Archív za 1988 rok

Strana 18

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259468

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lanta Jiří

MPK: D03C 13/00

Značky: pohon, prvků, stroje, zařízení, pohyblivých

Text:

...kyvné páky EQ, která je z pohledu na výkres zřejmá jako nejbližší, vybíhá od osy 5 otáčení vlevo, přičemž se směrem k volnému konci nejdříve nahoru a dolů rozšiřuje a poté od největší šířky zužuje zpět, zhruba ke středu šířky. V místě spojování okraju má pak volný konec tohoto druhého ramene ggg upravenou radiální unášecí část. Tuto radiální unášecí část tvoří nahoru směřující hák 1, jehož vnitřní stěna přechází nejspodnějším koncem Z ve...

Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259467

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašica Milan, Kotrla Jan

MPK: F28G 9/00, B08B 9/18

Značky: výměníku, zařízení, výrobků, dutin, tepla, zejména, čištění, vnitřních

Text:

...dutin výrobků, zejména výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstupní olejové čerpadlo, ktoré je součástí odstředivé čističky oleje vyústuje do rozváděcího systému spolu s přívodem stlsčeněho vzduchu opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem přičemž rozváděcí systém je spcjen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že pomocí sítového filtru n odstředivé Čističky oleje je znečištěný olej...

Způsob přípravy jemného železného prachu oxidačně stabilizovaného oxidem železnato-železitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 259466

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vavrda Josef

MPK: B22F 9/04

Značky: jemného, přípravy, oxidem, oxidačne, železného, způsob, stabilizovaného, železnato-železitým, prachu

Text:

...Tento oxid tak zvyšuje difusní dráhu kyslíkových atomů při jejich prüchodu z povrchu do vnitřku častice, čímž zpomaluje reakci další hloubkově oxidace železného jadra prášku a tím železný prach oxidačně stabilizuje.Způsob přípravy jemného železného prachu podle vynálezu je demonstrován dvěma následujícími příklady provedení.Železné prášky byly připraveny mokrým mletím z odpadní železná houby V kulovém mlýnku za konatantních podmínek mletí,...

Zapojení pro ochranu stejnosměrných cize buzených motorů při prohoření kotevního pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259465

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajžman Miroslav, Kepl Václav, Sobotka Ladislav, Rozsypal Jaromír

MPK: H02H 7/08, B60L 15/00

Značky: pulsního, buzených, stejnosměrných, motorů, zapojení, prohoření, měniče, ochranu, kotevního

Text:

...proudu a stavu logiky, čímž se drží komutační pomery stejnosměrných cize buzených motorů nad kritickým stavem a proto nedojde k přeskoku na komutátoru motoru. a jeho znehodnocení. zapojení zvyšuje provozní spolehlivost elektrických lokomotiv a snižuje náklady na údržbu.Na připojeném výkresu je znázorněno blokove schéma zapojení podle vynâlezu.~Kotevní pulsní měnič g je spojen s vyhlazovací tlumivkou 1, nulovou diodou Q, hlavním...

Izolační průchodka termočlánku používaného pro měření teploty součástí ohřívaných doutnavým elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259464

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holemář Alois, Kirchner František, Hajný Josef

MPK: G01K 1/14

Značky: součástí, ohřívaných, teploty, používaného, elektrickým, průchodka, izolační, doutnavým, měření, termočlánku, výbojem

Text:

...drátového termočlánku a na kovové vodítko průchodky. Toto napětí vyvoláváslabý výboj v prostoru mezi stěnou nádoby a kovovým vodítkem, protože stěna nádoby má opačný elektrický náboj. Při vzniku výboje začne proudit na povrchu termočlánku elektrický proud,který v místě zasunutí konce termočlánku do izolační trubičky vyvolává.lokální elektrický oblouk. V místě lokálního oblouku se termočlánek nahřívá a zkresluje měření. Postupně dojde k...

