Archív za 1988 rok

Strana 169

Způsob spojování plastových trnů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239973

Dátum: 01.02.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláeek Alois, Kocourek Milan

MPK: B29C 53/36

Značky: plášťových, způsobu, provádění, tohoto, způsob, spojování, trnů, zařízení

Text:

...konce trnu.l, kde na jedné části je kuželový čep g o vreholovám úhlu jí, dál. ee Q e velkém průměru 2. Na druhé části trnu 1 je znázorněne kuželovd dutina 1 o vroholovám úhlu,9 L hloubce Q a velkém průměru 2. Kuželový čep g je zhotoven pomocí rotačního okružovaoího nástroje Q, jež je v řezu a pohledu znázorněn na obr. 3. Rotační okružovaeí nástroj Q seetávä z těleee 1 opatřeného kuželem Morze pro upevnční nástroje v předloze obráběcí...

Ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239972

Dátum: 01.02.1988

Autori: Blesík Karel, Sedláeek Oldoich

MPK: F04D 13/06

Značky: ponorné, čerpadlo

Text:

...provedení ponorného čerpadla podle A vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu,představujícím nárysný řez jednostupňovým ponorným čerpadlem.Ponorné čerpadlo podle vynálezu sestává z vnějšího pláště l a vnitřního pláště g, v němž je uložen elektromotor 1,jehož rotor i je uložen svisle V ložiskách Ž a na straně jeho spodního konce v ucpávce Q. Spodní konec rotoru 1 je vně vnitřního pláště g opatřen oběžným kolem 1, jehož...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steiner Stanislav, Smíšek Josef, Kaláeek Jioa, Sova Boetislav, Dráždil Josef

MPK: C08G 63/12

Značky: přípravy, způsob, jejich, polyesterové, vodě, pryskyřice, rozpustné

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Zařízení pro odstraňování prázdných obalů z transportní dráhy balicího stroje spojeného se stohovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239970

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mrázek Oldoich, Tureie Branko, Musil Milan, Brabec Ludv3k, Patak Zdenik

MPK: B65B 35/06

Značky: spojeného, stohovacím, prázdných, dráhy, zařízením, transportní, obalů, zařízení, stroje, balicího, odstraňování

Text:

...transpörtní dráze dále do stohnvače. V okamžiku třsně před oddělením je možno přídavným zařízením identifíkovet, který z obalů je prázdný a který je plný a prázdne obaly jednoduše po oddělení tímto zařízením vyřadít 2 prostoru transoortní dráhy.Podstata vynàlezu spočívá v tom, že proti mezeře v dopravní~ kové dráze je umístěn tlačný prvek pronojený s ovládací jednotkou k přemístäní prázdněho obalu mezerou v dopravníknvé dràze mimo...

Pracovní komora zonální aparatury pro zpracování vysoce čistého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239969

Dátum: 01.02.1988

Autori: Malec Václav, Oehák Jaroslav

MPK: H01L 21/324

Značky: materiálů, zpracování, komora, aparatury, čistého, zonální, vysoce, pracovní

Text:

...Pracovní prostor g je na horní a epodní straně otevřen kruhovými průchozími otvory 1, kterýmipři tavení prochází zpracovávaný ingot. Boční stěny bloku l opatřené otvorom 1 pro průchodku a otvorem 5 proprůzor jsou jemně opracované. Dále je blok l opatřen vnějšími kruhovými ohladícími drážkami §, umístěnými okolo průchozích otvorů 1. V rozích bloku l jsou podél jeho hran vytvořeny svislé chladící kanálky 2,které jsou prostřednictvím...

Způsob výroby nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239968

Dátum: 01.02.1988

Autori: Malec Václav, Laoka Zdenik

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: výroby, nosičového, způsob, katalyzátoru

Text:

...při kterém se silika pod inertníatmosférou impregnuje bis-trifenylsilylchromátem v suspenzi v alífatickém uhlovodíku s 5 až 7 uhlikovými atomy, k suspenzi vzniklého meziproduktu se přidá roztok organohlinité sloučeniny,oddělí se kapalná fáze a výsledný.katalyzátor se vysuší, zdokonalený tím, že se bis-trifenylsilylchromát před vlastní impregnací na siliku zaplaví v uzavřené nádobě alifatickým uhlovodíkem s 5 až 7 uhlíkovými atomy v...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239967

