Archív za 1988 rok

Strana 183

Vytvrditelná nástrojová ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254257

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Miroslav, Kraus Vladimír, Tůma Hanuš

MPK: C22C 38/12

Značky: vytvrditelná, nástrojová

Text:

...vztahu W 1,33 Mo - 18Vytvrditelná nástrojová ocel podle vynálezu má obsah kobaltu, wolframu a molybdenu zvolený tak, aby při teplotě rozpouštěoího žíháni přešly všechny uvedené prvky do roztoku,tj. aby po zakalení z této teploty nebyly ve struktuře vůbec přítomny částice fáze Fe,Co)7(W,Mo)6 nebo jejich podíl byl menší než 10 . Podstatou vynálezu je přísada 7,5 až 45 hmotnosti sloučeniny titanu, například karbidu nebo karbonitridu do...

Zařízení pro stříhání pryžového těsnícího profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254256

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prokeš Jiří, Ryšavý Jindřich

MPK: B26D 11/00

Značky: stříhání, těsnicího, zařízení, pryžového, profilů

Text:

...rozpojení. Posuvna lg tvoří nosnou plochu hydraulických nůžek g, je sestavena ze dvou ploch s mezerou uprostřed, kterou prochází zajištovací šroub umožňující jejich přestavitelnost do zvolené polohy.Posuv hydraulických nůžek 3 po posuvné 13 mění rozteč hydraulických nůžek Q a pevného prostřihovacího zařízení 3. Hydraulické nůžky à slouží k zastřižení délky pásu pryžovéhotěsnění ll. Pevné prostřihovací zařízení A slouží k vystřižení rohu na...

Odparník pro aplikaci feromontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254255

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bartušek Tomáš, Muška Ladislav, Vrkoč Jan, Marek Vojtěch, Konečný Karel

MPK: A01M 1/20

Značky: odparník, aplikaci, feromontů

Text:

...je 5 až 65, hustota 1,0 až 1,25 g/cm 3 a střední efektivní poloměr maximálně zastoupených pőrů je 2,5 až SOĺ-um.svazek sdružených zkadeřených vláken impregnovaný vytvrzeným pojivem se s výhodou připravuje podle A 0 č. 162 536. Jako vlákna se mohou použít jakékoliv z dosud známých textilních vláken, a to jak organického, tak anorganického původu. Vzhledem k dostupnosti a některým fyzikálně chemickým vlastnostem se s výhodou používají...

Zapojení kontinuálního pneumatického odvádění roštového propadu ze vzduchové komory fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254254

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rajčinec Štěpán

MPK: F23C 11/02

Značky: komory, pneumatického, propadu, roštového, reaktoru, kontinuálního, zapojení, fluidního, odvádění, vzduchové

Text:

...fluidním ohništěm, jehož roštevý prepad se zavádí do uklidňovacího prostoru fluidního reaktoru. Na obr. 2 je znázorněn stejný řez kotlem,avšak roštevý prepad se zavádí do fluidníhe reaktoru v místě přívodu sekundárního vzduchu nad uklidñevacím prostorem, a obr. 3 představuje stejný řez kotlem, kde se roštový prepad zavádí do uklidňovacího prostoru stejně jako na obr. 1, ale na jeho cestě se do něho v mísícímkuse přiměšují častice...

Způsob zvyšování výnosu brambor přihnojováním podle chemického rozboru rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254253

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaňha Bedřich

MPK: A01C 21/00

Značky: rozboru, výnosu, chemického, zvyšování, brambor, podle, přihnojováním, rostlin, způsob

Text:

...P a 5,60 i K, tj. při poměru K/N Í 1,54) v sušině natě odrůdy BLANÍK ukazuje, že k takovémuto porostu průmyslových brambor by se mělo, podle tabulky B, přidat dávka 40 kg.hal dusíku.Ověření tohoto předpokladu ukázalo, že přihnojení takovéhoto porostu dávkou dusíku 40 kg.ha-1 N Č 3 l.VI 1. V dusičnanu amonném) zvýšilo základni výnos 37,05 t.ha-1 brambor na Výnos 42,30 t.ha-1. To znamená, že na každý kilogram N (z celkové dávky 40 kg.ha 1...

Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254252

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ženíšek Zdeněk, Petr Otakar, Nováková Hana, Koucký Milan

MPK: A23K 1/00

Značky: zvyšování, aminokyselin, luskovin, obilovin, zrnech, způsob, obsahu

Text:

...podle vynálezu mohou plně nahradit bílkovinné komponenty krmných směsi,ktere jsou dováženy z kapitalistických států. Zrno je možno klíčit ve všech typech sladovnických zařízení, at už se jedná o klasický způsob na humnech či o mechanická klíčidla s automatickým řízením procesu. Jediným krokem navíc je zkrápění vodnými roztoky močoviny a amonných solí v pravidelných časových intervalech s následným převrstvením nebo při převrstvování,...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Borovička Josef

MPK: B01D 57/00, G05D 21/02

Značky: způsob, kyslíku, průtoku, zařízení, provádění, delením, dusíku, výroby, proměnném, vzduchu, nízkoteplotním

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Stojan lisovacích jednotiek s vystužením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254250

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barták Zdeněk

MPK: B30B 15/04

Značky: jednotiek, lisovacích, vystužením, stojan

Text:

...vystužením podľa vynálezu je, že sa zvýši jeho tuhost, čím sa dosiahne vyššia kvalita vykonávaných ouperácii i vyhotovovaných súčiastok. Ďalšou výhodou je možnost použitia strižných nástrojov a tým vykonávanie rôznych presných operácií, čím sa rozširiamožnosti použitia lisovacích jednotiek. Zvýšením tuhosti sa rozšíria možnosti použitia lisovacícth jednotiek. Zvýšenie tuh-osti tiež umožňuje zníženie hmotnosti stojana v porovnaní s bežným...

Sposob elektrochemickej bázifikácie činiacich roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254249

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 3/06

Značky: elektrochemickej, činiacich, bázifikácie, roztokov, spôsob

Text:

...prúd o napätí 1 až 220 V.V priebehu elektrolýzy sa v priestore kladnej elektródy zvyšuje pH, čim prehiehaa bázifikácia. Rýchlosť zvyšovania bázifikácie, možno riadil napätím, plochou elektród, veľkosťou objemu v elektródových priestoroch.Uvedeným spôsobom bázifikácie, ktorý prebieha plynule, »ktorého rýchlosť možno riadiť a kontrolovať, sa dosiahne rýchlejšie čerpanie bázických minerálnych solí a ne 4Nav 100 váhových dielov piklovanej...

Sposob výroby stavebnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254248

Dátum: 15.01.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: B28C 5/08

Značky: stavebnej, hmoty, spôsob, výroby

Text:

...vody a pripadne plniva a/alebo modifikujúcich prísad a/alebo prímesí a/alebo vlákien, s hmotnostným pomerom cementu a zložky na báze amorfného oxidu kremičitého 10021 až 100 100, sa mechanicky aktivuje pri obvodovej rýchlosti miešadla najmenej 4 m. s 1.Ako» vhodné produkty na báze amorfného oxidu kremičitého je možný napríklad amorfný oxid kremičitý s komerčným označením Siloxid, ktorý vzniká pri výrobe sódy, alebo odupadové kremičité úlety,...

Navíjatelný elektroizolační vrstvený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 254247

Dátum: 15.01.1988

Autori: Malátek Milan, Schorm Josef, Achberger Silvester, Doubek Josef, Málek Jiří

MPK: H01B 3/04, H01B 3/40, C08J 5/24...

