Archív za 1988 rok

Strana 161

Priestorový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254943

Dátum: 15.02.1988

Autor: Drahovský Jozef

MPK: G01P 13/00

Značky: priestorový, polohy, snímač

Text:

...a navíjací bubon snímacieho lanka. Priestorový snímač sa tým stáva výrobne menej náročný, rozmerovo menší a má menšiu hmotnost. Okrem toho umožňuje zväčšiť funkčná dĺžku snímacieho lanka,ktorá nie je závislá od možného počtu závitov pružiny a v celom rozmedzí funkčne dĺžky má snímacie lanko v statickým pod 4mienkach konštantné pnutie, ktorého hodnotu možno podľa potreby optimálne nasta vit.Príklad vyhotovenia priestorového snímača...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254942

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: hydromotora, zariadenie, media, přívod, rotačný, tlakového

Text:

...ktoré sú známym spôsobom spojené s prívodnou drážkou 110 respektive odvodnou drážkou 120. V stacionárnej časti 100 sú v osovom smere usporiadané prívodná drážka 110,odvodná drážka 120, expanzné priestory 30 a zberné priestory 140 presaku.Zberné priestory 140 presaku sú vytvorené známym spôsobom a sú spojené presa kovým otvorom 150, cez ktorý vyteka presiaknutý olej do neznázornenêho hydraulického agregáta.V spoločnej valcovej ploche...

Sposob výroby 1-alkénov C6 až C18

Načítavanie...

Číslo patentu: 254941

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bajús Martin, Lexa Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Baxa Jozef

MPK: C10G 47/32

Značky: spôsob, 1-alkénov, výroby

Text:

...na jede priechod, najmä však selektivity na lvaikés ny a zabránenie následným reakciäm, j vhodná zdržnzí doba 4 s.Jeleuie jednotlivými lrakcií krakovanizi sa robí známymi metódami a postupmi, á ko je destilácia, rektiíllçzícia, oxtrukcia. kryštalizácia s extrokciou. Izolácia nenasý~ tených. uhľovodíkov najmä vyšších alkéuov a s nimi hlavne 1 ~ulkeuov od allçanov a ďalších uhľovodíkov s prekrývajilcimi ra. temotami varu sa robí kryštalizáciou...

Zapojenie kompresora dynamiky nízkofrekvenčného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254940

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dugáček Dušan

MPK: H03G 11/04, G08C 19/02

Značky: signálu, nízkofrekvenčného, dynamiky, kompresora, zapojenie

Text:

...článku. Filtračný člen 3 je zapojený na výstup usmerňovacej diódy 4, ktorej vstup je pripojený na výstup operačného zosilňovače 5. Operačný zosilňovač 5 je zapojený pre Výstupný signál VY v neinvertujúcom režime a jeho obvodovou súčasťou je spätnoväzobný odpor 6 a riadiaci odpor 7. Do invertujúceho vstupu operačného zosilňovača 5 je pripojený kolektor re 4gulačného tranzistora 9, zapojeného v režime společného emitoru a jeho...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254939

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: zariadenie, media, hydromotora, tlakového, přívod, rotačný

Text:

...neznázornené pracovné priestory, ktoré sú znamym spôsobom spojené s prívodnou dražkou 110 respektive odvodnou drážkou 120. V stacionárnej časti 100 sú v osovom smere usporiadané prívodná drážka 110, odvodná drážka 120, Zberné drážky 130 a mazacie priestory 150. Zberné drážky 130 sú rozvodnými vřtaniami 160 spojene s mazacími priestormi 150. Zberné drážka 130 je vytvorená tak, že jej hrana 131 ležiace v spoločnej valcovej ploche...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254938

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: piestového, prevodníka, rozvod, hydrostatického

Text:

...klopného momentu od tlaku nad piestami pôsobiaceho na výkyvnú dosku hyd 4rogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej síly a tým k znižovaniu vyžarovaněho akustického výkonu v porovnaní s rozvodom s krátkou dobou poklesu tlaku.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia rozvodu plestového hydrostaticltého prevodníka podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pohlad na...

