Archív za 1988 rok

Strana 162

Organické zlúčeniny obsahujúce bór a sposoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254903

Dátum: 15.02.1988

Autori: Szücs Ladislav, Horváth Vladimír, Fančovič Karol, Klucho Pavol, Maťaš Michal

MPK: C07F 5/02

Značky: spôsoby, organické, obsahujúce, zlúčeniny, přípravy

Text:

...triester kyseliny boritej pripravený z alkoholu, alebo zmesi alkoholov s počtom atomov uhlíka v inolekule rovnýtn 1 až 4.Alkylsalicylové kyseliny vzorce ll môžu obsahovat jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a molekulovej hmotnosti výsledného produktu. Platí praviďo, že činu väčšia je inolekulová hmotnost alkánoxidu alebo polyolu, tým menšia...

Elektrické manipulátorové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254902

Dátum: 15.02.1988

Autori: Antala Lubomír, Šamko Vladimír, Šimo Jozef, Miča Martin, Poláček Jozef, Minárik Milan, Pástor Oliver

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, elektrické, manipulátorové

Text:

...jednej z dvojice zverných ústrojenstiev, obr. 3 zobrazuje hokorys manipulátorového chápadla so znázornenou úkosovou lištou na indikáciu polohy čeľusti a tiež so znázornenými dvojicami mäkkých narážok upevnených na jednotlivých čelustiach.V tuhom ráme 1 manipulátorového chápadla sú rovnomerne rozmiestnene na kruhovej rozstupnej osi dve sady hnacích elektromotorov 2. Hrladele elektromotorov 2 sú rozoberatelne, ale neotočne spojené s primárnymi...

Doletový snímač útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254901

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klčo Jarolim, Drha Jozef, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: doletový, útku, snímač

Text:

...prehodu útku. Prechodový kanál obsahuje aspoň jeden prijímač nebo/a snímač je v prifukovacej tryske alebo jej tvaru je umiestnený v osnove tkáčskeho stroja. Elektromagnetické žiarenie vytvárané snímačom sa odráža od útku,ktorý letí v kontrolovanom mieste prehodového kanála.Výhodou jdoletového snímača útku podľa vynálezu je, že je možné sledovať dolet útku v ktoromkoľvek mieste prehodu útku,.najmä vo. viacerých miestach osnovy tkáč skeho...

Způsob odvodňování plošných porézních pásových materiálů a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254900

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lejčar Jiří, Zigová Ludmila, Holub Bohumír, Pourová Stanislava, Červený Jan, Bohatý Milan, Téra Petr

MPK: D06B 15/02, D06C 7/00

Značky: zařízení, pásových, plošných, způsobu, způsob, materiálů, odvodňování, provedení, porézních

Text:

...teplotou 120 až 250 °C. Při kontaktu s touto teplosměnnou plochou 3 dochází k okamžitému odpaření nepatrné části vody, která se přemění v páru o objemu přibližně tisĺckrát Většim,než zaujímala voda.3 254900 Tímto okamžitým zvětšením objemu dochází k mžikovému mechanickému protlačení vody struku.urou plošného porézního pásového materiálu l a tím k odstranění volné vody A, která je vu struktuře mokrého plošného porézního pásového...

Způsob výroby bis-/.beta. -(4-ascetamidofenoxy)-ethyl/etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242133

Dátum: 11.02.1988

Autori: Hercik Petr, Frydrych Milan

MPK: C07C 43/205, A61K 31/09

Značky: způsob, výroby

Text:

...katalyzátor malé množství jodidu sodného nebo draselněho a dimethýlsulfoxidu. Potřebné butylalkoholátyje možno připravit např. reakcí alkoholu 5 hydroxidam sodným nebo Qraselným pomocí azeotropického odvodnění pmocí dostatečně účinné rektifikační kolony, případně je možno užít přímo hydroxidu, který a butylalkoholem vytváří v rovnováze butylalkoholát. Reakce se 4-aoetamidotenolem se pak provede s 2,2 ĺdichlordiethyletherem několikahodinovým...

