Archív za 1988 rok

Strana 174

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254617

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maxa Milan, Růžička Karel, Suk Jiří

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivový, přípravek

Text:

...ve finálním barvivovém přípravku se pohybuje V rozmezí 65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchové aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito prb emulqaci olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou býtminerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254616

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: hnědých, přípravy, barviv, způsob, kovokomplexních, nesymetrických

Text:

...reakce podle vynálezu umožňuje pracovat ve velmi vysokýćh výchozich koncentracich vstupních komponent II a III bez nutnosti izolace produktu I. Přodukt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti s výbornými koloristickými vlastnostmi.Výhodou zpüsobu přípravy 21 nesymetrických chromitých komplexu konstituce I podle vynálezu je možnost vysoce produktivniho využití výrobního zařízení a dostupné surovinové báze při minimálních nárocích na...

Zapojení pro snímání regulační veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254615

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Lubomír

MPK: G01R 17/02

Značky: snímání, zapojení, regulační, veličiny

Text:

...druhého předpěčového odporu gpl a 39 je připojen na neinvertující vstup komparátoru §. Výstup komparátoru § je připojen na bázi tranzistoru E, jehož emitor je připojen na kladnou svorku Q zdroje a jehož kolektor je připojen na výstupní svorku g. Výstupní svorka g je uzemněna přes paralelní kombinaci zatěžovacího odporu 35 a filtračního kondenzátoru Q.Signál ze vstupu opakovače prochází přes pevný a automatický korektor na korekční zesilovač...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav, Pivoňka Jan, Červencl Milan

MPK: H03M 1/12

Značky: konstanty, analogově, zapojení, vícevstupového, nastavovaním, převodníku, programovou, převodů, číslicového, kompenzaci

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Způsob detoxikace a předčištění odpadních vod z výroby lakařských aminopryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254613

Dátum: 15.01.1988

Autori: Makovský Leopold, Brabec Jan, Broulík Miroslav, Smrčka Jindřich, Horna Aleš

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, aminopryskyřic, předčištění, odpadních, detoxikace, lakařských, výroby

Text:

...a/nebo isobutanolem etherifikovaných močovinoformaldehydových a melaninformaldehydových pryskyřio, za současné reqenerace přítomných alkoholu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že k odpadnim vodám se při teplotě 40 až 90 OC přidá alkanizační činidlo, zejména hydroxid vápenatý, V množství 0,08 až 0,2 molu na 1 mol přítomného formaldehydu, čímž se formaldehyd aldolizaci převede na netoxickou a biologicky odbouratelnou formosu. Takto...

Koncová upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254612

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: upínací, spojka, koncová

Text:

...že V bočnicích tělesa jsou vytvořeny ploché drážky s vnějším zaoblením,které je větší než poloměr upínací trubky, uložené v ose těchto bočnic současně e opěrkou. přičemž délka těchto plochých drážek je větší anebo shodná s rozvinutou délkou opěrky.Hlavní výhoda koncové upínací spojky podle vynálezu spočívá V tom, že sila vyvozená upínacím šroubem nezpůsobuje ohybové, ale jenom tahové napětí jednotlivých průřezů bočnic,které je možno...

Kmitavý mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 254611

Dátum: 15.01.1988

Autori: Staněk Pavel, Bula Lumír

MPK: B02C 15/04

Značky: mlýn, kmitavý

Text:

...pružinách 3 nosič 3, jehož středem prochází svislý hřídel 1 otočně uložen v ložiskách g, který je vespod napojen na motor lg převodem lg. Na spodním osazení hřídele 1 je nasazen nevývažek É nebo na výkrese neznázorněný setrvačník a na horním konci je umístěn stupňovitě nebo plynule přestavitelný excentrický čep ll s excentricitou §, pevně spojený s ventilačním kolem lg, kteréjsou společně otočené okolo osy hřídele 7.K nosiči i je dále na...

Mlecí miska

Načítavanie...