Bivalentná vakcína proti nákazlivému chlamýdiovému a paratýfovému zmetaniu oviec a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254937

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trávniček Milan, Dravecký Tomáš, Balaščák Juraj, Procházka Radomil

MPK: A61K 39/116

Značky: chlamýdiovému, proti, spôsob, oviec, bivalentná, nákazlivému, výroby, zmetaniu, paratýfovému, vakcína

Text:

...4 monovalentných vakcín na 2 L 1 vakcíny bivalentnej,- v porovnaní s nákladmi na výrobu monovalentných vakcín, sú náklady na výrobu bivalentnej vakcíny nižšie.Vakcína predstavuje suspenziu inaktivovaných elementárnych teliesok Chľamydia DSÍÍÍHCÍ a inaktivovaných bakteriálnych tiel Salmonella abortus ovis v pufrovanom fyzioiogickom roztoku, Konzervované formaldehydom a olejovým zrieďovačom. Komponenty na pripravu bivalentnej vakcíny proti...

Sposob Q-spínania tuholátkového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 254936

Dátum: 15.02.1988

Autor: Schmeringa Peter

MPK: G02F 1/29, H01S 3/10

Značky: lasera, spôsob, tuholátkového, q-spínania

Text:

...rozrušenia transparentného materiálu. Ďalšou výhodou je, že svetelný lúč ktorý spína, nemusí byť bližšie fázovo a polarizačne definovaný, čo u doteraz známych zariadení nie je a v konečnom dôsledku vý 4konovo velmi obmedzuje takéto lasery a tiež, že všetky doterajšie systémy modulovali lúč na základe vnášania strát do rezonátora, avšak u Q-spínania podľa vynálezu sa nevnašajú do rezonátora straty, ale sa mení refľexivita výstupného...

Zariadenie pre snímanie tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254935

Dátum: 15.02.1988

Autori: Brindziar František, Mancovič Milan

MPK: G01L 17/00

Značky: snímanie, tlaku, zariadenie

Text:

...tlaku je lisovaním spojené so zberačom oleja a vyhrievacou cievkou, pričom k reduktoru tlaku je prostredníctvom redukcie skrutkovým spojom uchytený snímač tlaku.vynálezu je, že získame cenovo a konštrukčne nenáročné riešenie, ktoré je schopné funkčne a prevádzkovo spoľahlivo pracovat v ťažkých podmienkach pracovného prostredia mobilného objektu. Činnosť zariade nia pri mínusových teplotách zabezpečujesúzachytavané v ztjerači a tým je...

N,N’-bis( (decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254934

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Ondrejmišková Elena

MPK: C07C 103/54

Značky: přípravy, decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy, spôsob, n,n'-bis

Text:

...V tomto pripade nedochádza k preesterífíkâcíi, avšak Vzhľadom na typ reakcie ktorá prebieha mechanizmom SNZ, nepolárne prostredie neuprednostňuje vznik amoniovej soli a preto sú výťažky produktov p 0 merne nízke.Spôsob prípravy podľa vynálezu Využíva reakciu decylesteru kyseliny brómoctovej s-N,Nľbisdimetyl-oz,w-alkándiamínmi V prostredí metylkyanidu pri teplotách 20 až 80 stupňov Celzia počas 4 až 24 hodín. Výho 4dou spôsobu podla vynalezu...

Sposob prípravy 2-brómakrylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254933

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dandárová Miloslava, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/72, C07C 57/54, C07D 333/12...

Značky: přípravy, spôsob, 2-brómakrylových, kyselin

Text:

...medicíne.Podstata spôsobu prípravy Zŕbrómakrylových kyselín podľa vynálezu spočíva v tom, že na aryl- alebo heteroarylidénmald nově kyseliny obecného vzorca IIkde Ar má hore uvedený význam, sa pôsobí brómom v prostredi organických rozpúšťadiel zo skupiny halogěnovaných uhľovodíkov, organických kyselín, sírouhlíka, N,N«-dimetylformamiclu a vo vode alebo v ich zmeslach pri teplote 5 až 150 °C.Reakcia prebieha podľa nasledujúcej sché~...

Elektronický systém pre rozpoznávanie a generovanie reči

Načítavanie...