Zařízení ke kladení drenáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259463

Dátum: 17.10.1988

Autori: Babuněk Vladimír, Babuněk František

MPK: E02B 11/02

Značky: kladení, drenáže, zařízení

Text:

...stroje a vede k podtrhnutí trubky při jejím konečném skluzu a naopak v cpačné fázi kmitu k udílení impulsu trubce ve směru jejího posuvu k uložení. Tato podélná vibrace sp s výhodou přenáší do pohyblivého vyústění žlábkového skluzu nad koncovkou, kde dle vzájomného úhlu nastavení obou součástí, který musí být menší než 90 °, se mění na vibraci pžíčnou, čímž se zesiluje víbrační účinek na celý sloupec drenážních trubek a usnadnuje sklouzávání...

Nátěrová hmota schnoucí na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259462

Dátum: 17.10.1988

Autori: Absolon Otto, Wiesner Ivo, Süssmilchová Jana, Kroupa Jiří, Klátil Karel, Moc Miloš

MPK: C09F 9/00

Značky: hmota, vzduchu, nátěrová, schnoucí

Text:

...pojiva nátěrové hmoty se sikativační složkou rhodanokobaltnatého komplexu, ktery se nesmíz prosychající hmoty odlučovat během postupného odpařování jednotlivých složek rozpouštědla.Každá nátěrová hmota podle vynálezu má proto odlišné složení rozpouštědel nezbytné k dosažení optimâlního prosychání.Nátěrové hmoty se obvykle doplñují látkami zamezujícími nebo zpomalujícími tvorbu škraloupů (ketoximy), látkami zlepšujicímí povrchové...

Detektor záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 259461

Dátum: 17.10.1988

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Nováková Růžena, Gilar Oldřich

MPK: G01T 1/20

Značky: záření, detektor

Text:

...(Pbclzl má povrch pokryt nanesenou vrstvou oxidu hořečnatého M 90 o tlouštce 10 až 150 nm, případně mezi povrchem scintilátoru a vrstvou oxidu hořečnatého je nanesena ještě vrstva oxidu tantaličného (Ta 205)o tlouščce 10 až 100 nm. Nanesenou vrstvou oxidů může být pokryta také alespoň jedna základna scintilátoru,-případně pouze ta část povrchu scintilátoru, která je spojene s výstupním okénkem detektoru nebo přímo s vyhodnocovacím...

Zařízení k výrobě kovových tenkostěnných ohýbaných profilů, nebo profilů podélně svařovaných trubek kontinuálním tvářením za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 259460

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kozderka Jiří, Tomášek Svatopluk

MPK: B21D 17/00

Značky: trubek, výrobe, zařízení, tenkostenných, svařovaných, kontinuálním, studena, tvářením, podélné, ohýbaných, profilů, kovových

Text:

...pás l§, to je funkční silové plochy jsou ohraničeny kružnicemi o průměrech pl, 22, přičemž vzájemný poměr průměru 21, gz a základního pracovního průměru po,je v rozmezí 11 až 121,02. Tato hodnota velikosti poměru je zvolena pro dosažení vyloučení styku obou stran polotovaru s kotouči v místech působení maximálních přetvárných sil. Pro běžně užívané minimální hodnoty velikosti ramene síly rovné dvojnásobku tlouštky profilovaného...

Vozík na horizontální přemísťování kontejnerů ISO

Načítavanie...

Číslo patentu: 259459

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ledl Rudolf, Hrdý Jiří, Scherks Josef

MPK: B65D 90/18

Značky: kontejneru, přemísťování, vozík, horizontální

Text:

...obr. 2 zachycuje pohled v nárysu na vozík. obr. 3 pohled v půdorysu a obr. 4 pohled v bokorysu.vozík na horizontální přemistování kontejneru Iso se skládá 2 fixačního trnu ł uloženéhona ukládací desce g. Ukládací deska g je na svém obvodě opatřena vždy čtyřmi fixačními destičkami 3. Dále se vozík skládá z těla 5, do něho jsou zalísoványěosy 3 ložisek, na nichžjsou nasunuta ložiska 2. Ložiska 3 jsou před nečistotami z vnější strany kryta...

