Archív za 1988 rok

Strana 173

Sposob prípravy etylpropionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254657

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ilavský Ján, Vojtko Ján, Mravec Dušan, Čihová Milina

MPK: C07C 67/08

Značky: přípravy, spôsob, etylpropionátu

Text:

...za katalýzy kyslých katalyzátorov pridavkom látok odstraňujúcich reakčnú vodu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že ako látka odstraňujúca reakčnú vodu sa použije cyklrohexán v množstve 15 až 50 hmot.,vztiahnuté na hmotnost reakčnej zmesi. Etanol do reakčnej zmesi možno pridať jednorazove alebo postupne.Pri použití cyklohexánu sa získa etylpropionát využiteľný v. potravinárskom priemysle, vzhladom na jeho relatívne nízku...

Sposob prípravy oteruvzdornej tenkej vrstvy karbidu titánu na elektricky vodivom pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 254656

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Pecár Ivan, Král Jozef

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: spôsob, vrstvy, pevnom, substráte, oteruvzdornej, vodivom, elektricky, tenkej, karbidu, titanu, přípravy

Text:

...uhľovodíka plynule zvyšuje V intervale pomerov k titánu od 0,2 do 0,7 a za tým v intervale od 0,7 do 1,0.Ďalej je podľa vynálezu účelne, aby povrch pevného elektricky vodivého substrátu bol bombardovaný iónmi inertného plynu, čo» spôsobuje odprašovanie adsorbovaných vrstiev z jeho povrchu a súčasne ohrev substrátu na požadovanú teplotu.Vrstvy na báze karbldu titánu pripravené podľa vynálezu sa vyznačujú požadovanou adhéziou k povliekanêmu...

Prostriedok pre dočasnú antikoróznu ochranu medi a jej zliatin v alkalickom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254655

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podhradský Milan, Pich Jiří, Kúdela Jozef

MPK: C23F 11/10

Značky: zliatin, prostředí, antikoróznu, alkalickom, ochranu, dočasnú, prostriedok

Text:

...jednoduchú dispergáciu.Zo skúšok, napr. s chladiacimi vodami a z vykonaných pokusov u dočasnej ochrany,bol zistený velký ochranný účinok u merkaptoibenztiazolu proti čpavkovej vode. Alkalické prostredie, ktoré nie je tvorené čpavkom sa musí doplniť soľou dimerkaptoiąenztiazo-lu. Bola overovaná zinočnatá soľ. Táto soľ je vo vode rozpustná a pri difúzii je vodného roztoku na povrch medi sa vytvárajú tiež ochranné povrchy.ľúto forma ochrany je...

Čistiaca stanica pre potravinárske prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254654

Dátum: 15.01.1988

Autor: Harhovský Milan

MPK: C02F 1/00

Značky: prevádzky, potravinářské, stanica, čistiaca

Text:

...kvapalinu na odovzdanie tepla má spojený so všetkými prívodmi čistiacej stanice na pripojenie čistených okruhov prevádzky a posledný prípoj pre kvapalinu s odovzdaným teplom má spojený s prítokmi nádrží a súčasne s vývodom čistiacejąstanice do odpadu.Cistiaca stanica. podľa tohoto vynálezu má výhody v uspore vlastných nákladov, úspo 4re nákladov na údržbu .a vo zvýšení bezpečnosti práce. Úspora vlastných nákladov vzniká znížením...

Posuvný prípoj priečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254653

Dátum: 15.01.1988

Autori: Búš Vladimír, Hadriová Mária

MPK: E04B 2/82

Značky: priečky, posuvný, přípoj

Text:

...betónových montovaných priečok v skeletových sústavách montovaných i mono-litických, čím sa zvýši stupeň spriemyslenia týchto sústav.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 predstavuje rezposuvnýna prípojom a obr. 2 predstavuje pohľad naąposuvný prípoj priečky. Priečka 1 má v horných rohoch vybratie. 2, do ktorého zasahuje zabetónovaná oceľová platňa 3 s otvorom 4. oceľová platňa 3je zakotvená do priečky 1,...

