Archív za 1988 rok

Strana 171

Modifikované akrylátové disperzní lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254719

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzní, lepidlo, modifikované, akrylátové

Text:

...přísadami na bázi kovových mýdel a s pigmenty.Modifikované akrylátové disperzní lepidla mají vysokou adhezi a kohezi, jsou nehořlavá,netoxická a hygienícky nezávadné a necbsahují žádná organické ředidla a rozpouštědla. Na spojované plochy se nanášejí natíráním, stěrkováním, válečkováním nebo nastříkáním. K Vytme~ lování spar se používají s výhodou tmelicí ruční nebo pneumatické pistole. Lepidla zasychají velmi rychle i ve větších...

Způsob emulgace vodonerozpustných barvotvorných složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254718

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dostál Josef, Arient Josef, Vít Václav

MPK: G03C 7/26

Značky: složek, barvotvorných, vodonerozpustných, způsob, emulgace

Text:

...rozpouštědla, ale nízkovroucí rozpouštědlo se oddestiluje z roztoku ještě před emulgací. Vodonerozpustná látka, která se rozpustila ve vysokovroucím rozpouštědle za pomoci nízkovroucího rozpouštědla se po jeho úplném nebo částečném odstranění již nevylučuje z roztoku. Roztok se rozmíchá pomocí kavitačního míchadle při teplotě 30 až 90 °c s vodným roztokem želatiny. V samotném vysokovroucím rozpouštědle se složky ve výše uvedeném...

Zamykací valček zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243770

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: E05B 29/03

Značky: valček, zamykací, zámku

Text:

...teleso 2. jeden čelný krúžok 4 na strane v dutom valci 1 je predĺžený a tvorí dutý valček s priečnymi protiľahlými hranatými výrezmi 5, oproti ktorým sú postavené radialne lamely 6, vedľa seba posuvne uložené v priečnej hranatej diere vo valcovom telese .E,vedľa v ňom vytvoreného súosového ozubeného kolieska 8. Radialne lamely 6 sú pritláčané vpravo a vľavo jednou ohnutou řdrótikovou pružinou 14, uloženou vo výrezoch v radiálnych lamelách...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Červenka Jan, Brož Zdeněk

MPK: C02F 1/04, C02F 11/00

Značky: způsob, kejdy, exkrementů, zvířat, užitkových, zpracování

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Textilní hadicový systém pro kapkovou závlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254716

Dátum: 15.01.1988

Autori: Oujezdský Josef, Miklas Zdeněk, Lédrová Zdena, Lustyk Lubomír, Hartych Václav, Liška Vladislav, Lukovský Leo, Zadražil Karel

MPK: D03D 1/00

Značky: závlahu, hadicový, systém, kapkovou, textilní

Text:

...l nebo může být labyrínt proveden v poměrech zcela opačnýoh, tj. s převažujíci délkou výtokových dutín 3 oríentovanou rovnoběžně s průběžnou dutínou l. Výtokové otvory 5 výtokových dutín 3 jsou zaslepeny, takže se funkce jednotlivých výtokových dutín 3 může řídit potŕebami uživatele. Hadicový systém je na obou vnějšich stranách povrstvenplastickou hmotou nebo pryží.Funkce znázorněného hadicového systému na obr. 1 nebo 2 je následující. Před...

Hnacie zariadenie pre plynulé otáčanie prekladacieho zariadenia automatického ukladacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243769

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prepsl Jioí, Jurajda Drahomír, Duda Stanislav

MPK: B65G 61/00, B65G 67/14

Značky: prekladacieho, hnacie, otáčanie, zariadenia, stroja, automatického, plynule, zariadenie, ukladacieho

Text:

...zapadá a je spojený s piestnou tyčou priamočiareho hydraulického motora.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že zmenou priebehu rýchlosti otáčania zo strmého na plynulý, sadosahuje podstatného skrátenia času potrebneho na otočenie prekladacieho zariadenia,pričom nedochádza k vypadávania prekladaných výrobkov z uchopovacich čelustí prekladacieho zariadenia.Na výkrese je naznačená schéma navrhovaného zariadenia.Piest...

