Archív za 1988 rok

Strana 166

Uzávěr armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 236242

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tesařík Rudolf, Letocha Zdeněk

MPK: F16K 5/06

Značky: uzáver, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se kulového uzávěru armatur. Podstatou vynálezu je, že kulový uzávěr má tvar vyduté koule, v jejímž vnitřním prostoru jsou umístěna podélná žebra opatřená čelními vodícími ploškami, které jsou zhotoveny na průměru, který je roven a/nebo je větší než je průměr průtočného kanálu armatury. Přitom minimálně dvě podélná žebra jsou umístěna proti drážce vydutého kulového uzávěru. Vynález je možno použít u všech...

Vstupní hrdlo, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236241

Dátum: 01.02.1988

Autori: Just Jan, Dvořák Pavel

MPK: F28F 13/06

Značky: tepla, výměníku, vstupní, zejména, hrdlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupní hrdlo je určeno pro přívod média zejména do výměníků tepla k účinnému naproudění svazku trubek těchto výměníků. V ose hrdla kolmo na proud média ve vzdálenosti rovné jedné polovině osové délky hrdla je umístěna kruhová clona, pro udržení proudění u stěn hrdla. Před clonou a za ní jsou umístěny přepážkové díly, které jsou vzájemně pootočeny o 450. Tyto díly stabilizují proudové poměry uvnitř hrdla.

Tepelná izolácia nemraziacich častí kryochirurgického nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 236240

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kováč Ladislav, Molokáč Štefan, Jánoš Štefan

MPK: A61B 17/36

Značky: nástroja, nemraziacich, tepelná, izolácia, částí, kryochirurgického

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelná izolácia nemraziacích častí kryochirurgického nástroja je určená predovšetkým na izoláciu nemraziacích častí nástroja a pasívnych častí koncovky. Izolácia pozostáva z povrchovej teflónovej vrstvy a jednej prípadne viacerých konzistentných najlepšie kovových prepážok s lešteným povrchom, medzi ktorými sú vzduchové medzery. Hrúbka teflónovej vrstvy je 0,8 až 1,5 mm, hrúbka vzduchových medzier 0,5 až 3 mm. Izolácia najde uplatnenie pri...

Sposob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236239

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mojžiš Teodor, Šebo Tomáš, Čamaj Vladimír, Kmeť Vladimír, Borišek Igor, Miština Ladislav, Novotný Vlastimil, Foltán Stanislav, De Riz Marián, Polák František, Kráľ Bohumil

MPK: C10G 9/36, C07C 4/04

Značky: acetylénu, etylénu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a acetylénu na báze prírodných a/alebo syntetiských uhľovodíkov vysokotepelnou pyrolýzou pri teplote 1 000 až 2 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s nosičom reakčného tepla. Do procesu sa nastrekuje zmes primárneho benzínu obohatená s 5 až 20 % obj. metánu alebo metánovej frakcie z procesu delenia plynov. Úbytok metánu vo vykurovacom plyne v 1. stupni pyrolýzy sa nahradí zvyškovým...

Bezpečnostný stromový rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: 236238

Dátum: 01.02.1988

Autor: Lehuta Viliam

MPK: E06C 1/36

Značky: stromový, rebrík, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný stromový rebrík je určený, predovšetkým k prácam na stromoch, najmä vysokokmenných. Pozostáva z nosného dielu, tvoreného dvomi bočnicami, ktoré sú medzi sebou spojené stúpadlami. Riešeným problémom je uľahčenie prác, spojených s ošetrovaním a zberom plodín na vysokokmenných stromoch, ako aj zvýšenie bezpečnosti pri uvedenej práci. To sa dosahuje tým, že stupadla 4 nosného dielu 1 rebríka sú opatrené priebežnými axiánymi dutinami, z...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236237

Dátum: 01.02.1988

Autori: Matějíček Alois, Ditl Pavel, Kaška Jiří, Skoupil Jan, Horký Jaroslav

MPK: C08F 2/24, C08F 212/08, C08F 220/02...

