Archív za 1988 rok

Strana 180

Zařízení pro koagulaci syntetických latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254377

Dátum: 15.01.1988

Autori: Průša Zdeněk, Sufčák Miloslav, Šafránek Jiří, Vacek Bohuslav, Petrů Vladimír, Čihák Pavel

MPK: B01F 7/16

Značky: zařízení, koagulaci, latexu, syntetických

Text:

...po obvodu hřídele. Např. 3 nože jsou pootočeny vždy o lZ 0 °.Lopatky míchadla mohou být podélně prohnuty a přecházet do tvaru nože.Provedení zařízení je schematicky znázorněno na přiložených výkresoch, kdena obr. 1 je schematický svislý řez základního provedení zařízenína obr. 2 je schematický příoný řez základního provedení zařízenína obr. 3 je schematický příčný řez zařízení se sklonem nožúna obr. 4 je schematický svislý řez...

Vřeteník s nerovnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254376

Dátum: 15.01.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: vřeteník, otáčejícím, pracovním, nerovnoměrně, vřetenem

Text:

...čepu je větší, než osová rozteč hnané hřídele a hnací hřídele vřeteníku.Vřeteník s nercvnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem má vlastní frekvencâ konstantní,avšak budící frekvence, daná periodickými silovými impulsy při kontaktu břitů nástroje s obráběným materiálem se stále mění vlivem nerovnoměrného otáčení pracovního vřetene. takže k rezonanci nemůže dojít. Není třeba hledat způsob nebo kombinaci způsobů, jak rozladit rezonance....

Biokatalyzátor pro přípravu purinových 2’-deoxy-Beta-D-ribonukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254375

Dátum: 15.01.1988

Autori: Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C12N 11/04

Značky: přípravu, 2’-deoxy-beta-d-ribonukleosidů, biokatalyzátor, purínových

Text:

...i nevyužité báze. Nevýhodou dosavadnĺho provedení je nutnost alespoň částečně purifikovat potřebný enzym, čímž se omezuje praktické použití metody. ľMezi purinovými deoxyribonukleosidy zaujimaji zvláštní misto kromě cytostatika 9-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-6-thioguaninu 9-(2)deoxy-beta-D-ribofuranosyl)deriváty 2,6-diaminopurinu,2-fluoradeninu a především 9-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-6-metylpurin. Tato látka projevuje vysokou a...

Jádrový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254374

Dátum: 15.01.1988

Autori: Křiváček Ladislav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: H01F 15/10, H01F 27/08

Značky: jadrový, transformátor

Text:

...pomoci chladicich desek, které jsou svisle orientovány, způsobuje tzv. kominový efekt takto vytvořeného chladiče jadrového transformátoru. Počet chladícich desek odpovídá počtu vývodnich pásníc, přičemž plocha chladícich desek se volí co největší, jak to umožňuje konstrukce nebo obrys jádrového transformátoru. Mezery mezi jednotlivými chladicími deskami odpovídají nejméně tlouštce vývodních pásnic sekundárního vinuti jadrového...

Průchodka pro vyvedení kabelů snímačů z vnitřních prostorů tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254373

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matal Oldřich, Šmakal Vladimír

MPK: H01B 17/26

Značky: nádob, vyvedení, kabelů, průchodka, snímačů, vnitřních, tlakových, prostoru

Text:

...na centrální otvor modulů průchodky. Průchodková hlava průchodky s jedním modulem je tvořena modulem opatřeným závěrným dnem.Průchodku podle vynálezu lze použít pro yyvedení pláščových kabelů z vnitřních prostorů tlakových nádob jak odnímatelnými víky tak, že funkce vík zůstane zachována, tak 1 alternativně pomocí dodatečných a správně dimenzovaných nátrubků na pláštích tlakových nádob,kdy otvory pro Vyvedení kabelů ve stěnách tlakových...

