Archív za 1988 rok

Strana 175

Sací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254577

Dátum: 15.01.1988

Autor: Křivka Jan

MPK: F02B 21/00

Značky: sací, systém

Text:

...Pomocná nádrž je situována nad sacím hrdlem a její přídavný objem je regulovatelný.V motoru s dvěma sacími ventily jsou otvory výstupu z přídavného objemu vyüstěny do výstupu obou sacích ventilů. zavedením výstupu otvorů přídavného objemu ve dvou tečných směrech ke stěnám spalovacího prostoru se dosáhne zvýšeného prouděni zápalné směsi umožňující rychlejší a lepší prohoření a to právě v nejvhodnějším požadovaném okamžiku. zařízení je zvlášť...

Zařízení pro měření rychlosti pohybu útku při stahu z odvíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 254576

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc, Pícha Petr

MPK: D03D 51/12

Značky: měření, odvíječe, stahu, rychlostí, pohybu, zařízení, útku

Text:

...kdy útek neustále oprašuje činné plochy světelných zdrojů a světelných snímačů.vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro měření rychlosti pohybu útku při stahu z odvíječe podle vynálezu.Na výkrese je znázorněn odvíječ l, který je otočně upevněn v rámu 3 stroje a na němž je navinut daný počet ovinů útku 3. Souose s odvíječem l je mezi odvíječem A a...

Vypínací zařízení třecí vícelamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254575

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pohl Zdeněk

MPK: F16D 13/52

Značky: spojky, vypínací, zařízení, třecí, vícelamelové

Text:

...správnou funkci odstředivéhc zařízení i manuálně vypnuté spojky za všech podmínek. Vypínací zařízení dle vynálezu může být využite i u jednoduchého typu spojky, kde hnané i hnaoí lamely jsou opřeny z jedné strany o spojkový buben a z druhé strany jsou při-tlačovány tlačítkem ovládaným odstředivým závažím.Na připojených víkresech je znázorněn příklad provedení vypínacího zařízení třecí vícelamelové spojky motocyklu podle vynálezu, kde...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254574

Dátum: 15.01.1988

Autori: Přikryl Josef, Pípal Jiří, Růžička Karel, Ružička Jaroslav

MPK: C09B 67/22

Značky: materiálů, barvení, syntetických, textilních, přípravek, barvivový

Text:

...přípravek podle vynálezu může být připraven mísením základních disperzí komponent I a II ve výše uvedeněm poměru v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánní finalizaci směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynâlezu je...

Způsob spojování měděných vodičů vinutí transformátoru se sběrným pasem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Picek Miroslav, Kroupa Václav, Chramosta Josef, Schlixbier Michal, Čermák Miroslav

MPK: H01F 15/10, H01F 27/06, H01F 41/10...

Značky: transformátoru, spojování, měděných, vinutí, sběrným, způsob, vodičů, pásem

Text:

...mědi.Výhodou způsobu spojování měděných vodičů podle vynálezu je, že ohřátí oblasti spojení se tímto způsobem sníží na teplotu maximálně 300 °C. Teplota ohřátí závisí na počtu a průměru vodičů vinutí a tlouščce sběrného pasu.Snížením teploty ohřevu na maximálně 300 OC použitou technologii svařování a lokálním ohřevem se prakticky odstráni nežádoucí opal ą následná oprava izolace vinutí.Příklad provádění způsobu podla vynálezu je zobrnzen...

Automatická regulace bubnové mlýnice pro mletí uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254572

Dátum: 15.01.1988

Autori: Alman Bartoloměj, Chlebina Bohuslav, Skrčený Milan, Michálek Josef

MPK: B02C 25/00

Značky: mletí, automatická, uhlí, regulace, mlýnice, bubnové

Text:

...a regulačním okruhem konstantního množství recirkulovaných brýd lze doplnit stávající regulace mlýnů bud oběma okruhy neboněkterým z nich samostatné. Príklad provedení je znázorněn na výkresu.surové uhlí padá z podavače l surového uhlí svodkou do mlýna g, kde je mleto a sušeno.Uhelný prášek spolu se vzduchem a vodní párou je unášen do třídiče 3, kde jsou odloučeny hrubé frakce prášku pomocí brýdového ventilátoru Q. Množství nasávaných...