Číslo patentu: 254610

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bula Lumír, Oharek Jiří, Staněk Pavel

MPK: B02C 19/20

Značky: mlecí, miska

Text:

...miska podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněna na přiloženém výkrese. kde obr. 1 znázorňuje podélný řez miskou a obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled. U obou obrázků je vpravo od osy znázorněno přímé spojení drsnýoh výstupků s těleaem miaky a vlevo od osy je znázorněno spojení 5 využitím podkladové vrstvy.Podle příkladného provedení sestává mlecí miska z tělesa misky l, která je na vnitřní pracovní ploše.opatřená žárově...

Zařízení pro signalizaci záběru ryby při denním a nočním rybolovu na udici

Načítavanie...

Číslo patentu: 254609

Dátum: 15.01.1988

Autor: Brnka Jiří

MPK: A01K 97/12

Značky: denním, záběrů, udicí, nočním, signalizaci, zařízení, rybolovu

Text:

...Světelná dioda je opatřena průsvitnoú krytkou s otočně uloženým neuzavřeným vodicím okem.signalizační zařízení podle vynálezu má výrazně zvýšenou odolnost proti nárezúm větru. při zajištění požadované citlivosti na záběr ryby. Zařízení je možné běžným způsobem upevnit na všechny druhy prutů,aniž by došlo k omezení manipulace s prutem, navíc nemůže dojít k přetržení vlasce.Příklad provedení je znázorněn na obr. 1, který představuje pohled na...

Plynový injektorový hořák s regulací délky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254608

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: injektorový, plynový, horák, plamene, regulaci, délky

Text:

...spalovacího vzduchu nasávaného vzduchovými otvory a množství sekundárního vzduchu nasávaného segmentovýmí otvory v přírubě a tím měnit délku plamene při dodržení horpodárného spalování plynu.Další výhodou je zvýšený chladící účinek kovového ústí hořáku a jednoduchá výroba a montáž hořáku.Provedení plynového injektorového hořáku a regulací délky plamene podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkreseoh l a 2.Na výkrese 1 je...

Papír pro filtraci hydraulických kapalin s jmenovitou účinností 12 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254607

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pfefferle Jan, Čecho Imrich, Líbal Jaroslav

MPK: D21F 11/14

Značky: papír, kapalin, jmenovitou, hydraulických, mikrometrů, filtrací, účinnosti

Text:

...hotové vložky a následně pak způsobení poruchy (zadřením)Problém neřeší ani materiál na filtraoi kapalin v hydraulických obvodech podle čs. A 0 228 178, nebot i tento materiál obsahuje ve svém vlákenném složení vedle bavlněných lintrú, vysoce zušlechtěných buničin a skleněných mikrovláken o průměru vlákna 0,8 až 1,2 pm též skleněné mikrovlákna o průměru vlákna 2,5 až 3,5 pm, která obsahují vyšší prooento skleněných granálií. Dalším...

Kombinované kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254606

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kupka František, Bula Lumír, 0

MPK: F16C 33/04

Značky: ložisko, kombinované, kluzné

Text:

...mechanickýoh hodnot. Další jejich výhodou je to. že vlivem vícesložkových materiálů, nanesených nástřikem, je možno nahradit drahé ložiskové kovy nejlevnějšími materiály e možností jejich renovace.Kombinované kluzné ložisko podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje příčný řez ložiskovým pouzdrem obr. 2 podélný řez, obr. 3 až 6 znázorňují příčné řezy podélnými plochými vedeními,...

2,3-Bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin -5,10-dioxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 254605

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zikán Viktor, Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 241/46

Značky: 5,10-dioxid, 2,3-bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin

Text:

...mg.kg 1 ž. hm. (živé hmotnosti) jako homoqenát v Dorfmanově činidle. Myši byly po aplikaci 3. den zabity a po zjištění celkového počtu tasemnic se skolexy při úplné helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla, výpočtem metodou nepřímé aktivity dle Stewarda, stanovena v průměru 60 anthelmintická účinnost hodnocené látky vzorce I.Hodnocení anthelmintické účinnosti proti modelovému helmintu Nippostrongylus brasiliensis.Testy byly provedeny...

