Archív za 1988 rok

Strana 160

Zařízení k uzavírání zavážecího otvoru tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254983

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ivanovski Pavle, Finsterriegler Wolfgang

MPK: F16J 13/06, B65D 90/54

Značky: tlakově, zavážecího, otvorů, zařízení, uzavírání, nádoby

Text:

...představuje svislý osový řez tlakovou nádobou se zaväžecím žlabem,o-br. 2 půdorysný pohled na víko a na obr. 3 příčný řez kloubovým uložením víka na okraji zavážecího otvoru tlakové nádoby.Tlakové nádoba 1, například autokláv má na své horní straně zavážecí otvor 2, který je opatřen víkem 3, které je na okraji 4 zavážecího otvoru 2 pomocí čepu 5 Výkyvné klouvbovitě uloženo, přičemž otevřená dolní poloha 3 je znázorněna čárkovaně. Na stěně El...

Způsob výroby karbamátu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254982

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ekman Kurt, Eklund Vidar, Turunek Olli, Selin Johan-fredrik, Huttunen Jouko, Fors Jan

MPK: C08B 15/06

Značky: způsob, výroby, celulózy, karbamátů

Text:

...může být v podobě volných pľOvazců nebo tkaniny. Doba nutná pro .alwsoeťbování roztoku obvykle kolísá od několika málo sekund do několika hodin a není podstatným činitelem, za přodpoklaidu, že se k celulózovým vrláknům přidá dostatočné množství biuretu. celulóza může DľOChĚlZčšÍ amoniakovým zpracováním, například. uložená na drátěném sítě.Celulóza jaoužitá při výrobě karbamatu celulózy může být předbčžnč zpracovaná,aby se její...

Směs pro tmely s nepatrnou smrštitelností vytvrzitelná kyselinou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254981

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rauhut Klaus, Hesse Wolfgang

MPK: C09K 3/10, C09D 5/34

Značky: způsob, směs, smrštitelností, vytvrzitelná, její, výroby, kyselinou, nepatrnou, tmely

Text:

...byl tak vysoký, aby po reakci a ,popřípadě po odstranění nosného prostředku byl dostačující k dostatečnemu ředění pryskyřice. je však také možné později přidávat rez-aktivní rozpouštědlo.Skladovatelnost roztoku pryskyřice a také směsi s plnidly samotné je prakticky neomezená. Výroba tmelu se provádí výhodne bezprostredne před použitím smicháním roztoku furanové prysläyřice s plnidlem a katalyzátorem, .poprípade jejich směsi,...

Závěs pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254980

Dátum: 15.02.1988

Autor: Perlini Roberto

MPK: B60G 11/02

Značky: motorová, vozidla, závěs

Text:

...nebo jiný pružící prostředek. Středově LUDÍSÍČDÉ pružící těleso 13 je vytvořeno s různým stupněm pružnosü, jelik-ož obsahuje jednak plynnou jpružicí složku, například vzduch, jednak pevnou pružící složku, například pružinu.jedno takové provedení středově umístěného pružného télesa 18 vytvořeného z látek odliš-né pružnosti je zobraze.no na obr. 5. Ve válci uvedeného tělesa 18 je uložena pružina 25, přičemž valec je nauplněn plnicím otvorem...

Způsob výroby nových derivátů benzimidazolthiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254979

Dátum: 15.02.1988

Autori: Szőke Sándor, Bakonyi Mária, Ghyczy Jenő, Lugosi György, Scermely György

MPK: C07D 235/04

Značky: způsob, derivátů, výroby, benzimidazolthiolu, nových

Text:

...etha-noln a vysnši se.Výroba hydrochloridu chloridu Z-Mmethoxykiarbonyl amlno -lH-benzimistłazol-S-sulfonové kyselinyDo banky o obsahu 5 x 00 ml opatřené míchadlem se predloží 81,3 g (0,3 molu 2- methoxýkarbonyl aminM-IH-benzímidazol-5-sulf-onové kyseliny a 300 mi methanolu a potom se při teplote lmistnosti přikapává 400/0 vod-ný roztok hydroxi-du sodného až se -dosáhne hodnoty pH 7,5. Výchozí látka se rozpuesti a vylouči se sodná...

