Archív za 1988 rok

Strana 178

Zařízení pro vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254457

Dátum: 15.01.1988

Autori: Juříček Jan, Fiala Bohumil

MPK: B60B 15/26

Značky: motorového, vozidla, zařízení, vyproštění, kolového, únosného, málo, terénu

Text:

...a nosné části. Přípojná část je tvořena přírubou Al a k ní upevněná nosná část je rameno Q s čepem gg. Příruba Al je opatřena otvory Ag pro upevnění na kolové šrouby 2. Na čepu 3 je uložena otočně opěrná deska §, prostřednictvím ložiska §, které je pevně připojeno k operné desce Q.U zařízení, které je použito na jedné hnací nápravě 3 jsou na vnější straně disků l obou kol 3, na kolových šroubech g pro upevnění disku l na hnací nápravu Ä,...

Přenosné topné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254456

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stelzer Otto, Černý Otakar

MPK: F28D 1/047

Značky: prenosné, topné, zařízení

Text:

...odstraňuje problémy s vyprazdňováním obsahu cisteren, použitím přenosného topného zařízení.Přenosné topné zařízení pro roztavení například obsahu železniční cisterny spočivá podle vynálezu V podstatě v tom, že je tvořeno topným hadem ve tvaru šroubovice, jenž vytváří ve spodní části smyčku. Na jeho horní části je připojena ohebná hadice pro přívod páry. Uvnitř šroubovice je umístěno míchadlo poháněné nevýbušným elektrickým motorem. Svařením...

Jednodílná pružná kotva pro osazení výplňových prvků, zejména do stavebních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254455

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klíma Jaromír, Cihelka Pavel, Novák Ladislav, Bareš Jan, Kralert Jiří

MPK: E06B 1/60

Značky: stavebních, otvorů, prvků, jednodílná, osazení, pružná, zejména, výplňových, kotva

Text:

...silikátové směsi, často přes tepelně izolační vrstvu pěnového polystyrenu a možnost pohybu dřevěných špalíkü během vibrace.Vhodně profilovaná drážka v potřebné délce ostění nebo nadpraží nahrazuje zmíněné špalíky, je automaticky tvořena fcrmovací technikou. Vlastní tvar kotvy a výhodněji zvolený princip připevnění na výplňový prvek umožňují fixované přichyceni vhodného těsnicícho profilu,např. provazce na část obvodu nebo celý obvod rámu...

Způsob přípravy nepěnivé kapaliny k přenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254454

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holub Luděk, Hofmanová Helena, Matějka Jindřich

MPK: C09K 5/00

Značky: způsob, přípravy, nepěnivé, přenosu, kapaliny, tepla

Text:

...V samostatné operací se rozpustí pentahydrát nebo nonahydrát metakřemičitanu sodného ve vodě. Tento vzniklý roztok se smisi s roztokemZpůsob podle vynálezu odstraňuje nebezpečí antagonismu v účinku přisad, k němuž by mohlo dojít po přidání dalšího inhibitoru do již inhibovaného glykolového roztoku. Ve svém důsledku by to mohlo vést až ke ztrátě již dosažených dobrých antikoroznich vlastnosti přípravku. Kapalina připravená...

Držák elektromotorku, zejména pro pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254453

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mezírka Milan, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/06, H02K 5/04

Značky: pračky, držák, zejména, elektromotorku

Text:

...nich je elektromotorek l uchycen v úložných otvorech 5 v čelních stěnách 1 rámečku §, vytvořeného z plochého pásu, který je ohnut pod pravými úhly. Rámeček Q sestává ze dvou stejným částí, přičemž dělicí rovina lg rámečku Q prochází otevřenými stranami rámečku § a středem úložných otvorů §. Obě části rámečku Ž jsou spolu spojeny uvolnitelněšrouby lg, procházejícími ohnutými okraji ll na hranách obou částí rámečku 5, uspořádanými u jeho dělicí...

