Archív za 1988 rok

Strana 158

Zařízení k současnému měření tepelné a teplotní vodivosti zejména plošných deformovatelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255063

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/20

Značky: plošných, teplotní, současnému, zejména, vodivosti, měření, zařízení, tepelně, deformovatelných, materiálů

Text:

...dříve než u známých zařízení,u nichž lze navíc teplotní vodivost nespojitých materiálů, například textilií, určit pouze s velikou chybou. známá zařízení jsou dále oproti zařízení podle vynálezu značně robustní a komplikovaná.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky V náryse zařízení k současnému měření tepelné a teplotní vodivosti zejména...

Lázeň pro slitinové žárové poolovění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255062

Dátum: 15.02.1988

Autori: Moravec Zdeněk, Lička Miloslav, Růžičková Vlasta, Bujnošek Evžen, Mynář Miloslav, Hasil František

MPK: C23C 2/10

Značky: poolovění, kovů, slitinové, lázeň, žárově

Text:

...v tom, že lázeň je tvořena 1 až 12,5 3 hmot. antimonu, 0,2 až 2,5 3 hmot. zinku a popřípadě ještě do 0,15 E hmot. hliníku, popřípadě ještě do 1 t hmot. cínu, přičemž zbytek do 100 E hmot. tvoří olovo.vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména v tom, že pri použití této lázně dochází k rychlé reakci mezi základním kovem a roztaveným povlakovým kovem, vytvoří se souvislá vrstva povlaku, který je rovnoměrný a světle Šedivý. Podstatné se...

Kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255061

Dátum: 15.02.1988

Autori: Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/34

Značky: kloubní, jamka

Text:

...původní kloubní jamky je narušena minimálně. Anipozdější kostní přestavba dna acetábula nemůže vést k protruzi jamky. Další podstatnou výhodou kloubní jamky podle vynálezu je, že umožňuje nepoužívat kostního cementuvynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu dále uvedených dvou příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na jehož obr. 1 je znázorněn pohled na kloubní jamku s pevně připojeným fixačním ramenem a na obr. 2...

Zapojení separátoru impulsních obvodů měřicí soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255060

Dátum: 15.02.1988

Autor: Krákora František

MPK: H02J 4/00, H02J 15/00

Značky: obvodů, zapojení, impulsních, měřicí, soupravy, separátoru

Text:

...blokově na přiložených výkresech, kde na obr. l átoru impulsních obvodu měřicí soupravy pro oddělení če, na obr. 2 je toto blokové schéma zapojení doplněnotak, že je umožněn přenos časových impulsů i V době, kdy jsou pro měřicí soupravu dodavateleje blokové schéma zapojení separátoru impulsních obvodúněřicísoupravy pro oddělení impulsů spotřeby elektrické práce.Jednoho z možných zapojení Na obr. 1 jsou na výstupní svor měřiče maxima...

Zapojení pro generování statického televizního obrazce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255059

Dátum: 15.02.1988

Autor: Včislák František

MPK: H04N 7/13

Značky: statického, zapojení, generování, obrazce, televizního

Text:

...Pro zobrazení jemných obrysů~ stačí zachovat jemné členění obrazu jen v jednom směru rozkladu, např. v řádkavém rozkladu. Tohoto provedení, tj. jemného členění ve vertikálním směru po jednotlivých televizních řádcích se týká další popis. V horizontálním směru tvoří bezprostředně v řádku po sobě následující obrazové body se stejným jasem a příp. se stejnou barvou obrazový prvek. Velikost obrazového prvku je tak proměnná a závisí na obrazové...

Zařízení pro predikci potřebného momentu poháněcího motoru válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255058

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Ladislav, Pech Miroslav, Šíp František

MPK: G05B 13/02

Značky: momentu, zařízení, motorů, stolice, predikci, válcovací, poháněcího, potřebného

Text:

...prvého a druhého transformačního bloku l, g jež jsou sestaveny 2 aritmeticko~logických jednotek, umožňujících základní aritmerické operace, tří součtových bloků Ä, §, á, sestávajících z několika registru,invertorů a sčítaček, synchronizačního bloku g, sestávajícího např. z procesoru, hodin, 255058 4pak zařízení podle vynálezu sestává z prvého a druhého informačního bloku Q, ll, tvořených např. paměčmi typu RAM, z datového bloku ll, jež je...

