Archív za 1988 rok

Strana 176

Zařízení pro lafetaci cvičné zbraně pro výcvik obsluhy bojových prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254537

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaspar Zdeněk, Kupec Pavel

MPK: F41F 27/00

Značky: cvičné, zařízení, obsluhy, zbraně, lafetaci, bojových, výcvik, prostředků

Text:

...že cvičná zbraň stříli ve směru opačném vůči směru střelby minometu. Opačný směr střelby Cvičné zbraně způsobuje negativní návyky obsluhy při orientaci,zaujímání palebného stanoviště i omezení cvičné střelby z důvodu snížené viditelnosti obsluhy vzad u samohýbných minometů.Tyto nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu. Podstata navrženého řešení spočíva V tom, že osy cvičné a bojové hlavně spolu svírají úhel o velikosti menší než 90 °,...

Zapojení obvodu jedno až n fázového mostu střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254536

Dátum: 15.01.1988

Autori: Caha Jaromír, Bradáč Vladimír

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, jedno, mostů, zapojení, fázového, střídače

Text:

...zápcrný vstup 3 vlastního bloku A střídače. Ze spojení jedné až n katod prvních komutačních tyristorů 3 a jedné až n anod jim příslušných druhých komutačních tyristoru à je vyvedeno jeden až n vývodú k prvnímu střídavému vstupu głł až n tému střídavému vstupu gln vlastního bloku A střídače. K anodě a katodě každého prvního komutačního tyristoru 3 a každého druhého komutačního tyristcru Ä je připojen ochranný obvod,vytvořený sériovým zapojením...

Způsob fotometrického stanovení kovového olova v materiálech pro výrobu monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254535

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: výrobu, monokrystalů, fotometrického, materiálech, způsob, kovového, olova, stanovení

Text:

...je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení kovového olova v chloridu olovnatém za použití 2,2-dipyridylu nebo 1,10-fenantrolinu ve vodněm prostředí nebo po extrakci iontového asociátu železnatých iontů s 1,10-fenantrolínem a chloristanem do směsi nitrobenzen-chloroform.Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na zkoumanou látku působí v inertní atmosféře, za teploty B 5-95 °C a v prostředí...

Kationaktivní sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254534

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: kationaktivní, sloučenina

Text:

...schopnost vázat trojmocné katicnty, především železité kationty, a to 1 v silněTento výrazný chelatační účinek sloučenin podle vynálezu lze využít v chemicko-technologických operacích, kde jsou některé kationty na závadu.Sloučeniny podle vynálezu lze pžipravit reakcí mono- či diethanolaminu nebo směsi oboukde K a X maji význam uvedený u vzorce (6)P O Postup připravy sloučenin podle vynálezu je zřejmý z následujících příkladůVe skleněné...

Zařízení pro řízení trakčního pohonu s tyristorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254533

Dátum: 15.01.1988

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 9/08

Značky: měničem, tyristorovým, pohonů, řízení, trakčního, pulsním, zařízení

Text:

...připojen přes vstupní filtr lg na vstupní blok lg, realizovaným soustavou diodových usměrňovačů, k němuž je na prvnívstup 5 připojena svorka gul prvního napájecího napětí, na druhý vstup Ě svorka QN 2 druhého napájecího napětí a na třetí vstup g svorka QN 3 třetího napájecího napětí. Výstup obvodu 5 logického součinu je přes generátor gg řídicích impulsü s prvním výstupom g a druhým výstupem Ě připojen k tyristorovému pulsnímu měničí łł s...

Podtlakový chovný izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254532

Dátum: 15.01.1988

Autori: Růžička Rostislav, Koukal Miroslav, Mach Miroslav

MPK: A01K 67/00

Značky: podtlakový, chovný, izolátor

Text:

...dvěma přepážkami 1 na tři sekce. Přepážky 1 jsou ve stěnách vany É upevněny vertikálne a kolmo na vstup a výstup lg, ll dekontaminační jednotky lg a nejsou spojený se dnem vany Q, takže u jejího dna je vytvořen otvor, který spojuje všechny tři sekce. Vana É obsahuje dekontaminační roztok §, v kterém jsou ponořeny spodní hrany přepážek 7. Ve střední sekci vany § je umístěno zařízení lg pro disperzi dekontaminačního roztokug a ve výstupní...

