Archív za 1988 rok

Strana 184

Sposob prípravy vysokoaktívného a selektívneho katalyzátora pre výrobu akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254217

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Lojka Jaromír, Chripková Naděžda

MPK: B01J 25/04, B01J 23/94, B01J 23/72...

Značky: výrobu, spôsob, selektívneho, přípravy, vysokoaktívného, katalyzátora, akrylamidu

Text:

...aditíva D~Glukózy na množstvo zliatiny. Roztok sa dävkuje do re~ aktora počas 4 hodín v množstve 200 ml/h na 60 g katalyžátora, pričom je možné roztok stale vracať. V reaktore sa udržuje teplota 20 až 70 °C, s výhodou 50 až 85 °C, ako pri vlastnej aktivácii. Uvolnený vodík sa odvádza z reaktora odplynom. Uvedený spôsob reaktivácie je možné uplatnit v 5 až 10 cykloch. Reaktivovaný katalyzátor je opäť v-yso» ko aktívny a výťažky akrylamidu sa...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254216

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 47/36

Značky: prostriedok, kombinovaný, herbicídny

Text:

...zmesný kopolymér propylénoxidu a etylénoxidu, a neionový emulgátor vyrobený exyetyláciou vyšších mastných alkovholov. Štruktúrna lát 254216ka stabilizujúca suspenziu je heteropolysacharid získaný kultiváciou kmeňa Xynthomonas.Kombinovaný herbicidny prostriedok podla vynálezu predstavuje dispergovatelný koncentrát s vysokou jemnostou a stabilitouMá podstatne širší účinok ako atrazín.Vysoká stálosť a jemnost kombinovaněho herbicidneho...

Sposob zníženia strát karotinoidov v sušenej koreninovej paprike počas skladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 254215

Dátum: 15.01.1988

Autori: Danišová Cecília, Príbela Alexander

MPK: A23L 1/223

Značky: skladovania, karotinoidov, spôsob, paprike, zníženia, strát, sušenej, počas, koreninovej

Text:

...a po zabalení do obalu nepriepustného pre vodu a vzduch sa uchovava V tmavej miestnosti pri teplote 10 až 15 °C.Zníženie úbytku karotinoidov- sa dosiahne tým, že pri zlisovaní sušenej koreninovej papriky na 1/3 sa súčasne vytlačí vzduch až na minimálny obsah. V dôsledku toho sa z prostriedia prakticky odstráni kyslík a zabráni sa tak oxidačným zmenám karotinoidov.Z 1 isovaná sušené koreninová paprika sa automaticky zabalí do obalu z kombinova...

Modulové orientačné zariadenie priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 254214

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červeňák Pavol, Kozák Juraj, Marcin Igor, Minár Stanislav

MPK: B25J 9/08

Značky: zariadenie, robota, priemyselného, orientačné, modulové

Text:

...orientačné zariadenia s dvomi st-upňami volnosti s osou rotácie prvej modulovej jednotky, rovnobežnou s pozdlžnou osou ramena a na obr. 7 a 8 sú znázornené modulové orientačné zariadenia s osou rotácie prvej modulovej jednotky, kolmou na pozdĺžnu os výstupného článka robota. Na obr. 9 je znázornené modulové orientačné zariadenie s jedným stupňom volnosti .a osou rotácie, rovnobežnou s pozdĺžnou osou výstupného členka r-obota a na obr. 10 a 11...

Priemyselný robot modulovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254213

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minár Stanislav, Sarnecký Peter, Buriak Marián, Marcin Igor, Červeňák Pavol

MPK: B25J 9/08

Značky: modulovej, priemyselný, konštrukcie, robot

Text:

...optimálnych kinematických zostáv priemyselných robot-ov posd 1 a požiadaviek užívateľ-ov.Príklady vyhotovenia priemyselného robota modulovej konštrukcie podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch,kde na obr. 1 je znázornený podlahový priemyselný robot s ortogonálnym súradnicevým systémom, na obr. 2 je znázornený podlahový priemyselný robot so zmiešaným cylindrickým a ortogonálnym súradnicovým systemom, na obr. 3 priemyselný robot...