Zařízení pro vlažení listového vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255057

Dátum: 15.02.1988

Autori: Branný Dušan, Mrázek Karel

MPK: C14B 1/00

Značky: zařízení, vlažení, materiálů, listového, vláknitého

Text:

...ggg svislého posuvu přední nosné plošiny § 39. Přední kladka gl je ve styku s vrchním listem navlaženého vláknitého materiálu,jenž je uložen na stohu pp přední nosné plošiny ggg.Nad zadní nosnou plošinou 33 a jsou na středním rámu ll upevněná pouzdrová tělesa lg,V nichž jsou vodorovně posuvně uložena zachycovací ústrojí 1 (obr. 3) vrchniho listu suchého vláknitého materiálu uloženého na stohu ha zadní nosné plošiny 33 a. Zachycovací...

Zapojení pro řízení okamžiku ukončení operace dolisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255056

Dátum: 15.02.1988

Autori: Menšík Stanislav, Švec Václav, Dvořák Jaroslav, Mahel František

MPK: B30B 15/14

Značky: řízení, dolisu, okamžiku, ukončení, zapojení, operace

Text:

...členu je současně se snímačem tlaku napojen na akční člen.Veličina určující okamžík ukončení operace dolisu je okamžitá rychlost pohybu dolisu,vyhodnocená jako derivace dráhy podle času. Jestliže okamžitá rychlost vo klesne pod hodnotu vmin, hodnota přírustku hutnosti balíku již neodpovídá množství vložené energie a proces dolisování se ukončí.zapojení dle vynálezu umožňuje snížení energetické náročnosti a snížení opotřehení skříně a...

Zařízení s optimalizovanou opěrkou membrány, určené k výměně látek mezi dvěma proudicími kapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255055

Dátum: 15.02.1988

Autori: Odehnal Ervín, Krejčí Jan, Krásenský Pavel, Hanák Vítězslav, Bezděk Josef

MPK: B01D 13/00, A61M 1/03

Značky: optimalizovanou, membrány, proudícími, kapalinami, určené, dvěma, výměně, opěrkou, zařízení, látek

Text:

...útkovými vlákny funkční části. Dále se vyznačující tím, že v oblasti vstupu nebo výstupu dialyzátu nebo vstupu nebo výstupu krve tkaná membránová opěrka obsahuje rozlisovaná útková vlákna.Nový a vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že matematíckou optimaliw zací geometrických parametrů, významných pro funkci hemodialyzátoru se určí nejlepší možné uspořádání jednotlivých prvků hemodialyzátoru tak, že hemodialyzátor má...

Způsob zpracování odpadů niklových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255054

Dátum: 15.02.1988

Autori: Martínek Pavel, Roušar Ivo

MPK: C22B 7/00

Značky: slitin, odpadů, niklových, způsob, zpracování

Text:

...kyselina wolframová.zpracování roztoku prvního se provádí řízenou hydrolýzou 8,5 vodným roztokem amoniaku při teplotě 90 až 110 OC a udržováním pH V rozmezí 5,5 až 7,0. Vypadlé produkty hydrolýv zy ~ první sraženina obsahující ve 100 g odfiltrované sraženiny 10,3 g chromu, 9,2 g niklu,0,5 g wolframu, 0,6 g molybdenu, 1,4 g hliníku, 0,5 q titanu, 0,1 g železa se odfiltruje při teplotě 60 OC a získá se druhý roztok obsahující v 1 litru roztoku...

Způsob zpracování těžkých dehťových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255053

Dátum: 15.02.1988

Autori: Půža Julius, Lancingr Josef, Rak Pavel, Říha Jaroslav

MPK: C02F 11/18

Značky: zplyňování, způsob, kalů, zpracování, procesu, uhlí, těžkých, dehtových

Text:

...uhlí obsahuje vyráběný plyn také vodní páru, páry dehtu a drobné částice uhelné vsázky, případně popeloviny. Při následném ochlazení vyrobeného plynu vzniká kondenzát, který se rozděluje na jednotlivé složky - dehet, fenolové vodyTěžké dehtové kaly obsahují vodu, mechanické částice a v průmyslu použitelné organické látky.složení těžkýoh dehtových kalů udáva jako příklad tabulka 1.T a b u l k a l - Složení těžkých dehtových kalů /příklad z...

