Archív za 1988 rok

Strana 16

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259548

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, Farge Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04

Značky: nových, sloučenin, způsob, heterocyklických, výroby

Text:

...a 23,1 g práškovaného hydroxidu draselného ve 140 Illlĺ tercbutylalkoholu se zahřívá na 2 hodiny na teplotu 82 °C. V průběhu této doby je možno po 10 minutach pozorovat vznik h-o mogenni zakalené fáze, po 20 minutách se počne vyvíjet sraženina. Pak se směs zchladi na teplotu přibližně 20 °C, rozpouštědlo se odpaří za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 60 °C. Krystalický odparek,získaný tímto způsobem, se uvede...

Profilová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 259547

Dátum: 17.10.1988

Autor: Spelten Hans

MPK: F16S 3/02

Značky: profilová

Text:

...a na druhou stranu vyupukliny 5 a 6, jejichž boky 7 svíraji s podélnou osou profíl-ové tyče 1 úhel mezi 1 ° a 89 °, zatímco spojovací úsek 9 mezi boky 7, 8 každé vypukliny 5 a li probíhá prakticky V podélném směru profllové tyče 1Přechod mezi boky 7 a spojovacím úsekem 9 každé vypukliny 5 a 6 je tvořen zaľobleným úsekem 8, který je zahnut v jistém poloměru. Timto způsobem nevznikají ostrohruanné prechody mezi vypuklinami 5, 6 a jejich...

Zařízení pro čištění povrchu válce papírenského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259546

Dátum: 17.10.1988

Autori: Namdar Sirous, Gabl Helmut

MPK: D21G 3/00

Značky: zařízení, povrchu, válce, stroje, papírenského, čištění

Text:

...omístěn v dostatečně vzdálenosti od odběrového ústrojí 12 tak, aby bylo možno nastříkovací nebo rozprašvovací ústrojí umístit do oblasti mezi odběrovým ústrojím 12 a škrabákem 14. Jak je znázorněno na obr. 2 jsou škrabák 14, nastřikovací nebo rozprašovací ústrojí a Odberové ústrojí 12 uspořádaný ,po celé dělce válce 1, případně po celé šířce nekonečného sítoveho pásu 4 a presahují přitom ještě přes oba .konce válce 1,případně přes okraje...

Způsob výroby monohydrátu N,N-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin- hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259545

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wybrow Derek, Jeffery James

MPK: C07C 87/455

Značky: n,n-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin, způsob, hydrochloridu, výroby, monohydrátu

Text:

...a filtra se ochladí. filtruje vyloučený produkt, který po vysušeProdukt vykrystalovaný z ochlazezného iil- ní ve vaąkuu při teplote nlístnosti poskytne trátu se odiiltruje a vysuší se ve vakuu při monohydrát N,N-dimethy 1-1-1-4 ~ch 1 orfeteplote mistnosti. Získá se monohydrát N,N- nyicyklobutgrl-B-ineihylbutylamin-hydro-dimethyl-1-1-4-chlorfeny 1 cyklobutyl-3- chloridu o teplote táui 195 (C.-methylbutylamin-hydrochloridu o teploitě tání...

Způsob výroby cefodizimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259544

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wagner Hans, Worm Manfred, Jaenicke Ottmar

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: výroby, způsob, cefodizimu

Text:

...,N-bis-trimethylsllylmočovina, přičemž z těchto silylačních činidel je -výhodný bis-trimethyl-silylacetamid. Malý nadbytek silylačního činidla, překračující 3 molekivivalenty, nepůsobí na reakci záporným účinkem.Při použití vbis-trimethylsilylacetamidu nebo N,N-bis-trimethylsilylmočoviny není zapotřebi přidávat při silylaci bázi, vzhledem k tomu, že v tomto případě nevzniká chlorovodíková kyselina, kterou by bylo nutno vázatSilyla-ce...