Značky: emulzní, monomerů, nenasycených, kopolymerace, způsob, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Zvyšení polymerační rychlosti a zvýšení konverze monomerů při přípravě vodných disperzí emulzní polymerací nenasycených monomerů se dosáhne tak, že se směs monomerů, vody a povrchově aktivních látek nebo emulze připravené z těchto složek nejprvé podrobí v atmosféře inertního plynu intenzivnímu míchání se specifikovanou intenzitou příkonu energie a při specifikovaném smykovém napěti, potom se za stáleho míchání o podstatně nizší intenzitě přidá...

Laterální tranzistor PNP

Načítavanie...

Číslo patentu: 236236

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sukup František, Tomeš Milan

MPK: H01L 29/06

Značky: laterální, tranzistor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení podstatného zvýšení proudového zesilovacího činitele při zachování velikosti závěrného napětí kolektor - emitor. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že gradient koncentrace příměsí prvého přechodu PN emitor - báze je větší než gradient koncentrace příměsí druhého přechodu PN kolektor - báze, přičemž zvýšení gradientu koncentrace příměsí prvého prechodu PN se dosáhne aplikací druhé difuze typu P, resp. P+...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Boček Vladimír, Gheorghiu Minhea, Fiala Zdeněk, Polouček Eduard

MPK: C08F 4/60, C08F 10/02

Značky: plynné, polymeraci, fázi, katalyzátor, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Způsob přípravy hydrochloridu 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236234

Dátum: 01.02.1988

Autori: Borovička Miloš, Budník Josef

MPK: C07C 49/303

Značky: způsob, hydrochloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu je farmaceutická substance, která se pod generickým názvem Ketamin používá ve formě injekcí jako protišoková látka a k léčení postinfarktoidních stavů. Hydrochlotid 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu se připravuje tak, že se známým způsobem provede přesmyk hydrochloridu methyliminu 1-hydroxycyklopentil-/2-chlorfenyl/-ketonu při 185 - 190 oC, ale způsobem podle vynálezu se provede...

Manipulačné zariadenie k etážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236233

Dátum: 01.02.1988

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27D 3/00

Značky: zariadenie, etážovým, lisom, manipulačné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie vyššieho stupňa mechanizácie a automatizácie výroby preglejok. Použitím zariadenia sa skráti doba obehu kaziet zníži sa potreba ich počtu a ušetria sa pracovné sily na prepravu kaziet a hotových výliskov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne zavedením systému dopravníkov, presúvadiel, výťahov a odoberacích častí zariadenia. Pod horným dopravníkom je umiestnený dolný dopravník a navzájom sú spojený s dopravníkmi...

Ovládací ústrojí průmyslové armatury se stoupavým netočivým vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236232

Dátum: 01.02.1988

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 31/50

Značky: vřetenem, ústrojí, ovládací, stoupavým, průmyslové, netočivým, armatury

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení stavební výšky armatury a zvýšení univerzálnosti ovládacího ústrojí vzhledem k různým druhům použitého pohonu. Podstatou vynálezu je, že na vnějším obvode můstku (l) třmenu (2) armatury je upevněna středicí plocha (5) ovládacího náboje (6), opatřená obvodovou drážkou (11), v níž je uložen alespoň jeden zajišťovací prvek (12) uložený zároveň v ovládacím náboji (6).

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Landa Václav, Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, fosforem, slitin, niklu, katodické, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Vibrační skluz s přímočarým pohybem pro sypké lepivé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 236230

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B07B 1/48

Značky: sypké, pohybem, materiály, lepivé, vibrační, skluz, přímočarým

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační skluz s přímočarým pohybem pro sypké lepivé materiály, u kterého nedochází k nalepování materiálu na jeho kluznou plochu. Za tím účelem je dvojice vibrátorů s rotujícími nevyvážky, pro vyvození přímočarého kmitavého pohybu, spojena s kluznou plochou tak, že úhel vektoru dráhy přímočarého kmitavého pohybu svírá s kluznou plochou vibračního skluzu úhel od 10 do 25 0.

