Archív za 1988 rok

Strana 182

Zapojení pro měření konvergencí v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lucák Otakar, Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: okolí, konvergencí, zapojení, důlních, měření

Text:

...posuvů horniny je vlastně přímou součástí nosníku a tvoří ji dva díly nosníku, které se do sebe V plném profilu zasouvají.Tím je dosaženo, že polygonový nosník je podélně posuvný, ale příčně tuhý a odolný proti průhybu a vibracím, nebot jeho profil ani V místě skříně konvergometru není přerušen nebo zeslaben. Protože se hornina V bccích důlního díla a tedy i měřící tyče, na které je konvergometr ukotven, posouvá i příčně, to je napříč ke...

Ruční kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254296

Dátum: 15.01.1988

Autor: Klimpl Bohuslav

MPK: A01B 1/08

Značky: ruční, kultivátor

Text:

...Pomocí seřizovacĺch šroubú je možné nastavit optimální úhel výkyvu pracovního orgánu, polohuosy kývání dle výšky pracovníka a délky užité násady, přičemž je možné kývání zablokovat.Přiklad provedení ručniho kultivátoru je schematioky znázorněn na přiloženém výkresu,kde na obr. 1 je znázorněn pohled na zařízení zepředu, obr. 2 z boku a obr.3 shora na pra covní planžetu.Ruční kultivátor je tvořený zacblenou obdélníkovou ocelovou planžetou l,...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Andó Ján, Šídlo Eduard

MPK: D04B 9/46, D04B 9/02

Značky: stroje, hustotové, zařízení, okrouhlého, pletacího

Text:

...pouze stahovač § a protizámek g, které jsou V každém pletacím systému upevněny na posuvném jezdci Š prostřednictvím šroubů 1. Posuvný jezdec § je uložcn na stojanu Q. Na jeho spodní části âll je připevněn kolík É, který se opírá o pomocnou hustotovu páku lg. Stojan A je upevněn na přírubě 3. V přírubě l, bezprostředněpod jezdcem 5, je uložená rovněž hlavní hustotová páka ll.Tato hlavní hustotová páka ll je na svém vnitřním okraji llll...

Mycí zařízení na desky tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254294

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Krüger Vílem, Král Jaroslav, Procházka Rudolf, Uher Jan, Kotek Jaroslav

MPK: H05K 3/26

Značky: tištěných, spojů, desky, zařízení, mycí

Text:

...je umístěna ve střední části zařízení na prací komorou, oplachová komora je umístěna ve střední části zařízení za vkládací a vyjímací komorou a nad prací komorou, odfukovací komora je umístěna nad oplachovou komorou a za vkládací a vyjímací komorou a sušící komoraje umístěna v horní části zařízení nad vkládací a vyjímací komorou a odfukovací komorou.Výhodou mycího zařízení podle vynálezu je především to, že vzhledem k svislému uspořádání...

Zámek upínacího zařízení, zejména pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254293

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šůra Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: upínacího, zámek, zařízení, nástrojů, výměnu, zejména, automatickou

Text:

...na ovládací vačkové plochy 5 a 5, vytvořených v dutině držáku l. Při nasouvání nástroje s upínací stopkou 1 do dutiny držáku je klec zámku 2 tlačena nástrojom směrem vzad a kuličky 3 obou řad se po ovládacích vačkových plochách vysunou do prostoru upínacích ploch na upínací stopce 1 a upínacím táhle g. Pohybem upínacího táhla 3 vzad se kuličky A zadní řady uzavřou V prostoru klece 3, dutiny držáku l a upínací plochy táhla 3, čímž dojde k...

Zapojení výstupních obvodů řídící části regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zborník Jan, Klusák Radimír

MPK: H02M 7/66

Značky: výstupních, obvodů, řídící, částí, regulátoru, zapojení

Text:

...3. První vstup gl součtového logického členu Q je spojen s výstupem 33 monostabilního klopného obvodu l. Výstup 1 součtového logického členu Q je připojen na vstup 5 generátoru zapalovaích impulsů A. První výstup 5 i druhý výstup 3 generátoru zapalovacích impulsů É jsou spojenyLogioký signál z dvouhodnotového regulátoru proudu lg, který nese informaci o okamžitě hodnotě regulační odchýlky je přiveden na vstup ll moncstabilního klopného obvodu...