Zubová podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 254372

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trčálek Josef

MPK: B23Q 3/10

Značky: podpera, zubová

Text:

...otvor je při základně s největší výškou krajního zubu. orientační otvory plní takéfunkci odlehčovaoích otvoru. Úhel stoupání zubů musí být 45 °.Příklad provedení a funkce vynálezu je znázorněno na výkrese, kde na obr. 1 je výchozí postavení zubové podpěry, na obr. 2 je zvětšení upínací výšky o 1/4 stoupání 5 zubů, na obr. 3 je zvětšení upínací výšky o 1/2 stoupání 3 zubů, na obr. 4 je zvětšení upínací výšky o 3/4 stoupání 5 zubů a na obr....

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254371

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: poloh, zařízení, obraběcího, stroje, nastavení, přesných, suportů

Text:

...gg pístu lg má závit, na němž je našroubován nonius gl. Konec pístnice g je opatřen ryskovanou stupnicí gg, Dorazový píst § se pohybuje se svou pistnicí ggna pístníci gg. Pouzdro gg vytváří svou drážkou spolu s osazením âł dorazového pístuÉ funkční prostor lg, propojený s prostorem hydraulického válce gg na levé straně pístu 2. Pohyb dorazového pístu Ž s pístnicí 32 směrem doleva je omezen osazením lg nonia gł. Těleao 3 je...

Interní kapalina pro odlučování zejména hliníkového prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254370

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sigmund Jaroslav, Brháček Lubomír

MPK: B01D 47/00

Značky: interní, prachu, odlučování, kapalina, zejména, hliníkového

Text:

...pod teplotu bodu mrazu, je možno s ní pracovat i V terénu a že na hliníkový prach působí pasivačně, čímž nevzniká vodík. Tato kapalina je nejedovatá a její cena je poměrně nízká. Dále její výhodou je, že v období, kdy teploty neklesají pod teplotu bodu mrazu a kdy neni nutné k primárnímu fosforečnanu přimíchávat propylenglykol, nebo jinou nemrznoucí složku,zachovává tato kapalina stále svou pasivační vlastnost, je méně škodlivá a navíc...

Zapojení blokování havarijní ochrany jaderného reaktoru od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254369

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: pracujícího, turbogenerátoru, blokování, výpadku, zapojení, havarijní, reaktoru, jaderného, ochrany, posledního

Text:

...je po odblokování ochrany jednou z nejčastějších příčin působení havarijní ochrany prvního druhu, která vyvolává jednak teplotní šoky na palivu a základním zařízení primárního okruhu, jednak zbytečné ztráty na výrobě, díky delšímu odstavení bloku,jež každé působení této ochrany provází.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení k blokování havarijní ochrany od výpadku posledního turbogenerátoru u jaderných elektráren se...

Proudová dráha jednotlakového spínače SF6

Načítavanie...

Číslo patentu: 254368

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vostracký Zdeněk, Martínek Pavel, Maxa Stanislav

MPK: H01H 33/74

Značky: proudová, dráha, spínače, jednotlakového

Text:

...umožňuje podstatně snížit spotřebu mědi a je možné docílit vysoké unifikovanosti optimálních provedení proudové dráhy s různými parametry. Celkově se snižují výrobní náklady a zvyšuje se spolehli vost převodu proudu.Příklad praktického provedení vynálezu je na přiloženém obrázku, na kterém je znázorněna proudová dráha jednotlakového spínače SF 6 V zapnuté poloze.Proudová dráha obsahuje kontaktní ústrojí, které má mezikruhový tvar a je...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří, Tomášek Václav

MPK: G21K 1/10

Značky: záření, kolimovaného, vysílač, svazků, ionizujícího

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Nivelační zařízení s centrálním měřicím a řídicím pracovištěm, zejména pro kolejové stroje na čištění štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 254366

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vančura Bohumil, Rotrekl Jiří