Sposob prihnojovania ozimín dusíkom počas vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254652

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ložek Otto, Michalík Ivan

MPK: C09K 17/00

Značky: počas, prihnojovania, ozimín, vegetácie, dusíkom, spôsob

Text:

...odrôd ozimnej pšenice.Na obr. 4 je znázornený vplyv diferenoovanej výživy na tvorbu úrody zrna nízkostebelných odrôd ozimnej pšenice.Na obr. 5 je znázornená závislost vplyvu diferencovanej výživy na akumuláciu dusíka v súvislosti s nárastom sušiny nadzemnej hmoty ozimného jačmeňa.Na obr. 6 je znázornený vplyv diferencovanej výživy na tvorbu úrody zrna ozimneho jačmeňa.v n-adzemnej hmote rastlín pri nulwcrvej apĺi» kácii dusíka kontrolný...

Zariadenie na čistenie fliaš a ich uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254651

Dátum: 15.01.1988

Autori: Važan Peter, Dragúň Michal, Lapčík Ľubomír

MPK: B67C 1/16

Značky: fliaš, zariadenie, čistenie, uzáverov

Text:

...do fliaš 3 a druhá hadica 17 s druhým ventilom 13 pre vpúštanie čistiacej tekutiny do uzáverov 6. Flaše 3 sú umiestnené vo flašovom koši 1 a uzávery sú umiestnené v uzáverovom koši 5. Flašový kôš 1 aj uzáverový kôš 5 sú uložené na pojazdných kolieskach 2 a v hornej polovici každej bočnej steny majú umiestnený čap 4. Uzáverový kôš môže byt opatrený vekom 7. Medzi prvým blokom A wa tretím blokom C je umiestnený druhý blok B s dvoma...

Tlačná pružina, zejména pro zvedací zařízení vík hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254650

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mainx Oskar

MPK: F27D 1/18

Značky: hlubinných, zejména, tlačná, pružina, pecí, zvedací, zařízení

Text:

...s výhodou použít tlačné pružiny,jejíž střední část.je vytvořena ve tvaru písmene N nebo V. V případě jejího použití u vodicích ústrojí chapadel zvedecího zařízení vík hlubinných pecí je výhodou to, že při náhodném nárazu chapadla na toto víkc se přenese rázová síla přes spojovací vodorovný nosník a druhé chapadlo na tlačnou pružinu, která pohltí rázovou sílu a tím nedojde k poškození mechanismu zdvihu a k přlpsdné havárii zvedacího...

Odplyňovací reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254649

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 19/00, C02F 1/20

Značky: odplyňovací, reaktor

Text:

...lg, norného válce ll, odplyňovaoího ventilu ll, otvorů lg a sběrného potrubí lg. Plášt l s horním dnem 3 a spodním dnem Q tvoří vertikální nádobu. V ní je centrioky ke spodnímu dnu Ä pevně připojen střední válec A tvořící reakční prostor g. .Odplyñovací prostor ll tvoří norný válec ll opatřený otvory lg, centrioky pevně připojenýk hornímu dnu g zasahující spodním čelem do přepadového žlabu 53. Přepadový žlab je pevně připojen ke střednímu...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sádlo Luboš, Pech Ladislav, Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Jasanský Slavomír

MPK: C07C 63/28

Značky: zpracování, zbytků, rektifikací, dimetyltereftalátu, způsob, výrobe

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Převodník dvojkových čísel na šířkově modulovaný impulsní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 254647

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holub Igor

MPK: H03M 5/02

Značky: modulovaný, převodník, impulsní, signál, šířkově, dvojkových, čísel

Text:

...v němž znaménkový vstup A převod~ níku je spojen s prvním výstupem 2 tohoto převodníku a zbývající nejměně dvoubitový vstup 3 převodníku je spojen s prvním nejméně dvoubítovým vstupem ll nejméně dvoubitového číslicového komparátoru Ä, přičemž s druhým nejméně dvouhitovým vstupem lg tohoto komparátoru l je spojen nejméně dvoubitový výstup gl binárního čítače 3, s jehož vstupem gg je spojen vstup 1 pomocné frekvence převodníku a výstup lg...