Značky: vrstvený, navíjateľný, materiál, elektroizolační

Text:

...sietenie prostrednictvom tvorby éterickej väzby glycidyiového kyslíka, V dôsledku čoho sú sekundárne hydroxylové skupiny diánovej zložky v konsolidovanoin spojive väčšinou neviazané. ľáto skutočnosť finálne znižuje teplotnú odolnost jednak nižšou hust-otou zosietenia a jedna-k zvýšenou citlivostou voči teplooxidačnej deštrukcii. Tento vplyv je tým významnejši, čím vyšší je podiel diánového epoxidu, a čim vyšší je obsah hydroxylových...

Modifikovaný vysokohodnotný a rozpínavý cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 254246

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sloboda Jozef, Fedorík Radovan, Šiška Július, Martauzová Hana, Brindzová Mária, Baumanová Mária, Ševčíková Jarmila

MPK: C04B 7/36, C04B 7/02

Značky: cement, rozpínavý, modifikovaný, vysokohodnotný

Text:

...objemu dochádza na zá-klade prítomn-osti nabobtnávacích a plynotvorných látok, napr. AO ČSSR č. 166 965, 187 901. Nevýhodou týchto zmesí je vznik pôrovitosti v štruktúre, ktora spôsobuje pokles pevnosti, nízku rozpínavost a slabú odolnost k agresívnemu prostrediu.Známe sú tiež rozpínavé cementy zložené z uportlandského cementu s obsahom volného vápna. Mechanizmus procesu rozpínania je založený na zväčšení objemu pri prechode oxidu vápenateho...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254245

Dátum: 15.01.1988

Autori: Majling Ján, Miazdra Marian, Fedorík Radovan, Potančok Miroslav, Novák Ladislav

MPK: C04B 7/02

Značky: cement, zvýšenými, portlandský, pevnostami, počiatočnými

Text:

...Zárodky sa získavajú .prudkým ochladením portlandského slínku vo vode z1 300 až 1500 C na 50 až 100 °C, výdržou 5 až 20 minút v-o- vlhkom stave a následným vysušením. Za týchto quázy hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalciumsilikátu v zrnách slinku. Tieto sú potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydratácii portlandského cementu ako to navrhuje A 0 ZSSR č. 765 227, ktorá navrhuje prľdavok 0,5...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254244

Dátum: 15.01.1988

Autori: Potančok Miroslav, Fedorík Radovan, Miazdra Marian, Majling Ján

MPK: C04B 7/02

Značky: pevnostami, zvýšenými, počiatočnými, cement, portlandský

Text:

...portlandského cementu. Kryštalizačné Zárodky sa získajú prudkým ochladením portlandského slinku vo vode z 1 300 až 1 500 C na 50 až 100 OC, výdržou 5 až 20 minút vo vlhkom stav.e a následným vysušením. Za týchto takmer hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalcíumsilikátu v- zrnách slinku. Tieto sú ,potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydra-tácii pvortlandského cementu alko to navrhuje A 0...

Portlandský alebo struskoportlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254243

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fedorík Radovan, Potančok Miroslav, Novák Ladislav

MPK: C04B 7/14, C04B 7/02

Značky: zvýšenými, portlandský, pevnostami, cement, počiatočnými, struskoportlandský

Text:

...manipulovatelnost, problémy s dávkovaním prisad a vysoká cena prisad.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje portlandský aleb-o struskoportlandský ce- ment podľa vynálezu vyrobený zo slinku sobsahom trikalctiumsilikátu nad 56 hmot. 0/0,s merným povrchom 250 až 1000 mzýkg podľa Blaina, vyznačujúci sa tým, že obsahuje reakčný produkt vodného roztoku trietanolamínu a kyseliny chlorovodíkovej s hodnotou pH 7,5 až 9,0.Reakčný produkt...

