Archív za 1988 rok

Strana 170

Ochranné překrytí cementobetonové plochy zkušebního stanoviště tryskových letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254746

Dátum: 15.01.1988

Autori: Studený Jaroslav, Honsa Jan, Žalský Vítězslav, Elbel Jiří, Švec František

MPK: E01C 9/00

Značky: ochranné, cementobetonové, letadel, plochy, zkušebního, překrytí, stanovište, tryskových

Text:

...tvoří dostatečnou tepelnou izolací. Hladkoet povrchu/ochranného překrytí umožňuje rychlé odvedení výtokovýchjplynů mimo teplotní pole. Zarážky a boční opěry zamezují bočnímu vychýlení dílcü. Plošný rozsah a umístění ochranného překrytí je možno omezit podle typu a postavení letadla. Ochranné překrytí netvoří překážku a může být pojížděno i těžkými vozldly.Hmotnost a velikost dílců umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži, která...

Hořák pro dvoustupňové spalování práškového uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254745

Dátum: 15.01.1988

Autori: Adámek Vladimír, Šmálek Josef, Široký Engelbert, Bém Čeněk, Buršík Miloš

MPK: F23D 17/00

Značky: práškového, uhlí, horák, dvoustupňové, spalování

Text:

...vodící žebra. Terciární vzduch vstupuje do plemene tryskami v hořákovém ústí a ukončuje dokonalé spalování pevného podílu práškového uhlí před vstupem do spalinového kotle. žebrový vírič způsobuje rotaci sekundárního vzduchu ve spalovacím prostoru prvního stupně a dokonalé promísení s práškovým uhlím, který je sem dopravován primárním vzduchem a jeho pohyb je usměrňován regulační kuželkou srlopatkovým vířičem.Protože 1 terclární vzduch je...

Spôsob zníženia sprievodných prvkov včítane titánu vo ferosilíciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243784

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlica Ivo

MPK: C22C 33/04

Značky: sprievodných, prvkov, titanu, spôsob, zníženia, ferosilíciu, včítane

Text:

...oxidu kremičitého oproti ostatným oxidom je vysoký, vznikajúce troska má vyšší bod tavenia ako roztavené ferosilícium. Rafinácia teda prebieha a musi sa udržiavať pri teplotách, kedy je ferosilícium ešte v roztavenom stave, ale troska, teda produkt rafinácie, vylučuje sa V pevnom stave. Za týchto podmienok je vznikajúce troska schopná viazat aj oxid titánu.Výhodou uvedeného spôsobu rafinácie oproti doterajším je skutočnosť, že sa vo...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254744

Dátum: 15.01.1988

Autori: Körner Jaroslav, Štrof Jiří, Dejmek Luboš, Smrž Rudolf, Zoula Václav, Hesoun Dušan

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, způsob, 2,6-dichlordifenylaminu

Text:

...(toluen,ethylbenzen, xylen, technický benzín, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známýmí postupy tyto přednosti- získaný produkt je chemicky velmi čistý- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce)- meziprodukty připravené v jednotlivých synthesníoh stupních jsou...

Způsob přípravy (E)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzibenzo(b,e)thiepin-11- yliden)propylaminu a jeho hydrogenmaleinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254743

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šedivý Zdeněk, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: yliden)propylaminu, přípravy, e)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzibenzo(b,e)thiepin-11, způsob, hydrogenmaleinátu

Text:

...vzorce IIna čistou látku vzorce I je zcela postačující jednoduchý jednostupňový postup, který spočívá v reduktivní methylaci látky vzorce II formaldehydem a kyselinou mravenčí ve vroucí vodě. Takto získaná base vzorce I se převede neutralizací kyselinou maleinovou na krystalický hydrogenmaleinát, jehož jedinou krystalizací z ethanolu se získá substance tající při 136 waž 138 °C, která podle plynové chromatografie obsahuje...

Způsob přípravy (E)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihyd-rodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)- propylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254742

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 337/12

Značky: přípravy, propylamidu, způsob, e)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihyd-rodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden

Text:

...kapsou naplněnou ethanolem a pevným kysličníkem uhličitým. Reakce se rychle uvede do chodu a zbývající část roztoku vinylbromidu se přikape tak rychle, aby se reakční teplota udržovala při 58 až 62 OC. Přidávání si vyžádá přibližně 1,5 h a směsse potom vaří 30 min pod zpětným chladičem V lázni o teplotě 65 OC.Po ochlazeni na 40 °C se chladič s pevným kysličnikem uhličitým nahradí normálnim zpětným chladičem a za mícháni se během 1 h...