Způsob polymerizace a kopolymerizace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254452

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Pacovský Vladimír, Mrázek Zdeněk, Grüll Ladislav

MPK: C08F 14/06

Značky: kopolymerizace, vinylchloridu, způsob, polymerizace

Text:

...Dodatečné dávkování iniciátoru do reakčního systému v průběhu reakce umožňuje efektivnější využití iniciátoru. To dovoluje buč použít menší množství iniciátoru beze ztrát na výtěžku, nebo se stejným kvantem iniciátoru dosáhnout standardní konverze v kratším reakčním čase, popřípadě získat vyšší výtěžky při nezměněném množství iniciátoru a zachovaném reakčním čase. Při dávkování iniciátorů v pevné fázi odpadá proti aplikaci iniciátoru v...

Vystřelovací chytací sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254451

Dátum: 15.01.1988

Autor: Savický Jan

MPK: A01K 15/04

Značky: sítě, vystřelovací, chytací

Text:

...s je umístěn tak, že jeho vzdálenost od středů gum je stejná. Vystřelovač je opatřen zásobníkem z něhož při výstřelu síE vyletí.Při chytání polodivoce a divoce žijících živočichů se dosáhne časového zefektivnění práce. Zařízení podle vynálezu umožňuje chycení předem vybraného jedince např. z hejna ptáků. Umožňuje rovněž chycení letících nebo plovoucích živočichů. U chovaných zvířat se odchyt urychlí, a tím se omezí rušení ostatních...

Kompenzátor potrubních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254450

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zapletal Jiří

MPK: F16L 51/02

Značky: potrubních, kompenzátor, systému

Text:

...průřezu při dosednutí čela přítlačnć příruby a k vnitřnímu čelu operné příruby. Přitom je s výhodou operná příruba svým vnějším čelem přitisknuta k bežne přírubč kompenxovanćht) potrubí. Jinak je s výhodou operná příruba na vnitřním obvode spojena přímo s kompenzorvaným potrubím.Výhodou kompenzatoru podle vynálezu je zejména to, že pružná manžeta je svým provedením univerzálne použitelná pro potrubí kruhovćhoi hranatého průřezu,...

Zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254449

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daněk Radoslav, Uhlíř Josef, Hranička Jan

MPK: B24B 53/14

Značky: orovnávání, kotouče, zařízení, brousicího

Text:

...toho lze tuto kladku používat pouze pro jednu velikost poloměru příčného tvaru obrobku.Uváděné nevýhody odstraňuje ve značne míře zařízení pro orovnávání brousicího kotouče podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na dvojici úložných členů uchycených na frćmě brousicího stroje je otočně kolem osy kolmć na osu rotace brousicího kotouče uloženo Výkyvné rameno. Na boční stěně tohoto ramena je suvněumístěn suport, na němž jsou otočně...

Způsob přípravy čistého 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254448

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fuka Josef, Vrána Milan, Sádlo Luboš

MPK: C07C 91/44

Značky: 2-aminofenolu, přípravy, způsob, čistého

Text:

...(40 až. 55 00) než v případě destilace, ale rozdíl se vyrovnává tím, netttralizacĺ matečných louhů je možné regenerovat 3-aminofenol se zvýšeným obsahem difeííylaminů. Tento regenerát je světle žlutě zbarvený, neobsahuje žádné ve vodě nerozpustné látky a může být výhodné použit pro účely, kde zvýšený obsah difenylaminových derivátů nevadí, například pro výrobu některých druhů barviv.Produkt krystalizaee čistý 3-amiiąolenr)l s obsahem...

Kuželka tekutinového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254447

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krbálek Karel

MPK: F16K 1/34

Značky: kuželka, tekutinového, prvků

Text:

...kroužck. Na pružnení kronžlm je navlećen prstence, který na straně přivraccne k sedlu je opatřen lemem o světlostí menší než je vnější průměr pružnćht) kroužku. Na straně odvrĺr cené od sedla je prstence opatřen přítlačnott plochou upravenou proti boční stěnč zápichtt. Výhodou kuželky podle vynálezu je, že její pružné ttložení na tělese umožní vyrovnal nesou osost vedení telesa a těsnicí kuželovć plochy, a to.i při malých osovýclt...