MPK: E01B 35/08

Značky: čištění, stroje, kolejové, centrálním, řídicím, lože, zejména, pracovištěm, štěrkového, nivelační, zařízení, měřícím

Text:

...gg, 1, 42, které jsou napojeny spojovacímikabely 31 na měřicí ústrojí ál centrálního měřicího a řídicího pracoviště gg. Kamera 52 je umístěna nad zadním podvozkennłl aje určena pro sledování rozdělování štěrku v rozdělovači 33 štěrku a sledování činnosti srovnávacího ústrojí gg. Kamery gł, gg jsou umístěny napevné podpěře lg dopravníku, přičemž kamera gł slouží pro sledování zásoby štěrku V zásobníku gl štěrku, kamera 53 sleduje činnost...

Zařízení pro pootáčení rotačně polohovatelných částí obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254365

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gančarčík Bohumil

MPK: B23Q 5/26

Značky: polohovatelných, pootáčení, strojů, obráběcích, zařízení, částí, rotačné

Text:

...A. Na nosném hříáeli g je pevné uloženo hnané ozubené kolo převodového ústrojí g. Hnací ozubené kolo gl převodového ústrojí Q je pevně spojeno s rotačním šoupátkem g uloženém v neotočném pouzdru 1 a svou druhou stanou uchyceném na náhonovém hřídeli 2 rotačního hydromotoru lg. Neotočné pouzdro 1 je ramenem ll ukotveno V tělese l. V rotačním šoupátku g jsou vytvořeny tlakový kanál ll a odpadní kanál ll propojené na tlakovou, respektive odpadní...

Zařízení pro regulaci teploty cirkulačního vzduchu úpravárenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254364

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stejskal Milan

MPK: F26B 21/00

Značky: regulaci, teploty, vzduchu, cirkulačního, zařízení, úpravárenských, strojů

Text:

...součinu,spojeného svým druhým vstupem 5 se vstupem čtvrtého obvodu QA negovaného součinu a svým prvním vstupem E s výstupem analogově číslicového převodníku gg. Spínací obvod 18 je tvořenantiparalelním zapojením prvního tyristoru gl a druhého tyristoru gg.Na obr. 2 je znázorněno druhé příkladné provedení zařízení podle vynálezu, vytvořené tak, aby je bylo možno řídit číslicovým signálem ve tvaru binárního kódu. Rozdíl oproti prvnímu...

Vstřikovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254363

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marešová Alena, Borůvka Miroslav

MPK: F02M 59/44

Značky: vstřikovací, jednotka

Text:

...posuvných prstencůse těsnící kroužky přesunou z montážní polohy do polohy pracovní.Výhoda vstřikovací jednotky a jejího utěsnění spočívá v zàmezení poškození těsnících kroužků při montáži vstřikovacího čerpadla, dosažení jeho poměrně velké životnosti při nízkém zástavbovém prostoru. Další výhodou je pak možno použít vstřikovacího Čerpadla5 vyšší dodávkou paliva a s možností použití vyšších vstříkovacích tlaku.Příklad provedení vstřikovací...

Zařízení pro kontinuální přípravu vícesložkové pulpy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254362

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Čermák Josef, Pavlu Karel, Chýla Augustýn, Kafka Jan, Dvořák Antonín, Černý Miroslav, Šimek Pavel

MPK: E21F 15/10

Značky: vícesložkové, kontinuální, zařízení, pulpy, přípravu

Text:

...je spojena s nádobou A pomocí spojovacích členů lg, lg. Sací roura Ž je v horní části opatřena kuželovým nátokem łg, který je výškově stavitelný. Výtok ll vícesložkové pulpy je situován v horní části Š bočního pláště g nádoby l a je proveden ve formě sifonu. Dole je nádoba opatřenaVe dnu łg nádoby ł pod rotorem 6 mísícího členu Z může být provedena výpust lg více složkové pulpy opatřena vypouštěcí klapkou li.Nátok lg záměsové vody do nádoby...