Způsob výroby oxibenzinu obsahujícího terc.alkylmetylétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254646

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Kočvara Luděk

MPK: C07C 43/04

Značky: terc.alkylmetylétery, obsahujícího, způsob, oxibenzinu, výroby

Text:

...plyn je nejvýhodnější plyn z katalytických reforminqů. Katalyzátory jsou pro hydrogenační stupeň 0,1 až 0,5 hmot. palladia na gama-alumině a éterifikaění katalyzátor je porézní styren-divinylbenzenový katex v H - formě se specifickým povrchem 5 až 50 m 2/g.Rozborem způsobu podle vynálezu vynikne především rozsah surovín, pracovní podmínkya typy katalyzátorů. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost užívat užších nebo širších řezů...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Volf Radko, Vrbová Eva, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav

MPK: C12N 11/04

Značky: resp, způsob, přípravy, enzymové, hybridní, elektrody

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Způsob přípravy enzymové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254644

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marek Miroslav, Káš Jan, Vrbová Eva

MPK: C12N 11/04

Značky: způsob, přípravy, elektrody, enzymové

Text:

...krátkodobým působením minerálnich kyselín nebo dlouhodobým působenim organických kyselín, působením denaturačnich činidel (např. močoviny), proteolytických enzymů (např. pepsinu) nebo i pouhým opakovaným zmražovánim a rozmražováním kolagenovýchmembrán ve vodných roztocích.Způsobem podle vynálezu se na aktivovanou kolagenovou membránu aplikuje enzym či směs enzymü určených k imobilisaci a poté se přidá bud samotný roztok glutaraldehydu, nebo V...

Zařízení pro demontáž pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 254643

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vimmr Jan

MPK: B25B 27/06

Značky: zařízení, pouzder, demontáž

Text:

...vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresech, kde obrázek značí zařízení podle vynálezu sestávající 2 rotačniho tělesa tvořeného párem protilehlých segmentu, zatímco na obrázku 2 je shodný pohled na zařízení podle vynálezu, které se sestává ze čtyr segmentu. Obrázek 3 pak značí zařízení zasunuté do otvoru po dolehnutí na okraj demontovaného pouzdra a obrázek 4 pak situaci při demontáži pouzdra.Rotační těleso ł je tvořeno segmenty łł, které...

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových i nekovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254642

Dátum: 15.01.1988

Autori: Křížková Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Šavel Jan, Klouda Jaromír, Dvořák Petr

MPK: C11D 3/10, C11D 3/06, C11D 3/08...

Značky: nekovových, kovových, povrchu, čištění, odmašťování, prostředek

Text:

...alkalických kovů a komplexotvorných látek je 11Při použití prostředku dle vynálezu je čištěný předmět z kovu nebo skla či keramiky velmi dobře vyčištěn, aniž by byla porušena jeho struktura, přičemž vhodnou kombinací jednotlivých složek je zajištěna dokonalá smáčivost povrchu, aniž by bylo použito tenzidových složek. Proto je možno prostředek dle vynálezu 5 výhodou použít i v těch typech automatických myček lahví v potravinářském sektoru,...

Zařízení ke spalování exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254641

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šámal Václav, Skála Oldřich, Kubíček Václav, Košvanec Josef

MPK: F23G 7/06

Značky: zařízení, spalování, exhalací

Text:

...provedení zařízení ke spalování exhalací podle vynálezu,která budou zobruzena na obr. 1 až 4, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez plamencem plamencožárotrubného kotle se zařízením ke spalování exhalací, obr. 2 pohled na plynový hořák s přívcdy plynu a směsi vzduchu a exhalací ve směru šípky P z obr, 1, obr. 3 znázorňuje detail řezu blokem ohnivzdorného materiálu s podružnými otvory uspořádanými na trychtýřovité ploše a obr. 4 částečný...