Způsob přípravy fotografie s efektem olejomalby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254291

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 7/40

Značky: přípravy, olejomalby, efektem, fotografie, způsob

Text:

...olejomalby umocněným kromě zakresleného dezénu plátna ještě zakreslenými tahy malířskými štětci.Fotografie s efektom olejomalhy podle Vynálezu je možno využít v zakázkové umělecké portrétní fotografii, v reklamní technice jako užité fotografie, V plakátové technice. v obalové technice knih a gramodesek, v knižní grafice a ve výrobě bytových doplňků formouobrazů krajin a zátiší. P ř Í k 1 a d Podle vynálezu má způsob přípravy...

Zařízení pro signalizaci úniku média z hydraulických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 254290

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frnka Manfréda

MPK: G01L 23/00

Značky: hydraulických, media, soustav, zařízení, signalizaci, úniku

Text:

...a tím dojde k sepnutí kontkatů pneumatického čidla s následnouVýhodou zařízení je, že obsluha bude informována o dynamickém úniku oleje následkem prasklé hadice a o zmenšení objemu oleje v nádrži pod nastavenou mez a může zamezit dalším ztrátám a tím uspořit hydraulický olej.Příklad zařízení pro signalizaci úniku je znázorněn na připojeném výkresu, kde je zobrazeno vzájemné propojení jednotlivých částí.Na pŕipojeném výkresu je...

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12N 11/14

Značky: vázanou, chemicky, výroby, materiálů, způsob, skupinou, modifikovaných, 3-aminopropyl, anorganických

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Způsob přípravy konjugátů kardiotonických glykosidů s L-tyrosinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254288

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Ivan, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Drašar Pavel

MPK: C07J 19/00

Značky: kardiotonických, přípravy, konjugátu, glykosidů, l-tyrosinem, způsob

Text:

...o o CH 3 CH, en, Il o c|m 2 c~ /ÉÄ/O/ÝÄ/o/ÝÄ/o OH u H , H on on onkde R je H nebo OH v orqanickém rozpouštědle, nejlépe v tetrahydrofuranu nebo dimethoxymetanu za teploty 0 až 40 OC s L~tyrosinmetylesterem a s N-ethoxykarbonyl-2-ethoxy-l,2-dihydrochinolinem po dobu 10 až 70 hodin, reakčni směs se zředí dichlormetanem, promyje vodným roztokem organické kyeliny s výhodou kyseliny citronové, vinné nebo jablečné, vysuší bezvodým síranem sodným či...

Zařízení k upínání osazených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štefek Stanislav

MPK: B23F 23/06

Značky: zařízení, osazených, upínání, hřídelů

Text:

...É s vybráním 1 i upevněný známým způsobem, kupříkladu neznázorněnými šrouby k upínacímu válci 3. Ve vybrání 1 jsou uložený talířcvé pružiny lg s kroužkem ll na němž je uložena klec gg s kuličkami lg, nasunutá na pouzdru §. Na kuličkách lg je čelní plochou uložen vyrovnávací kotouč § s kuželovým otvorem 3, do něhož vyůsčuje druhý konec pouzdra § tvaru kužele, na jehož obvodu jsou v zářezech uložený upínací kameny lg, jejichž vnitřní plochy...

Přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Jan

MPK: B65G 47/24

Značky: přesný, podobně, dávkovač, matice, kroužky, kuličky, výrobky

Text:

...výrobky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že šikmá drážka v níž jsou uloženy výrobky je vytvořena jako dvojramenná páka opatřená závažím. Príklad provedení dávkovače podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Seřazené výrobky jeden za druhým jsou pŕiváděny na šikmé rameno dvojramenné páky l,které tvoří drážka tvaru U. Druhé rameno této páky g je opatřeno závažím. výkyv tohoto ramene je limitován nárazníky 3 a 5. Ve dně...

Přenosná mostová tenzometrická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 254285

Dátum: 15.01.1988

Autori: Slavík Vladimír, Macháček Josef, Dvorský Ivan, Kovář Pavel, Chocholoušek Petr

MPK: G01G 19/02

Značky: prenosná, mostová, tenzometrická, váha

Text:

...zemní práce spojenés vybudovaním vážních jam a zjednoduší údržbu. Dělený přenosný most tím, že každá jeho část nemusí být obecně vzájemně ve stejné rovině, dále zjednodušuje uložení a rozšiřuje možnosti aplikací. Navíc toto uspořádání vykazuje menší parazitní zatížení krutem a menší náchylnostý ke kmitání tím, že každý most zachytí část rázů. Znamená tedy navrhované uspořádání úsporu materiálu i práce.Použitím tahových strunových tenzometrů...