Sposob deionizácie a odfarbovania polyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254212

Dátum: 15.01.1988

Autori: Komora Ladislav, Karásek Otakar

MPK: C08G 65/08, C08G 65/30

Značky: spôsob, odfarbovania, polyéterov, deionizácie

Text:

...vodydonesenej do procesu s kyselinou štavelovou resp. tostorečnotí odparenínrajednal. z dôvodov následnej filtrácie. Tu v dôsledkuzníženej viskozity polyéteru filtrácia prebehne rýchlo.Pri tom zlá filtrácia pomaláj, môžesvedčit o tom, že produkt má pH nad 8, t. j. že.množstvo pridanej kyseliny je nízke. V» alkaliekom ,prostredí sa doba filtrácie podstatnepredlžuje.Oxid, resp. hydroxid horečnatý je možné pridať ku vzorke následne po...

Sposob prípravy kryštalickej sterilnej sodnej soli kyseliny 7-((2-tienyl)acetamido)-cefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 254211

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tegzová Mária, Veverka Miroslav

MPK: C07D 501/20, C07D 501/12

Značky: 7-((2-tienyl)acetamido)-cefalosporánovej, spôsob, přípravy, sodnej, kyseliny, kryštalickej, sterilnej

Text:

...znamená podľa druhu alkanolu pridat tento vmnožstve 1,43 až 12,42 l/kg soli cefalotínu na vytvorenie metastabilného stavu.Kryštalizácia zrážaním a tvorba metastabilného stavu sú dostatočne známe a. diskutované, napr. V Söbnel O., Chemický priemysel 34 59 505 1984, alebo Veverka F., Nyvlt J., ibid. 34 .59 623 1984. Pri praktickom prevedení šírka metastabilnej oblasti udáva podchladenie s objavením sa kryštalizačných zárodkov- v. roztoku,...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254210

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav, Lichvár Milan, Uhlár Ladislav

MPK: C09K 3/00, B01D 19/02

Značky: odpeňovač, odpeňovačov

Text:

...vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či...

Sposob výroby 1-butanol-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254209

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šiška Vladimír, Samochvalov Gleb, Borisovová Galina, Bubeľ Oleg, Tiščenko Ivan, Škoda Alojz, Šauša Igor, Poitz Bernard, Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Stasevič Genadij, Černyš Genadij

MPK: C07C 49/17

Značky: 1-butanol-3-ónu, spôsob, výroby

Text:

...výhodne v- reaktore s piestovým tokom s izotermickým, alebo s programovaným tetplotným režimom pozdĺž reaktora, s priestorovým časom 0,5 až 50 minút pri teplote reakčnej zmesi 40 až 130 stupňov Celzia, pričom tlak v reaktore je 0,4 až 4,0 MPa.Po prechode reaktorom sa reakčná zmes ochladí na teplotu 25 až 30 °C, bázlcký katalyzátor sa neutralizuje na katexe v H cykle, pričom sa pH v reakčnej zmesi upraví na hodnotu 7,0 a produkt sa...

Sposob výroby N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254208

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ďulák Karol, Fratrič Ján, Klučovský Pavol, Ježek Marián, Truchlik Štefan, Godany Tibor

MPK: C07D 209/48

Značky: n-cyklohexyltioftalimidu, výroby, spôsob

Text:

...medzi dávkovanĺm roztoku cyklohexylsulfenylchloridu a vodného roztoku alkalického hydroxidu. Z hladiska vlastnej reakcie je nutný vznik počiatočnej koncentrácie alkalickej soli ftalimidu, ktorej existencia v prítomnosti vody je výrazne závislá od teploty. S rastúcou teplotou rastie aj konkurenčné reakcia hydrolýzy alkalickej soli ftalimidu za vzniku alkalickej soli ftalámovej kyseliny. ~Ako sa ukázalo, optimálnou teplotou pre prevedenie...

