Archív za 1988 rok

Strana 17

Zařízení pro oddělení televizních jasových a barvonosných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259508

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pritchard Dalton

MPK: H04N 9/12

Značky: televizních, oddělení, jasových, signálu, zařízení, barvonosných

Text:

...horizontální řádek ve čtvrtém součtovém obvodu 26 za účelem vytvoření fázově .posunutá sinusoid.ní odezvy na výstupu pátého součtového obvodu 26, jak je znázornětno na obr. Zb.Proložené složky barvonosneho signálu jsou tím na výstupu zeslabeny. alko charakteristika odozvy na obr. lb, fázově posunutá sinusoidní charakteristika z obr. 2 b dává minimální zeslabení na nulovém kmitočtu a opakované nulová signály oddelené inverzí doby zpoždění o...

Suport pro soustruh

Načítavanie...

Číslo patentu: 259507

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sauerwald Walter, Schmidts Klaus, Weck Bernd

MPK: B23B 21/00

Značky: soustruh, suport

Text:

...13, 14 lnasadit soustružnioké nástroje B,10. Nasunutí soustružnických nástrojů 9,10 je omezeno našroubovanýmí dorazy 15,16.Soustružnlcké nástroje 9, 10 máji shodnou délku 17, .která je menší než šířka 11 prstencové d-rážky 2. Ne obr. 4 je délka 17 naznačena také v čerchovaně zwnázorněné nasunuté poloze 18 soustružníckého nástroje 111.znázornený příklad provedení předpok-lá 250507dá svislé uložení upínací tyče t ve středu 19 držáku 7. Výkyvný...

Granule močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259506

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hijfte Willy Prudent Van, Vanmarcke Luc Albert

MPK: C05C 9/00

Značky: močoviny, granule

Text:

...je, že se granule močoviny podle vynálezu navzajom nespékají, ani po prodloužené »době skladování.Oxid hořečnautý se může používat jako takový MgO nebo ve formě plně kalcinovaného dolomitu MgO -I- CaO nebo selektivně kalcinovaného dolomitu MgO Ll- CaCD 3. Výhodný účinek se již pozoruje při množství přísady odpovídající 0,1 0/0 hmot. MgO, počítáno na močovinu v tavenině nebo roztoku. Přísadva se s výhodou ipoužívá v množství odpovídající...

Pojivo pro malty a betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259505

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fors Bengt

MPK: C04B 7/153

Značky: betonové, malty, pojivo, směsi

Text:

...například K 2 C 03 a Lizcos a jiné alkalické soli.Bylo také zjištěno, že čím je větší zásaditost strusky .a čím je struska jemnější rozemletav, tím je větší její reakění rychlost.Ie známe, že není üčelněmletí cementověho slínku na větší jemnost než je určitá mezní hodnota, protože vyšší jemoost již nemá žádný vliv na průběh tvrdnutí betonu ana jeho pevnost. Naopak je výhodné mletí strusky na častice. které mají specifický povrch...

Způsob snižování obsahu vměstků v oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259504

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tamás Lajos, Káldor Antal, Kiss József, Tamás István, Kiss Gyula

MPK: C21C 7/04

Značky: provádění, tohoto, obsahu, snižování, zařízení, způsob, vměstků, způsobu, oceli

Text:

...bodu 1, a dezoxidačni schopnost hořčíku na hodnotu, odpovídající bodu 22. Tento .jevuostatně vyplýva také z uvedeného vzorce, kde se hodnota A G° stává kladnou hodnotou. Podtlak ovlivňuje hodnoty A G° stejným způsobem jak při použití vápníku, tak také u hořčíku.Základní myšlenka vynálezu tedy spočívá V tom, že se snižování obsahu vměstků V oceli provádí za normálního tlaku vzduchu pomoci přidavané slitlny, obsahující Vápnik a/nebo...

Volič napětí k seskupování elektrických topných odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259503

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klotz Hugo

MPK: B60L 1/00

Značky: elektrických, napětí, seskupování, odporu, volič, topných

Text:

...tra-nzistory 15,16, 17, 13 po určitou dobu ve vodivém stavu, i když je napětí topného vedení .například při náhlých pohybech smýkadla» sběrače vozu nebo vagónu krátkodobé ípřerušeno. Časové členy 11 až 14 jsou nastavitelné odděleně a vzájemně nezavisle a jsou vytv-ořeny s výhodou jako integrované jednotky.Přes tranzístory 15, 15, 17, 13 s uzem-něným emitorem jsou připojována k vedení 23, které přivádí napájecí .napětí, výstupní relé 10, 20,...

