Archív za 1988 rok

Strana 164

Zapojení řídicího logického obvodu analogového vstupního bloku mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242072

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Teodor

MPK: G06F 3/05

Značky: logického, řídicího, mikropočítače, obvodů, bloků, zapojení, analogového, vstupního

Text:

...registru. skupinový výstup registru je spojen se skupinovým adreeovaoím vstupommultiplexeru. Skupinový tříbitový datový výstup obousměrného budiče je spojen se skupinovým vstupom výběrového obvodu, jehož výstup je spojen s uvolňovacím vstupom tvarovacího obvodu a s řídicím vstupom inicializačního obvodu. Výstup inicielizačního obvodu je spojen s blokovacím vstupem blokovacího obvodu a s blokovacím vstupem přepínaoího generátoru, jehož...

Oběžné kolo kapalinokružných strojů, zejména vývěv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242071

Dátum: 01.02.1988

Autori: Janda Jaroslav, Bárta Jaroslav

MPK: F04C 19/00

Značky: oběžné, kapalinokružných, vývěv, strojů, zejména

Text:

...ocelí, hlavně pro vývěvy větších výkonů s vysokou produktivitou.Příklad konkrétního provedení je schematícky znázorněný na přiložených výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněný podélný řez kapalinokružnou vývěvou s oběžným kolem podle vynálezu,na obr. 2 je podélný řez oběžným kolem kapelinokružné vývěvy řešeným podle vynálezu, na obr. 3 Qnázoľňüâe levá polovina Výkream, oddělená svislou osou, bokorys při pohledu směrem A na obäžné kolo z...

Zařízení pro řízení výroby optického skleněného vlákna s měřením útlumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242070

Dátum: 01.02.1988

Autori: Harašta Petr, Pavlík Miroslav, Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: G06F 15/46

Značky: výroby, řízení, skleněného, zařízení, vlákna, měřením, útlumu, optického

Text:

...zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreeu představujícím schematický náčrtek mechanické části zařízení a blokové schema regulačního zapojení.Na obrázku výchozí materiál l prochází podávacím mechanísmem 3 do ohřívací jednotky 5 a odtud přes měříč průměru § do mechanísmu § pro tažení vlákna gg. jehož začátek lg je zave. den do navíjecího mechanismu gł, v němž je upraveno čídlo lz jasu. S hanací hřídelí gg motoru Z mechanismu Q...

Hermetická průchodka zonální tavící aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242069

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Stanik Boetislav

MPK: C30B 13/24

Značky: zonální, průchodka, hermetická, aparatury, tavicí

Text:

...z izolační příruby l, dvou průchozích kovových dílů g a 1, izolační djstanční vložky A, těsnění § a stínícího štítu 1.Průchozí kovové díly g a 1 jsou ve tvaru obdélníkových měděných paeů, orientovaných k sobě širší stranou. Jejich šířka odpovídá šířce závitu sekundárního vinutí výstupního vysokofrekvenčního transformátoru 2. Uvnitř průohozíoh kovových dílů g a 3 jsou vytvořeny chladící kanálky ll. Konstantní vzdálenost mezi průohozími kovovými...

Způsob výroby vysokoohmové vrstvy na nízkoohmovém polovodičovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242068

Dátum: 01.02.1988

Autori: Petrželka Karel, Stárek Jioí, Czaková Marie

MPK: H01L 21/428

Značky: vysokoohmové, polovodičovém, vrstvy, výroby, nízkoohmovém, substrátů, způsob

Text:

...záření maximálně 104 mm.Výhodou způsobu výroby vysokoohmové vrstvy na nízkoohmovém polovodičovém substrátu podle vynálezu je jednoduchost a reprou dukovatelnost technologického postupu, kvalite vysokoohmové vrstvy bez výskytu růstových poruch. Při pulsním žíhání zůstává celý objem polovodičové desky na nízká teplotě.Předehřátí polovodičového substrátu na teplotu 290 až 7 oo° c umožňuje v závislosti na použitém typu pulsního zdroje...