Textilní hadicový systém pro impulsní zavlažování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254715

Dátum: 15.01.1988

Autori: Oujezdský Josef, Hartych Václav, Lédrová Zdena, Zdražil Karel, Lukovský Leo, Liška Vladislav, Lustyk Lubomír, Miklas Zdeněk

MPK: D03D 1/00

Značky: zavlažování, systém, impulsní, textilní, hadicový

Text:

...nyní překrývá s oběma průběžnými dutinami rovnoběžné úseky výtokových dutin vystupující 2 první širší podélné dutiny a zaelepená, k oběma podélně probíhajícím dutinám kolmá, ústí výtokových dutín se tak dostanou k okraji hadicového systému. Před použitímse pak proříznou jen ta ústí výtokových dutín, které odpovídají sponu zavlažovacích zemědělských Kultur.Príklad provedení textilního hadicového systému podle vynálezu je znázorněn na...

Zařízení na měření malých horizontálních rychlostí proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254714

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G01P 5/10

Značky: zařízení, rychlostí, malých, proudění, měření, horizontálních

Text:

...zdroje 5 konstantního proudu, jehož napětový výstup ggg je spojen s druhým vstupem 513 druhého zesilovače Al, jehož třetí vstup All je spojen s výstupem druhého paměřového interátoru gg, jehož druhý vstup 33 je spojen současně s prvním výstupem ggg bloku binárních vstupu- výstupů ĚQ i s druhým vstupem âgâ prvního pamětového integrátoru 33, jehož třetí vstup ggg je spojen současně s druhým výstupem ÉQÉ bloku binárních vstupu - výstupu gg i s...

Zariadenie pre montáž zvarovaných nosníkov profilov I s rozdielnou výškou stojiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243768

Dátum: 15.01.1988

Autor: Buchar Karel

MPK: B21D 47/04

Značky: zariadenie, výškou, montáž, zvarovaných, stojiny, profilov, nosníkov, rozdielnou

Text:

...montaž nosníka prevádzala ručne pomocou skrutiek. Takto prevádzaná montáž nosníkov profilov I nezaručovala presné kopírovanie tvaru stojiny a vzniklé medzery medzi stojinami a pásnicami sa museli ručne predvárať, nakoľko automatické zváranie vylučuje akúkoľvek možnost medzery. V predmetnom hydraulickom zariadení, kde matricu tvorí stojina, 4horná a dolná pásnica presne kopíruje tvar stojiny, čím sa vylúči vznik medzery a takto zmontovaný...

Způsob praní filtrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254713

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fuchs Petr, Krejčík Jaroslav

MPK: B01D 23/24

Značky: filtru, praní, zařízení, tohoto, způsob, způsobu, provádění

Text:

...potrubí lg pro přívod směsi vzduchu a vody a 2 horní části odlučovací nádrže li. Potrubí § injektoru Q je připojeno ke spodní části odlučovací nádrže lg. Přívod hnací vody 3 spojuje injektor 6 s čerpadlem 2. Sání čerpadla je opatřeno uzávěrem lg a je připojeno k odlučovací nádrži14. Do sání je dále zaústěn.přívod prací vody 3 s uzávěrem ll.Zařízení podle vynálezu pracuje taktoNa ohr. 1. znázorněné zařízení je poháněno vodou dodávanou...

Zariadenie pre signalizáciu zadretia valivýcb vŕtacích dlát strojov beztrhavinového rozpojovania hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243767

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krtek Jan, Kvasnieka Josef

MPK: E21B 12/02

Značky: zadretia, beztrhavinového, valivýcb, zariadenie, signalizáciu, dlát, rozpojovania, hornín, vrtacích, strojov

Text:

...systému ivlagneto.Z pohľadu nových ucinkov vynálezu je potrebné uviest, že zariadenie podla vynálezu bude napomáhat bezporuchovému chodu strojov beztrhavinového rozpojovania hornín pracujúcich na princípe použitia valivých vrtacích dlét, pretože pri zadretí valivých dlát vzrastá neúmerne pretaženie pohonných agregátov, čo je veľakrát pripisované len zvýšeniu pevnosti rozpojovanej horniny. Okrem toho zariadenie podľa vynále PREDMETZariadenie...

