Archív za 1988 rok

Strana 177

Upichovací nůž se zajištěním proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254497

Dátum: 15.01.1988

Autor: Nič Dobroslav

MPK: B23B 27/04

Značky: nůž, přetížení, proti, upichovací, zajištěním

Text:

...nosným šroubem, jisticím šroubem a tažnouVýhodou popsaného upichovacího nože podle vynálezu je, že při případném neúměrném odporu, např. z důvodu uváznutí třísky, nadměrného otupení apod. dojde k vyklopení kulisy kolem nosného šroubu a vyjetí vybraní mimo jisticí šroub a konečně tahem pružiny k urychlenémuodklopení břitu nástroje z místa řezu.F 0 odstranění příčiny zvýšeného odporu proti řezu, např. změnou řezných podmínek nebo řezné...

Zapojení dohledacího obvodu návěstního stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254496

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiala Karel, Macoun Zbyněk, Srb Stanislav

MPK: B61L 7/10

Značky: obvodů, návěstního, dohlédacího, zapojení, stejnosměrného, proudu

Text:

...2, zatímco první výstupní svorka 3 generátoru g je připojena na.konec gg čtecího vinutí § 12 indikačního transformátoru Q, kdežto druhá výstupní svorka gg generátoru 3 je připojena na začátek àâ čtecího vinutí 5 indikačního transformátoru Q, přičemž výstupní vinutí §g indikačního transformátoru Q je připojeno kaskádně s výstupním usměrňovačem 3 na budící vinutí kontrolního relé §, zatímco doplňující vinutí 53 indikačního transformátoru 3 je...

Zařízení k samočinné kontrole dodržování nastavené hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254495

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrubant Ladislav, Vík Věnceslav, Horyna Václav, Kozák Karel, Jizba Miroslav

MPK: A01B 63/111

Značky: hloubky, zemědělských, samočinně, orgánů, dodržování, nastavené, kontrole, zařízení, pracovních, strojů

Text:

...pracovními orgány je na rámu upevněn tenzometrický převodník, k němuž je přichycen pružný hmatač, jehož spodní konec je v úrovni spodního pracovního orgánu. Tenzometrický převodník je propojen s vyhodnocovačem výstupního orgánu.Zařízení podle vynálezu přináší řadu výhod, z nichž nejpodstatnější spočívají v tom,že zařízení umožňuje kontrolu požadované hloubky orby a tím provedení v časné korekce vyskytnuvších se odchylek od optimální hloubky...

Vedení, zejména pro vrtací desky vícevřetenových operačních hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 254494

Dátum: 15.01.1988

Autor: Michalisko Ján

MPK: B23B 49/02

Značky: vícevřetenových, desky, zejména, vedení, vrtací, operačních

Text:

...drážkám g, l je pomocí dvousvorníků A, 5 a matic §, 1 upevněn držák 3 s uohyceným vodicím prvkem g, například s vodicí tyčí. Svorníky A, á procházeji průchodnou podélnou drážkou lg, upravenou V držáku §. Na jedné straně vodicího prvku 2 je nasunuto vedení ll opatřené přírubou ll. Na druhé straně vodicího prvku 2, tedy na straně přilehlé k držáku Ě, je Vytvořeno osazení ll.Mezi vedením ll a osazenim ll vodicího prvku 2 je tlačná pružina ll....

Zařízení k dělení kontinuálně vyráběných profilovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254493

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kotrla Jan

MPK: B21D 43/28

Značky: výrobků, profilovaných, zařízení, kontinuálně, vyráběných, dělení

Text:

...jež jsou pevně propojeny přes náhonovou hřídel 5 pohonem pohybu profilovaného výrobku je dosažen převodový poměr, který lze nastavit s diferenoí řádově 10-4, a tím je dosažena možnost vyrábět profilované výrobky, jejichž délková diference mezi jednotlivými délkami je menší než 0,3 mm, přičemž kinematicky pevné spojení mezi pohonem pohybu profilovaného výrobku a pohonem pojezdového vozíku zajišťuje toleranci délky profilovaného výrobku...