Dusací správková křemičitá směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 242150

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mojžíš Vratislav, Zákravský Josef

MPK: C04B 35/66

Značky: správková, křemičitá, dusací, směs

Text:

...účinek dusací a křemičité směsi spočívá ve zlepšoní její pevnosti, přičemž žárové vlastností, jako je její odol~ nost proti deformaci v žáru při zatížení zůstávají zachovény.Dusací a správková směs je popsaná na následujících příkladech.Příklad 1 Byla vyrobeno správková směs, obsahující 100 g drceného amletého křemenného skla, dále 8 g hydrosolu oxidu křemičitého a 2 g 100 H 3 P 04. Při aplikací byla zjištěna pevnost v tlaku po Výpalu...

Bezpřevodový pohon vrtací hlavy, zejména plnoprofilového razícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242149

Dátum: 01.02.1988

Autori: Altmann Jioí, Mostecký Jioí Akademik, Kubelka Vladislav, Bloesel Miroslav

MPK: E21C 29/00, E21C 1/02

Značky: stroje, plnoprofilového, razicího, vrtací, zejména, bezpřevodový, pohon, hlavy

Text:

...s cyklokonvertoren. Beäpřevodový pohon nůie být řelsn te e poułítín elektronotoruvvsntiloveho nebo seynchronního. Poulitý elektronotor lg s cyklokonvertoren 2 dle Iít tdi jiný počet fásí ne tři, například die být leetifdzový. Ilektrolotor lg je uníetln pod ochranným ltíten 1 e bezprostredne za proetorsn 3 ndsypky, který se nachází za vrtací hlavou 1 rasícího stroje. Prstencový rotor 1 elektronotoru lg je souetrednł upevnän k...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horníeek Zdenik, Stejskal Michal

MPK: F28D 7/00, C03B 5/16

Značky: trubkový, sklářské, zejména, keramický, rekuperátor, tavicí

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Vysokotlaká skleněná referentní elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242147

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kozák Petr, Švajgl Oldoich

MPK: G01N 27/36

Značky: referentní, elektroda, vysokotlaká, skleněná

Text:

...okamžité zvýšení tlakuelektrolytu, takže průnik měřené kapaliny do vnitřní elektrody přes porézní ucpávku je vyloučen.Nevýhodou posledně uvedeného řešení je velká objemnost,pracná výroba a komplikovaná obsluha zvláště při doplňování elektrolytu. Pro velkou objemnost není elektroda způsobilá k zabudování do maloprůměrových karotážních sond. Aby nedocházelo k jejímu mechanickému poškození, vyžaduje složité ochranné pouzdro. Pružiny pístu...

Stabilní kalibrační roztok pro fotometrické stanovení železa v séru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242146

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krs František, Patoeka Vladimír

MPK: G01N 21/31

Značky: séru, roztok, stanovení, kalibrační, fotometrické, železa, stabilní

Text:

...vzniká přitom reakční směs s optimálním pH mezi 4,1 až 4,3/F.Ceriotti, G.Ceriotti Clin.Chem. 26, 327-331 4 l 98 OŤ. Kalibrační roztok železnaté soli v glycínu je nestálý a zejména vlivem mikrobiální kontaminace je po několika dnech nepoužitelný. Musí být proto připravován na místě před použitím. Kalibrační roztok nelze ani sterilně filtrovat, nebot při této operaci klesá obsah železnstých iontů adsorpcí na filtračním materiálu. Z podobných...

Způsob výroby etalonů pro zkoušení galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242145

Dátum: 01.02.1988

Autor: Hladký Václav

MPK: C01N 19/04

Značky: způsob, zkoušení, vrstvy, etalonu, výroby, galvanoplastické

Text:

...se vyznačuje podstatným zjednodušením výrobního procesu při zachování zaručených kvalitativních ukazatelů. Způsob umožňuje výrobu jednotnou, výrobu etalonu pro destruktivní i nedestruktivní zkoušky, t.j. zhotovování příslušných sad komparačních etalonñ.Kruhový etalon pro nedestruktivní měření tlouštky a přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy na základním materiálu vysoce namáhané strojní součástí byl zhotoven tak, že se povrch...