Zařízení k označování předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254571

Dátum: 15.01.1988

Autor: Glíž Miloslav

MPK: B05C 21/00

Značky: označování, zařízení, předmětů

Text:

...mechanických nečistot. Označování předmětů je prováděno v dávkach barvy, bez jejího rozprašování.zařízení se skládá ze speciálního pheumatlckého válce, na jehož pístnici je přímo vytvo řen vlastní píst pro nástřik barvy. Poměrem ploch obou pístů je dán tlak barvy pro nástřík. zdvihem pístu je určeno množství barvy pro jednu značku. Plnění dávky do stříkacího válceje prováděno samospádem ze zásobníku. Tryska pro nástřik není určena k rozprášení...

Licí souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sliž Rudolf, Maroszczyk Věslav, Branny Jindřich, Irmler Bohdan, Němčík Emil

MPK: B22D 7/12, B22D 9/00

Značky: licí, souprava

Text:

...ve dně kokily. V krycí desce je zároveň otvor pro napojení šamotových trubek z licího kůlu do středové tvárnice zazděné v základní licí desce.Výhodou licí soupravy pro odlévaní oceli podle vynálezu je zajištění centricity stavění kokil a.zajištění stability kokil během přepravy při současném zamezení úniku oceli během odlévání, ke kterým při současně známých způsobech odlévání oceli do kokil se dnem může dojít V důsledku prasknutí licích...

Zařízení pro krokový posun rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254569

Dátum: 15.01.1988

Autor: Míšek František

MPK: B65G 1/10

Značky: krokový, posun, zařízení, rámu

Text:

...spínačů a kotvení a posunových zařízení.Príklad provedení zařízení pro krokový posun rámu je znázorněn v náryse na obr. 1, zatímco obr. 2 znázorňuje příčný řez rovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 příčný řez rovinou B-B z obr. 1.zařízení pro krokový posun má rám lg uložen prostřednictvím nosných kladek g v nosném zařízení l. V nosném zařízení l je kyvně uložen přímočarý hnací element l, který je opatřen na konci svého pracovního členu 1 příčným...

Zařízení pro manipulaci s formami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254568

Dátum: 15.01.1988

Autori: Míšek František, Procházka Jan, Mikuta Stanislav

MPK: B65G 27/34

Značky: zařízení, manipulaci, formami

Text:

...prostoru pro rozebrání forem s následnýmPříklad provedení zařízení pro manipulaci s formami je znázorněn v půdoryse na obr. 1,zatímco obr. 2 znázorňuje řez rovinou A-A z obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez rovinou B-B z obr. 1, a obr. 4 znázorňuje řez rovinou C-C 2 obr. 1.zařízení pro manipulaci s formami je tvořené dvěma vedle sebe upravenými pevnými plochami lg, ll uloženými na nosném rámu 3. Na vstupní plochu lg navazuje vibrační stůl lg s...

Zařízení pro krokový posun ve svislém směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254567

Dátum: 15.01.1988

Autor: Míšek František

MPK: B65G 1/10

Značky: krokový, zařízení, směru, svislém, posun

Text:

...silovými zvedaoími prvky 2, g, které mají na koncích svých pracovních členů upraveny záběrové elementy Q pro dosednutí do ozubů 1 na rámu §. Na nosné konstrukcí l je upraveno vodítko lg záběrového elementu 5 hlavního zvedacího prvku 3 pro jeho usměrněný pohyb do záběru s ozubem 1. Na nosné konstrukcí 1 je upravena zarážka 2 záběrového elementu É aretačního zvedacího prvku Q. Těleso aretačního zvedacího prvku g stejně jako těleso...

Kolejová dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: 254566

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cieslar Rudolf, Tomoszek Vladislav, Ťok Stanislav, Lamacz Jindřich

MPK: E01B 26/00

Značky: kolejová, dráha

Text:

...v tom. že sestává z kolejnicových nosnikü s připevněnými kolejnicemi, které jsou uloženy na kolejovém základu s mezivrstvou tvořenou pryžovými pasy, přičemž kolejový základ je propojen základovými nosníky zalitými betonem a kolejnicové nosniky propojeny přičniky,jež jsou překryty krycimi deskami, uloženými mezi kolejnicemi na pružné podložce.Výhoda řešení dle vynálezu spočíva v tom, že kolejnicový nosník zaručuje lepší roznášeni...

