Archív za 1988 rok

Strana 172

Štvoruholnikový závit

Načítavanie...

Číslo patentu: 243752

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dlouhý Miloslav

MPK: F16B 33/02

Značky: štvoruholnikový, závit

Text:

...alebo bez hlavy-skrutky, delených matic možno vyvodiť dostredivú silu - tým i posuv dielov matice vzájomne proti sebe. Toto možno učiniť bez toho, že by musela byt vyvodenáosová sila v skrutke. Celý závit je zaťažený. Vylüči sa používanie ok, svornikov, možno eliminovať preplátované spoje, nity a pod.Na pripojených výkresoch sú znázornená príklady štvoruholníkového závitu, kde na obr. 1 je znázornený profil závitu ako geometrický obrazec...

4-(2,3-epoxypropoxy)-1,2,2,6,6-pentametylpiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254695

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vašš František, Smiešková Edita, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, 4-(2,3-epoxypropoxy)-1,2,2,6,6-pentametylpiperidín, přípravy

Text:

...3,220,01 molu tetrabutylamónium luromidu, 23 ml 0,25 móle epichlórhydrinu, 25 ml benzénu a 25 ml 50 percentného~ vodného roztoku łiydroxidu sodvného sa ĺIlĺERZĺVDG mieša pri laboratórnej teplote 24 hodín. Potom sa odcleli organické vrstva, prepiera sa vodou a svoáĺanlçou a vysuší sa bezvodým sírenom sodným. Oddesti~ luje sa raozpúšťuadlo a prebytočný epichlór~ hydrin na vákuovej otdparke a získa sa na« žltlä kvapalina, ktorá sa destiluje za...

Zapojenie na viacmiestne priame meranie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243751

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eech Oldoich

MPK: G01K 7/02

Značky: meranie, priame, viacmiestne, zapojenie, teploty

Text:

...oboch dielov posledného dekádového prepínača meraných, miest sú prepojené.Výhoda navrhovaného zapojenia spočíva v jeho jednoduchosti, minimálnej sústredenosti obsluhy, možnosti pripojenia iba jedineho meracieho termočlánku k meradlu a nulová meradla. .~Celkové schematické zapojenie štrnástdekádového merania a stopätdesiatychštyroch meraných miestach meracieho objektu s jednopólovými prepínačí meraných miest je znázornená na obr. 1. Na...

Sposob stereošpecifickej prípravy 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254694

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C12P 19/02

Značky: 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy, přípravy, stereošpecifickej, spôsob

Text:

...miere odstraňuje postup podľa vynálezu, ktorého podstate spočíva v pôsobení suspenzie buniek Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 a v 0,01 až 0,05 mól.dm 5 citran-ovao-fosforečnanonvom tlmivom roztoku o» pH 5 až 5,8 pri teplote 20 až 40 °C na 1,6-anhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-ý-D-glukopyraiíózu. Výtažok LS-anhydro-BA-cli-O-acetylüjő-D-glukopyranózy V tejto reakcii je okolo 90 0/0. Z vedľajších produktov tejto deacetylačnej reakcie prevláda...

Pohonná jednotka, zejména mezipánvového vozu u plynulého lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254693

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tučník Drahomír, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 41/08, B22D 11/10, B22D 41/12...

Značky: lití, zejména, kovů, mezipánvového, plynulého, pohonná, jednotka

Text:

...sebe kolmých rovinácií, což bezpečně zajišťuje její nutno-u minimální olej-svou nájzlří bez ítselngzpečí ííiíikíí oleje při případné, notěsnovstí nelicích ploch.Na příložeííém výlçreeu je jíľíłçledííě schemutícky ZHEÍZOLŘYPĎN jnolíoniíá jednotke. p 0 dle vynálezu na nowhr. 1 je její Čelnĺ pohled a obr. 2 je bolsgorys.Pohonnú jedírotluí, zejména rnozípüí 1 vo~vého vozu u plynulélro lití lsovfi, DOĚHG. něího provedení sesíává, z třídíllíe...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti a smeru otáčania rotora inkrementálneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 254692

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stránsky Martin

MPK: G01P 3/481

Značky: vyhodnocovanie, uhlovej, rychlostí, rotora, směru, zapojenie, inkrementálneho, otáčania, snímača

Text:

...uhlovej rýchlosti a smere otáčania rotora, ktorúje inkrementálny snímač schopný dodat.Na pripojených výkresoch je znázornená zapojenie podla vynálezu, kde na obr. 1 je bloková schéma zapojenia pre vyhodnocovanie velikosti ulilovej rýchlosti .a smeru otáčania rotora ínkrementálneľuo snímača a na obr. 2 sú grafy časových priebehov signálov dôležitých pre vysvetlenie činnosti zapojenia.Zapojenie pozostáva zo zosilňovačov 1,ktoré sú spojené s...