Způsob výroby methyesteru kyseliny 3a, 12a -diacetoxy-7a-hydroxy-5ß-chloranové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236229

Dátum: 01.02.1988

Autori: Halásková Jarmila, Pihera Pavel, Schwarz Vladimír

MPK: C07J 9/00

Značky: kyseliny, diacetoxy-7a-hydroxy-5ß-chloranové, methyesteru, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby methylesteru kyseliny 3?, 12?-diacetoxy-7? -hydroxy-5? -cholanové selektivní acelací methylesteru kyseliny cholové acetanhydridem v interním organickém rozpouštědle typu toluenu, za přítomnosti base typu bezvodého octanu draselného nebo uhličitanu vápenatého a za teploty varu reakční směsi. Uvedená sloučenina má použití jako meziprodukt syntézy steroidních sloučenin, při přípravě radioizotopy značených látek, při studiu...

Způsob výroby 3a-acetoxyderivátů žlučových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236228

Dátum: 01.02.1988

Autori: Schwarz Vladimír, Halásková Jarmila, Pihera Pavel

MPK: C07J 9/00

Značky: způsob, kyselin, 3a-acetoxyderivátů, výroby, žlučových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3?-acetoxyderivátů žlučových kyselin selektivní acetylací 3?-hydroxylové skupiny methylesterů žlučových kyselin, obsahujících v molekule další hydroxylovou skupinu v poloze 6?, 7?, 12? nebo dvě hydroxylové skupiny v polohách 7? a 12?, acetanhydridem v interním organickém rozpouštědle typu toluenu za přítomnosti hydrogenuhličitanu draselného a za teploty varu reakční směsi.

Kompenzátor napětí nití na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236227

Dátum: 01.02.1988

Autor: Fröhlich Jan

MPK: B65H 59/16

Značky: napětí, nití, strojích, kompenzátor, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Kompenzátor napětí nití na textilních strojích je vytvořen pružným drátěným ramenem, zakončeným niťovým vodičem a výkyvně uloženým ve skříňce, vymezující výkyv drátěného ramena a zahrnující pružinu pro natáčení drátěného ramena do mezní polohy, přičemž drátěné rameno a niťový vodič leží v jedné rovině. Podle vynálezu je niťový vodič rozebíratelně spojen s drátěným ramenem prostřednictvím indikačního kotouče.

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236226

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kartous Vladimír, Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich

MPK: B65H 67/06

Značky: zařízení, vzdálenosti, dutinek, různé, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti, zejména na textilním stroji sestávajícím z více sekcí s pracovními jednotkami, kde mezi sekcemi je jiná vzdálenost než mezi jednotkami v sekcích, přičemž doprava dutinek se provádí prostřednictvím unášečů na posuvném táhlu, které je pro účely překonání rozdílných vzdáleností, zejména v oblasti mezi sekcemi stroje, vybaveno pomocným unášečem, který je před následným unášečem na táhlu uspořádán...

Unipolární tranzistor s izolovaným hradlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236225

Dátum: 01.02.1988

Autor: Jerhot Jaroslav

MPK: H01L 29/76

Značky: tranzistor, hradlem, unipolární, izolovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Unipolární tranzistor s izolovaným hradlem lze využít v mikroelektronických strukturách prostorové (trojrozměrné) integrace. Podstata tohoto tranzistoru spočívá v tom, že jeho polovodič má rozměr potlačený ve směru normály k rovině hradla na hodnotu kritické tloušťky přičemž LD je Debyeova délka stínění, S1 je první rozhraní, na němž je vytvořena aktivní struktura S2 je druhí rozhraní styku s dalším dielektrikem, e je elementární náboj, ? je...

