Archív za 1988 rok

Strana 181

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254337

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stehlík Albín, Stehlík Zdeněk

MPK: F16K 47/02

Značky: elektromagnetický, ventil

Text:

...hlučné rázy při přítahu, pohyblivé části jadra jsou neustále mazány a chráněny proti vniknutí nečist-ot, čímž je zvýšená spolehlivost provozu.Príklad provedení elektromagnetického ventilu -podle vynálezu je znázorněn v řezu na přiloženém výkresu.Elektromagnetický ventil je složen z tělesa 1 ventllu se sedlem průtokového otvoru 2 a elektromagnetu. Elektromagnet je tvořen cívkou 3, v níž je umístěna vodicí trubka 4- naiplněnä olejem,...

Způsob výroby vodotěsné jímky pro deponie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wirsching Franz, Lukas Walter

MPK: B09B 1/00, E02D 31/00, C04B 7/26...

Značky: jímky, výroby, deponie, způsob, vodotěsné

Text:

...s alespoň 3 0/0 hmot. volného oxidu vápenatého vznikají zejména při suchém ondsiřování kouřových plynů podle suché aditívní .met-ody. Takovéto popílky obsahující oxid vapenatý jsou velmi agresivuí a působí značné problémy při dalším zpracování. Pokud ale byly přeměněny podle shora zmíněné metody v suchý, práškovitý derivát, mohou se vynikajícím způsobem, bez dalších přísad, smíšeny s vodou, používat k výroćbě vodotěsné vany, popřípadě...

Polyvinylbutyralová folie stabilizovaná fenolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254335

Dátum: 15.01.1988

Autor: Beckmann Rolf

MPK: C08L 29/14

Značky: fenolem, stabilizovaná, polyvinylbutyralová, fólie

Text:

...obsažených fólií »Lochrranu proti starnutí s výrazným dlouhodobým. účinkem vůči žloutnutí.S překvapením ibylo nyní zjištěno, že se dlouhedobý účinek zabraňující žloutnuti fonmxulaci fólii -obsahu-jících fosfity dosáhne prísadou vybraných Uav-absorlsérů a zahrání se i při dlouhodobém působení světla žloutnuti, které vzniká v důsledku hutného přídavku fosfitů, poprípade fosfonltů.Předmětem vynálezu je .polyvinylbutyralová fólie stabilizovaná...

Způsob výroby derivátů fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254334

Dátum: 15.01.1988

Autori: Csorvássy István, Kóródi Ferenc, Salomon Zoltán, Sándor József

MPK: C07C 101/08

Značky: způsob, fenylalaninu, výroby, derivátů

Text:

...ml ledové kyseliny octové,80 ml 96 kyseliny sírová a 200 ml vody se pridá 10 g 10 paládia na uhlí a směs se intenzívně míchá pod atmosférou vodíku při teplote 5 až 60 °C po dobu 20 minut. Potom se přidá 100 g DL-fenylserinu a směs se -hydrogenuje za podobných podmínek 12 ho-din. Katalyzátor se odfiltruje, promyje se dvakrát 50 m 1 horké ledové kyseliny octo 254334vě a sme-s se potom uvede k varu. Potom se při-dá 180,0 g bezvodého chloridu...

Stroj na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254333

Dátum: 15.01.1988

Autor: Handlmeier Konrad

MPK: A01D 27/04

Značky: řepy, sklizeň, stroj

Text:

...pohárlěné Az ícashaíče 31 .běží eynchronní ryohlostíaa zadní udopravník 32 amá.navněj~ ší ploše .větší počet unášeč-ü, s usnadňujíe-lcłí vdopnavu ořezaného lohrástuía skrojku. Unašečemolłuouvbýt upravený i navpřeídnímsdo pravníku 31.Na sestupném mosníkuzz ráínn-.u G.je.pro každý řádek řepy upevněn vyonárvač 739,takže v několínlcaňádzkvovém .stroji njsou uvyoráuače i 39 vedle -sebe a .jsou z-ro-vrroběžné.Protože vyorávač 39 je pr-o...