Zariadenie na odvádzanie dažďových vod zo stokovej siete do recipientu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254691

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavelčák Jozef

MPK: E03F 5/10

Značky: recipientu, dažďových, stokovej, odvádzanie, siete, zariadenie

Text:

...dochádza V prepojovacích žlaboch, kde sa navzájom narázajü a tlrnia dva prúdy vody, ktorá po náraze prepadáva cez prepady prepojovacích žllabov, a to V smere prúdenia i proti hlavnému prúdu. Tlmiaci účinok sa ďalej dosahuje i V dôsledku toho, že strop prechodných otvorov v deliacej stene je pod úrovňou kóty hrán prepadových žilabov a prepiadové žlaby sú pri deliacej stene prikryté vodorovnou doskou.Prikliadné prevedenie zariadenia podľa...

Rýchloprípojka tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254690

Dátum: 15.01.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: F16L 29/00

Značky: vzduchu, tlakového, rýchloprípojka

Text:

...vyhotovenia rýchlospoujky je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje čiastočný nárysný rez rýchloprípojky, obr. 2 pôd-orysný pohľad na rýchlospojku a obr. 3 funkčnú schému zapojenia rýchloprípojky.Rychloprípojka podľa vynálezu pozostáva z telesa 1, opatrenéhro pripojovacou konzo 4lou 2. Na vonkajšiu stenu telesa 1 je upevnený pneumatický motor 3, ktorého piestnica 4 je cez otvor vyvedená do vybrania 5 v telese 1...

Vysokotlaký valec s regulovatelným tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254689

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vincze Štefan

MPK: F16J 1/06

Značky: válec, vysokotlaký, tesnením, regulovatelným

Text:

...valcom, na obr. 2, 3 a 4 detaily umiestnenia rôznych druhov tesniacich elementov.Vysokotlaký valec sa skladá z piesta 10 tvoreného základným piestom 11 a v ňom s vôlcu uloženým prídavným plestom 12 a valca 20.Tlakové médium pôsobiace na plochu prídavného valca 12, z ktorého sa prenesie si« la na základný piest 11 pomocou pružneho elements 13 v závislosti od velkosti tlaku a od nasbavenej tuhosti pružného e 1 ementu 13. Na začiatku...

Zariadenie na delenie kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254688

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oravec Ivan

MPK: G01B 5/00

Značky: zariadenie, kruhu, delenie

Text:

...Kruhové doska 1 je opatrená strediacim otvorom, v ktorom je uložený strediaci čap3 meracieho segmentu 4, ktorého jeden koniec je opatrený úchylkomerom 5, kde jeho plochý dotyk 51 je opretý o gulovú plochu 21 susedného prestaviteľného dorazu 2. Druhý koniec meracieho segmentu 4 je opatrený ťažnými pružinami 6, ktoré sú v predpatom stave zasunuté za vodiace teleso 22 prestavitelného dorazu 2. Prestavitelný doraz 2 pozostáva z čapu 20 s gulovou...

Ovládanie hydraulického zdvíhacieho zariadenia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254687

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chruslinski Tadeusz, Peszko Romuald

MPK: A01B 63/04

Značky: poľnohospodárske, zdvíhacieho, hlavne, ovládanie, zariadenia, hydraulického, traktory

Text:

...je nastav-ovaná ovládacím kvolieskom. Obmedzovacia plocha je vytvorená tak, že volně konce pružných prvkov sú prihnuté k sebe na menšiu vzdialenosť, ako je priemer čapu. Stredná páka má menší uhol otáčania ako uhol otáčania ovládacej páky.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je jednoduchost konštrukcie, jednoduchosť montáže, hlavne na plochých a širokých ovláda 4cích paneloch. Zariadenie Lun-ožňuje nastavenie krajnej polohy ovládacej páky bez...