Tricyklické nenasycené kyseliny a jejich amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254741

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Lichá Irena, Polívka Zdeněk, Grimová Jaroslava, Maturová Eva

MPK: C07C 57/50, C07C 103/58, C07C 103/133...

Značky: jejich, nenasycené, amidy, kyseliny, tricyklické

Text:

...se zředí 350 ml vody a promyje se benzenem. Vodný roztok se potom okyselí 150 ml 15 kyseliny chlorovodíkové a extrahuje se dichlormethanem. Extrakt se vysuší a odpaří. Zbytek se krystaluzuje z 95 ml benzenu. Získá se 22,0 q (78 ) směsi(E)- a (Z)-isomeru žádané kyseliny, t.t. 150 až 170 OC. Dvě další krystalisace z benzenu poskytnou 11,5 q (41 ) konstantně tajícího (E)-isomerů, t.t. 174 až 175 °C.odpařením matečných louhů získaný zbytek...

Ihla na šitie prstencovým prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243782

Dátum: 15.01.1988

Autor: Martoch Josef

MPK: D05B 85/00

Značky: prstencovým, prípravkom, šitie

Text:

...prišívanie. Na oboch prípravkoch sú označené dve miesta 3, 4, ktoré sú pri šití postupne za sebou v dutine ihly pretiahnuté cez látku a potom umiestnené V gombíkoch.Na obr. 2 je znázornená duta ihla 5 s výčnelkom 7, v dutine 6, ktorej sa časť prípravku preťahuje pri šití cez látku.Na obr. 3 je znázornený špeciálny gombík8 s otvorom 9 a s dražkami 10. Pri prišívaní gombíka sa časť alebo dve časti prípravku- podľa toho, či prípravok má hlavičku...

Způsob přípravy (Z) (cis)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)- propylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254740

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 337/12

Značky: způsob, cis)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden, přípravy, propylaminu

Text:

...a hydrobromiď 3-dimetylaminopropyltrifenylfosfoniumbromidu (Nizozem.pat,přihl. 64/11 861). Z posléze uvedené soli se působením n~butyl 1 ithia ve směsi tetrahydrofuranu a hexanu uvolni 3-dimetylaminopropylidentrifenylfosforan, který reaguje in situ s jmenovaným ketonem. Zpracováním reakční směsi se získá surová base, která se chromatografuje na silikagelu. Tímto způsobem se získá ve výtěžku přibližně 50 t téměř homogenní látka vzorce...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mosný Ivan, Mlynár Jaromír, Pexidr Václav, Waradzin Walter, Uhlár Ján, Pašek Josef, Volf Jiří, Mašek Ján, Doležal Pavel

MPK: C07C 87/62, C07C 87/58

Značky: kontinuální, způsob, n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, výroby

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Spôsob kontroly tvaru a rozmerov telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 243781

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kugler Vladimír, Koížek Vladimír

MPK: G01B 17/00

Značky: rozmerov, tvaru, telies, kontroly, spôsob

Text:

...odrazenej vlny závisí od tvaru vlnoplôch vlny dopadajúcej a od tvaru odrážajúceho telesa. Velkosť a tvar časového priebehu signálu vytvoreného na prijímacom meníči závisí nielen od časového priebehu budiaceho signálu, ale i od tvaru povrchu prijímacieho meniče a tvaru vlnoplochy vlnynaň dopadajúcej. Keď sa pri kontrole použije taký vysielací menič, ktorý generuje vlnu takého tvaru, že sa po jej odraze od etalónu,t. j. telesa požadovaného...

Dvířka průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254738

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kříž Ivan, Horák Karel

MPK: F27D 1/18

Značky: pecí, dvířka, průmyslových

Text:

...dvířek podle vynálezu je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je řez pohybovým mechanismem dvířek u zavřené pece, na obr. 2 je pohybový mechanismus dvířek ve fázi skončení kolmého odsunu dvířek, na obr. 3 je pohybový mechanismus ve fázi vodorovného odsunu dvířek od pece a na obr. 4 je příčný pohybovým meohanismem z obr. 1.Těleso dvířek l, obr. 1, je na spodní straně opatřeno dvěma shodnými dvojicemi shodných pohybových mechanismů,...