Zariadenie na elektrooptickú kontrolu, triedenie a značenie drevných povrchov s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236224

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rajczy Ladislav, Požgaj Emil, Georgiev Ivan, Garaj Jozef, Žilinec Ján, Kyška Rudolf, Kleskeňová Miroslava, Orech Július Tibor

MPK: G01N 21/01

Značky: triedenie, elektrooptickú, značenie, laserovým, zariadenie, drevných, kontrolu, zdrojom, světelným, povrchov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vykonávanie objektívnej kontroly drevných povrchov, dosiahnutie optimálnej rozlišovacej schopnosti, najmä vád menších rozmerov a vykonávanie neštandartných triedení podľa špecifických požiadaviek. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne umiestnením funkčných prvkov zariadenia na nadstavbách s presnými priečnymi a pozdĺžnymi suportami pohybujúcimi sa po optickej hlavici justažneho rámu, čím je umožnená ich presná justáž s...

Sposob prípravy NPK a NP hnojív s obsahom horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236223

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Borzová Klára

MPK: C05D 3/00, C05C 13/00

Značky: hnojiv, obsahom, spôsob, přípravy, horčíka

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na kalizovanú nitrofosforečnú brečku, alebo jej vodný roztok sa pôsobí dusičnanom horečnatým v molárnom pomere vodorozpustného P : Mg 1 : 0,5 až 2,2 v atoniakalnom prostredí, načo sa reakčná zmes samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Reakčná zmes sa odfiltruje a filtračný koláč sa samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Získaný produkt obsahuje horčík a dusík...

Vícepramenné ocelové lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 236222

Dátum: 01.02.1988

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: F16G 1/21

Značky: ocelové, vícepramenné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru výroby ocelových lan. Tyká se vícepramenného ocelového lana se sisalovou vložkou, zejména vhodného pro běžné zařízení hlubinných dolů. Jeho podstata spočívá v tom, že na sisalovou vložku je stejnoměrně navinutá vrstva trojbokých pramenů a na nich protisměrně jedna vrstva kruhových pramenů souběžné konstrukce. Vícepramenného ocelového lana podle vynálezu lze s výhodou použít dále u strojů pro povrchové dobývání, ku příkladu u...

Spôsob výroby modifikovaných asfaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236221

Dátum: 01.02.1988

Autori: Masaryková Margita, Kopernický Ivan, Runa Alfréd, Juščík Mikuláś, Sventek Ján, Hojzák Miloš

MPK: C10C 3/02

Značky: spôsob, výroby, modifikovaných, asfaltov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby modifikovaných asfaltov pridávaním viskostatickej látky do zohriateho asfaltu. Viskostatická látka sa získa miešaním ľubovolného plastomeru a elastomeru na komorovom miešadle a závitkovom vytlačovacom stroji. Využitím vynálezu je možné na modifikáciu asfaltov využiť aj plastomery a elastomery ktoré sa samy o sobe na tento účel nedajú využiť z dôvodu ich nerozpustnosti v asfalte.

Způsob výroby teplem smrštitelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236220

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kopecký Bohuslav, Kalousek Miroslav

MPK: B29D 23/00

Značky: provádění, teplem, způsobu, trubic, smrštitelných, tohoto, zařízení, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu umožňuje kontinuálně vyrábět teplem smrštitelné trubice z materiálu s tvarovou pamětí. Trubice se zahřívá nad teplotu měknutí, prochází štěrbinou mezi podávacími válečky do chladicí komory, ve které zvětšuje svůj průměr a ochlazuje se a ochlazená je odtahovacími válečky vytahována z chladící komory. Změnu průměru trubice v chladicí komoře vyvolává působení tlakového vzduchu přivedeného dovnitř trubice a změna délkového...

