Archív za 1988 rok

Strana 163

Kryt ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242112

Dátum: 01.02.1988

Autori: Limpouch Bohuslav, Smola Peter, Vanieek Václav, Jeoábek Vladimír

MPK: A47L 9/00

Značky: ovládacích, prachu, vysavače, prvků

Text:

...spojů.N připojeném výkreeu je naznačen v osovém řezu příklad provedení krytu ovládacích prvků vysavače.V příkladu provedení je znázorněn pracovní panel ł upevněný k plášti vysavače g pomocí šroubů 2. Součástí pracovního panelu je mezi okrasným panelem 2 a klapkou navijáku 4 výstupek 5, v němž je Vytvořeno lůžko Q. Okrasný panel 3 je opatřen na straně klapky 4 klínovým výstupkem łg na odvrácené straně upevňovacím háčkem łł.Klapka 4 je...

Pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242111

Dátum: 01.02.1988

Autor: Doležel Josef

MPK: C02F 3/16

Značky: jednotka, pohonná

Text:

...axiální ložiska.Další podstatou vynálezu je, že horní části nosných matic a vodících šrouhů jsou opatřeny ochrannými kryty uchycenými v nosném rámu.Proti dosud užívaným zařízením dosahuje se podle vynálezu vyšěího účinku v tom, že je konstrukčně jednoduchá, čímž je zaručena jeho vysoká funkční spolehlivost a snadné montáž a demontáž. Další výhodou je, že použitím otočného servopohonu jsou zabezpečovány všechny požadované funkce, tj. nezávislý...

Zážehový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242110

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sýkora Stanislav, Maoas Jaroslav

MPK: F02D 15/04, F01B 31/14

Značky: motor, spalovací, zážehový

Text:

...motoru měnitelný. Kanálek může být vybaven zavíracím zaří zením. Při vhodně volených poměrech objemu pomocního prostoru,průřezu a délky kanálku dle výše uvedených závislostí dochází k regulaci změny kompŕesního poměru v závislosti na otáčkach zcela automaticky a motor nemusí být vybaven uzavíracím zařízením ani měněním pomocného prostoru. Omezený průřez kanálku zabraňuje proudění směsi do pomocného prostoru při nejvyšších otáčkach a dostatečná...

Pletená efektní nit v osnovní jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242109

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lapeík Svatopluk, Zvoníeek Josef

MPK: D02G 3/34, D04B 21/04

Značky: osnovní, jednolícní, efektní, pletená, vazbě

Text:

...obr. 4 platenou efektní nit s nosným jádrem z jednoduchých a dvojitých oček a s efektem z rozřezaných útkovyćh nití. a totv pohledu při výrobě na pletařském stroji v napnutém stavu. na obr. 5 nit v provedení dle obr. 4 po relaxaoi, na obr. 6 nit v provedení dle obr. 4 při působení mechanické napínací síly, na obr. 7 nosné jádro pletené efektní nitě z jednoduchých a dvojitých oček, s ofektem z kladení pod jehlamí. a to v pohledu po...

Těsnicí profil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242108

Dátum: 01.02.1988

Autori: Klement Karel, Kunzl Milan, Koenek František

MPK: F16J 15/10, E04B 1/68

Značky: těsnicí, profil

Text:

...větší jak 28 MM se vkládají vedle sebe do střední zőny 3 profily průměru 30 mm. Ve svislé spáře do 28 mm se používají 2 profily průměru 30 mm. stávající způsoby jsou velmi pracné náročné na přesnost provedení, kladou velké nároky na množství použité pryže a kotevnich hřebíků.Tyto nevýhody odstranuje do značné míryÍtěsn 1 cí profily podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že má tvar Šipky vytvořené ze dvou kosodélníků se společnpu...

Zapojení pro měření stability charakteristiky hydrodynamického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242107

Dátum: 01.02.1988

Autori: Veselý Karel, Svirák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: G01L 27/00, F04B 51/00

Značky: hydrodynamického, čerpadla, měření, stability, zapojení, charakteristiky

Text:

...druhého pojišřovacího ventilu l§. Hlavněv případě napâjecích čerpadel je před zkoušené čerpadlo 3 za~řazeno neznázorněné podávací čerpadlo.Celý měřící okruh se smontuje tak, aby nedocházelo k zavvzdušňování celého okruhu, což by nepříznivě ovlivnilo výsledky měření. Zásobní nádrž l se neplní dopravovenou kapulinou dle určení čerpadla Q. üzavírací armatura lg před spuštěním zkoušeného čerpadla 2 3 v případě použití neznázorněného podávacího...