Způsob čištění pozitivních světlocitlivých roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259458

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mistr Adolf, Slovák Zdeněk, Housková Alena, Láznička Vladimír, Smrž Miloslav

MPK: G03F 7/26

Značky: pozitivních, čištění, světlocitlivých, roztoku, způsob

Text:

...kombinovat dle obsahu nečistot.Do bañky se predloží 130,9 g 1-methoxy-2-acethoxyethanu a 65,7 g 2-ethoxyethanolu. Pak se za míchání pridá v jedné dávce 28,5 g pozitivní světlooitlivě látky - monoesteru 1,2-naftochinon-2-diazido-5-sulfonové kyseliny s 2,2-bis(oxyfenylrpropanem. Po jejím rozpuětění se přidá 7,5 g makroporézního kopolymeru 61 hmotnostních 2-oxyethylmethakrylátu a s 39 hmotnostními ethylendimetakrylátu o porozitě...

Lineární polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 259457

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balabán Luboš, Knor Zdeněk, Hupka Ladislav, Mašková Hana

MPK: C08L 23/06

Značky: lineární, polyetylen

Text:

...účinkom slunečního záření. Jak bylo zjiětěno při podrobnějším průzkumu, jde především o oxid křmičitý o vysokém povrchu. který má schopnost sorbovat na svém povrchu mnohonásobne větší množství 2-hydroxy-A alkoxybenzofenonu oproti všem ostatním lćtkám používaným proti inhibici fotodegradace.Vedle výrazných sorpčních vlastností vysoce dispergovaného oxidu křemičitého je třeba navíc vyzvednout jeho homogenizační vlastnosti. Vzhledem k...

Způsob detoxikace dusíku nebo vodíku nebo vzácných plynů nebo oxidu uhličitého nebo jiných vzájemných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259456

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smrček Jaromír, Škuta Dušan, Tesařík Pavel

MPK: B01D 53/04

Značky: dusíku, uhličitého, směsi, vzájemných, vodíku, vzácných, plynů, detoxikace, oxidů, jiných, způsob

Text:

...křemičitý. Sloučeninami mědi jsou oxid mědnaty, chroman měčnatý neho komplexní chroman mědnatý obsahující jako ligandy amoniak nebo skupiny -OH a -NH 2. Sloučeniny mědi jsou vysráženy na povrchu qranulí pevného nosiče. Koncentrace Cu 2 je 3,5 8 až 11 1. Sorpční lože obsahuje vždy jako poslední vrstvu oxidační sorbent.významnou vlastností uvedené soustavy je schopnost odstranit prakticky Veškerý obsah toxické složky, a to za nepřístupností...

Způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259455

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: fotometrického, způsob, nedostatku, stanovení, kyslíku

Text:

...se proto jako vhodné a účelné, aby byl vyřešen pracovní psotup který nebude mít nevýhody dosud známých metod. Uvedený cíl je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku v materiáloch pro výrobu monokrystalů na bázi oxidu vizmutitého za poutíží 2,2-dipyridilu nebo 1,10-fenantrolinu jako komplexotvorných látek ve vodném prostředí. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na...

Zapojení pro sérioparalelní generování a vyhodnocování testů logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259454

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Ondřej, Golan Petr

MPK: G06F 11/00, G06F 5/02

Značky: testu, vyhodnocování, generování, obvodů, zapojení, sérioparalelní, logických

Text:

...modifikační vstup 33 bloku 3 pro qenerování kôdových slov a modifikační vstup 33 bloku 3 pro adresaci klopných obvodů a kontrolních bodů. Testovací jednotka 3 je płipojena k prvnímu externímu datovému vedení 33 a k druhému externímu datovému vedení 13, k nimž jsou připojeny neznázorněné testované jednotky.Funkce zapojení podle vynélezu je následujícíBlok 3 generovaní ködových slov vytváří postupně části kôdového slova lineárního kódu C ...