Podperná lišta pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254242

Dátum: 15.01.1988

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 5/22

Značky: bezhroté, lišta, brusky, podpěrná

Text:

...brúsneh-o a podávacieho kotúča, alebo sa mení uhol opernej plochy podpernej lišty.Tento problém je riešený v čs. patentovom spise č. 188 726, kde je použitá podporná lišta, na ktore sú aspoň dve operné plochy. Pri priebežnom bezhr-otom brúsení sa obrobok opiera o plochu nabrúsenú pod uhlom xl. A po prestaveni brúsky sa brúsi na ploche 11. Nevýhodou je niekoľkonásobne prebrúsovanie obrobku s prestavovanim v-ýš 4ky obrobku. Táto úprava však...

0-Benzoyl-0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254241

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pastýr Ján, Michalík Ivan, Gálová Zdena, Petruš Ladislav

MPK: C08B 3/14

Značky: 0-benzoyl-0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...0-benzo~yl-O« 3-dimetylamino~~ 2 ~hydroxypropyljcelulóza má tú vlastnosť, že sa môže pripraviť zo sieťovanej míkrokryštalickej celulózy, sietovanej práškovej celulózy o požadovanej velkosti častíc, takže nie je potrebné po reakcii zrážanie a mechanická úprava, mletie a sitovanie.Do trojhrdlej sulfonačnej banky obsahu 5 1 opatrenej miešadlom, chladičom, deliacim lievikom a vyhriev-acím kúpelonr sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje...

0-Benzoyl-0-(3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl)celulóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254240

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michalík Ivan, Gálová Zdena, Pastýr Ján, Antal Miroslav

MPK: C08B 3/14

Značky: 0-benzoyl-0-(3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...lievikorm a vyhrievacím kúpelom sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje 100 g absolútne suchej O-3-trimetylamónium-Z-hydroxypropylcelulózy s obsahom 0,13 hmot. dusíka s výmennou kapacitou 0,15 mmól.g 1 a n je 2-00, esterifikuje sa 256 g čerstvo upredestilovaného benzoylchloridu za miešania pri teplote 60 C po dobu 180 minút. Po skončení reakcie sa produkt zráža do 5 1 chladnej 5 °C destilov-anej vody v digestore. Po premiešaní sa...

Ropná frakcia 220 až 520 stupňov C z parafinických rop s bodom tuhnutia pod -16 stupňov C

Načítavanie...

Číslo patentu: 254239

Dátum: 15.01.1988

Autori: Irová Magda, Kabeš Vlastimil, Huba František, Křižka Pavel, Kopernický Ivan

MPK: C10L 1/10

Značky: bodom, stupňov, frakcia, ropná, tuhnutia, parafinických

Text:

...plynového oleja od 10 do 30 hmot. už priamo z destilačnej kolóny. Tým dôjde k zníženiu pôvodnej koncentrácie parafinických uhľovodíkov v ropnej frakcii destilačného rozmedzia 220 až 520 C z parafinických rôp, a v dôsledku toh-o k čiastočnému zníženiu vysokých teplôt jej bodu tuhnutia, resp. teplôt vylučovania parafinických uhľovodíkov, čo umožňuje aplikovat syntetický depresant, obvykle na báze etylén-vinylacetätových kojpolymérov, alebo...

Sposob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254238

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holčík Ján, Matisová Marta, Koudelka Ladislav, Kupec Pavol, Kubečka Tomáš, Valentíny Marian

MPK: C07D 295/02

Značky: regenerácie, morfolínu, spôsob

Text:

...pri oddelovaní vody a/aleb-o morfo 254línu tzv. vyháňa-č, t. j. látku alebo zmes látok s teplotou varu za normálneho tlaku. nad 150 0 G, s výhodou v rozmedzí 180 až 200 3 G. Teplota varu za normálneho tlaku označujeme ako normalnu teplotu varu. Aj pri práci za vakua majú tieto látky nižšiu tenziu nasýtených pár než voda alebo morfolin, usnadňiljií ich oddelenie a zlepšujú aj tokové vlastnosti zahusteného zvyšku.Oproti doteraz používaným...