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koiváeek Ladislav, Dohnal František, Lomoz František

MPK: H01L 23/48

Značky: výkonová, polovodičová, součástka

Text:

...délka tohoto obvodového vybrání je rovne polovině až dvěma třetinám vniťžního průměru vybrání. Víko vnějšího pouzdra je vytvořena membránovitě poddajné. Vybrání válcové části elektrody se vytváří ve vzdálenosti rovnající se nebo menší než je průměr původní válcové části elektrody měřeno od hlavy, kterou je vývodní elektroda opatřena, doeedající na horní část polovodičového systému.Výhodou tohoto řešení podle vynálezu je rozdělení nutných...

Manipulační komora zonální aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 239966

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balík Miroslav

MPK: H01L 21/324

Značky: zonální, manipulační, komora, aparatury

Text:

...vzhledem k jejímu velkému povrchu přiNa připojeném výkresu je zznázorněna na obr. 1 manipulační komora podle vynálezu složená ze dvou sekcí vłřezu a na obr. 2 je znázorněna membrána v řezu.líšt J, manipulační komory je složen z elaetických membrén g,svařených plasmou, případně slepených nebo měkce spríjených střídavě na jejich vnějěím a vnitřním okraji. Membrány g jsou vyrobeny z měděné főlie tlouätky 0,05 mm a cpatřeny dvanácti...

Způsob stabilizace okamžité teploty v hydroformylačním reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239965

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tesao Václav, Chvoj Miroslav

MPK: C07C 45/50

Značky: okamžité, teploty, reaktoru, stabilizace, hydroformylačním, způsob

Text:

...nemusí být vždy uspokojivá. Běžné je řízení teploty v reaktoru chladicím okruhem, v němž cirkuluje chladící voda, jejíž teplota se upravuje na požadovanou hodnotu dalším chladicím okruhem, tzv. kaskádní regulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické značné zpoždění mezi regulovanou veličinou, tj. teplotou V reaktoru a veličinou akční, tj. teplotou chladící vody v okruhu ohladicím hydroformylační reaktory. Druhá známá varianta...

Reaktivní kompozice zejména pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 239962

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rychlak Miroslav, Rathuský Jioí, Novák Oldoich, Handl Zdenik

MPK: C08L 63/00

Značky: litých, výrobu, kompozice, reaktivní, podláh, zejména

Text:

...reguluje přídevkem melanín-formaldehydových kondenzátů,močovínoformaldehydových kondenzátů,polyakrylátů nebo polymetakrylátů,sílikonü,f 1 uorovaných uhlovodíků a podobně.Je-li to žádoucí,lze kompozicí pigmentovat až 10 hmot.dily pigmentů , jako jsou okry,železité pigmenty,chromové pígmenty a podobně.Snížení nebo potlačeni stékavosti lze regulovat přídavkem siloxidu nebo kovových prachů.V rolí aktívních plniv se použivaji alumosilikátys...

Pojivo pro kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 239961

Dátum: 01.02.1988

Autori: Klín Ladislav, Hakr Miloslav, Matijka Martin, Bálek Rudolf, Hrdina Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: pojivo, kompozity

Text:

...v lepsích zpraoovatelskýoh parametreoh kompozice /lepší a rychlejší rozliv, větší plnivost, lepší oddělování vzduohových bublin aj./. Vytvrzené pojivo je zdravotně nezávadné.Výohozí epoxidové pryskyřice se připravují známými způsoby alkaliokou kondenzací dianu s epichlorhydrinem. Z esterů kyseliny akrylové se použivají zejména n-butyl-akrylât, izobutylakrylát,sec.buty 1 akry 1 át, amylakryláty, n-oktyl-akrylát, 2-etn 1 hexy 1 akrylát,...

Regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239960

Dátum: 01.02.1988

Autor: Stejskal Alois

MPK: F16K 1/40

Značky: regulační, ventil

Text:

...hrdlo lg je napojeno na výstupní komoru li. Uvnitř tělesa L mezivstupní komorou lg a výstupní komorou lg je vytvořena dutina li kuželového tvaru, v jejíž obvodové stěně je vytvořen vnitřní kuželový závit lg. V dutině lg tělesa l je umístěn regulační orgán g kuželového tvaru, opatřený vřetenem gg, které je utěsněno vůči tělesu l ventilu ucpávkou 2, uloženou ve vyhrání ll tělesa L. Na povrchu regulačního orgánu 3 je vytvořen vnější...