Elektrohydraulické rozváděcí zařízení ústrojí pro navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254332

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mauer Martin

MPK: B65H 54/32

Značky: ústrojí, elektrohydraulické, navíjení, rozváděcí, zařízení, příze

Text:

...-spínačů případně »dekaudických volicích spínačů. První dekadioký volicí spínač 42 se čtyřmi dekârdamiumožňuje nastavování rozváděcího zdvihuLiĺnapří-klad s odstuupňováním po 0,1 mm. Druhývdeka-diciký .volicí spínač 43 s dvěma děkadami umožňuje nastavoväní na obr. 1 znazuorněného úhlu ~ návinu například v rozpätí od 10 ° do 45 ° s oudstupňován-ím po 1 °.Na ooslužnem panelu 41 je uspořáudán-dsvojitý volicí spínač 44 pro rozvádění s...

Zařízení pro přenos rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254331

Dátum: 15.01.1988

Autor: Reist Walter

MPK: F16H 7/18

Značky: rotačního, pohybu, prenos, zařízení

Text:

...kanálu, .ve kterém se řetěz 6 pohybuje, zůstává v podstatě také stejná jako délka řetězu 6, nebo délka v bezprovozním stavu. Přesto však jsou proporce mezi ohebnými řetězovými vedenimi 7, 7, která -přenášejí tahové a tlakové sily,vždy rozdilné podle povahy provozu.6 Bude-li jmenovitá délka řetězuíü zvolená větší než celková délka vedení řetězu Bv bezprovoznim stavu, začne se tenké řetězovévedení 7 ° tahového válce prodlužovat, neboťĺ...

Zařízení pro vytváření aerosolového prášku z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254330

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kenney George

MPK: G01N 31/12

Značky: prášků, vytváření, aerosolového, taveniny, zařízení

Text:

...»elementärsní analýzy kovového aerosolového - vzorku 140 lze prováudľěts běžným emlsKní-m spektrometrem 200 umístěným tak, aby rsnímal emlsi plazmového hořávku 210. Emisní spektrometr 200 má o vykle Vestavěný počítania který udáva a předkládá údaje o analýze. Počítač lze použít nebo doplnit tak, aby tvořil ovládací systém 300 se zpětnou vaz-bou. S výsledky elementární analýzy porovná ovládací systém 300 požadované specifikace...

Kuchyňský strojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254329

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rebel Joachim, Lauer Brunhilde

MPK: A47J 43/07

Značky: kuchyňský, strojek

Text:

...obr. 2 až 4 je pracovní »hří-del 5 vytvořen duty a opatřen válcovou dutinou 24. V této dutině 24 je uloženo válcové zdvihátko 25, na jehož hořejším konci je navlečeno vodicí pouzdro 26, opírají-cí se o vnitřní povrch dutiny 24 pracovního hřídele 25. Ve střední části zdvihátka 24 je na něj navlečena podložka, tvoříucí naräžku 27, o níž se opírá jeden konec šroubové pružiny 26 navlečené rovněž .na zdvihátko 25, jejíž druhý konec se...

Zařízení pro přivádění listů obalovacího materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254328

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oberdorf Manfred

MPK: B65B 43/18, B65B 19/22

Značky: přivádění, materiálů, obalovacího, zařízení, listů

Text:

...otáčení ramene 6s valivými přisavkami 1 D k druhé koncové poloze prava »Koncová poloha na obr. 1. Když otáčivé rameno 6 dosáhne této koncové polohy, vypne se prívod sacího vzduchu k valivým přísavkám 10 a list 16 se predá na dva dopravní válečtky 17, 18 dráhy pm další dopravu a nanášení lepidla.Dráha pro dopravu a nanášení lepidla zahrnuje další dopravní válečky 19, 20, 21, jakož i vodítka 22, 23, 24, 25 a 26, uložená mezi jednotlivými...

Ovládací zařízení dávkovací klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254327

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kremer Victor, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, ovládací, dávkovací, klapky

Text:

...vynálezu, bude podrobněji popsáno podle-obr. 2, 3 a podle odpovídajících obr. 4, 5 znázorňující perspektívní pohledy.K prvnímu hnacímu hříndeli 14 je připevněno rameno 24, k druhému hnacímu hřídeli 16 je přípevněno rameno 26, přičemž rameno 24 je přikloubeno k tárhlu 26, ramenotáhla 28 je přikloutben k Výkyvné páce 32,druhý konec táhla 30 je příklouben k výkyvné páce 34. Výkyvné páky 32 a 34 jsou uloženy na společné ose 36, která je...