Zařízení pro vertikální přepravu břemen vnějškem stavby a pro jejich návaznou horizontální dopravu dovnitř stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242067

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eapka Martin, Brabenec Pavel, Mládek Miloš, Kalina Ivan, Urban Milan

MPK: B66C 23/22

Značky: vertikální, stavby, zařízení, horizontální, dovnitř, vnějškem, návaznou, jejich, prepravu, dopravu, břemen

Text:

...pro průchod břemene dovnitř stavby a současně umožňovalo ekonomíčtěji nahrazovat samostatný vrátek, používaný dosud k obsluze známých výsuvných šikmo skloněných trubkovitých nosníků pro sesouvání břemen do podlaží stavby, v nichž se tato zařízení pro převádění břemen do míst horizontálně přesazených vůči jejich zvedací dráze ukazují jako hospodárná.Tohoto účelu je dosaženo zařízením podle vynálezu, navazujín cího na známé konstrukce...

Elektromagnetický pásový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242066

Dátum: 01.02.1988

Autori: Seidl Pavel, Krueek Zdenik, Vleek Pavel

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, separátor, pásový

Text:

...vzhledem k tomu, že tento pás není dělený, je nutno jej při výměně a opravách nasunovat na separátor a s něj vysunovat v bočním směru paralelně s osami rotace válců. Vzhledem k tomu, že elektromagnetický pásový separátor je zpravidla na okolní nosné konstrukcí zavěšen pomocí lan ve svých čtyřech rozích, je při uvedené výměně nekončitého poddajného pásu nutno separátor úplně nebo zčásti z místa instalace demontovat, anebo je nutno realizovat-...

Zkušební nádobka pro elektrochemická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242065

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Petr, Filouš Jioí

MPK: G01N 27/28

Značky: elektrochemická, zkušební, nádobka, měření

Text:

...i na provozní zařízení,bez nutnosti jeho porušení v jakémkoliv místě. Měření lze provádět za zvýšených teplot předehřevem elektrolytu v zásobní nâdobě, elektrolyt lze v sostavě odvzdušnít a izolovat od okolního ovzduší, přičemž je možné i protékající elektrolyt zaměňovat a získat tak podstatné rychlejší přehled o elektrochenických korozních charakteristikách v různých prostředích, jakož i při dlouhodobých zkouškách doplňovat agresivní...

Způsob výroby terciálních aminboranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242064

Dátum: 01.02.1988

Autori: Potfaj Jaroslav, Frank Pavel, Krueková Jitka, Pech Jozef

MPK: C01B 35/08

Značky: způsob, výroby, aminboranů, terciálních

Text:

...reakce podle předloženého vynálezu, podle kterého se terciární aminboraný připra vív vysokém v tě ku t že se auepenzí tetrahydrobordäřs výho o o,ýv organíckém rozpouštědle, s výhodouv octanu ethylnatém, probublává plynný oxid uhličitý v přítnm noctí terciárního aminu za intenzívního míchání po dobu 1 až 5H v rozmezí teplot O až 50 °C. .Čistý produkt se zíaká po promytí organické vrstvy vodou, jejím vysušení a odpaŕení...

Vozík pro dopravu vrtacích souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 242063

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pallaghy Peter, Banas Ján

MPK: B61D 11/00, E21F 13/00

Značky: vozík, dopravu, souprav, vrtacích

Text:

...vodících liät lg při dopravä vrtecích souprav. Vodící lišta lg je pod vysguvnou zarážkou 13 opatřena závčsem 12 pro uchycení vysuvných přejezdů ji odstavné plotny žg. Výsuvně přejezdy jl slouží pro přejezd stojanu gg s vrtacíni soupravaui z podvozku lg na odstavnou plotnu 29, unístěnou na boku chodby mimo jízdní dráhu důlních vozíků a nakladače. Ve vodících liätách lg je na pojezdových kolech ga pohyblivä uložen stojan gg, na kterém je na...

Vasopresinová a vasotocinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242062

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hanzel Pavol, Vadina Štefan, Bauernfeind Peter

MPK: A61K 37/34, C07K 99/04, C07K 7/16...

Značky: přípravy, jejich, vasopresinová, způsob, analoga, vasotocinová

Text:

...Hruby sa spclupracovniky popsal připravu a vlastnosti DaTyr 2 arginin-vasopresinu. Podle Hrubyho a spolupracovnikü jsou biologické účinky analoga velmi blizké lysin-vasopresinu. Podle výsledků získaných autory vynálezu má toto analogon značné vysoký a specifický antidiuretický účinek. situaci osvětluje tabulka 2,v níž jsou uvedeny biologické účinky nalezené Hrubym a spolupracovniky a autory vynálezu.aHruby v. a spoluprac. J. Amer....