Adhezivní systém pro lepení elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254565

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šimoník Josef, Maláč Jiří

MPK: C08F 120/18

Značky: lepení, systém, elastomerů, adhezivní

Text:

...materiály podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tento adhezivní systém obsahuje 10 až 99,5 hmot. mcnomeru nebo směsi monomerů na bázi esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s alkoholy s počtem uhlíkovýoh atomů 3 až 60, 0,5 až 50 hmot. S iniciátoru nebo směsi iniciátorů radikálových reakcí, s výhodou na bázi peroxídů nebo jejich směsí a případně až 50 hmot. jedné nebo více modífikačních složek, především pak jedné nebo...

Fólie z polyetylénu k separaci polyvinylbutyralových fólií pro výrobu vrstvených bezpečnostních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254564

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sládeček Antonín, Zvoníček Josef, Štoček Vincenc, Jelínek Otto, Kuča Lubomír, Čermák Jaroslav

MPK: B29K 23/00, B29D 7/00

Značky: výrobu, polyetylénu, fólie, polyvinylbutyralových, bezpečnostních, vrstvených, separaci, fólií

Text:

...fólií, které jsou určeny pro vrstvená bezpečnostní skla a mají řízenou kvalitou povrchové struktury,použije fólie z polyetylénu o tlouštce do 25 m.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že použití výše specifikované fólie zaručuje i bez úpravy jejího povrchu a bez modifikace jejich vlastností přísadami zachování povrchové struktury separované polyvinylbutyralové fólie, určené pro výrobu vrstvených bezpečnostních...

Zařízení pro řízení směru vozidel z několika stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254563

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: vozidel, několika, směru, zařízení, řízení, stanovíšť

Text:

...servořízení l ovládá z kabiny podvozku volantem É a pákovým mechanismem §. zdrojem energie je hydrogenerátor g poháněný spalovacím motorem vozidla. Ctyřcestný třípolohový rozvaděč lg se přitom nachází ve střední poloze (D),ve které spojuje vstupní otvor ll s výstupním otvorem lg a odpadní otvor lg s výstupním otvorem lg a signální otvor lg s odpadním otvorem lg, takže přídavné jednočinné přestavnéústrojí 1 je tlakově odlehčeno a rozváděč Ä...

Hydraulické servořízení vozidel ovladatelné z více stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: více, ovladatelné, vozidel, hydraulické, servořízení, stanovíšť

Text:

...je hydrogenerátor g tlakově odlehčen. Třípolohovy řídící rozvaděč lg jn opatřen elektromagnetickým přestavným ústrojím 5 elektromaqnety lg, ll, ale může být též opatřen mechanickým nebo pneumatickým nebo kombinovaným přestavným úst 2 n 1 ím. spínače eloktrnmagnetů jsou umístčny na pracovním stanovišti, kterýchmůže být libovolný počet.Pokud je tŕuba ovladat řízení ze stanoviště mimo vozidlo, je možno na kratší vzdálenost použít spojovnního...

Stator vodního lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254561

Dátum: 15.01.1988

Autor: Maňas Josef

MPK: F03B 3/16, F03B 11/06

Značky: lopatkového, stator, vodního, stroje

Text:

...náklady, souvisioí se zavzdušñovacím zařízením.Výše uvedené nedostatky se nevyakytují u pomaluběžných vodních lopatkových strojů,jejichž stator je podle vynálezu opatřen pratencovými tryskami na tlakovou vodu, vyúařujícími do mezer mezi statorem a hěžným kolem.Vytvořením a uspořádáním prstencových trysek na tlakovou vodu ve statoru podle vynálezu se docíli toho, že následkem dynamického účinku z proudění tlakové vody po jejím výstupu z...

