Archív za 1988 rok

Strana 167

Směs pro výrobu brousících nástrojů, zejména brousících kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236202

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Kiefman Josef, Crha Rudolf, Srbek František, Vodička Luděk

MPK: B24D 3/28, B24D 3/34

Značky: brousicích, nástrojů, segmentů, kotoučů, směs, výrobu, pilníků, zejména, kamenů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro výrobu brousicích nástrojů, zejména brousicích kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků, lisováním z brusné směsi s následným vypalováním. Brusná směs podle vynálezu obsahuje 94,5 až 97,5 % hmot. brusného zrna a keramického pojiva a 2,5 až 5,5 % hmot. vztaženo na hmotnost brusné směsi, zpevňovacího prostředku tvořeného 80 až 95 hmot. díly sulfitové pryskyřice a 5 až 20 hmot. díly vodného 8 až 15% roztoku polymeru...

Popisovací nástavec, zejména k popisování děrných štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236201

Dátum: 01.02.1988

Autori: Weber Bernhard, Altenburg Helmut

MPK: G06K 1/08

Značky: štítků, popisování, popisovací, zejména, nástavec, děrných

Zhrnutie / Anotácia:

Popisovací nástavec, zejména k popisování děrných štítků, s hlavici pro drátový tisk a zařízení s barvící páskou, vyznačený tím, že mezi bočními díly (22,29) umístěnými nastavitelně na nožce (19), je jednak kolmo ke směru pohybu nosiče (25) záznamu prostřednictvím nosné části (43) zavěšena hlavice (42) pro drátová tisk a s možností mechanického aretování, jednak jsou upotřebeny elektromechanické prostředky pro plynulý pohon barvicí pásky a...

Způsob měření adheze mezi kovovým a izolačním materiálem v oblasti supravodivosti a zapojení k provádéní způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236200

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: izolačním, supravodivosti, kovovým, způsob, provádění, materiálem, adheze, zapojení, oblastí, způsobu, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zapojení jsou určeny zvláště pro určování vhodných technologických postupů a volbu materiálů pro kryogenní zařízení, zejména pro Josephsonovy přechody. Podstata způsobu spočívá v tom, že adheze se určí z velikosti elektrického proudu protékajícího smyčkou v okamžiku odtrženi smyčky, nanesené na jedné straně izolační podložky, od vodiče nebo druhé smyčky, umístěné na druhé straně podložky, působením odpudivých sil vyvolaných elektrickým...

Měřič vlhkosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236199

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: vlhkosti, plynů, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, citlivý a stabilní měřič vlhkosti plynů. Měřič používá vrstev citlivých na vlhkost změnou jejich elektrického odporu při jejich umístění mezi dvěma elektrodami. U měřiče se využívá změny elektrického odporu až o 10 řádů. Podstata měřiče spočívá v tom, že vrstva mezi spodní a vrchní elektrodou je z polysiloxanu. Vrchní elektroda lze vytvořit s maximálním obvodem za účelem zvýšení citlivosti měření...

Zařízení k fotografickému snímání lesklé předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241450

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ferraro Domenico

MPK: G03B 15/06

Značky: fotografickému, předlohy, snímání, lesklé, zařízení

Text:

...výkreeech, vyjadřujících čelní pohled na soupravu zařízení, uloženou v rámu s naznačeným svazkem zo brazujících a osvětlujících paprsků.Jak vyplýva z přiloženého echěmatu je zařízení tvořenorámom 1 svařeným z ocelových trubek, v jehož horní části uprostřed je upevněn fotogrefickýmpřístroj g, mezi jehož objektivem §a obrazovou rovinou 3 tohoto objektivu, eg které je vsden filmový páe pro.snímání předlohy)je umietěn polarizační filtr...