Odsávací systém karuselového žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243780

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klín Ladislav, Fialová Antonie

MPK: D06F 71/34

Značky: stroja, odsávací, žehliaceho, karuselového, systém

Text:

...žehliaci stroj je určený na žehlenie dvojíc polovýrobkov či výrobkov, orientovaných zrkadlovite voči sebe, ako sú napriklad polpredky sák, polohrbaty, obe krokové časti nohavíc a pod. Kusy sa žehlia prítlakom horných tvaroviek vo dvojiciach tak, že kým sa jedna dvojica žehlí,druha sa naklada.Obe horné tvarovky 1, 1 sú uchyiené na hlavici, Spojenej s piestnícami pracovných valcov uložených na ramene stojiny 6 obr. 1. Na každú z oboch...

Absorbér mikrosložky ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 254737

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valach Roman

MPK: B01D 53/18, G01N 1/22

Značky: absorbér, ovzduší, mikrosložky

Text:

...absorpčního roztoku jeho oběma větvemi, což u dříve navrhovaných absorbérü není zajištěno.Absorbér podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Je tvořen hlavou Q, v níž je vytvořena odtoková komora 3. Odtoková komora A s výstupem lg vzduchu je spojena jednak se vzestupnou trubicí Ä a jednak se sestupnou větví, tvořenou regulátorem á výšky hladiny absorpčního roztoku a sestupnou trubicí g. Sestupná větev je opatřena přívody lg a g...

Měnič s řídicím a ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254736

Dátum: 15.01.1988

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02M 3/00

Značky: měnič, řídicím, obvodem, ochranným

Text:

...oddělovací diody lg je přes druhý pracovní odpor łä spojena s anodou druhé Zenerovy diody gg, 5 prvním vývodem čtvrtého pracovního odporu lg a 5 emitorem tranzistoru lg PNP, jehož kolektor je spojen s prvním vývodem třetího pracovního odporu lg a s ancdou třetí sčítaoí diody ll. Katoda druhé Zenerovy diody 39 je spojena s katodou třetí Zenerovy diody gl, jejíž anoda je spojene s kladným výstupem łgg měniče l a s prvním vývodem třetího...

Způsob čištění sodné soli chromitého 2 : 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254735

Dátum: 15.01.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16, C09B 67/48

Značky: kyseliny, způsob, čištění, chromitého, komplexu, sodné, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Text:

...Dalším zahříváním se pak vytváří nová krystalická modifikace barviva ve formě jehliček s proměnlivým obsahem vázané vody.Účinnost navrhovaného způsobu čištění sodné soli chromitého komplexu dokumentuje skutečnost,že v případě, že se jeho technologická příprava provádí v prostředí propylenglykolu, je možno využíti tohoto reakčního prostředí a spojit isolaci soli chromitého komplexu s jeho přečištěním.40 g sodné soli 21 chromitého...

Ochranná plomba výrobkov spotrebnej elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243779

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vilamek Ludvak

MPK: G09F 3/03

Značky: ochranná, spotrebnej, výrobkov, elektroniky, plomba

Text:

...plomby je vytvorený parabolický Výrez, ktorým sa zabezpečuje pružnosť ochrannej plomby, na ktorého obvode sú vytvorené obdĺžnikové výrezy velkosti otvoru vytvoreného V obale chráneného výrobku. Spodná časť ochrannej plomby je určená pre natláčanie do otvoru. Pri natlačení ochrannej plomby spodnou časťou do otvoru vzniká mechanický pevný spoj. Na hornej strane vertikálnej roviny je umiestnená ochrannáznámka. Plomba k ochrane výrobkov...

Způsob stanovení aktivační energie vznícení plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254734

Dátum: 15.01.1988

Autor: Horák Oldřich

MPK: G01N 25/50

Značky: způsob, aktivační, vznícení, plastů, stanovení, energie

Text:

...aparátu, popsaného v ČSN 64 0149. Jelikož teplota vznícení závisí kromě faktorů, popsaných v této normě, i na hmotnosti vzorku, je nutno dobu,potŕebnou ke vznícení, hodnotit při různých navážkách a závislost graficky extrapolovat na nulovou hmotnost. Průsečík extrapolované přímky nebo křivky s osou času udává dobu to, jejíž reciproká hodnota charakterizuje rychlost vznícení. Navážky vzorku se volí v rozsahu obvykle 0,05 až 0,30 g, aby...

