Archív za 1988 rok

Strana 179

Zařízení k upnutí ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254417

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rathuský Jiří, Handl Zdeněk

MPK: G01M 13/04

Značky: upnutí, zkoušení, jejich, zařízení, ložisek

Text:

...náhonovćmu mechanismu. Druhý závčrný nosič 1 je ve styku s tlačným dílem 8 ústrojí pro vyvozování axiální zátčžnć síly, přičemž zixiální poloha krajního ložiska na unášenćm hřídeli 18 je vymezena objímkou 20. Oba závčrnć ,nosiče 1,rozpěrka 10 a pouzdro 4 jsou opatřeny přívody 11 maziva a pouzdro 4 navíc dvěma odtoky 12umístěnými radiálně proti přívodům 11. Nosiče 1, 2a rozpčrka 10 jsou opatřeny radiálně orientovanýrni kolíky 23 uspořádanými...

Zapojení pro zajištění měkkého omezení výstupního signálu zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254416

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: H03F 1/02

Značky: omezení, zesilovače, měkkého, výstupního, zapojení, signálu, zajištění

Text:

...komparátorový vstup rozdělen na dva samostatné vstupy. . iPodstata činnosti a účinku zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že při detekci prahu přebuzení se s napájecím napětím porovnáva výstupní napětí zesilovače, kterć je velke, na rozdíl od známého zapojení, které pracuje se vslupním napětím, které je male, čímž je dosaženo větší citlivosti obvodu a podstatne lepšího potlačení vlivu teplotní závislosti prvků detekčního obvodu na...

Zapojení optického vysílače optoelektronického přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 254415

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dočkálek Antonín, Dostál Josef

MPK: G08C 19/36

Značky: optického, přenosového, systému, zapojení, vysílače, optoelektronického

Text:

...a vysílá optický signál, kterým může být nejen libovolný digitálne modulovaný signál, rytmický nebo arytmický,s opakovacími kmitočty až k stejnosmčrnćmu signálu, .ale i libovolný analogovč modulovaný signál vširokem frekvenčním rozsahu,Zapojení optického vysílače podle vynálezu bude následovně blíže popsánt) v příkladovém provedení s připojených vyobrazení, kdeobr. 1 znázorňuje blokové uspořádání optoelektronického vláknového...

Zapojení amplitudově modulovaných rozhlasových vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254414

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gregora Pavel

MPK: H03C 1/62

Značky: amplitudové, vysílačů, zapojení, rozhlasových, modulovaných

Text:

...podle vynárleztl, jehož podstata spočíva v tom, že k modulačnímu vstupu modulátortí je svým výstupem připojena zpožďovací linka a k řídicímu vstupu hlavního usměrňovače je přes řídící obvody hlavního usmčrňovače svým výstupem připojen regulátor nosné, k jehož vstupu, který je spojen se vstupeín zpožďovací linky, je připojen přívod modulačního signálu.Hlavní výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom,proti dosud známým řešením...

Úrovňový vyhodnocovač pro zajištění bezpečnosti v dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254413

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šlegr Petr, Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: G08B 29/00

Značky: úrovňový, bezpečností, vyhodnocovač, zajištění, dolech

Text:

...s druhým vstupem 72 logiky 70, přičemž výstup 31 třetího zdroje 30 relerenčního napětí spojen s relercnčníní vstupetn 61 třetího komparátoru 60, jehož výstup 63 je spojen s třetím vstupem -73 logiky 70, přičemžtoru 60 a současně s výstupem 81 zdroje 80 čidla a současně se vstupní svorkou 100 úrovňového vyhodnocovače, přičemž kódovaný výstup 74 logiky 70 tvoří výstupní svorku 110 úrovňovćho vyhodnocovače. 7Úrovňový vyhodnocovač pro zajištění...