3-(5-Halogén-2-furyl)-3-kyano-2-substituované deriváty kyseliny propénovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254207

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Berkeš Dušan

MPK: C07D 307/38

Značky: 3-(5-halogén-2-furyl)-3-kyano-2-substituované, propénovej, spôsob, přípravy, kyseliny, deriváty

Text:

...5-brómfurfurylidénmalóndinitrilu 4,46 g 0,02 mólu v dimetylformamide 25 ml ochladeného na teplotu -10 °C sa za intenzívneho miešania pridá roztok kyanidu sodného 1,0 g 0,0204 mólu vo vode 2 ml, potom sa prileje kyselina octová 50 ml .a v priebehu 5 min. sa po malých dávkach pridáva octan olovičitý PbOC 0 CHSM (9,0 g 0,0203 mólu. Reakčná zmes sa mieša 30 min., vyleje sa na 400 ml ladovej vody, produkt sa odtiltruje a kryštalizuje zo...

Reaktor pre chloráciu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254206

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bobok Daniel, Svoboda Josef, Ondruš Imrich, Hojč Ján

MPK: C07B 39/00, B01J 10/00

Značky: kvapalnej, reaktor, chloráciu, fáze

Text:

...je situovaný spodným okrajom nad hornou úrovňou prepojením ramien.Hlavnou výhodou reaktore pre chloráciu uhľovodíkov v Ikvalpalnej fáze je, že cirkulácia produktu v ramenách spojitej nádoby s rúrkovnicovými systémami je zaručená zmenou hustoty reakčného produktu na vrchu a spodu spojitých nádob bez nútenej cirkulácie, čím sa šetrí energia na pohon cirkulačného čerpadla. Ďalšia vý-hoda reaktora podľa vynálezu je v tom, že časť reakč 4ného...

Hnací člen pre prevodovky s nutačným kolesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254205

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fritzký Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovky, kolesom, člen, hnací, nutačným

Text:

...je zdrojom rozkmitávania celej sústavy kinematického reťazca a zariadenie, na ktorom je toto prevodové zariadenie aplikované. Táto dynamická nevyváženosť progresívne stúpa -s uhlom zošikmenia hnacieho člena a s uhlovou rýchlosťou vstupného hriadela.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje v podstatnej miere hnací člen prevodoviek s nutačným kolesom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený hnacím šikmým kotúčom a vyvažovacím...

Vystužené potrubie pre dopravu plynov a spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254204

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bodnár Peter

MPK: B65G 51/18

Značky: potrubie, spalin, vystužené, plynov, dopravu

Text:

...také prevedenie výstuh, že pozdĺžne výstuhy v smere prúdenia média v potrubí sú pripevnené na vnútornej strane steny potrubia a na ne kolmé priečne výstuhy sú prlpevnené na vonkajšej strane steny potrubia.V Hlavné výhody usporiadania výstuh podľa toho vynálezu spočívajú v tom, že sú odstránené prekríženía navzájom kolmých priečnych a pozdĺžnych výstuh a tým je potrubie konštrukčne a výrobne jednoduchšie, je do 41síahnutá úspora materiálu,...

Nosný rám pre stavbu lešenia vo výsypkách parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254203

Dátum: 15.01.1988

Autori: Martinča Jozef, Baranec Otto

MPK: E04G 3/02

Značky: parných, kotlov, nosný, lešenia, výsypkách, stavbu

Text:

...Umiestnením nosnĺkov rámďĺpozdĺž stien výsynpky kotla vznikne vo vnútri nosného rámu potrebný otvor pre vyrnieñanie vnútorných časti kotla pri jeho generálných opravách.Výhodou nosného rámu pre stavbu lešenia vo vnútri výsypky parněho kotla je, že generálna oprava sa vykoná z. vnútornej strany, teda bez demontáže oplechovania ajhandáže. .Ďalšouĺvýhodou jej ĺže pri dopraveyvymleňaných časti kotla zvnútornéhoproą,stredia kotla, ako sú časti...