Vzduchovod pro rozvod vzduchu z klimatizační jednotky do kabiny traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254560

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gonda Josef

MPK: B60H 1/26

Značky: kabiny, jednotky, vzduchovod, vzduchu, klimatizační, traktoru, rozvod

Text:

...spodním vývodem vzduchu a pod stropnim panelem hornim vývodem vzduchu. Oba vývodyjsou opatřeny štěrbinovou objímkou.Výhodou vzduchovodu pro rozvod vzduchu podle vynálezu je zejména zajištění přívodu teplého vzduchu z klimatizační jednotky umistěné ve střeše kabiny do prostoru pro nohy obsluhy. Vzduchovod slouží současně jako madlo k usnadnění nastupování a vystupování z kabiny,skýtajici možnost uchopeni V celém rozsahu výšky kahiny, čímž...

Způsob řízení nástřiku chladiva do výparníku chladicích zařízení a tepelných čerpadel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254559

Dátum: 15.01.1988

Autor: Brůna Karel

MPK: F25B 39/02

Značky: provádění, zařízení, způsob, způsobu, chladiva, tepelných, výparníku, tohoto, řízení, čerpadel, chladicích, nástřiků

Text:

...v celé délce záchytnou tvarovanou lamelou, umsítěnou na zadní stěně potrubí proti vyústění nátrubkuZpůsob a zařízení k náetřiku chladiva do výparníku podle vynálezu umožňuje vyššívyužití teplosměnné plochy jejím úplným zaplavením kapalným chladivem. Dobré podmínkypro intenzivní přestup tepla ve výměníku umožněné tím, že na vnějším povrchu potrubí kapalného chladiva jsou odpsřující se kapky kapalného chladiva a uvnitř proudí kapalné...

Vodná kompozice pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: C09J 3/14, C09J 3/06

Značky: lepení, vodná, kompozice

Text:

...celulözy.Takto formovaná lepidla jsou výševisközní, s dobrou zpracovatelnosti řádově v desítkách minut, jejichž zpětné narušení vodou i běžnými organickými rozpouštědly je sice možné,avšak časově náročné, z čehož vyplýva, že při nahodilém potřísnění těmito kapalinami nedochází k jejich významnému narušení.Výhody použití takto formulovatelných kompozitních lepidel lépe ukazují následující příkladyZahříváním na teplotu cca 67 OC za stálého...

Spoj snímače deformace s měřeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254557

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lampa Jaromír

MPK: F16B 1/00

Značky: deformace, měřeným, snímače, předmětem

Text:

...deformace velmi náročná a pracná.Uvedené nevýhody stávajících snímačú deformace strojních dílů se odstraní spojem snímače deformace s měřeným předmětem podle vynálezu, tvořeným nejméně dvěma montážními šrouby a dvěma upevňovacími šrouby pro spojení tělesa snímače deformace s měřeným předmětem ve dvou místech, jehož podstata spočívá v tom, že mezi upevñovacími šrouby a tělesem snímače deformace a montážními šrouby a vyrovnávací příložkou...

Způsob upevňování trubek po celé délce otvoru trubkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254556

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bosák Přemysl, Říha Zdeněk, Lichý Jaromír

MPK: F28F 9/16

Značky: upevňování, otvorů, způsob, trubkovnice, celé, trubek, délce

Text:

...upevnění trubky může tedy ojít k poškození trubky a ztrátě těsnosti spoje.Tyto nevýhody odstraňuje způsob upevnění trub po celé délce otvoru trubkovnice podle vynálezu. Podstatou Vynálezu je, že počátek trubky v otvoru se před provedením tavného svaru upevní rozválcováním na přesně určenou délku tak, aby konec kuželového výběhu po rozválcováni připadl těsně před počátek upevňováné oblasti trubky při hydraulickém nebo výbuchovém...

Podpěra podvozku, zejména nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254555

Dátum: 15.01.1988

Autor: Špalek Jaromír

MPK: E02F 9/08

Značky: nakladače, podvozku, podpera, zejména

Text:

...horní částí boční stěny hydraulickým válcem.Výhodou podpěry podle vynálezu je rychlejší a snadnější příprava podvozku do pracovní polohy, neboč řešení podle vynálezu je lépe chránitelné proti pracovnímu prostředí a nečistotám obvyklým V zemědělství. Rovněž vyrobitelnost otvorů v přesných roztečích pro zajištění výklopných dílů v pracovní poloze je u řešení podle vynálezu snadnější. Další výhodou je možnost dalšího zúžení podvozku během...