Zařízení pro velkoplošné zobrazení analogových a digitálních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254712

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klug Libor, Veselý Jaroslav, Knězek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: H04N 1/23

Značky: zařízení, velkoplošné, zobrazení, digitálních, analogových, signálu

Text:

...televizních periferií. Výstupy TV ústředny jsou připojeny k jednotlivýmvstupům segmentová zobrazovací jednotky.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost kombinované projekce digitálních a analogových TV Signálů v sekvencích ŕízených řídící logickou jednotkou a projekce jednotlivých vstupních TV signálů jak digitálních, tak analogových na celé ploše projekční plochy,složené ze segmentu - televizních obrazovek nebo projekčních televizních...

Intenzifikační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 254711

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šrůtek Josef, Mašek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Malásek Václav

MPK: F28F 13/06

Značky: intenzifikační, vestavba

Text:

...svým vnějším obvodem k plášti a svým vnitřním obvodem k centrální trubce. Nevýhoda tohoto uspořádání tkví v tom, že záporný gradient rychlosti V blízkosti přepážky je značně vysoký, což zhoršuje omývání teplosměnných trubek V okolí přepážky a snižujetak efektivnost využití teplosměnné plochy.Uvedené nevýhody odstraňuje intenzifikační vestavba podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že otvory V přepážkách mají větší průměr než...

Zařízení pro kování rozvidlených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254710

Dátum: 15.01.1988

Autor: Tojšl Jaroslav

MPK: B21J 13/02

Značky: rozvidlených, zařízení, součástí, kovaní

Text:

...potřebné tvářecí síly na dokončení tvaru.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení pro kování rozvidlených součástí,kde obr. 1 je celkový pohled na zařízení pro kování rozvidlených součástí, obr. 2 je boční pohled na zařízení k předkování rozvidlení a obr. 3 je boční pohled na zařízení k vytvoření rozvidlení.Zařízení pro předtvarování rozvidlené části výkovku (obr. 1) se skládá ze spodního dílu l zápustky a vrchního dílu g...

Zariadenie na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243764

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cibulka Josef, Šimíeek Bohumil

MPK: A01G 3/03

Značky: zariadenie, stromov, uniformný

Text:

...ramenica 19. Po stranách hnacej pracovnej jednotky sú na hlavný nosník 1 skrutkami uchytené nosné časti 2 U hnaných pracovných jednotiek na každú nosnú časť 20 je skrutkami pripojený nosný čap 22, zvrchu opatrený mazacou hlavicou 27 tak, že cez os nosného čapu 22 je mazivo dopravované do ložiska 29, na ktorom je uložená remenica 24. Krútiaci moment z remenice 19 je na ostatné remenice 24 prenášaný pomocou klínových remeňov 26. Nosné časti 20...

Živičný kryt vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254709

Dátum: 15.01.1988

Autor: Humpolík Leoš

MPK: E01C 7/18

Značky: živičný, vozovky

Text:

...výrazně podílejí na deformacích krytü. Jednotlivé vrstvy z uzavřených úprav také nemohou dostatečně spolupůsobit, zrna zde nejsou zaklíněna a spojovací postřiky jsou neúčinné. zejména jde o spojení obrusné vrstvy s vrstvou ložní, které je poblíž maxima tangenciálních napětí.Podstata vynálezu spočíva v tom, že ponechává asfaltový beton nebo litý asfalt pouzev obrusné vrstvě, a to ještě jen za podmínky, aby poměr její tloušřky k...

Zařízení pro zajišťování topografie sekundárního elektromagnetického vysokofrekvenčního pole srdečních nebo plicních struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 254708

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kočí Miroslav, Král Václav

MPK: A61B 5/05

Značky: topografie, elektromagnetického, vysokofrekvenčního, zařízení, srdečních, zajišťování, plicních, struktur, sekundárního

Text:

...osob linie, 254708 4které se protínají v místě nulového elektromotorického napětí a mimo tuto oblast nedochází nikde k jejich křížení. U nemocné osoby s rozsáhlou asynergií, způsobenou infarktem přední a hrotové části levé komory, je distriguoe sekundárního elektromagnetického pole abnormální.Popsaná metoda aplikovaná spolu s prostorovou elektrokardiografií poskytuje ucelenější pohled na fyziologii a patologii srdeční činnosti. Princíp metody...