Archový vykladač archového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259502

Dátum: 17.10.1988

Autor: Weisgerber Willi

MPK: B41F 7/02, B41F 7/00

Značky: stroje, archového, tiskového, archový, vykladač

Text:

...podle vynálezu je,že zatímco u známých archových vykladačů musí řetězy sledovat poloměr řetězových kol .až do ukončení tiskového úkonu a pak teprve mohou být odváděny obloukem, lze podile vynálezu odvádět řetězy z řetězových k-ol přím-očaře tečně, na kterémkoliv libovolném místě. V tomto libovolně zvoleném tečném bodu se totiž již nevyskytuje žádný rozdíl drah z důvodů, které byly shora vysvětleny. Oproti známým vedením řetězůlodpaadá...

Plynový tlakový teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259501

Dátum: 17.10.1988

Autori: Van Der Kolk Albertus, Stiller Johannes

MPK: G01K 5/36

Značky: teploměr, plynový, tlakový

Text:

...teploměru podle vynâlezu bude omezen pouze tím, že při vyšších teplotách plynové plnídlo se může rozptylovat v- kovu, z něhož je vyroben měřicí prvek. Teploměr je však možno do jisté miry přetížlt bez poškození měřiciho prvku.Vzhledem k velmi vysokému tlaku plynu v plyinovém tlakovém potrubí postačí mnohem menší kapacita plynové nádrže nejen bez většího nepříznivého ovlivnění výkonu Bourdonovy trubice nebo pružiny, nýbrž naopak stak...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkých výkonů v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259500

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 9/12

Značky: provětrávací, výkonu, nadpodlažním, provedení, zařízení, veľkých, elektromotorů, nevýbušném

Text:

...z elektroizolačního materiálu.Vyšší účinek provětrávacího zařízení podle výnálezu se projevuje V tom, že jednoduchou úpravou vzduchovodu je elektormotor dokonaleji zàbezpečen proti vzniku případných nečistot,k čemuž je výhodné využite skříně jeho elektrických přívodu. Tím je současně zajištěno provětrávání a v provozu pak i účinné chlazení těchto přívodů.Na připojeném výkresu je uveden příklad provětrávacího zařízení podle výnálezu,které je...

Způsob chlazení zrnitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259499

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 15/02

Značky: zrnitých, zařízení, způsob, chlazení, způsobu, materiálů, provádění, tohoto

Text:

...3, rotační pece g a také vnější povrch šikmých průvlaků łâ jsou proti účinkům vysokých teplot chráněny vyzdívkou gg. Nosníky 3 ve tvaru trub, trouby łg a trouby łg jsou propojeny na ventilátor chladicího vzduchu, případně na komín, což není na obrázku znázorněno.Ochlazovsný slínek spočíva na roštu 5, průvlacích łá, vyplňuje prostory łg, spočíva na šikmých roštech §, vyplňuje prostor łl. vrstva slínku již značně ochlazeného dále pokračuje...

Instraokulární předněkomorový optický implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: 259498

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petlach Jaroslav, Hrnčiřík Josef, Valášek Jiří, Matela Oldřich, Kuběna Karel

MPK: A61F 9/00

Značky: implantát, instraokulární, předněkomorový, opticky

Text:

...podle vynálezu je implantát se čtyřmi symetricky uspořádanými pevnými fixačními elementy,znázorněný v půdorysném pohledu na obr. 1. Fixační elementy g jsou uspořádány do dvou dvojic,ve tvaru zrcadlově obrácených písmen V, umístěných proti sobě ve vertikální ose ll symentrie. Každý fixační element 3, integrálne spojený s čočkou optické části l, vystupuje tedy z této optické části 1 šikmým směrem až do bodu, kdy jeho vnější okraj...