Napínací stélka s žebrem z plastické hmoty zejména pro rámovou obuv a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254361

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ševela Petr, Kloubec Ludvík, Habrovanský Josef, Bařina František, Rybka Jiří

MPK: A43B 13/38

Značky: rámovou, výroby, hmoty, plastické, žebrem, zejména, stélka, její, napínací, způsob

Text:

...použitého materiálu. Nevýhodou druhého uvedeného zpúsobu je malá pevnost spojeni pryže se stélkovým materiálem a jsou-li použity na stélku materiály vrstvené, dochází při ohybovém namáhání stélky v době nošeni obuvi k tzv. lístkování, což je rozvrstvení stélky.Uvedené nevýhody dosavadního stavu se odstraní použitím stélky podle vynálezu. Usňová nebo syntetická stélka je opatřena soustavou otvorů o velikosti od 0,4 mmz do 95 mmz,které jsou...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vodorovných kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254360

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21J 13/08

Značky: kovacích, manipulaci, zařízení, strojích, vodorovných, materiálem, tyčovým, kovaní

Text:

...lg. Pevné prisma 1 je prostřednictvím neznázorněné konzoly lg upevněnok rámu kovacího stroje lg. Ke konzole łg je uchycenn přivařením podpěra łä na níž je uložen třetí ovládací válec 8.Kovaci nástroj łł sestává 2 pevné čelisti łg, posuvné čeĺisti il a razníku łg. V obou čelistech łg a iz jsou vytvořeny přidržovací dutiny łg a gg pro uložení tyčového materiálu gł. Pevná čelist łg je opatřena dvěma pružné uloženými upínkami gg tyčového...

Rychlospojka kapalinové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254359

Dátum: 15.01.1988

Autor: Roubík Jiří

MPK: B60T 7/20

Značky: brzdy, kapalinové, rýchlospojka

Text:

...i naloženého přívěsu, nebot porucha jednoho brzdového okruhu na motorovém vozidle neovlivní funkci rychlospojky a tím ani účinnost brzdovýchPředmět vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde v levé polovině obrázkuje přední část rychlospojky a v pravé polovině zadní část rychlospojky.Přední část rychlospojky, pevně umístěné na motorovém vozidle, je vâlcovité těleso,lg, jehož zadní stěnou prochází vymezovací šroub łg, jímž se...

Antitusicko-expektorační přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254358

Dátum: 15.01.1988

Autori: Juchelka Jirí, Šrajer Rajmund, Kubec František

MPK: A61K 31/045

Značky: antitusicko-expektorační, přípravek

Text:

...Vše se dokonale zhomogenizuje, zfiltrujeDo homoqenizačního zařízení se našaržuje za obyčejné teploty,líh, glycerin, polovina množství vody, propylenglykol a postupně se přidává citran butamirátu, guaiphenesin,lékořicový extrakt a dihydrochlorid emetinu. Poté se přídá předem připravená směs aromatu,polysorbátu a druhá polovina vody. Vše se dokonale zhomogenizuje, zfiltruje a rozplni.Farmakologíe přĺpravku podle vynálezuByly vykonány testy...

Zařízení na převedení elektronického signálu na mechanický pohyb činné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 254357

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiala Stanislav, Chmelař Miroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: signálu, částí, pohyb, mechanicky, převedení, činné, zařízení, elektronického

Text:

...běh naprázdno. na obr. 2 je okamžik, kdy elektronická paměťdává signál elektromaqnetu A na obr. 3 je znázorněn moment, kdy došlo k propojení saní.Zařízení na převedení elektronického signálu na mechanický pohyb činné části podle vynálezu je tvořeno hřídelí s vačkami l, které umožňují pohyb saněmi 2 vpřed a vzad. Dráha vaček dosedá na ložisko saní 3, které jsou opatřeny koliky g. Ty zasahuji do otvorů v jednom rameni dvouramenných pák...