Způsob přípravy bromo-jodostříbrných disperzí pro rtg materiály, určené pro snímkování bez fluorescenční folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255052

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vít Václav, Dostál Josef, Vobořil Ivan

MPK: G03C 1/02

Značky: materiály, snímkování, určené, fólie, fluorescenční, způsob, přípravy, disperzí, bromo-jodostříbrných

Text:

...činil 14 g/m 3. Výsledkem byl fotografický materiál A.Disperze A vykazovala střední velikost mikrokrystalů halogenidu stříbrného d 0,495 m a průměrnou střední odchylku 0,10 m. Tvar mikrokrystalů byl neurčitý (intermediát kubickéDisperze B podle vynálezu byla připravena následovněRoztoky II a III byly přiváděny současně do roztoku I při teplotě 45 OC za michání 150 až 300 otáček/min. Rychlost přidávání obou roztoků byla shodná a taková,...

Tašková střešní krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255051

Dátum: 15.02.1988

Autor: Houska František

MPK: E04D 1/34

Značky: tašková, krytina, střešní

Text:

...opětovné rozebréní střech z oplášřovacích prvků bez jejich poškození nebo poškození závěsných háčků a jejich znovu využití na jiné konstrukcí. U výrobců opláštovaoích prvků vzniká zjednodušení výrobku,zejména při vytváření, zmenšuje požadavek na sušicí a vypalovací prostor a i snižuje hmotnost a energetickou náročnost. zásadně umožňuje vyrábět opláštovací prvky z hmot, kde vytvoření nasu není možné nebo je obtížné. Dovoluje větší úložnost při...

Způsob přípravy 4-fluor-2-nitrobenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255050

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pomykáček Josef, Protiva Miroslav, Jílek Jiří

MPK: C07C 120/04, C07C 121/52

Značky: přípravy, způsob, 4-fluor-2-nitrobenzonitrilu

Text:

...ásBu 11-Soc-Chim.Be 1 g. gg, 375. 1221 qnem.Abstr. gl. 2253, 1 gg Chem.Zentralbl. 121. I, 885) hladoe 3 kyanidem mědným v hexemethyltriamidu kyseliny fosforečné nebo v dimethylformamidu při 100 °C a poskytuje žádaný nitrilxüofca I ve vysokém výtěžku. Tato reakce je podstatou předloženěho vynálezu.Příklady uvádějí postup za použití obou uvedených rozpouštědel. Vzhledem k toxicitě hexamethyltriamidu kyseliny fosforočné je nutné považovat...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255049

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zikmund Josef, Kypast Radomír, Jakeš Karel, Časta Jaroslav

MPK: B07B 1/12

Značky: diskový, třídění, otáčivý, hornín, stupňovitý, třídič

Text:

...jednotlivé otáčivé dis 3 255 049kově roštnice g, zu-e mají kruhový tvar. Počet otářivých didn vých roštnic g a úhel nastavení oC základního rámu g se volí v gzávislosti na zrnitosti tříděné horniny, požadavku na velikosthranice tříděné horniny a výkonu třídiče. Otáčivé diskově roštnice g mají stejný aměr otáěení.Stupňovitý otúčivý dibvý třídič je opatřen násypkou 2,unístěnou na vstupu do třídiče a boěním vedením lQ.Jednotlivé otá-čivé...

Zařízení k vytváření ozdob

Načítavanie...

Číslo patentu: 255048

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hejda Miloslav, Kaláč František

MPK: A43D 8/16

Značky: zařízení, ozdob, vytváření

Text:

...kolík Ag upavnčný v překlapčcí tyčí 1. Ha překlapčcí tyčí 1 je svčrnou obdínkou 51 a łrouban 11 upevnčna příčna konzola 32, jež jo opatřena rukojetí gg. Na pŕíčnć konzola 42 je uložon atředící raaačak 2.ktarý je opatřen dražkou il, skrze ni le upovněn iroubu 53 k příčnć konzola g. Ha atŕedícín rinečku 2 je upevnčna dorazova přílołka 21, k 3.31-2 hrana ja nazdobanćn dílu Q, pŕílozan noaný papír 3 s ozdobným aotívn. Příčna.konzola 41 oo...