Doupě pro selata v porodních kotcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254531

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/02

Značky: porodních, kotcích, doupě, selata

Text:

...uspořádání doupěte se šikmou polohou vstupního otvoru umožňuje vstup selat do prostoru vyhřívaného lože ze dvou stran a tím univerzálně vyhovuje různě velkým a různě tvarově řešeným prostorům pro selata v porodních kotcích pro prasnice. Umožňuje také jednoduché konstrukční řešení ze dvou stěn tvaru L a horního krytu tak, že z těchto dílü je možno sestavovat doupata v kterémkoli rohu kotoe s dodržením vhodné polohy vstupního...

Zapojení k signalizování z pohybujících se těžních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254530

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: pohybujících, zapojení, signalizování, nádob, těžních

Text:

...průmyslové frekvence, která se V pohyblivém proudovém obvodu superponuje s prüběhem kladných a záporných impulsů a způsobuje jejich kolísäní, což má za následek nespolehlivou funkci.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny zapojením k signalizování z pohybujících se těžních nádob, u něhož je pohyblivý proudový okruh tvořen těžním a vyrovnávacím lanem,která jsou V každé těžní nádobě svými konci spojena s dílěími elektrickými obvody, z...

Vrstvené vodonepropustná geotextilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254529

Dátum: 15.01.1988

Autori: Folber Bohuslav, Čermák Evžen, Vrána Vladimír, Štěpán Jiří

MPK: B32B 7/06

Značky: geotextilie, vodonepropustná, její, výroby, způsob, vrstvené

Text:

...A studeným svarem o pevnosti při rozlu~Způsob výroby vrstvené vodonepropustné geotextilie podle vynálezu se provádí tak, že se nejprve na textílie l, 3 vytlačuji z trysky § jednostranné povrchové nánosy 3, A polymeru ve formě taveniny a následně se mezi dvě takto upravené textílie l, 3, po jejich ochlazení a na strany s povrchovými nánosy 3, A polymeru, přivádi z trysky § spojovací vrstva Q polymeru ve formě taveniny, která se s povrchovými...

Epoxidové fóliové lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254528

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Jiří, Vaňková Marcela, Zedník Milan, Mitáček Lubomír, Eder Martin

MPK: C09J 7/00, C09J 7/04, C09J 7/02...

Značky: způsob, výroby, lepidlo, epoxidové, fóliové

Text:

...vytvrzování jako je 2,4-tolylen-bis-(N,N-dimetylmočovina) a vzniklá směs se po homogenizaci lisuje, nebo válcuje nebo vytlačuje a nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Tímto způsobem se získá lepidlo ve formě mírně lepivé fólie, která za laboratorní teploty dobře přilne k lepeným povrchům a po vytvrzení při teplotě v rozmezí 100-140 OC dává spoje s vysokými pevnostmi. Použitá technologie odstraňuje problémy s odpařováním rozpouštědel,...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254527

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Dalimil, Král Vladimír, Hodačová Jana, Arnold Zdenék, Stibor Ivan, Pánková Magdalena, Votava Vladimír, Tichý Miloš, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, prostředek

Text:

...1979, str. 377).Antagonistický efekt podobný tomu, který byl nalezen u směsi isomerů A a F byl prokázán i u isomerú deltamethrinu (M. Elliott a spol., Pestic. Sci. 9, 112, 1978). Podobné skutečnosti byly prokázány u resmethrinu a allethrinu (J.C. Wickham Pestic. Sci. 7, 273, 1976). Pro směsi optických isomerů jiných pyrethroidü bylo naopak nalezeno uplatnění synergického faktoruUvedené nevýhody odstraňuje insekticidní prostředek obsahující...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254526