Prostředek pro ochranu zrezivělých povrchů slitin železa proti atmosférické korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254356

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kušnierik Ondrej, Lízal Petr, Lapka Jaroslav, Bartoň Karel

MPK: C23F 15/00

Značky: zrezivělých, proti, atmosférické, železa, ochranu, povrchu, korozi, prostředek, slitin

Text:

...umožňuje zhotovovat barevně pigmentované vrstvy.Prostředek podle vynálezu umožňuje chránit povrchy zrezivělé oceli po mechanickém odstranění nepřilnavé rzi i za nepříznivých povětrnostních podmínek, například při teplotách od -5 °C výše, při vysokých relativních vlhkostech i nad 90 a popřípadě i povrchy zřejmě vlhké. Prostředek zabezpečuje úplnou přeměnu stimulačních složek rzi na nerozpustné látky,které se včlení do vzniklé vrstvy....

Rozpustné a biodegradovatelné kopolymery aktivované pro vazbu biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254355

Dátum: 15.01.1988

Autori: Drobník Jaroslav, Rypáček František, Saudek Vladimír

MPK: C08G 69/02

Značky: biologicky, biodegradovatelné, vazbu, kopolymery, aktivované, látek, aktivních, rozpustné

Text:

...etanolaminu, míchání pokračovalo 20 min, potom byla reakčni směs ponechána v klidu4 dny při 60 OC, vlita do 200 ml etanolu obsahujíciho 5 ml kyseliny octové, sraženina byla odfiltrována, rozpuštěna V okyselené vodě, dialyzována proti vodě a lyofilizována. Produktem je kopolymer gama-hydrazidu kyseliny L-qlutamové (11 mol ) a NY -(2-hydroxyethyl)-L-glutaminu 499 mol s) 11.01 g).2 g po 1 y(sukcinimidu) byly rozpuštěny ve 20 ml dimetylformamidu...

Rozprašovací tryska hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254354

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bureš Ivo

MPK: F23D 13/36

Značky: hořáku, rozprašovací, tryska

Text:

...vynálezu lze použít univerzálne pro výrobu celé škály měkkých typů technických sazí ve stejném reaktoru, což dosud nebylo možné. Zatímco s využitím trysky podle vynálezu je možno zajistit výrobu všech druhů měkkých sazí pouhým použitím vhodného tvaru rozprašovací plošky a nastavením potrebného technologického režimu sazotvorného procesu, bylo dosud nutno k zajištění potřebné vnitřní struktury vyráběných sazí, kterou se jednotlivé typy sazí...

Větrací komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254353

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daněk Lubomír, Čvanda Petr

MPK: E04B 7/18

Značky: komora, větrací

Text:

...rozměry izolačního prostupu v dolním střešním plášti i rozměry ventilačního vývodu, lze upravit půdorysnou polohu ventilačního vývodu tak, že lze inifikovat umístění prostupů V různě umístěných dílcích horního střešního pláště, jimiž ventilačná vývody různých komor prochází. Ventilační vývod umožňuje při Vhodném provedení vyvést nad střechu také ventílační nástavec kanalizace. Docílí se změnšení počtu proatupů horním pláštěma krytinou...

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254352

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

MPK: C23C 10/02, C25D 5/36

Značky: materiálů, povlaků, povrchu, lázeň, vylučováním, před, oceľových, přípravu, kovových

Text:

...zdroje a zvyšuje provozní náklady, protože dosažení vysoké proudové hustoty vyžaduje odpovídající zvýšení svorkového napětí. Další nevýhodou jsou, zejména pro kusovou výrobu, krátké doby vystavení leptaného předmětu lázni, ktoré se obtížné realizují s dostatečnou přesností. Jiná další nevýhoda této lázně souvisí s poměrně nízkou vodivosti složky hydroxidu sodného v lázní,která vyžaduje pro danou proudovou hustotu použít vyšší svorkové...