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236219

Dátum: 01.02.1988

Autori: Skalák Pavol, Maťaš Michal

MPK: C07C 27/10

Značky: alifatických, spôsob, výroby, alkoholov, vysokokoncentrovaných, ketónov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov, obsahujúcich v molekule 6 až 22 atómov uhlíka, získaných oxidáciou alkánov po prípadnom oddelení katalyzátora vyznačujúca sa tým, že reakčná zmes axidovaných alkánov sa adsorbuje na adsorbente, pozostávajúcom zo zeolitu s molárným pomerom Si02 Al203 najmenej 2,6 vo vodíkovej forme alebo forme obsahujúcej najmenej jeden katión prvej alebo druhej skupiny periodickej sústavy...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236218

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: C04B 41/02, B28D 1/22

Značky: zařízení, výpalem, spojených, sloupcích, rozpojování, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích je určeno pro dodatečnou úpravu vypálených dlaždic, které se výpalem ve sloupcích spojily. V rámu zařízení je vytvořena šachta, jejíž spodní hrana je opatřena čelistmi, proti které směřuje s držákem spojený stranově přestavitelný nůž přiléhající k vodítku. Pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník a výškově stavitelné podpěry, které břit nože převyšuje o tloušťku...

Sposob výroby aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236217

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hudec Pavol, Novanský Jozef

MPK: C07C 15/02

Značky: uhľovodíkov, spôsob, výroby, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby aromatických uhľovodíkov konverziou aromatickej suroviny na katalyzátore, obsahujúcom aspoň jeden z kovov VI a/alebo VIII. skupiny priodickej sústavy, zeolit s molárným pomerom Si02 : Al203 4 až 120 : l, a pojivo, pri teplote 320 až 520 oC, tlaku 0,7 až 5,0 MPa, priestorovej rýchlosti 0,4 až 8,0 h-1 za prítomnosti vodíka alebo vodík obsahujúceho plynu pri molárnom pomere vodík : surovina 1 až 25 : 1, pričom...

Držák měřícího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236216

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rejmánek Miroslav

MPK: G01B 5/00

Značky: měření, měřicího, integrovaných, držák, hrotu, hybridních, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Držák měřicího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů řeší problém měření těchto obvodů zejména při jejich opakované hromadné výrobě, neboť svou levnou a jednoduchou konstrukcí umožňuje vytvářet soubory výměnných pevně nastavitelných držáků na snadno výměnných deskách s plošnými spoji. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze nosič držáku určený k přichycení otočně k desce s plošnými spoji pomocí spojovacího prvku, je na své horní části...

Třídicí síto

Načítavanie...

Číslo patentu: 236215

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hrníčko Ladislav, Hronovský Miroslav, Čep Hynek, Šverma Jaroslav, Kaska Josef, Suchý Jaroslav

MPK: B07B 1/46

Značky: třídicí, síto

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí síto z otěruvzdorné prýže je určené pro frakční třídění zrnitých materiálů. Účelem vynálezu je možnost třídění zrnitých materiálů na veškeré požadované frakce při vyšší produktivitě třídění ve srovnání s dosud používanými druhy třídicích sít, s vysokou odolností proti dynamickým účinkům tříděného materiálu a při zachování konstantní pružnosti sítových segmentů z otěruvzdorné pryže v rozmezí teplot -70 až + 100 °C. Uvedeného účelu se...

Zariadenie na pretržité kalenie kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236214

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dominik Jozef, Prívara Ľudovít

MPK: C21D 1/63, C21D 9/40

Značky: najmä, ložiskových, kalenie, pretržité, zariadenie, súčiastok, kovových, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pretržité kalenie podľa vynálezu je určené pre také druhy kalenia kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov, u ktorých sa z fyzikálnometalurgických dôvodov vyžaduje v danom okamžiku určitá modifikácia priebehu ochladzovania, ako je to napr. u prerušovaného termálného rsp. bainitického kalenia. Podstata zariadenia na pretržité kalenie podľa vynálezu spočíva v tom, že kaliaca vaňa je opatrená temperovacím zvonom, ktorým možno...