Rotačná pec s dávkovačom vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243778

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špeta Zdenik, Vajskebr Jioa

MPK: F27B 7/32

Značky: rotačná, dávkovačom, vsádzky

Text:

...priemer je menší ako priemer plášťa, rotačnej pece a vonkajší priemer je väčší ako priemer plášte, zväčšený o výšku naberacej nádoby.Rotačná pec podľa vynálezu prináša konštrukciu, umožňujúcu vsádzanie surovín bokom, tj. kolmo na pozdlžnu osu rotačnej pece so zaisteným samotesnením týchto surovín. Samotesnenie zamedzuje výron plynu zpracovného priestoru rotačnej pece. Docielilo sa zníženie úletu surovín a energetický prínos z horenia...

Žlabovač pro zhotovení žlabu s proměnnou hloubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254733

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E01C 19/50

Značky: žlabovač, žlabu, proměnnou, hloubkou, zhotovení

Text:

...spád žlabu nesouhlasí se spádem vozovky v podélném směru. V těchto případech je možné provádět mělké žlaby namísto hlubokých žlabů, což představuje značné snížení pracnosti i úsporu materiálu.Příklad provedení žlabovače je nskreslen na obr. 1 v částečném řezu, na obr. 2 v půdorysu a na obr. 3 je pohled na žlabovač zezadu.Zlabovač sestává z nosného rámu l s násypkou 3, ve ktoré jsou uloženy ponorné vibrátory 3, odpružených bočnio 4 a...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-2-fenylpyridazín-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243777

Dátum: 15.01.1988

Autori: Helán Radek, Sedláeek Pavel, Nováeek Rostislav

MPK: A01N 35/10

Značky: 5-dichlór-2-fenylpyridazín-3-onu, spôsob, výroby

Text:

...s kyselinou mukochlórovou rozpustenou priamo V reakčnom roztoku sa dá uskutočniť v, prítomnosti vzniklých reakčných splodín V roztoku o koncentrácii 3,5-8 hmotn. fenylhydrazĺnuhydrochloridu.Výhodou uvedeného postupu je zníženie objemov strojnotechnologického zariadenia pri priemyselnom využití a v dôsledku toho zníženie investičných nákladov.Do predlohy 800 ml vody sa postupne nadávkovalo za intenzívneho miešania a chladenia 825 ml 32 ...

Mobilní skládací bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254732

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E04G 11/32

Značky: bednění, skládací, mobilní

Text:

...Boční stěna je spojená závěsy 25 se sklopnými stěnami ll, 35, které mají výřez pro konzoly ll a jsou zajištěny stavitelnými vzpěrami lg opřenými o boční stěnu 1, přičemž výřez kolem konzoly ll je utěsněn deskou lá V horní částia plechem ll s úkosem a klínem lg, které jsou zajištěny tyčemi lg zasunutými za háky gg.Boční stěna 1 je spojene závěsy gg se střední částí ll čela, která nese dolní lávku gg s dolním zábradlím ll upevněnou pod úrovní...

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254731

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří, Mělka Milan

MPK: C07D 473/38

Značky: způsob, výroby, jejich, 1-(2-chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny

Text:

...ve zředěné kyselině chlorovodíkove (viz čsl. pat. 128 123).Potřebný 2-chlorethylisokyanát je komerčné dostupný preparát, popřípadě ho lze vyrábět popsanými způsoby (viz například Siefken W., Ann. Chem. 562, 103 (1949.Nitrosomočovina vzorce Ib měla při testování na experimentálních myších a krysíchnádorech protinádorový účinek projevující se ve srovnání s kontrolními neléčenými zvířatybud snížením průměrné hodnoty hmotnosti...