Sací hlavice s tlumičem hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239959

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kubový Miloslav

MPK: F04C 29/06

Značky: tlumičem, hluku, hlavice, sací

Text:

...je skutečnost, že uvedené tlumiče hluku se dodávají jen k menším typům kompresorů. ul Výše uvedené nedostatky jsou odstraâšąłtsacízhlavicí s tlumičem hluku podle vynálezu, jehož podstatou je, Oľnljš dolnídíľK plášte se vstupním hrdlem pro nasávání plynu, které přechází v labyrintovy prstenec s tlumícím účinkem, opetřený dole talířem a nahoře krytem, mezi nímž a horním dílem pláště je sevřen fütr k čištění plynu před jeho nasátím...

Pojistné šoupátko zejména u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239958

Dátum: 01.02.1988

Autor: Eada František

MPK: F16K 17/12

Značky: pojistné, zejména, šoupátko, koželužských, sudů

Text:

...distančni vložkou gg, spojenou s pouzdrem 2 a nástavoem lgg s kolmým otvorem na povrchu ústicim do vybrání, které navazu je na slepý otvor v ose šoupátka §. Mezi nástavcem gg a šoupátkem § jsou vymezovací podložky gg k dooilení souososti kolmého otvoru v nástavci gg, kolmého otvoru na válcové částixšoupátka Q a oeou páky 15. Na distanční vložce gg je uohyoen kryt ggs otvory na jeho obvodě.Pojistné šoupátko pracuje tak, že při otáčeni sudu 1...

Zařízení pro indikaci stranové diference válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239957

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Švec František

MPK: B21B 37/08

Značky: válců, diference, válcovacích, stolic, zařízení, indikaci, stranově

Text:

...proti druhému, resp. jednoho čepu spodního pýestavitelného oporného válce proti druhému.To znamená, ze pouzity snímač polohy pro stranovou vazbu muze mít stonásobně menší měřicí rozsah a lze tady udržovat t.zv. klín válcovací mezery s vysokou presností. Zařízení podle vynálezu rovněž lépe chrání válce stolice před goexozením, způsobe ném překročením maximální ćovolené stranové diference.Zařízení pro indikaci strànové direrence válcä...

Zařízení pro nanášení povrchové ochrany na PN přechod polovodičové součástky kruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239956

Dátum: 01.02.1988

Autori: Domas Josef, Steinz Stanislav

MPK: H01L 21/56

Značky: nanášení, polovodičové, zařízení, kruhového, součástky, povrchové, přechod, tvaru, ochrany

Text:

...je připojen k výstupu j prvního klopného obvodu gg, jehož první vstup j je připojon k výstupu 11 součtového hradla 9,2. Druhý vstup lg prvního klopněho obvodu Lg je připojen současně k druhému vstupu gg druhého klopného obvodu Q, k prvnímu vstupu AQ číteče .. a výstupu g star-o tovscího obvodu gg První vstup ga druhého klopného obvodu jje připojen jednak k druhému vstupu 35 eoučtového hradla AQ ajednak k výstupu 3.3 legiokého komparátoru łg...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239955

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vocílka Jioí, Skoupil Vladimír, Marek Tomáš, Chaloupek Jindoich, Krejeío Oldoich

MPK: C01B 35/06

Značky: organických, příměsí, chloridů, halogenidů, boritého, způsob, odstraňování

Text:

...indukovaný proces navíc v případě koncentrací orqanických chloridů několika ppm a nižších ekonomicky výhodnější.Způsob odstraňování organických chloridů z chloridu boritého podle vynálezu využívá skutečnosti, že chlorid boritý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a umožňuje provedení hluboce destruktivního homogenního rozkladu stopových příměsí organických halogenidů díky rychlému Éĺisnímu vibračně-translačnímu přenosu absorbované...