Vysoká skladacia paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 254202

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kovár Imrich, Puchala Zbigniew

MPK: B65D 19/12

Značky: vysoká, paleta, skladacia

Text:

...13 jednej bočnice 9sú výškovo posunuté voči čapom 4 druhej bočnice 2 o näsobok vzdialenosti osi čapu 4 od vonkajšej roviny bočnice 2, jpričom na zvislých stĺpikoch bočnice 2, 9 sú posuvne uložené horné prvky 3, 8 a na podlahovej konštrukcii 1 sú uložené spodné pevné prvky 19, 7, kde horné posuvné prvky 3, 8 a spodné pevné prvky 19, 7 tvoria spolu stabilizačný zámok. Na vodororvných stĺpikoch bočnice 2, 9 sú otočné uložené svojim jedným...

Silovoovládané sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254201

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, silovoovládané

Text:

...prvkom vo výmennej polohe, na obr. 4 je rez B-B z obr. 3 a na obr. 5 je čiastočný pohľad smerom P z obr. 1.Ťažná rúra 50, ktorá vyvodzuje ovládaciu silu sklučovadla, je spojená s ovládacím členom čeľustí 20 známym spôsobom. Teleso skľučovadla 10 je zložené z predného telesa-ll a zo zadného telesa 12, ktoré sú spojené bežným spôsobom. V prednom telese 11 je vedený ovládací člen čeľustí 20 prostredníctvom základnej vodiacej plochy 21....

Vaňová vzduchová hubica

Načítavanie...

Číslo patentu: 254200

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lehuta Viliam

MPK: F24F 13/06

Značky: hubica, vanová, vzduchová

Text:

...Takýmto spôsobom umiestnenia vaňovej vzduchovej hubice je jej použitie všestranné, na príku 4rovanie, ohrev, príp. vetranie aj ostatných priestorov mimo kúpelne.Príklady vyhotovenia vaňovej vzduchovej hubice sú znázornená na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový priestorový pohlad prostredia kúpeľne, kde je hubica umiestnená, obr. 2 nârys hubice, obr. 3 bokorysný rez hubice z obr. 2, obr. 4 nárys hubice, ktorej vonkajšia...

Sposob separácie propadiénu a vyšších acetylénov z pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254199

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukačovič Ľudovít, Sakaloš Štefan, Hlaváč Vladimír, Vanko Anton, Vanko Milan

MPK: C07C 7/11

Značky: plynů, acetylénov, separácie, pyrolýzneho, vyšších, propadiénu, spôsob

Text:

...acetylénu používa optimálne množstvo stripovacieho plynu. Pritom sa súčasne znižuje riziko prieniku škodlivých látok do ďalších výrobných procesov, lebo recykluje menšie množstvo týchto škodlivých látok, čo zlepšuje podmienky v abscrpčnej časti separäcie, resp. pri zachovaní rovnakého rizika prieniku sa môžu použit menšie prietoky absorpčných činidiel. Pritom sa ukázal aj ďalší efekt v zlepšení trvalej prevádzky, lebo pri nižších...

Zapojenie elektrohydraulickej výkonovej regulácie hydrostatického pohonu so spalovacím motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254198

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: regulácie, elektrohydraulickej, hydrostatického, spalovacím, motorem, zapojenie, pohonů, výkonovej

Text:

...kondenzátor 22 na výstup prvého usmerňevača 21 vytvárajúceho spolu s prvým kondenzátorom 22 druhý obvod 2 a jednak spolu s druhým rezistorom 33 na vstupy operačného zesilovače 51, druhého usmerňovača 52 atretieho premenlivého» rezistora 53, napojenéiho na prvý dynamický člen 54 a na druhý dynamický člen 55.Operačný zosilovač 51 je prepojený s druhým usmerňovačom 52, s ktorým vytvára usmerňujúci zosilovač 5 súčasťou, ktorého je tiež tretí...