Zariadenie k zamedzeniu prekročenia najvyššej prípustnej teploty vody v kotloch na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 243776

Dátum: 15.01.1988

Autori: Elfmark Jioí, Bureš Ján

MPK: F22B 35/00

Značky: prípustnej, prekročenia, zamedzeniu, tuhé, zariadenie, teploty, najvyššej, kotloch, paliva

Text:

...jeho konštrukčná jednoduchosť zoradenie a údržby.Zariadenie podla vynálezu je schématicky znázornená na priloženom výkrese. jeho základom je ovládacie tyč 1, otočne uložená V kiznych, respektíve valivých iožiskách 2,na ktorej je umiestnený systém pák 3. Kolmo na ovládaniu tyč je pripevnená páka 12,ktorá pri pohybe nadol proti sile pružiny, 4 respektíve závažia 13, otvorí prostrednictvom laniek 4, »kladiek 5 a bowdenov G, vymetacie dvierka 7,...

4-Substituované 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254730

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Holá Vladislava

MPK: C07D 295/08

Značky: jejich, 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin, 4-substituované

Text:

...spektra měřena u volných basi (krystalických nebo olejovitých), které byly uvolněny z příslušných přečištěných solí alkalizací a izolovány extrakcí etherem. V případech uvedené postupy přípravy je nutno považovat pouze za ilustraci možností přípravy látek podle vynálezu není jejich účelem vyčerpávajícím způsobem popisovat všechny možné způsoby přípravy.Směs 5,7 g l-(2-(fenylthio)-5-chlorfenyl)ethylchloridu, 13,0 g...

Článkový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 254729

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trlica Jan

MPK: E01D 17/00

Značky: článkový

Text:

...podlevynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn most v pohledu, na obr. 2 je znázorněn půdorys mostuz obr. 1, na obr. 3 je nakreslen půdorys mostu ve spojení 5 prostorovým příhradovým sloupem,na obr. 4 je naznačen půdorys mostu ve dvojnásobném paralerním uspořádání, na obr. 5 je nakreslen detail kloubového spoje středního a krajního článku, na obr. 6 je nakreslen půdorys kloubového spojen z obr. 5, na obr. 7 je nakreslen přípoj krajního článku ke...

Ochranná a tesniaca žiaruvzdorná vložka prielezových dvierok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243775

Dátum: 15.01.1988

Autor: Exner Karel

MPK: F23M 7/00, F27D 1/18

Značky: dvierok, žiaruvzdorná, ochranná, prielezových, vložka, tesniaca

Text:

...sú odstránené ochranou tesniacou žiaruvzdornou vložkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na plechovej vystuženej vložke je upevnené vreteno skrutky a je zaskrutkované do matice, upevnenej pevne, alebo točive na prielezové dvierka. Pevné upevnenie na prielezové dvierka je zavŕtanými skrutkami a točivé vodiacou objímkou skrutky. Pomocou ručného kola je zabezpečená možnosť vysúvania a zasúvania ochrannejtesniacej žiaruvzdornej vložky....

Zapojení obvodů vícekanálového převodníku resolver/číslo, řízeného mikrokontrolorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254728

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

MPK: H03M 1/12

Značky: řízeného, převodníku, obvodů, vícekanálového, zapojení, mikrokontrolorem

Text:

...datové vstupy łâá jsou adresovou sběrnioí registru łg paralelné propojeny s adresovými vstupy prvé pamětiłł a s adresovými vstupy druhé paměti łg a s výstupy aproximačního registru łi.Výstupy prvé paměti łł jsou spojeny s adresovacími vstupy prvého D/A převodníku g a výstupy druhé paměti łg jsou spojeny s adresovacími vstupy druhého D/A převodníku łg,který má referenční vstup spojen jednak se vstupem druhého klopného obvodu g a jednak s...

Prefabrikovaný spodní díl kanalizační vstupní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254727

Dátum: 15.01.1988

Autor: Víra Bohdan

MPK: E02D 29/12

Značky: kanalizační, prefabrikovaný, vstupní, šachty, spodní

Text:

...otvory mají tvar hrdla nebo polodrážky stejných rozměrů jako používaná potrubí. Pro osazení potrubí a utěsnění spáry mezi šachtou a troubami toto potrubí plynule navazuje na průtokový žlab ve dně šachty. Uvedené otvory jsou umístěny ve válcovém nebo krabicovém těle šachty a napojení potrubí umožňuje kloubové spojení potrubí s šachtou stejným způsobem jako v trase kanalisace.Prefabrikovaný spodní díl kanalisační vstupní šachty s...