Sposob prípravy technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254686

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mravec Ján, Markúsek Július Tech, Vavrinec Ferdinand, Svitek Imrich, Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07D 251/50

Značky: technického, přípravy, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, lad a organické rozpüšťadio.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúšfadia, ktoré sa musí po ukončení korndenzácie »od produktu oddeliť.Na reakciu použitý kyanurchlorid ako i vzniknutý technický atrazín sú čiastočnehydroťóbne, čo môže sťažovať reakciu kyanurchloridu s roztokmi amínov, ako i znižovať...

Sposob čistenia primyselných odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254685

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukáčiková Edita, Kvopková Oľga, Žilinčík Miroslav

MPK: C02F 1/54

Značky: primyselných, čistenia, odpadových, spôsob

Text:

...sedimentácie vločiek anorgaanickéhto koagulantu.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši tento vynález, podľa ktorého sa k odpadovej vode za prítomnosti anorganických koaguiantov pridá 10 až 500 mg.dm 3 Na mortmąorillonitu a 0,2 až 20 mg.dn 15 kondenzačného produktu kyseliny steárovej s dietylén-íł-amínom, alebo 0,2 .až 20 mg.dm 3 Kvarte Účinnosť čisteniarizačného produktu kyseliny stearovej s dietylénamínom.Výhodou spôsobu čistenia podľa...

Zariadenie na elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254684

Dátum: 15.01.1988

Autori: Školník Juraj, Klimek Milan, Šutta Peter, Mrva Milan

MPK: B41M 5/20

Značky: zariadenie, elektrochemické, výrobkov, značenie

Text:

...vynálezu sa dosiahne dokonalé farebne odlíšitelné, podľa potreby 0,01 až 0,5 mm hlboké značenie vý 4ronbkov, čo zaručuje nezmazatelnost značenia, pričom elektrolyt zmača len značené miesta. Elektrolyt nevyteká mimo .značkovacieho razítka, nekoroduje povrch výrobku. Na výrobku zostáva len jemný film elektrolytu na značených miestach, ktorý postačí priamo konzervovat olejom. Pracovisko,kde zariadenie pracuje sa stáva zdravotne nezávadné....

Sposob značenia uhlíkových mikročástíc rádioizotopom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254683

Dátum: 15.01.1988

Autori: Berek Dušan, Šoltés Ladislav, Kállay Zoltán, Novák Ivan, Trnovec Tomáš

MPK: A61K 49/00

Značky: mikročástic, spôsob, rádioizotopom, uhlíkových, značenia

Text:

...je uhlík chemicky viazaný tak, aby pri pyrolýze dochádzalo k sietovianiru uhlíkových atomov a tvorbe matrice s trojrozmernou štruktúrou. Prekurzor sa pripraví zo skupiny polymérov na základe fenrolformaldehydouvých živíc, jiolyvinylchloridu, polyvinylidénchloridu, polyaikryi-onitrilu, polyfenylénoxidu, polyesterov, močovinoĺormaldehydových .alebo epoxidových živíc, polysacharidov, ktoré možno pripraviť vo forme gulovitých častíc. Z...

Tvárniaci nástroj z neželeznej zliatiny pre tvárnenie výtvarkov bez príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254682

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrebík Marián

MPK: B21D 19/08

Značky: výtvarkov, tvárniaci, nástroj, neželeznej, zliatiny, príruby, tvárnenie

Text:

...zliatiny pre tvárnenie výtvaerkov- bez priruby v stave po odliatí. Na obr. 1 je rez nárysom tvárniaceho nástroja, ktorý má lisovnicu zhotovenú z dosky a telesa z neželeznej zliatiny, kde dutina pre vyhadzovač jevytvorená nadstavcom, na obr. 2 je rez nárysom tvárniaceho nástroja, ktorý má lisovnicu zhotovenú z dosky a telesa z neželeznej zliatiny, kde dutina pre vyhadzovač je vytvorená snímateľnou maketou a na obr. 3 je rez nárysom...