Zařízení pro bezvůlový přenos pohybu mechanismu pro listové stroje na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259497

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlica Zdeněk, Pěnička Jaroslav

MPK: D03C 1/28, D03C 1/26

Značky: listové, pohybu, bezvůlový, zařízení, mechanismu, prenos, stroje, tkacích, strojích

Text:

...łg západek, na níž je zavěšena na jednom konci nožová západka Q, a,na druhém konci opěrková západka łł, nasouvá se nožová západka g na nůž lg, a při dosednutí na jeho dno (obr. 4) je funkční nasouvací vůle Š vymezena na nulu. Při pohybu nože lg do zdvihu tlačí tento svou šikmou funkční plochou přes nožovou západku 5 na vložku 5 nožowé zápudky, čímž je kyvná páka l bezvůlově unášena do pracovního zdvihu. Při zpětném pohybu tlačí kyvnou páku ł...

Vodicí stolice pro centrování pásu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259496

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Jan

MPK: B65G 39/46

Značky: stolice, dopravníku, pásu, pásového, centrování, vodiči

Text:

...spojovacími tyčemi.Vodicí stolice podle vynálezu naprosto spolehlivě vede horní větev pásu pásového dopravníku,je vhodná pro obousměrný chod pásového dopravníku. Podstatnou výhodou je rovněž jednoduchá konstrukce, snadno vyrobítelná s minimální poruchcvostí. využitím nedochází k vytváření manžet na bočních kontrolních válečcích. zajištěná centralizace směru pásu ve středu dopravníku po celé délce dopravní tratě umožňuje plné využití...

Tyčové vícefázové vinutí kroužkového rotoru asynchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259495

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cipris Vladimír, Mikšík Tomáš, Čípek Jiří

MPK: H02K 17/20, H02K 17/12

Značky: tyčové, vinutí, asynchronního, vícefázové, elektrického, kroužkového, rotoru, stroje, točivého

Text:

...řešením dojde ke snížení namáhání čel vinutí odstředívými silami, zvláště pak na jejich koncích a ke spolehlivému zachycení odstŕedivých sil všech spojovacích a vývodních částí vinutí. To umožní zkrácení délky obandážování na konci předního čela vinutí, což bude mít za následek zlepšení prostupu chladicího vzduchu mezi volnými konci tyčí a v důsledku toho i zmenšení zanášení nečistotami zhoršujícími izolační stav vinutí.Přemístěním...

Směs k výrobě máčených pryžových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259494

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hyková Eva, Šalát Ladislav, Poděbradská Marie

MPK: C08L 9/10, C08L 7/02

Značky: směs, výrobků, pryžových, výrobe, máčených

Text:

...kladených na užitné vlastnosti ochranných rukavic určenýchVýhodné se jeví v tomto případě dávkováni 10 až 20 hmotnostních na 100 hmotnostních dilů směsi.Do latexové směsi o složení (v hmotnostnich dilech)latex přirodniho kaučuku (sušina 60 ) 91,19 dispergátor tsül alkylnaftalensulfonové kyseliny) 0,27 urychlovač (alkylthiokarbaman zinečnatý) 0,57 síra mletá 0,57 oxid Éitaničitý 2,40 silikonové emulze 0,03 odpěňovač 0,03 pigment...

Způsob odvodnění intenzívně mleté vodní suspenze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259493

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kumpera Vítězslav, Matějka Jaroslav, Tlustý Josef, Luňák František, Rmoutil Miroslav, Mlejnský František

MPK: D21C 9/18

Značky: suspenze, mleté, vodní, odvodnění, způsob, intenzívně, buničiny

Text:

...typu s výhodou tak, aby do 40 s po davkování do vodní suspenze buničiny byla tato odvodněna na sítě PS.Pro dobrou homogenizaci je vhodné odvodňovací prostředek dostatečně rozředít vodou před dávkováním. Množství dúvkovaného proatředku je závislé na teplotě natékající vodní suspenze buničiny na síto PS, dávkování 1,9 S odvodñovacího prostłedku je účinná látka pri teplotě 13 °C, 98,6 °sR, 10 FS/cm el. vodivosti se potreba...

Zařízení pro rozdělování proudu padajících zrnitých hmot na dva pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259492

Dátum: 17.10.1988

Autori: Menšík Jan, Derka Petr

MPK: B65G 47/16

Značky: proudu, dopravníky, rozdělování, zrnitých, pásové, zařízení, padajících

Text:

...k těžbám uhlí s vysokým obsahom jílu. Doprava těchto obtížně zpracovatelných uhlí je v období racionálního využívání všech druhů energií velmi aktuální.uvedený nedostatek odstraňuje rozdělovací zařízení proudu padajících zrnitých hmot nn dve paeovć doprevníky podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom, že rozdělovací klín je pevne apojen s lołiaky vrotných bubnů obou dopravníků na jednom rámu, který je stranově přeniatitelný na pojezdu,...