Způsob získávání disacharidů z bulev cukrovky a/nebo mangoldu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254326

Dátum: 15.01.1988

Autori: Körts Kees, Hanssens Theodoor

MPK: C13K 11/00

Značky: mangoldu, bulev, způsob, cukrovky, získavání, disacharidů

Text:

...pri ksÍeIéSe zacbytí,všechny kolotdní. a. nerozpustné. sloučeniny,(retentát .~ Prošlá- část í permle.át. , obsahuje VÍOSHSDKÍHÝIŽÍI aydraselných solí než řídlgá cukern-áe šťáva, získávanál klasickým postupem, protože u uklasickéhoqąostttpuse tpoçl. statná část. sodných. a. draselný-ch solí dog Stávásdąíl melasy, zatím-co u způsobu podle vyznáie-zu se. dostvá do. prenmeátu. Aby. se ÍYtCrvSOĺĺ. odstrarnily, je.~ třeba Rermeätj...

Zařízení k rozmělňování rostlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254325

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kalverkam Klemens

MPK: B02C 18/18, A23N 17/00

Značky: rostlinného, materiálů, zařízení, rozmělňování

Text:

...na obr. 6. Tyto slouží k předmělnění hrubšího materiálu, dříve než se tento dostane do vlastní rezné oblasti pohyblivých nožů G, -spolupů-sobí-cíoh s pevnými noži 11. Toto předmělnění je »důležité a výhodné, poněvardž pak může být prováděíio rovnomerné a beznárazové rozmělnění předmělněneho materiálu mezi nožovými svazwky. Pevné nože 11 jsou dále, právě talk jako pohyblivé nože B, upravený v řadách 1 D, 101, 102, rovnoběžných s osou A...

Třecí kotoučová spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254324

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nagy István, Geiger Gyula, Kovács István, Tőrőcsik László

MPK: F16D 13/70

Značky: pružinou, spojka, třecí, kotoučová, membránovou

Text:

...2 detail pohledu ze strany na provedení jednokotoučové spojky podle vynälezu s memlbránovou píružinou, obr. 3 detail pohledu ze strany na provedení dvoukotoučové spojky podle vynálezu s .mem-bránovou .pružinou.Pläšť skříně 1 jednokotoučové spojky, znázorněné na obr. 2, je opatřen třemi oky 2 uspořárdanými vzájemné v úzhlové vzdálenosti 120. V oku 2 je na straně protilehlé vzhledem k setrvačníku 10 připevněna pružinami 5 tlačná deska 3 opatřená...

Kotoučová třecí spojka s membránovou pružinou, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254323

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lehoczki Gyula, Tőrőcsik László, Ötvös István, Geiger Gyula

MPK: F16D 13/52

Značky: motorová, vozidla, membránovou, zejména, spojka, třecí, kotoučová, pružinou

Text:

...spojkovou skříň 1, přítlačnou .desku 2, mesmbránovou .pružlnu 3 a třecí kotouč 6. Spojková skřĺň 1 je upevněna .pomocí šroułbů 4 na serrvačníku 5 spalovancího imotoru. Přítlačná deska 2 je spojene se spojkovou skříni 1 pásky 7. V popisovaném příkladném provedení je spojka opatřena třemi pásky 7, avšak v případě potřeby může být použito i více pásků 7. Pásky jsou .připevněny jak ke spojkové skřívni 1, tak i k -přítlačné desce 2...

Nehořlavá kompozice akrylových polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254322

Dátum: 15.01.1988

Autori: Clouet Gilbert, Brossas Jean

MPK: C08F 220/10

Značky: její, kompozice, akrylových, polymerů, způsob, výroby, nehořlavá

Text:

...jestliže koipolymer a/nebo lroubovaný polymer obsahuje strukturní jednotky ZZP N odlišných vzorců, tzn. vzorců, ve kterých Z a Z znamenají odlišné a-tomy nebo wrandikaly.V případě nehořlavě k-ompozice podle vynálezu se tedy jedná o směsi obsahující jednak známý methjakrylový polymer a jednak výše popsaný Ikopolyme-r a/neubo roubovaný polymer. Obě složky těchto směsi se smísí v takových množstvíoh, že finální kompozice obsahuje 1 až 10 0/0...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Thillen Guy, Lonardi Emile, Legille Edouard

MPK: C21B 7/20

Značky: pohybu, provádění, regulace, tohoto, rozdělovacího, způsobu, žlabu, zařízení, kmitavého, šachtové, zavážecí, způsob