Elektrostatická influenční hlavice k postřikovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 254284

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ulbert Karel, Polívka Jaroslav, Buriánek Václav, Furman Jaroslav

MPK: B05B 5/02

Značky: influenční, postřikovací, hlavice, elektrostatická

Text:

...jednotku času a při stejném výkonu ventilátoru snížení potřebného provozního napětí o 30 až 50 a zvýšení nabíjecí účinnosti o 20 až 30 3, a to změnou tvarování hrdla trysky v blízkosti ústí a změnou rozměru a případně i tvaru trysek. Tyto změny respektují zákonyaerodynamiky a nijak nemění charakter proudění V hlavici. Změny jsou poměrně malé a dovolujíplně zachovat dosavadní způsob výroby hlavice.Podstata vynálezu bude ozřejměna na...

Způsob přípravy vápenatohořečnatého granulovaného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254283

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaněček Vojtěch, Markalous František

MPK: C05D 3/00, C05D 5/00

Značky: granulovaného, přípravy, hnojiva, způsob, vápenatohořečnatého

Text:

...jehpž podstata spočivá V tom, že částečně odvodněné vápenaté kalyz výroby sody Solvayovým způsobem o vlhkosti 35 až 50 hmot. se smisi s kyselými systémy,vznikajícími při výrobě oxidu titaničitého sulfátovým způsobem a popřípadě předem ještěs hořečnatým ůletem nebo páleným magnezitem, potom se tato reakční směs podrobi granulaci,přičemž kyselýoh systémů se přidává 10 až 3 D hmot. vztaženo na hmotnost vápenatých kalü a hořečnatého...

Kotva sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254282

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šale Pavel

MPK: E04C 2/46

Značky: panelu, kotva, sendvičového

Text:

...je z obou stran uzavřeno zátkami z pružné hmoty a kde kotevní hák vychází z pouzdra závlače kolmým vývodem,tvořeným kovovým pouzdrem přípevněným k pouzdru závlače a opatřeným zasunutou manžetouVýhodou kotvy podle vynálezu je to, že kotvy je možno situovat do libovolného místa V sendvičovém panelu a to bez omezení jejich únosností, které jsou ovlivñovány rozdílnými teplotami, působícími na jednotlivé vrstvy panelů. Tyto kotvy mohou být...

Granulovaná dezoxidační slitina hliník-železo-uhlík a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254281

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koritta Josef, Goszyk Bohuslav

MPK: C21C 7/06

Značky: její, dezoxidační, slitina, hliník-železo-uhlík, způsob, granulovaná, výroby

Text:

...se nechá püsobením vzdušné vlhkosti samovolně granulovat.Vsázka se ohřeje na teplotu 1 200 až 1 350 OC, při které dojde k roztavení železa v závislosti na jeho množství. Odlití se provede bud do kokil na licí pás, nebo volně na licí pole případně do větších bloků, kde je zaručene pomalá rychlost ochlazování.Bylo zjištěno, že vazbou hliníku vzniká karbid hliníku, který v podobě sítoví obklopuje jednotlivé zrna binární fáze hliník-železo....

Zapojení pro indikaci dvou stavů pomocí jednoho kontaktu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 254280

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stýblo Miloslav

MPK: H03K 17/18

Značky: stavu, kontaktů, relé, indikaci, jednoho, zapojení, pomocí

Text:

...v elektronickém obvodě pro indikaci dvou stavů je možno využít jen jednoho kontaktu relé, zejména u zapojení světelných návěstí indikujících stav zapnuto - vypnuto. zapojení je jednoduché s vysokýmSpínací nebo rozpínací kontakt 5 je přes optický signalizační prvek gl - žárovku připojen na napájecí stejnosměrné napětí § 53 u střídavého proudu s diodou Q. Mezi kontakt Ě a napájecí napětí ggg je vřazen odpor Bg v obvodu hradla tyristoru E, na...