Činidlo ke stanovení glukózy, cholesterolu a hemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254978

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zajka Gabriella, Jancsó Tamás, Faragó Ferenc, Darószi Iván

MPK: G01N 33/50

Značky: činidlo, cholesterolu, glukózy, hemoglobinu, stanovení

Text:

...již nemění, dosáhne při koncentraci 0,600 mníolu/litr. Pro jistotu se jako» optimální posuzuje koncentrace 0,800 mníolu/litr.g Konoentrace pet-oxidu potřebné pro měření glukózy a cholesterolu se rovněžZe shora uvedené tabulky je patrn-o, že maximální intenzity extinkce barvy v-ytvařené pomocí glukózy se dosahuje již při aktivite enzymu 14 j./»ml. Pro jistotu se upoužívá aktivity 15 j./m 1.h Při stanovení cholesterolu se používá detergentu, aby...

Prstencová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254977

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hougen Everett

MPK: B23C 5/10

Značky: prstencová, fréza

Text:

...jednoduchým obroušením rovné plochy 48 s použitím bruzsného kotouče 40, zavedeného radiálně do každé mezizubové drážlłiy ZIŤIPOCÍ stenoveným požadovanýmíúhvlem a. Tím je vytvořen pro odvod třísek průchod 50, jehož šířka se postupně zvětšuje- směrem do řezné hrainy 22. Fazeta m je u průchodu 50 pro odvod třísek- uspořádána obdobné jeho v- průchodu 42.Maximální šířka fazety m je 1,0 mm. Přednostní její rozmezí je 0,05 až 0,4 mm. Úzka fazeta...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254976

Dátum: 15.02.1988

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 37/00

Značky: kruhový, stroj, tkací

Text:

...počtu kolem hlavního hřídele 8 v blízkosti vnějšího -pláště kruhového ,paprsku 3 uspořa-dané listové vsekceiti. jak jepa trno z obr. 1, zahrnuje každá listová sekce E vnitřní větev 24 a vnější větev 25, tvořenénekonečnym pásom. Nekonečný pás ,je weden vodlcími válečky 22 a 23, uspořádanými na horní a dolní části nosné konzoly 5.Vnitřní větev 24 a vnější větev 25 nekonečného pásu nesou nitěnky 26 s vodícími očky, jimiž je provlečena vždy...

Antikorozivní nátěrový podkladový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254975

Dátum: 15.02.1988

Autori: Berner Godwin, Hoyle William, Jack James

MPK: C23F 11/12

Značky: prostředek, podkladový, náterový, antikorozívní

Text:

...skupina, 1-, 2- nebo 3 ~karboxyhexylová skupina, LZ-dikarboxyethylová skupi« na nebo 2,3,4 mrikarboxy-l-butyl-ová skupi~ na. Výhodné znamenají substituenty R 1, R 2,R 5 a R 4 atom vodíku, alkylovou skupinu s l až 2 atomy uhlíku, karboxylovou skupinu nebo karboxyalkylovou skupinu se Z až 6 atomy uhlíku. Zvláště výhowdně znamená substituenty R 4 karboxylovou skupinu. Výhodné jsou dále sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém alespoň dva ze...

Způsob výroby esterů kyseliny aryloxyfenoxypropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254974

Dátum: 15.02.1988

Autor: Adaway Timothy

MPK: C07D 213/64

Značky: kyseliny, způsob, výroby, esterů, aryloxyfenoxypropionové

Text:

...methanolu k reakční směsi, sestávajíoí z hydroichinonového -dianiontu. nosného prostředí a vody, podporuje od~ cizistilruváni vody z reakční směsi. Nejprve destiluje methŕanol, pak následuje voda. Obvykle se methanol při-dává do reakőní .směsi v hlmotnostním množství, které je alespoň přibližně ekvivalentní hmotnostnímu množství vody, které bude obsaženo v reakčni směsi po vznik-u hydrochinonového dianidntu. S výhodou bude hmotnostní...