Podávací válček s ihlanovými hrotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254681

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oravec Daniel

MPK: B65C 9/18

Značky: valček, ihlanovými, podávací, hrotami

Text:

...umiestnené po celej obwodovej ploche plášte podávacieho nalčeka sú vytvorené skowsenými pozdĺžnymi drážkami v» plášti valčeka a na ne kolmými skosenými obvodovýNa pripojenom výkrese je nakreslený podávací valček s .ihlanovými hrotami podľa vynálezu. Na obr. 1 sú nakreslené pozdĺžne4 drážky 2. Na obr. 2 v reze AA sú nakresleně obvodové drážky 3 a na obr. 3 detail vlzniknutých ihlanov 4 v »axonom.etrii.Podávací valček podľa vynálezu vznikne z...

Sposob výroby izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254680

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mokrý Jozef, Petrjánoš Luděk, Malčovský Eugen, Macho Vendelín Člen Koroešpondent Sav, Paličková Jindra, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: výroby, izokyanurátov, spôsob

Text:

...polyizokyanáty sú kvapalné produkty reakcií diizokyenátov a polyhydroxyzlúčenín alebo p-olyamínov. Okrem toho môžu sa použit polyizoti-okyanáty alebo zmesi polyizokyanátov. Podobne sa môžu použit technické nečistené alebo surové polyizokyanáty, napr. surová zmes metylén-bis- ďenylizokyanátu .vhodne ako izokyanátový komponent použit predpolymér, produkt po čiastočnom zreagovani po-lywterpolyolu alebo jeho zmesí s di~ izokyanátmi....

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Host Miroslav, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Tereščák Ignác, Ambrož František, Lichvár Milan, Bindas Ján, Čorný Jozef

MPK: C02F 11/06, C02F 11/14

Značky: pentaerytritolu, odpadných, spracovania, spôsob, výroby, produktov

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Vyberací automat obkladových výrobkov z pecných vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254678

Dátum: 15.01.1988

Autori: Buda Ján, Štefaňák Peter

MPK: B65G 47/90

Značky: obkladových, výrobkov, pecných, vozíkov, vyberací, automat

Text:

...monotónna a zdraviu škodlivé práca pre človeka.Príklad prevedenia vyberacieh-o autormatu podla vynálezu je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený nárys vyberacieho automatu s dopravou vybratých výrobkov obkladových na ďalší pás a na obr. 2 bokorys vyberacieho auto matu s horizontálne uloženými vyberacími planžetami a usmerňovacími členmi.Vyberací automat obkladových výrobkov z pecných vozíkov pozostáva z rámu...

Spektrocoulometrická makrocela

Načítavanie...

Číslo patentu: 254677

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mocák Ján, Németh Michal

MPK: G01N 27/42

Značky: makrocela, spektrocoulometrická

Text:

...vlákien, pri použití kremenných svetlovodov je 300 až 800 mm. Aplikácia cely umožňuje viacrozmerný pohlad na reakčný systém a získaná informáciao systéme má vysokú obsažnosť. V prípade, ak sa. so skümanou látkou elektrolyzuje aj interferujúca látka, sledovanie transmitancie alebo absorbancie skúmianej látky alebo jej elektrolytlckého produktu pri vhodne vybranej vlnovej dĺžke umožňuje jej selektívne stanovenie. Na rozdiel od....

Zváracie kolečko na kontinuálne ultrazvukové zváranie textilných filtračných materiálov s nízkým obsahom syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 254676

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prosňanská Eva

MPK: B29C 65/08

Značky: zváranie, textilných, filtračných, ultrazvukové, zváracie, materiálov, kolečko, kontinuálně, syntetických, nízkým, vlákien, obsahom

Text:

...okraji ukončeným rádiusom, a na zvyšej časti vzorovaným povrchom. Význam takto riešeného zváracieho kolečka spočíva v -tom, že vzorový povrch zváraciehwo kolečka zabezpečuje dostatočnú pevnosť spojov u zváraných materiálov a súčasne slúži k podávaniu materiálu pod zváracím nástrojom. Hladký povrch zváracieho kolečka zabezpečuje hermeticky uzavretý spoj materiálov, pričom rádius na jeho »okraji vytvára plynulý prechod z nezvarenej časti filtra...

Krokovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 254675

Dátum: 15.01.1988

Autori: Odler Tadeáš, Mikulášek Martin

MPK: B28C 7/14

Značky: mechanizmus, krokovací

Text:

...zníženie hmotnosti konštrukcie výložnika a jed 4notlivých členov krokovacieho mechanizmu.Na výkrese je schématicky znázornený radiálny prihłrňovač s aplikovaným krokovacim mechanizmom podľa predmetného vynálezu, v príkladnom prevedení ia v čiastočnom priečnom reze.Na podstavci betonárky 1 je uchytené axiálne ložisko 3 s prírubou 2 a ozubeným vencom 12, do ktorého zapadá ozubený pastorok 5, pohon ktorého je zabezpečený brzdovým elektromotorom 9...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minárová Eleonóra, Kurucová Magda, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu, analýzy, obsahu, spôsob, stopových, množstiev, chmeli, kvantitatívnej

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Plochá dutinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254673

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gont Milan, Drozd Peter

MPK: H01B 17/56

Značky: plocha, dutinka

Text:

...pre vsúvanie plochého kolika zostane nezmenená.Vytvarovaním hornej pružnej časti sa dosiahne kvalitnejšie upevnenie plochej dutinky V izolačnom telese a súčasne sa zníži veľkosť sily, potrebnej k nasunutiu plochej dutinky do izolačného telesa.Na priložených výkresoch sú v reze znázornená tvary plochých dutiniek a ich ulo 4ženie v rôznych izolačných telesách. Obr. 1 znázorňuje plochü dutinku so šikmou hornou funkčnou časťou, obr. 2...

Prípravok obsahujúci imunoglobulíny a stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254672

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stachý Alfréd, Banda Imrich, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: prípravok, imunoglobulíny, stabilizátor, obsahujúci

Text:

...znižuje stupeň agregácie imunoglobulínových moiekúi,čo ,má vplyv na bezpečnosť prípravku z hľadiska recipienta. Good R. A. Intravenous gamma glvobuiin therapy. I. Clin. Immunoi. 1982 Apr., V 01. 2/2 Spupl/, str. 485,. Fernandes P. M., Lundblad . L. Preparation of a stabiie intravenous gammaglobulin process desing and scale up., Vox. Sang. 1980 Aug.,Vol. 39/2/, str. 101 112, Ochs H D., ot al. Safety and pacient acceptabiiity of intrave 4nous...

Nosič termohlavíc termotlačiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: 254671

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gradov Jaroslav Ivanovič, Bukový Jozef

MPK: B41J 3/20

Značky: termohlavíc, nosič, termotlačiarne

Text:

...k zabezpečeniu predohrevu. Vyššie uvedené nedostatky súčasného stavu odstraňuje nosič termohlavic termotlačiarne, ktorý zabezpečuje predohrev termohlavíc termuotlačiarne stratovým teplom vznikajúcim prechodom prúdu v konštrukčných prvkoch elektrických obvodov termotlačiarne, podľa tohoto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že nosič termohlavic je vy 4tvorený z teplovodivého materiálu. V nosiči sú vytvorené vybratia, v ktorých sú...

Sposob spájania pevných materiálov organickou látkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254670

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štelmák Ivan

MPK: B29C 65/44

Značky: pevných, organickou, látkou, spájania, spôsob, materiálov

Text:

...V o prúde 10 A až 3 D A po dobu 5 až 20 sekúnd .a po dosiahnutí tavenia organického prvku sa preruší prívod elektrického prúdu a nastáva stuhnutie a vytvorenie pevného spoja.Nový účinok spájania pevných materiálov organickými látkami odporovou metodou sa prejavuje v tom, že umožňuje tvorbu pevných rohových spojov pri výrobe rznych výrobkov ako i korpusov nábytkárských skriniek a zostáv bez použitia zložitých a presných prístrojov a spájanie...

Moridlo semien kultúrnych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254669

Dátum: 15.01.1988

Autori: Varkonda Štefan, Konečný Václav, Hudecová Daniela, Beška Emanuel

MPK: A01N 43/08

Značky: kultúrnych, mořidlo, semien, rastlín

Text:

...infikovali vodnou suspenziou mikromycéty Fusaria konídií Zldñovej kultúry 250 000 konídií . ml 1 a vysušili pri laboratórnej teplote do pôvodnej hmotnosti. Nainfikované obilky sa na elektrickej trepačke na-morili skúšanými zlúčeninami v dávke 2,1, 0,5, 0,25, kg účinnej látky.t 1 osiva. Namorené obilky sa po 48 hodinách vysadili na agarovú živnú pôdu do Petriho misiek 4 25 obiliek. Po 48- a 72 hodinovej inkubácii pri teplote 22 C sa...