Galvanická lázeň pro vylučování slitiny železa s niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259491

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žabková Milada, Záruba Jiří, Bečka Miloslav, Houfek Jiří, Hroudová Miroslava, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Blažek Zdeněk

MPK: C25D 3/56

Značky: galvanická, vylučování, železa, niklem, lázeň, slitiny

Text:

...slitiny železa s niklem, kobaltem, nebo také s niklem i kobaltem, tvořena sloučeninami dvojvalentního železa, niklu a/nebo kobaltu, kyselinou boritou, nebo také organickými přísadamiprvní, nebo také přísadami druhé třídy a jehož podstata spočívá ve stabilizační přísadě, tvořené anionty kyseliny beta-glukoheptonové, nebo boroesteru kyseliny beta-glukoheptonové, a že tyto anionty jsou do lázně přidávány ve formě kyseliny. nebo alkalické...

Způsob výroby N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259490

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kršňák František, Zadák Milan, Zelenka Pavel, Šíp Martin, Kodýtek Vilém, Ježek Zdeněk

MPK: C07F 9/22

Značky: výroby, n-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, způsob

Text:

...reakcí dimetylfosfitu s akrylamidem v přebytku dimetylfosfitu za přítomností metanolátu sodného při teplotě 45 až GS °C, přidáním dalšího metanolátu sodného v závěru reakce, oddestilováním metanolu a näslednou metylolací vzniklého 3-dimetoxyfosEorylpropionamidu mírným přebytkem formaldehydu při teplote 50 až 90 °C a pH udržovaným v rozmezí 7 až 9 přídavky vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, podle tohoto vynálezu. Tento způsob...

Zapojení pro rozšíření operační paměti mikropočítače postaveného na bázi osmibitového mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259489

Dátum: 17.10.1988

Autor: Štella Jiří

MPK: G06F 13/00

Značky: bázi, operační, pamětí, rozšíření, zapojení, mikroprocesoru, postaveného, osmibitového, mikropočítače

Text:

...vstupem gg dočasného-registru Ä, aby se jím nahral stav výstupu 110 kódu paměčového segmentu sekvenčního automatu l do do časného registru g.Dvoubitový řídící výstup ll sekvenčního automatu l je propojen s dvoubitovým řídicím vstupem lg adresového multiplexeru 1 za účelem prepínaní príslušného vstupu 13, 13 nebo 11 multiplexeru 1 na jeho výstup 15. čtvrtý vstup li adresového multiplexeru 1 je spojen s datovým výstupem il registru 1...

Způsob sorpce a desorpce iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259488

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šulcek Zdeněk, Borecký Ota

MPK: B01D 15/08

Značky: způsob, sorpce, kovů, desorpce, iontů

Text:

...například tím, že se jí nechá prokapat rozpouštědlo, které je okyseleno konc. kys. chlordvodíkovou, např. dimetylformamid. Eluce je neobyčejně účinná, takže projitím 1 až 2 ml kyselého rozpouštědla se dosáhne úplného odstranění chelatační náplně. získaný vyextrahovaný roztok se pak doplní elučním rozpouštědlem na žádoucí odměřený objem např. 5 až 10 ml a jako takový se přímo použije ke spalování v hořáku při plamenové atomové absorpční...

Zařízení na jímání a skladování bioplynu z močůvky nebo tekutých exkrementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259487

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: B65D 88/34

Značky: tekutých, močůvky, zařízení, bioplynu, jímání, exkrementů, skladování

Text:

...zakresleného na obr. 2 a naopak.Na obr. 1 je zakresleno zařízení na jímání a skladování bioplynu z močůvky nebo tekutých exkrementů. Na hladinu močůvky je položen výztužný prstenec 3 naplněný vodou napouštěcím otvorom 6. Prstenec se vahou kapaliny ponoří do tekutých exkrementů a vytvoří tak vodní uzávěr. Naprstenec je v horní části přípevněna vnější plynotěsná membrána 2. Tvar prstence g je shodnýs tvarem nádrže lj Manipulaci s prstencem a...