Hydraulická důlní stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259543

Dátum: 17.10.1988

Autori: Korbuly József, Balász Károly, Virágh János, Zachár László, Németh László

MPK: E21D 15/44

Značky: důlní, hydraulická, stojka

Text:

...k dolnímu konci dolní stojky, z ventilové skříně připe-vněné k hornímu konci horní stojky, ze spojovací trubky umístěné mezi ventily ventilové skříně a tlakovým prostorem hydraulické důlní stojky pro spoje-ní kapalinou uprostřed horní stojky, z pružiny nanpnuté uvnitř spojovací trubky mezi horní stojkou a dolní stojkou,přičemž v prostoru mezi spojovací trubk-ou a vnitřní stěnou horní stojky jsou ve směry povrchových čar spojovací trubky...

Způsob výroby N-acyl-(4-acyloxyfenyl)aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259542

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fruchey Olan, Davenport Kenneth, Hilton Charles

MPK: C07C 102/10

Značky: n-acyl-(4-acyloxyfenyl)aminů, způsob, výroby

Text:

...význam a X představuje zbytek sloučeniny, známé jako acylační činidlo, po odštěpení acylové skupinyo R-~C-, jako hydroxylovmt skupinu, acyloxyskupinu,například acetoxyskupinu, nebo halogenidový anlont, například . ~niont fluoridový, chloridový, rbromidový nebo j-odidový. Použítelnými acylaąčnímí činidly jsou například příslušné alkanové .kyseliny, například kyselina octvová a propíonová, anhydridy alkenových kyselín, například anhydríd...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259541

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajós György, Furdyga Éva, Kosóczky Ibolya, Benkó Pál, Messmer András, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, způsob, kondenzovaných, as-triazinu, přípravy

Text:

...plniva, sterilní vodné roztoky nebo netoxicka organické rozpouštědla. Tablety vhidné pro orální podávání mohou obsahovat sladidla a/nebo jiné pomocné látky Ilčipříklad škrob, přednostně bramborový škrob), pojiva například polyvinylpyrroílidon, želatinu), lubrikanty například stearan hořečnatý, natriunílauryisulíát nebo mastek nebo jiné přísady například citran sodný, uhličitan vápenatýą střední fosforečnan vápenatý, atd. 1.Vodné suspenze...

Zařízení ke kompostování organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259540

Dátum: 17.10.1988

Autor: Peltomaa Sepo

MPK: C05F 9/02

Značky: organických, odpadů, zařízení, kompostování

Text:

...vytvořené kapky vody se vracejí do kompostovaci nádoby, jelikož je viko nepropustí. Amoniak, vytvořený při procesu kompostování. se částečně rozpouští ve zkondenzované vodě vracející se do kompostované hmoty a tím se podstatně snižuje množství dodávaného dusíku pro potřeby mikrobiální flóry. Plynotěsné vlko způsobuje nahromadění nekondenzovatelných plynů pod filmem, čímž se snižuje parciální tlak vodní páry a klesá kondenzační teplota. Tento...

Bezkontaktní ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259539

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ryczek Leon, Lewczuk Wiktor

MPK: F16P 3/14

Značky: ochranné, bezkontaktní, zařízení

Text:

...schopnosti při detekci překážky v chráněném poli.Bezkontaktní ochranné zařízení podle vynälezu je opatřeno laserem, který je spojenpaprskem světelného záření s odchylovacím systémem, s výhodou s akustiokoowptickým konvertorem, který je zase spojen odchýleným paprskem světelného záření s fotodetektorem přes polopropustnć zrcadlo,segment konkávního zrcadla opatřenéh-o zkušebními měřidly, segment konvexního zrCadla a polopropustné...