Způsob řízení ohřevu vsázky v komorových ohřívacích pecích s periodickým pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zahraj Stanislav

MPK: F27B 13/14, F27D 7/00, F27B 9/30...

Značky: pecích, pracovním, vsázky, periodickým, způsob, ohřívacích, cyklem, komorových, ohřevu, řízení

Text:

...do doby dosažení požadované konečné hodnoty střední teploty vsázky nebo její enthalpie.Další postup ohřevu ve vyrovnávací fázi do okamžiku výdeje může probíhat podle známých způsobů, např. udržování na konstantní hodnotě teploty v peci nebo teploty spalín na výstupuz pracovního prostoru. Střední teplotu vsázky je možno určit např. z průběhu teplot spalín měřených na výstupuz ohřívací komory jako ustálenou hodnotu teploty spalín při změně...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných elektrických proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254278

Dátum: 15.01.1988

Autor: Knapp Karel

MPK: G01R 17/18, G01R 19/00

Značky: malých, zapojení, proudu, stejnosměrných, měření, elektrických

Text:

...kontaktem 31 druhého spínače gg. V této fázi se nastaví počáteční podmínky. Ve druhé fázi se spojí prvý kontakt g se třetím kontaktem 5 prvního přepínače 5 a druhý kontakt gg a první kontakt 31 druhého spínače gg se rozpojí.Zůstanou spojený prvý kontakt ll s druhým kontaktem lg druhého přepínače 39 a druhý kontakt lg s prvním kontaktem lg prvního spínače lg. Zdroj l měřeného proudu je tedy připojen na vstup integrátoru, tvoŕeného...

Způsob povrchové modifikace implantabilní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254277

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Jan, Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír

MPK: D06B 19/00, A61F 2/06

Značky: modifikace, textilie, implantabilní, povrchové, způsob

Text:

...způsob úpravy předmětů, přicházejících do přímého kontaktu s krví nebo jinými biologickými tekutinami, hzejména cévních protěz z inertních syntetických materiálů. Při tomto pracovním postupuse nanáší tromborezistentní vrstva nebo vrstvy na vnější a/nebo na vnitřní stěny implantátů pomocí vysokofrekvenčního výboje, který způsobuje vyloučení tromborezistentní vrstvy nebo vrstev z pracovního média .například z reakčního plynu nebo ze směsi...

Zapojení bezpečné dolní propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 23/00

Značky: dolní, zapojení, propusti, bezpečné

Text:

...prvků zapojení, dále snížení rozměrů a hmotnosti takto realizované dolní propusti.Na obr. 1 je zapojení bezpečné dolní propusti podle vynálezu, na obr. 2,je zjednodušený linearizovaný náhradní model bezpečně dolní propusti podle vynalezu, na obr. 3 je příklad praktické realizace bezpečné dolní prepustí, ve které se využívají kaskádně řazené bezpečnédolní propusti podle vynálezu.V konkrétním provedení bezpečné dolní propusti podle obr....

Zapojení reproduktorové kombinace se společnou hlubokotónovou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254275

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bárta Jaroslav, Jončev Mirčo

MPK: H04S 1/00

Značky: hlubokotónovou, společnou, jednotkou, kombinace, reproduktorové, zapojení

Text:

...výhybky V sérii s výkonovými zesilovači nebo přes pasivní elektrické výhybky, přičemž reproduktory jsou umístěny v hlubokotonové ozvuč nici.vynález využívá všesměrový charakter vyzařování reproduktorů v hlubokotőnové jednotce na nízkých kmitočtech, a proto do dělíoího kmitočtu lze vytvořit signál pro napájení hlubokotönové jednotky akustickým sečtením signálu z levěho a pravého kanálu stereofonního zesilovače nebo stereofonního...

Palivová složka vysokopecní aglomerační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cintl Petr, Vřeský Albert, Stuchlík Vladimír, Anděl Jaroslav, Fojt Antonín, Motyčka Vladimír, Gocal Jaroslav, Klekner Jaromír

MPK: C22B 1/16

Značky: směsi, složka, palivová, aglomerační, vysokopecní

Text:

...tohoto pásma má za následek vznik většího množství kapalných fází takto získaný aglomerát je těžce redukovatelný a protože se růstem kapalné fáze zhoršuje prodyěnost spíkané vrstvy, vzrústá měrná spotřeva vzduchu a klesá měrná výrobnost zařízení.Dlouhodobá praxe prokázala, že uvedeným optimálním podmínkám přestupu tepla ve spékané vrstvě vyhovuje jako palivo koks a antracit, jejichž reaktivnost je těmto podmínkám přiměřená. Ve velkých...