Zariadenie na snímanie kódových znakov z nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243763

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eekal Stanislav, Hlavonik Jaroslav

MPK: G08K 7/08

Značky: záznamu, nosiča, kódových, snímanie, znakov, zariadenie

Text:

...obr. 1 pohľad z hora a obr. 2 pozdlžný rez.Nosič 1 záznamu je opatrený na jednej ploche vybraniami 3 pre uloženie kódovýchteliesok 2 z aktívnej magnetickej alebo ieromagnetickej hmoty. Vybrania 3 sú usporiadané pozdlžne i priečne v radoch - stôp alebo st pcoch, ktorých počet môže byt rôzny, podľa potreby a podmienok spracovania dát. Vlastné snimacie zariadenie je tvorené vodiacou doskou 4 a nosnou doskou 5,ktoré vytvárajú medzi sebou štrbinu B...

Zařízení pro ochranu objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254707

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fiala Václav

MPK: G08B 13/08, G08B 13/22

Značky: zařízení, objektu, ochranu

Text:

...případně skryté talčitko 3 a jednak dveřni snímač g. Blok legálniho vstupu L má výstup 3, který je připojen k jednomu ze vstupů 5 druhého logického členu NAND ll přislušné pobočné ústředny 3. V případě potřeby signalizace narušení střeženého objektu přímo v místě pobočné ústředny 3 může být zařízení vybaveno obvodem pomocné signalizace B, jehož vstup Z je spojen s výstupem 3 příslušné pobočné ústředny g. Obvod pomocné signalizace 5 je napájen...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí z lidských a zvířecích zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254706

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pekárek Jan, Motyčka Karel, Sanitrák Jaroslav, Čoupek Jiří, Jandová Anna, Mach Otakar

MPK: G01N 33/577

Značky: způsob, přípravy, funkčních, nádorů, lidských, zvířecích, frakcí, zhoubných, imunologicky

Text:

...ribonukleové kyseliny a sice V defi novatalném množství ng na ml).způsob podle Vynálezu vede k získání materiálu s vyšší selektivitou a imunologickou aktivitou při menší spotřebě biologického Výchoziho materiálu a Významné nižším šumem akcesornich proteinových makromolekul. Na rozdíl od jiných způsobů přípravy imunologicky aktivních frakcí se podle Vynálezu získá orgánově specifický antigen.Získané frakoe jsou použitelná jako antigeny k...

Skoliózometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 243762

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kupka Jioí, Koížek Vladimír

MPK: A01B 5/10

Značky: skoliózometer

Text:

...jeho vodorovnej polohy.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je v tom, že dovoľuje rýchlu - momentovú manipuláciu. Táto je umožnené konštrukciou zariadenia, ktorá zabezpečuje sychrónne nastavenie symetrickej rozteče meracích tyčiek od stredu vodiaceho rámu pri manipulácii jednou rukou a vysunutie druhej meracej tyčky po stlačení druhou rukou mechanizmu stabilizácie polohy vplyvom gravitácia. To zároveň zaručuje štandardné podmienky merania...

Způsob stanovení koncentrace kyselin a uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254705

Dátum: 15.01.1988

Autori: Švandelík Jaroslav, Švandelík Ivan

MPK: G01N 7/18

Značky: uhličitanu, způsob, stanovení, kyselin, koncentrace

Text:

...výstupom formou elektrického signálu nebo tlaku.Příkladem postupu podle vynálezu je provozní kontrola obsahu uhličitanu sodného v roztoku činidla pro eluci uranu 2 iontoměniče. Roztok činidla je kalný zejména recyklováním vody, nečistotami v průmyslovém uhličitanu sodném a přítomností dalších solí. Roztok má teplotu 20 až 60 OC. Kontrola obsahu uhličitanu sodného se provede tak, že do plynotěsné uzavíratelné nádoby o objemu 200 ml se plní 100...

Zapojení obvodu pro snímání polohy regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254704

Dátum: 15.01.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: G21C 7/12

Značky: polohy, zapojení, obvodů, snímání, regulačního, orgánů

Text:

...z tažné na ferromagnetické jádro by mohl v případě mechanické poruchy nebo zadření zablokovat pohyb tažné tyce a vyřadit ji z činnosti regulační, což by mělo za následek havarii jaderné~ ho reaktoru s nedozírnými následky. Naproti tomu, jsou-li veličiny potřebné pro ukazatel polohy regulačního orgánu měŕeny bezkontaktně a zpracovány elektricky s numerickým čtením,lze shora uvedené nedostatky odstranit a dosáhnout optimálnějších výsledků...