Elektrická autodráha s proporcionálním řízením směru a rychlosti pohybu vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254554

Dátum: 15.01.1988

Autor: Nádeník Zbyněk

MPK: A63H 18/12

Značky: elektrická, řízením, rychlostí, pohybu, směru, proporcionálním, autodráha, vozidel

Text:

...zdroje 3 přivedeno modulované elektrické napětí gg. Modulaci pro řízení tří vozidel vytváří kodér lg. Časové šířky yl až y 6 a z nich vyplývající nastavení servomechanismů ll, gg je určeno polohou ovládacích potenciometrů li. Potenciometry Pl, P 2 (1. a 2. kanál) ovládají první vozidlo, další dvojice potenciometrů ovládá druhé vozidlo atd. Obecně je počet řídicích kanálů kodéru roven dvojnásobku vozidel. Na modelu vozidla ll jsou umístěny dle...

Zapojení pro indikaci skluzu nebo smyku železničních trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254553

Dátum: 15.01.1988

Autor: Danzer Jiří

MPK: B60L 3/10

Značky: skluzu, smyku, vozidel, zapojení, železničních, indikaci, trakčních

Text:

...pokluz nebo smyk všech náprav jako důsledek rozdílu mezi kmitočtem každé nápravy a kmitočtem na výstupu kmitočtu srovnávací nápravy obvodu fázového závěsu, který je vytvořen v odčítacím obvodu a vyhodnocen ve vyhodnocovacím obvodu.Dalšího účinku podle vynálezu se dosahuje spojením vstupů blokování obvodu fázového závěsu s výstupy vyhodnocovacího obvodu. Tím se dosáhne toho, že po indikaci skluzu se zablokuje zcela nebo v potřebné velikosti...

Zařízení pro překlápění, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254552

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zalubil Jan, Rathauský Jiří, Baxant Radoslav

MPK: B65G 47/22

Značky: překlápění, výrobků, zařízení, cihlářských, zejména

Text:

...3 uchopovací čelisti gg odpružena pružicím členem gg. součástí uchopovacího mechanismu Bje hnaný kotouč ll, naklínovaný na otočném čepu lg a pojištěný maticí lg.Protilehle hnanému kotouči ll a souose s hřídelem Q je pevně uložen střední hnací kotouč lg, který má dvojnásobný průměr než hnaný kotouč ll. Hnaný kotouč ll a střední hnací kotouč lg jsou spojeny řetězem gg. Unašeče § jsou opatřené vačkami gł, umístěnými proti tlačným palcům 33...

Způsob pletení řádků ponožkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254551

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš

MPK: D04B 9/46

Značky: způsob, pletení, řádků, ponožkového, úpletu

Text:

...pletení z vratného na rotační navazují a lze je potom řetízkováním bez problému spojit. Další výhoda je v tom, že se nemusí vypínat a zapínat nit.Návaznost oček pleteniny podle způsobu pletení je znázorněna schematicky na přiloženém výkrese, přičemž řádky jsou znázorněny čarami.V poslední otáčce stroje při pletení špice vratným způsobem se pletou ve směru § v prvém pletacím systému řádek A a v druhém pletacím systému řádek §. Jako poslední V...

Zásobník štěrku, zejména pro strojní čističky štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 254550

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hladík Milan

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrku, zejména, strojní, štěrkového, zásobník, lože, čističky

Text:

...neokrouhlý kotouč ji, který se opírá o rám 3 napí~ náku 55. Natočením rukojetí 39 a jejím zajištěním pojištovacím čepem 53 se unášecí řetěz Ä udržuje v předepsaném předpětí.Unášecí řetěz l se skládá z řetězovýoh článků łł, jejichž otvory procházejí čepy äg. Na každém čepu gg je na jeho vnitřním osazení QA postupně nasazen distanční kroužek äł a dvojice unášečů äâ, mezi nimiž je kladka gg pojíždějící po vedení lg na rámu lg s opěrkou lg....