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Nakladač surových plášťů do vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254320

Dátum: 15.01.1988

Autor: Irie Nobuhiko

MPK: B65H 29/34

Značky: plastů, surových, vulkanizačního, nakladač

Text:

...pohled na zvarážku- od-lišnou od provedení z obr. 5, obr. 8 nárysný pohled na vulkavnizační lis s na/klavla-čem surových pneumatik podle druhého provedení- vynälezlu,obr. 9 pfudorysný pohled na vulkanizačni lis z obr. 8, obr. 10 nárvsný řez uohopovačem surového pláště na vullkanizační-m lisu z obr. 9, obr. 11 nálrysný .pohled na vulřkanizační lis s nakladačem surovýoh plášťů podle třetího provedení .vynálezu, .obr. 12 půdorys...

Zbůsob výroby derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254319

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hauel Norbert, Austel Volkhard, Heider Joachim, Reiffen Manfred, Diederen Willi

MPK: C07D 235/18, C07D 473/00, C07D 471/04...

Značky: derivátů, imidazolu, zbůsob, výroby

Text:

...obecného vzorce I, ve kterém R 4 .představuje hydroxymethylovou skupinu.Dodatečná alkoholýza nebo/a hydrolýza se účelně provádí buď v přítomnosti kyseliny, ako kyseliny chlorovodikové, kyseliny sírové, kyseliny fosforečné nebo kyseliny triohloroctové, nebo v přítvo-mnosti báze, jako hydroxidu sodného či hydroxidu draselného, ve -vhodném rozpouštědle, jako ve vodě, vodném methanolu, ebhanolu, vodné-m etihanolu, vodné-m isopropanolu nebo...

Dámský sandál

Načítavanie...

Číslo patentu: 254318

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bezzeccheri Ferdinando

MPK: A43B 3/12

Značky: dámský, sandál

Text:

...podle vynélézü Ikdyžbyla tuhá vložka 1 upevněna zespoda na stel ku 3 buď přilepenímnebo přímým vylisowváním tuhé vložky 1 na spodní stranu stelky 3, lze provádět lemování pomocí normálního automatického stroje. Výsledek tohoto lemování je však .podstatné lepší než u dosavradních sandálů, pokud jde o stejnoměrnost a tnvanlivost lepení, a to v -důąsleudku tenkého okrejového .pruhu 1 h a řady uzavřenýoh otvorů 1 d na tuhé vložce 1.Po...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254317

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...směrem od zvednutěho úseku 12 ve smeru pohybu platin 3. S prvním členem 18 a je pevně sp-ojen druhý člen 18 a, který -rovněž probíhá v .podstatě radiálně .a prochází pod kruhovým zámkem 11. Člen 181 je opatřen pojístným profilom 18 d, obráceným ~k profilu 18 b a vyvolává omezení raudiální možnosti .pohybu platili 3 směrem Clovnitň S výhodou je .pouhy-bliwvá část 18 otočně uložena na kruhovém zám-ku 11 pomocí svisleho čepu 21, čímž je...

Elektromagneticky ovládaná bezkroužková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254316

Dátum: 15.01.1988

Autor: Riefenthaler Franz

MPK: F16D 27/07

Značky: bezkroužková, spojka, elektromagnetický, ovládaná

Text:

...oblasti, tedy nejsou,profrézovávány raž ven přes okraj. Konečnéje u spojek s jednou plochou účelne, pokud jsou upravený v idrážkách, případně štěrbínáoh třecí plochý, kteréijsou s- výhodou ,výtvořený z asbestových vl-ožek. Vynález je v dalším výsvětlen na »příklaObr. 1 znázorňuje .příčný v spojkou a její průběh magnetického toku,obr. 2 ,pohled na čelní stranu telesa ispojiký,0-br. 3 příčný řez jiným známým provedením spojky, obr. 4 pohled na...