Spalovací zařízení s fluidním ohništěm a spavlovací komorou pro spalování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254640

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel, Kredba Josef

MPK: F23C 11/00

Značky: spavlovací, komorou, palív, spalovací, ohništěm, fluidním, spalování, zařízení

Text:

...potrubí zs podavačem úletu.Výhodou spalovacího zařízení podle vynálezu je, že je možno efektivně spalovat různé druhy paliv proměnlivé jakosti, zejména popelnatosti, neboč je možno i za provozu řídít nastavení polohy líšt žaluziového odlučovače stupeň i velikost částic recirkulátu. Přípsdnou nižší ostrost dělicího řezu lze ještě kompenzovat i další možností reoirkulací částic gravitačně odloučených v dalším tabu spalovacího zařízení. Jinou...

Chladič kokily pro plynulé lití kovů a kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254639

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: lití, kovů, kokily, kovových, chladič, plynule, slitin

Text:

...chladící vody a součinitele přestupu tepla do chladící vody. Přsdepsané stoupání spirály zajištuje rovnoměrný odvod tepla v aktivně chlazeně zóně chladiče a nízkou pracovní teplotu tělesa chladiče. Umístění nátrubků shora umožňuje snadnou montáž a získání většího chladicího účinku shora, což u slitín 5 malým objemovým smrštěním vede k eliminaci nesoustřednosti tekutého jádra.Tím, že přívodní a odváděcí nátrubek jsou zaústěny shora ve...

Úchyt límcového výklopného plechového krytu střešního okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 254638

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lízal Jiří

MPK: E06B 3/38, E04D 13/02

Značky: střešního, plechového, úchyt, výklopného, krytu, límcového

Text:

...jsou opatřeny souosými otvory v místě osy vyklápěni plechového krytu, určenými pro šroubové spojení s otvory v bocich plechového krytu, zajištěná maticemi.Takto provedený úchyt výklopného plechového krytu střešniho okna dle vynálezu umožňuje jednoduché a rychlé nasazení okenního křídla a jeho jednoduchou údržbu při dosažení úplné těsnosti oken proti zatékání deščové vody.Přiklad provedení úchytu výklopného plechového krytu střešniho okna...

Způsob koncentrace a purifikace viru parotitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254637

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grubhoffer Libor

MPK: C12N 7/02

Značky: parotitídy, koncentrace, purifikace, způsob

Text:

...zvláště pak jako antigen pro nejrůznějěí uspořádání enzymové imunoanalýzy specifických protilátek izotypů IqG a IgM včetně přímého značení peroxidázou. osvedčil se též při imunizacích k získání hyperimunního zvířecího séra i imunních myší k produkci monoklonálních protilátek.Kuřecí emhrya (KE) jsou ve stáří B dní infikovány virem parotitidy (Bav), laboratornímkmenem Enders. Očkovací dávka Pav je 1042 infekčních jednotek v 0,1 ml...

Spojovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 254636

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F04D 13/06

Značky: spojovací, těleso

Text:

...tělesa, která umožňuje spojení obou činných částí monobloku jednoduohým způsobem. Nová konstrukce je výhodná pro odlévúní do kokil, vyžaduje minimum obráběcíoh prací, což je dáno jednoduchým tvarem spojovaoího tělesa.Sníží se podstatné celková hmotnost monobloku, a zvýši se produktivita výroby. Dochází k podstatným úsporám na materiálu a pracnosti a to jak v metalurgickě tak i strojírenské výrobě.Pŕiklad konkrétnĺho provedení vynálezu je...

Zařízení pro chlazení vinutí transformátoru se štěpným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 254635

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janoušek Josef, Hoffmann Evžen, Kadlec Zdeněk, Frank Jaroslav, Hataš Petr

MPK: H01F 27/12, H01F 27/10

Značky: chlazení, zařízení, vinutím, transformátoru, štěpným, vinutí

Text:

...Š a nad ním umístěným druhým izolačním vá 1 cem§ jeuspořádán třetí izolační válec 1 většího průměru, který vymezuje třetí chladící kanál 53. Mezi horním koncem druhého izolačního válce É a horním koncem třetího izolačního válce 1 je umístěn první prstenec 3, kterým je uzavřen třetí chladící kanál gg. Na tomto třetím izolačním válci 1 jsou nasazena vstupní vinutí El, ZE. Na druhých sekcích ga, gg výstnpníoh vinutí jsou umístěny neznázorněné...