Číslo patentu: 254932

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čižmár Anton, Felix Jozef

MPK: G10L 7/02

Značky: rozpoznávanie, generovanie, systém, reči, elektronický

Text:

...na prvý vstup prvého kodera 6. Výstup z bloku predspracovanía rečového signálu je privedený tiež na vstup bloku 7 realizujúceho funkciu absolútna hodnota, ktorého výstup je spojený so vstupom doinopriejnusizného filtra 8. Výstup dolJopriep-istného filtra B je spojený s prvým vstupom druhého kodéra si. Prvý výstup bloku 4 riadenia je spojený s druhým vstupom jirvěho itodéra B a druhý výstup bloku 4 riadenia je spojený s dru« hým vstupom...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254931

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 39/10, F01L 5/02

Značky: piestového, rozvod, hydrostatického, prevodníka

Text:

...amplitúd harmonických zložiek budiacej síly v porovnaní s rozvodom s pomalším nárastom a poklesom tlaku.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia rozvodu piestového hydrostatiokého prevodníka podľa vynálezu,kde je na obr. 1 rozvod so znázornenou puiohou piesta v. spodnej úvrati, na obr. 2 detail vyhotovenia ľadvinkovitej drážky, na obr. 3 pohlad smerom P na klznú plochu nepohyblivej kulisy a na obr. 4 pohľad smerom A na klznú...

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254930

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ščevko Vladimír, Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B66F 7/14

Značky: zariadenie, zdvíhacie

Text:

...priečnym nosníkom 3 a dolným priečnym nosníkom 4 sú pevne spojené aj konce dvoch proti sebe obrátených dvojíc vodiacich líšt 5, z ktorých každá má prierez U.Tieto vodiace lišty 5 tvoria spolu s horným priečnym nosníkom 3 a dolným priečnym nosníkom 4 rám. V obidvoch dvojiciach proti sebe usporiadaných vodiacich líšt 5 je uložené unášacíe teleso B, opatrené v jeho strednej časti dvomi, nad sebou usporiadanými dvojicami vodiacich kladiek 7, na...

Sklopný podkladací klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254929

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján, Šulc Juraj

MPK: B60S 9/04

Značky: podkladací, sklopný, klín

Text:

...podkladacie kliny 3 v takej vzdialenosti, aby zaistovaii kolesá 1 U pracovného stroja 4.Sklopný podkladací klin 3 pozostáva z rámu 5, ktorý je V tomto prípade tvorený nosnou konštrukciou sklopněho čela 1. Na tom 4to ráme 5 sú priskrutkované dve predná ložiská B a dve zadné ložiská 7. V predných ložiskách B je na ose 8 kyvne uložená operná doska 9 dotýkajúca sa kolesa 1 U pracovného stroja 4. Operná doska Sl je na druhej strane čapom 11...

Dvojtaktný motor s reguláciou nasávania

Načítavanie...

Číslo patentu: 254928

Dátum: 15.02.1988

Autor: Repáč Ladislav

MPK: F02M 35/10

Značky: dvojtaktný, reguláciou, nasávania, motor

Text:

...konštrukcie sú však náročné na výrobu a vynaložené náklady sú neúmerne k dosahovaným výkonom motorov.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojtaktný motor s reguláciou nasávania pozostávajúci z valca, piesta, ojnice a klukového hriadela podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že oproti sacieho hrdla valca, jena ojnici uprav ná klapka, oproti ktorej je V dolnej časti esta vytvorený Výrez(Výhodypbdla vynálezu spočívajú v tom,že sa...

Tlmič hluku pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 254927

Dátum: 15.02.1988

Autori: Haško Vladimír, Weisenpacher Pavol, Šimko Juraj

MPK: F01N 7/00

Značky: hluku, tlmič

Text:

...tlmičov nedá trvale zaručiť rovnaká účinnosť tlme~ nia hluku po niekolkoročnej prevádzke. Vplyvom zmeny stavu absorbčných Inateriálov sa účinnost tlmenia hluku znižuje.Podstata tímiča hluku pary tvoreným vstupnou rúrou, expandérom, lcuželovým prechodom a usmerňovacím plášťom podľa vynálezu spočíva V tom, že na vstupnú rúru tlmiče hluku sa pred expandér umiestni re~ tlexná komora. Vstupná rúra tlmiče hluku je reflexnou komorou rozdelená...

Tlmič hluku pary pre nábehové ventily parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254926

Dátum: 15.02.1988

Autori: Weisenpacher Pavol, Haško Vladimír, Šimko Juraj

MPK: F01N 7/00

Značky: parných, tlmič, nábehové, hluku, ventily, kotlov

Text:

...pary sa za otvormi valcovej nádoby nachádzajú absorbčné kazety, vložené do prstencového priestoru medzi valcovou nádobou a usmerňovacím plášťom tlmiča. Absorpčné kazety majú tvar dosiek a sú vyplnené vláknitým alebo poréznym materiálom. Pre zníženie rýchlostl pary vo vnútorných priestoroch nádoby je možné rozdeliť expandér na dve časti.Výhodou takejto konštrukcie expanznoabsorpčného tlmlča je zvýšenie účinku tlmenia hluku v porovnaní...