Těsnicí lišta dveří koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239954

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Jan, Hrabal Ivan, Bureš Eduard

MPK: C10B 25/16

Značky: lišta, dveří, koksovacích, komor, těsnicí

Text:

...se shromažduje dehtový kondenzát a je přetlekem pecni atmosféry vtlačován do štěrbiny mezi břitem a rámem pecních dveří. U moderníchvelkoprostorovýoh koksárenských baterií s výškou komor okolosedmi metrů však vzniká problém s tepelnou deformaci peoních rámů. Znatelný tepelný rozdíl mezi prahem e stropem koksovací komory způsobuje, že pecní dveře maji snahu se ohnout. Ani početná soustava přitlačných kozliků nemůže zajistit, aby těsnicí...

Zařízení k provětrávání cukru skladovaného v sile

Načítavanie...

Číslo patentu: 239953

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ptáeek Adolf, Šalom Václav

MPK: B65D 88/00, B65D 88/74

Značky: provětrávání, cukrů, skladovaného, zařízení

Text:

...omezuje nevýhodu známých zařízení. Sestává~ 3 239 953 z klimatizační jednotky napojené na sací potrubí, dále ze zdroja provětrávacího vzduchu a ze soustředných rozvodných prstenců ve dni sila. Jeho podstata je v tom, že každý aoustředný rozvodný prstenec má samostatný zdroj provětrávacího vzduchu a je s ním propojen samostatným vĺlačným potrubím. Jednotlivá výtlačná potrubí jsou mezi sebou vzájemné propojena spojovacím potrubím opatřeným vždy...

Způsob výroby živičné směsi odolné proti plastickým deformacím

Načítavanie...

Číslo patentu: 239952

Dátum: 01.02.1988

Autor: Petura Miloš

MPK: E01C 7/10

Značky: živičné, plastickým, proti, deformacím, odolné, způsob, výroby, směsi

Text:

...ceaentovým mlekeml. V porovnaní s klasickými, vyžadují však živičné směsi z KFC poněkud vyšši hutnicí energií - vzhledem k nižšíau obsahu živičného pojiva a většinu ůhlu vnitřniho tření. Doaažení objemové hmotnosti je velmi důležité pro vlastní životnost těchto směsi. Nasazení vibračních a těžkých valců je tedy nezbytně pro dosažení požadovaných vlastností výše uvedených směsi. Předobalením kameniva ceaentovýa mlékea získàme kanenivo...

Zapojení pro elektronické měření fyzikálních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239951

Dátum: 01.02.1988

Autor: Chabiea Zdenik

MPK: G05D 27/02

Značky: zapojení, fyzikálních, veličin, elektronické, měření

Text:

...řídících impulsů jsou rovněž připojeny na vstup čítače 12 impulsů, jehož výstup je připojen buä přímo nebopřes pamět 11 na zobrazovací jednotku 11.Ve Sohématu zapojení na obr. 1 naznačený regulátor 1 § je spojen s převodníkem 1 fyzikální veličiny. Převodník 1 fyzikální veličiny převádí fyzikální veličiny na napětí. Převedené napětí přichází přes měřící kontakt 3 na vstup stejnosměrného zesilovače 5. Přes pomocný kontakt ě nebo 2 se přivádí ze...

Zapojení regulátoru rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240861

Dátum: 31.01.1988

Autori: Adamec Josef, Mikulášek Bohuslav, Luxa František, Vejmelková Jioina, Ledr Zdenik

MPK: H02P 5/16, H02P 5/40

Značky: rychlostí, regulátoru, zapojení

Text:

...bloku jeepojen se skutečným vstupem porovnávacího obvodu. Požadovaný vstup porovnávacího obvodu je spojen s požadovaným výstupem převáděoího bloku. W- 5 240 861 ľodstata vynálezu spočívá v tom, že výstup porovnávacího obvodu je spojen se vstupom nelineárního obvodu. Výstup nelineárního obvodu je spojen s odohylkovým vstupem součtového obvodu. Derivovaný vstup součtového obvodu je spojen s výstupom derivačního obvodu. Vstup derivačního obvodu...