Způsob výroby nových perfluoralkanů a halogenperfluoralkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259538

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tortelli Vito, Bargigia Gianangelo, Tonelli Claudio, Caporiccio Gerardo

MPK: C07C 17/26, C07C 19/00

Značky: způsob, halogenperfluoralkanů, perfluoralkanů, nových, výroby

Text:

...paraíin s 9 atomy uhlíku teplotu tání popřípadě teplotu varu ~ 20 C popřípadě 125 °C, zatímoo perfluor-zA-dimethyiheptan má odpovídající hodnoty -77 °C, popřípadě 124 stupňů Celsia tato posléze uvedená data jsou výsledkem našeho měření).Předmětem vynálezu je způsob výroby nových perfluoralkanů a halovgenpertluoralkanů obecného vzorcea a c, které jsou stejně nebo navzájem rozdílné, znarnenají celá čísla od O do 4 a výhodné od 0 do 2,...

Způsob extrakce a čištění bílkovin z živného prostředí peneticky pozměněných kvasinkových buněk, v němž došlo k produkci těchto bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259537

Dátum: 17.10.1988

Autori: Van Wijnendaele Frans, Gilles Daniel, Simonet Guy

MPK: C07K 3/12, A23J 1/18, A61K 37/02...

Značky: pozměněných, kvasinkových, extrakce, způsob, produkci, čištění, těchto, došlo, němž, živného, prostředí, bílkovin, buněk, peneticky

Text:

...před nimž popřípadě předchází ultrafiltrace supernatantu z prvního stupně.Způsob podle vynálezu spočíva na zjištění, že V případě, že se užije pevný polyethylenglykol, například PEG 6000 v. koncentraci 6 až 12 g/100 ml pro extrakci HBsAg z geneticky pozměněných buněk kvasinek, rozrušených za přitomnosti nelovntového smäčedla, HBsAg se nevysráží. Mimo to při následněm přidání síranu amonného vzniká dvoufázový systém, který je...

Způsob výroby nových derivátů insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259536

Dátum: 17.10.1988

Autor: Markussen Jan

MPK: C07K 7/40

Značky: insulinu, způsob, derivátů, nových, výroby

Text:

...účinku při jaoužití 30 atomů zinku na lioxamar insulinu, což odpovídá 80 org/ml zinku V prostředku s obsahem 240 nmol/inl. Výhodné rozmezí koncentrace zinku je 0 až 2 Ing/ml, s výhodou 0 až 200 /zg/ml při snbstltuci v polohách 813 a/nobo E 27, při p 0 užití jiných analogů je výhodné rozmczí 20 až 200 ,ltfj/Illl.Prodloužený účinek roztoků sloučenin obecného vzorce 1 za přitomnosti iontů zinku se přlpisuje nízké rozpustnosti těchto...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259535

Dátum: 17.10.1988

Autori: Klinksiek Bernd, Wirth Wolfgang, Niessen Heinz

MPK: A01N 25/04, A01N 53/00

Značky: makroemulze, způsob, výroby, jejich

Text:

...proti nírazu lze uvést glycerin, glykol, Inočovinu, cukr a polyethyleugjlykol.jako příklady prostředků inhibujících krystalizaci lze uvést alkylfenoly, které obsahují na 1 mol 1 až 8 molů nakondenzovaného ethylenoxidu. Zvláště nutno V této souvislosti uvést nonylfenol obsahující na 1 mol nakondenzované 2 moly ethylenoxídu.jako prostředky ke zlepšení pachových Ilashíostí se mohou používat parfemicke oleje.Makroemulze podle Vynálezu obsahují...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259534

Dátum: 17.10.1988

Autori: Niessen Heinz, Wirth Wolfgang, Goossens John

MPK: A01N 25/04, A01N 47/10, A01N 57/10...