Způsob regulace teploty horkého větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254273

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mrajca Vladislav

MPK: C21B 9/00

Značky: teploty, horkého, regulace, větru, způsob

Text:

...až do teploty blížící se teplotě v kopuli.Při provozu sdružené paralelních ohřívačů větru je neustále hlídána poloha klap regulač ních členů na studené straně ohřívačů větru. V provozu sfoukávaných ohřívačů větru docházíke dvěma provozním stavúm. Od okamžiku přeřazení na ohřev větru až po dosažení teplotyvětru stejné jako je požadovaná teplota horkého větru se jedná o tzv. horký ohřívač větrua od požadované teploty horkého větru až do...

Katalyzátor pro vytvrzování močovinoformaldehydových lepidel pro termokašírování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254272

Dátum: 15.01.1988

Autori: Levíček Jan, Košíček Jan

MPK: C08G 12/12

Značky: katalyzátor, lepidel, termokašírování, močovinoformaldehydových, vytvrzování

Text:

...vody a popřípadě dále obsahuje 1 až 3 hmot. díly formaldehydu a 2 až 3 hmot. díly kyseliny paratoluensulfonové nebo 2 až 8 hmot. dílü škrobu a/nebo 5 až 25 hmot. dílů chloridu amonného a/nebo 10 až 50 hmot. dilů močoviny.Tento roztok urychluje reakci modifikovaných UF lepidel jednak vlivem nízká hodnoty pH a jednak účinkem přítomného formaldehydu tak, že při průchodu termokašírovací linkou je fólie již dokonale přilepena. Modifikovaná UF...

Tekutá stabilizovaná směs pro mléčnou výživu telat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254271

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stejskal Jiří, Pechačová Marta, Hladíková Zdenka, Macák Ján, Forman Ladislav, Stratílek Josef, Špůrová Stanislava, Poul Jaroslav, Stejskal Ferdinand

MPK: A23K 1/08

Značky: výživu, telat, směs, mléčnou, stabilizovaná, tekutá

Text:

...je směs upravena hydrogenuhličitanem sodným na pH 5 až 5,2.Výhody tekuté stabilizované směsi pro mléčnou výživu telat podle vynálezu, spočívají hlavně v tom, že umožňují zužitkování vysoce nutričního mleziva a tekuté syrovátky. Vzniklá směs podle vynálezu zaručuje zkrmování bez dietetických obtíží, prakticky veškerého získaného mleziva. Další výhodou je to, že v tekuté stabilizované směsi podle vynálezu je možno použít syrovátky bez potřeby...

Jednotyčový hydraulický podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Galantiš Kosta, Vychodil Konstantin

MPK: B23B 13/02

Značky: hydraulický, podávač, jednotyčový

Text:

...v jeden celek.Celková délka podávacího trnu Al, počínaje předním čelem středící kuželky âg a konče zadní hranou pístu 33, s pístem 13, je dána vzdálenosti od zadní části upínacího elementu 2 vřetene gg (znázorněných na obr. 2), tj. kleštiny nebo sklíčidla, k místu indikace přední krajní polohy pístu Ag podávacího trnu Al, tj. zadní hranou pístu 33, nacházející se v kanálu lg tlakového spínače lg. Těleso pístu 53 a podpěrného kroužku 32 je...

Elektroizolační, antikorozní tavidlo pro měkké pájení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254269

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jeník Jan

MPK: B23K 35/34, B23K 35/365

Značky: tavidlo, výroby, elektroizolační, způsob, pájení, měkké, antikorozní

Text:

...Vysoké rozpětí dosahované viskozity je přímo ideální pro plnění do tub a jiných vytlačovacích zásobníku jako je například injekční stříkačka.Není náročné na kvalitu surovín a jeho vlastnosti lze během výroby snadno měnit podle požadavků uživatele. Předností je jednodušší a dokonalejší technologie. Použije-li se aktivátor hydrohalogenid cyklohexylaminu má nízkou toxicitu. Tím, že plastifikátor vytěkává, snižuje se možnost poškození...