Snímač tlakových diferencí určených zejména pro korozivní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254549

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčí Václav, Moc Jiří, Zámek Miroslav, Polák Stanislav

MPK: G01L 7/04

Značky: tlakových, snímač, diferencí, korozivní, určených, zejména, prostředí

Text:

...rovnoběžně.Antikorozní provedení snímače podle vynálezu vyžaduje zhotovit obě Bourdonovy trubice z odolného materiálu prostředí, jehož tlak se má měřit. Pro většinu případů vyhoví křemenné sklo. které odoláva hlavně kyselinám a kyselým agresívním plynům a výparům, kromě fluorovodíku, fluoru a kyselých fluoridů. Také silné roztoky alkálií, hlavně za horka by takto zhotovené snímače mohly porušit. Taková případy jsou ale málo obvyklé a bylo by...

Zařízení pro kypření a vyhrnování ve válcové scezovací kádi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254548

Dátum: 15.01.1988

Autor: Slabý Jindřich

MPK: C12C 13/00

Značky: vyhrnování, scezovací, kypření, kádi, zařízení, válcové

Text:

...hnanému hřídeli. 0 dolní část kypřicích nožů jsou opřeny narážky, které opřením o dolní část nože stabilizují polohu lopatky při vyhrnování. Kypřioí nože na konci radiálních ramen jsou opatřeny vyhrnovací lištou.Výhodou nového řešení je dokonalé odstranění zbytků mláta ze scezovacího dna při vyhrnování, nebot axiální vůle lopatek umožní kopírování nerovností scezovacího dna v každém místě. Další výhodou je rychlé vyhrnutí mláta, které je...

Žárovzdorný tmel pro dinasové zdivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254547

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stano František, Henek Milan

MPK: C09K 3/12, C03B 5/42

Značky: zdivo, žárovzdorný, dinasové

Text:

...I při vysokých teplotách je tmel odolný proti odtavování V korozivním prostředí nad roztavenou sklovinou.V dále popsaném konkrétním případě složení žárovzdorného tmelu pro dinasové zdivo podle vynálezu je jako ostřivo s obsahem oxidu křemičitéhc minimálně 99 hmotnostních procent použit speciálně upravený křemenný písek o zrnitosti do 0,2 mm, jako ostřivo s obsahem oxidu křemičitého minimálně 94 hmotnostních procent slévárenský písek...

Vodná disperze s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254546

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prudilová Marcela, Šarlejová Jana, Svojanovský Jindřich, Pazderský Jiří, Kučera František

MPK: C09K 3/14, C08J 5/14

Značky: výroby, abrazivními, disperze, její, plnidly, způsob, vodná

Text:

...disperze se vmíchá močovinofolrmaldehydová pryskyřice, následně pojívo a nakonec se dísperze dokonale zhomogenizuje.Výhodou předmětu vynálezu je, že vodná disperze je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prášek sedimentuje jen velmi pomalu a disperzi lze zpracovávat i po dělším časovém období, až za 24 hodin od její prípravy. Viskozitu disperze lze ve vhcdném rozmezí 0,2 až 2,0 Pa.s snadno regulovat obsahem vody....

Lineární polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 254545

Dátum: 15.01.1988

Autori: Balabán Luboš, Vašátková Jiřina, Pešta Pavel, Čapka Oldřich

MPK: C08K 5/13, C08L 23/04, C08K 5/52...

Značky: polyetylen, lineární

Text:

...aduktů, volné fenoly, fosfit a oxidačni produkty všech 3 primárnich komponent.Při experimentech prováděných s různými koncentračnimi poměry těchto 3 složek se ukázalo, že optimálnich výsledků se dosahuje, pohybují-li se koncentrace prímárnich produktů 2,6-ditercbutylfenol vysokomolekulárni fenol fosfit v rozmezi koncentračnich poměrů (1 až 4)vyrobený granulát se v další fázi zpracovává např. vyfukováním na mikrotenove fólieo tlouščce 0,005...

2,3-Bis(benzamido)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254544

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(benzamido)fenaziny

Text:

...nana V objemu 0,25 ml/myš. Sloučeniny obecného vzorce I byly aplikovány 13. a 14. den po invazi perorálně sondou v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti (ž. hm.). Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invazi v dávce 150 mg.kg 1 ž. hm., což přepočteno na niclosamid znamená dávku 4,5 s.1 o 4 ž. hm.Anthelmintická účinnost sloučenin obecného vzorce I vyjádřená V procentech metodou nepřimá aktivity podle stewarda je uvedena...