Způsob zvýšení optické jakosti výrobků z monokrystalů niobičananu lithého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255047

Dátum: 15.02.1988

Autori: John Václav, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Košelja Michal, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/30

Značky: monokrystalů, lithého, výrobků, zvýšení, niobičananu, jakosti, způsob, optické

Text:

...dokonce ani.při kličováni, uvedený materiál nedegraduje. Je třeba podotknout, že je-li jako zdroj světla použit laser emitujici záření o vlnové délce 1070 až 1150 nm,dojde k stabilizaci, respektive pronikavému zlepšení jakosti výrobků z monokrystalů niobičnanu lithného přímo v použitém zařízení na počátku jeho používání.Způsobem podle vynálezu lze zlepšit využitelnost monokrystalů niobičnanu lithného běžně dostupné čistoty a složení pro účely...

Zapojení zdroje referenčního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255046

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Lubomír

MPK: H03L 5/00

Značky: referenčního, napětí, zapojení, zdroje

Text:

...podle vynálezu dává etálé napětí v äirokém rozmezí okolní teploty při malé vlastní spotřebě.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Invsrtující vstup komparátoru §je připojen přes druhý odpor gg na výstup 5 komparátoru Ě a pŕGB třetí odpor 3 na kolektor a bázi prvního tranzistoru gł. Báze prvního tranzístoru 3 je přes čtvrtý odpor 31 uzsmněne. Neinvertující vstup komparátoru.§ je připojen jednakpřes první odpor 3 ke kladné svorce Q...

N-(2,6-Dichlorfenyl)-benziminofenylether

Načítavanie...

Číslo patentu: 255045

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dejmek Luboš, Zoula Václav, Smrž Rudolf, Štrof Jiří

MPK: C07C 119/20

Značky: n-(2,6-dichlorfenyl)-benziminofenylether

Text:

...se ziské surový Nh(2,6-dichlorfenyl)-benzimínofenylether jake žlutý víakőzní, táním krystalující olej. Krystalizací surového produktu z petroletheru se ziská čistý N-(2,6-di~ chlorfenyi)-benziminofenylether, čistoty 99 ~ní (stanoveno plynovbu chromatografíi), ve formě žluté krystalické látky t.t. 70,5 °až 71.0 ° 0 Následující přłklad připravy sloučeniny podle vynálezu látku pouze dokládá ale neomezuje.Příklad I K suspenai 13,3 g (0,10 molu)...

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kálalová Eliška, Švec František, Mastný Libor, Skalský Jiří

MPK: C02F 1/28, C02F 1/62

Značky: kobaltu, způsob, odpadních, roztoku, izolace

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Elektrický uzemňovač a zkratovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255043

Dátum: 15.02.1988

Autor: Podracký Jan

MPK: H02G 5/06

Značky: elektricky, zkratovač, uzemňovač

Text:

...Na horní přírubě l je dále připevněn trubkový- 3 255 043 nástavec g, ve kterém je pohyblivé uložen vodicí prstenec lg. pevné spojený s pohyb 1 ivýmhlavním kontaktem §. Vodici prsteneo lg je dále pevně spojen s maticí ll hnacího šroubu 3, spojeného s blíže nenaznačeným pohonem. Váloový prostor lg uvnitř pohybli~ vého hlavního kontaktu g jevyhrazen pro hnací šroub 3. uvnitř dolního růžicového kontaktu § je umístěn předstihový kontakt gg,který...

Leptací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255042

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zehle Ivan, Šťastný Miloslav, Samek Zdeněk, Karlík Milan, Kosar Petr, Volf Radko

MPK: C23F 1/08

Značky: leptací, zařízení

Text:

...přiloženého obrázku.Zařízení sestává z leptaoí vany ł, kde je umístěna děrovaná katode 2, v leptací vaně l je dále umístěna nádoba anody 1 s porézní stěnou g, v níž je vložene anoda A z indiferentního materiálu, přičemž prostor této vany je vyplněn elektrolytem 2, například chloridem oodným. Leptací vane l je opatřena přepadem ll. Ke dnu leptecí vany l je zaústěn přívod lg pro oxidační roztok 3 z rezervoáru §, přičemž jeho přítok do...