Zařízení pro redukovatelné zpracování světlocitlivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242061

Dátum: 01.02.1988

Autori: Guspan Jozef, Eobirka Ján

MPK: G03D 3/10

Značky: svetlocitlivého, materiálů, redukovatelné, zpracování, zařízení

Text:

...o přímočarýl pocuvam materiálu.Vyvolávací zařízení dle obr. 1. jo tvořeno vúlcovou kyvetou ł, obsahující príslušnou zpracovatelakou lâzoő g. V ono kym vety je otočně upovněn držák g, ktorý nooo Iouatavu výkyvně uložených rámočků 5 se zpracovñvaným materiálom 2. Ránočky 3 jsou jednostranné upovnöny v držiku Q pomocí závö|ů§ a jejich výkyvný pohyb je atranovł omezon doraz 1, tvořenými výrazy v tělose držñku Q, Pohonná jednotka o motorom,...

Zařízení k vytváření hrotů kůlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242060

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šadlák Štefan

MPK: B27C 5/02

Značky: kůlů, vytváření, hrotu, zařízení

Text:

...kůlů nevyžaduje kopání otvorů v půdě pro jejich uložení. oproti ukládání kůlů do vykopaných jem, kde dochází k narušení pevnosti zeminy, jsou zatloukane kůly s vytvořeným hrotem uložený ve zpevněne zemině. Provoz zařízení není závislý na dostupnosti elektrického proudu jako je tomuu okružní pily. Zařízení při provozu ničím neohrožuje obsluhu, nebot při vytvá-p ření hrotů je kůl zařízením dokonaĺle fixován. Vlastní pracovní orgány...

Zapojení obvodu elektromagnetické sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242059

Dátum: 01.02.1988

Autori: Klíma Poemysl, Sklenár Ivan

MPK: D02H 13/08

Značky: zapojení, sekačky, elektromagnetické, obvodů

Text:

...diodou. Na této diodě vznikne napětí, které zpüsobí, že přes vnitřní odpor zdroje a ostatních připojenýchiobvodů, např. signalizačních a zejména dalších sepnutých sekaček, teče tyristorem přídržný proud. Při opětném zapnutí zdroje tyristor opět sepne, děj se následně opakuje a sekačka se rozkmitá.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení sekačky podle přiloženého vynálezu, jehož podstatou je, že do série s větví, tvořenou tyristorem a...

Zapojení pro měření a hlídání teploty a pro ochlazování mazacího média ve stanici na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242058

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ježak Ernest

MPK: G05D 23/00

Značky: mazacího, hlídání, ochlazování, stanici, zapojení, teploty, zkoušení, ložisek, měření, media

Text:

...knoflíkem na ovládacím panelu, čímž ae Jednak usnadní a zjednoduší obsluha zařízení a jednak odstraní nebezpečí deformace prvků ovládajících epínecí mechanismus a zvýši spolehlivost jejích funkce.Zapojsní podle vynálezu je schematícky znázorněno na příloženém výkrese. Obrázek představuje blokové schema zapojení pod vynález. 242 05V mazacie agregátu łł zkušební etanice opatřeném chladišen gyje na vetupu do zkoušené souetavy Umístěno...

Zařízení pro kondenzaci fluoridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242057

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kainzová Anastázia Bratislava

MPK: G21C 19/42, C01G 43/06

Značky: kondenzaci, fluoridu, zařízení

Text:

...lg,které jsou uchyceny svými dolními konci ve dnu lg přepážky Q a navazují na dolní čelní část vnějšího mezitrubkového prostoru 1,Vnitřní průměr stoupacích trubek 11 je větší než vnější průměršestupných trubek lg, takže mezi každou sestupnou trubkou lg s obklopující ji stoupací trubkoul 1 je vytvořen volných průchodgHorní konce stoupacích trubek ljjnejsou uchyceny, přičemž mezi nimi e víkem 11 kondenzátoru je vytvořen volný prostor ll....

Řadící mechanismus převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242056

Dátum: 01.02.1988

Autor: Paulíeek Milan

MPK: G05G 5/08

Značky: řadicí, mechanismus, převodovek

Text:

...závěru l,oputřenőho ozubením g zpětněho chodu e. vnitřním synnhronním ozubením 1, hnaným kolem 2 prvního stupně s vnějším synchronním ozubenín t, vloženým kolem j zpětného chodu uložená na čepu §, zasouvací vidlice z zpětného chodu, zasouvací tyče § zpětnáho chodu s Jednosměrným pojištovacím zápichevm lg a poJiětovacím čípkem g, který jistí vzájemně zasouvací tyč 8 zpětněho chodu s. zasouvací tyč 33 prvního a druhého stupně,uloženým v...