2,3-Bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254604

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin

Text:

...vzorce I.Tato nová dosud nepopsaná látka slouží jako meziprodukt pro připravu 2,3-bis(Z-methoxy-5-chlorbenzamidolfenazin-5,10-dioxidu s anthelmintickým účinkem (čs. A 0 č. 254 605).Sloučeninu vzorce I lze připravit reakoí 2,3-diaminofenazinu 5 chloridem kyseliny 2-methoxy-5-chlorbenzoově v ekvimolekulárním množství v prostředí pyridinu při teplotě 20 °c až 30 °c.Bližší podrobnosti plynou z následujíciho přikladu provedení, který...

Způsob výroby popílkové maltoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254603

Dátum: 15.01.1988

Autor: Crhák Karel

MPK: C04B 7/28

Značky: popílkové, maltoviny, výroby, způsob

Text:

...v tom, že popílek se dávkuje do uzavřeného mlecího systému oběhového mlýna mezi výpad ze mlýna a vstup do větrného třídiče. Mlýnů a větrných třídičü může být více než jeden a popílek lze dávkovat i na samostatné vyčleněný větrný třídič jen pro třídění popílku.Rešením podle Vynálezu se dosáhne toho, že částíce popílku s jemností vyhovující hotovému produktu se oddělí ve větrném třídiči a dalšího mletí se nezúčastní. zrna hrubší se z...

Zařízení pro podélné rozřezávání pásek, zejména filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254602

Dátum: 15.01.1988

Autor: Veselý Jiří

MPK: G03D 15/04

Značky: podélné, zařízení, filmu, zejména, rozřezávaní, pásek

Text:

...prstenci kruhových tvarů, mezi nimiž jsou uloženy kotoučové nože s plným tvarem po celém ohvodě, přičemž unášecí kladka je opatřena pružinou a vodící kladka obsahuje zvýšené vnější okraje snímatelných prstenců. Poloha vodicí kladky na čepu je ustavena pomocí matice. Unášecíkladka je odpružena pružinou tak, aby její okraje zapadaly mezi zvýšené vnější okraje snímateląných prstenců vodicí kladky. Kotoučové nože unášecí a vodioí kladky...

Regulační obvod chladicí skříně se signalizací teploty, zejména skříně pro přechovávání krevních konzerv a léčiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254601

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smýkal Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: léčiv, přechovávání, regulační, teploty, signalizaci, skříně, konzerv, obvod, krevních, chladicí, zejména

Text:

...kontakt g dvojitého přepínače 2 je připojen parelelně k rozpojovacímu kontaktu lg stykače g chladicího agregátu, přičemž pohyblivá kontaktová část lg přepínacího kontaktu l dvojitého přepínače 3 je přes první signalízační žárovku g přípojena k prvnímu pölu g zdroje ll elektrického proudu. Tento je u popísovaného příkladu provedení tvořen transformátorem, jehož prímární vinutí je připojeno k síti střídavého jednofázového proudu. Pevná...

Zařízení pro zajištění stability tahového komína atmosférického chladiče vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/00

Značky: komína, zajištění, chladiče, zařízení, stability, tahového, atmosférického

Text:

...situování kotevních lan vznikne vnější předpĺnací síť či mříž, kterou je možné doplnit, eventuálně zcela nahradit vnitřní opěrnou mřížz předpjaté tvrdé ocelové výztuže.Mimoto taková vnější prostoruvě površková předpínací sit, V kombinaci s dočasnou výstavbo vou vodorovně rovinnou soustavou kotevních lan, umožňuje zmenšit množství i tradiční měkkéocelové výztuže v príslušné části železobetonové skořepiny.Za sedmé, při oboustranném či...