Plastová vložka do tlakových a vakuových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242144

Dátum: 01.02.1988

Autori: Popule Petr, Masný Rudolf

MPK: B01D 39/16

Značky: filtru, vložka, vakuových, plastová, tlakových

Text:

...zejména v P 0 ťľT 1 hÉř 5 kámachemickém průmyslu, v zemědělství, farmaceutickém průmyslu atd.Vynález je blíže vysvětlen na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojených výkresů (obr. 1 až 3). Na obr. 1 je znázorněna v axonometrickém pohledu část hlavní konstrukce vložky sestávající ze dvou plastových výstřiků. Obr. 2 pachycuje řez plastovou vložkou vedený kolmo k ploše vložky a k svodnému kanálu, přičemž ve spodní polovině je zcela...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 242143

Dátum: 01.02.1988

Autori: Porazil František, Novotný Miloš, Novák Miroslav, Záruba Jioí, Kühnl Zbynik

MPK: C08L 55/02

Značky: směs, bázi, polymerů

Text:

...před koagulací.y Polymerem ABS se ve smyslu tohoto vynáłezu.rozumí heterogenní po 1 ymerní.systémy složené ze styrenu, butadienu.a akrylow nitrílu příp. v kombinaci s alfametylstyrenem či paranetylstyrenen, kde elastomerní složka je tvořena homo či kopolyn merembutadienu neho směsi elastomerůą Dále jsou to obdobné kopolymery atyrenu s akrylonítrilem a elastommrnímí akryláty, v nichž je akrylonitri 1.zčáati nebo zcela nahrazen...

Zapojení kvantitativního detektoru v plynovém chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242142

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: plynovém, kvantitativního, detektoru, zapojení, chromatografu

Text:

...větší než délka a vnitřní průměr analytické kapilární kolony.Pro vyhovění podmínoe linearity u různých typů detekto rů je výhodné, když ve spojovací trubce je zařazen průtokový lVýhodou zapojení kvátitativního detektoru podle vynálezu je přesné určování dělicího poměru děliče při každém nástřiku vzorku analyzované směsi. Z případné změny dělicího poměru u vzorků téže směsi lze usuzovat na chybné dávkování vzorku nebo na skryté netěsnosti...

Způsob výroby 4-hydroxybenzonitrilu popřípadě jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242141

Dátum: 01.02.1988

Autori: Záruba Jioí, Pospíšil Antonín, Novotný Miloš, Novák Miroslav, Porazil František

MPK: C07C 121/75

Značky: popřípadě, 4-hydroxybenzonitrilu, výroby, způsob

Text:

...v tom, že se reakce provádí při teplotě 180 až 220 °C, při níž je dosažene tlaku 2,8 až 5,8 Mľa, který odpovídá tenzi par metanolu.při uvedené teplotě. Dosahuje se 100 konverze p-ch 1 orbenzo~ nitri 1 u při vyšší než 90 selektivitě procesu. Reakce probíhá V nerezovém aułoklávu v uzavřeném systému po několik hodin.Na to je obsah autoklávu po ochlazení na normální teplotu zba~ ven plynných reakčnioh spplodin a suspenzoidní reakční...

Zapojení obvodu pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242140

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik, Porazil František, Záruba Jioí

MPK: G06F 1/04

Značky: signálu, vytváření, mikropočítače, řídících, obvodů, výpadku, zapojení, napětí

Text:

...možno charakterízovat takto. Záohytný klopný obvod g, je tvořen tranzistory a rezistorma slouží k zschyoení výpadku napájení z kontrolních obvodu na vstupní podpětovó svorce Q spojení. Vybíjecí obvod 2 je tvořen tranzistorov a resistarem s slouží k vybíj ení psmětového kondenzátora i po náběhu napájení. Nabíjecí obvod 2 je tvořen rezístorem s slouží k nabíjení pamětovőho kondenzátora g po náběhu napájení. Pamätový kondenzátor g je tvořon např....

Křemíkový detektor jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242139

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Miloš, Novák Miroslav

MPK: H01L 33/00

Značky: jednotlivých, detektor, fotonů, křemíkový

Text:

...z kysličníku křemíčitéhc a nitridu křemíküwTakto vytvořený detektor je zhruba třikrát rychlejší a podstatné levnější než speciální fptonásobíč a má prakticky neomezenou životnost, charakteristickou pro polovodičové součástky. Vzhledem k velké rychlostí spínání a citlivosti lze dosáhnout lepších experimentálních výsledků než při použití fotonásobičeoPríklad provedení křemíkového detektoru jednotlivých fotonů je schematicky uveden V...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr. ) TUL. CCM F-755

Načítavanie...