Zapojení obvodů jednočinného měniče s dvoustupňovou regulací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259486

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: výstupního, jednočinného, měniče, dvoustupňovou, zapojení, regulaci, napětí, obvodů

Text:

...impulsů, zatímco na druhý vstup řídicího obvodu je připojen referenční zdroj. Vyhodnocovací stupeň druhé úrovně napětí může být tvořen komparátorem.Výhodou navrženého zapojení je dosažení příjatelných parametrů měničového pslubního zdroje, pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další významnou výhodou zapojení je jeho realizovatelnost s dostupnými elektronickými prvky.Příklad provedení zapojení je schematicky znázorněn na...

Míchadlo krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259485

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: míchadlo, krystalizátoru

Text:

...rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizätoru.Podle tohoto obr. je krystalizátor tvořen nádobou l krystalizátoru. V nádobě krystalizátoru je umistěno míchadlo 3 krystalizátoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem 3 opatřeným rámovými míchacími elementy 1 a čepovými míchacími elementy Q, zasahujícimi do prostorů mezi trubkovými teplosměnnými patry É, která jsou mezi sebou propojena spojovacím potrubím 1. Spodní trubkové teplosměnné...

Zapojení pro řízení indukčního proudu asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259484

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 17/12, H02K 17/30

Značky: proudu, indukčního, motorů, asynchronního, řízení, zapojení

Text:

...1 příklad zapojení a na obr. 2 vektorový průběh napětí.Síťové napětí je zapojeno na prvni, druhý a třetí síťový vstup l, 1, Q jednotlivých statorových fází motoru. Vinutí statoru je zapojeno do tzv. úsporneho zapojení delta mezi první, druhý a třetí uzel 3, g, Q. Mezi první a druhý uzel l a 3 je zapojen v sérii s druhým tyristorem 23 primární vinutí druhého proudového transformátoru § 53. Mezi druhý a třetí uzel 3 a Q je zapojen třetí...

Kapacitní rotační snímač polohy s vyhodnocovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259483

Dátum: 17.10.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: G01P 3/483

Značky: polohy, rotační, obvodem, vyhodnocovacím, snímač, kapacitní

Text:

...o 90 ° elektrických. sekce ÉEJ gg jsou galvanicky odděleny a jsou opatřeny vývody ll, 13, ktoré jsou připojeny na sekundární vinutí diferenciálního transformátoru lg připojeněho na vysokofrekvenční generátor g. Stator Q je opatřen kovovým kroužkem Ag stejných rozměrů jako kovový kroužek 5 rotoru g. Kroužek gg statoru § je vývodem g připojen na zesilovač ll ząpojený přes impedanční transformátor lg na Schmittův klopný obvod lg tvořící výstup...

Výbojová elektroda ozonizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259482

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C01B 13/11

Značky: ozonizátoru, výbojová, elektroda

Text:

...trubky l, dielektrické trubky g, ocelové trubky Q a uzavíracích dílů 1. vnější trubka l tvoří plášt výbojové elektrody a je na obou koncích opatřena vnějším závitem. Dielektrická trubka g je opatřená na vnitřním povrchu vodivou vrstvou 1. Uzavírací díl 1 na straně přívodního potrubí 2 vzduchu nebo kyslíku je válcového tvaru s kruhovým vybráním ll s otvorem pro vysokonapěčovou průchodku gg, mezikruhovým vybráním lg a vnitřním závitem a válcovým...

Zařízení pro přímočaré posouvání strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259481

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gančarčík Bohumil, Preclík Milan

MPK: F16H 5/64

Značky: přímočaré, zařízení, strojních, posouvání, částí

Text:

...ll. Pracovní plocha předního čela § hlavního pístu g je menší než pracovní plocha jeho zadního čela É. Na hlavní píst l je navlečen pomocný píst 1, který je utěsněn pryžovými těsněními proti válci přímočarého hydromotoru l í hlavnímu pístu g. Mezi pomocným pístem5 a pomocnou pístní tyčí g je zachována neutěsněná spára lg. Vnitřní osazení pomocného pístu 5 tvoří čelní doraz proti hlavnímu pístu g. Pracovní prostory přímočarého hydromotrou l...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: člen, porovnávací, proporcionálne, synchronního, buzení, stroje, regulátoru, integrační