Zapojení obvodu pro kontrolu parity posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259453

Dátum: 17.10.1988

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel, Adam Tomáš

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, kontrolu, registru, parity, obvodů, posuvného

Text:

...je připojen druhý vstup lg druhého obvodu 1 nonekvivalence, k němuž je připojen datový vstup gl třetího klopného obvodu Q a že dělič ł frekvence je přípojen k datovému vstupu si prvního klopného obvodu 1,jehož výstup 1 je připojen k prvního vstupu gł prvního obvodu § nonekvivalence a k datové- mu vstupu §l druhého klopného obvodu §, jenž je přlpojen ke druhému vstupu Q prvního obvo du § nonekvivalence, jenž je připojen k prvnímu vstupu ll...

Zapojení pro predikci parity čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259452

Dátum: 17.10.1988

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel, Adam Tomáš

MPK: G06F 13/00

Značky: čítače, parity, predikci, zapojení

Text:

...parity vužíva standardních noduché kaskádní zapojení takovéhoto prejícich paritou binární čítačení podle vynálezu je to,umožňujícího navíc jed í obvodu zabezpečuobvodu prioritního enkodéru, diktoru, čímž dovoluje atavebnicové řešena libovolným počtem řádu. něno zapojení obvodu pro predikci parityg nonekvivalence, jehož přičemž skupina přívodůněm obrázku je uchematicky názor čítače. Přívod Q signálu předchozí parity je ptipojen k...

Způsob žíhání implantovaných vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 259451

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rozsypal Antonín, Lenhard Radomír

MPK: H01L 21/324

Značky: vrstev, implantovaných, způsob, žíhání

Text:

...postup však neumožňuje aktivaci mělkých implantovaných vrstev s rychlým nárüstem žíhací teploty a při dostatečně vysoké žíhací teplotě. Tyto podmínky jsou nutné pro dokonalé vyžíhúní poimplantačních defektu.Krystalograflcké defekty v implentovanýchvrstvách pak způaobují zvýšení závěrného proudu PN přechodu, zvýšení šumu a snížení výtěžnosti polovodičových součáetek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob žíhání implantovaných vrstev v...

Zařízení pro nastavení polohy spodní soustavy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259450

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vaník Jindřich, Smazal Václav

MPK: B21B 31/08

Značky: polohy, nastavení, stolic, soustavy, válcovacích, spodní, zařízení, válců

Text:

...pro nastavení polohy spodní jsoustavy válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno napřlpojeném výkresu blonk-ovým schématem. Zařízení podle vynálezu sestávâ z čldlapolohy, což je např. íoboelektrický snímač polohy, vyhodnocovacího bloku 2, tvořeného tvamvacĺmi obvody, převäděcího bloku 3,což jsou v daném případě integrované obvody, převádějící BCD kód anla kód bínární, dvou pamäťových bloku 4, 7,...

Způsob přípravy tenkého nekovového ochranného povlaku na mědi a slitinách mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259449

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mareš Oldřich, Hadačová Hana, Holinka Miroslav, Varga Luboš

MPK: C23C 22/24

Značky: způsob, přípravy, tenkého, ochranného, povlaků, mědi, zinkem, nekovového, slitinách

Text:

...vrstvička připravená postupem d.1 e vynálezu dlouhodobé působení vody před nebo během vlíastního používání, aniž by došlo ke koroznímu narušeni povrchu kovu.Zvýšení ochranné účinnosti tenké nekovové vrstvíčky vytvorené podle vynálezu dokumentují příkladyMěděná trubka o průměru 12 mm a čistotě mědi Cu 99,75 zprlarcovianá dle vynálezu piolnořením do roztoku oxidu chromového 0,5 g s kyselinou sírovou 0,5 g ve 100 g roztoku na dobu 1 hodinu...