Způsob výroby technické vnitřní soli 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové kyseliny prosté chloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254634

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hromádko Zdeněk, Popová Eva, Šálek Jaroslav, Horyna Jaroslav, Kohoutek Václav

MPK: C07C 143/58

Značky: 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové, způsob, chloridů, vnitřní, prosté, výroby, kyseliny, technické

Text:

...solí 2,4-diamino-1,3,5-trimethy 1 benzen-6-sulfonové kyseliny s bromaminovou kyselinou dochází vlivem přítomných chloridovýchaniontů k průběhu vedlejši reakce znázorněné schématemo H 2 o NHZ 803 M SO 3 Na ©O cr a © 0 © o Br 0 clVzniklá sodná sül kyseliny 1-amino-4 ~chlorantrachinon-2-sulfonové vykazuje výrazně sníženou reaktivitu halogenu takže se tento produkt při kondenzaci prakticky neuplatní. Se stoupající koncentrací chloridových...

Způsob separace 2-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254633

Dátum: 15.01.1988

Autor: Víšek Luboš

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, separace, 2-naftolu

Text:

...například polyisobutylensukcinetyldmiLh V parafinovém oleji, přičemž se jedná o hmotnostni, 2 ~naftol difunduje povrchově aktivní látkou, která stabilizuje emulzi, rozpouští se v organické fázi emulze a je reextrahován uvnitř emulze roztokom hdyroxidu sodného za současného vzniku 2-naftolátu sodného, který je V organické fázi emulze nerozpustný.způsobem podle vynálezu se postupuje tak, že emulze připravená intenzivním promícháváním...

Zařízení pro opracování tělesa horolezeckých karabin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254632

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dvořák Dalibor

MPK: B23B 11/00, B23Q 37/00

Značky: opracování, zařízení, karabin, tělesa, horolezeckých

Text:

...tři vačky ggÉ dosedá na rolnu gg, kterou je opatřena páka gl, otočná kolem Čepu 7se stojanem lg a jejíž druhý konec je přes spojovací člen §§ a táhlo §§ spojen s vrtacím Vřetenikem Al. Druhá vačka 52 dosedá na rolnu 53 páky §§. Otočné kolem čepu Élvpevně spojeného se stojanem ÄŠ a jejíž druhý konec je přes spojovací člen zá a táhlo Q spojen se struži cim Vřeteníkem Aj.Třetí vačka 55 dosedá na rolnu lg, kterou je opatřena na svém konci páka Z...

N-(4-(6-Purinylthio)butyl)-N-nitrosomočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254631

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Antonín, Kotva Rudolf, Křepelka Jiří, Pokorný Stanislav, Řežábek Karel

MPK: C07D 473/38

Značky: n-(4-(6-purinylthio)butyl)-n-nitrosomočoviny, výroby, způsob, jejich

Text:

...dobu života léčených zvířat na 138 .N-/4-(6-Purinylthio)butyl/-N-nitroso-N,N-dietylmočovina (I, R 1 RZ etyl) byla účinná vůči Yoshidovou ascitickému sarkomu u krys kmene Wistar (v dávce 100 mg/kg p.o. prodloužila dobu života léčených zvířat na 156 a v dávce 200 mg/kg p.o. na 220 0) a vůči asoitickámu sarkomu 37 u myší kmene H (v dávce 100 mg/kg p.o. snížila velikost nádoru léčených zvířat na 51 . U sarkomu S 180 v jednom ze dvou pokusu...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reiss Jiří, Čermák Jiří, Petrů Vladimír, Mačka Miroslav, Pleska Alexander, Vyoral Leopold, Večerka František, Hašková Věra, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 236/10

Značky: uhlovodíky, roztokové, kopolymerace, vinylaromatickými, způsob, konjugovaných, dienů

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Načítavanie...