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hodačová Jana, Arnold Zdenék, Dvořák Dalimil, Pánková Magdalena, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Tichý Miloš, Král Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří

MPK: A01N 53/00

Značky: prostředek, insekticidní

Text:

...prcstředek podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že jako účinnou látku obsahuje směs čtyř stereoisomerů A, B, E, F, to jest stereoisomerů absolutní konfigurace 1 R, 3 R, alfa-5, 1 R, 3 R, alfa-R, ls, 3 S, alfa-S a 15, 35, alfa-R látky vzorce I, a to V rozmezi poměrů ll 11 až 4114.Novým a užítečným aspektem prostředku podle vynálezu je nečekaně vysoká insekticidní účinnost. Překvapivou je přitom okolnost, že insekticidni účinnost...

Struskoalkalická betonová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 254525

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brandštetr Jiří, Grolig Roman, Vařílek Rudolf, Kühnel Egon

MPK: C04B 7/47, C04B 7/14

Značky: směs, betonová, struskoalkalická

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že betonová směs obsahuje vztaženo na 1 mDalším význakem je, že roztok křemičitanu je tvořen vodním sklem sodným a/nebo draselným o silikátovém modulu 0,5 až 3,5 a hustotě 1,05 až 1,4 9/cm 3.Podle vynálezu se množství až do 1 200 kg drtě nebo jiného kameniva nahradí alespoň granulovanou neupravovanou vysokopecní, slévárenskou nebo ocelářskou struskou a/nebo popílkem z tuhých paliv, jehož maximální množství...

Intraokulární předněkomorový optický implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254524

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valášek Jiří, Kuběna Karel, Matela Oldřich, Petlach Jaroslav

MPK: A61F 2/14

Značky: implantát, předněkomorový, intraokulární, opticky

Text:

...Při tom opěrky těchto fixačních elementů splñují svým tvnrem a velikosti jak požadavek minimálního styku s tkání oka, tak i požadavek minimálního možného tlaku na ni. současně je zajištěna účinná flxace implantátu a splněny i požadavky jednoduché a šetrné implantace.K bližšímu objasněni podstaty vynálezu slouží následující praktické příklady konstrukce implantátu, pro lepší představu znázorněné na přiložených výkresech. Zde představujeobr....

Zařízení pro čištění a opětovné ukládání štěrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254523

Dátum: 15.01.1988

Autor: Heteš Karel

MPK: E01B 27/10

Značky: čištění, štěrku, ukládání, opětovné, zařízení

Text:

...a spojení zajištuje čep lg dopravníku a šroub gg.Zadní třídič 5 je umístěn tak, že násypka gł je pod shazovacím klínem ll a zadní dělič 5 navazuje na výsypku gg zadního třídiče 52. V horní části zadního děliče gł je na vodorov ném čepu gg uložena zadní klapka gg, která má možnost výkyvu na obě strany. V dolní části jsou oboustranně na vodorovném ěepu uložený zadní skluzy 53, které mají také možnost výkyvu v určitém rozmezí. Do dutiny zadního...

Nastavovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254522

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/08

Značky: spojka, nastavovací

Text:

...a vnější obdélníkovou plochou segmentu je mezera, jejíž profil má tvar kruhové úseče.Výhody nastavovací spojky podle vynálezu spočívají v tom, že styková plocha segmentu je rozložena do čtyř stykových míst, které zaručují statickou určitost spojení i V případě nepřesného geometrického tvaru přilehlých obloukú segmentů a vnitřního otvoru trubky.Další výhoda tohoto druhu nastavovací spojky je ta, že obdélníkové rovnoběžné plochy obou segmentu...