Rotační měnič směru průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236213

Dátum: 01.02.1988

Autor: Weis Josef

MPK: F16K 11/12

Značky: rotační, směru, průtoku, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační měnič směru průtoku, zejména kapalin v potravinářském průmyslu. Účelem vynálezu je zjednodušení rozvodu při přečerpávání kapalin, zjednodušení obsluhy a údržby, a snížení spotřeby nerezavějícího materiálu. Podstatou vynálezu je, že rozvodný prvek (2) je otočně uložen v tělese (l) s dvojicí přípojek (10) a proveden ze dvou kotoučů (20, 21), připevněných k hřídeli (22). Odvrácený kotouč (21) má první vybrání (23) s clonou (24) a alespoň...

Způsob výroby světlého piva pro diabetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236212

Dátum: 01.02.1988

Autori: Černohorský Vladimír, Faktor Josef, Cuřín Jiří

MPK: C12C 7/00

Značky: způsob, světlého, výroby, diabetiky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby světlého piva pro diabetiky podle základního autorského osvědčení č. 168 337, jehož podstata spočívá v tom, že se amylolytický preparát přidává ve fázi zapářky při teplotě 48 0C, načež po prodlevě při optimální cukrotvorné teplotě 62 až 66 0C se odebere jediný rmut, který se zahřeje na teplotu 70 oC, při této teplotě se ponechá do dokonalého zcukření a potom se povaří, přičemž odrmutovací teplota nepřesáhne 70 oC.

Zariadenie na otáčanie súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236211

Dátum: 01.02.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/06, F17C 1/00

Značky: najmä, sifónových, zariadenie, bombičiek, súčiastok, otáčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie súčiastok, ich spoľahlivé uchytenie pri otáčaní a okamžité uvoľnenie po otáčaní. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na otáčanie súčiastok, ktoré je tvorené telesom v dutine ktorého je na rozpernej pružine uložené šmýkadlo, na spodnom konci opatrené kladkou otočne uloženou na čape. V drážke vytvorenej v telese je uložené vodiace pero upevnené na čape kladky. Na hornom konci telesa je vytvoreny držiak na ktorom je...

Zařízení pro pohon dvojkolí šestinápravové lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236210

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šíba Jaroslav

MPK: B61C 9/48

Značky: dvojkolí, lokomotívy, zařízení, šestinápravové, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Všechna dvojkolí šestinápravové lokomotivy jsou poháněna dvěma trakčními elektromotory, které jsou uloženy s podélnou osou na hlavním rámu lokomotivy mezi sousedními podvozky. Výkon trakčních elektromotorů je přiváděn kloubovými hřídeli s jedné strany elektromotorů k převodovkám obou dvojkolí krajních podvozků a s druhé strany elektromotorů kloubovými hřídeli k převodovkám přilehlých dvojkolí prostředního podvozku. Vynález je obzvlášť vhodný...

Způsob čištění 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl) benzensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236209

Dátum: 01.02.1988

Autori: Řehák Petr, Pinc Jiří, Kočí Josef, Körner Jaroslav, Voves Jan

MPK: C07D 209/46

Značky: způsob, 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl, čištění, benzensulfonamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Popsaný způsob čištění 2-chlor-5(l-hydroxy-3-oxo-l-isoindolinyl)- benzensulfonamidu vzorce I, známého pod generickým názvem chlortalidon, umožňuje získat ze surového produktu reakce 3-chlor-3-(4-chlor-3-chlorsulfonylfenyl)-ftalidu s amoniakem prakticky chromatograficky jednotnou látku, přičemž lze snadno regenerovat rozpouštědla, použitá ke krystalizaci. Pro krystalizaci se použije bezvodá směs methanolu a toluenu, jejíž složení odpovídá...