Číslo patentu: 242138

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vencl Lubomír, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik, Eerník Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, průmyslový, f-755, druhu, purpurea, nový, claviceps

Text:

...vysoká produkce sumy alkaloídů ve sklerociích, která dosahuje průměru 0,74 sušiny biomasy, vysoké zastoupení ergotaminu v sumě alkaloidů (92,1 ) a nízký obsah doprovodných alkaloidů(7,9 sumy), z toho pak zejména nežádoucího ergostinu (1,3 sumy). Další výhodou nového kmene je vysoká schopnost infikovat hostitelské rostliny, která umožňuje při recentně užívané optimální agrotechnice pěstování námele na žitě dosahovat hektarového výnosu 516...

Mechanický pohon zhášedla vakuového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242137

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lebduška Jan, Petoíková Milada, Lebduška Josef

MPK: H01H 33/66

Značky: mechanicky, stykače, zhášedla, pohon, vakuového

Text:

...rovnoběžné tyče výkyvných ramen lg. Ve spodní části tŕmenu § je vytvořen závit pro regulační šroub 31. Závěs ll, sloužící k převodu kývavého pohybu ramene lg na přímočarý pohyb pohyblivého vývodu lg zhášedla l,má tvar kotouče, opatřeného na protilehlých stranách opěrným výstupkem gł a válcovým svorníkem lg. Závěs ll, v němž je uchycen otočný čep lg, je pomocí válcového svorníku lg pevně spojen s pohyblivým vývodem lg zhášedla l. Na opěrném...

Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242136

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vleková Kvituše, Hetflejš Jioí, Chlup Vladimír

MPK: B60L 15/38

Značky: pohonů, brzdou, stejnosměrného, trakčního, zařízení, elektrickou, řízení, nezávislou

Text:

...blokové uspořádání řídících obvodů pro řízení pohonu trakčního vozidla s pulsní regulací.Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou sestává z ovládacích obvodů l s výstupem lg požadované hodnoty, výstupom lgg povelového signálu jízda, výstupom ggg povelového signálu brzda výstupom lgg povelového signálu průjezd mycím boxom, Ovládací obvody l jsou realizovány např. vačkovým kontrolerem,...

Zařízení k dělení anebo děrování polouzavřených tenkostěnných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242135

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eapka Martin, Czaková Marie

MPK: B21D 28/34

Značky: děrování, tenkostenných, zařízení, anebo, profilů, dělení, polouzavřených

Text:

...8 o. vodící deskou 6.i Mezi vodící deskou 6 a střižnicí ll. je dálena vodioích A sloupcích E uložena suvně nosné deska 1. Na straně ke střišnici l je nosné deska 2 opatřena pomocí příložky g k nosné desoe 1 letmo upevněným nosníkem ž, jehož průřez odpovídá průřezu dutiny děleného děrovaného profilu. Nosné deska. 2 je pomocí epodníoh distenčníoh ěrbubů ale spodních tlačnýoh pružin 2 uložených mezi nosnou deskou 2 na jedné straně a....

Zařízení pro připevňování vík k nádobám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242134

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kotora Jaroslav

MPK: B65B 7/28

Značky: připevňování, nádobám, zařízení

Text:

...Q v tělesech přítlsčných ramen łi e pňipevněné k nim maticemi 32 (obr. 3) Na svých opačných koncích jsou přítlačná ramena 13 otočně spojene prostřednictvím třmenů 11 s tělesy ovládacích pneumatických válců lä, jejichž písty jsou pevné spojeny a konci ovládacích táhel QQ Opačné konce ovládacích táhel 1 Q jsou pšipevněny otočné k nosiči Q čepy 19,uloženými v konzolách Q, které jsou upraveny na horní straně nosiče Q v blízkosti jeho středu. Ve...

Testovací obvod primární zálohové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242132

Dátum: 01.02.1988

Autor: Klimešová Jitka

MPK: H03L 5/00

Značky: baterie, obvod, zálohové, primární, testovací

Text:

...je připojen na výstupní svorku lg, zatímco tlačítko lg je jedním vývodem připojeno na spojnici mezi omezovacím odporem ll a časovacíkapacitu prodlevy lg, kdežto druhým vývodem je připojeno k nulová svorce gg.Funkci testovacího obvodu primární zálohové baterie lze charakterizovat taktovstupní svorka l je připojena na kladný pől zálohové baterie,jejíž záporný pől je připojen na nulovou svorku gg. Na svorku napájecího napětí lg je připojen kladný...