Táhlo řazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254492

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/12

Značky: táhlo, řazení

Text:

...hluku do karoserie automobilu, ale také buzení kmitů vlastního táhla vibracemi z agregátu. Tímto řešením dojde k podstatnému snížení hlukové hladiny uvnitř automobilu.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení táhla řazení I dvojitým kloubem,kde obr. 1 je podélný řez svisle a obr. 2 je podélný řez vodorovně.Vlastní dvojitý gumokovový kloub l ve tvaru H má krajní oka g dvojitého gumokovovehokloubu A vyplněna pryží 3 v níž je...

Vodicí pouzdro ovládacího táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254491

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/12

Značky: ovládacího, pouzdro, vodiči, táhla

Text:

...z nákružku na jedné straně přírubou tvořenou vlastním ložiskovým tělesem a na druhé straně pojistným kroužkem, se docílí dokonalého vedení táhlabez vůle, což zabráni vzniku vibrací a hluku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení vodicího pouzdra ovládacího táhla podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno vodicí pouzdro s táhlem v podélném řezu a na obr. 2 je příčný řez vodícím pouzdrem. KOvládací táhlo 3 kruhového prúřezu...

Zapojení číslicově-analogového převodníku pro polohové diferenční členy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254490

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prchlík Vojtěch, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk, Kolman Zdeněk

MPK: H03M 1/70

Značky: zapojení, členy, polohové, číslicově-analogového, diferenční, převodníku

Text:

...nulové odchýlky.Napětí na výstupu monolitíckého D/A převodniku se nezmění, jestliže je vstupní číslicový údaj převodníku vydělen číslem k a referenční napětí monolitického D/A převodníku je vynáso beno týmž číslem 5.zapojení podle vynálezu nahrazuje nákladný monolitický D/A převodník s velkou délkou slova cenově dostupným převodníkem s nižší délkou slova, při zachování všech vlastností monolitiokého D/A převodníku.Na připojeném výkrese je...

Způsob kontinuálního měření množství materiálu na pásovém dopravníku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254489

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neustupa Zdeněk, Chytka Lubomír, Strakoš Vladimír, Tomis Longin, Hodek Oldřich

MPK: G01G 11/00

Značky: zařízení, množství, dopravníku, materiálů, měření, provádění, kontinuálního, způsobu, způsob, pásovém

Text:

...zařízení je, že sestává z desky, na které je upevněn snímač chvění, ktery je připojen na přízpůsobovací zesilovač a pásmový filtr, který je spojen s vyhodnocovaoí jednotkou.zařízení pro kontinuální měření množství materiálu na pásovém dopravníku podle vynálezu je jednoduché a energeticky nenáročné. zařízení je nenáročné na údržbu a provozusohopné i v extrémních podmínkách povrchových dolů. Výstupní signál o dopravovaném...

Zařízení pro sušení suspenzí s rekuperací odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254488

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacek Josef, Křepelka Jan, Kroupa Jan

MPK: F26B 17/14

Značky: suspenzí, rekuperací, zařízení, tepla, odpadního, sušení

Text:

...vstupem 13 rekuperačního výměníku 1 opatřeného prvním vstupem 1 Lł pro přívod vzdušniny, která je sušicím médiem, a spojeného druhým výstupem Li s druhým vstupem § 43 dochlazovače § kapalné fáze, který je opatřen prvním vstupem §ł pro přívod dochlazovacího média, odváděného prvním výstupem § 43.Druhý výstup ĚLQ dochlazovače g kapalné fáze je spojen s druhým vstupom QLQ mokrého stupně É odlučování produktu, opatřeného čtvrtým výstupem ÉLŘ...

Kotva závěsu obvodového pláště budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254487

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/60

Značky: obvodového, závěsu, kotva, pláště, budovy

Text:

...objektu.Výztuha, která je pevně spojene s držákem závěsu a závěsem, zvyšuje únosnost závěsu.Další výhodou je to, že držák při použití dvou kotvových desek může mit podstatné větší délku a závěs lze libovolně umístit V kterékoliv poloze držáku, bez snížení únosnosti závěsu.Na připojených čtyřech obrázcích je znázorněna kotva závěsu ve svislém řezu, v axonometrickém pohledu, kotva použitá pro šikmé zavěšeni obvodového pláště a kotva,...

