera, vyklápanie, zariadenie

Text:

...časti je opatrený záchytkami pre uchytenie palcov prepravovaného kontajnera. Sklopný rám pozostáva z dvoch bočných ramíen, ktoré sú v. prednej časti spojené prlečnikom. Ovládanie sklopného rámu je pomocou dvoch priamočiarých hydromotorov, ktoré sú umiestnené na bočniciach traktorového nosiča kontajnerov. Pre zabezpečenie stability pri vyklápanI kontajnera slúžia dva pomocné otočné operné valce umiestnené v zadnej časti bočníc traktorového...

Sposob výroby stabilizovaného lignínsulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 254165

Dátum: 15.01.1988

Autori: Oltus Eugen, Daniš Ľudovít, Vajner Jozef, Staník Vojtěch

MPK: C04B 24/18, C08H 5/02

Značky: lignínsulfonanu, stabilizovaného, sodného, spôsob, výroby

Text:

...800 litrov číreho lignínsulfonanu sodného s obsahom 0,5 oxidu vápenatého. Účinkom roztoku NaOH o kone. 20 0/0 upraví sa reakcia roztoku na pH 7,5. Do získaného roztoku pridá sa ako odpeňovač 88,43 litrov kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidoma obsahom frakcii a molekulov-ou hmotnosťou 1 000-2 000. Takto upravený roztok lignínsulfonanu sodného je hotová plastitikačná prísada použitelná pri výrobe betónu alebo malty. Pri aplikovaní 0,10 až...

Způsob přípravy testovacích tablet na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254164

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk

MPK: C12N 9/14

Značky: 1-3)glukanázy, testovacích, tablet, přípravy, způsob, stanovenie

Text:

...hodnoty nameranej enzýmovej aktivity. Zistili sme, že sietovaná mikrokryštalickä celulóza pripravená napríklad podľa A 0 136 062 nevykazuje žiadne substrátové vlastnosti pre § 1 » 3 glukanázu a preto je vhodná ako pomocná látka pri príprave tabletových testovacích foriem na stanovenie ,81-3 glukanazy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že práš 4kový chromolytický substrát 31-3 glukánu izolovaný z bunečných stien kvasiniek Saccharomyces...

Sposob prípravy chromolytického substrátu na stanovenie beta(1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254163

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/14

Značky: chromolytického, substrátů, spôsob, přípravy, beta(1-3)glukanázy, stanovenie

Text:

...0,2 .a pre karboxyetyl 0,3.Pri týchto úrovniach substitúcia má chromolytický gél maximálne výťažky a ešte sa pri vymývaní voľného iarbiva nerozpúšta vo vode. Pri vyšších stupňoch substitúcia sa už rýchlo zvyšuje nozpustnost vo vode, čim dochádza ku značnej strate chromolytického gélu pri premývaní. Hydnoxyetyl-derivát sa lepšie vytarbuje ako karboxymetyl-derivát,posledný sa však ľahšie pripravuje. Výhodou nového postupu prípravy...

Spůsob prípravy rozpustného chromolytického substrátu na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254162

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuniak Ľudovít, Holan Zdeněk, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/14

Značky: stanovenie, substrátů, 1-3)glukanázy, rozpustného, přípravy, chromolytického, spůsob

Text:

...oproti hydroxyetylderivátu.Výhodou nového postupu prípravy vodo 4rozpustného chromolytického gélu ,81-3 glukánu je, že umožňuje pripraviť z tohto málo reaktivneho polysacharidu dostatočne citlivý vodoroz-pustný enzýmový substrát vhodný pre fotokolorimetrlcké stanovenie 31-3 glukanázovej aktivity, EC 3.2.1.6, čím sa rozširuje paleta vodorozpustných polysacharid-hydrolázových enzýmových substrátov.(31-3 glukánu izolovaného z bunečných...

Sposob prvého maskovania polovodičovej dosky pri výrobe polovodičovej súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254161

Dátum: 15.01.1988

Autor: Starovecký Štefan

MPK: H01L 21/31

Značky: polovodičovej, výrobe, prvého, súčiastky, maskovania, spôsob, dosky

Text:

...selektívne vakuová depozícia kovu cez otvory V mechanickej Clone.Spôsob podla vynálezu sa vyznačuje tým,že V prvom kroku postupu sa kov selektívne vakuovo nadeponuje na atrapu polovodičovej dosky. Táto atrapa so selektívne nadeponovaným kovom potom slúži v druhom kroku postupu ako vzor na nastavenie polohy prvého maskovanie funkčnej polovodičovej dosky. V treťom kroku postupu sa vykonáva prvé maskovanie jednotlivých funkč 4ných polovodičových...