Nosič pro látky aplikovatelné fumigací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254412

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bacílek Jaromír, Jahoda Jaroslav, Kacafírek Stanislav, Veselý Vladimír

MPK: A01N 25/08

Značky: nosič, látky, fumigací, aplikovatelné

Text:

...oxidační a regulační látky ovlivňující způsob hoření tak, že nosič po zapzileiíí nehoří plarnenení a vyvinc teplotu do 500 °C za dobu tlclŠĺ než 30 sec. Po im~ pregnaci se vláknilý plošný materiál sušĺ. Oxidační a regulační látky jsou použity v roztoku polárních(irgzmiekých rozpouštčdel ve směsi s vodou při teplotě lázně nad 35 °C. Jako rozponštědla jsou použitý ketony, ztldehytly a ztlkoholy o teplotč varu pod 100 °(J. Použitím...

Zařízení k vedení rouna do ústrojí vpichovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254411

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krčma Radko, Jirsák Oldřich, Ray Prabir

MPK: D04H 1/46, D04H 18/00

Značky: rouna, zařízení, ústrojí, stroje, vpichovacího, vedení

Text:

...a jeho účinky jsou blíze vysvčtleny v popisoch příkladů jeho provedení podle přiloženćho výkresu, kde znazorňtljje obr. l v příčnćm schemztticltćm řezu zařízení k vedení rouna do ústrojí a z íistrojí vpichovacího stroje podle vynálezu a obr. 2 přivátlčcí desku zakončenou hřebenem.Zařízení k vedení rouna do ústrojí vpiehovacíhohřebenem 2 tvořeným trny 3 astćrací listy 4. Zařízení je vůči jehelnćmu poli 9 vpichovacího stroje tllllĺslčllü tak,...

Zařízení k odstraňování nálepů z podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 254410

Dátum: 15.01.1988

Autor: Staněk Václav

MPK: A01K 1/01

Značky: zařízení, nálepů, podláh, odstraňování

Text:

...tlakovou líorkotl vodou, které se užívalo k ríapařování nálepů. Tím je rovněž snízen i objem kejdy v jímce, není zatčžována doprava kejdy objemem vody, kterou byla kejda zřeďována. Zařízení lze lehce přenášel, jeho váha se pohybuje okolo 25 kg. Jeho poměrně jednoduchá konstrukce a dostupnost jednotlivých dílů dává předpoklad pro výrobu bez použití speciálních zařízení. .Příklad provedení zařízení k odstraňovaní nálepů z podlah podle vynálezu...

Jazýčková jehla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254409

Dátum: 15.01.1988

Autori: Apolín Ladislav, Špíral Josef, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 35/04

Značky: jazýčková, výroby, její, způsob, jehla

Text:

...postupom je umožnčna výroba jazýčkovć jjehly potřcbnćhc) tvaru bez náročného třískovćht) odebírání materiálu, s vyhovující hladkostí na funkční části jehly a při odstranění nežádoucích povrchových vrypů a trhlinek. Kromě jižuvedených výhod dochází k zhutnění materiálu a tím, jak bylo uvedene, ke zvýšení pevnosti zejména funkčních částí, současně však zůstává zachována konstantní plocha průřezu stvolu jehly. Zhutnění materiálu...

Zařízení pro označování plošných výrobků zhotovených mimo přípustnou toleranci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254408

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pitra Ladislav, Sokolovský František

MPK: B05C 21/00

Značky: toleranci, plošných, výrobků, označování, přípustnou, zhotovených, zařízení

Text:

...odstraňuje zařízení, sestávající z dvojramennć páky, jejíž jedno rameno je spojene s elektromagnetem a opatření) závažím. Pod- ramenem je llmĺslěl stavitelný Šroub. Druhé rameno obsahuje kladku. Podstatou vynálezu je, že kladku obepíná lanko, jehož jeden konec je ukotven a druhý konec je spojen s držákem se značkovacím médiem. Držák je voluč uložen ve vedení.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že zařízení pracuje zcela automaticky a je...