Obvod optické signalizace nedovoleného dotykového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254486

Dátum: 15.01.1988

Autor: Málek Jan

MPK: G01R 19/155, G01R 19/165

Značky: signalizace, napětí, obvod, dotykového, nedovoleného, optické

Text:

...nastavení obsluhou. Obvod neklade nároky na výběr vhodných součéstek při zachování dostatečně přesností signalizace. U tohoto řešení není nutné po zjištění správneho dotwkcvého napětíobvod odpcjit od pracovního vodiče za proudovým chráničem.Na připojeném výkrese je znázorněno schéma příkladu provedení optické signalizace nedo voleného dotykového napětí u soustavy s izolovaným nulovým bodem.Příklad provedení obvodu optické...

Závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvořícího víko komory rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254485

Dátum: 15.01.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: G12B 9/04, H01J 37/15, G12B 9/02...

Značky: mikroskopu, rastrovacího, výklopný, manipulátoru, tvořícího, komory, závěsný, mechanismus, víko, elektronového

Text:

...příruba lg, zatímoo na opačném konci je tyč ll opatřena západkou li, mezi níž a osazením ve vodicim pouzdru lg je uložena pružina 12. V posuvném rameni 1 jsou vytvoreny drážkylg, do nichž dosedají na vodorovných závěsných čepech ll otočně uložené závěsné kladkyNa obr. Z je znázorněna část komory l mikroskopu, k níž je připojena, například přišroubováním, základní deska lg, do níž jsou vetknuty na tomto obrázku neznázorněné vodorovné závěsně...

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254484

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šabata Stanislav, Šíp Martin, Hetflejš Jiří, Svoboda Petr, Zelenka Pavel, Borovec Ivo, Volšík Pavel

MPK: C07F 7/12

Značky: cyklohexenylethyl)trichlorsilanu, způsob, výroby

Text:

...dichlorsilanu a tetrachlorsilanu, výhodné 90 až 95 triohlorsilanu.Hydrosilace vinylcyklohexenu trichlorsilanem výše uvedené čistoty se s výhodouprovádí bez rozpouštědla a v přitomnosti vzdušného kyslĺku tak, že se reakčni směs obsahující vinylcyklohexen a katalyzátor zahřivá za současného přidávání směsi chlorsilanů takovou rychlostí, aby byla reakčni směs udržována ve varu. Po skončení reakce lze (cyklohexenyletyl)trichlorsi 1 an ziskat...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Flieger Jiří, Benda Břetislav, Dejl Jaromír, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: kompresorem, skříň, sekcí, elektromotorů, zejména

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Způsob protínání vpřed k měření vzdáleností nepřípustných bodů teodolitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254482

Dátum: 15.01.1988

Autor: Švagr Václav

MPK: G01C 15/12

Značky: vpřed, měření, teodolitem, protínání, bodů, způsob, vzdálenosti, nepřípustných

Text:

...přiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn pohled na teodolit s nasazeným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem na objektívu dalekohledu, na obr. 2 je půdorysný tvar vyhodnocovaného trojúhelníka a na obr. 3 je znázorněn princip měření z pootočení a proložení dalekohledu ve vodorovné rovině. V uspořádání podle obr. 1 je V dalekohledu vyznačena nehmotná základna g o konstantní délce 5, ležící mezi klopnou osou 5 dalekohledu a...

Reproduktorová soustava pro vyzařování velkého akustického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254481

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šnejdárek Ivan, Biegel Ferdinand

MPK: H04R 1/28

Značky: soustava, velkého, vyzařování, reproduktorová, akustického, výkonu

Text:

...jednotkami Q, z nichž každá je akusticky připojena k samostatněmu,dvakrát lomenému zvukovodu 5, 2, přičemž ústí těchto zvukovodu jsou umístěna v rovině vstupu společného zvukovodu i.Podstata vynálezu spočíva V tom, že pro dosažení kompaktního uspořádání reproduktorové soustavy při malých vnějších rozměrech, je společný zvukovod l pevně spojen s nosnou částí 3, na jejíž protilehlé straně je připevněno víko 1 reproduktorové soustavy...