Sposob čistenia 2-hydroxyetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254237

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacík Jiří, Cvengroš Ján, Tlusťáková Marie

MPK: C07C 67/54, C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyetylmetakrylátu, spôsob, čistenia

Text:

...a pri dobrej výťažnosti získat čistý monomér, zbavený vody, cudzích monomérov a stabilizát-ora, s dobrou a reprodukovateľnou polymerizovateľnostou a s požadovanými Vlastnostíami polyméru. vykonanie destilácie V krátkocestnej odparke v tenkom stieranom filme znamená jednak výrazné skrátenie doby-vystavenia tervmolabilnej látky účinku zvýšených teplôt, jednak krátkocestné usporiadanie prakticky bez tlakových gnadiéntov umožňuje využívat...

Sposob inhibovania polymerizácie metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254236

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skačániová Zuzana, Grenčár Milan, Chovanec František, Čučiak Jozef, Kaláb Vladimír, Čučiaková Alžbeta

MPK: C07C 69/54, C07C 57/04

Značky: metylmetakrylátu, inhibovania, polymerizácie, syntézy, spôsob, priebehu

Text:

...je zmesou fenotiazínu a jednej zložky zo súboru látok N-izopropyl-Nídifenyl-p-fenyléndiamítnu alebo destilačných zbytkov získaných z destilácie 4-amíno-difenylamínu v hmot. pomere 10,5 až 12, s výhodou 1 1.Proti známym spôsobom inhíbovavnia reakčnej zmesi, vyznačuje sa postup podľa v-ynálezu vyšším, synergickým účinkom v porovnaní s pridávalním samotného tenotiazínu, či niektorej z popísaného- súboru látok na báze 4-»amíno-udifenylamínu.Vplyv...

Rozvodné ústrojenstvo tlakového média k upínačom otočného bubna obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 254235

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kurinec Ferdinand, Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: bubna, rozvodné, tlakového, ústrojenstvo, upínačom, stroja, otočného, obrábacieho, media

Text:

...11 zaústenou do zbernej obvodovej drážky 5.Na rotačnom posúvači 1 je vy-tvorená samostatná prívodná -obvodová drážka 13 a samostatná výstupná obvodová drážka 14. Do prívodnej »obvodovej drážky 13 vyúsťuje predĺžený tlakový kanál 2, zatiaľ čo na výstupnú obvodovú -drážku 14 je napojený predĺžený odpadový kanál 4. Prívodná o-bvodová drážka 13 je cez sekundárnu tlak-ovú vetvu 15 napojená na redukčný ventil 16, upevnený .na otočnom hub-nu 17....

Zariadenie na spracovanie stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254234

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ľubek Ján

MPK: B27L 1/00, A01G 23/00

Značky: spracovanie, zariadenie, stromov

Text:

...v ihličí .a zároveñ sa docieli čistejšia štiepka.Príklad zariadenia na spracovanie stromov vpodla vvnálezu je znázornený na pripojenom výkrese ako pohľad v pozdĺžnom reze.Zariadenie poztostávta z nosného rámu 1, na ktorom sú uchytené vkladaní žlab 17 s podávacím pásom 18 a prítlačným zariadením s pohon-om 1 G, kryt 14, v ktorom sú otĺkaciebubny 15. K nosnému rámu 1 je uchytené predné vedenie 9 a zadné vedenie 1 U, -v ktorých je rám...

Sposob výroby stabilizovaného lignínsulfonanu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254233

Dátum: 15.01.1988

Autori: Staník Vojtěch, Daniš Ľudovít, Bistrická Margita

MPK: C07G 1/00

Značky: výroby, železnatého, stabilizovaného, lignínsulfonanu, spôsob

Text:

...neyykazuje dostatočnú schopnost znižovať viskozitu suspenzií. V oboch prípadoch sa. získa lignínsulionan železnatý, ktorý nevykazuje maximálne reologické vlasthosti.850 1 zahustených sulfitových výluhov kone. 51,3 hmot. percent s obsahom monosacharidov 23 hmot. percent sa podľa AO č. 234 B 018 pri teplote 95 C desulfituje a desacharizuje za lneustáleho miešania účinkom 145 litrov hydr-oxidu sodného o koncentrácii 330 g v 1 litri pri pH...