Zařízení pro stabilizaci tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254407

Dátum: 15.01.1988

Autori: Král Antonín, Matoušek Stanislav

MPK: G05D 15/00

Značky: zařízení, tlaku, plynů, stabilizaci

Text:

...vstupom 6 vtéká plyn do řídící větve. Jeho tlak stabilízován běžným stabilizátorem 7 a plyn protéká odbočkou 8 do vlastní technické soustavy pneumatickým odporcm 9. Odbočka 8 je pneumatický spojena s řídící částí l, ve které je proto tlak na stejné hodnote jako v odbočce 8. Druhým vstupom 10 vtćká plyn do řízenć včtve systemu a protčká odbočkou ll a pncumatíckým odporcm 12 do druhé soustavy. Odbočka ll je pneumatický spojena s řízenou...

Zapojení pro stanovení efektivnosti katodické ochrany kabelů s kovovými obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 254406

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Josef, Volf Josef, Bartoš Petr, Cikán Karel, Zoulek Aleš

MPK: C23F 13/00

Značky: efektivnosti, kabelů, ochrany, stanovení, zapojení, kovovými, katodické, obaly

Text:

...nedostatečnou protikorozní (ichraitoumožno pomocí zapojení simulovat korozní podmínky na rozhraní olovčiíý plášť - vlhký krepový papír.Vychází se tlítlc z oprúvneneht) jířetljioltladtt, že ochranný proud vstupuje do kabelu v místech porušeneht) izolaćitílít) obalu (juty) přes ocelový peincíř a vlhkými místy porezní izolace (krepoveho papíru) na povrch oloveiíelto plášte, tedy tam, kde tlochzizí k elektrocheníickć korozí, v suchých...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minařík Václav, Havránek Miroslav

MPK: B23K 26/00

Značky: ultrazvukovou, mnohaměničovou, měničů, způsob, sondu, lineární, elektromechanických, řezání

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Těsnění tlakového prostoru rotorového pásmového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254404

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bartošek František, Zmeškal Jaromír, Hučín Vladimír

MPK: B30B 3/00

Značky: tlakového, pásmového, těsnění, rotorového, prostoru

Text:

...straně okrajovým kroužkem, přičemž drážka je opatřcna škrabákem. Princíp funkce objemového těsnění podle vynálezu spočíva v tom, že těsnicíkroužek klade proti průchodu materiálu odpor a tento zbrzdí natolik, že V drážce vznikne objemová rezerva.Výhody těsnění podle vynálezu spočívají v tom, se zjednoduší počet součástí, potřebných k utěsnení pracovního prostoru lisu. Odpadnou segmenty,zasahující do labyrintu, výroba drážek na rotoru...

Referentní elektroda pro systémy elektrochemické ochrany průmyslových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254403

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bystrianský Jaroslav, Payer Vladimír, Mokrá Miluše, Novák Pavel, Veselá Ludmila, Podval Jaroslav, Bartel Vlastimil

MPK: C23F 13/00

Značky: průmyslových, ochrany, referentní, elektroda, zařízení, systémy, elektrochemické

Text:

...křivky 10 (zhruba od potenciálu -0,22 V do 1,7 V) platí kladná znamćnka proudové hustotyj,pro katodickou část křivky 10 (od -0,22 V do-1,0 V) je proudová hustota j záporná. V katodické .oblasti (mezi body A a B) vidíme úsek ~ 11, jehož strmost je 120 mV nadekádu proudové hustoty,konkrétne V oblasti proudových hustot 0,1 až 100 A . ma, je tedy menší než požadovaných 200 mV na dekádu. Proto lze pro toto hnojivo použít katodicky polarizovanou...

Způsob navození podmínek mikrogravitace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254402

Dátum: 15.01.1988

Autor: Křížek Bohuslav

MPK: B64G 7/00

Značky: navození, zařízení, podmínek, způsobu, tohoto, mikrogravitace, provádění, způsob

Text:

...a zrych 1 enía(t), na obr. 3 je uveden teoretický průběh tahu «P(t) letového motoru a obr. 4 představuje blokové schéma zařízení automatické regulace tahu letového motoru.Způsob navození podmínek mikrogravitacc spočívá v tom,během pohybu po balistické dráze je reaktivním tahem automaticky ovládána rychlost přičemž požadovaného lineárního průběhu rychlosti se dosahuje kompenzací ztrátové složky rychlosti,způsobené odporem prostředí a...