Volne otočný závesný uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: 254925

Dátum: 15.02.1988

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B66C 13/12

Značky: otočný, volně, závěsný

Text:

...alebo účelové châpadlo ovládané tlakovým médiom.Vynález je popisaný na základe výkresu,kde na obr. 1 je pozdlžny rez a na obr. 2 rezom prvým čapom.Závesné teleso 1 opatrene prvým závesným okom 3 a druhým závesným okom 4 je prostredníctvom dvoch radiálno-axiálnych ložísk 9 uložené v ložiskovom telese 2 a zaistené poístnou matioou 10. Zo spodnej strany je V závesnom telese upevnený dorazový kolik 7 zasahujúcí do priestoru dorazových skrutiek 8...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254924

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...pás obopina aj termo-cylinder.Navrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu.Na pripojenom obrázku je znázornená principiálna schéma farebníkověho apará 4Dvojicou navaľovacich valcov 6 sa nanáša arba 1 na formový valec 3. Vzájomný roz stup a tým aj pritlak navaľovacích valcov6 k formovému valcu 3 sa reguluje zariadenim 7. K dvojici operných valcov 8 prilieha prítlačný cylinder 9, ktorý je spojený...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254923

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...farebníkového aparátu podľa predmetnej prihlášky vynalezu. Farba zaplňuje otvory v tenkej planžetovej sieťke 11 špeciálnehovvalca 7, ktorý je vytvorený ultrazvukovými článkami B, ktoré obopína pružnoelastický materiál 9. Ultrazvukovéčlánky 8 sa otáčnjü spolu s tenkou planžetovou síeťkou 11 | ktorá kontaktuje s havalovacím valnom l, potlahnutým elastickou vrstvou 2, ktorý obopína pružnoelastický pás 3. Na-vaľovací valec 1 je upevnený na nosníku...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254922

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

....r .principiálne schéma farebnikoveho aparátu podla predmetnej prihlášky vynálezu. Far 4ba. sa vtláča do farbového valca 6 pod tlakom a tým sa stato dostáva aj do pravidelných pórov pružnoelastickej vrstvy 7, z ktorýc ďalej prechádza do vymedzených jedIíotl vých otvorov otočnej mriežky 8, ktorú obklopuje kalibrátor 9, ktorý spôsobuje, že farba sa naplňuje v otvorocb otočnej mriežky B len do jej hrúbky. Takto farbou zaplnená otočná...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254921

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...do otvorov tenkej pružnej rastrovacej mriežky B iarebníkového valca 8, pod ktorou sa nachadza pružnoelastická medzivrstva 7 z ktorejsa pomocou prítlačného úsilia zôuových prvkov 3 dostáva na pružnoelastický pás 1 a z neho sa farbová vrstva navalovacim valcom 12, ktorý je spojený s prítlačným zaria~ dením 13, navaluje na formový valec 2. Zhutňujúci valec 1 U, ovládaný automatickým zariadením 11, zhutňuje vyvádzaný farbový sloj. Prítlačně...

Klapka na zachytávanie odstrižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254920

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B65G 47/14

Značky: odstrižkov, klapka, tyčí, zachytávanie

Text:

...tyče 1 sa zachytí prvou klapkou 5 a pôsobením jeho hmotnosti sa prvá klapka 5 pootočí a odstrižok tyče 1 sa dostane pod úroveň hornej plochy 4 prvej klapky 5, potom postupne druhý odstrižok tyče sa zachyti druhou klapkou atď. Odstrižky tyče 1 zachytené klapkami 5 sa zabezpečia proti samovoľnému spadnutiu na valčekové dráhy 6 záchytnými palcami 7. Uzavretie medzier 8 medzi susednými stojinami 2 sa zabezpečuje taktiež prostredníctvom hrlade...