Posúvací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 254160

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šoóš Ján

MPK: F16H 25/20

Značky: posúvací, mechanizmus

Text:

...mechanizmus podľa obr. 1 je vytvorený z ozubenej ťažnej tyče 4 a posuvnej ozubenej tyče 1.Na časti ozubenej tyče 1 je vytvorené ozubenie 2 s drážkami 3 s uhlom sklonu w. Ozubenie 2 je obojstranne ukončené po celej svojej šírke pod uhlom a mimoľahlým k uh 1 u sklonu zubov ae ozubenia B ťažnej ozubenej tyče 4 ta drážkou na istenie 7 s jednostranným rozšírením 9 v mieste a smere druhého boku posledného zubu ozubenia 2 pre zodpovedajúce...

Prísada do vodného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 254159

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Stopka Ján, Lodes Antonín

MPK: C08L 1/04, C08L 1/02

Značky: media, prísada, vodného

Text:

...má byť aspoň 1,5, najvhodnejší je okolo 2,5.Navyše je vhodné, najmä v prípadoch znižovania tlaku trením prúdiacich chladiacich vôd pridávať aj stabilizátor systému, ktorý zabráni deštrukcii hydroxyetylcelulozy, lebo o mnoho viac než mechanická deštrukcia môže spôsobiť hydrolýza hydroxyetylcelíiiözy, najmä pri zmene pH vodya vyššej teploty a degradácia vplyvom termentov, mikroorganizmov a pod. Preto je vhodné ako stabilizátory aplikovať...

Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254158

Dátum: 15.01.1988

Autori: Varga Pavol, Perát Viliam, Rous Zdeněk, Gerjaková Mária, Tirer Jozef

MPK: H04M 9/00

Značky: kabelové, závery, upevnenie, súpravy, zariadenie, istiacej, istenie, proti, prepätiu

Text:

...svorkovnice a v rýchlom odpojení istiacej súpravy od svorkového poľa V prípade potreby kontroly, Obr. 1, 2, 3, 5 znázorňuje uloženieistiacej súpravy na svorkovnicu a ich vzájomné prepojenie.Obr. 4 znázorňuje samotnú istiacu súpravu. Istiaca súprava 1, ktorá zabezpečuje istenie zariadenia a kábeiového vedenia proti prepätiu je uložená po stranách záveru 2 za pomoci skrutkového spoja 3 dvoma predlžovaoimi uholníkmi 4 obr. 1, pričom uholníky majú...

Zariadenie na navíjanie lana najmä pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 254157

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paliatka Pavol, Truchlík Ladislav, Mayer Peter

MPK: B66D 1/74

Značky: vozidla, zariadenie, najmä, navíjanie

Text:

...nižšie. ľNa pripojenom výkrese je znázornená záriadenie podľa vynalezu, kde na obr. 1 je zobrazený pozdĺžny rez zariadenia s vnútorným usporiadanim, na obr. 2 je zobrazený pozdĺžny rez časti navíjacieho bubna s ukotvenim lana.V skrini spojky 1 je so vstupným unášačom 2, ktorý je uložený na valivom ložisku na hriadeli 3, spojená prostrednictvom dražkovania lamela spojky 4, na ktorú je pritlačaný treci kotúč 5 a prítlačný kotúč G silou...

Vysúvacie zariadenie pre letmú betonáž mostovej lamely

Načítavanie...

Číslo patentu: 254156

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kohút Vladimír, Hyža Gustáv

MPK: E01D 21/02

Značky: letmú, lamely, vysúvacie, betonáž, zariadenie, mostovej

Text:

...1 je znázornený presun prepravného zariadenia, na obr. 62 je znázornená vysunutá spodná formovacia plošina zavesená na výložniku a prepravnom nosníku, na obr. 3 je prepravný nosník a výložníky v zasunutej polohe, spodna formovacia plošina je o lamelu mosta pripevnená upinadlami a šikmými závesnými tiahlami, armokoš spočíva na plošina, na obr. 4 je znázornená vysúvanie debnenia zaveseného na zdvihadlách v-ýložníkov a prepravného nosníka, na...