Podpätok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254197

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kotvan Imrich

MPK: A43B 21/00

Značky: podpätok, obuvi

Text:

...plochu, ktorá je v prevažnej časti rovnobež 4je zošíkmená v smere od roviny chôdze dohora. V základnom telese je zo zadnej strany vytvorený zárez, ktorého predný okraj dosahuje takmer k čelnej stene základného telesa. Vrchnú plochu zárezu vytvára zošikmená rovina a spodná plocha je rovnobežná s nášlapovou plochou. Takto vytvorený zárez je vyplnený pružnou vložkou, napr. z penového PVC.Pri chôdzi sa pružná vložka výhodne stláča a tým sa...

Zapojenie pre reguláciu ohrevu ingotov v komorových najmä hlubinných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 254196

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bodík Rudolf, Šponták Karol, Winkler Oskar

MPK: G05D 23/22

Značky: najmä, zapojenie, ingotov, hlubinných, komorových, ohřevu, reguláciu, peciach

Text:

...termoelektrického napätias galvanickým oddelovačom a jednak cez vstupy 111, 151 obmedzovačov 11, 15 signálu na vstupy 121, 161 ovládačov 12, 16 servomotorov 13, 17 ovládania kláp 24 28 jednak prívodu 21 plynu s vyššou a prívodu 25 plynu s nižšou výhrevnostou, všetko pre prvú fázu regulácie oboch druhov jDIYIIOVlPrívody 21, 25 plynov sú vybavené snímačmi 22, 20 množstva plynu, ktorých vý 4stupy 222, 272 sú zapojené na vstupy 231,271...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nádvorník František, Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich

MPK: C10N 40/04, C10M 169/04

Značky: namáhané, mazací, strojně, zariadenie, tepelně, převodové, mechanizmy, mechanicky

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Dvojzónová korýtková preprávka drobných prístrihov odevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254194

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: B65D 19/02, B65D 85/18

Značky: přepravka, drobných, dvojzónová, odévů, prístrihov, korýtková

Text:

...prístrihov odevu pozostáva vlavo z dvojlichobežnikovej súvislej steny tvoriacej dole ľavé čelo 1 úzkej zóny prepravky a hore lavé čelo 2 širokej zóny prepravky a vpravo z podobnej dvojlichobežnikovitej steny tvoriacej pravé čelo 1 úzkej zóny prepravky a pravé čelo 2 širokej zóny prepravky.Prednú stenu prepravky v dolnej časti vytvára predná bočnica 4 úzke zóny prepravky a v hornej časti priehybom nadväzujúca predná bočnica 5 širokej zóny...

Prenášacia jednotka čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254193

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mikláš Rudolf, Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: čipov, prenášacia, jednotka

Text:

...diagramy, znázorňujúce pohyby priŠavky čipov počas pracovného cyklu jednotky, kde .pohyb .vpred znamená rotačný pohyb prísavky z miesta hrania A čipov po kruhovej dráhe cez medzirpolohu B do miesta kladenia C čipov a pohyb hore znamená zdvíhanie prisavky nad miestom brania respektíve kladenia čipov.Prenášacia jednotka 8 čipov je uchytená na priečniku 7 stroja na prenášanie čipov. Priečnik 7 je uložený ,na stĺpoch 5, B, umiestnených na...

Zariadenie na odkladanie pruženkových prstencovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254192

Dátum: 15.01.1988

Autori: Celler Ján, Rumanovský Maximilián, Uhrík Vladimír

MPK: B65H 29/34

Značky: útvarov, odkladanie, pruženkových, prstencovitých, zariadenie

Text:

...bočnom pohľade na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje zariadenie s polovýrobkom na pracovnej ploche vo východiskovej polohe a obr. 2 v polohe na konci operácie.Zariadenie na odkladanie pruženkových prstencovitých útvarov má pod pracovným nástrojom 1, ktorým môže byt naprikladultrazvukový zváraci nástroj alebo hlavica šijacieho stroja, na pracovnej ploche posuvne uložený vyhadzovač 2 uchytený na konci piestnice pneumatickáho valca 4,...