Zařízení pro utěsnění pístu u dávkovačů kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255041

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kahle Vladislav

MPK: F16J 9/00

Značky: dávkovačů, zařízení, utěsnění, plynů, pístů, kapalin

Text:

...vytlačovaný objem (jednotky - stovky mikrolitrů). U takovýchto dávkoą vačů spočíva v současné době užívané řešení v tom, že píst je tvořen teflonovým válečkem, do kterého je našroubováno nebo nalisováno táhlo. Jiné. principiélně podobné řešení představuje teflonová páska navinutá na táhlo opatřené retencemi. Takováto řešení jsou dostatečná pro nižší tlaky.při vyšších tlacích a při dlouhodobém užívání dochází k úniku kapaliny okolo...

Elektropneumatický ventil, zejména pro vzdušnice varhan

Načítavanie...

Číslo patentu: 255040

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tekverk Jiří

MPK: G10B 3/00

Značky: varhan, vzdušnice, ventil, elektropneumatický, zejména

Text:

...tělesa píšřalnice. S ohledem na toto nadlehčení je možno pro zdvih kuže-r lové záklopky použít jednoduchý válcový solenoid s lehkým feromag~ netíckým jádrem. Celý elektropneumatický ventil je opojen pouze a tělesem píštalnice, čímž odpadá nutnost vrtání stěn a dna rejstříkové kancely. V důsledku snížení hmotnosti feromagnetíckého jádra a tlumenindosednutí kuželové záklopky do vstupního hrdla tělesa píšłalníce proudem vzduchu dochází ke...

Způsob přípravy termostabilní krystalické modifikace sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2’-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255039

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16, C09B 67/48

Značky: sodné, způsob, přípravy, termostabilní, chromitého, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, krystalické, modifikace, komplexu, kyseliny

Text:

...způsob připrevy termostabilní krystelickě modifikece.Žpůnob převedeni hydratovené formy nestebilní modifikeoe na nehydratovanou formu stabilní moditikace podle vynálenu, . spoöivá vząhřivání hydratoveně formy nestabilní moditikace vevcdnőn prostřodiłpopřípedě za přitomnosti 4 až F hmot. IàCL(vztaieno na hmotnost berviva) na teplotu 130 až 150 ° 0. Způs sob spočíva na základě odliäá rozpustnosti obou moditikací ve vodě nebo ve zředäné solenoe...

Způsob přípravy sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255038

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16

Značky: přípravy, sodné, komplexu, kyseliny, chromitého, způsob, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Text:

...případě dlouhodobým varem v přepytku hydroxidu sodného,v druhém pak při vykyseleí minerální kyselinou je způsobem čěsteömý rozklad komplexu.Nyní bylo nalezeno, že je možno s výhodou podle vynálezu připrevit sodnou sůl 2 2 1 chromitého komplexu kyseliny 3-methy 1-l-feny 1-5-pyrszolon-4-amo-2-beoové přímo ohromaoí mononstriovő soli kyseliny 3-methylfl-Iomyl-5-Pľrazolon-4-azoäbesoové aehříváním s mravečanem ohromitým v prostředí ápro j 2 Z ....

Horní klenba jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255037

Dátum: 15.02.1988

Autori: Salač Miloslav, Herden Miroslav, Židlický Břetislav

MPK: E02D 29/04

Značky: stanice, jednolodní, metra, horní, řazené, klenba

Text:

...a drátěným sítovým zspažením opatřené klenbové štolý, vyrežené vodorovné mezi sousedními technologickými příčnými štolsmi tak, že její počvs. je částí spodního líce horní klenby, její strop je částí vrchní plochy horní klenby s. její boční stěny jsou radiálně orientovanými styčnými plochemi sousedních betonových pesů. Dále sestává z nejméně jednoho betonového oblouku, tvořeného souvislou zhutněnou záklsdkou přilehlé technologické příčné...

Výkyvné rameno manipulátoru k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 255036

Dátum: 15.02.1988

Autori: Burda Václav, Veselý Stanislav

MPK: B24C 3/06

Značky: velkorozměrných, rameno, manipulátoru, svařenců, otryskávání, výkyvné

Text:

...spolehlivou funkci manipulátoru a vyznačuje se dlouhou životností a malým opotřsbením mechanických částí.Příklad provedení výkyvného ramene je.schematícky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr.1 je zobrazeno výkyvné rameno v bočním pohledu a na obr.2 je zobrazeno výkyvé ra meno v půdorysném pohledu.Výkyvné rameno 1 uzavřené skříňové konstrukce je.u 1 oženo na svislé přestavitelném vozíku g manípulátoru a je otočné v rozsahu úhlu gí....