Způsob konstrukce replikovatelného prostředku pro klonování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254973

Dátum: 15.02.1988

Autori: Göddel David, Heyneker Herbert

MPK: C12N 15/00

Značky: konstrukce, způsob, replikovatelného, prostředků, klónování

Text:

...podvěskem mozkovým, čtli hypofýzou. Sestava ze 191 aminokyselín a má molekulovou hmotnost 21500, je tedy třikrět větší než inzulín. Až dosud bylo možno lidský růstový hormon získat pouze velmi pracnou extrakcí z omezeněho zdroje, kterým jsou hypofýzy z mrtvol. Nesnadná clostupnost této látky způsobila l omezeně použití Ipři léčbě hypofyzárního trpaslictví a nebylo možno pomýšlet na lečbu více než 50 nejnutnějších případů.Bylo by tedy...

Způsob výroby sulfátového papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254972

Dátum: 15.02.1988

Autori: Spangenberg Sven, Landquist Nils, Järnberg Torsten, Nordin Bengt

MPK: D21H 5/24

Značky: výroby, způsob, sulfátového, papíru

Text:

...jednou hladicí mezerou.Způsob podle vynálezu d-osud nebyl použit při výrobě papíru a také dosud nebyly publikovány výsledky, kterých je dosahováno řešením podle vynálezu. Laboratorními zkouškami a také technickými zkušenostmi se však již prokázal kladný vliv volného sušení na schopnost papíru pohlcovat tahovou energií. Při pokusech v laboratoři,které měly prokázat výhody i nevýhody výroby papíru ve dvou vrstvách místo v jedné vrstvě při...

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254971

Dátum: 15.02.1988

Autori: Barsumian Edward, Mcneil Daniel, Devlin John, Keirns James

MPK: C07D 241/04, C07D 295/04

Značky: homopiperazinyl)alkanů, způsob, nových, výroby, popřípadě, bis-(piperazinyl

Text:

...skupinu, hydroxyskupinu, ester sírové kyseliny nebo ester sulfonové kyseliny,působí sloučeninou obecného v-zorce Illv němž R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, x, m, n a A mají shora uvedený význam.Tímto postupom se získávají výlučne symetrické sl-oučeniny vzorce I.Kondenzační reakce podle vynälezu se může prová-dět v přítomnostl nebo za nepřítomnostl rozpouštědla. Používat se mohou vodná nebo organické inertní rozpouštědla, přičemž v-olba rozpouštědla...

Zařízení pro nastavení rozteče mezi podlouhlými válcovými předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254970

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mattei Riccardo

MPK: B65G 29/02

Značky: podlouhlými, zařízení, rozteče, válcovými, nastavení, předměty

Text:

...druhý. Rychlost pohybu cigaret se snižuje Jonialu a nevzniká proto nebezpečí jejích poškození.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na vykresu, na kterém je znazo-rněn přičný řez převáděcím ústrojím.Zařízení podle vynálezu je opatřeno převaděcím ústrojím 3, navazujícím na výstupní část 1 sestavovacího ústrojí 2 pro připojování filtrů k tabakovým tyčkám a jsou do něj přiváděny již dohotovené cigarety 4,které jsou potom...

Způsob výroby derivátů 6-aryl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254969

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gries Josef, Rossy Philip, Lehmann Hans, Franke Albrecht, Lenke Dieter, Thyes Marco, Friedrich Ludwig, König Horst

MPK: C07D 237/04

Značky: 6-aryl-4,5-dihydro-3(2h)-pyridazinonu, způsob, derivátů, výroby

Text:

...hralogenu, nebo skupinu vzorce R 7 RN»-, kde R a R znamenaji atom vodíku nebo fenylovou skupimą, ar R znamená iacylovou- skupinu s 1 až 4 atomy ulilikií nebo benzoylovou skupinu nebo R a R znamenají společně sato~ mein dusíku benzimidazol-Z-on-l-ylovou skupinu.R znamená výhodné atom vodíku, alkylovon skupinu s 1. až 4 atomy uhlíku, hydroxyskupinil, acylłovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku vv...