Způsob zpevnění granulí přípravku pro hubení hrabošů a dalších škůdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241449

Dátum: 01.02.1988

Autori: Orion-yhtymä Oy, Pekkanen Timo Juhani, Carbonaro Antonio

MPK: A01N 25/12

Značky: přípravků, škůdců, zpevnění, způsob, hubení, dalších, granulí, hrabošů

Text:

...optimálnimi.Podstatně výhodnějším se jeví způsob zpevnění granulípřípravku pro hubeni hrabošů a dalších škůdců podle před kládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že směssložek přípravku se granuluje v přítomnosti 0,5 až 20hmot. kondenzátu močoviny a formaldehydu nebo se kondenzát močoviny a formaldehydu nanáší na povrch granulí přípravku.způsobem podle vynálezu se podstatně sníží podíl prachových a zlomkových částic při míchání,...

Uzávěr pro zkoušení nepropustnosti potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241448

Dátum: 01.02.1988

Autori: Esselborn Reiner, Bernhard Horst

MPK: G01M 3/02

Značky: potrubí, uzáver, zkoušení, nepropustnosti

Text:

...nutnou pro zkoušku nepropustnosti, čímž umožňuje zkrácení doby výstavby a snížení vlastních nákladů stavby. Jeho používání probíhá bez nároků na zdroje energie.Na přiloženém výkrese znázorňuje sohematicky obr. 1 podélný řez skladebnými dílci rozebraného uzávěru, obr. 2 znázornuje podélný řez uzávěrem při praoovním nasazení.Vnitřní kotouč Q uzávěru je opatřen v dolní části vypouštěcím ventilem .g, na vnější straně dvojici manipulačních...

Způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241447

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balthazor Terry Mack

MPK: C22C 37/00

Značky: způsob, trojvrstvé, válce, litiny, tvrzené, výroby

Text:

...cementit. Takovéto válce jsou sice dostatečně tvrdé, ale křehké a nepružné a při používání nesnášejí tepelné ame chemické zatížení . up Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že do tekutého kovu pro odlévání válcü se na 1 tunu přidá 0,3 až 2 kg hmotnosti 75 ferosilicia a po jeho rozpuštění dále 0,2 až1 kg hmotnosti mletého grafitu nebo grafitového odpadu o...

Upevňovací ústrojí, zejména zapletače pro vytváření perlinkového kraje tkaniny na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241446

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stubbs John Kendrick, Chupp John Paul, Cross Peter Edward

MPK: D03C 7/00

Značky: vytváření, upevňovací, tkalcovském, zejména, perlinkového, zapletače, tkaniny, ústrojí, kraje, stavu

Text:

...obraceče V bokorysu, obr. 2 pohled na dolní záchyts upevnovacím ustroaím obracece V nárysu, obr. 3 pohled na v .v , horní záchyt s upevnovacím ustroąím obraceče v bokorysu, obr. Ä pohled na horní záohyt s upevňovacím ůstrojím obracečeV nárysu, obr. 5 pohled na záchyt s upeväoýacim ustrojím jehé ly V bokorysu, obr. 6 pohled na záchyt s upevňovaoim Ěstrojim jehly V nárysu a obr. 7 celkový pohled s částečnýůí řezy nazapletač připojený...

Zařízení pro vážení svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241445

Dátum: 01.02.1988

Autor: Campbell Simon Fraser

MPK: G01G 17/02

Značky: svitku, zařízení, vážení

Text:

...rámu, mezi jehož boční stěny a zadní stěny ložiskových těles jsou vložena distanční tělesa.Výhoda zařízení pro vážení svitků podle vynálezu spočíva V tom, že toto uspořádání poskytuje volný prostor pod váženým svítkem, čímž je dobrý přístup k silovým snímačům. Velká tuhost nosného rámu zařízení umožňuje výhodné dimenzování vodorovnýchkotev, které mohou být různého průřezu. 241445Zařízení podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno...