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255035

Dátum: 15.02.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/48

Značky: stroje, hustotové, zařízení, okrouhlého, pletacího

Text:

...nitě podávané k jehlám zapojené na řídící mikropočítač stro je.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že hodnoty rychlosti dodá vané čidlem do řídícího mikropočítače jsou zde během platení porovná vjány s rychlostmi jzapsanými pro ten který úsek pletení v programa na základě tohoto porovnání jsou pak vysílány povely do elektrické-Áho motoru, který ovlivnuje nastavení hustotového zámku automaticky během platení. oZařízení podle vynálezu je...

Zapojení analogově číslicového převodníku s pamětí maximální hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255034

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Jiří, Černý Antonín

MPK: H03M 1/12

Značky: hodnoty, převodníku, maximální, analogově, zapojení, číslicového, pamětí

Text:

...opu gg stavového klopného obvodu Z. V tomto případě se zmení úro veň na výstupu stavového klopného obvodu Z a posuvný registr Q se odblokuje změnou úrovně na jeho mazacím vstupu gg. Zároveň se zablokuje ceste pulsům z výstupu oscilátoru l pevného kmitočtu přes ovládací obvody lg vretného čítače 2 na přímý vstup lg vrat ného číteče 3 e vratný čítač 3 přestsne čítat.Je-li na vypínacím vstupu gg pomooného klopného obvodu 2,který je epojen s...

Způsob přípravy polymethakrylátů s oligo(iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255033

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: přípravy, polymethakrylátů, skupinami, způsob, oligo(iminoethylenovými

Text:

...Podstata způsobu přípravy polymethakrylátů obsahujicích strukturni jednotky s oligo(iminoethy 1 enovými) skupinami obecného vzorce I2 255 U 33 spočívá v tom, že se alkylující derivát polymeru nebo kopolymeru 2-hydroxyethyłnethakrylátu obecného vzorce IIkde X je Cl,BrI, Ä-methylbenzensulfbnylaqkupinà,2,1 maxypropoxyskupina nechá reagovat s oligoiminoethyleny obecného vzorceVýhodou postupu dle vynálezu je vznik polymethakrylátů,které obsahují v...

Elektrický pohon narážecího zařízení důlních vozíků do těžní klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255032

Dátum: 15.02.1988

Autori: Košťál Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/40

Značky: těžní, elektricky, narážecího, důlních, klece, pohon, zařízení, vozíků

Text:

...klidový kontakt druhého reostatu, mechanicky ovládaný koncový pracovní kontakt druhého reostatu a pomocný klidový kontakt prvního trojpôlověho směrověho stykaěe s druhým koncem cívky druhého trojpôlovêho směrovêho stykaěe. Mechanický ovládaný koncový pracovní kontakt prvního reostatu je překlenut po 3 255 usmocným pracovním kontaktom prvního trojpőlověho směrověho stykače, zatímco mechanicky ovládaný koncový pracovní kontakt druhého reostatu...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chládek Ladislav, Šavel Jan

MPK: C12H 1/20

Značky: kyslíku, způsob, rozpuštěného, pivu, obsahu, uhličitým, nápojích, snižování, oxidem, sycených

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Patní štola pro výstavbu opěry klenby jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255030

Dátum: 15.02.1988

Autori: Salač Miloslav, Židlický Břetislav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04

Značky: jednolodní, klenby, stanice, opěry, patní, výstavbu, metra, stola, řazené

Text:

...stěně opěry klenby. Při svislé stěně je drátěným sítovým zapažením vytvořen v oblasti opěrné plochy horní klenby pniběžxuý větrací průduch a v oblasti opěrné plochy dolní klenby průběžrý. 255 m odvodňovecí kanál. Dno průběžnéhoodvodňovącího kanálu může být opatŕeno odviáděcím rigolen. Prâběžąý odvodňovecí kanál může být ze.plněn materiálem o značné mezerovitosti, například kameniva hrubé zrnitosti Výhodou patní štoly pro výstavbu opěry klenby...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255029

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 41/10

Značky: vlnovcový, zejména, uzavírací, ventil, armatura

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá v tom, že umístěním kovového O-kroužku, který je za provozu tlakově vyrovnaný,k utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, mezi tělesem a horním připojovacím kusem vlnovce se dosáhne spolehlivého utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, dále ve snížení stavební výšky ventilu dosažené tím, že vnitřní prostor tělesa je uzavřen závitovým pouzdrem, vešroubovaným přímo v montážním nátrubku tělese, na kterém je...