Zariadenie pre automatické navešovanie a zvešovanie bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 254155

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mikloš Ján, Čopák Juraj

MPK: B65G 47/60

Značky: automatické, navešovanie, zvešovanie, bremien, zariadenie

Text:

...bremien bez prenášanie momentov do konštrukcie jednodráhovej závesovej dopravnej jednotky pri pohybe v oblúkoch,pri zastavovaní a rozbehu. je to dané konštrukčným vyriešenim uchytenia teleskopických valcov a umiestnením tlmičov. Kine 4tikaicramien jeivyriešená tak, že umožňuje pri polohovantzariadenia preautomaticke navešovanie a zvešovanie bremien z automatizovanej, jednodrahovej závesove dopravnej jednotky- potrebné rozovretie. Dané...

Organické urýchlovače vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254154

Dátum: 15.01.1988

Autori: Orlík Ivo, Hrachovcová Mária, Humplík Antonín, Trnečka Vladimír

MPK: C08J 3/24, C08C 19/20, C08K 5/39...

Značky: vulkanizácie, urychlovače, organické

Text:

...dietyl, alebo etylfenylditiokarbamidovej kyseliny), poskytujú požadované -vlastnosti surovým zmesiam a tiež príslušným vulkanizátom, avšak v priebehu prípravy a spracovania zmesí, t. j, v prie 4behu miešania, vytlačovania a najmä Vulkanizácie, uvoľňujú relativne vysoke koncentrácie chemických škodlivín, ktoré zhoršujú pracovné prostredie gum. prevádzok. V exhalatoch sú prítomné najmä sírouhlík, karbonylsulfid a pod.Okrem toho mnohé z...

Rýchloupínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254153

Dátum: 15.01.1988

Autori: Morávek Jan, Rentka Ivan, Kolpach Pavel, Šesták Jiří

MPK: F16L 33/16

Značky: rýchloupínač

Text:

...pásu ku skúšanému priamočiaremu hydromotoru, bez zmeny objemu a tým, aj bez vvýstrieknutia hydraulickej kvapaliny z rýchloupínača.Aplikácia vynálezu umožňuje rýchle pripojenie odpojenie rýchloupínača ku skúšanemu priamočiaremu hydromotoru bez ostrieknutia hydraulickou kvapalinou. Príklad prevedenia rýchloupínača je schematicky znázornený na obrázku. Rýchloupinač pozostáva z dutého telesa tlokovej komory 1, v ktorej je suvne ulože 254153ný...

Zariadenie na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 stupňov s vytváraním párov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254152

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podhradský Dušan, Matyas Karol

MPK: B65G 57/081

Značky: zariadenie, vytváraním, stupňov, tenkostenných, rovinných, otáčanie, párov, predmetov

Text:

...motor, ktorý je spojený s uchopovačom, na ktorom je upevnený otáčací element pevne spojený s čeľusťou. Uchopovač je. vytvorený priamočiarym motorom s čeľustami.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 ° s vytváraním párov, kde obr. 1 je schematický nákres a na obr. 2 bokorys zariadenia.Zariadenie .pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené dorazy 7, 8 pre otáčaniea...

Delený strihací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 254151

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ševčík Jozef

MPK: B21J 13/00

Značky: střihací, delený

Text:

...a rýchle mechanické spojenie týchto dielov podľa vynälezu umožňuje pri opotrebeni strihacej hnany strihacieho tŕňa rýchlu výmenu strihacieho puzdra zo strihacieho tŕňa, pričom strihaci tŕň uchytený V kovacom stroji nie je nutné demontovat. Tiež pri poškodení reznej hrany v takom rozsahu, že ju nemožno obnovit navaraním, sa vymieňa za nové len strihacie puzdro, ktoré tvorí nepatrnú časť pô 4vodného strihacieho tŕňa, čím sa šetrí materiál...

Zařízení pro razítkování vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: 254150

Dátum: 15.01.1988

Autori: Majstat Nikolaj, Ščigorev Vladimir, Golubev Anatolij, Bakulin Vasilij, Samochvalov Viktor, Šepovalov Vjačeslav, Šugurov Michail

MPK: A01K 43/10

Značky: vajec, zařízení, razítkování

Text:

...5, npumnax éro K nňuy 10.v Hpn Mapxnpoexe mTeMnénb 6 npornőaewçn H aMecTe c rononxoň, cnoöonxo ycrak ĺuoanennoü na Konbuesou nosce 3 mwoxa 2, nonopaumnaewcx no ycwoñqsoro nanommHnn n onuonpeueuno Qnxcnpyerca na noaepxnocwn xüua 10, TO ecwb-mreunena.6 ~KónnpyeT reouewpuuecxym mopny aüua Ha yqacwxe conpuxocnonenun n Hanocur na Hero orneqawox, cooraemcwnymmä xareropnn.nocne Hanecenua mwauna crepmeHb 1 H cooraewcwseuno mrox 2, rononka co mtemnenen...