Zařízení na zviditelňování tisku elektrostatické tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242131

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jelínek Jaromír, Kunz Milan

MPK: G03G 15/10

Značky: tisku, zařízení, tiskárny, zviditelňování, elektrostatické

Text:

...tiskárny podle obr. l sestává z nádrže l, vývojnice 3 s jednou nebo více dvojicemí drážek, kde první v každé dvojici je přisávací drážka g a druhá odsávací drážka 23, sušicí lišty j, přímočinného regulátoru podtlaku 1 doplněného signalizátorem mi d nina podtlaku, j a ventílkovou přípojkou § pro kontrolní ma nonetr 2 umístěnýmí v základním rozvodném tělese 5 a z čer~ padla 1. Jednotlivé členy zařízení jsou propojeny přisávací trubkou gł,...

Zařízení pro přesný lineární posuv pomocí šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242129

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ordáo Jan, Bagar Bronislav

MPK: G12B 5/00

Značky: šroubu, lineární, přesný, pomocí, zařízení, posuv

Text:

...chost e minímální tření při zachování malé boční vůle. V případěopotřebování pružiny je její výměna jednoduchá a navíc toto opotřebení dlouhodobým provozem nezpůsobuje zvětšení boční vůle při poeuvu vozíku.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je schematioky znázorněn pohled shora na zařízení, na obr. 2 je boční pohled na zařízení, na obr.3 je pohled ve směru zářezu e na obr. 4 je detail...

Zařízení pro automatické nanášení lapovací pasty na lapovací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 242128

Dátum: 01.02.1988

Autor: Nimeík Stanislav

MPK: B24B 57/02

Značky: pasty, automatické, lapovací, nanášení, zařízení

Text:

...Q, vytlačovat ze zásobníku Ž pastupřívodem Q do prostoru mezi objímkou 1 a lapovacím trnem §. Množství naneaené pasty je dáno seřízením času působení tlakového vzduchu ve směru šipek Q. Tlakový vzduch přiváděný nahoře do ovládacího válce lg ve směru šípky Q drží píst Q s pístniě cemi tak, že rameno ll s objímkou 1 je přitom v poloze 5,která-je kontrolována snímačom spodním lg. Po uplynutí času nastaveného pro nanesení pasty, začne působit...

Zapojení ke změně mezí ladícího napětí při elektronickém přepínání frekvenčních rozsahů u přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242127

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stibor Boetislav, Wagner Josef

MPK: H04B 1/18

Značky: přepínání, rozsahu, přijímačů, mezí, změne, zapojení, elektronickém, frekvenčních, ladicího, napětí

Text:

...gtł až gpg a přes bázový odpor 1 až 1 g.na bázi prvního tranzistoru łàł až lgg, přičemž báze druhého tranzistoru gâł až gàg je připojena na spínací svorku Qâł až 93 frekvenčního rozsahu, kde výstup ladícíhp napětí je tvořen druhou společnou svorkou Q a výstupní svorkou g společného bodu prvního 5 až žàp a druhého áàł až k děličového odporu. iMezi společné svorky § a Q je tedy připojen zdroj ladícíhonapětí, jehož velikost od nuly až do...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242126

Dátum: 01.02.1988

Autori: Zvoníeek Josef, Lát František, Vyškovská Zdena, Maoas Jaroslav, Eervinka Tomáš

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach

Text:

...nebo v emulzi 0,1 až 1 hmotnostní.Výhodou vrtného výplachu podle vynálezu jsou zvýšené mazací schopnosti při nízká koncentraci kopolymeru a zůstávají uchovány i v přítomnosti minerálních solí. V jílových výplaších podle vynálezu se dostavuje příznivýsyñ§rgický účinek kopolymeru na bentonit a bentonitu na kopolymer. Vrtný výplach podle vynálezu splňuje všechny požadavky kladené na výplach při vysokoobrátkověm maloprůměrovém, zvláště Jádrovém...