Polovodičový prvek řiditelný zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254968

Dátum: 15.02.1988

Autori: Yamaguchi Yoshihiro, Ohashi Hiromichi

MPK: H01L 31/00

Značky: zářením, řiditelný, prvek, polovodičový

Text:

...vrstvou 4 h hlavního tyristoru 8. Předpětí na přechodu s mezi emitorovou vrstvou 4 h a druhou vrstvou 3 báze je dáno velikosti odporu R 2.Když se tedy drážka 14 vytvoří hluhoká a odpor R 2 velký, aby se zvětšíl odpor R 2,lze fotosenzítívitu řídícího fototyristoru 5 zvětšit, aníž by se zmenšil stupeň odolnosti dv/dt hlavního tyrístoru 8. Protože však citlivo-st hlavního tyristoru 0 na řídící signál je malá, hlavní tyristor 8 nezbytně...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254967

Dátum: 15.02.1988

Autori: Van Helden Robert, Syrier Johannes, Baardmann Frank

MPK: A01N 43/88, A01N 47/28, C07D 327/10...

Značky: složky, účinné, prostředek, herbicidní, výroby, způsob

Text:

...substitueiílty nejsou příliš veliké. Substitilente-ni na heuzenovém kruhu ve významu symbolu R může být atom halogenu, výhodné atoni iluoru, chloru -nebo bromu. Při výhodném provedení vynálezu je tímto substituentem R atom chloru. Při dalším výhodném provedení představuje substiltuent R alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jako například methylovou skupinu, ethylovou skupinu, propylovou skupinu, isoproupylovou skupinu, butylovou skupinua...

Zařízení k tvorbě dávek cigaret v cigaretovém balíčkovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254966

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dall'osso Gastone, Mattei Ricardo

MPK: A24C 5/35

Značky: tvorbě, stroji, cigaretovém, balíčkovém, dávek, zařízení, cigaret

Text:

...ke ko-lu 2 a nese na Iolněm konci ohebný přítlačný list 4 U,upravený pro styk s příslušnými vrstvami 31, 32, 33 a jejich přitlačení k válcovému věnci 26 kola 2.Rameno 39 vahadla 37 obr 3 výbíhá z kola 2 a nese na volném konci kladku zdvihátka 41 opatřenélho pružnýmí neznázorněnýml členy pro jeho držení ve styku s povrclhem válcového věnce 42. Váloový věLnec 42 je upraven na konci válcovvé příruby 43 vybíhající z kotouče 44 naklínovanéhor na...

Kotec pro individuální výkrm dobytka, zejména vepřů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254965

Dátum: 15.02.1988

Autor: Harmsen Jan

MPK: A01K 5/02

Značky: vepřů, výkrm, zejména, dobytka, individuální, kotec

Text:

...dvířky a postoupilo do blízkosti dávkovače 3 píce, sepne se níagnetícký spínač 22 v důsledku čehož se přivede proud do motoru 9, do e» lektromagnetu 19 a do časového relé 23. Výsledkom je přísun krmné dávky a v důsledku napájení elekntromagnetu ll uzamčení jnřístupového otvoru kotce 1, takže zvíře se může v uzavřeném kotci 1 nerušeně krmit. Po nastaveném časovém intervalu je elektrický obvod 20 vypnut časovým relé 23. Tím se uvolni...

Koncentrovaný herbicidní emulzní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254964

Dátum: 15.02.1988

Autor: Valange Baudouin

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicidní, koncentrovaný, emulzní, prostředek

Text:

...editor Kenneth Lissant, publikováno Dekkerem, New York, N. Y., 1974, strana 188 až 190. Ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu se používá neionogeninch povrchové aktivních činidel, která mají hodnotu HLB J.8,0 nebo větší, jařičemž nejVýhodllějšĺ je použití neiono-genních činidel,jejichž hodnota HLB se pohybuje v rožmezí od 18,0 do 20,0.jako příklad těchto neionogenních emulgačních činidel je možno uvéstBRU 78, což je obchodní...