Presúvacia jednotka dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254191

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B65G 47/08

Značky: jednotka, dýhových, súborov, presúvacia

Text:

...ráme uložený výkyvne okolo horizontálnej osi, pričom za výklopným zrovnavacím a navádzacím plechom je v priestoredosahu jeho ramien ipripevnená k rámu a spoň jedna nastavitelná narážka.Vyšší účinok presúvacej jednotky podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje dodatočné zrovnavanie dýh v dyhovom súbore aj v smere presúvania a zabezpečuje vede 4nie dyhového súboru aj zhora. Výhody vynälezu sú v tom, že sa znižuje poruchovost príslušných...

Lamelová trecia spojka s brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254190

Dátum: 15.01.1988

Autor: Blaško Silvestr

MPK: F16D 13/75

Značky: brzdou, lamelová, spojka, trecia

Text:

...trecej spojky a brzdy a na obr. 2 detail lamelovej trecej spojky a brzdy.Lamelová trecia spojka a brzda obr. 1,kde poloha telesa 20 brzdy je voči tlakovému valcu 15 vymedzená V jednom smerestaviteľnými členmi 12 a tlakový valec 15 je spojený s telesom 7 spojky skrutkami 13 a odtláčacimi členmi 18. Medzi tlakovým valcom 15 a telesom 2 D brzdy sú uložené distančně členy 11.Funkcia lamelovej trecej spojky s brzdou je nasledovná. Otvorom 16...

Ručný mikrodávkovač s výmennou trubičkou pre jednrázovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254189

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 1/10, A61D 7/02, A61M 5/30...

Značky: jednrázovú, mikrodávkovač, ručný, aplikáciu, trubičkou, výmennou

Text:

...sa ovláda tlakom na spúšť 2,ktorá sa vsúva do telesa 1, pričom o podá 4vač 4 opretá tlačka 3 uvoľňuje stlačenú hadicu 18, ktorej vnútorný objem sa tým zväčšuje a tak nasava. Spolu so spúšťou 2 sa posúva aj aretačná vložka 5, o ktorú pružina pritláča aretačné rameno 7, ktoré počas jedného úplného stlačenia spúšte 2 dvakrát zapadá do drážok aretačnej vložky 5, čo spôsobí okamžitú zmenu potrebného tlaku prsta na spúšť 2 a tak umožňuje...

Dvojpriečkový rebríkovitý univerzálny velkokapacitný závesný nosič odevných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254188

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: A41H 43/02, B65G 47/48

Značky: dielov, velkokapacitný, nosič, odevných, závěsný, dvojpriečkový, univerzálny, rebríkovitý

Text:

...vo vodorovnej rovine s každou zadnou priečkou 2 je na vodlacej tyčl 11 pevne pripojenej k jednej bočnici 1 prostredníctvom vodiaceho otvoru 12 posuvne uložená upinacia priečka 3 (obr. 2, 3.Pod vodiacim otvorom 12 vytvoreným naprieč v upinacej priečke 3 je pevne pripojený poistný nos 4. K jednej bočnici 1 je pevne pripojená pružná poistka 5 v tvare hre 254133beña tak, že pri posúvaní upínacej priečky 3 po vodiacej tyčí 11, poistný nos 4...