Způsob výroby ztekucovadla cementárenského surovinového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254268

Dátum: 15.01.1988

Autor: Baum Zdeněk

MPK: C04B 24/22, C04B 24/18, C04B 24/30...

Značky: ztekucovadla, výroby, cementárenského, surovinového, způsob

Text:

...0,7 l až 11 a ředí se vodou na konečnou hustotu 1 170 až 1 195 kg/ms, přičemž hodnota pH se upraví pomocí hydroxidu sodného na 8 až 11.Výhodou způsobu výroby ztekucovadla cementárenského surovinového kalu podle vynálezu je to, že se při výrobě a použití ztekucovadla zhodnotí levné odpadové suroviny papírenského průmyslu, sulfitové výluhy, přičemž výsledný méně nákladný produkt má stejné vlastnosti jako původní fenolická pryskyříce. Další...

Způsob ovládání útkové niti v drážce profilového paprsku tryskového tkacího stroje a prohozní kanál k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254267

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svatý Vladimír, Černocký Jiří, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, ovládání, způsobu, drážce, stroje, tryskového, způsob, paprsků, tkacího, kanál, útkové, profilového, provádění

Text:

...ostatních sil nzanedbatelné.Přesnější měření tuto domněnku Vyvrátilo. Proud pomocné trysky, působící na útkovou nit musí být u tkacích strojů s vodorovnou tkaoí rovinou nastavena tak, aby úhel vzduchového proudu byl poměrně velmi malý, asi 2 °. Jinak je prohoz neklidný a nekvalitní.Cílem vynálezu je zlepšení jakosti prohozu při ekonomičtějším procesu. Tohoto cíle je dosaženo řešení způsobem, jehož podstatou je, že qravitační složka sil...

Dvoustupňový tlumič s automatickým regulátorem stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254266

Dátum: 15.01.1988

Autori: Manďák Josef, Holub Vladimír

MPK: F16F 9/19

Značky: tlumič, dvoustupňový, regulátorem, stálé, automatickým, polohy, statické

Text:

...lg, příp. při vyšroubování šroubení na táhlu gg šoupátka dojde k propojení potrubí gg akumulátoru s potrubím 5 a do komory gł automatického regulát 0 ru.stá 1 é statické polohy Vtéká tlakovémédium ze zdroje ll tlakového média konstantního objemu, nastává plnění komory gl automatickéhoregulátoru stálé statické polohy.Opačně, jestliže je poloha kmitající hmoty lä zvýšena v důsledku odebrání hmot lg,příp. z jiných příčin, dojde k propojení...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Luňák Stanislav, Diviš Karel, Rajdl Josef, Kadleček František, Starý Stanislav, Vavřinec Ladislav, Klančík Luděk, Rada Antonín, Lidařík Miloslav, Dobáš Ivan, Pádel Josef, Patočka Petr

MPK: C08L 63/00, C08L 63/02

Značky: epoxidová, kompozice

Text:

...nízkou tvarovou stálost při vyšší teplotěa nízkou odolnost proti vodě. U všech stupňů modifikace epoxidových pryskyřic estery kyseliny maleinové dochází V průběhu vytvrzovacího procesu při reakci esterů s polyaminovými tvrdidly k aminolýze esterů a tím k uvolňování alkoholů. To je pak hlavní příčinou vysoké nasákavosti a nízké tvarové stálosti kompozic při vyšších teplotách.Uvedené nedostatky odstraňují epoxidové kompozice s nízkou...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Milan, Kutina Karel

MPK: H02P 1/26

Značky: elektromotorů, třífázového, asynchronního, kotvou, zapojení, rozbeh, bezkontaktní, nakrátko, zabrzdění

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Způsob výroby výměníkových a kondenzátorových trubek ze slitiny mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254263

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holnová Olga, Holinka Miroslav, Hanuš Zbyněk

MPK: B21C 23/08

Značky: výměníkových, zinkem, trubek, slitiny, kondenzátorových, mědi, výroby, způsob

Text:

...Deformační pevnost jednofázové mosazi alfa je vysoká, což má za následek zvýšené nároky na tlakovou silu, spotřebu lisovacích nástrojů a výtěžnost při lisování.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby výměníkových a kondenzátorových trubekze slitiny mědi se zinkem o složení v hmotnostní koncentraci 75 až B 0 mědi, 1,2 až 2,5 hliníku, 0,2 až 1,2 křemíku, 0,02 až 0,10 arsenu, nečistoty cín, mangan, železo v úhrnné koncentraci méně než...