Herbicidní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 254963

Dátum: 15.02.1988

Autor: Moucharafieh Nadim

MPK: A01N 25/04

Značky: směs, herbicidní

Text:

...93 CHĽCHÄCH, 44,0 smáčedlo g vápenatá sül lignínsulrfoííátu 24,0 dlspergační činídlo) h dimethyl-polyslloxaíí odpěňovadlo 0,8 í kysličník křemičítý dísperggační činídlo 10,0 j voda 339,2Kapalná část přípravku se připravl navážením kapalnéh-o thiolkarbamátu, protijedové látky, anlontového a neiontového emulgátoru do 1,14 1 skleněné baňky. Baňka se přtkryje víčkem, zahřeje se a třepe se do získání člrêho, homogenniho rozto~ ku.Vodná část...

Zařízení pro mechanické spojování volných konců přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254962

Dátum: 15.02.1988

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 69/06

Značky: mechanické, konců, přízí, zařízení, spojování, volných

Text:

...řemeny 112líylzi změněna. Rovněž je možno i nastavovut polohu svěracího ústrojí 23 přízí v podélnem směru spojovaných přízí 2 h, 21.Obr. 2 a 7 a znázorňují odváděcí ústrojí žil n odvádění přebytečných konců 12 s, spojovaných přízí 2 D, 21. Ddváděcí úrojíje tvořeno odsávací hubicí 129,32111.22) Však být také provedeno jako meChíílllCKťĚ, případně Ineclíaiíickopneumaticre.Na obr. 5, 73 a Ba jsou znázornený motory 39 pro políoíl řemenic 14...

Zařízení pro galvanické vylučování hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254961

Dátum: 15.02.1988

Autori: Birkle Siegried, Gehring Johann, Stöger Klaus

MPK: C25D 17/02, C25D 19/00

Značky: zařízení, galvanické, hliníku, vylučování

Text:

...dalších tepelných výměníků s čerípandly a výparníky, popřípadě dalšími pom-ocnými ústrojími.Pro získávání oplachovacího toluenu je výhodné vytvořit na stěnách hlavní komory kondenzační žlábek, který zachycuje stékající kondenzovaný t-oluén a odvádi jej do oplachové lázně, která je umístěna v řadě s jednotlivými buňkami galvanizační vany. Přebytečný oplachový toluen se výhodně-opět přivádí pomocí ústrojí pro udržování hladiny do...

Listovka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254960

Dátum: 15.02.1988

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: tkacího, listovka, stroje

Text:

...do záběru s tažnými platinami 10, aby je zvedalý a spouštély podle povelů přejímaných od ovládacích vahadel 4 čtecí jednotky A. Tažné platiný 10 přicházejí do záběru s pevnými noži 14 a s pohýblivými noži 15 pro ovládaní balančních pák 11. K záběru s pevnými noži 14 dochází tehdy, když zvedací tyče 5 zvednou tažné platiny 1 l působením zvedacích nožů B, s nimiž spolupracují hákovitá zakončení ll zvedacích tyčí 5. K záběru s pohýblivými noži...

Zařízení pro posun papírové děrované karty listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254959

Dátum: 15.02.1988

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: papírové, karty, posun, stroje, zařízení, děrované, listovky, tkacího

Text:

...a/nebo snímat bez nutnosti ručního uvolňování a upínaní podávacího válečku 1, nýbrž pouhým Vykývnutím hřídele 3 podávacího válečku 1 kolem otočného čepu 8 Výkyvného držáku 5 pro přemístění hřídele 3 z pracovní polohy podle obr. 1 do otevřené polohy podle obr. 2, a to po osovém přesunutí posuvného pouzdra 4 proti působení pružiny 4, jímž dojde k uVolnění hřídele 3 z pevného držäku S.Podle obr. 3 a a Sb sestává zabezpečovací prvek...