Pružná ojničková spojka mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241444

Dátum: 01.02.1988

Autor: Frank Wilhelm

MPK: B60B 37/06

Značky: kolem, trakčního, vozidla, hřídelem, spojka, pružná, ojničková, dutým, kolejového

Text:

...pružným členem umistěným centricky okolo nápravy. Je výhodné, aby pružný člen byl pružný v části obepínajici nápravu a v části uchycení ojniček.Příkladné provedení pružné ojničkové spojky podle vynálezu je na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled na ko lo vozidla, obr. 2 řez rovinou A-A, obr. 3 řez rovinou B-B, obr.4 řez rovinou C-C, obr. 5 deformaci pružného členu při tlakových si 1 ách~v ojničkách a obr. 6 deformaci při t...

Osvětlovací soustava zvětšovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241443

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jones Derrick Fleet, Oldham Keith

MPK: G03B 27/54

Značky: prístroje, zvětšovacího, soustava, osvětlovací

Text:

...činí ê 5 ő 0 a vzdálenoet první clony od druhé clony činí 16,0 5Šířka i délka olonového otvoru první clony činí 16,0. A e šířka 1 délka clonového otvoru druhé clony činí 18,0 ° 5 mm 2. Pro íormávúnegativu 65 x 90 mm do fonmátu 60 x 70 mm je maximálnívnitřní šířka směšovací komory 75,0 mm, maximální vnitňaí1 1,0 . , i 1 ~o délka 107,0 ~ mm a vnitrní vyška 83,0 9 mm. Pro formát negativu 60 x 60 a menší je tato maximální vnitřní, vv 3...

Dvojcestný odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241442

Dátum: 01.02.1988

Autor: Jones Derrick Fleet

MPK: F28B 9/08

Značky: dvojcestný, kondenzátu, odváděč

Text:

...sníšenýcht 1 sků V rozmezí 0,1 MPa až 0,16 MP 3, přičemž se šetří topnou energií e při omezeném ohřevu kondenzát prochází termostetíckou částíla tak udržuje teplo i Ř u částí plovákové. Clonicí vložka vsunutá mezi výtok termosta tíckó částí 3 výstup z plovákové části reguluje průchodnostkondenzátu, dovoluje snížení přetlaku páry v požadoveném rozmezí a zároveň seřízení topných těles dle množství vytvářeného kondenzátu.Na připojeném výkrese...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241441

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bobovský Jaroslav, Koželuha Jaroslav, Skoch Jan

MPK: B65H 54/42

Značky: kuželových, navíjení, zařízení, cívek

Text:

...je opatřen kulovými kluznými plochami, vytvořenými na jeho vnitřním kroužku 2, který je nasazen na společněm hřídeli 3 a na vnějším kroužku Q, který je upevněn v dutíně hnacího prostředku 2. Spojení hnacího prostředku 1 se společným hřídelem 5 je dále provedeno unšäečem 1 ve formě kolíku, který zasahuje do zahloubení 51 ve společném hřídeli Q. Zähloubení 31 umožňuje výkyv unššeče 1 v rovině osy společného hřídele 5. V dutině hnacího...

Zařízení na podávání dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241440

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Miroslav, Hájková Dagmar

MPK: B65H 67/02, D01H 9/18

Značky: podávání, dutinek, zařízení

Text:

...protílehle upravenými dorazovými plochami gg a gg a prakticky určují krajní polohy podávací dráhy čelistí Q, lg, nachá jzející se-první na výstupní části zásobníku 11 a druhá mezisvěrnými rameny neznázorněného cívkového držáku. Poloha čelistí 3, lg odpovídající poloze-cívkového držáku je zobrazená čárkovaně.Ve střední části ozubeného segmentu 3 je Výkyvné ve směruuk jeho kyvné rovině uložená dvouramenná západky gg, tlačenépružinou g 1 (viz...