Zásobník plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242055

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polorecký Vladimar, Marianek Vojtech, Fábera Jozef, Za?ko Ján

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, plošného, zásobník

Text:

...před svařením není celým násobkem šířky výchozího materiálu dodávaného výrobcem. Další podstatnou výhodou zásobníku podle vynálezu je možnost motorického posuvu cívky ve velkém rozsahu, umožňující při změně šířky výchozího materiálu nastavit svařované okraje výchozího materiálu přesně pod elektrodou vysokofrekvenčního svářecího lisu a v případě potřeby provést korekci polohy i během automatického provozu linky. Tím,.že zásobník vyehozího...

Prostředek pro rozpářku kožešin a kožešinových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242054

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hlinš?ák Karel, Kra1ovie Alban, Hrádocký Ladislav, Baxa Jozef

MPK: C14C 11/00

Značky: kožešin, kožešinových, rozpářku, prostředek, výrobků

Text:

...vysekáváni polotovarů z usní. Pro jejich použití při tříbení jsou vhodné pouze ty druhy činěných odpadů, které mají nizký obsah látek extrahovatelnýchdichlornetanen. Kroněbrusneho prachu je nutná jejich mechanika úpuna sekänín, nletím na maximální dě 1 ku~hrany čňstics 20 nm a vysuäení na maximální obsah vlhkosti 20 až 32 hnotnoetníchV Na jednu kožku se používá 0,06 až 7,5 kg prostředku pro rozpášku.Poněkud podrobněji je vynález výsvětlen...

Zapojení kosočtverečné antény se zpětným vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242053

Dátum: 01.02.1988

Autor: Macho Vendelan

MPK: H01Q 11/06

Značky: kosočtverečné, vedením, zpětným, antény, zapojení

Text:

...Opětným vyzářením výkonu přivedeného z výstupu na vstup anténgpřes skokqyě a plynule regulovatelné fázovače a přesinpodanňní trensfornátory dochází ke zvýšení intenzity pole při zachování původního výkon vysílače a při původním uspořádání vlastního kosočtverečnáho zářiÉe.0 pětné využití nnvyzářenáho výkonnçjo významná zvláště u velkých vstupníoh výkonu, kdý u jednoduchá kosočtvoreöné antény se jinak v jejím zakonňovacím odporu zťráoí velký...

Zařízení k úpravě švů svršků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242052

Dátum: 01.02.1988

Autori: Osvald Anton, Kulhavý Luboš, Kušpál Július, Kobóriová Erika

MPK: A43D 55/00

Značky: úpravě, švů, svršku, obuvi, zařízení

Text:

...a podstatně se zvýší produktivita prácouNa přiloženém výkrese je zobrazen nárys příkladného prondvedení zařízení podle vynálezuoZařízení k úpravě švů svršku obuvi sestává z rozhlezovacího mňstku 1 uloženém prostřednictvím nosného tělesa 3 na vertikálně posuvném sloupku gg Listovou pružinou lg je na rozhla~ zovacím můstku 1 připevněna kovadlinka 2, jejíž přední část tvoří pevný kontakt 31. Na nosném.tělesu 5 je připevněn držák 5 přítlečného...

Obvod pro měření propustného napětí polovodičových součástek, zejména diod a tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242051

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polorecký Vladimar, Mahút Juraj

MPK: G01R 31/26

Značky: propustného, napětí, tyristorů, součástek, obvod, měření, zejména, polovodičových

Text:

...paměti j a výstup g první přechodově paměti 3 Jou připojeny k prvnímu vstupu gg aťdruhému vstupu 11 rozdílového zesilovače 5. moda měřeněho polovodičového prvku lv je prostřednictvím měrného bočníku p připojena ke vstupu gg bloku 4 vzorkovacích impulsů a současně prostřednictvím měrněho hrotu k prvnímu vstupu lg první přechodově paměti j. Výstup ä bloku A vzorkovacích impulsñ Je připojen k druhěmulogickému vstupu 23 první přechodové...