Zařízení ke znázorňování alfanumerických a obrazových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gyárfás András, Gál József, Vozári Gyula, Rácz Gábor, Katkó László, Sarlós Agoston

MPK: G08G 1/00

Značky: obrazových, alfanumerických, znázorňování, informaci, zařízení

Text:

...se odlišuje od vzáklzadní barvy. Průběh otáčení, kterým je zí-skán získán bod onbnazu, může být samozřejmě zajíštěn i tak, že místo vedle sebe seřazených jednotlivých otvorů je utvořena společné mezera přes celou délku L řady. Pakale zůst-ane mezi dvěma sousedními vyklápěcími mía-skrarni -31, jedné via téže řady odstup všířce mezery bez zákkadnílíovpanelu, základní barva tedy chybí., -eož může,ilk-dyž jen málo, zmenšovat...

Přístroj k měření tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254314

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zgonik Miran

MPK: G01K 17/08

Značky: prístroj, tepelného, měření

Text:

...7A- xivçmlěiljzrp-ddmvíýñzmateriál tělpsa-l Lměřlc-ího přĺňm amxiřálmiíöh sumfňržêancłňtäíteohnologgltpkéhb hlemczyí strúje měriŕicíltepąlnýązmàksąałelmołívellksoxst zá-rrrusrlljdłsľíą rpmřžajněsreäznläxzunivaijmlné-jíxauáTlolíteoreiąnr zvisíznmyarräłäązměreałio měřicältmo. vpŕístrnxje, nazn- ridmäswýlrmožriäsje-xi hulvavéíąàuíovettàájírtěle-sa 1. msi-stepelnédwodzivastiolmafrentálujInanmlzdłlu telp-nł...

Způsob pájení natvrdo mědi na měď nebo na slitinové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254313

Dátum: 15.01.1988

Autori: Szabó Péter, Szabó Sándor, Nagy Ferenc, Szentgyörgyi Alfonz

MPK: B23K 35/34

Značky: meď, oceli, způsob, pájení, mědi, slitinové, natvrdo

Text:

...tepelným zpracováním obrobku ,po dobu 1 D .až 2-00 minut ve vyčištěnéłm ochrananém plynu nebo ve vakuu s tlakem nejvýše 1 Pa při teplotách 850 až 1 ~ 080 ° Celsia až do vzniku povrchové slitiny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako slitinotvorný kov nanáší cin, indium nebo mangan..Podle -výhodného provedení vpnálezu se před nanesením slltlnotvorného Ikovu vytvoří- základní povlak z niklu, kobaltu, india a/ne-bo stříbra v tlouštce...

Ochrana proti šplhání pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254312

Dátum: 15.01.1988

Autor: Forster Hilmar

MPK: B61G 7/14

Značky: šplhání, kolejová, vozidla, proti, ochrana

Text:

...připojených výkresů, ktere znázorňují na obr. 1 spojku se středovým tlumičem v normální .poloze, na obr. 2 polohu spojky se středovým tlumičem pro zachycení nadmerneho aíárazu, na obr. 3 polohu spojky se středovým tlumičem a ochrany před šplháním po zachycení dodatočného nadměr-neho nárazu, na obr. 4 pohled .podle čáry lV-IV z obr, 1 a na obr. 5 řez v rovině V-V z obr. 1.spojka se středovým tlumičem sestava ze spojovací hlavy 1 a táhla 2,...

Zařízení pro zvedání pěchovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254311

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stegmann Heinz

MPK: C10B 37/00

Značky: pěchovadel, zvedání, zařízení

Text:

...vačku, na druhou kyvnou páku, respektíve na druhý .pár ozubenýcvh kyvných pak nesoucích druhou .Kotoučovou vačtku. Tímto mecihtanisrnem se činností .prvního válce dosáhne součesného přitlaíčování o~bou ekotoučových vaček ik péchovací tyčí. .Uvedený .pracovní valec může automaticky a .při zatížení zachovávat stabilní nastavenou polohu uvedene páky, se kterou je spojen tím je také stabilizována nastavená poloha ozubených kyvných pák a V...

Prostředek ke stanovení okultního krvácení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254310

Dátum: 15.01.1988

Autori: Townsley Charles, Lawrence Paul

MPK: G01N 33/48

Značky: stanovení, prostředek, krvácení, okultního

Text:

...celkový .pohled na .prostřeudelk .podle vynálezu z přední strany v olkatnžiku nanášení vzorku.obr. 8 je znazorně-n ttelškový pohled na zadní stranu prostředku podle vynálezu V okamžiku nanášení vyivíjecihuo roztoku na povrch se vzonkem i na kontrolní oblast.obr. 9 je znázorněn zvětšený pohled na část zadní strany v případě, že došlo ak negativní rez-akci.Na obr. 1 U je znázorwiíěn pohli/ad na zvětšenou část zadní strany pr-»ostředku podle...