Zařízení na výrobu vícevrstvých podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254149

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hummel Erhard, Nitsche Peter

MPK: A43D 65/02

Značky: vícevrstvých, výrobu, podešví, obuvi, zařízení

Text:

...BpeMeHH, Heo 6 xonHMoro nnKoň peaKuHH unH oxnaxnennx Hsroronneuuoň Ha onHoM cynnopre noomnu, H napannenhuo np 0 HSBOnHŤb coenunenue npeBapHTennHo Hsrorosnenuoü noomau cnpomemy nzew ow nposee un. B noomaeYcwp coowsem Ocoöme B paannTOHHMM cnoeu H aepxoM oöynu, npenaraenmů HSOÓDETEHHEM cnocoô nosnoKasàwncn oT.cooT 3 eTcTnymmero yponnm pasaHrHn wexunku nooqepeuoro HHR Buepmxn npeMeHH, Heoöxonnuoro nnx oxnamnenux H xnmuecxoň peaxonuoü ůopne,...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek zanášečů útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254148

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mzyk Henrich, Fischer Roland

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, stavech, tkalcovských, zanašečů, navíjení, cívek, prírubových, útku

Text:

...®naHuenan~KawymKa 1 ycranaannnaerca nepe ycwpoňcrnom 4 «nna HaMOTKH. Tpançnoprnoe cpencrno 2 HBBBCTHMM cnocoóou HBET 0 pMY.BOCbMM YPÓHBHOPO nonnroua, na oxpymawmnx nhocxocwnx xoroporo no onHo~npneMnoe Mecro 5 nx mnauuenoň Karymxn npenycuowpeao. ~jycrpoňcrao 4 uns Hauorxn sunonneno n Kaqecrae.xonoxonoböpasxoro npamammero-V cx Kopnyca, rne naneu 6 Hauowxu nepennraercn napannenąuo ocn 3 ycwpoňcrsa-nuz aanorkn. Ho uenrpnuno B ycrpoücrao 4...

Zařízení k ukládání a rozebírání stohu palet zejména prostých palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254147

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiedler Gunter, Rupprich Marion, Klein Dietmar, Frieder Peter, Petau Arno

MPK: B65G 57/02

Značky: zařízení, rozebíraní, stohu, palet, zejména, ukládání, prostých

Text:

...11, mapunpuo upncoenneu x npuaogy-nopmenb-unnuunp 12.Co caoeů CTODOHH nocneuuü onupaewcn Ha Tpaaepcy 13 pana 6.3 axBamHue pyKasa 14 npncoeuunmrcn K nanaM 8 9 Tax, ufo 3 paóoueu nonoxenun ona oópasybr àdbmy 5 aue U.Kax aunao 5 mur. 2, saxnawume pyxasa 14 oöopyonauu B Kaxnon ownenbaon cnyqae nnyua npnennmwu öonTaMH 15, xowopue axonw 5 Kouraxr c ornenbnmm nononom 16 mraöena nononos 17 H paspemamr TaKHM oöpaaon ero Hanexnoe saxnarumaune....

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254146

Dátum: 15.01.1988

Autori: Märtin Rolf, Wolf Horst, Flammersheim Hans-jürgen, Sensfass Steffi, Hörhold Hans-heinrich, Klemm Elisabeth

MPK: C09J 3/14

Značky: způsob, výroby, lepidel

Text:

...6 HC(3 HOKCHHM), npé nnymecwsenno 3,4-snoxcu-unxnorexcunuerun-3,4-snoxcunuxnorexcanxapöoxcunawCnenymmne runpoxcnaxpnnaru(meraxpunaru) ocpőenxo npuronnm uns onH 0 cTyneHqaworo npouecca oraepmnenuą v .- npoyxw úpncoenuHeHunaKpnnoBoň Kncnoru (MeTaKpnno 3 oñ KHCHOTH) K őace~f.~ hpóýąynpućoenàekun axpnnoąóü kncnoru (ueŕaxpànoąoňvkàcnow) k önćůéé 2 nnuąhF-nnrnnnunnonouy smnpy~ ~ ~ Á- ymr npucoeąuueuna axpnnoáoä Kncnoru(Me 7 axpnnonoň...