Výměnná nástavba k rotačnímu viskozimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254521

Dátum: 15.01.1988

Autori: Míček František, Schödlbauer Vladimír

MPK: G01N 11/14, B01L 11/00

Značky: výměnná, viskozimetru, nástavba, rotačnímu

Text:

...pro napojení na hřídel viskozimetru a dále sestává z držáku měřicí nádoby opatřené na jednom konci vybráním pro uchycení do uzávěru hlavy viskozimetru a na druhém konci opatřeném vnější objímkou s fixací pro uchycení měřicí válcové nádoby a pro zabezpečení konstantní vzdálenosti mezi konci trnů qelového tělíska a vnitřním dnem měřicí válcové nádoby. Měřicí válcová nádoba a gelové tělísko mohou být zhotovenyVýhodncst řešení podle vynálezu...

Zařízení pro rozdružování vrstvy zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254520

Dátum: 15.01.1988

Autor: Volšicský Zdeněk

MPK: B07B 13/075

Značky: rozdružování, zrnitého, zařízení, materiálů, vrstvy

Text:

...rozdružovací komponenty mají stejnou nebo hlízkou měrnou hmotnost, ale které mají rozdílně moduly pružnosti, případně rozdílné povrchově mechanické vlastnosti.Příklad provedení zařízení podle vynélezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde ve schematickém náčrtku obr 1 znázorňuje půdorysné uspořádání, obr. 2 představuje boční pohled na dva sousední rozdružovaoí prostředky, obr. 3 představuje vzájemný sklon dvou řad rozdružo~ vacích...

Komplexní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254519

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wiesner Ivo, Exnerová Karla, Exner Bedřich, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 59/56, C08G 59/54

Značky: epoxidové, tvrdidlo, reaktivitou, komplexní, zvýšenou, pryskyřice

Text:

...při teplotách pod 0 OC, čehož lze jinak podle známého stavu techniky dosáhnout pouze použitím nepříjemně páchnoucích polymerkaptanů nebo polythiolů.Používané polymerní mastné kyseliny obsahují nejvýše 5 monomerních a nejvýše 25 3 trimerních mastných kyselín. Připravují se známymi způsoby z talového oleje nebo mastných kyselin söjového či řepkového oleje. Z polyaminú se používají zejména dietylentriamin, dipropylentriamin, trietylentetramin,...

Chladicí plášť vodou chlazené vložky válce přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254518

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macek Jan

MPK: F01P 3/02

Značky: plášť, vložky, vodou, chladicí, přeplňovaného, chlazené, válce, motorů

Text:

...vynálezu, lze konstrukčně í technologíoky nenáročným způsobem zajistit automatickou regulaci požadované teploty v ohlasti spalovacího prostoru v závislostí na zatížení motoru a tím čelit vytváření korozívních složek. Prodlužuje se tak životnost exponovaných částí motoru.Příklad konkrétního provedení chladícího pláště podle vynálezu je uveden na přípojeném zobrazení, které znázorňuje v řezu uspořádání obtoku s částí ohladicího pláště, vložku...

Zapojení digitálně analogového převodníku pro číslicové řízení zdrojů proudu a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254517

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podbrdský Josef, Lukášek Radek

MPK: H03M 1/66

Značky: analogového, napětí, zapojení, digitálne, číslicové, řízení, proudu, převodníku, zdrojů

Text:

...jeho výstup 01 je spojen s řídicím vstupem Q řízeného spínače 5. Mezi vstupy 5 a Ě řízeného spínače § je zapojen zdroj lg refereněního napětí a výstup spínače § je přes odpor Q připojen na výstupní svorku Q, která je přes kondenzátor 1 spojena s jedním z pölů zdroje lg referenčního napětí.Zpoždovací člen § logického signálu může být zapojen bud mezi vstupní svorku 3 a hodinový vstup pp rychlého čítače 1, nebo mezi výstup 02 časovače g a uzel...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254516

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: zapojení, bezkontaktní, pomocné, fáze, motorů, ovládání, asynchronního

Text:

...polovodičový spínač a kondenzátor na pomocnou fázi a jednak přes druhý odpor na hlavní fázi. Řídicí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes první odpor mezi druhý odpor a hlavní fázi.zapojení je velmi jednoduché s velmi nízkými výrobními náklady a zajiščuje prakticky bezporuchový rozběh jednofázových asynchronních motoru.Na připojeném výkresu je uvedeno schéma zapojení. Druhý vstup 1 elektrické napájecí sítě je zapojen mezi...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254515

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: fáze, asynchronního, motorů, bezkontaktní, ovládání, zapojení, pomocné

Text:

...je paralelně zapojen třetí odpor. Řídíoí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes druhý odpor na anodu diody.zapojení je lscine, malé a účelne. Prakticky zajišťuje bezporuchový chod jednofázového asynchronního motoru v chladničkách, pračkách apod.Na připojeném výkresu je uveden příklad zapojení.První vstup zl elektrické sítě je zapojen mezi pomocnou fázi g a hlavní fázi g. Polovodičový spínač 3 je anodou zapojen na pomocnou fázi 2,...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezděk Jaroslav, Svozil Pavel

MPK: E06B 9/20

Značky: rolety, vnější, okenní, lišt, izolační, prítlačných, vodorovných, dvojice, těsnicích

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem při současném odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek a fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254513

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: fosforečnanu, aktivačním, čištění, odpadních, znečištění, současném, způsob, dusíkatých, organického, procesem, odstraňování, látek

Text:

...je, že zvláště při nízkých poměrech crganického znečištění a dusíkatých látek (BSK 5 NCelk) je dosahováno lepšího využití organických látek pro denitrifikaci a tím hluhšího odstranění organických látek z vody. To je dáno tím, že do anoxické zóny je přiváděna část odpadní vody, která neprošla anaerobní zónou,v níž by došlo k akumulaci organických látek do buněk bakterií majícich schopnost polymerizace a depolymerizace fosforečnanů, přičemž...

Zařízení pro rozprostírání řídké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254512

Dátum: 15.01.1988

Autori: Konvička Tomáš, Votroubek Karel, Elbel Jiří, Nekvinda Vladimír, Žalský Vítězslav

MPK: E01C 19/16

Značky: zařízení, řídké, rozprostírání, hmoty

Text:

...polotuhých krytu. Značně zjednodušuje dosud používané technologie, řídká hmota neztrácí tekutost a její větší zrna neucpávají mezery v horní části krytu. Na volně splývajícícm pružném rozdělovacím pásu se řídká hmota vypouštěná z nádrže roztéká a pružný rozdělovací pás tak má značný význam pro její rozproetírání. Při rozprostírání řídkě hmoty a zaplñování makroporézního podkladu řídkou hmotou zařízením podle vynálezu není nutno...

Dělicí materiál pro dělení výšemolekulárních látek a vodných roztoků z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254511

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčík Vladimír, Jensen Karel, Hovorka Oldřich, Došlá Daniela

MPK: C02F 1/00

Značky: látek, směsi, dělicí, dělení, materiál, vodných, jejich, výšemolekulárních, roztoku

Text:

...1 až 5 , jako dělicího materiálu pro dělení výšemolekulárních látek aHlavní výhoda keramické porézní přepážky na bázi oxidu hlinitého jako dělicího materiálu pro dělení výšemolekulárních látek a vodných roztokú z jejich směsi spočívá v možnosti řízení pörovitosti v rozmezí 0,001 až 1,0 m do 0,01 až 10,0 m vstupní zrnitosti keramického materiálu a režimem částečného slinování.Další výhody jsou vysoká mechanická pevnost keramické porézní...

Seřiditelná sportovní ochranná přilba

Načítavanie...