Prostředek uvolňující feromony nebo látky ovlivňující chování hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254351

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kovalev Boris, Konečný Karel, Streniz Ludvík, Sattar-zade Nazim, Konjuchov Valerij, Vrkoč Jan

MPK: A01N 35/10

Značky: chování, látky, uvolňující, prostředek, hmyzu, feromony, ovlivňující

Text:

...rozpouštědlech vlivem aniontu poàléhaji autolyze za uvolňování biologicky aktivní látky a rychlost tohoto uvolňování lze ovlivnit úpravou pH roztoku. Rozklad sloučenin obecného vzorce I nastává i vlívem vzdušné vlhkosti a této vlastnosti lze s úspěchem využít při praktické aplikaci prostředku podle vynálezu.V závislosti na typu uvažované aplikace se prostředek podle předloženého vynálezu upravuje tak, aby byl použitelný bud pro monitoraci,...

Stabilizovaný kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254350

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bertrand Albert

MPK: A01N 25/30

Značky: kapalný, stabilizovaný, prostředek, herbicidní

Text:

...o hodnotě mezi 1 a 80, Ar představuje l-fenylethylový zbytek obsahující s výhodou 8 až 16 atomů uhlíku,poprípade substituovaný, Bz je celé číslo o hodnotě 1, 2 nebo 3 a Y znamená hydroxylovou skupinu neb zbytek vzorce-ocHz-cHzjm-owcóHaąArjz ve kterém m, Ar a z mají shora uvedený význam.Tímto povrchové aktivním činidlem je s výhodou monoester nebo diester kyselinys bis- nebo tris(l-monoľenylethyljfenolem. Monoester polykondenzátu ethylenoxidu...

Způsob výroby nových substituovaných isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254349

Dátum: 15.01.1988

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 413/14, C07D 409/14

Značky: isoxazolových, způsob, výroby, substituovaných, nových, derivátů

Text:

...buňky vytvořily za 1 až 2 dny souvislou vrstvu. Ředění v-iru bylo prováděno tak, že bez přísady účinné látky došlo v průběhu 3 až 4 dnů k úplnému oytopathyckêmu účlnku.ako kontroly byly užity buňky samotné,buňky s virem a pak byly jako zkušební vzorky užity buňky se zkoumanýml látkami různé koncentrace. ako minimälní toxická koncentrace byla určena ta. koncentrace zkoumaných látek, při nichž bylo možno pozorovat menší hustotu buněk než v...

Způsob výroby substituovaných derivátů kyseliny 2,3,4,9-tetrahydro-1H-karba-zol-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254348

Dátum: 15.01.1988

Autori: Humber Leslie George, Mobilio Dominick, Demerson Christopher Alexander

MPK: C07D 209/82

Značky: 2,3,4,9-tetrahydro-1h-karba-zol-1-octové, způsob, substituovaných, kyseliny, výroby, derivátů

Text:

...Všechny amoniové soli, přijatelné z fyziologického hlediska.Přeměna na soli se uskutočňuje různými známými způsoby. V případě anorganických solí je výhodné rozpustit kyselinu obecného vzorce I ve vodě, která obsahuje alespoň ekvivalentní množství hydroxidu, uhličitanu nebo hydrogenuhličitaiíu, který odpovídá požadované anorganické soli. Reakce se s výhodou provádí v organickém rozpouštědle, mísitelném s vodou a inertním za reakčnich podmínek,...