Sposob fixácie sypkých alebo úletových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254919

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šimka Ján, Kordík Jozef, Filadelfy Ivan, Štovčík Imrich, Jančiak Daniel, Kavala Miroslav, Preťo Ján

MPK: C09K 17/00, A01B 79/00

Značky: úletových, materiálov, sypkých, fixácie, spôsob

Text:

...a ich funkčné deriváty, pričom do týchto pojmov spadajú i parciálne zrnydeliíené polyméry alebo kopolyméry vinylacetátu, ktoré sú vhodne pre kratšie funkčné pôsobenie fixačného činidla, ako aj alkylsubstituované akrylaty, ich estery, rovnako ako aj ich soli. Uvedená skupina monomérov dáva možnost pripravy vzájomných kopolymérov, ale aj kopolymérov s inými monomérmi.Pod pojem vláknité materiály oelulózového pôvodu sa zaraďujú bud izolovaně...

Tlakový filter s kontinuálnou filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254918

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B01D 29/04

Značky: filter, filtráciou, tlakový, kontinuálnou

Text:

...33, v ktorých je uložený nabonový hriadel 9, v ktorého dutine 1 U je neotočne axiálne posuvné pomocou vymedzovacej skrutky 11 uohytený nosný hriadel 12 prechádzajúci vodiacim domčekom 3 do výstupného priestoru 13 telesa 1, kde je k nemu uchytená jedna prečisťovacia hubica 14 opatrena tryskami 15 a obvodovou tesniacou lištou 16 a cez spojovacie puzdro 17 V deliacich doskách 18 vyustuje do vstupného priestoru 19 veka 2 U, kde je k nemu...

Alfanumerická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254917

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lukáč Juraj

MPK: G06F 3/14

Značky: alfanumerická, jednotka

Text:

...častí. Mikropočítač 1, sériovop-aralelný prevodník 2, zbernica 3, obojsmerný sériový kanál 4, testovací vstup 5, demultiplexer B, matica tlačidiel 7, interná zbernica 8, testovacie výstupy 9, zobrazovacia jednotka 10,adresný kanál 12, dátový kanál 11, dekóder13, pamäť dát 1 , pamät programu 15, pamät rozkladuivznkov 16, pamäť zobrazovaných znakov 17. Mikropočítač 1 je pripojený eçnicou 3 k sériovoparalelnému preVbdhiku 2, pamäti...

Kryt na utesnenie dilatujúcej steny parných kotlov v oblasti prieniku predmetu stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254916

Dátum: 15.02.1988

Autor: Farkaš Pavol

MPK: F22B 37/00

Značky: utesnenie, parných, dilatujúcej, stěny, kotlov, stěnou, předmětů, oblastí, prieniku

Text:

...prípade, že axiälne posunutie predmetu voči stene je prakticky nulové.Kryt na utesnenie dilatujúcej steny v oblasti prieniku predmetu touto stenou pozostáva z prenikajúceho nosnika 1, steny 2,plechov 3, plechov 4, plochých tyčí 5, tyčí alebo jokloviny B, tesnenia 7, prítlačnýclt líšt B, prirub 9, dilatačnej vlny 1 D, vodiaceho plechu 11, a vodiacej lišty 12.Plechy 4 sú pevne spojené s prenikajúcim nosníkom 1. Na plechoch 4 sú prípev 4nené...

Ručne ovládaný mikrodávkovač pre sériovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254915

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10

Značky: mikrodávkovač, ovládaný, ručné, aplikáciu, sériovú

Text:

...pohyb vahadla 1 U. Na čapoch 26 sú uložené kladky 31 a, 31 h. Pružina spúšte 27 uložená okolo čapu 20 je opretá o teleso 1 i spúšt 6 a slúži k vratne mu pohybu spúšte 6. Pružina 26 je upevnená v otvore na segmente ventiov Si, opiera sa o čap 23 a druhým koncom sa opiera o západku 19, čim slúži k vratnému pohybu západky 19. Nastavovacia skratka dávkovača 30 je uložená v spodnej časti dávkovacieho šupátka 9 a slúži k nastaveniu hornej časti...

Sposob zníženia korozívneho účinku organických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254914

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav, Komorová Eva

MPK: C23F 11/04

Značky: kyselin, korozívneho, organických, spôsob, účinků, zníženia

Text:

...a zlúčeniny, pričom korôziu spôsobuje len prímes aspoň jednej kyseliny, ktorá dokonca môže vzniknúť napr. hydrolýzoíl esterov so vzdušnou vlhkosťou, či oxidáciou aldehydov vzduchom ap.Inhlbitor korózie sa do prostredia obsahujúceho aspoň jednu kyselinu alebo zmes kyselín jaridáva jednorázove alebo po častiach, teda cliskontinuálne, polokontlnuálne alebo kontinuálne. Pritom pod jednorázovým pridaním rozumieme tiež predsadenie do prostredia či...