Zapojenie pre riadenie reverzačného impulzového meniča v mostíkovom zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254232

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kováč František

MPK: H02M 5/16

Značky: zapojení, zapojenie, mostíkovom, riadenie, meniča, reverzačného, impulzového

Text:

...zlepšia regulačná charakteristiky meniča a je ho možné použit aj pre servosystémy s najnáročnejšími p 0 žiadavkami na vlastnosti regulácie.Na pripojenom obrázku 1 je bloková schéma zapojenia riadenia reverzačnéh-o imjpulzového meniče. Na obrázku 2 je bloková schéma meniča s označením jednotlivých riadiacich fáz.Svorka E vstupného šírkovo modulovaného logického riadiacieho signálu li je pripojená na vstup nábehovou hranou spúšťaného...

Ložková skrinka rozťahovacia

Načítavanie...

Číslo patentu: 254231

Dátum: 15.01.1988

Autor: Tési Štefan

MPK: A47C 17/58

Značky: skříňka, rozťahovacia, ložková

Text:

...spojené dvojitým kĺbom a stredná čalúnená časť je spojená s výsuvným vozíkom vodiacou tycou.Lôžková skrinka rozťahovacia je riešená tak, že pri malých rozmeroch skrinky je zabezpečená jednoduchá a ľahká manipulácia pri rozťahovaní a skladaní na lôžkovú plochu.Na priložených výkresoch je znázornená lôžková skrinka rozťahovacia podľa, vynálezu, kde obr/l znázorňuje rez V zloženomLôžková skrinka rozťahovacia sa skladá z pevnej skrinkovej časti...

Ultrazvukový žiarič, najmä pre zvlášť čisté prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254230

Dátum: 15.01.1988

Autori: Firic Miroslav, Hanzlík Jozef

MPK: B08B 3/04, H04R 23/00

Značky: čisté, prostredie, najmä, ultrazvukový, žiarič, zvlášť

Text:

...zvlášťčisté prostredie podľa vynálezu sa docieli absolútna Čistota pracovnéh-o prostredia,vysoká prevádzková životnosť pri vysokej elektroakustíckej účinnosti.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie ultrazvukového žiariča pre zvlášť čisté prostredie, kde je nakreslený v reze.Ultrazvukový žiarič pre zvlášť čisté prostredie pozostáva z kovovej membrány 2 po obvode opatrenej prstencom 3. Na vnútornej strane kovovej membrány 2 je...

Elektrovodivá malta pre elektroosmotickú inštaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254229

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/64

Značky: elektroosmotickú, inštaláciu, elektrovodivá, malta

Text:

...farebného k-ovu. Špeciálne maltý pre elektroosmözu sa nevyrábali.Požadovaný sanačný efekt môžeme dosiahnuť ak prierezy elektród ako aj prepojovacich vodič-ov budú podstatne menšie,ale ich obalime elektrovodivou maltou vpodľa vvnálezu, ktorého podstatou je, že ipozostáva z 12 až 16 0/0 hmot. petrolejového koksu s maximálnou veľkosťou zrna 60 m,12 až 16 hmot. portlandského cementu,60 až 64 9/0 hmot. kremičitého piesku s maximálnou...

Prísada do vodného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 254228

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lodes Antonín, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08L 31/04

Značky: vodného, prísada, media

Text:

...i s inými, známymi polymérmi a kopolymérmi, znižujúoimi straty tlaku trením a hydraulický odpor vodných. médií.Prísady do prúdiacej vody, resp. chladiacich Vôld možno pridávať jednorázove alebo po častiach, prípadne kountinuitne. Kon.tinuitné pridávanie prichádza do úvahy najmä v prípadoch prúdenia nevratných vôd,ako pri použití vody na hasiace (väčšia dvosažiteln-ost hasiacej vody účely alebo zavl-ažovanie. Pri takejto...