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: E21C 35/00, G01B 3/56

Značky: ustavování, geometrie, měření, rozpojovacích, důlních, orgánů, měřidlo, řezné

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Dvoumembránový distributor tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242124

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lukeš Zdenik, Soueek Jaromír

MPK: C12M 1/00

Značky: dvoumembránový, tekutin, distributor

Text:

...124 Obr. č.1 představuje řez dvoumembránovým distributorem tekutín v bočním pohledu, obr. č.2 půdorysný pohled.Dvoumembránový distributor se skládá z přívodního potrubí 1, ktere je na dolním konci opatřeně rozváděoí doskou g 5 výstupními otvory 2, Na rozváděcí desku g jsou z obou stran nasązeny membrány kruhového tvaru Q, Mezi membránami 1 je na jejich obvodě vložen mezikruhový kotouč 5, jehož obvod je radiálněvnastřižen zářezy Q, Zářezy Q...

Tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242123

Dátum: 01.02.1988

Autor: Vencl Jaroslav

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidlo

Text:

...typy kąpslnýoh epozidovýoh pryskyřio. vytvrzenć hmoty maji smiienou smáčivost vodou, Jsou pružmčii a heuäsvnstöjli než ebdohné hmoty získané vytvrzením samotmými polyaminy.Jmko pelymminů so pro tvrdidlo podle vynálezu používí zejména ąlifatiokýoh polyenpolynminů, Jejich technických smčsi nebo destiląčnioh zbytků, ąlifatiokýoh alfa-ouogs diaminů 8 oyklaniokých polyaminů. Nbjőastłji Jsou to etylendismim, propylondimmim, dietylsntriamin,...

Analogy brasinolidu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242122

Dátum: 01.02.1988

Autori: Soueek Jaromír, Lukeš Zdenik, Vencl Jaroslav

MPK: A01N 43/22

Značky: analogy, brasinolidu, jejich, způsob, přípravy

Text:

...I, 242 122 CCRkdo R je ox nobo NHX, příčoIž X jo H nobo otkyt 3 i až 6 otomy uhtiku. Na př. R nůžo být OCH 3, OH, OCHICHSICHICH 3/2, NHZ,NHCZHS, nncn/H 3/2 nobo uncuzcn/H 3/2. Dále jo přodoöton vynàlozu způsob připravy těchto analogů, jehož podmatou jo, že so nothyloster kýçoliny ął-hydroxy-23, 26-dinor-S-cholonověpřovodo na tosytát vzorce III,ten se v prostředí octanu alkalického kovu nebo pyrídinu převode na áa-hydroxy-3 u,5...

Axiální rozvaděč radiálního hydromotoru nebo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242121

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kamenec Jaroslav, Hlavonik Jaroslav, Vítek Olin

MPK: F03C 1/04

Značky: čerpadla, axiální, hydromotoru, rozvaděč, radiálního

Text:

...V tělese l rozvaděče je vytvořena první tlakové komora la s prvním ústím gg a druhá tlakové komora gs druhým ústím gg, přičemž tyto tlakové komory lg, g jsou vzájemné odděleny přítlačným kotoučem Q a vzájemné utěsněny těsnicím kroužkem łí. V pevné rozváděcí desce § je vytvořena soustava rozváděcích kanálů gą zajišřující přívod pracovní kapaliny do válců gg.V prvním čele gg rozváděcího kotouče 5 (víz obr. 2 až 4) jsou provedena dvě...

Zařízení pro přivařování nátrubků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242120

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hajie Pavel, Morávek Petr

MPK: B23K 9/20

Značky: nátrubků, zařízení, přivařování

Text:

...včetně proudového kolektoru, odpadá kabelový žleb a docílená stevebnicovost stroje zvětšuje univerzálnoet zařízení.Zařízení pro přiveřování nátrubků dle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiloženém výkresu.V nátrubku 1, přivařoveném k plášti g je vsunut centrovací trn 2. Poloha centrovaoího trnu 2 je v nátrubku 1 fixováne. etevěcími šrouby 6. V centrovaoím trhu 2 je na. ložiskách 5 otočně uložen rám 3, neaoucí evařovací...

Vysílač s Gunnovou diodou pro testování přenosových tras

Načítavanie...