Zařízení k zadržování zákrutů příze při zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241439

Dátum: 01.02.1988

Autori: Podešva Milan, Hetflejš Jioí, Brodský Mojmír

MPK: D01H 15/02

Značky: dopřádacích, zadržování, zapřádání, bezvřetenových, zařízení, zákrutů, strojů, příze

Text:

...jednotku 1 skrývající v sobě zejména spřádací rotor, ve kterém během provozu panuje podtlak,který v důsledku pneumatického propojení působí proudění vzduchu směrem dovnitř odváděcí trubkou g příze 5. Normálně je příze A, vystupující z odváděcí trubky g, odtahována výše položenými odtahovými válečky 1 g, ll) z nichž delší je hnací a kratší svěrný. Svěrný váleček ll je přitlačován k hnacímu válečku lg pomocí neznázorněných silových prostředků....

Čtyřstupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241438

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kotoueek Jan, Czaková Marie, Lörincz Vojtich, Eapka Martin

MPK: B01D 46/00

Značky: čtyřstupňový, odlučovač

Text:

...do prostoru filtračních prvků stáleve stejném směru, nedochází zde k obratu proudění média o 180stupňů, a tím je zaručeno rovnoměrné zatížení fíltračních prvků po celé délce jejich válcových povrchu. To má za následekzlepšení jejich účinnosti e prodl 0 užení.jejich životnosti.Nárazová deska, tvoříoí horní plášť multicyklonového koše,je po svém obvodu, po obou bocích A předním čele opatřena odván děcím žlábkem pro odvod odloučené kapaliny...

Disperzní omítková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 241437

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koivánek Josef, Ducháe Richard, Kašík Boris

MPK: C04B 28/28

Značky: hmota, omítková, disperzní

Text:

...celý povrch a překrývá případné vysprávkya barevné nestejnoměrnosti. Pojivem omítkové hmoty je vodná disperze karboxylovaného kopolymeru, která hydrofilním charakterom zajišťuje vysokou pŕidržncst k podkladům a má nízký součinitel difuze. Reologicxé vlastnosti zabezpečují viskőzní kapaliny na bázi soli polyakrylových kyselín nebo neutraliovanými disperzemi etylakrylát-kyselinu akrylová a/nobo metakrylová.Disperzní hmota se nanáší...

Chemické ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241436

Dátum: 01.02.1988

Autor: S Gherghiu Mihnea

MPK: F04D 7/00

Značky: čerpadlo, chemické, ponorné

Text:

...g, které tvoří spolu s odváděci trubičkou § ukončenouépřepadovým otvorem 11 jeden celek. Ve vodicí trubce g je pomocí kroužku 2 pružně upevněno patni ložisko § Nad nim je pevně uchyceno vodic ložisko 1 ve tvaru šroubovice, které je tvořeno kovovou šroubovicí chráněnou. vrstvou 2 chemicky odolné plastické hmoty. Pritom stoupáni a počet chodü šroubovice je voleno s ohledem na prípustné zahřivani ochranné plastické hmoty. Nad vodicim...

Způsob stanovení 0, 0001 až 0, 1 % hmot. arsenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241435

Dátum: 01.02.1988

Autori: Legeza Vasil, Pác Jioí

MPK: G01N 27/26, C01G 28/00

Značky: způsob, hmot, arsenu, stanovení

Text:

...arsenu do organické fáze a reextrakci do vodné fáze zékladního elektrolytu, ve kterém se tento prvek stanoví citlivou galvanostatickou rozpouětěcí analýzou. římé stanovení galvanostatickou rozpouštěcí analýzou, bez uvedeného dělicího kroku, není možné vzhledem k významněmu rušivému vlivu řady matričních prvků.Pro extrakci arsenn lze využít takových extrahentů, které selektivně a s vysokým výtěžkem oddělují arsen ve formě kovalentního bromidu...