Sposob oddelovania vody z vodných roztokov morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254480

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holčík Ján, Koudelka Ladislav, Guba Gustáv, Paulechová Mária, Dobrota Pavel, Paulech Jozef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: vodných, oddeľovania, morfolínu, spôsob, roztokov

Text:

...vody zvýšiť. Stane sa tak napr. prídavkom látky tvoriacej s vodou azeotropickú zmes. s min. teplotou varu. Pri homologickej skupine látok ovplyvnenie relatívnej prchavosti vody vzhľadom k morfolínu je tým väčšie, čím pridaná látka /azeotropické médium/ má nižšiu teplotu varu. To má však aj negatívny dôsledok, totiž tým klesá obsah vody v parnej fáze a stúpa Obsah azeotropického média.Ešte viac než teplota varu azeotropického média...

Zařízení pro hodnocení úrovně osvětlení stupnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254479

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mach Pavel, Janiš Roman

MPK: G01J 1/16

Značky: stupnic, úrovně, zařízení, osvětlení, hodnocení

Text:

...tomto případě přes pamětový osciloskop 3 se zapisovačem Ä.Zařízení pracuje komparativní metodou. Měření je zajištováno vyhcdnocením obrazu hodnocené stupnice přístroje na televizním monitoru 1. stupnice je snímací televizní kamerou l, z níž je signál zaveden do obvodu 3 pro výběr řádku. Odtud je veden do televizního monitoru 3 a pamětového osciloskopu 3. K pamětovému osciloskopu A může být připojen zapisovač É, který prakticky vykreslí signál...

Způsob výroby předmětů za rotace ve formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254478

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: tohoto, provádění, způsob, způsobu, zařízení, výroby, formách, předmětů, rotace

Text:

...zónyl se provádí podle potřeby za současného vyplachování nadávkovaných forem inertním plynem.Rotuje-li polymerizátor požadovanými otáčkami, zasune se celý sloupec forem uzavřený mezi třecími vložkami 3 ručně, nebo automaticky tyčí § do rotující aktivní zóny g. Aktivní zóna g je bud vyhřívána tepelným médiem, indukčně, nebo mikrovlnami, nebo je ozařována rtutovou výbojkou, dusíkovým laserem, anebo jiným zdrojem vhodného záření a může...

Mobilní zařízení pro hrubé třídění kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254477

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kendi Štefan, Rákoš Stanislav

MPK: B07B 15/00

Značky: zařízení, kameniva, mobilní, hrubé, třídění

Text:

...profilu a opatřeno odklápěcí pákou, určenou pro připojení přímočarého motoru, uloženého na podpěrném sloupku.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že pracuje s využitím zemské qravitace, prakticky bez energetického příkonu. Je lehké a výrobně i materiálově nenáročné. Výměnou třídicích sít se dá snadno upravit pro jinou frakci hrubě tříděného kameniva. V případě, že se do třídicího síta zaklíní kamen větší zrnitosti, lze příslušné...

Zapojení tlačítkového ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254476

Dátum: 15.01.1988

Autor: Moskala František

MPK: H03K 17/78

Značky: tlačítkového, ovládače, zapojení

Text:

...podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že jako klopný obvod samopřídrže je zapojen optron.Výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v jednoduchosti, malých rozměrech a v nízká ceně z důvodů úplného odstranění nutnosti výroby klopného obvodu a jeho zalévání, protože optrony jsou v požadovaném provedení přímo dodávány. zapojení lze s výhodou uvedených vlastností použít pro ovládání strojů a mechanismů, zvláště pak v prostředcích 5...

Čidlo tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254475

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bakončík Vladislav, Tkáč Ivan

MPK: G01L 7/16

Značky: čidlo, tlaku

Text:

...magnetu může být opatřen vodítkem.Hlavní výhodou čidla tlaku podle vynálezu je bezdotykový převod měřené neelektrické veličiny na elektrickou veličinu a minimální závislost funkce čidla na škodlivých vlivech prostředí, to je prachu, vlhkosti. teplotě a otřesech. Změnou prostředí pružiny a polohy kontaktů lze snadno nastavit hodnoty snímaného mezního tlaku. Použitím více kontaktů je možno snímat více mezních hcdnot tlaku. Další výhodou je i...

Fosfoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254474

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Kozmík Václav, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Dědek Václav, Votava Vladimír

MPK: C07F 9/28

Značky: fosfoniové, výroby, způsob, jejich

Text:

...2 a 5 substit furanový kruh/, 15,8 q trifenylfosfinu, 60 ml toluenu a 0,6 ml dimetylforamidu byla zahřivána k varu 5 hodin. Průběh reakce byl sledovân pomoci 0 chromatografie A tenké vrstvě /chloroform/. Po ochlazení reakční směsi byly vyloučené krystaly odsáty, promyty 3 x 20 ml benzenu, vysušeny při teplotě 100 OC a tlaku 133 až 226 Pa. Bylo získáno 15,95 9 produktu, t.t. 219 až 221 °C. Identita produktu byla potvrzena pomoci spektrálních...

Způsob výroby vodovzdorných překližovaných desek pro betonářské bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254473

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaněk Izidor, Cejpek Vladimír, Pelčák Milan

MPK: B32B 21/14

Značky: výroby, bednění, desek, betonářské, způsob, překližovaných, vodovzdorných

Text:

...impregnace. Předkondenzací v sušárně nastane částečně vytvrzení pryskyřice a její zakotvení v celé tlouščce dýhy.Takto upravené dýhy se používaji při skládání souborů před liaováním jako povrchové dýhy překližovaných deeek pro betonářské bednění.Vytvrzenim pryskyřice při lisování překližované desky za působení zvýšené teploty a tlaku ve vytápěném hydraulickém lisu nastáva zpevnění této vrohni vrstvy, zvýšení její odolnosti vůči otěru a...

Způsob detoxikace zeminy kontaminované kyanidovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254472

Dátum: 15.01.1988

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: způsob, detoxikace, sloučeninami, zeminy, kyanidovými, kontaminované

Text:

...než pH 8,5. Za těchto podmínek probihá reakce rychle a vznikající chlorkyan se rozkladáoxidace kyanidů peroxidem vodíku probíhá podle rovniceReakce probíhá V alkalickém prostředí, aby nemohl vznikat kyanovodik. Jako katalyzátoru se používají měčnaté ionty. Kyanatany se dále hydrolytícky štěpí podle rovníce2 3 Každé z uvedených činidel má určité nevýhody, které lze eliminovat vhodnou kombinacíněkolika činidel. Maximálního efektu se dosáhne...

Zařízení pro ustavení volně ložených součástí do předem definované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254471

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rychtrmoc Josef, Havlíček Aleš

MPK: B23Q 7/02, B65G 29/00

Značky: předem, zařízení, součástí, ložených, volně, definované, ustavení, polohy

Text:

...v půdorysu z obr. 1.zařízení sestává z podstavce g, v jehož středu je na přírubě 1, ložisku ll ustaveném stavěcím šroubem ll, otočně uložená kruhová otočná deska l. Kruhová otočná deska l je poháněna pohonným ústrojím ll přes ozubené kolo ll a pastorek lg. Na spodní části podstavce 3 jsou vyrovnánací šrouby lg. Středový čep l otočné kruhové desky l je dutý a je pevně neotočně uložen v podstavci g. Jeho středem je veden kabel k čidlu g. Na...

Zařízení pro mikroskopické vyšetření sedimentu obsaženého v odebraném vzorku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254470

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chromý Ladislav, Snášel Josef, Václavíková Jindřiška

MPK: A61B 5/14

Značky: kapaliny, mikroskopické, odebraném, sedimentů, obsaženého, zařízení, vyšetření, vzorků

Text:

...drâžka 33 (obr. 3), v níž je uložen držák 33, který je navíc upevněn neznázorněnými šrouby. V držáku 33 je svislým čepem 33 otočně ve vodorovné rovině uložen karuselový nosič 33. v němž je vyhloubeno kruhové osazení 33 s polohovacím výstupkem 33. V kruhovém osazení 33 je vložena nosná podložka 33, na jejímž obvodu je Vytvořeno vybrání 33, do kterého zapadá polohovací výstupek 33 karuselového nosiče 33. Nosná podložka 33 je zhotovena z...