Piezokeramická soustava pro měření malých pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242106

Dátum: 01.02.1988

Autori: Klement Karel, Koenek František

MPK: G01P 13/00

Značky: malých, piezokeramická, pohybu, měření, soustava

Text:

...pouzdrą. Mezi pístkem a druhým akustickým prostředím je vytvořena vrstva pevných volně pohyblivých částic. Menič může býttvořen čídlem, například píezoelektríckým, feroelektrickým, magnetostrikčním, elektrodynamickým nebo kondenzátorovýmoPříklad uspořádání píezokeramícké soustavy je uveden na přim výkrese. V pouzdře ł je uložen akustícko-elektrický měnič5, v tomto případě piezoelektrický. Měnič i může být tvořen také feroelektrickým,...

Zařízení pro zavádění předvalků do pracovních válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242105

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pác Jioí, Veselý Karel, Svirák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: B21B 39/02, B21B 39/00

Značky: zavádění, zařízení, válcovací, válců, předvalků, pracovních, stolice

Text:

...na obr. 5 a 6 je detail částí zařízení pro jeho výškové nastavení ve dvou obdobných alternetivách a na obr. 7 je detail částí zařízení pro jeho exiální nastavování.Zařízení pro zavádění předvalků do pracovních válců válcovací stolice v příkledném provedení podle vynálezu je tvořeno horními e dolními zaváděoími trámci 1, g, na nichž jsou bud vytvořeny vodicí elementy § nebo uchyceny vodicí skříně g. Oba zaváděcí trámoe 1, g jsou...

Porodní kotce pro prasnice se selaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242104

Dátum: 01.02.1988

Autori: Škába Václav, Majer Jioí

MPK: A01K 1/02

Značky: prasnice, kotce, porodní, selaty

Text:

...nelze použít vůbec.c 21 242 104 Tento nedostatok odstraňují při zachování celkových menších rozměrů sdružené dvojice porodních kotců pro prasnice se selaty podle vynálezu, u kterých jsou přilehlé prostory pro pobyt selat edděleny lomenou přepážkou. Mezi lomenou přepážkou a zábranami pro prasnice se tak vytvoří dvě rozšířené plochy vhodné pro instalaci výhřevných desek bez nebezpečí jejich poškození prasnicí. Bez změny celkových ploch se tím...

Elektrický spouštěč pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242103

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dvooák Pavel

MPK: F02N 11/02

Značky: spalovací, spouštěč, elektricky, motory

Text:

...takže se posuvy nepřenášejí na celou kotvu a tím je sniženo dynamické namáhání celého mechanismu. Umistěním pružiny vyvozujicí axiálni tlak na lamely spojky mezi vičko unašeče a přirubu záběrového pouzdra spojky sedocilí toho, že při volnobehu dojde k úplnému uvolněnílemel spojky. Novým uspořádání spojky rovněž dojde ke spolehlivčjöímu zaeouviní pestorku do věnce setrveěníku epelovecího motoru i bez použití omezovecí lamely.Příklad provedení...

Bezpečnostní zařízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242102

Dátum: 01.02.1988

Autori: Franik Eestmír, Mahelka Svatoslav, Eech Jaroslav

MPK: B23Q 5/58

Značky: strojů, bezpečnostní, obráběcích, zařízení

Text:

...e obráběcí jednotkou Q. Druhá strana posuvného stolu gg je propojena přes druhý elektromagnetický rozvaděč 2 prostřednictvím odváděcího potrubí gg s odpadovou nádrží. Přiváděcí potrubí lg může být zapojeno na epolečný zdroj tlakového média nebo na dva samostatné zdroje tlakového média. Cívka gg prvního elektromagnetického rozvaděče 5 je propojena prostřednictvím vodiče l§ jednaks cívkou gg druhého elektromagnetického rozvaděče Ž jednaks...