Zařízení pro první opracování a obnovování pracovní polohy rozvodových vaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 254401

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pordán Mihály, Kövári Pál, Bogisich Ferenc, Ördögh Antal, Téringer Imre, Galambos Tibor

MPK: B23Q 35/00

Značky: vaček, polohy, zařízení, obnovování, pracovní, opracování, první, rozvodových

Text:

...mimořádně pružným způsobem a v míře, jíž nebylo dosud schopno dosáhnout žádné zařízení. Zařízení podle vynálezu současně umožňuje obnovení opotřebovanć pracovní plochy klíčů brzd motorových vozidel, čímž tyto klíče nabývají vyšší užitné hodnoty než byla jejich původní hodnota.Vynález je blíže vysvětlen s odvolaním na výkresy, na nichž je znázorněn příklad jednoho provedení zařízení podle vynálem. Na výkresech značí obr. 1 jeden z...

Způsob čištění odpadních vod z výroby syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254400

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kašpar Vlastimil, Dvořák Josef

MPK: C02F 1/56, C02F 1/46

Značky: způsob, kaučuku, výroby, syntetického, čištění, odpadních

Text:

...anionaktivní flokulant v množství 1 až 5 mg/1.Při výrobě l tuny kaučuku odpadá (podle typu vyráběněho kaučuku 4 až 5 m 3 koncentrovaných odpadnich matečních lázní z kolagulace (sér) a 13 až 14 m 3 pracích vod z propirání vyrobeného kaučuku. Teplota odpadních lázní z koagulace bývá 70 až 50 °C. Jejich reakce se pohybuje 3 pH. V 1 m 3 odpadních lázní z koagulace bývá přítomno V závislosti na technologii koagulace od 1 kg do 3 kg...

Zařízení pro zpracování sklízených luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254399

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: zpracování, luštěnin, sklizených, zařízení

Text:

...resp. pod pevnými mlátícími přepadovými koši ll mohou být uspořádány nad dnem ll shrnovací dostředné dopravníky lg. Na ně navazuje vynášecí dopravník ll, např. šnekový, jehož úložný žlab gg je s výhodou opatřen propadovými otvory ll. Vynášecí dopravník ll ústí nad stupňovitou kmitající desku ll nosiče l, alternativně nad neznázorněná vytřasadla nosiče l, přičemž 5 výhodou je mezi vynášecí dopravník ll a stupňovitou kmitající desku lg vřazen...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254398

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kratochvíl Miloš

MPK: F02M 1/14

Značky: sytič, karburátoru

Text:

...je uspořádán směšovací kanál procházející mimo tlačnou pružinu, přičemž spodní okraj směšovacího kanálu leží nad spodním okrajem plochého šoupátka. směšovací kanál je uspořádán v plochém šoupátku, nebo v přídavně destičce připevněné k plochému šoupátku nebo je vytvořen přímo víkem sytiče.Přiklad provedení sytiče karburátoru podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je v částečném řezu znázorněn sytič podle...

Spojka nadpraží a stojky montovatelné dveřní zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 254397

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubovčík Ján, Wojnarová Anna, Olšák Miloň, Galambošová Oľga, Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/52

Značky: dveřní, stojky, montovatelné, nadpraží, spojka, zárubně

Text:

...nejměně dvě kuželová zahloubení,zasahující do odpovídajících zahloubení vnitřní obvodové boční plochy stojky a spojená šrouby V horní části přesahuje částečně vnitřní dutiny nadpraží, přičemž hlavy šroubů leží pod úrovnívnitřní obvodové plochy stojky.Výhoda spojky nadpraží a stojky montovatelné dveřní zárubně podle vynálezu, spočíváv tom, že zvyšuje stabilitu spojení tím, že s nadpražím tvoří jeden tuhý celek, její přesazená boční...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 254396