Řezná kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254469

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mádl Jan, Mádlová Danuše

MPK: C10M 1/28

Značky: kapalina, rezná

Text:

...vzorce I, kde n je v rozmezí 50 až 500 a R je bud vodík nebo metyl nebo etyl nebo butyl a R 1 je bud metyl nebo fenyl nebo isobutyronitril, a 90 až 5 objemových dílů nosné kapaliny.Základní výhoda řezné kapaliny podle vynálezu spočíva ve snížení koeficientu tření mezi břitem nástroje a obráběným materiálem, a tím ke snížení intenzity opotřebení břitu řezného nástroje nebo ke zmenšení nebezpečí jeho destrukce.Navrhovaná přísada do...

Zapojení obvodu diagnostiky poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254468

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: G05B 23/02

Značky: poruch, zapojení, diagnostiky, obvodů

Text:

...vstupy gg všech klopných obvodu É, jednotlivé přiřazenýchk příslušným mistüm poruch. Analogicky jsou pak jk jedinému výstupu ll astabilního klopného obvodu 1připojeny třetí vstupy gg všech logických obvodů Q. příslušných pro jednotlivé místa poruch. Princíp činnosti obvodu diagnostiky poruch V zapojení podle vynálezu je následující.Před příohodem prvotního signálu poruchy jsou všechny výstupy 5 klopných obvodů Q o počtu, odpovídajícím...

Sklopné čihadlo pro sportovní lov na položenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254467

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Pavel

MPK: A01K 97/12

Značky: sklopné, čihadlo, sportovní, položenou

Text:

...pro sportovní lov ryb na položenou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na jednom konci tyčky čihadla je pevně připevněno otevřené očko, na kterém je posuvně uložena kulička s pružinkou,opřenou o kuličku a čelo tyčky, na druhém konci tyčky je pevně připevněno druhé otevřené očko. svislé osy oček jsou navzájom rovnoběžné a současně kolmé na podélnou csu tyčky čihadla.Sklopné čihadlo podle vynálezu je možno použit pro lov ryb na...

Zařízení pro automatické jednosměrné řazení dvou nebo vícestupňové převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254466

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wangler Jan, Sýkora Jan

MPK: F16H 39/50

Značky: vícestupňové, řazení, převodovky, jednosměrně, automatické, zařízení

Text:

...gg a to vždy,ten, ve kterém je vyšší okamžitý tlakkapaliny. Ovlivňovací kanál ll spojuje rozhodovací ventil gg s dutinou pružiny 35. Omezovací kanál lg je zároveň připojen k jednomu vstupu uzamykacího ventilu gg realizujícího logickou funkci nebo dvou proměnných, přičemž na jeho druhý vstup je příveden blokovací kanál ll. Uzamykací ventil gg spojí s uzamykacím kanálem lg, který je jeho výstupem bud omezovací kanál gg nebo blokovací kanál ll a...

Zapojení soustavy s akumulátorovými bateriemi pro napájení nepřerušovaným stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 254465

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/02

Značky: napájení, zapojení, soustavy, bateriemi, stejnosměrným, nepřerušovaným, napětím, akumulátorovými

Text:

...baterie ł k sběrnioi A akumulátorových baterií L a jednak přes svůj druhý spínač 3 akumulátorové baterie ł k formovací shěrnici §. K té je zároveň připojen první výstup pomocného formovacího měniče É. Každý z obou usměrňovačů 1 je prvním svým výstupem spojen se zemním potenciálem. Svým druhým výstupem je každý z usměrñovačů 1 připojen jednak přes svůj první spínač g usměrñovače 1 k sběrnici lg usměrňovačů a jednakpřes svůj druhý...

Optický kompenzátor úhlového chvění optických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254464

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zamarovský Peter

MPK: G02B 7/00, G02B 27/12, G02B 7/02...