Podpěra hromosvodového vedení plochých střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254446

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04D 13/14

Značky: podpera, hromosvodového, plochých, vedení, střech

Text:

...je vnější průměr pružnćht) kroužku. Na straně odvrácenć od sedla je prstenec opatřen přítlačnou plochou upravenou-proti boční stěně zápichu.Výhodou kuželky podle vynálezu je, že její ipružné uložení na tčlese umožní vyrovnal nesou~ osost vedení tělesa a těsnicí kuželovć, plochy, a to i při malých osových silách působících na kuželku. Další výhodou je, že v případě poškození lze prstenec a pružný kroužek snadno vyměnit.Nacpřipojenćm výkrese je...

Zapojení pro automatické stanovení středu kruhových těles ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254445

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: kruhových, stanovení, ultrazvukem, automatické, těles, stredu, zapojení

Text:

...snadné a nutné dostavování při změně průměru materiálu rychlé a přesné.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení .pro automatické stanovení středu kruhových těles ultrazvukem podle vynálezu.Příkladnć zapojení je tvořeno tak, že první zdroj l povrchového impulsu je výstupem připojen na první vstup bistabilního klopného obvodu 10, na vstupdruhého klopného obvodu 7 a na první vstup prvního klopného obvodu 3. Druhý vstup prvního...

Zapojení pro registraci vad při automatizovaném zkoušení kruhových těles ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254444

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: automatizovaném, těles, registraci, kruhových, zkoušení, ultrazvukem, zapojení

Text:

...první vstup prvního ěítače 7, jehož druhý vstup je propojen s výstupem nulovactho obvodu 6. Výstup prvního čítače 7 je připojen na první vstup bistabilního klopného obvodu 8, jehož druhývstuppřipojen na výstup prvního logickćho ob-vodu 11, který má první vstup připojen na výstup zdroje ll) startovaeích impulsft. Zároveň výstupbístabilního klopnćho obvodu 8 je připojen na druhý vstup hradlovaeího obvodu 2, jehož výstup jepřipojen na první...

Způsob přípravy 5-amino-2-acylaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254443

Dátum: 15.01.1988

Autori: Davídková Pavla, Arient Josef

MPK: C07C 101/72

Značky: 5-amino-2-acylaminofenolů, přípravy, způsob

Text:

...na neutrální reakci a po dal~1 ším 30 minutovém míchání byl vyloučený produktodsát, Filtrační koláč byl rozmíchán v roztoku louhu sodného a vzniklá suspenze byla znovu odsáta a odsátý koláč byl promyt na filtru. Z filtrátu bylo získáno po okyselení koñc. kyselinou chlorovodíkovou, promytí vodou a usušení 3,46 g, tj. 90 teorie 5-amino-2 ~benzoylaminofenolu o tt. 215 až 218 °C. Příklad 221,2 g 5-nitro-2-(o-chlorbenzoyl)aminolcnolu bylo...

Cirkulační vestavba mladinové pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 254442

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: cirkulační, pánve, mladinové, vestavba

Text:

...mladiny v pánvi.Podstata vynálezu spočívá v tom, že dolní cirkulační válec je umístěn kolem topnćho lčlesa ana nčj souose navazuje horní cirkulační válec včtšího průměru, jehož spodní okraj zasahuje pod úroveň horního okraje dolního eirkulačníhci válce a jehož horní okraj je pod úrovní hladiny mladiny a na který dále souose navazujc tvarovaný obraceč proudu umístěný nad hladinou mladiny.Hlavní výhodou řešení je usměrnění proudu mladiny...

Zařízení k ovládání polohy posuvné nátokové trubky stahovacího přístroje, zejména pro scezovací kádě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254441

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: zařízení, nátokové, stahovacího, scezovací, posuvné, polohy, prístroje, kádě, ovládání, zejména, trubky

Text:

...stahovacího přístroje, zejména pro scezovaeí kádě, které sestává z motoriekéht) dílu k posunování nátokové trubky pomocí šroubu a dále z Jláštč, Podstata vynálezu je V tom,s horním okrajem pOSLIVHČ nátokové trubky jsou pevnč sjojenv o vzdálenost a v rozmezí lU až, 5 tl mm Vý. ovč přesazené snímače hladiny, jejichž horní části s přívotlními vodiči jsou vyvedeny prostupkou mimo stahovací přístroj. V krajních polohách VýŠktn/Óllt) přesazení...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254440

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 37/00

Značky: armatura, ventil, uzavírací, vlnovcový, zejména

Text:

...ovládání armatury.Příklad konkrétního provedení armatury podle vynálezu je znázoměn na přiložených výkresech,kde na obr. 1 je částečný podélný řez uzavíracím vlnovcovým ventilem s uplatnčným vynálezem, na obr. 2 je pohled na uzavírací vlnovcový ventil z obr. l.Armatura podle vynálezu sestává z tčlcsa 1 opatřenéhol vstupním hrdlem 11, výstupním hrdlem 12, montážním nálrubkem 13 s vnějším pohybovým závítem 131 a sedlem 14, vytvořeným ve spodní...