Značky: jejich, způsob, makroemulze, výroby

Text:

...takové sloučeniny tohoto typu, které mají střední molekulovou hmotnost mezi 2500 a 7000 a hodnoty rovnováhy hydrofilních a lipofilnich složek mezi 9 a 27. Hodnota rovnováhy hydrofilnich a lipofilních složek představuje přitom míru hydrofilie popřípadě lipofilie používaných látek.jako přísady, které mohou být obsaženy V makroemulzich podle vynálezu, přicházejí v úvahu barviva, konzervační prostředky,prostředky proti pěnění, prostředky proti...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259533

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szirt Neé Kiszelly Enikö, Bátori Sándor, Hajós György, Benkó Pál, Messmer András, Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Furdyga Éva, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, derivátů, přípravy, as-triazinu, kondenzovaných

Text:

...18 až 22 g. Zkoušená sloučenlna se podáva oralně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině, na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. Zvířata se chovají v kleci z plastické hmoty o rozměrech 39 X 12 X 12 cm na rozřezaném odpadním papíru při teplotě místnosti, Myši dostávají standardní stravu a vodovodní vodu od libitum. Data toxicity se určuji Lichtfield-Wilcoxonovou metodou.Zkoušené sloučeniny se...

Prostředek k inhibici tvorby pylu a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259532

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beck James Richard, Price Carole Wendellynn

MPK: A01N 43/56

Značky: prostředek, účinných, způsob, výroby, látek, tvorby, inhibici

Text:

...složek. Obdobně je možno jednotlivé reakční stupně ne~ chat probíhat dlouhou dobu s cílem maximalizace výtěžku reakčního produktu nebo je lze přerušit ještě před úplným ukončením reakce, aby se dosáhlo maximální výkonnosti daného zařízení. V závislosti na daných okolnostech se mohou jevlt jako vý né báze, jako hydroxidu draselného, za vzniku žádaného êł-karboxy-S-pyrazolkarboxamt du. Shora zmíněný postup je možno popsat následujícím reakčním...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259531

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benkó Pál, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Kosóczky Ibolya, Grasser Katalin, Furdyga Éva, Bátori Sándor, Hajós György, Petöcz Lujza, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, způsob, derivátů, přípravy, kondenzovaných

Text:

...roztokem puíru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro íntravenózní, íntramuskularní nebo intraperiíoiíeální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat V širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména na ú 6činnosti použité účinné přísady,...

Způsob výroby synchronizační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259530

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schmid Anton, Pollok Peter, Tauschek Georg, Sedlmeier Andreas

MPK: B21K 1/30

Značky: součástí, synchronizační, výroby, způsob

Text:

...se provádí první dva tvářecí stupně, zatímco při druhém úderu se provádí závěrečné fáze.V praxi se ukázalo, že Synchronizační součástí, zhotovené způsobem podle vynálezu,splňuji všechny požadavky kladené na krátká ozubení, určená pro převodovky motorových vozidel.Stupeň deřormace při pěchování hlav zubů je třeba přítom řídit tak, že nejpozději během záverečného pěchování načisto se v oblasti, která leží mezi horní čelní plochou a hotovým...

Způsob výroby N-acyl-4-hydroxyfenylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259529

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hilton Charles, Fruchey Olan, Davenport Kenneth

MPK: C07C 102/10

Značky: způsob, výroby, n-acyl-4-hydroxyfenylaminů

Text:

...nebo líalogenidový aniont, například aniont fluoridový, chloridový, bromidový nebo jodidový. Použitelnýmí acylačnímí činidly jsou například příslušné alkanové kyseliny, například kyselina octová a propíonová, anhydridy alkanových kyselín, například anhydrid kyseliny octové nebo anhydrid kyseliny propionove,a acylhalogenidy, například acetyl- a propionylfluorid, -chlor a ~bromid. je třeba zdůraznit, že i když reakce fenolu s...