Způsob přípravy seskvihydrátu 1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-nafthydridin- 3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254958

Dátum: 15.02.1988

Autori: Imasato Yu, Tanaka Terukazu, Ichihashi Hitoshi

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, kyseliny, 3-karboxylové, seskvihydrátu, přípravy, 1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-nafthydridin

Text:

...styku s vodou ke vzniku seskvihydrátu AT-22662 Doba zahřívčuií, závislá na teplote, je zpravidla 1.0 minut až 5 hodin. Reakce se s výhodou provádí za mícháiíí k urychlení konverze. Vzlniklé krystaly se oddělí od rozpouštědla a vysuší se stejným způsobem jako podle odstavce I a tím se získá konečný produkt.III Bezvodý AT-2266 nebo trihydrát AT-2266 se rozpustí ve vodném alkalickěm neb-o kyseléni roztoku a roztok se neutralizuje kyselinou...

Vakuový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254957

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wierzchniewski Zbigniew, Roszuk Wojciech, Platak Wojciech

MPK: H01H 33/66

Značky: spínač, vakuový

Text:

...vynálezn spočíva v jeho větší mechanické odolnosti, která. zajišťuje zachování konstatních hodnot takových parametrů, jako je šířka rozevření nebo současnost otevření kontaktů, a tím také vyso 4kou provozní spolehlivost vakuových spínačů.Další výhoda řešení podle vynálezu spočíva v jednoduché konstrukcí zavěšení, která je sestavena z malého počtu technologicky jednoduchých, a tím také levných prvků.Zavěšení zhašecí komory vakuového spínače...

Způsob přípravy 2-(2-(1,4-benzodioxanyl) )-2-imidazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254956

Dátum: 15.02.1988

Autori: Myers Peter Leslie, Chapleo Christopher Bourne

MPK: C07D 405/04

Značky: přípravy, 2-imidazolinu, způsob, 2-(2-(1,4-benzodioxanyl

Text:

...bylo navrženo, .aby byl metabolismus glukózy a lipldu kontrolován bud přímo nebo nepřímo přes insulin inhibiborovým mechanismem zahrnujícím Z-adrenoreceptory Berthelsen Pittinger, Life, Sciences, 1977,21, 595. Zodrenoreceptory mohou mit roli při kontrole metabolické poruchy jako diabetu a obezitě.Konečne proximální ledvin-ové kainálky moerčat jsou bohaté na Z-adrenoreceptory,jejichž aktivace vede k zadržování sodíku Young Kubar, Eur. I....

Způsob výroby střední elektrody pro zapalovací svíčku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254955

Dátum: 15.02.1988

Autori: Waite John, Howard Kenneth

MPK: F02P 13/00

Značky: zapalovací, svíčku, elektrody, způsob, výroby, střední

Text:

...před vytlačením, obr. B podélný řez vytlačeným polotovarem elektrody a obr. 7 podélný řez elektrodou.Podle obr. 1 se elektroda vyrábí z horního špalíku 10, ve zvoleném příkladě z komerčně čisté, kyslíku proste mědi, a z dolního špalíku 11 ze slitiny lnconel 600, což je slitina obsahující v typickém případě v 0/0 hmotnosti 14,7 až 17,0 0/0 Chromu, 6,0 až 10,0 procent železa, nejvýše 1,0 0/0 muanganu, nejvýše 0,5 křemíku, nejvýše 0,15 0/0...

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254954

Dátum: 15.02.1988

Autori: Johansen Jack, Widmer Fred, Breddam Klaus

MPK: C12P 21/00

Značky: peptidů, způsob, výroby

Text:

...pepttdu obecného vzorce A-B kdeA je N-koncový chránený aminokyselinový zbytek nebo případně N-koncový chránený peptídový zbytek aB je případně C-koncový chráněný aminokyselinový zbytek, reakcí substratové složky s aminovou složkou V přítommosti enzymu.Vynález řeší úkol tím, že vytváří způsob při němž se nechá reagovat substratová složka vybraná ze skupiny zahrnujícíA~ 0 R 1,A-SR 1 nebo A-SeR 1 kde A jevstejné jak je deiinováno výše...