Pohon armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 254439

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kytlica Stanislav, Tuček Rudolf

MPK: F16K 31/122

Značky: armatury, pohon

Text:

...čepu. Vlastní konstrukce není náročná na zastavěný prostor, protože žádný z ovládacích prvků nepřesahuje vnější obrys pohonu, Otevřená skříň pohonneho mechanismu dovolujc snadný přístup k matici pohybového šroubu a umožňuje tak i ruční nouzové ovládání armatury.Příklad konkrćtního provedení vynálezu je schematicky znázornčn na připojených výkresech,kde obr. 1 představuje pohon V osovem řezu, obr. 2 je pohled na část armatury v příčném...

Hřídelová kontaktní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254438

Dátum: 15.01.1988

Autor: Schmidt Václav

MPK: F16J 15/54, F16J 15/34

Značky: kontaktní, hřídelová, ucpávka

Text:

...ttniístčny mezi reduktorent a vlastním motorem.Uvedené nevýhody odstraňuje hřídelová kontaktní ucpávka sestávající z telesa, z rotačníhokroužku uloženého posuvnč v tčlese uepávky a přlllłlČ()Vkllćl 1() svým čelemkirotačnítnttkroužku působcním pružiny, přičemž rotační kroužek je opatřen na vnitřní ploše lčsnícím O-krottžkem a slaeionární kroužek je opatřcn na vnější ploše těsnicím O-kroužkem podle vynálezu. Podstata vynáležu spočíva V...

Opora hlavně výcvikového zařízení ve vývrtu hlavně velké ráže

Načítavanie...

Číslo patentu: 254437

Dátum: 15.01.1988

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 11/00

Značky: velké, výcvikového, hlavne, zařízení, vývrtů, ráže, opora

Text:

...vůlc a tím inepříznívývliv, (łpora podle vynzilezu vymezi i radizilní vúlevzniklć opotřebením vývrtu hlavně velke raže nebo opotřelueiíím obvodové plochy opory.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojenćm výkresu. Obrázek představuje podćlný řez oporou hlavně výcvikovćln) zařízení ve vývrtu hlavně velkć rzíže.(Jpora hlavně výcvikověho zařízení l je tvoi°ena kotoućeni 2 spojeným .x objímkou 3. jcjimž prostřednictx-ínisuvně...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež zvyšuje vyrovnávání a úroveň lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254436

Dátum: 15.01.1988

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: lesku, slabě, vyrovnávání, lázni, kyselých, prísada, zvyšuje, úroveň, zinkovacích

Text:

...zboží náročného na vzhled. Nepůsobí okamžitě po nadávkování do galvanickě lázně, ale až po rozpracování průchodem elektrického proudu 3 až 5 A.h na 1000 ml lázně. Optimální koncentrace v lázni se pohybuje v rozmezí 0,0001 až 0,05 g na 1000 ml, při překroče ní horní hranice dochází ke zvýšení vnitřního pnutípovlaků. Během provozu lázně se rozkladá působeš ~ním elektrického proudu, proto je vhodné ji v úměrném množství přidat do...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež podstatně snižuje vnitřní pnutí vylučovaných povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254435

Dátum: 15.01.1988

Autori: Beran Leo, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, slabě, vnitřní, pnutí, kyselých, povlaků, snižuje, vylučovaných, podstatné, lázni, zinkovacích

Text:

...sestává 7. ekvimolární směsi alifatických derivátů thiomočoviny obecného vzorcekde R 2 znamená alifatické alkinyly obsahující 2 až 9Tato směs derivátů thiomočoviny se dávkuje do galvanické zinkovací lázně v množství 0,0001 až 0,05 gramů na 1000 ml. Přísada má podstatný vliv na zvyšovaní hodnoty vnitřního pnutí povlaků v závislosti na vzrůstu koncentrace rozkladných produktů během provozu při užívání Ieskutvorných přísad s obsahom...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež brání spoluvylučování dvojmocného železa do zinkového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254434