Elektronický vysokonapěťový zdroj pro elektrostatické rozprašovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259528

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zylka Hans-joachim

MPK: B05B 5/02

Značky: vysokonapěťový, elektronický, prístroje, zdroj, elektrostatické, rozprašovací

Text:

...skutečně hodnoty proudu primární strany transformátoru 10 a po odpovídající úpravě jsou předávány jako informační data mikropočítači 15. Zapojení obou obvodových jednotek 17, 18 je zřejmě z výkresu, přičemž Obvodová jednotka 18 je zapojená na nízkoohmový odpor 19. Kromě toho jsou mikropočítači 15 dodávaný informace, resp. informační data o velikosti okamžitého rozprašovacího proudu, tedy proudu mezi vysokonepěťovou elektrodou a uzemněným...

Dmychací trubice pro zpracování roztaveného kovu v metalurgických nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259527

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zámbó József, Szönyi Zoltán, Prágay István, Mityok Lajos, Nagy Gábor

MPK: C21B 7/16

Značky: roztaveného, dmýchací, metalurgických, nádobách, trubice, zpracování

Text:

...proudu a kanály 5 b proti prou 259527du, přičemž chladivo teče otvory 4 z kanálů 58 do 5 h.K dopravní trubce 1 a plaštové trubce 2 na dolní části dmýchací trubice je přivařen blokovací nástavec 5, který zčásti blokuje dolní část kanálů na a 5 h a zčásti drží zátku 7 závitem vytvořeným na plášti. Zátka 7 tvoří špičku dmýchací trubice a je opatřena centrální tryskou souosou s kanálem dopravní trubky a blokovacím nástavcem B.Kolem pláště pláštové...

Elektrostatická stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259526

Dátum: 17.10.1988

Autori: Huber Willi, Mussner Klaus

MPK: B05B 9/01

Značky: elektrostatická, stříkací, pistole

Text:

...čästmi, které mají otvory 25 pro řídící vzduch.Obecně sestávají trubice 10 pistole, krycí těleso 23 a šroubová objímka 22 z izolační umělě hmoty, ventil 12 barvy, ventílove těleso 16 s deskou 18 a pouzdrem 20 a obě elektrodové jehly 15, 21 z elektricky vodivého materiálu, zejména kovu.Pro započetí rozprašování se stiskne neznázorněná spoušť pistole. čímž ventil 12 barvy otevře svou propusť barvy. Barva pro niká potom kolem pouzdra 2 G a...

Pružný kontejner pro dopravu a uskladnění volně loženého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259525

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koski Veikko, Peltonen Pekka, Tamminen Hannu, Koivumäki Veikka

MPK: B65D 88/16

Značky: volně, kontejner, pružný, loženého, uskladnění, materiálů, dopravu

Text:

...počet pracovních pochodü, protože odpadá rozřezávání a upevňovaní pru 2 59 52 5hů tvořících dno. Výrobu kontejneru podle vynálezu lze snadno a jednoduše auto-Imatizov~at.vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení, znázorněným na výkrese, kde značí ołbr. 1 přířez ve formě od říznutého kusu trubkového polotovaru, obr2 přířez podle obr. 1 v axonometrickém plohledu, obr. 3 rovněž V raxonometrickém pohledu pružný kontejner,...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259524

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mezei Tibor, Andriska Viktor, Budai Zoltán, Kis-tamás Attila, Vig Zoltán, Lay Aranka

MPK: A01N 37/22

Značky: přípravy, regulaci, způsob, látky, rostlin, prostředek, růstu, účinné

Text:

...usušením. Graąnuliované prostředky se také mohou připravovlat lisováním účinné látky obecného vzorce I s práškovými minerálnímí látkami- v přít-omnosti mazadla a pojidla,drcením lisovanéhwo materiálu a popřípadě prosévaním drceného materiálu k získání7 žádratné velikosti částic. Granulované peosťcřevdky se mohou s výhodou připravovat grłanvulací za sucha. nebo za mokra.Výhodtným prostředkem podle vynálezu jsou fólie s osivem. je...