Keramický hořák pro vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Suchý Jaromír, Sokol Ludvík

MPK: H01J 61/36

Značky: keramický, výbojky, horák, vysokotlaké

Text:

...měl potřebné elektrické vlastnosti. Uzavírací kroužek musí být pomocí známých pájecích hmot a technik pevně a vakuově těsně připojen k čelu opěrného kroužku a případně i ke stěně hořákové trubice. Ve zvláštních případech lze použít í přídavné kroužky. S výhodou lze použít vynálezu i V případech spojování součástí tlakovým slinováním za použití vhodných pájecích hmot, přiměřených tlaků a bez použití speciálního lisovacího nástroje. Další...

Zapalovací zařízení pro olejový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254261

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlouhý Jan, Dusík Václav

MPK: F23Q 3/00

Značky: zařízení, olejový, zapalovací, kotel

Text:

...topný olej jsou ve víku kotle uloženy posuvně, přičemž pomocné zapalovací tryska je svým vnějšímkoncem připojena tlakovou hadicí k zubovému čerpadlu.Hlavní výhodou zařízení je, jak již shora uvedeno, v ekonomice provozu, nenáročnosti a výrobní jednoduchosti. Zařízení lze umístit v dosahu obslužných zařízení kotle, takže obsluha snadno provádí potřebné úkony. Spotřeba lehkého topného oleje se tímto zařízením snižuje ze 700 1 pro jedno...

Způsob měření obsahu kysličníku uhličitého rozpuštěného v sycených nealkoholických nápojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254260

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubeša Václav, Hradil Jaroslav

MPK: G01N 7/14, C01B 31/20

Značky: měření, kysličníku, nápojích, uhličitého, obsahu, provádění, tohoto, způsob, sycených, nealkoholických, zařízení, způsobu, rozpuštěného

Text:

...tvoří kapalinový termostat Š, ve kterém je vedená trubička 3 a umístěn systém § pro určení hmotnosti s pohybovým napojením na vnější ukazatel. Mimo termostat je v přívodní části zařazen filtr g 5 jehlovým ventilem 3 a ve výstupní části skleněný bublinkový průtokoměr 1 s výtokovou koncovkou g, ústící do odměrné nádoby g.vzorek nápoje je kontinuálně přiváděn z tlakového dopravního potrubí l do filtru 3,který zabraňuje vniknutí...

Zařízení pro výrobu těles, zejména pro zubová čerpadla nebo motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254259

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojtek Miroslav, Stehno Jaroslav, Ošťádal Jaromír

MPK: B21D 53/28

Značky: čerpadla, těles, výrobu, motory, zařízení, zubová, zejména

Text:

...nástro je a pravá ukončenou operací.Na obr. 1 je znázorněn pěchovací nástroj sestávající z pěchovací matrice l se založenýmpolotovarem 1, vyražeče g I. operace a pěchovacího razníku 3. Čelo pěchovacího razníku 3 je opatřeno výstupkem 33, vytvářejícím dutinu na napěchovaném výlisku 5. Výška výstupku Q je určena vztahem h (0,55 0,65)t, kde t je tlouštka prostřižku a průměr výstupku D(0,7 0,B)H, kde H je délka dutiny matrice l. Obr....

Zapojení stykové funkce příjemce přejímky pro připojení k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 254258

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bernášek Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: přejímky, příjemce, funkce, stykové, mikropočítači, připojení, zapojení

Text:

...svorku 33.První vstup druhého dvouvstupého hradla NAND É je zapojen na výstup prvního třívstupého hradla NAND 5,které tvoří s třetím dvouvstupým hradlem NAND § první R-S klopný obvod. Třetí vstupní svorka gg je připojena na vstup pátého dvouvstupěho hradla NAND 3. Čtvrtá vstupní svorka gł je připojena na druhý vstup prvního třívstupého hradla NAND 5 a zároveň na třetí vstup druhého třívstupého hradla NAND 1, které se čtvrtým dvouvstupým...