Způsob přípravy 2,6-diaminomesitylen-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259448

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlosar Peter, Vindemanová Helena, Urbánková Stanislava, Jonášová Hana

MPK: C07C 143/58

Značky: 2,6-diaminomesitylen-4-sulfonové, kyseliny, přípravy, způsob

Text:

...rozpustná než-li volná kyselina. Vznik dobře vyvinutých krystazlů Zb-diaminomesity 1 en-4-sulfonanu sodného nebo draselného neumožňuje vést reakci do vysokého stupně konverze, a proto je Złi-dinitnomesitylen-el-sulfonvová kyselina ve formě sodné nebo draselné soli pr-o tuto reakci nevhodná.Způsob prípravy 2,6-diaminomesity 1 en-4-sulfonové kyseliny spočíva podle vynálezu v tom, že se 2,6-dinitromesitylen-zl-sulfonová kyselina převede na velmi...

Způsob zpracování pásů z cínových bronzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259447

Dátum: 17.10.1988

Autori: Faltus Jiří, Klofáč Josef, Smolík Ludvík, Kotoun Ota

MPK: C22F 1/08

Značky: způsob, zpracování, pásu, cínových, bronzu

Text:

...konečnou tlouštku lze zařadit nízkoteplotní žíhání ve svitku s minimálním vnitřním průměrem 500 mm ve vsázkové peci při teplotě 180 až 220 °C po dobu 4 až 6 hodin materiálu na teplotě v ochranné atmosféře.Navržený technologický postup zpracování pásů z cínových bronzů zajistí jemoozrnnou homogenní strukturu materiálu po celé délce .a šířce pasu, což je nezbytné k dosažení malého rozptylu mechanických vlastností s požadovranou kombinací...

Způsob vytváření supravodivých spojů mnohovláknových supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259446

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlík Karel, Čadil Miroslav, Jelínek Josef

MPK: H01R 4/68

Značky: supravodivých, spojů, supravodičů, vytváření, způsob, mnohovláknových

Text:

...dokonale očlštěné a zasunuté do pouzdra z kovu, například supravodiče, se slisují například kouváním, až vznikne roubík, načež se vytvoří supravodivý spoj ultrazvukovým svařením roubíku,poprípade čelním lisovánim a/nebo pěchoVälľlĺľľl ronu-bíku s tyčinkou supravrodiče obdobného druhu.Výhodou navrženého způsobu je, že spojovální je možno provádět v bezprostřední blizkosti cívky, jejíž sekce se spojují, spoje mají vhodnou geometrii, jsou malé,...

Kombinovaný šachto-cyklonový předehřívač se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259445

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kombinovaný, sníženou, tlakovou, předehřívač, šachto-cyklonový, ztrátou

Text:

...na přiloženém výobrazení. Třlstupňový kombinovaný předehřívač sestává z disperzní šachty 1, jíž je z hlediska vedení plynů předřazengteplov-ýměnný stupeň 2, sestávojicí z horizontálního cyklo 4nového stupně 3, který je kianálem 4 plynů spojen se Spodní částí disperzní šachty 1. Na dlsperzní šachtu 1 navazuje tepbovvýměnný stupeň 5, sestávající z dvojice vertikálních cyklónových stupňů li, které jsou s disperzní štachtou 1 propojený kanálem 7...

Kombinovaný šachto-cyklonový předehřívač s křížovým vedením materiálu předřazenou cyklonovou částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259444

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, šachto-cyklonový, kombinovaný, materiálů, předřazenou, cyklonovou, částí, křížovým, vedením

Text:

...větve téhož teplovýměnného stupně.Toto se pravidelně opakuje podle počtu předřazených teplovýměiíných stupňů, čímž je dosažen-0 toho, že plyny procházejí zde paralelné ve dvou proudech, zatím co práškový materiál postupuje proti jejich toku vjednom souvislém proudu tak, že střídavě odnímá teplo plynům v jedné nebo ve druhéparalelní větvi. Tím je dosaženo vyšší využití tepla plynů k ohřevu práškového materiálu.Kombinovaný předehřívač...