Rychlouzávěrná spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 242101

Dátum: 01.02.1988

Autor: Špelda Josef

MPK: A44B 11/25

Značky: rychlouzávěrná, spona

Text:

...nevyznačeném konci je obvykle přiný tována spona vodítka. Osazení ji čepu LQ, například pojistný kroužekna hřídele, zabranuje vytqłžení čepu 10 z rycšilouzávěrné spony. Ve stř-ed ní části sešroubovaných krytovýcł dílů l, 2 je vytvořena prizrnatická dutina lg, ve ktoré je uloženo prizmatické pouzdro l), ktoré sestává z horní ho dílu i a dolního dílu jj. V zadní části je dolní díl y opatřen čeloms otvorem jí, zatím co v jeho přední části je...

Držák pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242100

Dátum: 01.02.1988

Autor: Jareš František

MPK: B23K 37/04

Značky: pracovního, nástroje, držák

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že v přírubě je otočně uložen třmen, na němž je výkyvně uložen vodící kámen, v jehož otvoru je otočně a posuvně uložena tyč, na níž je vvkyvně uložena objímka pro uložení pracovního nástroje.Výhody držáku podle vynálezu spočívají ve zvětšení rozsahu polohování pracovního nástroje, což usnadňuje ustavování nástroje do nejoptimálnější polohy pro výkon výrobní operace na deném dilci. Usnadnění ustavování...

Naklápěcí svařovací hubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242099

Dátum: 01.02.1988

Autori: Daiourek Karel, Frey Augustín

MPK: B23K 9/24

Značky: hubice, svařovací, naklápěcí

Text:

...z hubice 1, ústící do místa svaru svařovaného materiálu 11, ke které je připevněno rameno Ž, k jehož druhému konci je připevněn ovládací čep 5, opatřený ručním kolem Q. Ovládací čep A je otočně uložený v držáku 1, jenž svým druhým koncom je připevněn k svařovací hlavě 19, opatřené podávaoími kledkami g, která je 8 hubici 1 pro vedení svařovaoího drátu lg propojena ohebným vedením 1, přičemž osa § hubice 1 svírá s osou 2 ovládacího čepu 5...

Zařízení k obrácení polotovarů opatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242098

Dátum: 01.02.1988

Autor: Exner Milan

MPK: A43D 8/48

Značky: opatků, obracení, zařízení, polotovarů

Text:

...1 uspořádaný pod výstupom z kosioí jednotky 1 je obepínán tranaportním pásem 2 vedeným k odvalovacímn bubnu 5 a přes válec opásání Q zpět k nepínaoímu váloi 1 uloženému v tělese 3 Nad odvalovacím bubnem 5 je v podělných drážkách 31 uložen válec § uohycený táhlem gg a ramenem A 2 na tělese 3,V místě spojení táhla gg a ramene 51 je uchycene tlačná pružina 54 opírající se o výstupky 52 skříně Ag Véleo § je jedním z vodicích válců hnaoího...

Bezpečnostní závěs štítu pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242097

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rybáo Oldoich

MPK: C10B 31/00

Značky: bezpečnostní, pěchovacího, štítu, závěs, stroje

Text:

...na obr. 3 pouzdro.Pouzdro g, připevněné na tělese łg pouzdra ł, které je přiěroubováno ke štítu, je tvořeno vodicí drahou například kruhového průřezu, která je ze spodní strany otevřena pro vstup vodicího tělesa Z. Z boku a zezhora má vytvorené otvory pro držák g, upevňovací tě 1 esog a pro závěsné oko g háku łł. Tyto mají však menší rozměry nežli je průměr vodicího tělesa Z, aby těmito otvory nedocházelo k vypadnuti háku łł. Zajiěřovací...

Tlumič dopadové energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242096

Dátum: 01.02.1988

Autori: Routner Petr, Jareš František, Havlíeek Rudolf, Bucek Josef, Routnerová Blanka

MPK: F16F 3/10

Značky: tlumič, sypkých, dopadové, energie, materiálů

Text:

...kdy ulomená nebo uvolněná a vypadlátyč, zhotovená navíc obvykle z oceli vyšších meteriálových hodnotmůže způsobit V následných uzlech zpracování nebo přepravy sypkých materiálů poruchy a poškození strojního zařízení s vážnými provozními následky. Tato omezená tlumící schopnost je nevýhodná zejména při vyšších hodnotách dopadové energie sypaných látek,kdy velká část této energie musí být zachycens tyčemi na poměrně krátké dráze, dané ohybem...