Atmosférický chladič vody se zvýšenou odolností proti vnějším vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 254599

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/00

Značky: chladič, vnějším, proti, zvýšenou, vlivům, odolností, atmosférický

Text:

...hyperboloídickou opěrnou mříž zakotvenou nahoře ve žlabovém ochozu 2 a dole, v daném konkrétním příkladě, V obvodovém výztužném prstenci Q.Toto řešení vůči řešení se spodním zakotvením předpjaté tvrdé ocelové výztuže á až na spodním okraji tahového komína l vede k úspoře délky všech přímkových prvků, ale vyžaduje vyzvednutí předpínací techniky na úroveň obvodového výztužného prstence 3, eventuálně až do žlabového ochozu 3. Z obr. 1 je patrné,...

Vycházková skládací hůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254598

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veselý Václav, Chovanec Jaroslav, Kanderál František

MPK: F16M 13/08, A61H 3/06, A45B 9/04...

Značky: vycházková, skládací

Text:

...přičemž vnějšíprůměr osazení je menší,než vnitřní průměr dílů trubkového charakteru. Délka osazení je 1 až Znásobná oproti vnějšímu průměru trubkového charakteru.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že vycházková skladací hůl je nenáročná na výrobu a technologické zařízení. Hůl je materiálově nenáročná a vystačí s jedním průměrem její nosné části. U hole je zaručene, že se nezkrátí tlakem uživatele při používání. Hul lze složit do brašny a...

Pojízdné transportní, sprchové a toaletní křeslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254597

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chovanec Jaroslav, Veselý Václav, Kanderál František

MPK: A61G 5/02, A61G 7/02

Značky: pojízdné, toaletní, sprchové, transportní, křeslo

Text:

...podnožky umožňují upravit tuto opěrku nohou dle postavy pocienta, případně je vůbec odejmout. Sklopná opěrka zad płipevněná na opěradle přispívá k pohodlnému posedu pacienta.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje pojízdné transportní, sprchcvé a toaletní křeslo v nárysu, obr. 2 totéž křesla v půdorysu,obr. 3 vyznačuje nosný rám v axonometrickém pohledu, obr. 4 pak podpěrný element v řezu...

Zařízení pro optimální využívání adhezních podmínek u trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/10

Značky: adhezních, trakčních, optimální, vozidel, využívání, zařízení, podmínek

Text:

...členu A je připojen jednak na vstup přesného omezovače §, jehož výstup je připojen na omezovací vstup Ě součtového členu A a jednak na signálový vstup É řízeného zesilovače §. Regulační vstup 5 řízeného zesilovače § je připojen na výstup druhého spínacího obvodu g na jehož vstup je připojena první vstupní svorka g. Výstup řízeného zesilovače Ě je připojen současně na vstup indikačního obvodu 1 a na výstupní svorku E.Zařízení podle vynálezu...

Uchycení poutka k rukojeti lyžařské hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 254595

Dátum: 15.01.1988

Autor: Karban Pavel

MPK: A63C 11/22

Značky: rukojetí, uchycení, poutka, lyžařské

Text:

...podle vynálezu na bázi synergické směsi disperzních azobarviv konstituce I a II, který splňuje nejvyšší požadavky kladené na barviva určená pro aplikaci v rychlobarvicich postupech (Dos 3 241 727).Barvivový přípravek pro barveni syntetických textílnich materiálů na bázi PES rychlobarvicímí postupy spočivá podle vynálezu v tom že obsahuje Z 5 až 50 hmotnostních disperznĺch azobarviv vzorce I a II při vzájemném hmotnostním poměru komponenty I...

Tavné lepidlo pro kompletaci modelových sestav při výrobě keramických forem metodou vytavitelného vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254594

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cihlář Jaroslav

MPK: C09J 3/26

Značky: sestav, lepidlo, vosků, keramických, kompletaci, výrobe, vytavitelného, modelových, tavné, forem, metodou

Text:

...pro výrobu modelü, proto je složení tavných lepidel blízké složení modelových hmot a přítomnost tavných lepidle v regenerované modelové hmotě nezhoršuje technologické vlastnosti modelové hmoty. Tavná lepidla podle vynálezu jsou hospodárná, množství lepidla v modelové sestavě. se pohybuje V rozmezí 0,1 až l , vztaženo na hmotnost modelové hmoty v modelové sestavě.Tavné lepidla se připravují roztavením příslušného množství termoplastické...