2,3-Bis(2-pentyloxy-5-chlorbenzamido)-fenazin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254543

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-pentyloxy-5-chlorbenzamido)-fenazin

Text:

...Wistar s hmotnosti 120 až 140 g ve skupinách po 6 kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem levamisolem, vůči němuž byla účinnost látky porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými larvami Nippostrangylus brasiliensis podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byla jednorázově aplikována látka vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti. Látka byla...

Zařízení k označování vad a vkládání informací samolepkou na okraj plošného pásu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 254542

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiřík Jaromír, Žižka Jiří, Hlavatý Pavel, Gottwald Tomáš, Čeřovský Jiří, Marx Petr

MPK: D06H 1/04

Značky: samolepkou, zejména, pásu, informaci, okraj, označování, plošného, zařízení, vkládání, textilního

Text:

...práce. Napojení značkovače na mikroprocesor umožní podle programu vyhotovit záznam o zpracovávaném pásu se všemi zjištěnými údaji. zavedením jednotného způsobu značení samolepkou v technologiokém procesu se usnadní identifikace vložených informací s možností dalších akčních zásahu. jako jsou vyřezávání celokusových vad pásu, nebo jejich dělení na určitou naprogramovanou délku.Na pžiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn nárys zařízení ke...

Sulfonamidy na bázi trimethoprimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254541

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nováček Alois, Holá Vladislava, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Boledovičová Jana

MPK: C07D 239/49

Značky: sulfonamidy, trimethoprimu, bázi

Text:

...benzaldehydu. Morfolinová skupina bylav dalším reakčním stupni vytěsněna anilinoskupinou rovněž obecně známou reakcí s hydrochlori dem anilinu V prostředí methanolu.Látky podle vynálezu byly vyrobeny tak, že nejprve byl rozpuštěn sodík V přebytečném ethanolu, přidal se sulfaguanidin a po 10 minutách michání se přidal výchozí substituovaný akrylonitril, načež se reakční směs 10 hodin vařila. Průběh reakce byl sledován...

Způsob určování relativní koncentrace atomů neutrální rtuti v monokrystalech chloridu rtuťného Hg2C12

Načítavanie...

Číslo patentu: 254540

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bryknar Zdeněk

MPK: G01N 21/63

Značky: neutrální, určování, rtuti, způsob, hg2c12, rtuťného, relativní, koncentrace, atomů, chloridů, monokrystalech

Text:

...neutrâlní rtuti V malé koncentraci vykazují při teplotě 78 K modrou luminiscenci, jejíž intenzita závisí na jejich koncentraci. Při vyšších koncentracích atomů rtuti se tyto atomy sdružují ve dvojice a při vybuzení ultrafialovým evětlem jednoho z atomů rtuti vzniká tzv. excimer rtuti, jehož luminiscence se při teplotě 78 K pozoruje v zelené části spektra. Intenzita zelené luminiscenoe rovněž závisí na kcnoentraci excimerů rtuti. Měřením...

Kaskádní analogově-číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254539

Dátum: 15.01.1988

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03M 1/12

Značky: analogově-číslicový, kaskádní, převodník

Text:

...analoqově čislícový převodník podle vynálezu umožňuje dostupnými prostředky a ekonomicky výhodně dosáhnout dostatečně rychlého a přesného převodu analogové veličiny. Ekonomické výhody tohoto převodníku se projeví již u čtyřbitového převodníku a vzrůstají s rostoucím počtem bitů. S běžně dostupnými integrovanými obvody lze realizovat převodník s rozli 254539 4šením až 10 bitů. Kaskádním spojením bloku se dosáhne maximální úspory počtu...

Rychlý analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254538

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uhlíř Jan, Neumann Přemek

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicový, analogově, převodník, rychlý

Text:

...Dále je možno uzemnit komparační vstup nebo referenční vstup nebo posouvací vstup každého z N-l bloků, nebo jen prvního z N-1 bloků nebo druhého až N-l.bloku. Jinou variantou je, že každý z N-1 blokú nebo první Z nichnebo druhý až N-l.blok má posouvací vstup spojen s analogovým vstupem.Invertující zesilovač může být 5 výhodou tvořen operačním zesilovačem v zapojení inver toru a oddělovací zesilovač a neinvertujíoí zesilovač může být...