Zařízení pro následnou úpravu polyolefinového prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259523

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koizumi Takashi, Suzuki Takeshi, Shibata Kazumasa, Iwasaki Masamitsu, Takahashi Takehiko, Komori Nobutoshi, Shimizu Atsuyoshi

MPK: C08F 6/02

Značky: prášků, polyolefinového, úpravu, následnou, zařízení

Text:

...pvoněvadž deaktívace se stává nedostíavtečnou.32 byla menší než 1/4 .vnltřního průměru D hlorizontálního válcového telesa 2. Šířka W větší než 1/4 vnitřního průměru D není výhodná, vzhledem k možnosti naelepe-ní polyoletinovéhvo prášku na zadní stěny mí-clílacích lopatek 32 nebo k otočné ose 31. Vůle mezi korncem mích-aící lop.atky 32 ia vnitřní štěnou horizontálníno válcového tělesla 2 je správně v. ro-zmezí 3 až 15 mm. Vůle menší než 3...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259522

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benkó Pál, Hajós György, Grasser Katalin, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Messmer András, Bátori Sándor, Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Furdyga Éva

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, přípravy, derivátů, způsob, as-triazinu

Text:

...mohou obsahovat fwaxrmaceuticky vhodná nozpouštědlta například sezamový olej, podzemnioový olej,vodný pmpylenglykol, dimethylformamid, a tak dále), nebo vodu, v případě, že se používá vodorozpustných účinných přísad. Vodné roztoky mohou být tlumeny vhodným roztokem pufru nebo mohlo-u být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodne pro lntravenózní,...

Způsob regenerace použitého oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259521

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hauri Felix

MPK: C10M 175/02

Značky: použitého, způsob, regenerace, oleje

Text:

...frvakčlní destilaci, při které se dě le-ní frakcí provádí více po sobě následujících kondenzačních kroků namísto více po sobě následujících odpařovacích kroků. Frakční kondenzace není s ohledem na frakční destilaci pouze šetrnější ve spotřebě energie, nýbrž má, když se provádí při vysokých teplotách, tu dodatečnou velkou výhodu, že nízkovroucí nečistoty nekondenzují spolu s nízkovroucími írakcemi oleje a nemohou tyto znečistiti, nýbrž je...

Dvouzákrutové vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 259520

Dátum: 17.10.1988

Autor: Franzen Gustav

MPK: D01H 7/86

Značky: dvouzákrutové, vřeteno

Text:

...zákrut nia. přízi. Teąprve po dosažení optimálních poměrů pro »obě tyto okolnosti se může ovladat po suvný čep tak, že se uvolní odtah příze vře-tenem směrem na navíjecí cívku.Příklad provedení dvsouzákrutového vřetena podle vynálezu je zobnazen na výkresu,na kterém je vřeteno Zobrazeno v osovém řezu svou Spodní částí.Dvouzákrut-ove vřeteno 2 podle vynálezu je uloženo na vřetenové lavici 1 a je poháněno HBZHĚIZOFUĚHÝIH tangenciálním hnacím...

Ventil pro horizontální přívod páry do dvoutělesových turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259519

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mašek Jaroslav, Heiniger Peter, Senn Herbert

MPK: F01D 17/10

Značky: dvoutělesových, páry, horizontální, přívod, turbin, ventil

Text:

...turbině 14 se čtyřmi vto-kovrými spirálami jsou dva z regulačních ventilů 15, 16 upevněny na horním dílu 28 vnějšíhio tělesa parní turbiny 14 ve stejné výšce., zatímco u turbiny podle obr. 1 je jeden z regulačních ventilů 6 nlapojen na horní díl 4 vnějšího tělesa a druhý z regurla-čních Ventilů 7 je napojen na spodní díl 5 vnějšího tělesa turbiny. Pro dva další vtoky jsou u příklad-néhro provedení podle obr. 2 na spodním dílu 21 vnějšího...