Sposob prípravy tuhej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236300

Dátum: 01.02.1988

Autori: Janegová Mária, Frimm Richard, Morvic Ján, Gattnar Ondrej, Šiška Karol, Minczinger Štefan, Varga Ivan

MPK: A61K 31/195

Značky: přípravy, tuhej, liekovej, spôsob, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy tuhej liekovej formy s obsahom vápenatej alebo zmesi draselnej, horečnatej soli kyseliny asparágovej. spočíva v granulácii prachových súčastí vodnými roztokmi účinnej látky s obsahom zdravotne nezávadného hydrofóbneho a hydrofilného kysličníka kremičitého (Aerosilu) a v následnom spracovaní do tuhej liekovej formy. Predmet vynálezu može byť využitý pri výrobe pevných liekových foriem pre humánnu terapiu.

Způsob inhibice inkrustací tvořených uhličitany alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236299

Dátum: 01.02.1988

Autori: Juránek Jiří, Štěpánková Kamila

MPK: C23F 15/00, C02F 5/14

Značky: inhibice, zemin, tvořených, uhličitany, alkalických, způsob, inkrustací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice inkrustací tvořených uhličitany alkalických zemin v těžební koloně zemního vrtu a v následných rozvodných a úpravárenských zařízeních při těžbě proplyněných mineralizovaných vod pro balneologické účely, popřípadě při úpravě průmyslových vod s obsahem hydrogenuhličitanu vápenatého. Účelem vynálezu je zabránit tvorbě inkrustů v otevřených, necyklických systémech, bez ztráty hygienické nezávadnosti vod a bez zásahu do procesu v...

Zařízení k jištění polohy pilového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236298

Dátum: 01.02.1988

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 3/02

Značky: rámu, polohy, jištění, zařízení, pilového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rámové pily a řeší zajištění pilového rámu v poloze potřebné pro výměnu pilových listů, nejčastěji v horní úvrati. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka umístěna na stojanu uchycená jedním koncem v otočném uložení a druhým koncem spojená s táhlem s ruční pákou opatřenou čepem nesoucím ozub ve vedení, ovládatelná magnetem a táhlem s ruční pákou je funkčně spjatá s vybráními provedenými na obvodu setrvačníku, přičemž ovládací...

Lišta pro vytváření dilatačních spar

Načítavanie...

Číslo patentu: 236297

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nováček František, Renner Lubomil

MPK: E04F 19/04, E04G 15/00

Značky: lišta, vytváření, dilatačních

Zhrnutie / Anotácia:

Dilatační lišta podle vynálezu umožňuje vytváření dilatačních spar v samonivelizujících podlahových a jiných vodorovných vrstvách, prováděných v tekuté konzistenci a potom tuhnoucích. Dilatační lišta podle vynálezu je tvořena dutým profilem klinovitého tvaru o určité délce, který je na jednom konci opatřen držadlem, jež plní i funkci opěry. Klinový profil lišty umožňuje její snadné vyjmutí po zatuhnutí samonivelizující vrstvy a klinový profil...

Viacnásobné farbiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 236296

Dátum: 01.02.1988

Autori: Haninec Ignác, Katuščák Svetozár, Jentner Pavel, Werner Peter

MPK: B05C 3/02

Značky: farbiace, viacnásobné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím vynálezu je možné skúšať naraz niekoľko od seba nezávislých farieb a to v každej nádrži inú. V každej nádrži či komore e pri skúšaní zachovaný rovnaký teplotný režim a rovnaké prietokové pomery farbiacich roztokov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne takým usporiadaním viacnásobného farbiaceho zariadenia, že čerpadla sú poháňané od jediného hriadeľa. V každej komore je zabezpečený rovnaký prívod a odvod ohrievacej kvapaliny....

Válečkový průvlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 236295

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kopřiva Jaroslav, Horníček Zdeněk

MPK: B21C 3/08

Značky: průvlak, válečkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové konstrukce válečkového průvlaku,použitelného pro široký sortiment tvářených materiálů. Je tvořen základní průvlakovou deskou, v níž je na kulové ploše uložena vnitřní deska, v které je upevněna vidlice tvářecích válečků uložených na čepech, přičemž tvářecí válečky jsou umístěny proti sobě na šířku taženého materiálu, zatímco stavěcí šrouby průchozí přítlačnou deskou s pevně spojenou vpustkou jsou připevněné ke stavěcím...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236294

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, bezvodého, vápenatého, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a dehydratuje tepelným zpracováním na bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236293

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, vápenatého, výroby, způsob, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení koncentrace chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina, promyje a vysuší. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid uhličitý lze využít k...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236292

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, směsi, bezvodého, výroby, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud jeho složení neodpovídá...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236291

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, vápenatého, výroby, bezvodého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236290

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, vápenatého, výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenatým mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ten se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a vysuší. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se vznikajícím...