Číslo patentu: 254510

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trubač Jaroslav

MPK: A63B 71/10, A42B 3/02

Značky: ochranná, přilba, seřiditelná, sportovní

Text:

...ââ s otvory pro sluchové vjemy gg a otvory pro připevnění podbradních řemínků gg a temenní částí a jednak z čelního dílce l ve tvarukulového pásu, které jsou nastavitelně spojené šrouby lg, 39 a aretačními ozuby ll, 2. Tytodílce skořepiny jsou vyloženy pružnou vystýlkou gg a opatřeny větracími otvory ll.Týlní dílec ll je uprostřed kulového pásu u spodního okraje opatřen zadními ventilačními otvory ll. Nad těmito otvory ll jsou symetricky...

Čidlo pro měření teploty s elektrickým převodem signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254509

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: G01K 11/00

Značky: čidlo, měření, elektrickým, signálu, teploty, převodem

Text:

...V příkladněm provedení podle vynálezu sestává z elektrolytické vodivostni komůrky,jenž je tvořena dvěmi olověnými elektrodami §, připojenými poolověnými drátky 3 s propojovacími vodiči 5. Elektrody § jsou vložený do skleněného pouzdra l. Prostor 5 mezi elektrodami § je zaplněn suspenzí skleněné drti, chloridu olovnatého PbCl 2 a vody a utěsněn zátkou 3.Rozpustnost chloridu olovnatého při 0 OC činila 0,0065 kg/kg vody, při 90 °C...

Hmota pro tlumící vrstvené kovové materiály zejména vrstvené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254508

Dátum: 15.01.1988

Autori: Peremský Pavel, Bojda Břetislav, Vlastník Jiří, Vondrášek Otakar, Zvoníček Josef, Mec Karel, Čada Oldřich

MPK: B32B 15/00

Značky: zejména, hmota, plechy, vrstvené, materiály, kovové, tlumící

Text:

...sestavy nizkouhlíkový ocelový plech tlouštky 1 mm, samolepící fólie tlouštky 0,5 mm, druhý stejný ocelový plech. Fólie PVC ze 60 hmotnostních plněná mikromletým vápencem. Lepidlo 2-etyl-hexyl-akrylát v nánosu po 40 g.m 2 na obou stranách fólie. Vyrobeno lisováním při 23 °c, tlak 1,0 MPa. Koeficient vnitřního tlumení při 25 °c 60 s, při 50 °c 45 0.složení sestavy ocelový hlubokotažný plech tlouštky 0,3 mm, samolepící fólie tloušłky 0,5 mm,...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/08

Značky: funkce, proudu, stroje, správné, synchronního, omezovačů, obvodů, zabezpečení, rotorového, zařízení

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Čidlo kmitočtu vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254506

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/28

Značky: napětí, kmitočtu, elektromotorického, stroje, vnitřního, čidlo, synchronního

Text:

...statorového vinutí syn 254506 4chronního stroje. Proporcionální člen 1 s nastavitelným koefioientem přenosu je realizován potenciometrem 11, který je jedním koncem odporové dráhy připojen na vstup 7.1 proporcionâlního členu 1 s nastavitelným koeficientom zesílení.Druhý konec odporové dráhy je připojen na nulu napájecího napětí a jezdec na výstup 7 2Prvý omezovač a integrátor 14 je realizován pomocí operačních zesilovačů 1407,...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254505

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, pneumatická

Text:

...uzávěry s čelními žlábky kuželovitého tvaru. Na obr. 3 je vaková pneumatická pružina, která má rozebiratelné uzávěry s čelnimi žlábky kuželovitého tvaru. Ve všech případech má pneumatická pružina pryžový měch armovaný kordem, který byl vyroben ve válcovém tvaru. Předepsaný znázornený tvar nabývá účinkem vnitřního pretlaku vzduchu v pneumatické pružině.Pneumatická pružina podle obr. 1 má měch l jeho konci sevřen v čelních žlábcích l...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Nováček Jindřich, Čurda Otakar, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/94

Značky: zařízení, pletacího, pohonné, stroje, okrouhlého, jednoválcového

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Zařízení pro odstraňování povrchových nerovností živičného krytu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254503

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vinš Václav, Došek Pavel

MPK: E01C 23/08

Značky: zařízení, krytu, povrchových, nerovností, odstraňování, vozovky, živičného

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje v náryse schematicky připojení zařízení podle vynálezu na traktor, obr. 2 znázorňuje v řezu v náryse a obr. 3 v půdoryse zařízení pro odstraňovéní povrchových nerovnosti příčného profilu živičného krytu vozovky podle vynálezu. Obr. 4 znázorňuje pohled na rozmístění řezných nožú na povrchu rotačního pracovního disku...