Kontrolní zařízení pro zjišťování přítomnosti kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259518

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kiss Ernö, Hegyi József, Dróth József, Hirkó Attila

MPK: G01N 27/00

Značky: přítomnosti, kapaliny, kontrolní, zařízení, zjišťování

Text:

...je, že se jednak indikuje poškození pomiocné sondy a když se některá sonda poškodí, odpojí zařízení podle vynálezu topný system.Příklad provedení kontrolního zařízení po~dle vynálezu je v dalším popsán sa znázorněm na výkresoch, na nichž znázorňuje obr. 1 blokové schéma kontrolního zařízení podle vynálezu, obr. 2 řez sondou připojenouke kontrolnímu zařízení .a obr. 3 různé mě řicí polohy sondy půipojené ke kontrolníml zařízení podle...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259517

Dátum: 17.10.1988

Autori: Munro David, Webb Shirley, Ten Haken

MPK: A01N 37/22

Značky: látky, výroby, prostředek, herbicidní, účinné, způsob

Text:

...nebo iontový charakter. Příklady vhodných povrchové aktiivních látek zahrnují sodné nebo vápenaté soli kyselín polyakrylových a kyselín llgninsulfontlvých, kondenzační produkty mastných kyselín nebo alífaltických amínů nebo .am~idů,ikteré obsahují alespoň 12 atomů uhlíku vv molekule, s ethylenoxídem a/nebo puopylenoxidem, estelry mastných kyselín s glycerolem, sorbitamem, sacharózjou nebo pentaerytrltolem, kondenzační produkty těchto...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259516

Dátum: 17.10.1988

Autori: James Claude, Fabre Jean-louis, Farge Daniel, Lavé Daniel

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04

Značky: způsob, sloučenin, nových, heterocyklických, výroby

Text:

...6,25 ml thionyichloridu, 0,05 ml dimethyltormamidu a 100 ml LZ-dichslorethalnu se zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladuičem za stáleho míchání celkem 2 hodiny a 30 minut. Pak se retakční směs zchladi na teplotu přibližně 20 °C a odpwaří se do suchla za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplote přibližně 60 °C. Získa se odparek, který se uvede v suspenzi ve 150 m 1 cyklohexano a rozpouštědlo se pak odpaří za sníže-ného tlaku 2,7 kPa. při...

Způsob výroby vysoce čistého cefuroximaxetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259515

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wilson Edward, Crisp Harold, Elliott Leonard, Clayton John

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: čistého, způsob, výroby, cefuroximaxetilu, vysoce

Text:

...60 až 125 °C. Obdobně výstupní teplota plynu je závislá na použitém rozpouštědle, může však být například v rozmezí 45 až 100 °C, výhodně 50 až 80 °C.Použití postupů rýchleho odpaření, zejména použití sušení rozstřikováním vede též, za vhodných podmínek, obzvláště snadno k získání produktů majících stále shodné rozmezí velikosti častíc. Produkt, vznik 259515lý sušením rozstřikováním, má tvar dutých mikrokuliček, které jsou velmi vhodné...

Prostředek pro průkaz okultního krvácení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259514

Dátum: 17.10.1988

Autori: Baker Josefina, Townsley Charles, Lawrence Paul

MPK: G01N 33/50

Značky: okultního, průkaz, krvácení, prostředek

Text:

...pufr, je účinnější včlenit jej do vyvíjecího roztoku. Bylo také obtížné získat rovnomerné rozdělení pufru v guajakovém papíru. V případě, že se pufr včlenído vyvíjecího roztoku, není pH omezeno na pH vzorku a je možno jej měnit. akmllese impregnuje papír, je naproti tomu pH přesně stanoveno ,a omezeno. Vysoká koncentrace solí a papíru také ovlivní působení dalších .reakčních činidel a mimoto změní fyzikální vlastnosti papíru. V případě...