Číslo patentu: 254629

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Ján, Novák Miroslav, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan

MPK: C07C 53/19

Značky: způsob, 2,4,4,4-tetrachlormáselné, kyseliny, výroby

Text:

...povahy katalyzátoru nebo v případě jeho žádoucího odstranění 2 reakční směsi je vhodné katalytické množství kyseliny, činící zpravidla 1 váh. na vychczí ester, neutralizovat. vhodnými neutralizačními činidly jsou např. uhličitany alkalických kovů jako je Na 2 C 03, KHC 03, NaHC 03, CaC 03 nebo Cao ap. Zvláště výhodné pro průmyslové provedení katalýzy transesterifikační reakce je použití kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit filtrací...

Zařízení pro seřizování spodní polohy vysekávacího ramene při změně výšky nožů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254628

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vavřík Miroslav, Šálek Jiří

MPK: B23D 27/00

Značky: nožů, změne, seřizování, polohy, ramene, výšky, spodní, zařízení, vysekávacího

Text:

...je posuvně uložen sloup g, na kterém je uchyceno vysekávací rameno. Dale je na frémě ł vertikálně upevněno vedení 3 vozíků 5, §, v jehož horníčásti je posuvně uložen horní vozík 5 uchycený zároveň v drážce sloupu 3 a mající tak s ním stále stejnou polohu, který zasahuje nad tyč šoupátka lg hydraulického rozváděče łł. Vespodní části vedení 3 vozíků 5, 5 je uložen posuvně spodní vozík § opatřený tažnými pružinami5 a brzděný segmentem 1 proti...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Loukota Jiří

MPK: C10K 1/34

Značky: způsob, generátorového, dehtových, plynů, předčištění, získaného, ropných, zplyňováním, zbytků

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob výroby bílkovinného hydrolyzátu ze syrovátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254626

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hušek Vladimír, Pivcová Jitka

MPK: C12P 21/06

Značky: hydrolyzátů, bílkovinného, syrovátky, způsob, výroby

Text:

...jako nutričního zdroje peptidů a volných aminokyselín při fermentačních procesech a obecně v biotechnologii. Výhodou způsobu podle vynálezu je použití všech bílkovin syrovátky, které nejsou zcela odděleny od ostatních složek syrovátky, jako je zbytkový obsah laktözy, kyseliny mlěčně, zbytkový obsah kaseinu.a jeho degradačních produktů a minerálních látek. Obsah těchto látek lze regulovat v širokém rozsahu ultrafiltrační technikou včetně...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: synchronního, buzení, regulace, stabilizaci, stroje, zařízení

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254624

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šálek Jaroslav, Přidal Jiří, Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/16

Značky: mědi, bázi, ftalocyaninů, přípravek, výroby, způsob, pigmentový

Text:

...a (III) je R alifatický nasycený nebo/a nenasycený o počtu atomů uhlíku B až 24 a n je 2 až 4. Uvedený pigmentový přípravek se podle tohoto vynálezu vyrábí mletím ftalocyaninu mědi beta modifikace ve vodné suspenzi při teplotě 20 až B 0 °C a k umleté disperzi ftalocyaninu mědi se přidají sloučeniny (nebo jejich směs) obecnéhovzorce (I), (II) a (III) při pH 1 až 8, při teplotě 20 až 100 °C, načež se po vymíchání směsi produkt separuje,...

Způsob přípravy benzoguanamindichromátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254623

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef

MPK: C07D 251/18

Značky: přípravy, benzoguanamindichromátu, způsob

Text:

...výrazným snížením odpadů(především kyseliny octové, která je reoirkulovánà zpět do procesu ve formě matečného roztoku) bez nároků na regeneraci rozpouštědla, sniženim spotřeby Cr 03 bez změny kvality pro duktu a vyšší hygienou práce. HPříprava benzoguanamindichromátu je provozně velmi jednoduchá a aparaturně nenáročná. Vyžaduje dle realizovaného objemu produkce pouze kotel či jinou nádobu v nerezovém či smaltovaném provedení (ocel tř. 11) se...