Zátka do nátrubku hlavnej uzatváracej armatúry jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 254668

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neupauer Jozef, Bednár Boris

MPK: G21C 13/06

Značky: jadrovej, uzatváracej, nátrubků, armatury, hlavnej, zátka, elektrárne

Text:

...sa pomocou matice axiálne posúva. V spodnej časti zátky je drenážny ventil. Zátka sa do nátrubku zaváža pomocou ramena,ktoré sa posúva po koľajnici, položenej na dellacej rovine hlavnej uzatváracej armatúry. Rameno má na konci hlavicu, ktorá slúži na uvpínainie zátky, rozovretie čeľusti a rozpinalnie tesniaceho krúžku.Po zavezení zátky do nátrubku a rozovretí čeľustí sa zátka oprie o kužeľovú časť nátrubku, čim sa dosiahne jej...

Inseminačná velkokapacitná hydrostriekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254667

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pauer Leonid, Kepeňa Ladislav

MPK: A61D 7/02

Značky: velkokapacitná, hydrostriekačka, inseminačná

Text:

...tlakom pri vyberaní inseminačnej ihly 21 zhotovenej z velk-ckapacitnej inseminačnej sklenenej kapiláry po naplneni spermiaml. 0 dvzdušňovací otvor ZB je uzavretý plochým gumovým ventilom 14 ovládaným skrutkou 15 v kovovej objímke 12. Druhý koniec telesa 1 je v otvore opatrený závitom 29 na upevnenie puzdra 5 s piestom 2. Vnútorná časť telesa 1 má zahlbený otvor tvoriaci hydraulický valec 17 a pracovný valec 15. Medzi čelom puzdra 5...

Sposob výroby chloridu draselného ako čistej chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254666

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skopal Ján, Kubala Ondrej, Gireth Róbert, Blahovský Ladislav, Kucharčíková Marta

MPK: C01D 3/04

Značky: chemikálie, čistej, výroby, draselného, chloridů, spôsob

Text:

...do 0,0005 0/0. Uvedená sunovina neobsahuje ťažké kovy a železo, čo významne kladne ovplyvní kvalitu výsledné-ho produktu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po príprave vodného roztoku technickej draselnej soli pri teplote do 100 °C pridá sa chlorid bárnatý, roztok sa prefiltruje a vykoná sa pryštalizácia, prípadne následná rekryštalizácia produktu. Koncentrácie vodného roztoku technickej draselnej soli sa používa až do koncentrácie 50...

Nosný velkoplošný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 254665

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 3/22

Značky: nosný, rošt, veľkoplošný

Text:

...0/0 väčšia voči prierezovej ploche chemického aparátu, pričom priečne prúdenie pracovného média cez priepustnú plochu zvyšuje rovnomernost prúdenia prierezom náplne, čim sa zväčšuje ú 4činnost chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba rovnoramenných trojbokých hranolov bez nároku na špeciálne strojné zariadenie.Nosný velkoplošný rošt podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na...

Hydraulické propojovacie šúpatko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254664

Dátum: 15.01.1988

Autor: Tyko Ján

MPK: F15B 13/042

Značky: propojovacie, hydraulické, šúpatko

Text:

...kanalkom, do ktorého ústi oxiálny kanälik od spätného ventilu vytvoreného v piestiku. Obe krajné polohy piestika sú obmedzené zátkami, v ktorých sú vytvorené prívodné otvory.Hydraulické prepojovacie šupátko pri Inalých zástavbových rozmeroch a malom počte súčiastok vytvára predpoklady pre vysokú spoľahlivosť a nízke výrobné náklady.Na výkrese je na obr. 1 naznačený V pozdĺžnom reze priklad usporiadania hydraulického prepojovacieho...

Nabíjacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 254663

Dátum: 15.01.1988

Autor: Beriac Rudolf

MPK: F16B 7/22, F42B 3/20

Značky: nabíjacia

Text:

...puzdra a že horný oblúk háku sa opiera o dno puzdra a spodný oblúk puzdra sa opiera o čelo háku.Výhody nabíjacej tyče podľa tohoto vynálezu spočívajú v jej jednoduchšej výrobe, vpri jej zaseknutí vo vývrte a ubíjat upchávku a pritom ju podľa potreby používat v rôznych dĺžkach zmenou použitého počtu pomocných tyčí.Na priloženom výkrese je znázornený príklad nabíjacej tyče podľa tohoto vynálezu,pričom .obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na...