Zařízení k axiálnímu a torznímu blokování trubkového tělesa uloženého kluzně v objímce, zejména pro nárazníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259513

Dátum: 17.10.1988

Autori: Froger Christian, Hay Jean-yves

MPK: B61G 11/18

Značky: kluzné, zařízení, tělesa, blokování, zejména, torznímu, objímce, trubkového, axiálnímu, uloženého, nárazníky

Text:

...že zařízení podle Vynálezu může obsahovat větší počet klínů, například dva ležící diametrálně proti sobě, nebo podle potřeby větší počet klínů uložených V ekvidistantních vzdálenostech.Vynález bude Vysvětlen V souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese, kde značí obr. 1 osový řez zjednodušeným zařízením podle vynálezu na nárazníku, například pro železniční Vagóny, kde zařízení ma dva klíny, obr. 2 osový řez Ve větším...

Silo na sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 259512

Dátum: 17.10.1988

Autor: Buchfink Adolf

MPK: B65D 88/02, B65D 88/06

Značky: materiály, sypké

Text:

...jeho homogenizaci, a není třeba urychlovat proudění za tím účelem, aby se dosahlo rýchleho vstupu materiálu do mísicí komory a tak zabránilo přímému přechodu části materiálu do bočniho kanálu.zlepšení provozu se dosáhne, je-li Spodní hrana přepouštěcího otvoru z mísicí komory do kanálu provedena jako výškově přestavitelná. Potom není třeba plnit mísicí komoru vždy do maximální násypné výky, dané přepadem sypkého materiálu do kanálu. ľím...

Zařízení pro dělení těles ve tvaru rovnoběžnostěnu z částečně vytvrzeného provzdušněného betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259511

Dátum: 17.10.1988

Autori: Göransson Rolf, Kalvenes Qystein

MPK: B26D 5/20

Značky: částečně, tvaru, zařízení, provzdušněného, vytvrzeného, betonů, rovnoběžnostěnu, dělení, těles

Text:

...v podstatě obklopují rozřezávací rám 44 pro svislý řez, jak bude po 259511drobně popsáno v dalším. Každá rámová konstrukce posuvného vozíku 41 obsahuje vodorovná ramena 45, která směřují k sobě a nesou upínací stojku 46 pro rozřezávací drát 47. Rozřezávací drát 47 mezi upínacími stojkami 46 je vodorovný a svírá se směrem pohybu posuvného vozíku 41 pravý úhel nebo téměř pravý úhel, například úhel 70 až 85 ° Ze srovnání obou vozíků 41 na obr. 1...

Způsob výroby opticky aktivní kyseliny 2-(6-methoxy-2-naftyl)propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259510

Dátum: 17.10.1988

Autor: Schlömer George

MPK: C07C 57/20

Značky: způsob, aktivní, kyseliny, výroby, opticky, 2-(6-methoxy-2-naftyl)propionové

Text:

...stupni d lze jako sůl použít uhličitan, hydrogenuhličitan nebo fosfuorečnan vápenatý, sodzný, draselný nebo litný. jako činidlo s afinitou ke kyslíku lze V tomto stupni použít jodtrialkylsilany, jako je jodtrimethylsilan, jodtriethylsilan, trialkylperfluorsuifonáty, jako je trimethylsilyltrifluormethansuifonát, trimethylsilylpentafluor« ethansultvonát a Lewisovy kyseliny, jako je chlorid hliinitý, bromid hlinitý, cblorid...

Hnojivo v granulární formě a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259509

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ereepons Donald, Crews George, Allan Graham

MPK: C05C 9/00

Značky: hnojivo, granulární, způsob, výroby, formě

Text:

...mravenčany, benzoáty,fumaráty, laktáty, baleaty a ftaláty a směsi těchto látek. Tyto materiály maji špatnou nebo malou rozpustnost ve vodě při pH 7 při teplotě 20 °C a v půdě se pomalu mění na formu, v níž je dusík dostupný rostliSvrchu uvedené zdroje dusíku jsou n trhu běžně dostupné ve formě jemných částic. V případě melamínu so-u například dostupné krystalické častíc-e o rozměru men ším než 1 D mesh .a obvykle menším než 4 D mesh....