Houževnaté hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259443

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kadleček František, Novák Jiří, Krudenc Ladislav, Vavřinec Ladislav

MPK: C08L 63/10, C08L 63/02

Značky: houževnaté, hmoty

Text:

...pryskyřice modifikované vnějšími či vnitřními plastifikatory nebo reaktivními ředidly. Učinek bývá méně výrazný, zejména u. vnějších plastifikátorů Také lze použít směsi epoxidových pryskyříc dianového typu s alifatickými, cykloalifatickými či .novolakovými epoxidovými pryskyřicemi. Ptružití směsi je o~mezeno jejich vzájemnou snášenlivwostí.Allylfenylétery se připravují reakcí fenollů s allylhalogenidy ve vodně-alkohollckémroztoku NaOH při...

Regulační člen stabilizátoru proudu elektromagnetu jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 259442

Dátum: 17.10.1988

Autori: Králík Miroslav, Hronek Vítězslav

MPK: G01N 24/08

Značky: rezonance, magnetické, regulační, elektromagnetů, jaderné, člen, stabilizátoru, proudu

Text:

...rezonance podle vynálezu je, že pouzdra výkonových tranzistorů jsou přímo bez izolačních podložek spojená s chladičem, který je navíc spojen s ochrannou zemí. Tím vzniká podstatně vyšší chladící efekt sníženímtepelného odporu přechodu pouzdro-chladič a zvyšuje se zatížitelnost tranzistorů a jejich spolehliłvost. Dynamické vlastnosti zaruču.je buzení z tranzistoru opačne polaritý,který může být v zapojení se společným emi torem a pnotože...

Průběžná pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 259441

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská, průběžná

Text:

...je nuiové. Dále je pec po délce pečíciho tunelu osazena vytápěcími tělesy s horní-mi a Spodními topnými elementy, přičemž rozložení hustoty topných elementů tmdpovidá požadované technologii.-přisáváni a výfuk pečícího prostředí do pro storu pekárny. Tim se zvyšuje hygiena prostředí pekárny. Dále nedochází l nevhodnému snížováni teploty pečicího prostředí přisáváním studeného» falešného vzduchu. Tím se zvyšuje hospodárnost pečení. vznikají dva...

Fosfolipidové koncentráty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259440

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, Novák Jan, Hrdina Pavel

MPK: A23J 7/00

Značky: jejich, výroby, koncentráty, fosfolipidové, způsob

Text:

...ditacylglycerolů, 80,9 0/0 hmot. fosfolipidů s poměrem mon-noa diesterů kyseliny trihydrogenfostorečné 41,6 z 1,0.Produkt neobsahuje soli glycerolfosforečných kyselín, ani -anorganické tosfáty. Tento ñosfvolipidový kvoncentrát se použil. jako ,antioxídant a stabilizátor pokrmových tuků a rostlinných jedlých olejů.Do reaktoru o objemu 5,5 m 3 se načerpá 550 kg neutrálníh-o produktu fnosfołrylace parcíálních acylglycerolů na bázi řepkrovehvo...

Způsob výroby směsi fruktózy a kyseliny glukónové a jejích solí v submerzní kultuře plísně Aspergillus foetidus var. pallidus konverzí sacharózového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259439

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hollerová Ida, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Jarý Jiří, Vojtíšek Vladimír, Novák Miroslav, Šeflová Marcela

MPK: C12P 7/58, C12P 19/02

Značky: glukonové, sacharózového, konverzí, kultuře, pallidus, plísně, aspergillus, směsi, výroby, substrátů, submerzní, způsob, solí, jejich, foetidus, fruktózy, kyseliny

Text:

...uvedeného kmene je uložena Ve Sbírce kultur hub Katedry bo-taniky Univerzity Karlovy, Praha 2, Benátska 2 pod č. CCF 1889.Po provedení iermentace buněčná hmota mikroorganismu se může odseparovat od kapalného podílu kultivačního média a opakovaně použít pro konverzi sacharözy nebo produktů, meziproduktů a odpadů z výroby sacharúzy, zejména afinády, rvafinády, lehké a těžké šťavy, kléru a melasy.Pro zaočkování fermentačních nádob se používá...