Zariadenie pre vytváranie ozdobných švikov na plochých dielcoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254227

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sekelský Stanislav, Hribík Štefan

MPK: A43D 8/22

Značky: vytváranie, plochých, zariadenie, dielcoch, švikov, ozdobných

Text:

...požadovanej dĺžke a krivke. Aplikácia zariadenia podľa vynálezu prináša úsporu práce a materiálu pri výrobe ozdobných švikov a zvyšuje variabilnosť vzorov pri výr-obe obuvi a galantéria.Príkladné vyhotovenie zariadenia podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na-obr. 1 je čelný pohlad na zariadenie, na obr. 2 je pozdĺžny rez tvarniacich valčekov a tŕň s plochým dielcom,na obr. 3 je pohľad z hora na tvarniace valčeky a tŕň, na...

Sposob prípravy vápenatého komplexného maziva s obsahom olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 254226

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bohunický Jaroslav, Krempaský Bohdan, Gerža Jozef, Kvasnica Dušan

MPK: C10N 70/00, C10M 177/00, C10M 123/02...

Značky: spôsob, komplexného, olova, přípravy, obsahom, vápenatého, maziva

Text:

...kyselín, vyššie alkylfenoly, polyalkylbenzény, prípadne ich zmesi. K zlepšeniu štartovacieho trecieho momentu sa d-o maziva pri teplote 50 °C pridá 0,2 až 1 0/0 hmot. jemného grafitu.Väpenaté komplexné plastické mazivo s obsahom olova podla vynâlezu je určené pre valivé a kĺzne ložiská s vysokým radiálnym alebo axiálnym zaťaženim v prevádzke. Rozsah potížitelnosti je stanovenýpre maximálne otáčky d-o 3 000 otáčok/min., teplotný rozsah -20...

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš, Střešinka Jozef, Lichvár Milan, Baxa Jozef

MPK: C07C 51/41

Značky: solí, kovových, kyselin, spôsob, karboxylových, výroby

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Tryska pre vytlačovanie pásikov z plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254224

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michna Rudolf, Čapko Štefan, Jamriška Ladislav

MPK: B29C 47/12, B29L 31/50

Značky: materiálů, pásikov, tryska, plastického, vytlačovanie

Text:

...vynálezu sa prejavuje tým,že pôsobením tvarovacej prekážky sa skokom zvýši tlak, čim sa kaučuková zmes intenzívnejšie tvaruje do žiadaného priečneho profilu vytlačovaného pásika. Konečným dôsledkom pôsobenia tvarovacej prekážky je to, že vytlačovaný pásik kaučukovej zmesi si zachováva svoje rozmery aj po uvolnení tlaku po výstupe z trysky. Stabilizačná rovina výhodne napomáha orientácii kaučukovej zmesi a stabilizácii tvaru priečneho profilu...

Sposob oddelovania vysokomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 254223

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubica Oto, Kučera Jozef, Brokeš Peter, Vlšacký Viliam, Kollár Stanislav, Klempa Štefan

MPK: C07C 59/265, B01D 13/00

Značky: látok, výroby, vyfermentovaného, kyseliny, spôsob, citronovej, oddeľovania, roztoku, vysokomolekulárnych

Text:

...problémy sú vyriešené použitím novovyvinutých Liltraíiltračných membrán na báze PVC, ktoré sa pripravujú z roztokov PVC v N-xmetylpyrolídóne alebo v dimetylformamide, rozotieraním toht-o roztoku po povrchu textilnej podložky a následným ponorením textilnej podložky s vrstvou roztoku PVC na povrchu do vody, kde PVC želatínovatie a tým sa vytvorí PVC membrána.Táto PVC membrána má v porovnaní s estercelulóz-ovými membránami pri ultrafiltrácii...