Způsob předchlazení hovězího masa po porážce s následným vykostěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241434

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jelínek Jaromír, Koemenák Lubomír, Pešta Pavel

MPK: A22B 7/00

Značky: porážce, následným, vykostěním, způsob, předchlazení, hovězího

Text:

...povrchu půlí nebo čtvrti je rovněž možnokombinovat s delením a vykostováním masa ve vychlazeném stavui za tepla Spočivá v nanášení mlhovíny vody nebo roztokůizdravotně nezávadných na povrch masa s cílem snížit povrcho vou kontaminaci a hmotnostní ztráty během zchlazování. Tímto se však zvyšuji profozní náklady a nedosahuje se žádouciho účinku u masa určeného pro výrobu masných výrobků.Ve světě se zkouší dělení a vykostování masa za tepla...

Ovládací zařízení pro nastavení výše tisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241433

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bendová Dana

MPK: B41L 13/16

Značky: výše, tisku, zařízení, nastavení, ovládací

Text:

...Ovládací zařízení lze použít u jakékoliv rozmnožovací blány a u jakéhokoliv provedení závěsu rozmnožovacích blan.Na výkresech je na obr. 1 znázorněno ovládací zařízení pro nastavení výše tisku v nárysu, na obr. 2 totéž ovládací zařízení v bokoryay kde je schematicky zachycen í mechanismus, přenáäející pohyb na ukazatele vychýlení ovládací páky a na obr. 3 je znázorněn panel se stupnicí a ukazatelem.Ovládací zařízení podle obr. 1 sestává z...

Zařízení na měření úhlu zotavení plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241432

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stanik Jaroslav, Mayer Milan

MPK: G01N 33/36

Značky: zařízení, plošných, textilií, úhlu, měření, zotavení

Text:

...zdrojem.světla, přičemž pod vodorovné umístěným upínacím trnem je foto elektrický snímací člen, který se sKládá z destičky, na kteréjsou V těsné blízkosti vedle sebe umístěny fotodiody a vyhodnocovacího členu.Zařízení podle vynálezu je jednoduché a spolehlivě pracuje,přičemž umožňuje úplně zautomatizovat celý proces měření úhlu zotavení plošných textilií. Výhody zařízení jsou zřejmě z popisu příkladu jeho provedení znázorněného na...

Nositelná umělá ledvina

Načítavanie...

Číslo patentu: 241431

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dutý Miloslav

MPK: A61M 1/14

Značky: nositelná, umělá, ledvina

Text:

...lehce vyměnitelná části, která se podle potřeby nebo po skončení její životnosti obnovujela zNa přiloženýoh výkresoch je sohematioky znázorněna nositelná umělá ledvina podle vynálezu, kde na obr. 1 je sohematický řez umělou ledvinou, na obr. 2 je čelni pohled na krevní komůrku,na obr. 3 je přiklad umístění nositelné umělé ledviny na těle pacienta a na obr. 4 je příklad sohematu systému krevnioh komůrek Š více membránami.Vyměnitelná...

Přístroj pro odběr plynu z lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 241430

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šlachta Zdenik

MPK: G01N 1/22

Značky: láhve, odber, prístroj, plynů

Text:

...spojene otočnou horní objímkou s manometrem. Těleso přístroje je v dolní části opetřeno dolní objímkou pro upevnění na lehev.Výhodou přístroje podle vynálezu je to že propichovací jehla zastává rovněž funkci ventilů pro přepouštění plynu z pracovní komory do přístroje pro měření množství, složení nebo stavu plynů. Tím odpadává nutnost vybavení přístroje těmito prvky, což vede k úsporám materiálu, přesností a energie při jejich výrobě.výhodou...