Zapojení pro programové řízení pohybu manipulátorů v polohové vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 259438

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lesák Milan, Beran Vojtěch, Pluhař Lubor, Dlabač Ladislav

MPK: G05B 19/18

Značky: polohové, manipulátoru, programové, pohybu, řízení, zapojení, vazbě

Text:

...vstupy a výstupy jsou vícebítově. K bloku 3 programovatelných čítačů lze pripojit bud bloek 4 obvodů pro pulsní odměřování spojí se vstup 3.2 s výstupem 4.1), nebo blok 5 obvodü pro fázové odměřování spojí se výstup 3.3 se vstupem 5.1 a vstup 3.4 s výstupem 5.2). Vstup 4.2 bloku 4 obvodů pro pulsní odměřování je spojen s výstupem 8.1 odměfvov-acíclí pu.lsů z pulsního snímače El. Výstup 5.3 bloku 5 obv-odů pro fázové odměřování je spojen...

Sklopná navíjecí stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259437

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reissig Ivo

MPK: B65H 19/30

Značky: navíjecí, stolice, sklopná

Text:

...nebo kabelů na velkorozměrovou cívku při postupném provádění dílenských spojů, čímž se několikxanásobně zkrátí zráty provozního časového fondu technologického celku při následné výměně pásma, lana nebo kabelu.Na připorjeném obr. 1 je znázorněn nárys sklopné navíjecí stolice v manlpulační poloze při nakládání nebo .vykládání cívky. Obr.2 znázorňuje nárys uvedeného zařízení vpracovní poloze a obr. 3 znázorňuje půdorys výše uvedeného zařízení...

Zapojení taktovací cesty v opakovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 259436

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Josef, Vojta Ludomír

MPK: H04B 14/04

Značky: cesty, opakovači, taktovací, zapojení

Text:

...svorky 1, 1. Stejnosměrné předpětí na obou vstupech prvního hradla H 1 je voleno tak, aby signál na výstupu prvního hradla. H 1 měl tvar kladných impulsů o šířce Ti, kde platí T/2 §T 1 T, 4kde T je interval jednoho impulsního místa. U systémů s PCM prvního řádu je T 4 B 8 ns. Tímto impulsním sledem je buzen rezonanční laděný obvod tvorený prvním a druhým kondenzátorem C 1 .a C 2 a indukčností L. Druhý kondenzátor C 2 je jediný...

Čerpadlo s kyvným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259435

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hinner Eduard

MPK: F04C 9/00

Značky: pístem, čerpadlo, kyvným

Text:

...nevýhody jsou odstraněny čerpadlem s kyvným pístem podle vynálezu, obsahujícím komoru, vymezenou obvodovou stěnou kulového tvaru a bočnímí stěnami, jejímž středem prochází hn.ací hřídel, pevně spojený s unášecí hlavou ve tvaru rotačniho těles-a opatřeného drážkouu elipsovitého tvaru., v níž je volně vložen šikmo k ose hnacího hřídele plochý kruhový pírst, dosedající svým obvodem na obvodovou stěnu komory,přičemž v komoře je upravena radiálně...

Dvousložkový prostředek k pevnému, trvanlivému a pružnému spojení dvou předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259434

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kopal Václav

MPK: C09J 3/12

Značky: pevnému, předmětů, trvanlivému, pružnému, dvousložkový, spojení, prostředek

Text:

...zvlášť zdraví nebezpečné látky, je výrobně jednoduchý, jeho použití nevyžaduje žádné doplnkové vybavení pracoviště.Spojování prostředkem podle v-ynálezu se provádí dvoufázově. Nejprve se nenese spojovací hmota, která je v podstatě upravený polysulfidový kaučuk. Po-lysultidový polyme má řetězové makromolekuly v pravidelném sledu z organickýchúseků a disulfidových mostů. Na konci jsou thiolové skupiny schopné reakcí. Různé d-ruhy...