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Galambošová Oľga, Kubovčík Ján, Wojnarová Anna

MPK: E06B 1/52

Značky: montovatelná, vchodová, zárubeň

Text:

...Jednoduché nastavení pohyblivé výztuhy pomocí vhodného nástroje umožňují manipulační otvory protilehlé zámkovým nebo montážním otvorům stojek.Na přiloženém výkrese je zňázorněn příklad provedení montovatelné vchodové zárubně podle vynálezu a to na obr. 1 v celkovém pohledu, na obr. 2 je podélný řez v místě výztuh, na obr. 3 příčný řez výztuhami v místě manipulačních otvorů a na obr. 4 je pohled na část vnitřní stěny zárubňové stojky v místě...

Velkoplošná průtočná cela kaskádového elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254395

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hlavatý Jaromír, Bakos Viktor, Volke Jiří

MPK: C25B 11/00

Značky: velkoplošná, elektrolyzéru, průtočná, kaskádového

Text:

...až 1,5 mm z izolačního a chemicky odolného materiálu, např. z polypropylénu, polyethylenu či z teflonu. Komorové pouzdro § je zhotoveno z elektricky nevodivého, avšak chemicky dostatečně odolného materiálu, jako-je novodur, polypropylen, teflon, kov pokrytý smaltem nebo teflonem atp.Obr. 2 ilustruje schematicky uspořádání, ve kterém jsou komorová pouzdra § s vloženými elektrodovými bloky g sestavena do sloupců na sebe. Upravené dosedající...

Rychlý desítkový čítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254394

Dátum: 15.01.1988

Autor: Musil Vítek

MPK: H03K 21/00

Značky: rychlý, desítkový, čítač

Text:

...svorkou A čítače. K výstupu l děliče g kmitočtu dvěma jsou paralelné připojeny taktovací vstupy §, §,§,každého z trojice JK klopných obvodů 1, lg ll. J vstup Q prvního JK klopného obvodu 1 a k vstup g prvního JK klopného obvodu 1 jsou spojeny s invertovaným výstupom g třetího JK klopného obvodu lg. Přímý výstup ll prvního JK klopného obvodu 1 je spjen s J vstupem g druhého JK klopného obvodu ll a s K vstupem lg druhého JK klopného obvodu...

Usměrňovačový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254393

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavelka Jiří, Paderta Bedřich, Kadlec Zdeněk, Janoušek Josef

MPK: H01F 27/38, H01F 31/08, H01F 15/18...

Značky: usměrňovačový, transformátor

Text:

...a případně lze statickou kompenzaci účiníku realizovat přímo na výstupním napětí filtračního vinutí.Příklad usměrňovačového transformátoru podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese. Na obr.l je náhradní schéma pro vysvětlení funkce a na obr. 2 je znázorněn řez oknem usměrñovačového transformátoru s pohledem na uspořádání jedné fáze.Vzhledem k velkým výkonům je zpravidla usměrňovačový transformátor řešen se dvěma výstupními vinutími Q,...

Zapojení pro vyloučení chybných výsledků měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254392

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/28, H01J 37/304

Značky: vyloučení, výsledků, měření, zapojení, chybných

Text:

...vstupem sdružovače, jehož první vstup je spojen s měřícím obvodem, zatím co výstup sdruževače je spojen s registračním obvodem, například číslicovým voltmetrem.Předností zapojení podle vynálezu je, že zabraňuje a vylučuje možnost registrace chybných výsledků měření. zaručuje jednoznačnou indikaci nastavení nevhodných podmínek pro měření. Nevyžaduje nutnost stále kontroly zadaných podmínek měření. zapojení představuje výrobně nenáročnou a...