Zařízení pro rozklady analytických vzorků za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255028

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vitha František, Batík Jan, Radil Vojtěch, Jaroš Jaroslav

MPK: G01N 1/00, G01N 1/28

Značky: teploty, vzorků, tlaku, zvýšeného, rozklady, zařízení, analytických

Text:

...Pod izolační nádobou ll je uložen motor gl ventilátoru gg, na jehož hřídeli gg je umístěno oběžné kolo gą ventilátoru gg. Kolem oběžného kola gą je uložene topná spirála li, která je uchycena sloupky 1. Oběžné kolo g je umístěno mezi dnem izolační nádoby ll a dnem vnitřní nádoby lg. Ve dnu vnitřní nádoby lg je upraven otvor pro cirkulaci vzduchu. K vnějšímu povrchu izolečního víka Q vyhřívací nádoby lg, které je opatřeno držadly 31, je...

Pojistná matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255027

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vanžura Jaromír

MPK: F16B 39/00

Značky: matice, pojistná

Text:

...zapadá dělená matice opatřená vnější kuželovou plochou. Dělená matice je spojene s kroužkem prostřednictvím pera se šroubem, které je uloženo v drážce, vytvořenéna čelní ploše kroužku a zapadá do drážky vytvořené na čelní ploše dělené matice.zmsmn Pokrok dosežený pojístnou maticí podle vynálezu spočívápředevším v tom, že pojistná nzatioe po přitažení k součástí vykazuje samojistící účinek.Na. přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255026

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: kanál, tkacího, útkový, prohozní, stroje, tryskového

Text:

...podélný řez podle čáry A-A na obr.1 částí útkového prohozního kanálu v jednom přikladnémhspořádáni, obr.3 podélný řez podle čáry A-A na obr.l částii sa nan útkového prohozního kanálu v druhém příkladném uspořádání, obr.h podélný řez podle čáry A-A na obr.l části útkového prohozního kanálu ve třetím příkladném uspořádání, obr.5 podélný řez podle čáry A-A obr.1 částí útkového prohozního kanálu ve čtvrtém příkladném uspořádání, obr.6 pohled...

Způsob výroby lehčených pryžových podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255025

Dátum: 15.02.1988

Autori: Škubal Josef, Herman Karel, Tylajka František, Kukla Zdenek

MPK: A43B 13/12

Značky: obuvi, pryžových, lehčených, podešví, výroby, způsob

Text:

...v tom, že se nášlapový díl vylisuje ve formě s obvodovým přesahem a po obvodě se opracuje až po smrštění. Náělapový díl se opracuje po obvodě spolu s nalepeným klínem.Vyšší účinek vynalezu spočívá v tom, že se nášlapový díl vylisuje s odlehčovacími dutinami a s dezěnem, čímž se sníží celková hmotnost obuvi, zabezpečí se protiskluzný účinek a zlepší se její estetický vzhled. Tím, že se nášlapové díly po obvodě opracovávají,lze je v téže formě...

Zařízení pro rozvod technologických roztoků elektrodialyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255024

Dátum: 15.02.1988

Autori: Perun František, Novák Luboš, Novák Petr, Němeček Jan, Hinterholzinger Otto, Civín Vladimír, Zubček Ladislav

MPK: B01D 13/02

Značky: elektrodialyzéru, roztoku, zařízení, rozvod, technologických

Text:

...kanálu 31, koncentrátového kanálu ąg a elektrodového kanálu 31. Kanály 31, ąg a 33 jsou uspořádány tak, že umožňují přívod roztoků k příslušným otvorům v rozváděcí desce 1 Q to je k diluátovým otvorům ll, koncentrátovým otvorům lg a elektrodovým otvorům 13. Elektrodové otvory 13 vyústují na dvou protilehlých stranách elektrody gg, opatřené přívodem gl stejnosměrněho proudu. Mezi rozváděcími deskami lQ je vložen funkční svazek AQ...