Protiprúdový výmenník tepla s nepriamym chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243800

Dátum: 15.01.1988

Autori: Málek Lubomír, Nechvátal Jioí

MPK: F28D 15/02

Značky: chladením, tepla, nepriamym, výmenník, protiprúdový

Text:

...podľa vynálezu sa dosiahne podstatné zniženie zastaveného objemu výmenníka oproti doposial známym usporiadaním pri zachovaní prednosti výmenníka, vyhotoveného z tepelných trubíc, ďalej využitím steny skrine ako nosnej konštrukcie sa taktiež znížia materiálové náklady na vytvorenie vzduchovodov. Protiprúdový výmenník podla vynálezu je konštrukčne jednoduchý, nenáročný na obsluhu, údržbu a taktiež jeho zhotovenie a zabezpečenie je málo nákladné...

Zapojenie obvodu jednofázového riadenia tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243799

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Vleek Antonín

MPK: H02M 3/136

Značky: jednofázového, tyristorov, riadenia, obvodů, zapojenie

Text:

...riadenie tyristorov trojfázového stabilizátora jednosmernýob napätí je realizované nasledovnePrvý napájací vstup žili prvého obvodu jednoiázového riadenia tyristorov 1 je pripojený na vstupnú svurku U stabilizátora neptia. Prvý napájací vstup 1531 druhého obvodu jednofázového riadenia tyristorov lil je pripojený na vstupnú svorku V stabilizátora napätie. Prvý napájací vstup 11 tretieho obvodu jednoíáząvého iadenia tyristorov 13 ° je pripojený...

Zariadenie na orientáciu valcovitých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243798

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eesenek Radomír

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/20

Značky: válcovitých, zariadenie, súčiastok, orientáciu

Text:

...pri posune v osovom smere a prakticky sa toto zariadenie už nedá použit. , Vyššie uvedené nevýhody sú z veľkej časti odstránené zariadením na orientáciu valcovitých súčiastok, ktorých pomer dĺžky ku priemeru je menší ako jedna, podľa vynále 4zu, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z dvoch kotúčov upevnených v konštantnej vzdialenosti od seba, ktorá je väčšia ako dĺžka a menšia ako priemer valcovitej súčiastky na hriadeli otočne uloženom...

Zapojenie šírkovo impulzného regulátora otáčok jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243796

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ondoej Ladislav, Tesaoík František, Meninger Milan

MPK: H02P 5/06

Značky: motora, šírkovo, otáčok, jednosmerného, impulzného, zapojenie, regulátora

Text:

...výstupy A, B, C, D sú pripojené na prvé vstupyA 1, A 2 A 3, A 4 štvorbitového binárneho su mátora 3. Druhé vstupy B 1, B 2, B 3, B 4 štvorbitového binárneho sumátora 3 sú pripojené na výstup štvorbitovej informácie o požadovanej rýchlosti. Vstup Co je spojený s úrovňou log 1 obvodu a výstup C 4 je paralelne pripojený na prvý vstup 5 prvého dvojvstupového hradla 4 a na prvý vstup 9 druhého dvojvstupového hradla 6. Druhý vstup 6 prvého...

Asynchrónna montážna linka horizontálna

Načítavanie...

Číslo patentu: 243795

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reeek Jaroslav, Mamula Zdenik, Stanik Vlastimil, Simon Luboš

MPK: B23Q 41/02

Značky: horizontálna, linka, asynchrónna, montážna

Text:

...linka horizontálne je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená linka v .axonometrii a na obr. 2 je nakreslený rez priamočiarelío modulu v mieste uloženia asynchrónneho dopravného vozíka.Asynchrónna montážna linka horizontálna, pozostáva z podstavy 1, na ktorej sú uložené priamočiare moduly 2 a na kon 4coch linky Obluková moduly 3. Horná plocha 4 priamočíarych modulov 2 a horná plocha 5 oblúkových modulov 3...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: pohyblivá, clona, plošinou, zváračské, bezpečnostná, pracoviská, automatizované, zábradlím

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243793

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baumgartl Jioa, Horák Jan, Papal Vladimír, Slezák Karel

MPK: H02G 15/02

Značky: koncovka, vysokonapäťová, káblová

Text:

...podľa vynálezu, a to na obr. 1 je znázornená káblová koncovka rozložená a na obr. 2 je znázornená po nasunutí na žilu kábla. Na obr. 3 je graficky znázornený priebeh axiálnej azložky intenzity elektrického poľa na rozhraní medzi izoláciou kábla a koncovky.Na známym spôsobom upravený koniec žily kábla s priemerom D,~ izolácie žily (obr. la sa nejprv nasunie redukčnú vložka 3,ktorej vnútorný priemer d je o 0,5 až 5 mm menší ako priemer D,...