Způsob izolace albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254391

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrdlička Jiří, Vodrážka Zdeněk, Králová Blanka, Khain Bohuslav, Loučka Miloslav, Caudrová Jitka, Demnerová Kateřina

MPK: A23J 3/00

Značky: izolace, albuminu, způsob

Text:

...druhý den při skladování V chladírně.b) Antikoagulační roztoky přidávat přesně a opatrně. Nadměrné množství by způsobilo změnu osmotického tlaku, porušení krvinek a také přílišně naředěni. Nepřisolovatani kuchynskou soli ani dusitanovou směsi. c) Vyvarovat se styku plazmy se železem, které ji tmavě zbarvuje.d) Pro dopravu je vhodné krátké potrubí a samospád, neboč čerpadlo může krev poškoditVýhodou metody podle vynálezu je, že vychází z...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Koubková Marie, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 1/42

Značky: materiálů, elektrografického, výroby, ofsetového, způsob, vysoké, střední, náklady, tiskové

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Převodník frekvence/napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254389

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štork Milan

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník

Text:

...neinvertující vstup gg operačního zesilovače § je uzeměna výstup 5 operačníhozesilovače Q je připojen na vstup gł analogové paměti Q.Vstupní pulsy o frekvenci fi jsou přivedeny na svorku ll monostabilního klopného obvodu l, který na každé nástupní hraně (nebo odcházející hraně) vstupního pulsu generuje krátky puls, který je veden na řídící vstup 2 analogové paměti g a zároveň též na nulovací vstup gł čítače 3. Generovaný puls z výstupu lg...

Způsob renovace starých stok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254388

Dátum: 15.01.1988

Autori: Táborská Eva, Kalivoda Stanislav

MPK: E02D 29/10

Značky: starých, způsob, renovace

Text:

...podmínkách a § 63 že jge o renovace nákladné a zdlouhavé.Uvedené nevýhody dosavadních způsobů renovacešstarých stok kanalizační soustavy se odstraní způsobem renovace starých stok podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, žedo potrubí staré stoky se po částech zasune nové potrubí menšího průřezu, provede se na něj propojení přípojek a výplní se prostor mezi oběma potrubími maltou.Výhodou renovace starých stok podle vynálezu že to, že...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubíček Petr, Musial Petr, Volný Miroslav, Válek Jan

MPK: G01G 11/14

Značky: určování, zařízeních, kontinuálnímu, materiálů, transportních, složení, změn, zařízení, objemové, chemického, hmotnosti, sypkých

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Způsob čištění rychloofsetových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254386

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sojka Oldřich, Matějka Jindřich, Švajgl Oldřich

MPK: B41F 35/06

Značky: čištění, způsob, rychloofsetových, strojů

Text:

...tvořeným jinými složkami vede k ekonomicky výhodnému řešení, neboř uvedene složky jsou snadno dostupné v rafinériích ropy a v chemickém průmyslu. Jejich kombinace zaručuje větší těkavost než dosavadní typy čistících kapalin a přitom hygienickou nezávadnost proti roztokům obsahujícím benzen nebo toluen. Vysoká hustota vzorku kapaliny zaručuje i snažší odstraněníV níže uvedeném příkladu se předkládá postup podle vynálezu, přičemž podmínky jsou...

Zařízení na dělení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254385

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zmeškal Karel

MPK: D03D 47/00

Značky: zařízení, dělení, útku

Text:

...pomocí matice přes pružinu.Hlavní výhodou je jednoduchost, universálnost použití při požadované kvalitě krajů tkaniny.Vynález je popsán v následujícím popisu a znázorněn na přiložených výkresech, kde značí obr. 1 celkové uspořádání zařízení pro dělení útků, obr. 2 bokorys a nárys hlavního funkčního uzlu zařízení pro dělení ůtků.Vlastní zařízení pro dělení útků je umístěno na hidlenu l tkacího atroje v prostoru levého kraje tkaniny V...