Rozbehový agregát so samočinným vypínaním voľnobežného chodu motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243761

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pruša Zbynik

MPK: F02N 15/02

Značky: vypínaním, motora, chodu, volnoběžného, agregát, rozbehový, samočinným

Text:

...pedáli je upravený spínač štartéra, prepojený vedením cez prepínač dynamo-štartêr, ku ktorému je paralelne pripojená batéria, s dynamoštartérom. Dynamoštartér je pripojený na motor, ktorý je spojkou a voľnobežnou spojkou prepojený s prevodovkou.Výhody rozhehového agregátu podľa vy 4nálezu sú v tom, že vozidlo má v- priemere tichši chod, menej škodlivých exhalatov vo výfukových plynoch a zníži sa priemerná spotreba pohonných hmôt.Príklad...

Zapojení pro testování mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 254703

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrdlička Řehoř

MPK: H03K 17/00

Značky: testování, zapojení, mikroprocesorového, systému

Text:

...Q blokova çího impulsu, Pátý vstup zapojení Ql je připojen na třetí vstup lgg čitače kroku lg.Popsané zapojení pracuje tak, že Činnost mikroprocesorového systému se vždy zastavuje na předvolené adrese. Tuto předvolbu umožňuje blok předvolby adres Q, obsahující spínače,jimiž se zvolí adresa, na které se má systém, který je testován, zastavit. Předvolená adresa se jednak přívádí do komparátoru 1 logických stavu a jednak přes vstupní...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 2/42, F24J 3/08

Značky: slnečného, hybridnému, obsahu, využitiu, podzemných, zapojenie, žiarenia, tepelného

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koutný Karel, Sprušil Jiří

MPK: E21F 17/18, B65G 47/22

Značky: dálkově, důlních, bezpečné, pneumaticko-elektrickým, zařízení, systémem, evidenci, jiskrově, chodu, linek, dopravníkové, linky, integrovanou, ovládání, automazovaných, dopravníkových

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Nevulkanizovaná kaučuková směs s vysokou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254701

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrlíčková Anna, Jiříček Květoslav, Podešva Milan

MPK: C09J 3/12

Značky: kaučuková, směs, vysokou, nevulkanizovaná, lepivosti

Text:

...při dlouhodobé exploataci - stárnutí celého systému. Bylo zjištěno, že vyšší přídavek polymerní složky do směsi (nad 10 dsk) působí naopak nepříznivě na konfekční lepivost a soudržnost nevulkanizované kaučukové směsi s pryží.Pro uvedené aplikace jsou vhodné jak emulsní, tak suspensní typy polyvinylchloridu s K hodnotou nad 60, v případě použití kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem jsou výhodné typy s vyšším obsahem vinylacetátu....

Spôsob spracovania anódového kalu s obsahom selénu, medi, niklu, striebra a zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 243759

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pšeolka Emil, Moravus Jaroslav, Malík Miloš, Pruša Zbynik, Hlavoo Jioí, Mlejnek Vladimír, Buzek Otokar

MPK: C22B 11/04

Značky: anodového, striebra, zlata, mědi, niklu, obsahom, spracovania, selénu, spôsob

Text:

...hmotnosti redukovadla s obsahom uhlíka nad 60 hmotnosti.Praženim anodového kalu selén odprchá ako kysličnik, ktorý sa zachytáva v prachovej forme v odprašovacom zariadení. Pritom sa komplexné zlúčeniny kysličníkov medi a niklu rozložia, čim sa skráti doba ich vyluhovania z praženca a výťažnost sa zvýši o 10 . Pri redukčnom tavení lúženca za prítomnosti pevného redukovadla sa získa zliatina s obsahom 10 až 15 hmotnosti striebra, v ktorej je...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254700

Dátum: 15.01.1988

Autori: Muráni Ján, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidného, rošt, kotla

Text:

...drážkaíni v pozdĺžnej osi vystužené plochýml tyčami, na ktoré sú vždy len z jednej stranyprivarené usmerňovvacie segmenty prekrýva i júce priečne drážky, Výhoda tohoto riešenia je, že priečne drážky vytvorené takmer po celej šírke priebežných bombírovaných oceľových pásov kompenzujú pozdĺžne dilatačné rozdiely vyplývajúce z rôznej teploty oceľových pásov a chlnadených rúr-ok, čím sa odstraňujú príčiny vzniku napätí a následných možných...