Zařízení pro snadnou manipulaci měkkých plochých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254145

Dátum: 15.01.1988

Autori: Örtmann Pater, Nerlich Horst, Grüner Hans-jürgen, Mencke Helmut

MPK: D05B 75/00

Značky: zařízení, snadnou, manipulaci, měkkých, polotovarů, plochých

Text:

...eran. Memny nnuroü H ocuoaamueu Ha pasnuuaux paccwoaunąx ycranannnaamrcn uecxonbxo macoHHuxneraneü.Hnuwa nnnnercn cnnomnoä erannm Mnorocnonnoü Koncwpykuun. Ona cocwour us Hecxonbxnx yuaćwxon, KOT 0 pHe paanuuamrcn no pasuepy u Macce. Hpu svou neumjpu wnmecmu swnx yuaćrxoa ne connanamr. B svou cnyuae na aoaneücmaun Ha nnn §Ty npeycmarpnnaewcn TOHBKO onnn ncwoqmux Koneöanuň.Šcymecwsyew waxxe aapnauw, re nnuwa cocwoum us Hecxonàxux üacreň,...

Tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254144

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hoffmann Günther, Böckel Ilona

MPK: C09J 3/16

Značky: tavné, lepidlo

Text:

...aew rquoreunmů Kneňvpacnnas, oöhenuammuü Bce npennoqwuwenbnme caoňcrBa Kax ynpyrocwb H ycwoñunaocrb, Manme Hanpaxennn, CTOŘKOCTB no oTHomeHHmK Kepocnay H TéMnepaTýp 0 cTOŘKOcTb. TáxKaknweercanocrarounáxcosMecTHocTn nnacTnmnKaTopa c ocTanbHmMH KoMnoHeHTaMH Knea, Kneň, coxpaann Hasnanume cnoň cráa, KpoMe woro ueneycrpennennoů napuauueň nonn nnacrnwnxawopa Momuo na POTOBHHTB 3 Heoöxonumux-nnx npnueaenun pasnnqnux cryneunx raepnocrn.Ha...

Dvouchodá volnoběžka pro dětské kočárky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254143

Dátum: 15.01.1988

Autori: Arpert Walter, Thalmann Ulrich

MPK: F16D 41/02

Značky: kočárky, dvouchodá, volnoběžka, dětské

Text:

...B aoHe xpanoaoň anesoqkn 3 Bmemxy 14, cocwnercrnyumym Kax MMHHMYM nmémme 13 xpanosoů snesr nouxu 3, KoTopaa pacnonoxeua B soHe OTKDHTOPO Konua npymnmu BKnmueHHx 9.B soae T 0 pM 03 H 0 ľO nncxa 8 H pacnopuoň maňőu 7 pacnonoxenu, HanpHMep, rpm TopMoswue npymHHu 12 c npeBapHTenLHuM Hawarcn, pacnonomenume no nceny nepuěMeTpy Memy TopMo 3 HuM nHcKoM 8 H npyxuuoň axnmqeuma 9. OHH nxoaw CBOHMKoHuaMH B pacnonomenwme n TODMOSHOM nncxe 8 Bmemmu 16....

Nekonečný dopravník z kovu s volně ležícími stojany pro montáž výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254142

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fichtner Karl-heinz

MPK: B23Q 7/14, B65G 47/00, B65G 37/00...

Značky: nekonečný, volně, stojany, výrobků, ležícími, montáž, dopravník

Text:

...3 a cöopxu.Hsoöpçrenue noncnaercn Ha npnuepe uepwexa.Baaanenuuü ôecxoneumuň Konaeñep na Mewanna co cnoöoao nemamnn Hecymnun cToňxaMH cocwouw HS HBBGCTHHM 3 neMeHToB npnBoal,noBopoTHoň cwaauun 2,vnonseunuxon 3 n 6, ononanrenbuux nonbemunxoa 4 H 5 nocne yuacwxa 7.1 yano,aoñ cöopxn.Ľnn roro, qwoöm Ha STOM Konaeüepe Momno őúnó nponsnonwb c 6 opoqHmepa 5 osTu Ha ayx pasnnqmux Hecymnx cToäKax 8 n 9, cőopoqnbů yqacToK 7 paaneneu TaŕKMM oőpaaon,...