Poistný mechanizmus zdvíhacieho zariadenia plošiny nízkoplošinového prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254187

Dátum: 15.01.1988

Autori: Anna Vojtech, Annová Viera, Vozársky Vladimír

MPK: B60P 1/44

Značky: poistný, mechanizmus, zariadenia, nízkoplošinového, přívěsů, zdvíhacieho, plošiny

Text:

...25 a rozoberatelne spojené s váhadlom 23, spojeným s ocelovým lankom 22, posuvne uloženým V pružnom obale 27, prechádzajúcom opornou konzolou 28, pevne spojenou so spojovacím tiahlom 8.Poistný mechanizmus má nasledujúcu funkciuVysúvanim piestnice priamočiareho hydromotora ll sa spojovacie tiahlo 8 horizontálne posúva smerom do prava, pričom prostrednictvom čapov 7 cez list-ové pružiny B spôsobi pootočenie uzavretých trojuholníkov s- čapmi...

Termický a termooxidačný stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254186

Dátum: 15.01.1988

Autori: Považancová Marta, Čaučík Pavol, Pác Jiří, Orlík Ivo, Durmis Július, Sedlář Jiří, Karvaš Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: termicky, stabilizátor, termooxidačný

Text:

...použitie stabilizátora podla vynálezu pri spracovaní polymérov zabraňuje pri polyetyléne nežiadúcemu zosieteniu.Stabilizátor podľa vynálezu má nízku toxicitu a je možné kombinovať ho s dalšími stabilizačnymi prísadami, ako sú antioxidanty svetelné stabilizátory, plnidlá, pigmenty,aintistatiká, retardéry horenia ap. Stabilizačné prísady sa môžu pridávať do polymérov obvyklými spôsobmi priamo pri polymérizácii, resp. po...

Sposob výroby mikrodisperzného hydratovaného oxidu kremičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254185

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Ivan, Blažej Anton Akademik, Berek Dušan

MPK: C01B 33/12

Značky: spôsob, mikrodisperzného, křemičitého, výroby, hydratovaného, oxidů

Text:

...160 litrov 10 0/0 hmot. vodného roztoku síranu amónneho .a za intenzívneho miešania sa pridá tenkýni prúdom roztok celkove 100 litrov kremičitanu sodného vodného skla s mernou hmotnosťou 1,375 g.cm 3. Po pripusťení všetkého kremičitanu sodného sa reakciou vzniknutá kaša prevedie na filter, kde sa zbaví ,materskej kvapaliny. Potom sa filtračný koláč premýva vodou do odstránenia zvyškov solí. Nakoniec sa filtračný k-oláč vys-uší pri teplote...

Zariadenie na vyhledávanie porúch sústavy výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254184

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: G01M 3/02

Značky: zariadenie, poruch, tepla, vyhledávanie, výmeníkov, sústavy

Text:

...výmenník-ov tepla a z armatúry a vedenia výstupu dusíka do atmosféry, pričom na vedenie za armatúrou prívodu dusíka je napojený tlakomer s regulátorom tlaku, prietokomer s regulátorom prietoku a navedenie pred armatúrou výstupu dusíka do atmosféry je .napojený analyzátor obsahu kyslíka v dusíku a na prepojovacie vedenie sústavy výmenníkov tepla sú napojené ventilky a vedenia odberu vzorky pre analyzátor obsahu kyslíka a zariadenie tiež...

Liaci prášok do kryštalizátorov plynulého odlievania ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254183

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schuster Marián, Pivovarči Milan, Havrilová Katarína, Rendek Emil

MPK: B22D 27/20, B22D 11/10

Značky: liaci, prášok, plynulého, odlievania, kryštalizátorov, oceli

Text:

...troskou a nedokonalým mazacím účinkom troskového filmu medzi kryštalizátorom a odlievaným blokom čo má za následok zníženie životnosti kryštalizätona.Uvedené nedostatky odstraňuje liaci prá 4šok do kryštalizátorov zariadení pre plynulé o-dlievanie ocelI, ktorý obsahuje 63 až 70 hmot. odpadu z flotácie kryštalického grafitu, 9 až 11 hmot. kalcinovarnej sódy,prípadne 4 až 6 0/0 hmot. flotačného kazivca a 4 až 6 0/0 hmot. flotačného...