Univerzálna stavebnica pre posilňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243758

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eermák Jan

MPK: A63B 17/00

Značky: posilňovanie, univerzálna, stavebnica

Text:

...jeden kladkový systém.Taktiež Stavebnicové usporiadanie lavičky umožňuje zdražovanie a rozčleňovanie funkcií V naväznosti na použitie jednotlivých montážnych a funkčných celkov unifikovanej stavebnicovej rady posilňovacích pristrojov. Použitie kladkového systému s vedením závažia V lankách podstatne zjednodušuje,zlacňuje a zmenšuje pôvodné zariadenie pre posilňovanie, ktoré malo pomerne zložitú hornú a spodnú konzolu so špeciálnymi...

4-(2,3-epoxypropoxy)-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254699

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smiešková Edita, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/94

Značky: spôsob, 4-(2,3-epoxypropoxy)-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl, přípravy

Text:

...ktorý se použije v mnozstve 110 mo 0/0 ia 1 nnoc 7 «stvo z-lŕčeniny ll v rozmedzí teplôt 10 až 100 stupňrorv Celzia.8,61 g 0,05 mölu 2,2,6,6-tetrametyl-3-hyd~ r.oxypiperi~dín.-l-oxylu, 1,61 g 0,005 ~ mölu tetrobutylamonium bromidu, 23 g 0,25 móluj epichlórhydrínu, 20 ml benzénu a 20 ml 50 ľ/o-nsho vodného roztoku hydrnoxidu sodněho sa intenzívne mieša pri laboratórnej teplote 24 hodín. Potom sa oddelí organickú vrstva, prepiera sa vodou...

Zariadenie na rýchlu výmenu remeňov, najmä pre viacstupňové remenice s klinovými remeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243757

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dušek Ladislav

MPK: H02K 15/00

Značky: zariadenie, výměnu, remeňmi, řemenice, rýchlu, remeňov, klinovými, viacstupňové, najmä

Text:

...a jednak na základni,pričom na čap dosadá čelo skrutky, ktorej matica je pevne spojená so základňou.Výhodou zariadenia na rýchlu výmenu remeňov sa vykonava ručne otáčaním skrutky opatrenej rukoväťou, pričom ľubovoľná nastavená poloha v rozsahu nastavenia je udržiavaná samosvornosťou systemu, čo prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti práce pri manipulácii.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vybudovania zariadenia na rýchlu výmenu...

4-(2,3-epoxypropoxy)2-2,6,6-tetrametylpiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254698

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Smiešková Edita, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, přípravy, 4-(2,3-epoxypropoxy)2-2,6,6-tetrametylpiperidín

Text:

...tetrabutylamónium bromid,tetrabutylaimónium hydrogénsiran alebo tetrabutylfosfónium bromid, ktorý sna použije v množstve 1 až 10 mól 0/0 na množstvo zlúčeniny II v rozmedzí teplôt 10 až 100 (3.7,85 g 0,05 mólu 2,2 6,6-tetr.a 1 neiyl-á-hytlroxypiperidinu, 1,61 g 0,005 molu tetrabw tylamónium bromidu, 23 g 0,25 mólu epichlórhydrínu, 20 ml benzénu a 20 ml 50 0/ ného vodného roztoku hydroxidu sodného sa intenzívne mieša pri laboratórnej teplbote...

Meď pre chladiarenské rúrky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243756

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nejedlý Zdenik, Kutílek Jioí

MPK: C22C 9/00

Značky: spôsob, rúrky, výroby, chladiarenské

Text:

...medi a z fosforu, pričom obsah prlmiešaním je stopový až do 0,001 bizmutu, 0,001 0/0 síry, 0,002 niklu, 0,002 antimonu, 0,002 arzenu,0,002 9/0 cínu, 0,005 °/0 olova, 0,005 0/0 železa a 0,008 zinku podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je legovaná fos 4 forom na množstvo 0,015 až 0,040 °/0 hmotnosti. Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom,že legovanie taveniny medl fosforom sa vykonáva až po jej dezoxidácii dreveným...