Válečkový dopravník pro vizuální kontrolu přepravovaných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241429

Dátum: 01.02.1988

Autori: Spousta Eduard, Kueera Jioí

MPK: B65G 39/02

Značky: plechů, vizuální, dopravník, válečkový, přepravovaných, kontrolu

Text:

...gâ pevně spojene s rámem válečkového doprevníku gą.mezi těmito válečky 1 a 5 je na saních Q v ložiskách gguložen náběhový váleček g kontrolního úseku válečkovéhodopravníku gg a na saníoh 1 v ložiskách gg výběhové válečky Q a 3 kontrolního úseku válečkového dopravníku gg. Saně Q a/1 jsou suvně uloženy ve směru podálné osy válečko Il241 429 vého dopravníku gą na podélných stranách rámu 29 dopravníku gg a jsou napojeny svými hřebenovými...

Podávací zařízení nití pro textilní, zejména prstencové skací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241428

Dátum: 01.02.1988

Autor: Eierník Ján

MPK: D01H 7/22

Značky: skací, stroje, nití, zejména, zařízení, prstencové, textilní, podávací

Text:

...spojkovém elementu 1 otočně uložen magnetický vodivý pomocný kroužek 2, který je na spojkovém elementu 1 zajištěn proti axiálnímu posunutí.V tělese ł je upevněno magnetický vodivé pouzdro gg, vněmž je vytvořena prstencová mezera, v níž je uložen permanentní magnet 1 prstencového tvaru, který jedním pőlem dosedá na dno prstencové mezery pouzdra 19. Vnitřní průměr permanentního magnetu łł je větší než vnitřní průměr prstencové mezery pouzdra...

Granulační přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 241427

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šiler Josef, Šefl Vladimír, Ulrich Jioí, Liška Jioí

MPK: C09C 1/58

Značky: prísada, granulační

Text:

...a jejích solí jako prísady pro granulaci sazí. Použití těchto přísad je rovněž obsaženo v přednětech některých vynúlezd, jako jsou například sovětskě vynalezy chraněně autorskýai oavědčeníii 986 910, 887 604 a 493 121, US patent 4 308 073 a britský patent 1 442 672. Co se týka dosud užívaných nebo navr~ hovaných přísad na bázi lignosulfonútů, jejich nevýhodou je většinou jejich složitá a nákladná příprava. Navíc hlavní účinnou součástí...

Zařízení pro přípravu tekutého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241426

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ošmera Josef

MPK: A23K 1/08

Značky: přípravu, zařízení, tekutého, krmiva

Text:

...K nádrži na přípravu krmiva je nspojeno ústí zásobníku suché krmné směsi,epatřené dávkovacím zařízením. Zásobník na kyselinu je opatřen odměřovacím nebo dévkovacím zařízením. Na trubkový tepelný výměník je přes teplovodní čerpadlo napojen paralelné zásobník teplé vody, který je opstřen výměníkem, který je například nepojen na solární kolektor, e zásobník horké vody, například s elektrickým ohřevem. K výtlačnému hrdlu čerpadla na krmivo lze...

Způsob výroby acetonu nebo acetonu, metylisobutylketonu a vyšších dehydrogenecí isopropylalkoholu nebo jeho azeotropické vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241425

Dátum: 01.02.1988

Autori: Janáee Kkel, Rybová Renata, Perník Vít

MPK: C07C 49/04

Značky: vodou, způsob, výroby, vyšších, azeotropické, acetónu, dehydrogenecí, isopropylalkoholu, metylisobutylketonu

Text:

...vodíku a zbytkunezreagovaného isdpropylalkoholu. Voda přítomná v surovině prochází reaktorem beze změny ana katalytickou.dehydrogénaci isopropýlalkoholu nemá podstatný Vliv. Teplo potřebné pro reakci je dodáváno spalováním topného plyną, který cirkuluje v mezitrubkovém prostoru reaktorů.Při zatíženi katalyzátoru 8,46 litrů azeotropické směsi V isopropylalkoholu a vody na litr katalyzátoru a hodinu a teplo tě 34000 bylo dosaženo, vedłà vodíkug...