Sposob regenerácie chlórovodíka při chlorácii magnezitových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254662

Dátum: 15.01.1988

Autori: Virčíková Edita, Kocúr Ján, Kuffa Tarzícius

MPK: C01F 5/26, C01B 7/01

Značky: spôsob, chlorácii, regenerácie, chlorovodíka, surovin, magnezitových

Text:

...činidla.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom podle vynálezu, ktorého podstatou je, že výstupná atmosféra z chloračného reaktora po odlúčení pevných úletov. a rozložení skondenzovaných chloridov sa napoji na výstup kalcinačněho reaktora magnezitovej suroviny ohriatej na teplotu v intervale 130 až 200 0 G. Tým sa zaručí likvidacia chlorovodíka v dôsledku jeho .adsorpcie na zrnách kalcinovanej magnezitovej suroviny a...

Regulačný prvok brzdného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254661

Dátum: 15.01.1988

Autori: Simonová Viera, Branderský Marian, Ďurišová Viera, Kováčiková Jana

MPK: A61B 5/04

Značky: momentu, prvok, brzdného, regulačný

Text:

...prvok brzdného momentu podl.a vynálezu,vytvorený zo sústavy otočných kladiek a mechanických prevodov, ktorého podstata spočíva v tom, že pevný držiak je opatrený regulačnou skrutkou, čapovm a odklopným nosníkom konzol, pričom regulačná skratka je opattrená jemným závit-om.Regulačný prvok brzdného momentu svojim konštrukčným usporiadaním umožňuje rýchlejšie nastavenie a regulovanie brzdnej sily -~ brzdného momentu i počas pracovného režimu...

Sposob výroby viacvrstvových prepregov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254660

Dátum: 15.01.1988

Autori: Miertuš Roman, Malátek Milan, Appel Ján

MPK: B32B 31/00, B29D 9/00

Značky: výroby, viacvrstvových, spôsob, prepregov

Text:

...hodnoty, »neumožňuje súčasný spôsob výroby trvalú rovnolmernü kvalitu iaolantov.Nevýhody doterajšieho stavu procesov výroby viacvrstvových izolantov spôsobom Inokrého kašírovania sa podla vynálezu odstraňujú riešením, pri ktorom sludový papier je umiestnený na posuvnom odvijacom zariadení, čo umožňuje pri definovanom nánose menit viskozitu tekutost roztoku spojiva medzi miestom jeho nanesenia na transportuý material a miestom spojenia...

Kotúčová spojka a sposob jej vytvorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 254659

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štefunko Štefan

MPK: F16D 13/08

Značky: vytvorenia, spojka, spôsob, kotúčová

Text:

...krotúčovej spojky a spôsobu jej vytvorenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že ohybom dokalibrované hrany vytvoria oporné hrany veka spojky a epornéhe krúžku, ktoré zaručujú minimálne 75 O/o-né pedopretie membranovej pružiny na obvode opornej kružnice veka spojky, ako i týmtospôsobom vytvoreného nep-ornêho krúžku, čo má priaznivý vplyv na životnost spojky pri znižených materiálových nákladoch.Kortúčová spojka a spôsob jej vytvorenia podľa...

Kotol, konštrukčne prevedený jako výmenník tepla typu rúra v rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: 254658

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kicko Ján

MPK: F28D 7/10, F22B 9/16

Značky: rúra, prevedený, kotol, konštrukčné, výmenník, rúre, tepla

Text:

...je svojou hornou stranou a obidvoma bločnými stranami vsadená vo výmur-olvke pece. Horná hlava je svojou dolnou stranou a obidvoma bočnými stranami vsadená vo výmurovke pece. Na hornej strane hornej hlavy je umiestnena prepážka, ktorej šírka je rovnaká alko šírka pece.Na hornej strane prepážky je umiestnená regulačná klapka, upevnená otočne okolo osi, prechádzajúcej hornou hranou prepážky.Výhodou kotla podľa Vynálezu je,sa dosiahne vyššia...