Betonovací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 254384

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: E01D 21/02

Značky: betónovací, vozík

Text:

...zvyšuje hmotnost vozíku a s ní spojené obtížeNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněno provedení dle vynálezu, kde obr. 1 představuje použití pouze části vozíku při vybetonování dílů nad podpěrou. Na obr. 2 jsou kompletní vozíky v poloze od počátku betonování až do předepnutí a zakotvení výztuže. Obr.3představuje nosný rám v čase přenosu do další polohy.Betonovací vozík sestává z nosného rámu 3, bočního bednění l spojeného se spodním...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, přípravy, způsob, výrobu, prefabrikátů, mechanickým, opracováním, čoček

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Způsob přípravy prefabrikátu pro soustružené kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254382

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, čočky, prefabrikátů, kontaktní, přípravy, soustružené

Text:

...rozpustných podílů a připravené k mechanickému opracování na kontaktní čočky. To znamená, že každým procentem vypraných rozpustných podílú (nízkomolekulárních látek a nezesítěných homopolymerů) se zvyšuje Tg xerogelu přibližně o 6 OC, což má za následek zlepšení obráběcich vlastností materiálu jakož i jeho leštění. Způsob podle Vynálezu zaručuje, že hotová kontaktní čočka z takto připravených materiálu bude bez jakýchkoli materiálových...

Stavitelná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254381

Dátum: 15.01.1988

Autori: Anděl Miroslav, Geryk Milan

MPK: B23Q 3/10

Značky: stavitelná, podložka

Text:

...A-A a na obr. 3 půdorys z obr. 1, na obr. 4 je klín a na obr. 5 řez rovinou B-B z obr. 4, na obr. 6 je znázorněna podložka s dělenou prizmatickou základnou, na obr. 7 řez rovinou E-E a na obr. B půdorys z obr. 6, a na obr. 9 a na obr. 10 jsou znázorněna spojovací táhla, nastavitelné podložka je vytvořena bud prizmatickou základnou nedělenou l, neho dělenou g, která je pak spojena táhly 3. Po prizmatické ploše základny se posouvá klín A....

Univerzální vřeteník s otočnou vřetenovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254380

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burian Zdeněk, Knapek Stanislav, Blažek Ivo

MPK: B23B 19/00

Značky: vřeteník, univerzální, vřetenovou, otočnou, hlavou

Text:

...pouzdro 3, otočně uložené na hlavní hřídeli 33. Pouzdro 3 je na jedné straně uzavřeno víkem 33 se závitem, na kterém je našroubována převlečná matice 33, navlečená na suvnem šroubu 33, který je uložen ve vodlcím pouzdru 33 a je opatřen narážkou 33 koncových spínačü 33 zpevñování. Na suvném šroubu 33 je uložena matice 33, kteráDále je pouzdro 3 opatřeno ozubeným kolem 33, které je V záběru s pastorkem 33 hřídele 33 náhonu pootáčení...

Kontinuální regulační dávkovač sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 254379

Dátum: 15.01.1988

Autor: Syrový Jan

MPK: G01G 11/02

Značky: kontinuální, dávkovač, regulační, sypkých

Text:

...stolice ll s výkyvným ložem ll, měrným čidlem ll a snimačem ll, připojeným výstupem k převodníku g a součtovému členu 1, do kterého je zapojen převodník g a ovladač lg. Součtový člen Ž je spojen s poměrovým regulátorem 5, zapojeným k regulátoru § otáčok regulačního pohonu l. Regulační pohon l je mechanicky spojen s indukčním elektromagnetickým snimačem A otáčivé rychlosti s výstupem zpětně zapojeným k regulátoru E otáček. Regulační pohon l...

Lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254378

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukáš Josef, Musálek Lubomír

MPK: B21J 9/04

Značky: stolice, lisoděrovací

Text:

...se odstraní lisoděrovaci stolici podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že válcovací stolice je svým rámem pevně spojena s nosným rámem a svou horní částí s vedením bloku, které je spojene se sloupem, kde nosný rám je traverzou spojen se spodní částí vedení a kde vodicĺ rám tlačky vběžné strany je uložen suvně ve vedení základového rámu, přičemž k rámu válcovací stolice je připevněn stŕedicí rám trnové tyče výběžné části,ktorý je...