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kühnl Zbyněk, Eder Jan, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, zinkovacích, spoluvylučování, železa, povlaků, zinkového, lázni, slabě, dvojmocného, brání, kyselých

Text:

...je tak mnohem vyrovnanější a stabilnčjší, než tomu běžně bývá. Koncentraci přísadynutno udržovat v rozmezí 0,001 až 0,1 g na 1000 ml lázně. Velmi výhodne je přísadu nadávkovat přímo do leskutvornýeh přísad a zajistit pravidelným dávkováním udržování její koncentrace na stejné úrovni. Podrobné Iysvětlení je podáno na níisledujících příkladeeh. Příklžld 1 Do leskle zinkovaeí lázně o složení 70 g chloridu zinečnatěho, 30 g kyseliny boritć....

Zapojení pro uzavření smyčky v přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254433

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojta Lubomír, Jiránek Miloš, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: smyčky, přenosu, uzavření, zapojení

Text:

...na bázi druhého tranzistoru T 2. Společný bod prvního odporu R 1 a druhého kondenzátoru C 2 přes paralelní kombinací druhého odporu R 2 a prvního kondenzátoru C 1 uzemněn.druhého tranzistoru T 2 je uzemněna přes druhý předpěľový odpor Rp 2 a připojena .ke kladné svorcc U zdroje přes první předpčťový odpor Rpl. Kolektor druhého tranzistoru T 2 je připojen ke kladné svoree U zdroje a jeho emitor je připojen na vstup automatického korektoru B...

Zařízení pro smekání cívek z vřeten textilních strojů, zejména skacích nebo dopřádacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254432

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacek Eugen, Meduna Jiří, Špringer Jan, Fuxa Lubomír

MPK: D01H 9/04

Značky: strojů, zejména, zařízení, vřeten, cívek, textilních, skacích, dopřádacích, smekání

Text:

...pro pohyb na jeřábovć dráze 11, 11. Současrtč je opatřen neznázrírnčným elektrokladkoslrojem s navíjecím bubnem 12. Na vnčjších koncových částech je mostový jeřáb 1 opatřen kladkamí 13, 13,přes ktere jsou vedena nosná lana Z, 2.Mezi vnější konce 30, 30 známého a proto blíže neznázorněnćho smekacího zařízení 3 a vnější koncovć částí mostovćho jeřábu l je zařazen na každé straně kladkostroj, tj. vlevo kladkostroj 4 a vpravo kladkostroj 4,...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254431

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sobolová Ludmila, Gutwirth Karel

MPK: C09B 67/10

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...časem snižuje.Nyní bylo zjištěno, že pro neprášivou úpravu barviv uvedeného typu lze jako přídavné látky sdobrou účinnosti použít alkylovaných difenylů, které splňují maximum požadavků.Barvivový přípravek pro neprášivou úpravu na bázi kypových, disperzních nebo vodorozpustných barviv spočíva podle vynálezu v tom, že obsahuje 90 až 99,8 hm barviva a 0,2 až. 10 hm alkylovaných tlilcnyrlů vzorceNiže uvedené příklady ilustrují složení přípravku...

Automatický odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254430

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rössler Artur, Mastník Zdeněk, Kober Milan, Čapek Ladislav

MPK: F16K 7/12

Značky: odvodňovací, ventil, automatický

Text:

...je bohatě dimenzována. Ostatní díly jsou vystavený pouze ovládacímtt tlaku. To umožňuje využití tohoto přístroje take u vysokotlakých soustav, je-li zajištěn odpovídající ovládací tlak. Výhodné je tćž, že velikost těsnicí plochy záklopky je zanedbatelná a současně vedení záklopky, dříku a membrány nevyžaduje přesné vodící plochy ani zvlášt pečlivć opracování.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženem výkresu, který zobrazujeaut....