Zariadenie pre analýzu obsahu arzénu v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254182

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špeťuch Vojtech, Bobok Ľudovít, Repčák Vladimír, Szarvasy Peter

MPK: G01N 31/00

Značky: zariadenie, plynoch, analýzu, arzenu, obsahu

Text:

...plynu v potrubí do reaktora 5,do ktoreho sa kontinuálne privádza vodný roztok hydroxidu -sodného o koncentrácii 10 až 20 hmot. Tento roztok sa privádza zo zásobnej nádrže 7 čerpadlem B, ktoré zabezpečuje konštantný prietok roztoku cez potrubie 6 do reaktora 5.z plynu v roztoku, ktorý sa potom zhromaždí v absorpčnej nádrži 9. Prietok plynu sa kontroluje rotametrom 10 a reguluje sa regulačným ventilom 11 tak, aby pomer objemovej...

Zariadenie pre dávkovanie a plnenie krokového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254181

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaniok Jozef, Strečanský Michal

MPK: B65G 47/06, B23Q 7/16

Značky: dopravníka, dávkovanie, plnenie, krokového, zariadenie

Text:

...5 je umiestené počítadlo 13 a na jeho výstupe doraz 6. Po ľavej strane dopravného pása z žľabového dopravníka je umiestený ľavý vysúvač 9 a po jeho pravej strane pravý vysavač 4, ktoré striedavo vysúvajú cievky 1 na krokový dopravník 10.Zariadenie pracuje tým spôsobom, že valcové cievky 1 šijacích nití, tak, ako jeto zobrazené na obr. 1, sú dopravované dopravným pásom žľabového dopravnlka 2 do prehadzovača 5, kde sú zastavované dorazom...

Pneumatická pružná hriadelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254180

Dátum: 15.01.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: hriadeľová, spojka, pružná, pneumatická

Text:

...spojky zabezpečíme jej axiálne, radiáine a uhlové výchvlky, ktorými sú práve všetky pružné hriadeľově spojky charakteristické. Vzhľadom na to, že plávajúce tel.eso je nútene v prevádzke vykonavat axiálne, radiálne a uhlové v-ýchylky a je pevne spojené s kompresným priestorom spojky plneným plynným médiom, dosiahneme pri prenose momentu krútiaceho spojkou kompresiu tohoto média úmernú zataženiu, čim sa práve za 4bezpečí stály pružný...

Zariadenie na vzájomné súosé ustavovanie dvoch spájaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 254179

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kušnier Jozef

MPK: F16M 7/00

Značky: zariadenie, vzájomne, ustavovanie, súosé, spájaných, dvoch, telies

Text:

...a druhého telesa upevneného na ráme. Ľahká manipulácia a velka presnosť nastavenia polohy spájaných telies zjednodušuje technológiu výroby a montaž spájaných agregátov alebo dielov.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená bloková schéma zariadenia po 4dla vynâlezu v nárysnom pohľade, na obr. 2 bokorys blokovej schémy zariadenia a na obr. 3 priečny rez stavitelnou jednotkou.Zariadenie na vzájomné súosé ustavovanie dvoch telies sa...

Kompaktný predradník pre jednopäticové žiarivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254178

Dátum: 15.01.1988

Autori: Balog Miloš, Barák Jozef

MPK: F21V 23/02, H01R 33/02, H01R 33/08...

Značky: žiarivky, kompaktný, jednopäticové, předřadník

Text:

...je uložená objímka jednopäticovej žiarivky, ktorá je zabezpečená proti osovému posunu vekom, pričom na dne puzdra predradnika sú v-ytvorené Vetracie otvory.Predmetné riešenie umožňuje použitie jed 4nopäticových žiariviek v stávajúcich žiarovkovych svietidlách, čo vytvára predpoklady »preich hromadné rozšírenie Ďalšou prednostou vynálezu je to, že adaptér je riešený tak, aby jeho prevádzková životnosť nebola limitovaná životnosťou žiarivky....