Plášť radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 254622

Dátum: 15.01.1988

Autori: Drápal Radovan, Rybář Václav

MPK: F23M 5/00, F28D 1/06

Značky: kotle, radiačního, plášť

Text:

...prohořet a tím vyřadit kotel z činnosti. Další velkou Výhodou je celistvá stěna vnitřníhoU článkcvých kotlů se může stát, že utěsnění jednotlivých článků navzájem není ve všech místech dokonalé, takže do reakčního prostoru kotle může vniknout voda. což vede rovněžk poruše činnosti kotle. To je u pláště podle vynálezu vyloučeno.Další výhoda spočívá V tom, že trubkové kanály, odlité vcelku s celistvou stěnou jsou poměrně krátké, takže při...

4-Amino-1-(4-cyklopentylfenyl)butan-1-ony a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254621

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 295/10

Značky: 4-amino-1-(4-cyklopentylfenyl)butan-1-ony, jejich

Text:

...reakcemi 1-(4s aminy obecného vzorce IIIve kterém X značí totéž jako ve vzorci I. Substituční reakce se provedou v dimetylsulfoxidu při 120 OC za přítomnosti uhlíčitanu draselného, přičemž chlorderivát vzorce II a aminyvzorce III se použijí v přibližně ekvimolekulárních množstvích. Výchozí chlorderivát IIje látkou novou a jeho příprava je popsána v 1. příkladu. Z použitých piperazinů jsou komerční dostupné 1-metylpiperazin a...

Deriváty kyseliny 5-(2-amino-4-oxo-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254620

Dátum: 15.01.1988

Autori: Křepelka Jiří, Mělka Milan, Kotva Rudolf

MPK: C07D 239/47

Značky: kyseliny, 5-(2-amino-4-oxo-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové, deriváty

Text:

...a prodloužil život léčených zvířat s Yoshidovým nádorem na 120 . Etyl N-/5-(2-amino-4-oxo-6-metyl-3,4-dihydropyrimidin-5 ~yl)pentanoyll glycinát při orálni aplikaci 150 mg/kg myšim se solidní formou Ehrlichova nádoru prodloužil přežiti zvířat na 115 s zmenšil velikost nádoru Kr 2 o 21 . Etyl N-/5-(2-amino-4-oxo-6-metyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanoyl/aminocyk 1 opentan-1-karboxylát V dávce 200 mg/kg p.o. zmenšil velikost nádoru Kr...

Způsob výroby dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu) o vysoké čistotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254619

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomola Libor, Čepický Miloš, Pscheid Jiří, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/66

Značky: dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu, vysoké, výroby, způsob, čistote

Text:

...a pote se extrahuje vodou, který je předmětem vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že surový dietylenglykol-bis(alľylkarbonát) se nejprve podrobí protiproudému stripování vodní parou za tlaku 5 až 15 kPa a při teplotě v koloně 50 až so °c, při teplotě páry na vstupu do kolony 70 Pc až 120 °c v poměru 0,2 až 0,5 kg páry na 1 kg surového produktu a patní produkt se uvádí na kolonu druhou, pracující za tlaku 4 až 10 kPa a při teplotě 20 až...

Zapojení adresovatelného převodníku číslo-střída pro cyklové řízení výkonových prvků s odporovou nebo induktivní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 254618

Dátum: 15.01.1988

Autor: Losenický Miroslav

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, adresovatelného, řízení, odporovou, číslo-střída, prvků, cyklové, zátěží, výkonových, zapojení, induktivní

Text:

...uložena V paměti převodníku a nikoliv v paměti ústředního členu regulátoruPříklad zapojení podle vynálezu je popsán a jeho činnost je vysvětlena pomocí obr. 1, kde je uvedeno blokové schema.Podle blokového schema zapojení na obr. 1 je adresový dekodér ll svým výstupem spojen se zapisovacím vstupem paměti 3, jejíž datový výstup je spojen s prvním vstupem komparátoru Q. Druhý vstup komparátoru Ě je připojen k výstupu čitače 3, jehož vstup je...