Způsob výroby bezvodé sodné soli 19-deoxyagly-kondianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254347

Dátum: 15.01.1988

Autor: Moore Bernard

MPK: C07H 3/06

Značky: sodné, způsob, 19-deoxyagly-kondianemycinu, výroby, bezvodé

Text:

...krystalovat,pnovede se druhý stupeň postupu a k suspenzi nebo ke směsi se přidá hexan, aby sežádaný produkt vyloučil z methylenchloridu V maximálně možném množství. Bylo rovněž zjištěno, že hexan nejen že napomáha krystalizaci produktu z methylenchloridu, ale ani neporu.šuje mechanismus tvorby krystalů, který se primárně uplatňuje po zahuštění methýlenchloridového roztoku, je nutné,aby používaný hexan byl rovněž suchý, a obsahoval méně...

Způsob získávání trvanlivých heřmánkových extraktů bohatých účinnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254346

Dátum: 15.01.1988

Autori: Carle Reinhold, Isaac Otto

MPK: A61K 35/78

Značky: heřmánkových, získavání, způsob, extraktu, účinnými, bohatých, trvanlivých, látkami

Text:

...provádět například následujícím způsobemČerstvý heřmánek se znírazuje například studeným vzduchem při teplotě -10 až -50 stupňů C, zvléště pak 3 U až -50 °C, s výhodou ~ 35 až -45 °C, nebo kapalnými ply extrakce čerstvého heřmánkuny, po šaržích nebo kontinuálně, a skladuje se při teplotách mezi například -10 ažKontinuální hluboke zmrazování kapalnými plyny se může provádět například oxi dem uhlíčítým, dusíkem, frigeny s výhodous dusíkem, v...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254345

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gaida Wolfram, Schnorrenberg Gerd, Höfke Wolfgang, Roos Otto, Lösel Walter, Wiedemann Ingrid

MPK: C07K 7/04

Značky: derivátů, aminokyselin, výroby, způsob

Text:

...jako rozpouštěudle. Reakcí rs .thiolkysellnami například s kyselín-ou thloloctovou) se získají odpovídající acylmerkaptosloučeníny, z nichž je možno acylovou skupinu odštěpit působe-ním silných ubází.- Výchozí látky obecného vzorce II se ,připravují obvyklými kondenzacemi, které se uskuvtečňuji za použití obecně známých metod, jak jsou pop-samy pro syntézu pepticlů v publikaci Houben-Weyl, sv. XV/, 4. vydání,1974.Obecně se používají v...

Zařízení pro ovládání délky nití v odstřihovaném kraji v bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254344

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gefter Petr, Molčanov Alexandr, Čamov Vladislav, Bychovskij Boris, Kornev Jurij, Chavkin Viktor, Morkov Boris, Iljin Eduard, Margulis Vladimir

MPK: D03D 47/36

Značky: délky, kraji, odstřihovaném, stroji, ovládání, zařízení, nití, bezčlunkovém, tkacím

Text:

...být bud analogový nebo digitální. Příklad provedení je znázorněn na obr. 2, kde je znázorněno funkční zapojení digitálního typu regulátor-u 11 proudu. Sestava z logických součino-vých obvodů 13 a 14, reverzního počítadla 15, dešitratorů 16, 17, omezovače 18 a 19 minima a maxima výstupního signálu, děliče 20 frekvence a výstupního zesilovače 21. Výstup prodlužovače 9 - obr. 1 ~ je přes dělič 2 I frekvence spojen s prvnimi vstupy logických...

Pl᚝ pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254343

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rohde Dieter, Praetorius Siegfried

MPK: B60C 9/20

Značky: pneumatiky, pl᚝

Text:

...nosiče ĺsvflll V každé vrstvě navzájem rovnolběžné, avšak vzhledem k pevnostním nosičům sousední vrstvy svírají s obvodovým směrem pláště »odchylný úhel.S Výhodou vytvářejí obě dvojice horních vrstev na jednu stranu a obě dvojice spodnich vrstev na druhou stranu souměrně so křižující svazky.Šířka pláště je označena B, výška pláště H. Poměr výšky pláště H k šířce pláště B je u popsaného pláště pro .nákladní motorová vozidla menší než 85 0/0.Pro...