Dutinka pro elektrický konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254309

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ghigliotti Giovanni, Lancella Attilio

MPK: H01R 13/11

Značky: konektor, dutinka, elektricky

Text:

...leží na vnější válcové ploše dutíru-ky 1.v pr. aoě, že zálcove těšesvo wdutiriky i má .konrsieintní tioušíku, jsou jglochy b-Dkfl 12, 212 výřezů 2 stejné, ale leží symet-ricky vzhledem k ose, procházející středem výřezu 2 a kolmo k -puodélné ose dutlnky 1, talkže hrany 302, 402 »od sebe odděllují vždycky větší a menší plochu. To zjpůsobuje, že úsenky pruahü 3 mezi výřezy 2 mají po obou stranach. hran 302, 402 odlišnou pevnost,tankže dutinka 1...

Rázový ruční nástroj na tlakový vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254308

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hasewend Florian, Neumüller Johann

MPK: B25D 17/24

Značky: rázový, tlakový, vzduch, ruční, nástroj

Text:

...tlumeni musí být malý, přičemž již při nepatrinýich netěsnostech se musí .počítat s tím, že vzduchové tlumeni ztratí účinek.Vynález řeší úkol tím, že vytváří rázový.ruční nástroj na tlakový vzduch s nástrojovým válcem, V jehož vrtání je ulož-en tlakovým vzduchom poháněný pohyblivý stupňavý pist, sestávćłjící z .pístniho tělesa a .pístni hlavy, a ~sloužící k .pohonu pracovního nástroje a Ike vzduchovému tlumeni, jehož podstata spočívá v...

Řídicí zařízení pro vícenápravové přívěsy s prodlužujícím nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254307

Dátum: 15.01.1988

Autor: Damm Sverre

MPK: B62D 13/00

Značky: řídící, prodlužujícím, vícenápravové, nástavcem, přívěsy, zařízení

Text:

...spojení je u-spořadano vve .spojení s tažným závěxsem 17 nízkeho vozíku 15, jehož přední konec je v bodě 14 spřaže-n se zaudním koncom .přívěsu 2.Obr. 2 znázorňuje spřažená vozidla .přijízdě ostrou zatáčk-ou. Natáčení třením a nucenê natáčení soupraiv Sa, 5 h, případně 12 a, 12 b zadních kol natočí tyto s-oiąp-ravy kol opaxčně vůči řídicím vkolům travkto-íi 1. Dvě další soupravy tla, 8 h kol prvního přívěsu 2 budou take v z-attáčce...

Šoupátko pro uzavírání potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254306

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mehrhoff Willi, Böing Kurt, Meyer Walter

MPK: F16K 3/02

Značky: uzavírání, šoupátko, potrubí

Text:

...segmenty 8, .a to po obou stronách uzavírací soupravy šoupätik-a. Vodicí segmenty l zaručují řádné vedení obou šoupátkových desek 4 v ote-vřené vpoloze šouwpátska obzvláště při jeho lvod-orovnem zohu-dování ve svislém potrubí. Vodicí se menty B jsou připevněny k těsnicím kroužlkům 13 vloženým do tělesa 1 po obou stranách uzaivírací .soupravy a tvořícíni část prüchozího kanálu 3.Šoupátkové desky 4 jsou vedený uvnitř tělesa 1 šoupátka pro...

Spojovací zařízení s přípojným dílem na spojení zemědělského pracovního nářadí s hnacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaszap Balász, Horváth Benedek, Oláh Menyhért

MPK: A01B 59/04

Značky: strojem, spojení, spojovací, přípojným, nářadí, hnacím, zařízení, pracovního, zemědělského, dílem

Text:

...sklápěcím samostatným kolem.Spojovacím zařízením podle vynálezu lzeadoséshrío-utí větší účinnosti ąpři obdělavání mezlřêućllkovýclí prostorů. Podíl obdělané asladko nepatrné vůle do stran, Í-HíKOŽ í lepšíh-o přehledu, mohou nástroje pracovat vvá v tom, že lze dosáhnout lepšího kopírování terénu, takže .nástroje stále vníkají do půdy. Další nezalneudbatellnou výhodou je lepší přehled .a kontrola, čímž se vyloučí časová ztráta, »která někdy...