Zariadenie na meranie profilu bokov zubov ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 243755

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubelka Jioí, Štefec Rudolf

MPK: G01B 6/20

Značky: zariadenie, zubov, bokov, profilů, ozubených, meranie, kolies

Text:

...pravítko 4, na ktorom je lineárny merací člen 5.Funkcia zariadenia na meranie profilu bokov zubov ozubených kolies podľa obr. je nasledovnáValček 2 s priemerom d umožňujúcim jeho styk s bokmi zubov meraného koliesa na rozstupovej kružnici sa nasadí na základné pravítko 1 vo vzdialenosti r 2- od stredu otočného čapu s uhlovým meracím členom 3,pričom teoreticky platíkde R je polomer roztupovej kružnice uhol záberu meraneho ozubeného...

4,4-bis(2-chlóretoxy)-2,2,6,6-tetrametyl-piperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254697

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Smiešková Edita

MPK: C07D 211/44

Značky: spôsob, 4,4-bis(2-chlóretoxy)-2,2,6,6-tetrametyl-piperidín, přípravy

Text:

...prípravy zlúčeniny Vzoroa I, vyznačujúci sa tým, že 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidín vz~ovrca Ilreaguje s Z-chlóretanolvom pri teplote spätného toku uhlovodík-ovéhlo ľozpúšťćľdla, ktoré tvorí s vodou azeotropickú zmes, ako je napríklad benzén, toluén alebo xylény, za prítomnosti kyslého katxalyzábora, .ako je napríklad kyselina 4-toluénsulfónová, Príklad 1Do banky opatreuej nástavcom na. azeotropické oddelovanie vody a spätným Chladičvom sa v...

Obvod pre modifikáciu adresy pre skokový posuv snímku o jeden riadok a/alebo plynulý posuv snímku po riadkoch u obrazovkových displejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243754

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eíhal Vladimír, Eahal Vladimír Ing

MPK: G06F 3/147

Značky: obrazovkových, snímku, riadkoch, adresy, plynulý, modifikáciu, obvod, posuv, skokový, displejov, riadok

Text:

...jeden príklad zapojenia obvodu podľa vynálezu. Obvod se skladá z čitača 1 posunu sním 4ku, nastaviteľného dynamického čítača 2 riadkov, multiplexora 3 adresy riadkov, časovej zákiadne 4 a obvodu 5 generovanie signálu posunu. Vstup 111 čítača 1 posunu snímku je pripojený na výstup 051 obvodu 5 generovanie signálu posunu a vstup 11 a počítania späť čítača 1 posunu snímku je pripojený na výstup 052 signálu posunu spat obvodu 5 generovanie...

3,3-Bis(chlórmetyl)-1,5-dioxa-8,810,10-tetrametyl-9- azaspiro(5,5)undekán a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254696

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Smiešková Edita, Vašš František

MPK: C07D 491/113

Značky: spôsob, přípravy, azaspiro(5,5)undekán, 3,3-bis(chlórmetyl)-1,5-dioxa-8,810,10-tetrametyl-9

Text:

...5,5 šundekán vzorce I.Podstatou vynálezu je dalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, vyznačujúci se tým,že 2,2,6,6-tetrxa~metyl-éł-oxopiperidin vzorce II( u 3 reaguje s 1,3-dichlór-Z,Z-dihydroxymetylpro pánom vzorcca III H-O - GHzpri teplote spätného boku uhľovodí-kovéhorozpúšťadla, store tvorí s vodou azeotropickú zmes, ako je napríklad benzén, toluén alebo xylény, za prítomnosti kyslélmow katalyzátora, ako je...

Hrebeňový odviečkovač medových plásíov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243753

Dátum: 15.01.1988

Autor: Löbl Karel

MPK: A01K 59/02

Značky: medových, plásíov, hřebenový, odviečkovač

Text:

...nehrozí nebezpečie úrazu el. prúdom, teda môže sa používať na všetkých stanovištiach včelstiev.Na výkrese je na obr. 1 naznačený v naryse priklad prevedenia hrebeňového odviečkovača podľa tohoto vynálezu, na obr. 2 je tento odviečkovač v priečnom reze a naobr. 3 je zvłičšený pohľad smerom P z obr. 2 na hrebeň.Dva odviečkovacie hrebene 2 sú pohyblivo priskrutkovane, zubami proti sebe postavené na vodlacom rámiku 4, medzi ktorými sa vo...