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zelenka Miroslav, Novák Jaroslav, Čmejla Petr

MPK: G01G 23/48

Značky: automatickou, váhy, měření, pásu, dopravního, závislosti, odporu, pásové, výsledky, vlivů, kompenzaci, zapojení, teplotní

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Ruční pneumatické úderné nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254428

Dátum: 15.01.1988

Autor: Varyš Václav

MPK: B25D 9/00, B25D 17/24

Značky: nářadí, ruční, úderné, pneumatické

Text:

...náročnosti. Jeho hmotnost je vůči instalovanému výkonu i při nepoužítí lehkých slítín nebo plastických hmot na stěžejní součástí obvyklá. Jeho uspořádání však nevylučuje možnost řešení rukojetíz lehké slitiny a tím dalšího snížení hmotnosti.Použité odpružení pracovního válce vůči rukojetí je při vhodné volbě předpětía tuhosti pružiny, hmotnosti pracovního válce a rukojetí účinné a výrazně snižuje úroveň zrychlení víbrací na hlavní i po...

Zařízení na mytí a leštění čokoládovnických forem pomocí ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254427

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dočkal Jaroslav

MPK: B08B 3/12

Značky: pomocí, čokoládovnických, zařízení, ultrazvuku, forem, leštění, mytí

Text:

...na působení ultrazvuku při 20 procentním hmot. podílu tuhých částic ve vodní lázni.Příklad zařízení podle vynálezu na mytí a leštění forem na dezertní složky, kovových nebo umělohmotných o formátu 275 x 425 x 25 mm je znázorněn V osovém řezu na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 boční pohled na celé zařízení,obr. 2 čelní pohled, obr. 3 půdorysný pohled.Vana 2 zařízení je zasunuta do stojanu l,vykazuje pravoúhlý profil, má...

Katalyzátor pro oxidaci antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254426

Dátum: 15.01.1988

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří, Ordelt Stanislav, Průša Zbyněk, Křivák Jiří, Hronec Milan

MPK: B01J 23/22

Značky: oxidací, antracenu, katalyzátor

Text:

...roztoku se rozpustí síran draselný a nakonec se případně přidá vodní disperze kopolymerů. Aktivní systém se nanese na nosič, kterým je drcený syntetický korund zrnční 1-8 mm.Výhoda katalyzátoru, připraveného podle tohoto vynálezu, spočívá zejména v delší životnosti katalyzátoru a v (Jdpovídajícím snížení četností pracných výmčn katalyzátoru. Snížením otěru katalyzátortt dochází ke zvýšení stálosti provozních parametrů. Další výhodou...

Obuvnický tvarovaný díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254425

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuběna Jiří, Sládek Pavel, Vaculík Jaroslav, Pechál Miroslav, Křepelka Ladislav, Roubal Vladimír

MPK: A43B 17/14

Značky: tvarovaný, obuvnický

Text:

...řez touže stćlkou podćl roviny B-BĺObuvnická stélka (obr. 1) vykazuje rozdelení elasticity v ploše, ale současně si ponecháva mčkkýzvýrazněným podpůrným charakterom v oblastech klenby (obr. l). Tohoto efektu je dosaženo prostorovým uspořádáním buněk chemicky síťovanćho lehčenćho polyetylénu, což dokumentují obr. 2 a 3, zachycující řezy stćlkou obr. 1 podél roviny řezu A- .A a B-B se zdůrazněnou plastikou. V oblastech patní misky a nášlapné...

Odpružené sedadlo pro řidiče a obsluhu vozidel a strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254424

Dátum: 15.01.1988

Autori: Danča Jiří, Vít Jiří, Pavlů Miloš

MPK: B60N 1/00

Značky: strojů, řidiče, obsluhu, sedadlo, vozidel, odpružené

Text:

...podle vynálezu a na obr. 3 je půdorys tohoto konkrétníht) řešení.Z obr. 1 zřejmě, že mezi sedákem 2 a základnou 3 je odstrančna tuhá vazba a existuje pouze vazba pružná, kterou zprostřetlkovávąjí nesouose zaléžované pneumatické pružiny l. Na obr. 2 je opět sedák 2 spojen se základnou 3 pomocí nesouosc zatčžovanýcli pneumatiekých pružin l. K základné jsou pneumatické pružiny l připevnčtty spodními přírubttmi 5. K hornín přírubám 6 pneu v...