Způsob přípravy kysličníku chloričitého a případně chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254953

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janisch Paul, Bielz Siegfried, Lohrberg Karl

MPK: C25B 1/26

Značky: případně, kysličníku, přípravy, způsob, chlóru, chloričitého

Text:

...do spalovacího stupně k vytvoření chlorovodíku nebo se přívede d-0 reakčních plynů z reaktoru 4 za účelem absorpce kyslíčníkuchloričitého v absorpčním zařízení 14. Roztok chloridu alknlického kovu se upraví před novým uvedením do an-odového prostoru na hodnotu pH v rozmezí 1 až 6, s výhodou 1 až 2,5. Se zřetelem na pokud možno kvantitativní rozrušení kyseliny chlorečné nebo jejích solí je výhodné upravit druhý čästečný proud 25 na hodnotu...

Optický snímač informačního disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254952

Dátum: 15.02.1988

Autori: Romeas René, Thomas Michel

MPK: G11B 7/00, G11B 7/08

Značky: opticky, snímač, informačního, disků

Text:

...kôdovený v binárním kódu, který je přidáván k info-rmačnímu signálu v záznamovêm ústrojí lll.Optický snímač videodisku s automatickým přístupem k informaci na disku je znázorněn na obr. 2. Obsahuje prvky, které budou postupně popsány v näsledujícím textu. zejména obsahuje snímací ústrojí 1, které vytváří dva druhy signáiů jednak jasový signál Y, signál SI. sýnchr-onizačního řádku a signál ST synchronizačního rastru, pocházející ze snimaných...

Způsob zapřádání na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254951

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hiari Hironori

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, strojích, bezvřetenových, způsob, dopřádacích

Text:

...páku 23 svoji koncovou kladkou 2 U, a tak přitlačuje brzdovou čelist,21 na hřídel 13 spřádací komory 1, zatimco brzdici páka lt současně působí na jnřepinací ventil 22. Zvláště výhodné uspořádání je takové, kdy přepínací ventil 22 je uveden v činnost přesne v okamžiku, kdy na hřidel 13 spřädací komory 1 začne působit brzdová čelist 21.K~oncová kladka 2 G brzdové páky 19 je V zzíberu s vloženou pákou 23, jejíž jeden konec je spojen s tyčí 25,...

Sposob boridovania ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254950

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chrenková-paučírová Marta, Fellner Pavel, Matiašovský Kamil, Moris Víťazoslav

MPK: C23C 8/52

Značky: spôsob, boridovania, oceli

Text:

...vlastnosti niektorých oceli a preto po boridovaní týchto li 1 čl~ teriálov nad touto teplotou je potrebné ich tepelné spracovania. Nevýhodou tohto postupu je však časté praskanie boridových vrstiev pri ich tepelnom spracovaní a tiež značné nároky na elektrickú energiu.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob boridovania oceli podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ocel sa galvanicky poželezí vo vodnej suspenzii...

Držiak superfinišovacieho kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 254949

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bočej Juraj, Labudík Jozef

MPK: B24B 35/00, B24B 19/06

Značky: kameňa, držiak, superfinišovacieho

Text:

...vo zvýšení vlastných nákladov pri výrobe valivých ložískHore uvedené nedostatky sú odstránené držiakom superfiníšovacieho kameňa podla vynálezu, ktorého podstatou je, že v otvore telesa držiaka ukončeného hlavicou je u pevnený v drážke superfinišovaci kameňzhora váhadlom rozopieraným skrutkou od telesa držiaka a hlavice. V držiaku superfinišovacieho kameňa po 4dla vynálezu je v drážke superfinišovací kameň upevnený zhora váhadlom na...