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236208

Dátum: 01.02.1988

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 25/00

Značky: zařízení, měření, fázových, signálu, střídavých, malých, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou signálů stejného kmitočtu jsou amplitudově modelovýny tak, že modulací jejich rozdílu vznikne signál, který je úměrný fázovému posuvu mezi oběma měřenými signály . Zařízení lze použít například pro měření skupinového spoždění měrných televizních přijímačů v pásmu mezifrekvence.

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů z oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236207

Dátum: 01.02.1988

Autori: Szlauer Jiří, Janok Jan, Demeter Arpád, Uličný Štefan, Berghauer Zoltán, Stračár Slavomír

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12

Značky: orientovaných, způsob, pásu, transformátorových, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s hmotnostním obsahem 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,06 % uhlíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,004 až 0,012 % dusíku, 0,003 až 0,030 % síry, stop až 0,050 % hliníku, zbytek železo a nečistoty, je vyválcovaná z bram za tepla na pás tloušťky 1,0 až 3,0 mm, potom válcována za studena na konečnou tloušťku 0,2 až 0,4 mm a podrobena žíhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bramy z oceli, ve které je poměr obsahu hliníku k obsahu dusíku 0,3 až...

Průmyslový bakteriální kmen Brevibacterium sp. CCM 3632

Načítavanie...

Číslo patentu: 236206

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koníčková - Radochová Miluše, Smékal František, Krumphanzl Vladimír

MPK: C12N 1/20

Značky: bakteriální, brevibacterium, průmyslový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslového bakteriálního kmene Brevibacterium sp M27/P28 produkujícího L-Lysin, uloženého v Československé sbírce mikroorganismů University J.E. Purkyně tř. Obránců míru 10, Brno, pod označením CCM číslo 3632. Vyznačuje se zvýšenou produkcí esenciální aminokyseliny proti výchozímu rodičovskému kmeni Brevibacterium sp.

Lak pro ochranu kovů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236205

Dátum: 01.02.1988

Autori: Svoboda Miroslav, Němcová Jitka, Braun Stanislav, Matouch Miroslav, Jizba Josef

MPK: C23F 11/00

Značky: korozi, kovů, ochranu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Lak na ochranu kovů proti korozi na bázi pryskyřic a polymerů je určen pro dočasnou ochranu kovových povrchů proti atmosférické korozi a může sloužit i jako podkladová vrstva pod nátěry, jejichž životnost do značné míry zvyšuje lak obsahuje filmotvornou složku - pryskyřici nebo polymer -, inhibitory koroze - kyselinu fosforečnou a zinečnaté a měďnaté ionty - a směs rozpouštědel a ředidel. Zlepšení účinku se dosáhne přidáním hydroxybenzenu a...

Způsob výroby drásacích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236204

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hájek Jiří, Hájek Alois, Kloubec Ludvík, Ševela Petr

MPK: C14B 1/48

Značky: způsob, drásacích, výroby, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení výroby drásacích kotoučů, zejména pro drásání záložky napnutého svršku obuvi. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že do lisovací formy (2) se vloží předem připravený kotoučový kartáč s ocelovými dráty (13) a potom se zbylý prostor tvarovací dutiny (22) zaplní elastomerním nebo plastickým materiálem (s). Kotoučový kartáč se ustředí nosným prstencem (11) na středicím čepu (23) lisovací formy (2). Vynálezu lze využít při...

Směrový kulový teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236203

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jokl Miroslav, Tůma Vladimír

MPK: G01K 3/06

Značky: směrový, kulový, teploměr

Zhrnutie / Anotácia:

Teploměr je tvořen podložkou v podstatě kulového tvaru z tepelně izolační hmoty, upevněné na držáku a opatřenou čidly teploty. Na podložce je umístěna vrstva z tepelně vodivého materiálu, například mědi, na níž je nanesena teplo absorbující vrstva, přičemž vrstva z tepelně vodivého materiálu je rozdělena na jednotlivé plochy, na kterých jsou rozmístěna čidla teploty. Vynález je určen zejména pro oblast stavebnictví, pracovního lékařství a...