Adaptér automatického čištění ejektorové podtlakové hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254502

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65H 29/32

Značky: adaptér, čištění, ejektorové, hlavice, podtlakově, automatického

Text:

...při manipulaci s nábytkovými dílci, zejména u manipulátorů nasazených v dokončovacích linkách.Příklad provedení adaptéru automatického čištění ejektorové podtlakové hlavice je znázorněn na výkresu, kde obr. 1 značí nárýs adaptéru včetně ejektorové podtlakové hlavice v částečném řezu a obr. 2 značí příslušný pohled shora.Adaptér automatického čištění ejektorové podtlakové hlavice sestává z tělesa adaptéru l opatřeného výfukovým otvorem g, který...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254501

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: zařízení, nastavení, obraběcího, suportů, přesných, poloh, stroje

Text:

...1. V drážoe gg lišty É je umístěn kámen gg, v jehož závitovém otvoru pod lištou É je zašroubován šroub gg. Kámen QA se dá zpevnit s lištou É pomocí matice âä. Šroub 32 má dvojí závit gg, gl o rozdílném stoupání. První závit Q s větším stoupąním je zašroubován do kamene QA a druhý závit § 1 s menším stoupáním je zašrouhován do otvoru ąorazového tělesa 3.Hlava gg šroubu gg, opatřená na čelní ploše noniem gg, je volně otočná V neotáčejícím...

Zámková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254500

Dátum: 15.01.1988

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, soustava

Text:

...Oba Výkyvné zámky §, Ž jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají jehly 2 nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy jehel 3 a zámek 2 do zesilovací polohy.Pro stahování jehel 2 pak slouží zámek lg a ll.Pod výkyvnými zámky §, 3 jsou v dráze kolének g, Ě, Q, Q, Q stoprů g uspořádány výkyvné zámky ll, ll, ll, lg, lâ, které jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají stopry l nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy,...

Uložení hřídele míchadla nebo míchadel v nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254499

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cihlář Josef, Skalický Josef

MPK: B01F 15/00

Značky: míchadla, míchadel, hřídele, nádobě, uložení

Text:

...Druhým koncem je uložení provedeno uvnitř nádoby,a to ložisko na jednom konci hřídele vně nádoby jsou umístěny ve skžíni, která je upevněna ve víku či dnu, zatímco ucpávka a ložisko uvnitř nádoby jsou umistěny ve skřúni, která je upevněna v přírubě nosného rámu zhotoveného 2 ramen. Profily ramen nosného rámu mohou býtduté nebo plné. Ramena nosného rámu mohou být pevně nastavena nebo mohou být plynule nastavitelná.výhody uvedeného řešení...

Saturák

Načítavanie...

Číslo patentu: 254498

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kraus Miloslav, Toninger Karel, Urban Antonín, Šeda Luděk

MPK: C13D 3/00

Značky: saturák

Text:

...provedeno pod dělicí rovinou této toruby.Výhody saturáku podle vynálezu spočívají v tom, že je při cirkulaci štáv současně umožněna simultánní saturace, přičemž je dosaženo až o 30 lepších filtračních vlastností ščáv.Jedno z možných provedení vynálezu je znázorněno na přiloženém obrázku, kde je schematickyVe válcové nádobě 5 je umístěna cirkulační trouba ł, procházející středem nádoby. Ve spodní části nádoby Q jsou umístěny rozdělovače 3...