Zařízení pro odsávání a čištění spalin obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242095

Dátum: 01.02.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: C10B 27/04

Značky: batérií, odsávání, plynů, obsazovacích, čištění, spalin, zařízení, koksárenské

Text:

...vzestupná část zařízení obsahuąící patrově uspořádané odlučovací že-V luzie a komínek a dáie sestává z vodního oddílu obsahujícího vodní nádrž spojenou potrubím se sběrným prostorem pláště sestupně s ýzestupné části, přičemž k vodní nádrži přehrazené sítem je připojeno čerpadlo s výtlačným potrubím naústěným jednak na hydroinjektážní trysky e jednak na oplachové trysky zaústěného horního prostoru vzestupně části nad odlučovacími žaluziemi.....

Plovákové zařízení pro kontrolu výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242094

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tancerová Daniela, Hübsche Rudolf, Šafaoík Vratislav, Kováe Miroslav

MPK: G01F 23/36

Značky: zařízení, výšky, kontrolu, hladiny, plovákové

Text:

...období. Známá zařízení na princípu sond ponořených do kapaliny signalizují výšku hladiny pouze v určitých polohách, daných umístěním sondy. Neumožňuji průběžné měření-výšky hladiny kapaliny v celém rozsahu její možné změny.Nevýhody stávajícího stavu techniky jsou odstraněny plovákovým zařízením pro kontrolu výšky hladiny kapaliny podle vynálezu,jehož podstata spočivá v tom, že k plováku je připojen jeden konec kyvně uložené dvouramenné...

Objemové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242093

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sobola Jan

MPK: F04C 18/10

Značky: čerpadlo, objemové

Text:

...vytvořené v těleee bloku Q motoru a ve spodním víku 1 ložiska. Vnitřní rotor l je plovoucím způsobem uložen na hnacím hří deli 1 a mezi vnitřní plochu otvoru gg vnitřního rotoru l- 3 . 242 Iw 3 ą eílově nezatíženou část 2 hnacího hřídele 1 je vložen alespoň jeden pružný vymezoveeí člen, půeobící silově jak v radiálním, tak v obvodovém směru. Při pravotočivém eměru otáčeni ve eměru šípky § unášejí výstupky łl vnitřní ro~ tor ł a...

Roštový třídič koksu s dělenými roštnicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242092

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eech Oldoich, Minaoík Ladislav

MPK: C10B 45/00

Značky: třídič, dělenými, roštový, koksu, roštnicemi

Text:

...kokeu svou schopnost přesného a nastaveného granulometrického třídění, protože hrany osazení a dna zahloubení roštnic se otěrem mění a propadový profil se nekontrolovatelně zvětšuje, což v praxi znamená, že do propadového prostoru se dostávají i větší než jmenovité granulometrícké podíly koksu a naopak přes horní plochu třídiče se přepravuje menší množství koksu.Uvedené nedostatky odstraňuje roětový třídič koksu s dělenými roštnicemi...

Dotěsňovací prvek těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242091

Dátum: 01.02.1988

Autori: Galatík Antonín, Duda Jaroslav, Tkáe Josef

MPK: C10B 25/16

Značky: komory, koksovací, pecních, lišty, dotěsňovací, prvek, dveří, těsnicí

Text:

...lišty opetřena žlábkem pro uložení hermetizační látky a podstata vynálezu epočívá v tom. že do ocelověho profilu tvaru U nebo L připev~ něného ke vnitřní stěně těaníoí lišty je zatlačen grafitem nasyoený asbeatový provazeo. Dále je podle vynálezu na dno ocelověho profilu pod eebeatovým provezoem vložená plochá přítlačná lišta,přičemž dno ocelového profilu je opatřeno otvory v nichž jsou uloženy závitová výběhy dotlačovaoích šroubů....

Odstředivé spirální čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242090

Dátum: 01.02.1988

Autor: Moeáry 1udovít

MPK: F04D 29/40

Značky: odstředivé, spirální, čerpadlo

Text:

...představující meridiální řez odstředívým spirálním čerpadlem s uplatněným vynálezem.Odstředívé spirální čerpadlo podle vynálezu sestává ze spirálního tělesa l, v němž je uloženo na hřídeli g oběžné kolo 3 opatřené lopatkami . Tvar spirálního tělesa l je cha»rakterizován neroatoucím úhlem rozvinutí Ľ, který svírá průvodič 3 vedený ze středu Q oběžného kola Q líbovolným bodem povrchu spirálního těleea l s kolmicí v tomto bodě k povrchu...