Zařízení k tvarování zesílené příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254141

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stanimirov Boris, Istatkov Nikolaj, Kisova Diana, Kamenov Saltir, Indžova Mariana, Vasilev Rosen

MPK: D02G 3/34

Značky: zesílené, tvarování, zařízení, příze

Text:

...önoxa ymnomennh 7 ®opMpyewca cnyqaän pan nennqnn nnmu yronmennň H paccroanna Memy yTonmeHuHMM, npuqeu nyweu noőopa yuacrBymmux B Haöope Kosàmnunenwbn no Benunne u no Konnqecrný HSMQHHQTCH zakon nx pacnpeneneana 3 cnýqaňnom pąy, a nocpecrson nepeKnmuaTeneů 10, ll uns saannn Haqanbmux Bennqnu úsnenaewca Macmmaö xx péanbnoň Benuunnu. C Buxoną önqxa yMHomeHua 7 cnýuaňmň pan pennunn nnnnu ywommennň u paccTonHxx~Memny HMH nocrynaew Ha nxo...

Sací ventil pro hermetické chladicí kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254140

Dátum: 15.01.1988

Autori: Günther Eberhard, Rochhausen Dieter

MPK: F04B 39/10

Značky: sací, hermetické, chladicí, kompresory, ventil

Text:

...onum Konuon öanox, pa 6 oTammHxHa narnő, nocronnnoro nonepeuuoro ceueuua.3 a cqew,pacnonomeHHn orpanuqnreneň xona Mexny ynpyroü Ha narnô H mecwxoň aa HSPHČ sonanu 9 coqerannu c amöopou ynpyroň Ha nsruő son, coornewcwnymmeñ sapnauwam HHFDYBKH, onpeennewcn noneneune Knanana na qacrowax COÓCTBGHHHX xoneöaanů. KpoMe TOPO, npennoxeunuů Bcacmnammnň Knanan oöecneuunaem nponop~ uuoHanbHoe~MaccoBoMy nowoxy ynpasneuue nonepeqnmu...

Havarijní ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254139

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hofmann Klaus, Langer Richard, Christoph Peter, Rossbach Horst

MPK: F16K 17/20

Značky: zařízení, ochranné, havarijní

Text:

...qepTexe war.) noxasmmaew cucreny nmannn rasonoro anrarenn anwomoöunx cornacHoH 3 oőpeTeHum c anapnňnmu npeoxpannwenbnuw ycrpoňcwnou H oTKnmuammnM ycTpoücTBoM. , - -Cucrema nuraunn rasonoŕo nnrarenn anromoőunx axnmqaer HGCKOHBKO rasoaux öannonon 1, Koropme coeneum pyr c npyronvneymuu K nowpeóurenm KennexTopoM. . .- » Kaxuü rą 3 onuü 6 annoH 1 npncoennàen K Konnexropy uepes sanopuun xnanaH 2uaBapHñHmm npeoxpanmrenpuuň Knanau 3.Oömee...

Mechanická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 254138

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jončev Alexandr, Lekov Alexandr, Krumov Assen, Slavov Georgi, Sotirova Maria, Ivanov Rumen, Nenkov Nenko, Angelov Kiril, Dimitrov Mihail, Pogačev Sašo, Kančev Kančo, Radnev Nikola

MPK: F16D 49/16

Značky: mechanická, brzda

Text:

...5,.KOTOpHŘ.HpHKHMaeT neaym qenmcwb 2 vK TopMosHoMy 5 apa 5 aHy~l 3, a nocpencrnou öonra 4 BHTHPHBBGTCK npaaan ue nmcrb 3 no mex nop, none waxme ynpewcn B T 0 pMO 3 HOM 6 apa 6 aHe.l 3. PerynnpoBa~ He saaopa Memy uenmcTxMM 2 H 3 H TOpMO 5 HHM 6 apa 5 anoM 13 ocymecrsnnercn cneymmn o 6 paàoM nocpecwaon raänn 14 n Konrpraüxn 15, Hanunuennmx na 6 on 1 4, onpenennerca 061 mm saaop, a HOTOM nbcpencwaou onopu 7 n csoöonxo ycTauonneunmnn...