Zapojení pohonu rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241424

Dátum: 01.02.1988

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: B02C 23/00

Značky: drtiče, zapojení, rotoru, pohonů

Text:

...vynálezu, jehož podstatou je, že elektromotors rychloběžným setrvačníkem je spojen pružnou spojkou s převodovou skŕíní, která je spojena s poháněným rotorem pojistnou ĺamelovou spojkou opatřenou snímačem prokluzu.Takto zapojený pohon rotoru drtiče má žádané dýnamícké vlastnosti a jeho ozubené pŕevody jsou dokonale chráněny proti nadměrným momenbvým špičkám. Umístění pojistné lamelové spojky mezi poháněným rotorem a převodovou skříní...

Zařízení k automatickému vracení příze z navíjecí cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241423

Dátum: 01.02.1988

Autori: Drapae Václav, Franěk Miroslav, Kupka Jioí, Sýkora Vladislav

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, příze, navíjecí, vracení, automatickému, cívky

Text:

...reverzační váleček a odtahovací prostředky zapřádacího ústrojí zapnuty na poněkud rychr lejší chod zpět, konec příze se vrací do spřádacího rotoru.V okamžiku zapředení se změní směr otáčení reverzačního válečku a odtahovacích prostředků zapřádacího ústrojí a pak rychlým rozběhem se zvyšuje až k stanovené provozní rychlosti odtahu příze. Svěrná kladka odtahovacích prostředků epřádací stanice je zpětným pohybem podšvače položena na svůj trvale...

Nesamosvorná otočná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241422

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: B23Q 3/08

Značky: nesamosvorná, upínka, otočná

Text:

...vodicí drážky, vytvořená na vodicím čepu pevně spoje» ném se spodním víkem.Účelným uspořádáním jednotlivých prvků uvnitř pracovního válce se docílí malý zdvih pístnice a tím i upínacího prvku.S tím souvisí i malý rozměr celého zařízení, což je v konstrukcí jednoúčelových strojů a linek podstatné.Příkladné provedení nesamosvorné otočné upínky podle vynálezu je achématicky znázorněno na přiloženém výkresu.V tělese ł pracovního válce je...

Zařízení pro měření změny obvodu těles při zatěžování silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241421

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kuchao Miroslav

MPK: G01B 5/20, G01B 5/30

Značky: měření, těles, silou, obvodů, zatěžování, zařízení, změny

Text:

...obvodu, a tím i průměrné příčné deforma.- 3 ce, příčemž zařízení je vybavena pouze jedním snímačem posunutí. Přesnost měření je votíteĺnà a závisí na počtu dotyků konkrětního provedení.Na přípojeném výkresu je schematícky znázorněn pohled snora na zařízení podle vynálezu. Vynález se níjak na zobrazené vyhotovení neomezuje.ľařízení pro měření změny obvodu těles podle vynálezu,jak je schematícky znázorněno na výkresu, tvoří dotyky, příčemž...

Zařízení pro cyklické vyhodnocování měrné spotřeby energie v technologickém procesu pro operativní kontrolu a řízení výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241420

Dátum: 01.02.1988

Autor: Brůnová Bohumila

MPK: G05B 19/21

Značky: procesu, kontrolu, řízení, energie, technologickém, operativní, cyklické, zařízení, spotřeby, vyhodnocování, výroby, měrné

Text:

...jeho vstup gg je spojen s výstu~ pem łłł řídících obvodů łł a jeho výstup 22 je zapojen na vstup Q čítače 1, jehož nulovací vstup.gg je spojen s výstupem.łł řídících obvodů łł a jeho výstup 55.3 e spojen se vstupem gg pamětových obvodů.§, jejichž výstup gg je spojen se vstupem indikační jednotky Q, při čemž výstup 5 čítače 3 je připojen na vstup koincidenčních obvodů 1,jejichž výstup je spojen se signar lizeční jednotkou Q, při čemž...