Zapojení obvodu kontrolní jednotky mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242089

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kraus Bohuslav

MPK: G06F 11/22

Značky: jednotky, kontrolní, zapojení, systému, mikropočítačového, obvodů

Text:

...adresovací čtecí vstup je spojen s adresovým.-3 242 nas vstupem obousměrného budiče, s adresovým vstupem řídící paměti, e uvolňovaoím vstupem stavové paměti a s adresovacím výstupom adreeového dekodéru, jehož skupinový adresovaoí vstup je spojen se ekupinovou adresovou vstupní svorkou. tVýhodou zapojení podle vynálezu je, že umožňuje lokalizaoi poruch napájecích napětí, lokalizaci a ošetření výpadku periferního zařízení systému, spuštění...

Regulátor teploty pro průtokový ohřívač paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242088

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rásocha Lubomír

MPK: G05D 23/02, G05D 27/00

Značky: regulátor, teploty, paliva, ohřívač, průtokový

Text:

...termočidla.Výhodou řešení podle vynálezu je možnost zmenšit rozměry regulátoru a tím i snížit jeho hmotnost. rPříklad provedení je znázorněn na připojeném výkresu.V tělese l regulátoru s hrdly pro průtok paliva A a s hrdly §, Q, Q pro průtok oleje je pevně uložen a těsnícími prvky gp těsněn dutý válcový rozvaděč g, po jehož obvddě jsou vytvořeny vstupní a výstupní otvory ga. Ve dně gg válcového- 2 242 uns rozvaděče přivráceném k prostoru...

Tlakový ventil s tlumením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242087

Dátum: 01.02.1988

Autor: Brix Libor

MPK: F16K 25/00, F16K 27/02, F16K 1/34...

Značky: ventil, tlumením, tlakový

Text:

...těsnícího Víčka je propojen s atmosférou otvory.Výhodou navrhovaného řešení je zamezení vlastních vibrací těsnícího elementu při funkci ventilu, čímž se sníží namáhání i ostatních součástí pneumstických obvodů a zvýší se jejich trvanlivost, spolehlivost a provozní bezpečnost. Zamezením vlastních vibraoí kuželky ventilu pomocí odpruženýoh segmentů se dosáhne podstatného zvýšení celkové životnosti a funkční spolehlivosti.Příklad provedení...

Středící vedení elektrod ozonizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242086

Dátum: 01.02.1988

Autor: Marvan Karel

MPK: C01B 13/11

Značky: středicí, vedení, ozonizátoru, elektrod

Text:

...určitého počtu elektrod vysunutím dieloktrických elektrod jsou vznik 16 otvory zaslepeny středícím vedením s přetaženou folií,např. z polyetylenu. I při různých průměrových tolerancích se pružícím účinkom kuželověho osazení dosahuje při zasouvání středícího vedení rovnoměrného sevření dielektrické elektrody a zpevnění celého systému.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení středícího vedení, kde obr. 1 představuje nárys, obr....

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242085

Dátum: 01.02.1988

Autori: Raba František, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír, Eermák Václav

MPK: B65H 54/06

Značky: navíjení, kuželových, zařízení, cívek

Text:

...uložena rolnička 12. Tato rolnička 15 je pojištěně proti posunutí pojistným kroužkem lg. Rolnička 1 je suvně uložene v drážce 1 , vytvořené v kulise 1 §, která je zasunuta do vybrání 13, gg vytvořených v bočnioích gl, gg a proti posunutí zajištěna šroubem gž. Bočnice gl, gg jsou vzájemné spojeny distančními trubkami gg, gg, přičemž jedna bočnice gl je vytäarována jako unášeč. V dolní části je tento celek suvně uložen distanční trubkou gg na...

Způsob ochrany topných kovových elektrod tavicích pecí a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242084

Dátum: 01.02.1988

Autori: Smejkal Jan, Vaoousek Miroslav, Šmejkal Jaromír

MPK: C03B 5/027

Značky: topných, způsob, provádění, pecí, tavicích, zapojení, tohoto, způsobu, ochrany, elektrod, kovových

Text:

...kationtů, na kovových elektrodách. Kledný pál zdroje etejnosnärného proudu je připojen k topným elektrodám e zá porný k pomocným elektrodân, např. z niklu nebo oxiducíničitého. Ponoonon elektrodn může tvořit též boč- ní stöna pece z keramického žáruvzdorného materiálu nabázi oxidu hlinitého Al 203 a oxidu zirkoničitého ZIO 2 ePři tomto způeobu a zapojení je nutno použít pomoc. ných elektrod e jejich materiál je nutno volit tek, abyeplřoval...