Značky: úhlového, přístrojů, chvění, opticky, optických, kompenzátor

Text:

...Ě a jeho těžiště je umistěno ve střěd otáčení kardanova závěsu 5. Střed otáčení kardanova závěsu § je umistěn ve středu křivosti kuľovýph ploch pevné optické čočky l a otočné optické čočky 2, který se v tomto nalézá před pevnou optickou čočkou la otočnou optickou čočkou 2 dále od objektívu. Pevná optická čočka l je čočka plankonvexní a otočná optická čočka 3 je čočka plankonkávní. Mezi otočný spojovací nosník Q a pevnou část Q můžou být s...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Grüner Karel

MPK: C02F 1/46, C02F 11/00

Značky: polymetalických, odpadních, způsob, kalů, kovů, separace, kovoprůmyslu

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...

Emulgační koncentrát pro přípravu emulze k chlazení diamantových kotoučů při broušení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254462

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vintner František, Kolář Jan

MPK: C10M 105/50

Značky: koncentrát, emulgační, diamantových, kotoučů, přípravu, chlazení, emulze, broušení

Text:

...chloru V chlořparafinech minimálně 30 hmotnostnĺch. Dále koncentrát obsahuje 40 až 80 hmotnostních dílů emulgátorů a stabilizátorů a 1 až 10 hmotnóst~ nich dílů alkanolaminborátů, s počtem uhlikú v molekule C 2 až CB, kde maximální hodnota pH 10 vodního roztoku je 8,5.Optimální tlouštka filmu, vytvořeného mezi kotoučem a sklem, se v provoze reguluje volbou koncentrace emulze, s přihlédnutim k velikosti zrna použitého diamantového kotouče....

Absorpční sektrofotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 254461

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matušek Miroslav, Glanc Antonín

MPK: G01N 21/27

Značky: absorpční, sektrofotometr

Text:

...transparence T na vlnové délce) a tlouštce filtrú, je patrno z porovnánídvou dvojic kŕivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice křivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice 6 a 7.Křivka 3 s maximem na vlnové délce 15 m byla zkonstruována při použití filtrú tlouštky 50 mm a 10 mm, kdežto křivka 5 byla odvozena při použití filtrů o tlouščkách 5 mm a 1 mm. Tím, že poměr tlouštěk je V obou případech týž, se dosahuje stejné strmosti i výšky obou křivek 3 a Ě,...

Zařízení pro ustavení polohy součásti v nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254460

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Josef, Weiner Bohumil

MPK: B30B 15/02

Značky: ustavení, součástí, zařízení, nástroji, polohy

Text:

...svisle přesunuta do matrice nástroje.Rozměry zařízení umožňují zachycení součástí v souosé poloze s nástrojem těsně nad matricí. Vlivem malé vzdálenosti součástí od matríce nedojde při pracovním zdvihu nástroje k nesprávné poloze součástí V matricí vlivem přesunu součástí ze zařízení pro ustavení polohy matríce. Vytvářením výrobku vzniknou síly postupujícího materiálu, které odtlačí oblé, suvně uložené odpružené kuličky. Tím se uvolní...

Náhrada kůže k dočasnému krytí traumatických defektů, zejména popálenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254459

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čaderský Ivan, Nekula Antonín, Grasse Pavel, Buďa Jaroslav

MPK: A61F 2/08

Značky: popálenin, defektu, náhrada, traumatických, zejména, dočasnému, krytí, kůže

Text:

...před kožní transplantací, sestávajĺcí z vícevrstvého celistvého útvaru,jehož nejméně jedna vrstva je z netkané textílie vytvořené ze střížových vláken, z nichž alespoň část představují vlákna syntetická, například polypropylénová, polyesterová nebo pclyamidová, která jsou ve struktuře netkané textílie nahodile orientovaná a zčásti jsou slinutá v propustnou povrchovou matrici, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že z vnější,...

Tubulární protéza s prodlužovací částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254458

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kondapaneni Ivo, Šmejkal Toman

MPK: A61F 2/60, A61F 2/50

Značky: tubulární, částí, protéza, prodlužovací

Text:

...je snadné a jednoduché. Další zjednodušení nastavení délky protézy přináší, je-li vnitřní trubka opatřena délkovou stupnici. Fixace protézy V jednotlivých délkových polohách je naprosto spolehlivá.Vynález je dále blíže popsán na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, který znázorňujePříkladné provedení tubulární protézy sestává z kolenního kloubu ł, ke kterému je připevněna prodlužovací část. Tato prodlužovací část sestává...