Číslo patentu: 242119

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hooák Josef, Nedoma Stanislav

MPK: H04B 1/02

Značky: vysílač, testování, diodou, gunnovou, přenosových

Text:

...výstupní clonou g, tvořící rozhraní mezi tímto tělesem rezonátoru g a vedením s atenuátorem § pre »nastavení požadované úrovně signálu, které je napojeno na výstupní anténní systém. Gunnova dioda l je nastavena do polohy, kdy závislost požadovaného frekvenčního zdvihu na změně nąpájecího napětí je lineérní.Dosažené požadované frekvenční nebo amplitudové modulecep lze vysvětlit pomocí Smithova diagramu na obr. 2.Vzhledem ke konečnému činiteli...

Zařízení pro měření kynoucí mohutnosti droždí v těstě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242118

Dátum: 01.02.1988

Autori: David Arnošt, Škubal Josef

MPK: A21D 2/08, G01N 7/22

Značky: kynoucí, měření, droždí, těstě, mohutnosti, zařízení

Text:

...Dále je tento čítač spojen s dekodérem, který je propojen s displejema přepínačem předvolby. Přepínač předvolby je spojen s klopným signalizačním obvodem. P 0 suvné registry, čítač a klopný sígnalizační obvod jsou propojeny k nulovacímu tlačítka.Zařízení pro měření kynoucí mohutnosti droždí v těstě podle vynálezu přináší výhody V tom,že využívá jednoduchého způsobu stanovení proteklého objemu zjíštováním počtu bublin. Protože počet bublín...

Usměrňovač proudícího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242117

Dátum: 01.02.1988

Autor: Tylajka František

MPK: B60H 1/00

Značky: usmerňovač, proudícího, vzduchu

Text:

...vzduchu otočně upevněnď na kulovém čepu pomocí nosných žeber tvořících dorazy výtvarované v těleee ueměrňovače, které je posledním článkem rozvodu vzduchu.Navrhovaným uložením mřížky usměrňovače je umožněno jaké~ koliv tverové řešení i libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kterémkoli aměru nedochází ke zmenšení průtočného průřezu, tedy ani k nežádoucímu zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, tedy ani k...

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242116

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Aleš, Polanský Rudolf, Veeeoa Josef

MPK: C07C 127/19

Značky: m-aminofenylmočoviny, způsob, přípravy

Text:

...ku mfenya lendiaminu 2,1 až 2,8, s výhodou 2,3 až 2,6 kvu jedné.V důsledku přitomnosti solí amonnýoh, kter 6 »pñü 88 uäiő nežádouoi rozklad kyseliny kyanaté, lze snížit množstva přeâ kládané kyseliny chlorovodikové na 2,1 až 2,8, s výhodou na 2,3 až 2,6 molu na l mol m-ienylendiaminu a kyąnatanu ďraslného až na 20 teorie k reakci.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení, jimiž ovšem neni předmět...

Způsob zušlechťování části povrchu drobných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242114

Dátum: 01.02.1988

Autor: Weger Christian

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, povrchu, drobných, polotovarů, částí, zušlechťování

Text:

...utvvřila separační vrstva laku, která by zrušila funkci této vrstvy hmoty.- 2 242 114 Všechny tyto nedostatky odstraňuje způsob zušlechtování části povrchu drobných polotovarů podle vynálezu tím, že se polotovary přechodně upevní na samolepící podložku. nebo se upevní svou nízkotavitelnou vrstvou na podložku, načež se povrohově zušlechtují například pokovují a/nebotlakují a po povrohovém zuälechtění části povrchu se od podložky tddělí nebo,že...

Kladecí člen pro zanášení útku do prošlupu na pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242113

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steszkál Jozef, Botoree Marián

MPK: D04B 39/06

Značky: stroji, kladecí, pletenotkacím, zanášení, prošlupu, útku, člen

Text:

...kladecího ramena, přičemž v umělé hmotě kladecího ramena je současně uchyceno samostatnékovové vodící očko.Podle dalšího provedení vykazuje kladecí člen horní dřík a vodicí očko, které tvoří jeden kovový díl, jehož242 113 nosná část je zalita v umělé hmotě kladecího ramena, přičemž v téže umělé hmotě kladecího ramena je uchycen samostatný epodní dřík. Toto řešení síce snižuje hmotnost kladecího členu, avšak jeho tvar je po výrobní stránce...