Vyhazovač výrobků z vícedílné košové formy k odstředivému tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241419

Dátum: 01.02.1988

Autor: Didek Václav

MPK: C03B 19/04

Značky: vyhazovač, vícedílné, sklenených, tvarování, dutých, výrobků, předmětů, formy, košové, odstředivému

Text:

...formách. Příkladné provedení vynàlezu je popsáno dáte a schematíckye znázorněno na pripojených výkresech, z nichž představuje A obr. 1 osový řez střední a dolní částí vyhazovačą obr. 2 osový řez horní částí vyhezovače při zavřeně formě a obr. 3 osový řez horní částí vyhazovače při otevřené formě. VVyhazovač 1 jako celek se stává 2.tàhlagJobr. Ú) na kteréje na hornín kpncí (obr.ą 3) pomocí závitu§připojena hlavice§ Hlavíce§má v horní...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241418

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: B65H 59/36, B65H 54/42

Značky: cívek, navíjení, kuželových, zařízení

Text:

...na hnaoím hřídelga to v jedné rovině z množiny rovin procházejících osou hnacího prostředku a protínajících těleso navíjené cívky,přičemž alespoň Jedno čelo hnacího prostředku je kinematicky spojenes meohanigmem rozvaděče příze za účelom zajištění změny polohy osy.rotàce hnacího prostředku vzhledem k ose hnecího hřídele.Řešení podle vynálezu se vyhýbá technickým komplikacím,které u známých zařízení vyplývají z nerovnoměrnosti...

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241417

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bendová Dana, Kubelka Vladislav, Paleeek Jaroslav, Sokol Ludvík, Svoboda Jioí

MPK: D01H 7/885, D01H 11/00

Značky: spřádací, bezvřetenový, stroj

Text:

...tím že je kontinuálně nepojeno na centrální odváděcí kená 1,Aovlívňuje do značné míry oblast odlučování nečietot a tím nesplňuje požedevek ve výše uvedeném úkole na odloučení oblasti odlučování nečistot od oblastí jejich odvádění tak, eby se vzájemně nemohly ovlivňovat. Kromě toho otvory nutně vedou k proměnlivému působení vzdüchových proudů po obvodě odváděcího kanálu, což má negetivní vliv i na proces odlučování nečistot a přívod...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a spřádací ústrojí k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241416

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stanik Jaroslav, Mayer Milan

MPK: D01H 7/882, D01H 1/135

Značky: ústrojí, spřádací, koncem, otevřeným, tohoto, způsob, způsobu, příze, předení, provádění

Text:

...vzduchovým proudem přiváděcím kanálem na ukládaoí plochu epřádacího rotoru, nabalování vláken na ukládací ploše na otevřený konec příze, odtahované a popřípadě dodatečně skrucované v úseku mezi spřádacín rotorem a odtahovýn ústrojím,který ee podle vynálezu vyznačuje tím, že se vlákna vrhají do epirálového vzduchového proudu, vytvářeného v přiváděcím kanálu kru-V hového průřezu a unášejícího vlákna po aférických drahách, které jsou v prvé...

Zařízení k výrobě netkaných textilií řízeným nanášením pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241415

Dátum: 01.02.1988

Autori: Olšák Miloo, Novák Pavel

MPK: D04H 1/48

Značky: textilií, výrobe, zařízení, nanášením, řízeným, pojiva, netkaných

Text:

...uníetěnou kolem podélné eey otočnou trubkou e řadou otvorů pro prívod pojiva do níete ponoru vpiehovacích jehel.Základní výhoda zařízení podle vynálezu proti běžných jehlovýn vpichovacín strojům spočívá ve značnćm odlehčení jehelnédesky i celého zařízení, čímž je možno zvýšit pracovní rychlosti. Použitím hladkých vpichovacíoh jehel nedochází k vytehování jednotlivých vlákenz vlákenná vrstvy, což umožňuje kontinuální funkci zařízení....