Vápenaté komplexné plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254222

Dátum: 15.01.1988

Autori: Trubač Karol, Kvasnica Dušan, Španík Viliam, Gerža Jozef, Krempaský Bohdan, Bohunický Jaroslav

MPK: C10M 117/02

Značky: vápenaté, plastické, komplexne, mazivo

Text:

...s teplotou tuhnutia -8 °C a číslom kyslostl 0,038 mg KOH/g a 78 g stearínu III, 78 g oleínu Sčlłpünĺľĺkátłl, 267 g suspenzie hyclrátu vápenatéhm 3 g etoxylovaného alkylfenolu, 3 g ataktického polypropylénu, 15 g polymetylmetakrylátu.Táto zmes sa dokonale rozmieša pri tepiote 30 °C po dobu 15 minút, postupne sa pridáva kyselina octová technická v celkovom množstve 342 g. Po skončení dávkovania kyseliny octovej technickej sa násada za stáleho...

Sposob povrchovej ochrany keramických súčastí, najmä trubíc a zátkových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254221

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čomaj Milan, Stračár Slavomír, Dudra Ludovít, Krupa Jan

MPK: B22D 41/08, B22D 41/10

Značky: najmä, zátkových, ochrany, povrchovej, trubic, súčastí, keramických, spôsob, tyčí

Text:

...súčastí 30 až 200 °C. Po dosiahnutí uvedenej maximállnej teploty 200 °C na nanášanie a ohrev keramických sú~častí preruší najmenej však do poklesu teploty na 30 °C, na čo sa nanášanie opakuje až po dosiahnutie zvole nej hrúbky ochrannej vrstvy a nakoniec sa keramické stlčasti chladia pri teplote 20 °C.Výhody vvnálezu sú hlavne V tom, že pri plazmovom striekaní ochranného povlaku uvedeným práškovým materiálom, ktorého častice majú výrazný...

Ochranná vrstva, najmä dosák kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 254220

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čomaj Milan, Čomajová Mária, Krupa Jan, Stračár Slavomír

MPK: B22D 11/00, B22C 3/00, B22C 9/06...

Značky: dosák, odlievania, vrstva, najmä, ochranná, plynulého, ocele, kryštalizátorov

Text:

...nikelalumídov z drôtu o zložení 4 .až 20 0/0 hmot. hliníka a 80 až 96 hmot. niklu.Výhody ochrannej vrstvy vytvorenej podľa vynálezu sú V tom, že touto kombináciou tvorby povlaku. sa zabezpečuje najmenej 2 až 2,4 nasobná životnost dosák kryštalizátorov pri rovnocennej tepelnej vodivosti po celej ploche kryštalizátora a pri rpodstatnom znížení difúzie níateriálu dosáIk do ovdlievanej bramy, znížení pnutia v jej rohoch a v neposlednej miere s...

Zariadenie na vyskladňovanie zhutnených materiálov zo silových zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254219

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kočka Jan, Viktor Ivan, Viktor Jozef

MPK: B65D 88/66, B65D 88/54

Značky: vyskladňovanie, zásobníkov, zhutnených, materiálov, zariadenie, silových

Text:

...ot-očnou skrutkou 8, uloženou nadruhej strane dvojstranného vedenia 1, kto rá je poháňaná elektromotorom 7. V osi vŕtacieho vozíka 2 je na násuvnej spojuke 4 uloženej na axiálnom ložisku 3 vymeniteľné nasunutá vŕtacie rúrka 5, ktorej súosost s vŕtacím vozíkom 2 zabezpečuje vodiaca konzola 6.Prvá vŕtacie rürka 5 je ukončená vŕtacou hlavou 15 a pozostáva z pevne uchyteného podávacieho šneku 17 a vodiaceho krytu 16 s výstupkami, ktorý je...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón

MPK: C08J 3/20, B01J 8/00, C08J 3/08...

Značky: farebných, vhodného, vlastností, povrchových, práškového, disperzií, hodnotenia, přípravu, polyolefinů, spôsob, koncentrovaných

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...