Zapojenie obvodu číslicovej stabilizácie frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243792

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vávra Zdenik, Vurm Vladimír

MPK: H03L 7/06

Značky: obvodů, číslicovej, frekvencie, zapojenie, stabilizácie

Text:

...príslušnom výstupe Z alebo X objaví impulz, ktorý zopne príslušný prúdový zdroj v obvode prúdových zdrojov 7. Výstup obvodu prúdových zdrojov 7 je pripojený na vstup integračného obvodu E 3. signály Z, X z výstupu vyhodnocovacího obvodu 6 sú zároveň privedené na vstup riadiaceho obvodu 5, ktorý za pred pokladu fs 1 ľs signálom U, resp. Up umožní prechod signálu H cez hradlovací obvod 1 na príslušný vstup čítača 2.Týmto signálom je čítač 2...

Zapojenie číslicového diferenčného člena polohového servosystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243791

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kolman Zdenik, Prchlík Vojtich

MPK: G05B 11/14

Značky: diferenčného, servosystému, číslicového, polohového, člena, zapojenie

Text:

...pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 3, ktorého výstup je pripojený tak na vstup počítacielío obvodu 4, ako aj na vstup vzorkovacieo obvodu 5 a súčasne aj na prerušovací vstup 13 mikropočítača. Vstup 7 inicializačného signálu je pripojený na nastavovací vstup čítača .Z, ako aj na nastaovovací vstup počítacieho obvodu 4. Výstup vzorkovacieho obvodu 5 je pripojený na prvý číslicový vstup 11 mikropočítača,ktorého druhý číslicový vstup 12 je...

Zariadenie na opracovanie lapovacích a operných kotúčov pre guľky valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243790

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hlavatý Jaroslav, Plchot Evžen, Musil Bohumil, Zeman Jaroslav

MPK: B24B 11/06

Značky: kotúčov, ložísk, opěrných, valivých, opracovanie, guľky, lapovacích, zariadenie

Text:

...a musia sa kotúče demontovať z lapovacieho stroja a znova opracovat dražky. Tým vzniká ďalšia manipulácia kotúčov pri montáži a demontáži na lapovacom stroji a na stroji pre opracovanie drážok.Horeuvedené nedostatky sú odstránené zariadením na súčasné opracovanie lapovacích a operných kotúčov pre guľky valivých ložísk upevnených v otočnej hnacej jednotke na pozdĺžnych ložíach, spojenej s posuvnoujednotkou a po-suvného suportu nožového...

Zapojenie budiaceho obvodu výkonového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243788

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jioí

MPK: H02M 1/08

Značky: tranzistora, výkonového, obvodů, zapojenie, budiaceho

Text:

...rezistora R 1 je pripojená na kladné napájacie napätie a druhá svorkarezistora R 2 je pripojená na nulový potenciál napájecieho zdroja. Na neinvertujúci vstup 7, je privedený riadiaci signál UR. Výstupy 12, 14 integrovaného zosilňovače sú privedené na házu výkonového tranzistora VT 1. Rezistor R 3 je pripojený prvou svorkou na bázu a druhou svorkou na emitor výkonového tranzistora VT 1. Emitor výkonového tranzistora VT 1 je pripojený na...

Zapojenie jednofázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243787

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Šeepán Alojz

MPK: H02M 7/537

Značky: zapojenie, tranzistorového, jednofázového, striedača

Text:

...podľa vynálezu.jednotázový tranzistorový striedač pozoístáva z dvoch výkonových tranzistorov VT 1,VT 2, dvoch spätných diód V 1, V 2, pripojených paralelne k výkonovým tranzistorom a transiormátora T 1. Na vstupné svorky striedača 1, 2 sa pripája jednosmerné napätie. Na výstupné svorky striedača B, 7 sa pripája záťaž. Na svorky striedača 3, 4 sa pripája riadiaci signái pre spínanie výkonových tranzistorov VT 1, VT 2. svorky primárneho...