Zapojení pro rozdělování výstupního toku informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254304

Dátum: 15.01.1988

Autori: Avsan Oleg, Isaksson Nils Karl

MPK: G06F 9/40, G06F 9/36

Značky: informaci, výstupního, rozdělování, zapojení

Text:

...BIRZ rozdělovacích informací, neibot jejich lpříslušne a tivačaní vstupy A jsou přímo propojeny.Z funkčního hlediska .poskytuje zapojení podle vynálezu velký lpočet možností »rozdělováni informací, .které ~by »při použití známých způsobů rozdělová-ní vyžadovalo více času a -hartdwarů, Podle principu »pipe-line- vyvolá registr rozdělovací-ch informací zpoždění před tím, než rozdělovací informace generována druhým generátorem toku...

Obrazový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254303

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hinn Werner

MPK: H04N 5/14

Značky: zesilovač, obrazový

Text:

...například 250 V, a bázi druhého tranzistoru 32 a omezovací osmý odpor 38,zapojený mezi kolektorem -druhé-ho tranzistoru 32 a. zdrojem napětí.Z výstupu, obrazového zesilova~cího obvodu 14 pro červenou barvu, to jest od emitoru druheho trenzirstoru 32, je zavedena záporná najpěíová stejnosmětrná vazba k bázi prvního -tirnnzistoru 2 G přes obvod 52 zárporué zpětne vazlby. Na elektrodu 25 pro řízení intenzity elektronové trysky pr-o...

Automatické bezkolejové pozemní dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254302

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pircher Herbert

MPK: B65G 47/46, B60L 9/02

Značky: zařízení, dopravní, pozemní, automatické, bezkolejové

Text:

...vačky 4111.,402, 403 koojperují se epíríacími prwky em,422, 425. Vačukové spínaoí ústrojí je oazulberným řemenem 44 spojeneřídícím převodem 46, který je pohazněn řítlícím moboírem IB rovněž .pr-o-střed.í 1 í-cí.vín 1 ozulír-ííséxh-o řemeneRídící ústrojí obsahuje kulísový.pohon, jehož klíkový čep 52 přímém výjezdu ří-dícílmo kolečka 54 leží uprostřed kulísyěä. Z důvodu lepší opvroąvy nulového bodu je zde kulisa 5 G rozdělena n-a dvě...

Způsob stanovení kvality tlumičů torzních kmitů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nagy Kornél, Finta Csaba, Szabó Imre

MPK: G01M 7/00

Značky: způsob, provádění, kmitů, stanovení, kvality, torzních, způsobu, tohoto, tlumičů, zařízení

Text:

...jednot-ku.S obledem na hromadná měření je třeba podle vynále-zu považovat za výhodné, Ikldyž je elektronická jedno-tka .dvoplněna .částí,.která dodává -ref-erenční čas, která o-bsalhuje část, která porovnáva ~referenční dobu se skutečlnou -dotbout gperiody, .a ipřidržovací oibvod. Výsledek porovnávání se ukáže na ukazovacim ípřístroji, který má například červeno-u a zelenou žälrolvku. Porovnání dob per-lod, kombinované s wkazovárním...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254300

Dátum: 15.01.1988

Autori: Růžička Karel, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivový, přípravek

Text:

...II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchově aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaci olejovitých látek snížujícich prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivověho přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak v tisku tak ve vytahovacích barvících postupech na všech typech...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254299

Dátum: 15.01.1988

Autori: Růžička Karel, Macák Ján, Zdarsa František

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...se pohybuje v rozmezí 65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchově aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaci olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak V tisku ve...

Svěrák s výkyvnými čelistmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254298

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vostrejž Lubislav

MPK: B25B 1/02

Značky: svěrák, výkyvnými, čelistmi

Text:

...obou svých čelních stranách,ve vzdálenosti nejméně rovné šiŕce pevné če 1 isti,čely s průchozĺmi drážkami, přičemž každá z pevných čelistí je na svých bočních stranách opatřena závitovým otvorem pro nosný šroub Výkyvné čelisti, procházející její průchozi drážkou.Výkyvné čelisti se při upinání svěráku přizpúsobuji nerovnostem upínaných odlitků,výkovkü nebo jiných dilců, takže není třeba podkládat plíšky.Vlastní frézováni je pak bezpečné a...