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Způsob vytváření kolen trub velkých průměrů z plátovaných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259479

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bubeník Vladimír, Keller Ladislav, Štumbauer Jiří

MPK: B21D 31/00

Značky: plechů, průměru, vytváření, způsob, plátovaných, kolen, veľkých

Text:

...stroje pro odřezávání segmentů z trub. Při realizaci způsobu podle vynálezu je možno použít i numericky řízeněho páliciho stroje pro řezání na plocho, u kterého je možno snáze dodržet podmínky bezpečnosti práce.Jedna z možností praktického uplatnění způsobu vytváření kolen trub velkých průměrů z plátovaných plechů je znázorněna na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje tabuli orýsovaného plátovaného plechu, obr. 2 nárysný pohled na...

Litá martenzitická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259478

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kanta Václav, Plešr Václav, Koutský Emil, Křišťan Jiří, Pechman Václav, Potužák Ladislav

MPK: C22C 38/18

Značky: martenzitická, litá

Text:

...podstatné odstraňuje litá martenzitická ocel podle vynálezu, kterákromě železa obsahuje v procentech hmotnosti 0,06 až 0,10 5 uhlíku, 0,50 až 0,80 2 manganu,0,10 až 0,40 S křemíku, maximálně 0,025 fosforu, maximálně 0,025 8 síry, 0,80 až 1,50 niklu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ocel obsahuje 10,5 až 11,5 hmotnosti chromuOcel podle vynálezu se od oceli podle normy DIN 17 245 liší sníženým obsahem chromu a zvýšeným obsahem...

Zapojení pro adaptaci regulátoru kotevního proudu cize buzených trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259477

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pohl Jiří, Hazdra František

MPK: B60L 15/20, B60L 7/04

Značky: adaptaci, buzených, proudu, zapojení, motorů, kotevního, trakčních, regulátoru

Text:

...s příslušným bezkontaktním elektronickým spínačem 144, 143, 143, jehož řídící vstup je spojen s výstupem odpovídající ho adaptačního komparátoru 8.1, .2, 8.n.Ke vstupu každého z komparátorů 8.1, 8.2, 8.n je připojen výstup jeho sčítacího členu 9.1, 9.2, 9.n. do jehož jednoho vstupu je zapojen výstup příslušného zdroje 5.1, 5.2, 5.nreferenčních členů § 4 ł, § 43, § 43 je zapojen výstup prvního obvodu ll výběru max. hodnoty kotevního proudu a do...

Textilie s osnovním louhovým krepováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259476

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kryštůfek Jiří, Tůma Zdeněk, Kraus Jindřich, Řehák Jan, Machalová Jana, Špelda Vlastimil

MPK: D03D 15/00, D06C 23/04

Značky: textilie, její, výroby, osnovním, louhovým, způsob, krepováním

Text:

...následujícím odležením nejméně po dobu 10 minut při běžné tsplotě okolí.oavodnění se provede odstředěním a usušení včetně fixace s vyloučením mechanického namáhání textílie ve všech směrech. i 5Výhodou dvoukomponentníoh textilií podle vynálezu je oproti.čistě bavlněným tkeninám to, že jejich syntetický podíl nepodléhá srážení vlivem louhu sodného, takže při krepování louhsm nedochází k natolik značnému příčnému srážení textílie jako je tomu...

Způsob výroby konstrukčních prvků průtlačně lisovaných ze slitiny hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259475

Dátum: 17.10.1988

Autori: Komárek Vladimír, Nejedlý Vojtěch, Plaček Karel, Sedláček Vladimír, Suchánek Vladimír

MPK: C22F 1/04

Značky: prvků, průtlačně, slitiny, konstrukčních, hliníku, výroby, způsob, lisovaných

Text:

...10 až 120, s výhodou 15 až 80. Výhodnější je použití čepů menších rozměrů, u nichž je zajištěna menší velikost intermetalických částic.Výlisky se dále žíhají na rozpouštění tak, aby matrice plně nerekrystalizovala, přednostně při teplotě 485 až 495 °C po dobu 10 až 60 min. s näsledným rychlým ochlazením vodou max. 35 °c.Následně, nejpozději do 8 hod. s výhodou však do 4 až 5 h se provede úprava tvaru a mechanických vlastností plastickou...