Vodiace zariadenie kopírovacích šablón pre vertikálne stolárske frézky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254913

Dátum: 15.02.1988

Autor: Varga Ján

MPK: B27C 5/02

Značky: vodiace, stolárske, vertikálně, zariadenie, kopírovacích, šablon, frézky

Text:

...puzdrom s nalisovaným klzným krúžkom, na ktorom je otočne uložený vodiaci krúžok opatrený prachovým tesnením s pevne nasadenými prídav 4nými krúžkami, pričom vodiace krúžky a nastavovacle puzdro s nosným puzdrom sú medzi sebou zaistené poistnými skrutkami.Vodiace zariadenie kopírovacích šablón pre vertikálne Stolárske frézky je vyobrazené na výkrese v reze.Do nosného prstenca 1 je uložené výškovo nastavitelné nastavovacie puzdro 2, voči...

Križovatka dvoch vzájomne kolmých valčekových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254912

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rudenko Ivan

MPK: B65G 47/54

Značky: valčekových, tratí, križovatka, vzájomne, kolmých, dvoch

Text:

...môže byt výhodne odvodený od pneumatického zdvihacieho zariadenia s pružnou membránou, ktorá je v porovnaní s pneumatickými valcami podstatne jedno 4Príklad vyhotovenia križovatky podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorys križovatky valčekových trati a obr. 2 zná zorňuje rez križovatky rovinou A-A podľa obr. 1.Pracovná rovina 15 prvej valčekovej trate 1 je Voči pracovnej rovine 21 druhej...

Adičné soli oxyetylovaných mastných amínov s mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254911

Dátum: 15.02.1988

Autori: Martišovič Jozef, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 51/41, C07C 91/10

Značky: mastných, amínov, mastnými, adičné, oxyetylovaných, kyselinami

Text:

...z rôznych olejov a tukov. Z týchto majú najväčší význam mastné kyseliny oleja kokosového, bavlnikového, sójového, slnečnicového, konopného a ľanového.vynález je ďalej objasnený formou príklaclov.Do banky sa predložilo 300 g oxyetylovaného sterylamínu s 7 mólmi etylénoxidu a 146 g technickej zmesi mastných kyselín na báze kyseliny olejovej o zložení uvedenom V tabuľke 1.Násada sa zhomogenizovala miešaním pri 60 °C po dobu 0,5 h....

Zariadenie na bezdotykové meranie súradníc povrchových bodov telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 254910

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štrba Štefan, Hvižďák Július, Hrúz Branislav, Tekuš Juraj, Poláček Josef

MPK: G01B 11/08

Značky: telies, povrchových, meranie, bodov, zariadenie, súradníc, bezdotykové

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že informácia o geometrickom tvare, prípadne aj o polohe spracovaných telies a kvalitatívnych vlastnostiach umožňuje meraným te» lesám, ako predmetom výrobného spracovania, potrebné manipulovanie, obrábanie ako aj ich triedenie. Určenie tvaru a poznanie geometrických rozmerov telesa pri obrábaní nepravidelných telies umožňuje optimalizovat výrobný proces, maximalizovat výtaž materiálu, napr. pri výrobe dýh lúpa...

Delička s pneumaticko-magnetickou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254909

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šilhár Žigmund, Marhefka Ján, Duba Lucián, Pridala Lubomír

MPK: B01D 3/42

Značky: reguláciou, dělička, pneumaticko-magnetickou

Text:

...navrhnuté tak, že je vylúčený únik spracovávanej kvapaliny do okolitého prostredia, čo je nevyhnutné u kvapalín toxických a zdraviu škodlivých. Delička s pneumaticko-magnetickou reguláciou je prevádzky schopná aj pri sťažených klimatických podmienkach, nakoľ 4ko duplikátorová konštrukcia zabezpečuje správny chod zariadenia až do teploty -30 stupňov Celzia. Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, je vhodné pre prácu vo výbušných prevádzkach,...