Zariadenie na výrobu efektnej nite vinárskeho, ľanárskeho alebo bavlnárskeho charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243774

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pichoueek Miroslav, Dostál Tomáš, Exner Karel

MPK: D02G 3/34

Značky: výrobu, efektnej, ľanárskeho, charakteru, bavlnářského, vinárskeho, zariadenie

Text:

...na výrobu efektných nití, obr. 2 Vzhľad vytvorenej efektnej nite,obr. 3 a 4 Vzory na výstupnom prítlačnom Valčeku pre tvorbu efektov V náryse a pri pohlade zozadu.Zariadenie zobrazené na obr. 1 znázorňuje schému zariadenia na výrobu efektnej nite pozostávajúca z prietahového ústrojenstva 5, do ktorého vstupuje predpriadza 4 vinárskeho, lanárskeho alebo bavlnárskeho charakteru rýchlosťou V 1 prechádzajúca nakoniec cez výstupný prítlačný...

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254726

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vodička Luděk, Burkhard Jiří, Janku Josef

MPK: C07C 25/22, C07C 13/615

Značky: diamantu, přípravy, dihalogenderivátů, geminálních, způsob

Text:

...ktoré během yeakce z reakční směsi odcházejí a nezreagované thionylhalogenidy lze snadno odstranit oddestilováním za normálního případně sníženého tlaku, což značně zjednodušuje izolací produktů.Způsob podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.Roztok 10,1 g (50 mmol) diamantanonu v E 0 g (672 mmol) thionylchloridu se vaří pod zpětným chladičem 8 h. Přebytečný thionylchlorid se oddestiluje, zbytky se odtáhnou za vakua....

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů adamantanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254725

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janků Josef Csc, Vodička Luděk, Burkhard Jiří

MPK: C07C 25/22, C07C 13/615

Značky: adamantanu, způsob, geminálních, přípravy, dihalogenderivátů

Text:

...vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených přikladech.K 5 q (33 mmol) adamantanonu se přidá 10 g (48,1 mmol) thionylbromidu a směs se ponechá stát při teplotě místnosti 1 h. Poté se přebytečný thionylbromid za vakua oddestiluje. Zbytek se rozpusti V hexanu, hexanový roztok se promyje vodou, vysuši a hexan se oddestiluje. ZiskáK 3,3 q (19,9 mmol) 1-hydroxy-4-adamantanonu se přidá 50 g (420 mmol) thionylchloridu a směs se vaří pod zpětným...

Hydraulické ovládání brzdy motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254724

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ráfl Jan, Rajchrt Jan

MPK: B60T 11/10

Značky: ovládání, motocyklů, brzdy, hydraulické

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny hydraulickým ovládáním brzdy motocyklu podle vynálezu, jehož podstatou je, že v tlačném rameni ruční páky je Vytvořeno lůžko pro otočně uložený váleček, jehož osa je rovnoběžná s osou čepu ruční páky, přičemž hloubka lůžka od stykové plochy tvořené břity je 0,69 až 0,72 násobkem průměru válečku a rozteč břitů je 0,90 až 0,98 násobkem průměru válečku. Zařízení dle vynálezu vyhovuje pro všechny druhy...

Mechanický upínač tenkostenných rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243773

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pospíšil Jioí

MPK: B23B 15/00

Značky: upínač, rotačných, tenkostenných, mechanicky, súčiastok

Text:

...prispôsobte povrchu upínanej plochy obrobku, dalšie prispôsobenie sa celej sústavy zabezpečí guľové lôžko, ktoré umožní vystredenie polohy čelustí podľa nepresnosti upínanej plochy obrobku voči osi vretena stroja, čím sa dosiahne zmiernenie deformácie upínaného obrobku.Ďalšou výhodou vynálezu je možnosť využitia maximálnych rezných parametrov pri dodržaní optimálnych prídavkov pre brúsenie obrobku na hotovo, ďalej využitie združených...