Způsob výroby nových steroidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254342

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dahlbäck Carl, Källstroem Leif, Brattsand Ralph, Trofast Jan, Axelsson Bengt

MPK: C07J 5/00

Značky: výroby, nových, způsob, sloučenin, steroidních

Text:

...cholesterolu nebo derivátů cholesterolu do liposomových přípravikü se stalo zcela běžnévdůsledku vyšší stability takových přípravků.Prvá stadia přípravy liposomů mohou s výhodou sledovat způsovby popsane v literatuře, tj. složky se rozpustí v rozpouštědle,například ethanolu nebo chloroformu, které se potom odpaří. Získaná lipidová vrstve se potom disperguje ve zvoleném vo-dném méIdiu, načež se roztok třepe nebo zpracujeultrazvukem....

Způsob výroby hydraulického pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meynardi Guy

MPK: C04B 7/36

Značky: hydraulického, pojiva, způsob, výroby

Text:

...vápenatého, přítomného v surovinovém kmenu, aby vzniklý oxid vápenatý mohl reagovat při zvýšené teplotě 1200 až 1450 °C s oxidy železa, DXldBm lílinitým a oxiudem křemičitým za vzniku hydraulických fází slínku.V souladu s vynálezem se naopak zabráni úplné »dekarbonaci uhličitanu vápenatěho omezujíc tuto dekarbonaci .pouze na tvorbu aktivníuch vápenatých sloučeninje známe, že tepelný rozklad uhličitanu vápenateho je rovnovážnou reakcí,...

Způsob zpevňování a zlepšování nepropustnosti půd a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 254340

Dátum: 15.01.1988

Autori: Székely Tamás, Engel Tibor, Csanda Ferenc, Nagy Gábor, Czerny Gyözö, Bertalan Árpád

MPK: C09K 17/00

Značky: zpevňování, způsob, inženýrských, nepropustnosti, staveb, zlepšování

Text:

...polymerů. Oxidační složkou může být například peroxid vodíku, talkalický persulfát nebo ve vodě rozpustná organické jperkyselina, pričemž redukění slo-žkeu může být napriklad ve vodě rozpustný organioký amin, ve vodě rozpu-stna sůl ~kovu s měnícím se mocenstvím, thiosíran nebo hydrogen-sirlčitan.jakožto polykarboxylové kyseliny to jsou organické kyseliny s alespoň dvěma karboxyľovýnli skupinami), kterých je možno použít pri způsobu...

Dvoupásový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 254339

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bastgen Wendel

MPK: B30B 9/24

Značky: dvoupásový

Text:

...poizléluý řez druhýmwprovedením dvoupásového lisu podle vy-nálezu.Dvoułpásovýlis 10 znázornený na obr. 1 sestava zpásu 13, který je nekonečný, děrova.ný aikovový a je veden kolem idvou. válců 11, 12, přičemž jeho s-pvodní větev 14 tvoří mezi těmito válci 11, 12 tangenciální rovinu, př~i~č~emž jeho horní větev 15 je vedenapo směrecli nahoru vyklenuté opěrné desce-ZU.Opěrná deska 20, která je děrovaná, je vyrobene ~z materiálu s...

Krmná směs pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 254338

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meyer Edwin

MPK: A23K 1/00

Značky: směs, přežvýkavce, kŕmna

Text:

...v mikro, tak v makro-podobě, všechna potřebné léěíva a Tkrnmé složky s vysokým obsahom proteínu. Obsah proteínu se může pohybovat v rozmezí od přibližně 28 pracent do přibližně 42 procent obsah dusíeku násobený převodním faktorem 6,25. Mnohé koncentráty obsahují řběžně přibližně-SBrocent proteínu. Mezi nejběžnější složky s obsahem proteínu. Mezi nejběžnjější slož ky s obsahom proteínu patří -sojová mouč ka, molučka z -bavlníkového semene,...