Kremíková ocel pre elektrotechnické izotropné plechy s obsahom kremíka od 1,0 do 3,3 procent hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254908

Dátum: 15.02.1988

Autori: Švantner Ján, Šolyom Alexander, Frič Vincent

MPK: C22C 38/06

Značky: elektrotechnické, hmotnosti, obsahom, plechy, kremíka, izotropné, křemíková, procent

Text:

...funkciu astav štruktúry aj magnetické vlastnosti dynamoplechov majú náhodný charakter pôsobením ďalších metalurgickýclí faktorov.Uvedené nedostatky odstraňuje kremíková ocel podľa vynálezu pre elektrotechnické izotropné plechy o hmotnostnom zložení 1,0 až 3,3 kremíka, 0,02 až 0,006 uhlíka, 0,20 až 0,40 0/0 mangánu, stopy až 0,03 9/0 fosforu, stopy až 0,03 0/0 síry, 0,003 až 0,015 (Vo dusíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pomer...

Kremíková ocel pre elektrotechnické izotropné plechy s obsahom kremíka od 0,5 do 1,0 procent hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254907

Dátum: 15.02.1988

Autori: Frič Vincent, Švantner Ján, Šolyom Alexander

MPK: C22C 38/06

Značky: izotropné, hmotnosti, elektrotechnické, křemíková, procent, obsahom, kremíka, plechy

Text:

...medzi kremíkom a hliníkom precipitáty nitriduhliníka neplnia svoju inhibičnú funkciu a stav štruktúry aj magnetické vlastnosti dynamoplechov majú náhodný charakter pôsobením ďalších metalurgických faktorov.Uvedené nedostatky odstraňuje kremíková ocel podla vynálezu pre elektrotechnické izotropné plechy o hmotnostnom zložení 0,5 až 1,0 0/0 kremíka, 0,02 až 0,06 0/0 uhlíka, 0,20 až 0,40 0/0 mangánu, stopy až 0,2 fosforu, stopy až 0,03 0/0...

Zariadenie k vydrolovaniu sadby mycélia z tvarových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254906

Dátum: 15.02.1988

Autori: Droxel Milan, Šmidák Ladislav, Treplán Imrich

MPK: A01G 1/04

Značky: nádob, sadby, vydrolovaniu, mycelia, tvarových, zariadenie

Text:

...Zariadenie podľa vynálezu umožňuje pri zachovaní sterilnosti sadby zlepšovať kvalitu sypkosti vydrolovania sadby pre priemyselné pestovanie potravinárskych húb zo sterilných sklenných nádob.Použitie vynálezu sa uvažuje k vydrolovaniu vymrvovaniu sterilného, lepavěho na steny nádoby, ťažko sypkého, agresívneho na pokožku, kov a dýchacie cesty,materiálu prerasteného mycélia sadby z tvarových nádob.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu...

Zapojenie elektronického obvodu na reguláciu teploty zariadení napájaných striedavým elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254905

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kukuča Ján

MPK: G05D 23/19

Značky: striedavým, elektrickým, prúdom, obvodů, zapojenie, teploty, napájaných, zariadení, reguláciu, elektronického

Text:

...nastavená teplotu. Výstup prevodníka 1 napätie/frekvencia je pripojený cez prvý monostabilný klopný obvod 3 na jeden vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5. Druhý vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5 je pripojený cez obvod synchronizácie 4 na napájacie napätie. Výstup druhého monostabilnêho klopného obvodu 5 je pripojený na riadiaci vstup spinacieho prv 4ku B, v ktorom silovom obvode je pripojený spotrebič 7. obvody 4, 5...

Dvojklbové kružidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254904

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kamas Rudolf

MPK: B43L 9/18

Značky: kružidlo, dvojkĺbové

Text:

...a t, 9 sú vettyely sa zlepšuje krbove nevinné vedenie ra- yvne ulože e v jamkách vo vvdhacich rúčmien, pu ich vykyvovąní, zväčšuje sa klbo- y 11 a pri vykyvovaní ramien 1, 2 ich dva vé trenie tak, ze netreba vidlice rúčky šrou- pevne, prie ne laoliłsy d, 5 upevnené vedľa bom velmi stahovat a zaroven sa štabiľizu- ich kĺbových súosových, kožeľových čapov je rúčka dvojklbovéhoľçružidla B, 7 a , , prechädzajáłce coz dva protiAko podstatu vynálezo...