Kapalina pro odlučování přestřiků nátěrových hmot ve stříkacích kabinách s mokrým odlučováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254723

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: C09K 3/32, B05B 15/12

Značky: přestřiků, odlučování, výroby, mokrým, způsob, odlučováním, kabinách, nátěrových, stříkacích, kapalina, její

Text:

...hydroxidu sodného v množství l až 2 hmotnostních dílech hliníku na 10 hmotnostních dílü hydroxidu sodného, načež se do získaného koncentrovaného roztoku,obeahujíoího směs hydroxidu sodného a hlinitanu sodného přidá voda tak, aby výsledná pracovní koncentrace byla 0,2 až 1 hmotnostní díl rozpuštěného hliníku v 1 000 hmotnostních dílech vody.Výhodou kapaliny a způsobu její výroby podle vynálezu je možnost využití doposud nezužitkovaných...

Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254722

Dátum: 15.01.1988

Autor: Balcar Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperační, vzduchotechnická, hlavice, zařízení

Text:

...deskový výměník tepla, aobr. 7 představuje lomený řez rekuperační hlavicí V rovině B-B z obr. 6.Rekuperační hlavice podle obr. 1 se skládá z pláště 2hrdlem É. Na plášti Ä je provedeno rozšíření Ž. Jak je patrno z obr. 2, rozšíření 3 má pravoúhlý prüřez. V jeho kratšich svislých stěnách Q jsou provedeny otvory 1. K otvorüm1 přiléhá z vnitřní strany vždy jeden deskový výměník § tepla, který je V nich utěsněn.Na vnitřní horní hranu 2...

Panel na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243772

Dátum: 15.01.1988

Autori: Charvát Jan, Valdman Vladimír, Batík Jan

MPK: E04C 2/10

Značky: panel, báze, dřeva

Text:

...dosky, schopne prenášať zaťaženie v oboch smeroch. Popísané zníženie rozdielu tuhosti a vytvorenie pevného obvodu pomocou krajných priebežných rebier a priebež 4ného roznášacieho nosníka odstraňuje nutnost použitia spojitej podporypv smere nižšej tuhosti panelu. Panel vyhotovený podľa vynálezu umožňuje rôzne kombinácie podoprenia, od bodového v rohoch až po spojité po celom obvode. Týmto je odstránená nutnost vytvárania podporného...

Způsob výroby obalovaných sazenic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254721

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havránek Zdeněk, Tomeš Zdeněk, Cerha Vladimír

MPK: A01G 9/10

Značky: výroby, sazenic, způsob, způsobu, zařízení, tohoto, provádění, obalovaných

Text:

...sebe absorbuje živiny obsažené V substrátu, takže u ní se není třeba obávat šoku koŕínků sazenice přiPředmětem vynálezu je i zařízení k výrobě obalovaných sazenic. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává z formy obalu, kterážto forma je uložena uvnitř vnějšího pláště. vnější plášť je nahoře opatřen uzavíracím víkem, v dolní části odsávacím potrubím a přívodem stlačeného vzduchu. Vnitřek děrované formy může být pro snadnější odsávání přebytečné...

Uzavíratelný náustek pro hadicové rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254720

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pokorný Jaroslav

MPK: F16L 37/28

Značky: uzavíratelný, rychlospojky, hadicové, náustek

Text:

...dílů, ale i levnou a produktivní velkosériovou výrobu.Na připojeném výkrese je znázorněna jedna z možností provedení uzaviratelného náustku,kde na obr. 1 je samotný náustek v uzavřené poloze a na obr. 2 je náustek 5 připojenou hlavicí hadicove rychlospojky, tj. V otevřené poloze. Oba obrázky jsou provedeny v polovičním osovém řezu.Těleso l náustku je opatřeno vnitřním závítem 1 který slouží k upevnění např. na odbočku zahradního rozvodu...

Chápadlo pre manipuláciu s rotačnými objektami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243771

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stašek Bohumil

MPK: B66C 1/42

Značky: rotačnými, objektami, manipuláciu, chápadlo

Text:

...predlženie pre dopredný pohyb a spätný pohyb obmedzený dorazom. Riešenie sa hodiskôr pre dosahovanie zvýšeného výkonu pri objemových a dlhých prenášaných súčastí ako je guľatina, rúry a pod. Ide tu o uchopovací mechanizmus, ktorého funkčné riešenie je orientované na iné východzie podmienky týkajúce sa charakteru objektov a procesu manipulácie. Využitie týchto v strojárskej praxi nie je možné, pretože súčasné výrobné a pomocné zariadenia nie...