Regenerát z butylkaučukové směsi vulkanizované termoreaktivními fenolformaldehydovými pryskyřicemi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hala Jindřich, Müller Stanislav

MPK: C08L 17/00, C08L 23/22, C08F 210/12...

Značky: způsob, regenerát, termoreaktivními, pryskyřicemi, výroby, směsi, vulkanizované, fenolformaldehydovými, butylkaučukové

Text:

...od 4 do 5 , naftalenů od 10 do 15 E,difenylü od 2 do 3 , antracenu od 2,5 do 3,5 , fluorantenu 0,5 , pyrenu 0,5 a aromatického oleje s elementárním složením C od B 4 do 85 , H od 12 do 13 , N od 0,1 do 0,8 , S od 3 do 4 s podílem do 30 nasycených uhlovodíků s molekulární hmotnosti 300 až 400. Dále se přidává od 3 do 6 hmotnostních dílů mikromletěho vápence a od 0,1 do 1,0 hmotnostního dílu draselného mazlavého mýdla se sušinou od 30 do...

Regenerace platiny z odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Závodná Ivanka, Bohumínská Monika, Hájek Eduard, Kudláček Aleš, Kiss František, Ružička Dag, Marčíková Ludmila, Novotný Jiří

MPK: C22B 11/04

Značky: platiny, regenerace, odpadů

Text:

...formy cis-diamin-dichloroplatnatého komplexu, obsahujícího 2 g platiny, se zahřeje na teplotu 40 °C. Přidá se 20 g hořčíkových hoblin a reakční směs se míchá po dobu B hodin. Během reakce se přídavkem kyseliny chlorovodíkové udržuje pH reakční směsi v rozmezí 4 až 6. Vzniklá kovová platina se izoluje v roztoku filtrací. Dále se čistí povařením po dobu 1 hodiny v 1 molárním roztoku kyseliny chlorovodíkové a po promytí vodou se žíhá při...

Filtrační materiál zejména pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254591

Dátum: 15.01.1988

Autori: Binko Jan, Bálek Michal, Legeza Vasil

MPK: C02F 1/00, B01D 39/04

Značky: filtrační, úpravu, materiál, zejména

Text:

...při výrobě granulovaného polyetylenu pro plastikářské účely. Tento materiál je vyráhěn na velkokapacitních jednotkách a jeho cena je nižší než cena dosud používaných filtračních materiálů. Ekonomickou výhodnoet použití práškového polyetylenu dále podtrhuje skutečnost, že pro filtrační účely lze použít i materiál nevyhovující pro plastikářské účely. Materiály, které nesplñují kvalitativní požadavky z hlediska plastikářského použití...

Přípravek pro likvidaci animálních exkrementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254590

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cee Aleš, Zelenka Ivan, Brandová Jaroslava, Bláha Milan, Charvát Jiří, Jurenka Jaroslav, Šebestyán Jiří, Novák Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: likvidaci, přípravek, exkrementů, animálních

Text:

...spočíva podle vynálezu v tom, že obsahuje 70,5 až 80 hmot. parafcrmaldehydu, 10 až 20 hmot. alkalického siřičitanu a alkalického hydrogensiřičitanu, 0,5 až 2 antiseptika, sůl kvarterní amoniové báze, 0,5 až 2 hmot. organického barviva ftalocyaninového, thiazinového, oxazinového nebo metalokomplexního typu, 0,1 až 0,5 hmot. ethylvanilinu, 1 až 2,5 hmot. desodorantu a 0,5 až 1,5 hmot. anionaktivního tenzidu.Roztoky připravené z...

Způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Loneková Helena, Rosenkraz Josef, Hájek Stanislav, Pekárek Stanislav

MPK: G01K 15/00

Značky: tlakového, teploměru, evakuování, měřicího, způsob, systému

Text:

...způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru přes kapiláru podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se retorta měřicího systému teploměru podrobí při evakuování působení teploty ležící V rozmezí od 40 DC do l 000 °c,výhodné od 200 do 600 °C. současně s ohřevem retorty je prováděno i její evakuování stejným způsobem jako u stávající technologie. Růst teploty způsobuje růst tlaku plynu V retortě a tedy i vzrůst rozdílu...

Způsob vytvoření povrchové vrstvy a obdobných zpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Miroslav, Štěrba Jaromír

MPK: E01C 23/06

Značky: způsob, ploch, vrstvy, vytvoření, obdobných, povrchové, zpevněných

Text:

...vozovky se určí dle druhu a stáří této vozovky přihlížeje k mikro a makrotextuře jejího povrchu.Po kcnzolidaci provedeného postřiku tj. po jeho vyschnutí, které za příznivého počasí nastane za 2 až B hodin se provede pokládka kalového zákrytu. Provedený postřik živičným pojivem zvýši-odolnost regenerované vozovky proti oxidaci živice v regenerované vozovce azajietí dokonalé přilnutí kalového zákrytu k povrchu regenerované...

Barva k vodorovnému značení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254587

Dátum: 15.01.1988

Autor: Procházka Vlastislav

MPK: C09D 5/22, C09D 3/81

Značky: barva, vodorovnému, vozovek, značení

Text:

...přilnovost na různých typech krytu vozovek a nezpúsobuji penetraci rozpouštědel do vozovky, následné pnutí a tvorbu trhlin v živičném krytu. Barva podle vynálezu nevykazuje püsobenim vzdušné vlhkosti při aplikaci za pomoci stlačeného vzduchu nadměrné houstnuti, které by bylo na závadu jejímu zpracování.Předmět vynálezu je dále doložen příklady, jimiž se však jeho rozsah nijak neomezuje.Do 22 kg roztoku o koncentraci 50 hmot. termoplastické...

Způsob výroby samosíťujících termoreaktivních akrylátových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254586

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vachuda Jiří, Pobišová Miroslava, Pařízek Rudolf

MPK: C08F 4/40, C08F 220/56

Značky: termoreaktivních, způsob, akrylátových, výroby, disperzí, samosíťujících

Text:

...a zaručit hodnotu střední velikosti čéstic disperze 0,1 pm.Nejnověji bylo zjištěno, že k dosažení žádaného cíle je možné vyrábět vodné disperze v úvodu specifikovaných kopolymerů tak, že polymeraci emulze provedeme v nepžítomnosti per~ oxosloučeniny, která jinak tvoří nezbytnou součást obvykle používaného redoxního iniciačního systému.Jako iniciátcrů polymerace lze použít roztoky redukční činidel jako jsou disiřičitany....

Rychlý analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254585

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicový, převodník, analogově, rychlý

Text:

...analogového převodníku od proudu, úměrnému vstupnímu napětí na odporu umožňuje dosáhnout krátké doby ustálení rozdílu proudu Ve srovnání 5 dobou uatálení při použití rozdílového zesilovače. Při použití zpožâovací linky se využívá principu sdílení času, při kterém lze najednou převádět dva po sobě jdoucí vzorky vstupního signálu prvním a druhým paralelním analogově číslicovým převodníkem. Další předností zapojení je číslicová korekce výsledku...

Přídavná převodovka s převodem do pomala

Načítavanie...

Číslo patentu: 254584

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 47/00

Značky: pomala, převodovka, přídavná, převodem

Text:

...příroubou lg, zadní nápravy a s jádrem li přední přesuvné objímky lg. Výstupní příruba ll pření nápravy je upevněna na hřídeli lg přednínápravy,kterýnese rovněž jádro lg přední přesuvné objímky 15.Na obr. 1 je provedení přídavné převodovky podle vynálezu s planetovým převodem tvořeným centrálním kolem gł pevně spojeným s prodloužením 1 velkého kola 3 sestupného převodu a otočné uloženého na ložiscích lg mezi přírubami lg výstupního...