Ligninsulfonanová ztekucující přísada pro betonové směsi a malty s cementovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254423

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šestauer Karel, Máca Karel, Kohout Josef, 0

MPK: C04B 24/18

Značky: prísada, betonové, ligninsulfonanová, směsi, cementovým, malty, ztekucující, pojivem

Text:

...vlastností.254 423 2 Při dávkování této přísady do betonovć směsi nedojde k jejímu provzdušněną dosáhne se vysokých pevnosti vytvrzenćho betonu.Aplikační vlastnosti přísad připravených podle příkladů 1 až 4 jsou shrnuty V tabulkách 1 a 2. Z uvedených hodnot vyplývá vyšší technický účinek přísady podle vynáležu. Uvedené příklady však ncvyčerpávąjí všechny možné kombinace.K 90 hmotnostním dílům roztoku ligninsulfonanu sodnćho sušiny 33 ...

Upínač dolní elektrody vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254422

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havlíček Rudolf, Jaroš Pavel, Šilhavý Lexa

MPK: B29C 65/04

Značky: upínač, dolní, elektrody, svářecího, vysokofrekvenčního

Text:

...se naehážejícíhr) dolního dílu, přičemž horní díl každého nýtovaeího knoflíku je pevně připojen k upínaeí líštč.Hlavní výhodou tohoto provedení je, že umožňuje rychlou výmčnu poškozenć pružné podložky, tuhé podložky nebo obou druhů podložek současně, popřípadě i bez vyjmutí upínače z vysokofrekvenčního svářeeího lisu. Upevnění horních a dolních dílů nýtovacích knoflíkůvpodle vynálezu umožňuje i rýchlou náhradu poškozených dílů nýtovaeích...

Kontaktní lišta smykadla sběrače proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254421

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Hynek, Hiršl Václav

MPK: B60L 5/08

Značky: smýkadla, proudu, kontaktní, sběrače, trakčních, elektrických, vozidel, lišta

Text:

...je vložena vodivá spojka. Podstata vynálezu spočíva v tom,kovový nosič, uhlíkové teleso, vodivá spojka a šrouby jsou až na kontaktní plochu tlhlíkového telesa spojený vrstvou umčlć pryskyřice, ktorou jsou vytvořeny boky a spodok kontaktní lišty. S výhodoumožné do umělć pryskyřice přidat plnidlo,jako například mastek.Takto vytvořena kontaktní lišta dokonale zpovňuje uhlíkovć tčleso a chrání zejména hrany uhlíkovćht) tělesa před důsledky...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, výroby, vysokých, teplot, výměníku, svazek, způsob, trubek, zejména, tepla, oblast

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Zařízení pro oddělování těles pohybujících se v jednořadém toku po dopravním pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254419

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurášek Michal

MPK: B65G 29/00

Značky: těles, jednořadém, pohybujících, oddělování, dopravním, zařízení, pásu

Text:

...o různém průměru,vytvořeny ve tvaru nerovnomérného protilu L. Zařízení pro oddělovainí tčles podle vynalezu umožňuje pouhým přestaveiíím excentricily středu rotacc unášeeích vidlic a středu rotační kruhové desky vytvořit požadovanou mezeru mezi tčlesy pehybujícími se v jednořadém toku po dopravním pasu. Na ohr. 1 je bokorys zařízení, na obr. 2 je půdcírys zařízení a na obr. 3 je schemztticky znázornčnzí unzíšeeí vidlice ve tvaru...

Zapojení pro impulsní řízení víceokruhových galvanizačních van

Načítavanie...

Číslo patentu: 254418

Dátum: 15.01.1988

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan

MPK: C25D 21/12, G05F 5/00

Značky: zapojení, galvanizačních, řízení, impulsní, víceokruhových

Text:

...se čtvrtými vstupy přepínacího pole. Výstupy druhých časovacích obvodů jsou spojenyjednak s druhými vstupy přepínacího pole a jednak přes druhé negovací obvody se třetími vstupy přepínacího pole. Přepínací pole je svými zpětnovazebními výstupy spojeno se vstupy prvních časovacích obvodů, zatímco řídící výstupy přepínacího pole jsou spojený se vstupyivýkonových spínačů.Na jedno přepínací pole je připojeno tolik bloků zapojení, kolik je...