Smaltový titaničitý povlak na kov vytvářený nastavováním prášků v elektrostatickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242083

Dátum: 01.02.1988

Autori: Taraba Vladimír, Krupieka Pavel, Mácha Jaroslav, Furman Jaroslav

MPK: C23D 5/00

Značky: nastavovaním, elektrostatickém, prášků, vytvářený, smaltový, titaničitý, povlak

Text:

...hmot. oxidu hlinitého, od 15 do 20 hmot. oxidu titaničitého, od 1 do 4 hmot. oxidu fosforečného,od 6 do 20 hmot. oxidů alkaliokých kovů, například oxidu draselného, sodného, lithného, od 0,5 do 2 hmot. oxidů kovů alkalických zemin, zejména oxidu hořečnatého a od 0,01 do 0,2 hmot. oxidu kobaltnatého. Pro zvýšení odolnosti povlaku v prostředí vody může povlak obsahovat také od 0,1 do 1,5 hmot. oxidu zirkoničitého. Je výhodné, obsahuje-li...

Kryt zářiče pro hladinoměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 242082

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kárník Václav, Škoda František

MPK: G01F 15/02

Značky: hladinoměry, zářiče

Text:

...stíněnou manipulační tyčí. Tím je vyloučena ve všech případech možnost vypadnutí zářiče a možnost ozáření obsluhy. Rozměry i hmotnost krytu umožňují jeho transport stávajícími manípulačními prostředky, instalovanými na vysoké pece, bez jakéhokoliv rizika. Na přiloženěm výkresu je znázorněn řez krytem zářiče podle vynálezu. Číslicí I je vyznačena poloha vysouvatelného uzávěru, která se používá při transportu nebo při manipulaci v dosahu záření...

Zařízení k uchycení tažného prvku řetězového dopravníku k trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242081

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ratislav Jaromír, Kejhar Jindoich

MPK: E21F 13/06

Značky: uchycení, řetězového, tažného, tratí, dopravníku, zařízení, prvků

Text:

...podle vynálezu,jehož podstatou jo, že je vytvořeno z desky, jejíž plocha přivrá~ ceně kluzníci žlabu, je opatřena lůžkem pro tažný prvàk a v blízkosti každé z kratších stranrdesky alespoň jedním úchytom, zabíra jícím se záchytem, vytvořeným v bočníci žlabu. Proti dosud používaným zařízením k témuž účelu se zařízenípodle vynálezu projevuje vyšším účínkem, především snadnější montáží a demontáží což se projeví í na zkrácení prostojů při opravě...

Spojka chladících systémů výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242080

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krivánka Odrej, Fuchs Petr, Janda Jioí, Altmann Josef

MPK: H01L 23/34

Značky: chladicích, spojka, polovodičové, výkonové, součástky, systému

Text:

...Trubice je vytvořena ze dvou navzájom do sebe zasunutých dílů, mezi kterými je umistěno pružné těsnění. Pružné čelisti jsou vytvořeny alespoň dvěma podélnými zářezy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že pružné čelisti s osazenim zajišřuji zjednodušeni spojení a tim spolehlivějši funkci spojky. Odstraněním kovových stahovacích sponek se zvyšuje izolační pevnost spojky. Zároveň pružnéčelisti s osazenim a těsněním zajištují rychlé spojeni...

Zapojení mikropočítače s alespoň jedním tranzistorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242079

Dátum: 01.02.1988

Autori: Prossr Otto, Poláeek Antonín

MPK: G06F 3/00

Značky: mikropočítače, alespoň, pulsním, měničem, zapojení, tranzistorovým, jedním

Text:

...s tranzistorovýn pulením měníčem tvoří dva prozranovatelné čítaöe. Jeden z nich pracuje jako generátor opakovecí frekvence ggg, druhý,jako řídící čítač ĚĚ. Progremovatelný čítač ve funkcí generá toru opakovaní frekvence ggg je v zapojení vždy pouze jeden,počet řídioích čítačů ěěł, kdy iul, 2, n, je roven počtu přípojenýoh pulsníoh měníčů. Popis zapojení se vztahuje na alternatívu s jedním - prvním řídicím čítačen ššł, zapojení dalších...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dostál Ludik, Pavlíeek Jindoich, Neuhäusl Emil, Czerný Jioí