Horkovzdušná sběrná skříň výstupního traktu keramického rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259433

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gazdík Ladislav, Vašíček Dušan

MPK: F27D 13/00

Značky: horkovzdušná, výstupního, traktu, rekuperátoru, sběrná, skříň, keramického

Text:

...náběhu, čelní vertikální stěny a dvou vertikálních bočnic.K horní části skříně jsou pripevněny sběrné nástavce ve tvaru nepravidelného komolého mnohostěnu s obdélníkovou základnou,který ve své horní části prechäzí do kruho 259433vého přírubového nástavce. venkovní plášť stěn skříně je zhotoven z ocelových rovinných plechů, které jsou navzâjem rozebíratelně připevněny.Výhodou konstrukčníno tvaru skříně podle vynálezu je jeho velmi snadná...

Zapojení k eliminaci interference podzemních liniových konstrukcí při separátních systémech katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 259432

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polák Josef, Mrázek Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: systémech, ochrany, liniových, separátních, konstrukcí, podzemních, katodické, zapojení, eliminaci, interference

Text:

...separátního potrubí ke společné aktivní ochraně. Obr. 2 představuje blokové schéma konkrétního provedení vynálezu za použití vzduchového- stykače. Na obr. 3 je další příklad konkrétního provedení vynálezu s využitím polovodičové diody.Zapojení podle vynálezu pracuje taktoPodzemní liniová konstrukce 1, například ocelové potrubí s velmi kvalitní vnější izoLaci, má separátní katodickou ochranu se zdroji ochranného proudu (obvykle...

Pneumaticky ovládaný jednodílný odledňovací povlak eliptického vstupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259431

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mahovský Jan, Kurtin Jiří, Švajda Stanislav

MPK: B64D 15/16

Značky: eliptického, ovládaný, odledňovací, vstupu, vzduchu, pneumatický, povlak, jednodílný

Text:

...nafukovatelné komory, Lispořádané rovnoběžně s náběžnou hranou, jsou v místech největší křivosti eliptickêho vstupu přerušeny a dogp 1 ně« ny jednak nafukovatelnými komorami, kvolmými na náběžnou hranu, a jednak protažltelnými úseky pryžového materiálu bez textílního v-yztužení. Odledňooací povlak pak odledñuje nejen vnitřní plochu vstupu, ale ináběžnou hranu a s ní související venkovní stranu vstupu.Kombinace komor, rovnoběžných a kolmých k...

Kompaktované fosforečné hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259430

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jaššo Igor, Kadera Jan, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Prusek František, Pálffy Alexander, Křížala Josef

MPK: C05B 21/00

Značky: kompaktované, fosforečné, hnojivo

Text:

...hodnotnotą surovinu se srovnatelnými fyzikálníml, chemickými i agrochemickými vlastnostmi.Granulované fosforečné hnojivo vynálezu je nutno pro kompaktování ponechat alespoň dva dny v suchém slçladu, aby směs dobře proreagovala a tím došlo k dalšímu zvýšení pevnosti častíc. současně při tom dojde k neutralizaci víc-iné kyseliny tosiorečné re.akcí s jemnou frakcí surovéhvo fosfátu. Přídavel-g jemné mletého přírvodního zeolitu zlepšuje...

Voltammetrická mikroelektroda na bázi uhlíkového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 259429

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vedral Zdyněk

MPK: G01N 27/30

Značky: uhlíkového, vlákna, bázi, mikroelektroda, voltammetrická

Text:

...elektrody jsou v praxi určeny pro aplikace V elektrochemíi a poiužívají speciální uhlíková vlákna zahraniční výroby.Výše uvedené nedostatky wodstraňílje Voltnametrická elektroda na bázi uhlovodík-ového vlákna podle vynálezu. Tatvovoltametrická tmikroelektrrooa je tvořena skleněnou mikrokapilárou, jejímž středem prochází vodič,například měděný, ktery je uvnitř skleněnémikrokapiláry sp-ojen vodivým tmelem se souose uloženým...