Presné axiálne valivé uloženie hriadela

Načítavanie...

Číslo patentu: 254948

Dátum: 15.02.1988

Autor: Valentovič Ernest

MPK: F16C 19/12

Značky: přesné, uloženie, axiálně, hriadeľa, valivé

Text:

...na obr. 2 je nakreslený princíp axiálneho guľkovêho ložiska s guľkamínerovnakého priemeru a na obr. 3 je nakreslené príkladne konštrukčné prevedenie presného axiálneho uloženia.Axiálne uloženie 0 br. 1 pozostáva z nohybného krúžku 1, guliekz rovnakého priemeru a otočného krúžku 4. Body otočného krúžku 4 ležiace na osi D 4 sú pri rotácii 0 točného krúžku 4 vzhľadom k nehybnému krúžku 1 nehybné. U axiálneho uloženia(obr. 2 je medzi nehybným...

Sposob prípravy 2,2′-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254947

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubečka Tomáš, Muntágová Ľubica, Kukučka Ľubomír, Holčík Ján, Koudelka Ladislav

MPK: C07D 277/78

Značky: přípravy, spôsob, 2,2'-dibenztiazolyldisulfidu

Text:

...výslodnzj realçč~ nej zlrwtxi, neílznikujú pri (tom odpadové norg,1.ii(ktě soli. Ďalšou rýhodou pOSlllLY-,l po dla vyrufloztv je, že n Noty z lýcllüílĺlĺštlvélio 2 movingptobenztitązoli prechádzajú Co jimižitćliri royzpíašłĺzidln, čo umožňuje 13215017 vot Itiolzin ą vysokočistýns Fmeirknplobtvm 2 tiazoioizi, aule aj so surovou alebo ratinovcrvsor lmoninou Z-JĺltžľkřlDÉOlJUIlZUUZOlH. PülhEY.Z)ÍIŠŠEI(ÍJ(J sa může po roąenzrrąlcii oovno...

Sposob výroby nízkomolekulových alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254946

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bajús Martin, Krivulka Ivan, Baxa Jozef, Lexa Ivan, Křižka Pavel

MPK: C10G 9/14

Značky: nízkomolekulových, spôsob, výroby, alkénov

Text:

...pre stredneteplotnú pyrolýzu na Gtyĺéll doteraz neponžívajú. Hlavným dôvodom je výrazný priebeh reakcií, v dôsledlçu ktorých vznika koks. Gáče, ktorých molekulová hmotnost sa pohybuje od 320 do 500 g.mól 1 totiž obsahujú 3 až 30 0/0 olejových podielov. Pre ich využitie za podmienok kopyrolýzy na nízkomolekulové alkény sa doteraz nenašla vhodná uhľovodíková frakcie, ktorá by spl nila funkciu nosiča. Dá sa predpokladať,že by to mala byt...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kašovic Vratko, Šimko Karol, Pintér Jozef, Kopernický Ivan, Sáraz Jozef, Schmidt Gejza, Kondrková Dagmar

MPK: C08J 5/18, C08K 5/11, C08K 5/09...

Značky: výrobu, fólií, propenu, aditivované, polyméry

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...

Sposob prípravy trietylénglykolu pre injekčné roztoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254944

Dátum: 15.02.1988

Autori: Cvengoš Ján, Slivko Peter, Magulová Lívia

MPK: C07C 31/20

Značky: roztoky, přípravy, trietylénglykolu, injekčné, spôsob

Text:

...použije stredná frakcie. Takáto výhodná kombinacia dvoch destílacií na molekulovej odparke zabezpečí prípravu trietylenjglyko lu s vysokou oxidačnou stabilitou. Na zamedzenie oxidácie potom stačí minimálne množstvo antioxidantu. Na úpravu trietylénglykolu podľa vynálezu je možné výhodne použiť kontinuálnu molekulovú odparku so stieraným filmom jednostupňovú podľa čs. AO 204 444, alebo viacstupñovú podla čs. AD 181 054.V trietylénglykole s...