Manipulační ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254750

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nykl Vítězlav, Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír, Stolařík Oldřich

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12, B22D 41/08...

Značky: zařízení, manipulační, plynule, ústrojí, kovů, mezipánve, lití

Text:

...rovnoměrné rozdělení zatížení do dvou soustředných kolejnic kruhovéjízdní dráhy i značné přetížení v havarijních stavech, které mohou nastat opřením licí pán ve o mezipánev. Dále je zaručeno odsedání pojezdových kol na kruhovou jízdní dráhu i v případě, že v důsledku hrubých místních podmínek, například vlivem ostřiku tekutého kovu nebo jejich tepelným namáháním při různých závadách lití, vykazují určité deformace funkčních ploch,kde toto...

Zapojenie viacfázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243786

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Šeepán Alojz, Lonský Jioí

MPK: H02M 7/10, H02M 7/537

Značky: zapojenie, tranzistorového, viacfázového, striedača

Text:

...výkonových tranzistorov. Ku každej tlmivke L 1, L 2 je vytvorené rekuperačné vinutie L 1, L 2. Prvá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená na anódu diody V 13, ktorej katnóda je pripojená jednak na vstupnú svorku 1 striedača a jednak na kladný pol kapacity C 7. Druhá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená jednak na záporný pol kapacity C 7 a jednak na kladný pol kapacity C 8. Prvá svorka druhěho rekuperačného...

Příčné stavěcí ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254749

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tučník Drahomír, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12, B22D 41/08...

Značky: plynule, stavěcí, zařízení, příčné, kovů, ústrojí, lití, mezipánve

Text:

...příčníků, a pojezdový vůz je tvořen nosným rámem s pojezdovými koly podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že druhé konce každé dvojice příčníků jsou opatřeny výkyvnými ložisky, v nichž jsou uloženy klikové čepy klikového hřídele, jenž svými ložiskovými čepy je uložen v nosněm rámu pojezdováho vozu a na klikový hřídel je letmo nasazena pohonná jednotka.Výhmłm příčného stavěcího ústrojí podle vynálezu je, že veškeré mechanické...

Způsob přípravy 1-amino-8-naftol-3,6-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254748

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pašťalka Karel, Roma Jan

MPK: C07C 143/66

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, 1-amino-8-naftol-3,6-disulfonové

Text:

...je 50 až 98 násady reagováno, přeruší, tím, že se reakční směs rozloží účinkem kyseliny sírové nebo chlorovodíkové o koncentraci 10 až 50 1 hmot., produkt se odfiltruje a 2 filtrátu se izoluje nezreagovaná 1 ~naftylamin-3,6,8-trisulfokyselina.Výhodou postupu dle vynálezu je ta skutečnost, že vznik kyseliny chromotropové je omezen na minimum a nezreagovaná 1-naftylamin-3,6,E-trisulfokyselina se vrací zpět do výroby,čímž vzroste výtěžek...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254747

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dědek Václav, Danda Alexandr, Paleta Oldřich

MPK: C07C 31/38

Značky: hexafluoralkanolů, způsob, výroby

Text:

...rizikem.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob přípravy hexafluoralkanolů obecného vzorcekde R 1 je vodík nebo alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 5, R 2 je alkyl o počtu atomú uhlíku1 až 3, reakcí s alifatickými alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 5 za iniciace ultrafialovým zářením. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve fotochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,5 MPa při teplotách -40 až 120 °C. Při...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-750

Načítavanie...

Číslo patentu: 243785

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek, Šeepán Alojz

MPK: C12N 1/14

Značky: f-750, mikroorganizmů, kmeň, chrysogenum, acremonium

Text:

...žiarenia bola 30 cm. Po ožiarení sa misky okamžite preniesli do inkubátora na teplotu 28 °C, kde sporulovali 11 dní. Vysporulované kolónie boli za .aseptických podmienok izolované a prenesené na šikmý agar pôdy NB-II.Ďalší mutagénny zásah chemicky sa robil tak, že k suspenzii o konc. 105-105 konĺdií//ml sa pridal N-nitrozometylbiuret o koncentrácii 0,4 9/0. Mutagén bol v kantakte s kultúrou počas 1 hodiny na trepacom stroji 4 Hz pri teplote...