Výměník tepla pro tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254583

Dátum: 15.01.1988

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F28D 7/10

Značky: tekutiny, výměník, tepla

Text:

...znázor~ něno na obr. 1 a obr. 2. Obr. 1 představuje svislý řez výměníkem, obr. 2 představuje půdorysný pohled s částečným prerušením horního víka.Ve válcové nádobě ł jsou souose uloženy válcové trouby g, 3, 1, mezi nimiž jsou mezi válcové mezery §, §, 1. Válcová nádoba l je uzavŕena nahoře i dole víky 3 a g s těsněnímlg a ll. V horním víku § jsou zaústěny trubka lg přivádějící teplou tekutinu určenou k ochlazení, trubka lg odvádějící ohřátou...

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mitera Jiří, Focht Miroslav, Chrudimský Petr, Nedvěd Lubomír, Hammerbauer František, Partyngal Zdeněk, Novák Jaromír, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jan

MPK: F23G 7/06

Značky: plamene, způsob, paliva, spalovaného, přenosu, energie, tepelně, zvýšení

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...

Zapojení pro zpracování signálu indukčního elektromagnetického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Otakar, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: indukčního, zpracování, signálu, snímače, elektromagnetického, zapojení

Text:

...invertujícího a neinvertujícího vstupu operační~ ho zesilovače je možno dosáhnout obojí polarity dvouhodnotového signálu na výstupu a to tak,že výstupní signál odpovídá bud přicházející nebo odcházející hraně feromaqnetického předmětu,například skřipce tkacího stroje. Je tudíž možno zpracovávat signál od snímače obojí polarity.Na připojených výkresech je znázorněno zapojení pro zpracování signálu indukčního elektro-. magnetického snímače podle...

Způsob naturalizace amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Petr, Eisler Jan

MPK: C01C 1/00

Značky: způsob, amoniaku, naturalizace

Text:

...vyšší cirkulaoí roztoku. Je tedy výhodné pracovat při maximálním reálném průtoku cirkulačního roztoku.Přsbytečné teplo je možno ovládat chladičem umístěným v zásobníku, nebo je možno chladit pouze nastřikující roztok. Rovněž je možno kyselinu předchladit a tím částečně snížit nároky na vlastní odvod reakčního, popřípadě kondenzačního tepla. V případě, že se absorbuje menší množství amoniaku, postačí na odvedení reekčního tepla ztráty do...

Zařízení pro zamezení negativního ovlivňování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254579

Dátum: 15.01.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/02

Značky: vozidel, zadního, zamezení, ovlivňování, jednostopých, záběrů, odpružení, zařízení, negativního, motorových, terénních

Text:

...nerovností je zadní kolo těmito výslednými momenty vysunováno, čímž se dosahuje toho, že zadní kolo dokonale kopíruje terén a tím se zvyšuje záběr zadníhokola s terénem, bez rázů do odpružené části.Podstatnou výhodou vynálezu je, že stanovení přeenýoh optimálních rozměrů pro úpravu dle vynňlezu lze stanovit jednoduchým výpočtovým vztahem a lze použít pro všechny stávající provedení.Na výkrese je v příkladném provedení schematicky znázorněn...

Zařízení k zamezení negativního ovlivňování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254578

Dátum: 15.01.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/02

Značky: zařízení, jednostopých, zadního, vozidel, motorových, zamezení, záběrů, ovlivňování, odpružení, negativního, terénních

Text:

...zařízení k zamezení negativního ovlivñování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel podle vynálezu je. že odpružení zadního kola není negativně ovlivňováno záběrem motoru, neboč výsledné momenty od síly záhěru zadního kola a momenty od tahu horní větve hnacího řetězu k ose čepu výkyvnáho uložení zadní kyvné vidlice jsou vzájemné vyrovnávány na optimální hodnotu, v průběhu celého zdvihu pružoní a pro...