MPK: B03C 1/02

Značky: kovových, separátor, pásový, materiálů, předmětů, feromagnetických, sypkých, elektromagnetický

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Zařízení pro posuv, aretaci a odměřování souřadnic saní mostových seřizovacích a měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242077

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nakládal Lubomír, Hejtmánek Lubomír, Humplík Zdenik

MPK: G12B 5/00

Značky: přístrojů, mostových, zařízení, měřicích, posuv, souřadnic, odměřování, sání, seřizovacích, aretaci

Text:

...Připevněním feromagnetické destičky na konci ploché pružiny je zajištěn stejnoměrný plošný styk feromagnetické destičky, uzavřeného pásku a jádra aretačního elektromagnetu, přičemž průhyb uzavřeného pásku kompenzuje výrobní úchylky Vedení a saní. Posuvný držák umožňuje rychlé a přesné optimální nastavení vzdálenosti feromagnetické destičky, podle použité tlouštky uzavřeného pásku.Príklad provedení zařízení podle předmětu vynálezu je uveden...

Zařízení pro vedení a posuv uzavřeného pásku, zejména pro pojezdy seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242076

Dátum: 01.02.1988

Autori: Prudilová Marcela, Brodský Artur, Veverka Stanislav

MPK: G12B 5/00

Značky: pojezdy, přístrojů, pásků, zařízení, uzavřeného, zejména, vedení, posuv, seřizovacích, měřicích

Text:

...výkresech, kde naobr. 1 je v čelním pohledu sche- . maticky znázorněno celé zařízení. Na obr. 2 je v čelním pohledu znázorněna skříňka e posuvovým ůetrojím a na obr. 3 je tato skříňka znázorněna v pootočeném řezu. Na obr. 4 je v čelním pohledu znázorněna skříňka s napínacím ústrojím a na obr. 5 je znázorněna totožné skříňka V pootočeném řezu.Zařízení podle předmětu vynálezu sestává z uzavřeného pásku łuloženého V mělkém obvodovém...

Kalibrátor geoelektrického přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242075

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kueera František

MPK: G01V 13/00

Značky: kalibrátor, geoelektrického, prijímače

Text:

...schéma zapojení kalibrátoru, na obr. 2je schém zapojení ruěivého generátoru, nn obr. 3 schéma zapojení nspájecího zdroje l na obr 4 schéma zapojení oudiče.Součástí kelibrátoru geoelektrickéhe přijímsče podle vynálezu je signálový generátor 5 s kolektorovou svorkou 21 spojenou přes kolektor Z 1 e emitor 1 prvého trenzistoru 1 s klednou svorkou 1 nspájecího zdroje L e přes kolektor gâ e emiter gł druhého trenzistoru § se zápornou svorkou §...

Zapojení piezoelektrického izolačního členu k napájení elektronických obvodů snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242074

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kühlel Vlastislav

MPK: H02J 3/00

Značky: piezoelektrického, napájení, zapojení, snímačů, izolačního, elektronických, obvodů, členu

Text:

...odporů, kondenzátorů a aktivních polovodičových součástek. Slouží k vytvoření střídavého signálu pro buzení piezoelektrického izolačního členu zo Piezoelektrický izolační člen 1 je vytvořen z keramické destičky, která242 074 obsahuje dve páry elektrod, oddělených izolační částí. W Slouží ke galvaniokému oddělení. Usměrňovač A je vytvořen z polovodičových diod, odporü a kondenzátorů a je doplněn filtrem. Slouží k usměrnění a filtraci etřídavého...

Zapojení mikropočítačového diferenčního členu pro řízení souřadnic stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242073

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lidaoík Miloslav, Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil, Bartušek Tomáš, Marek Vojtich

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, mikropočítačového, souřadnic, diferenčního, stroje, členu, řízení

Text:

...Obslužný takto vecí výstup obalužnáho obvodu je spojen s taktovaoím vstupem převáděcího obvodu, jehož zadávaní vstup je spojens upraveným hodnotovým výstupem spínaoího obvodu. Řídicí hodnotový vstup spínacího obvodu je spojen s testovacím výstupom zapojení a s odchylkovým hodnotovým výstupem mikropočítačového bloku, jehož povelový nulovací vstup je spojen s nulovaoím vstupem zapojení. Napájecí vstup zapojení je spojen s odměřovaoím...