Způsob výroby bezvodného hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236289

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, bezvodného, způsob, vápenatého, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se za suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Ze zbylého roztoku, obsahujícího chlorid amonný, se regeneruje amoniak v...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236288

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, dihydrátu, vápenatého, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydroenfosforečnanu vápenatého. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a vysuší. Ze zbylého roztoku, obsahujícího chlorid amonný, se regeneruje amoniak v regeneračním zařízení...

Spínač brzdového světla brzdy motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236287

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vokoun Zdeněk, Brejcha Josef Ing, Dražan Václav

MPK: F21M 7/00, B60T 17/22

Značky: světla, motorových, brzdy, vozidel, spínač, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spínače brzdového světla brzdy motorových vozidel, zvláště pro přední brzdy motocyklů, jehož pružinou tlačený kontakt je přes izolační člen opřen o brzdovou páku. Spínač má na základním tělese spínače souměrně podle osy spínače upevněny konektory a kontakty opatřené záchytem. Vcelku se dnem základního tělesa jsou uspořádána souměrná vedení pro kovový váleček tvořící kontaktní plochu, nalisovaný na válcovém osazeném tlačítku z...

Stěrač třídicích disků stupňovitého třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236286

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chytka Lubomír, Hodek Oldřich, Vaňout Pavel

MPK: B07B 1/46

Značky: stupňovitého, třídicích, třídiče, stěrač, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stěrače třídicích disků stupňovitého třídiče k odstraňování zrn uhlí. Stěrač je zhotoven z umělé hmoty, což umožňuje bezhlučný provoz a snížení hmotnosti vlastních stěračů: Stěrač (l) má tvar nepravidelného protáhlého šestihranu, jehož tloušťka (s) je menší o O,5 mm než je rozteč (t) třídicích disku (4). V nejširší části je stěrač (l) opatřen čtvercovým otvorem (2) pro nasazení na osu (5) čtvercového průřezu. Kolem čtvercového...

Osvětlovací systém se složeným převáděčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236285

Dátum: 01.02.1988

Autor: Slowiak Josef

MPK: G03B 21/20, G03B 27/54

Značky: převáděčem, složeným, systém, osvětlovací

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací systém je určen pro kopírovací projekční zařízení s použitím světelného zdroje s rotačně symetrickou křivkou svítivosti. Účelem vynálezu je zvýšit světelnou účinnost systému a zmenšit energetické ztráty na minimum při dodržení velmi dobré rovnoměrnosti osvětlení pracovního pole. Uvedeného účelu se dosáhne osvětlovacím systémem tvořeným prstencovým kondenzorem, asférickým zrcadlem a složeným převáděčem. Převáděč je tvořen minimálně...

Zariadenie na zalievanie súčiastok najmä kašovitou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236284

Dátum: 01.02.1988

Autor: Tinka Stanislav

MPK: B29C 5/00

Značky: zariadenie, zalievanie, kašovitou, hmotou, súčiastok, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je strojné spracovanie kašovitej zalievacej hmoty a zalievanie vykonávať na automatických linkách. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením na zalievanie súčiastok podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že zalievací posúvač s uloženým horným a dolným piestom je pevne spojený s ovládacím valcom. Nad horným piestom je vytvorená odvádzacia komora spojená so zásobníkom a zalievací posúvač je spojený s dávkovacím valcom.

Armatura se stupňovitým otevíráním a uzavíráním uzavíracího orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236283

Dátum: 01.02.1988

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: orgánů, otevíráním, uzavíracího, uzavíráním, armatura, stupňovitým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší konstrukční úpravu armatury se stupňovitým otevíráním a uzavíráním uzavíracího orgánu, zejména pro systémy pracující s vysokými tlaky dopravovaného média. Podstatou vynálezu je, že u armatury sestávající z pohonu, víka a tělesa, v němž je uloženo a zatěsněno vřeteno s uzavíracím orgánem sestávajícím z děleného hlavního klínu tvořeného těsnícími deskami uloženými v hlavním prstenci a opatřeným uzavíratelnými...