Zařízení pro vyvození prostorového pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259474

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sova František, Krásný Josef, Brabec Oldřich, Kondr Vladislav, Macoun Josef, Flaška Miloš

MPK: B24B 27/04

Značky: zařízení, prostorového, pohybu, vyvození

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, a to v kosém pohledu.Zařízení pro vyvození prostorového pohybu podle tohoto příkladu provedení sestává 2 rámu l, na kterém je vytvořena vidlice łg, jejíž ramena jsou opatřena na koncích ložisky ll vidlice lg rámu l. K rámu l jsou ještě kolmo na vidlice lg připojena kotvení lg motoru 5 přítlaku.V ložiskáah łł vidlice gg rámu l jsou zasunuty čepy 3 upevněné na kloubu g....

Zapojení regulátoru proudu stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259473

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kuchyňka Jiří, Kříž Pavel, Skalický Jiří, Charvát Zdeněk

MPK: H02P 7/06

Značky: regulátoru, elektromotorů, stejnosměrného, proudu, zapojení

Text:

...a na třetí vstup lg regulátoru 3 proudu so přívádí výstupní signál čidla Q kotvystejnosměrného elektrbmotoru, který je druhým řídicím signálem regulátoru A proudu.Podĺe obr. 3 regulátor i proudu kotvy stejnosměrného elektromotoru sestává z operačního zesilovače łg, nelineárního funkčního měniče gg a sčítacího zesilovače gg. Operační zesilovač lg je připojen svým prvním vstupem łgł, který je současně prvním vstupem łł regulátoru 1 proudu, na...

Elektricky vodivé a mechanicky pevné spojení vývodu kovového pouzdra s kontaktní plochou vodivé sítě substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259472

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hlavatý Lubomír, Farský Miroslav

MPK: H01R 4/02

Značky: vodivé, vývodu, kontaktní, mechanicky, pevně, spojení, substrátů, pouzdra, plochou, elektricky, sítě, kovového

Text:

...že je nutno překlenout poměrně značnou vzdálenost mezi vývodem a vodivou vrstvou substrátu. Dochází k přerušení pájeného spojení nebo ke stečení pájky do otvoru korundové deatíčky, eventuálně ke vzniku zkratu se základnou držáku. Při tepelném namáhání cyklováním dochází vlivemNedostatky současného stavu techniky odstraňuje elektricky vodivé a mechanicky pevné spojení vývodu kovového pouzdra s kontaktní plochou vodivé sítě substratu...

Přestavitelná nabíjecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 259471

Dátum: 17.10.1988

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B23Q 37/00, B23Q 1/08

Značky: nabíječi, prestaviteľná, hlava

Text:

...upnutí obrobku za vnější obvod a na obr. 4 jeho řezTěleso Ä má kolmo na svou čelní plochu vytvořen čep gg, na němž je maticí 23 s pojistným kroužkem gg uchyceno radiálně axiálni ložisko gł uchycené víčky 21, 25 v rameni 2 manipu 1 át°ru Z čelní plochy jsou v tělese g radiálně od středu vytvořeny tři drážky gg, které nedosahují k obvodu tělesa 3. Ve směru drážek 33 jsou vytvořena vedení gł s lištami ll. V prodloužení drážky gg je v materiálu...

Membránový ventil s odvětráním vstupního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259470

Dátum: 17.10.1988

Autor: Málek Bořivoj

MPK: F16K 31/126

Značky: odvětráním, vstupního, prostoru, ventil, membránový

Text:

...vstupního prostoru má vstupní hrdlo É odděleno od výstupního hrdla 1 ventilovým sedlem g. Na ventílově sedlo 3 dosedá membrána § vyztužená příložkou 5, která je přitlačována pružinou lg. Membrána § je po obvodu sevřena mezi těleso l ventilu a víko 3 ventilu. Prostor pod membránou § je propojen s prostorem nad membránou § popžípadě otvory li v membráně § nebo propojovacím kanálem gl. Velikost zdvihu membrány§ je omezována stavitelným...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Oháňka Vlastimil, Vašina Jan, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, hydroxidů, aktivace, organických, látek, přítomnosti, hlinitého, oxidů, reaktivace, způsob

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...